Byla 2A-253-553/2013
Dėl kompensacijos už ½ dalį palikėjos laidojimo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo – B. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto ir Liudos Uckienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) R. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-08-24 sprendimo, priimto civilinėje byloje išnagrinėjus ieškovo V. J. ieškinį atsakovei R. K. dėl kompensacijos už ½ dalį palikėjos laidojimo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo – B. J..

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 5 535,43 Lt dydžio kompensaciją už motinos I. A. J., mirusios (duomenys neskelbtini), laidojimo ir skolos padengimo išlaidas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė R. K. yra jo sesuo. Šalių motina I. A. J. testamentu visą savo turtą lygiomis dalimis paskyrė vaikams – ieškovui V. J. ir atsakovei R. K.. Palikėja mirė 2010-07-06. Ieškovo teigimu, atsakovė neprisidėjo prie laidojimo išlaidų padengimo, todėl jam vienam teko motinos laidojimo išlaidų našta. Ieškovo teigimu, laidojimo išlaidas sudarė 10 058,44 Lt: 1 925 Lt kainavę gedulingi pietūs, 4 703,10 Lt kainavęs paminklas, 3 500 Lt kapavietės montažas, 58,44 Lt betono mišinys kapavietės sutvarkymui. Taip pat nurodyta, kad po motinos mirties liko 884,72 Lt įsiskolinimas 454 DNSB už gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) renovaciją.

8Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimas nėra palikėjos prievolė, todėl nėra palikimo dalyku Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.52 ir 5.53 straipsnių prasme. Atsakovės teigimu, bendra paveldėtojų prievolė atlyginti laidojimo išlaidų ir kapo sutvarkymo išlaidas nėra nustatyta įstatymo, o tai reiškia, kad paveldėtojai ar kiti asmenys, laidodami ir sutvarkydami velionio kapo vietą, veikia savanoriškai. Nors atsakovė ieškovui faktiškai sumokėjo pusę, t. y. 5 300 Lt, laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog šalys susitarė lygiomis dalimis padengti motinos laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas. Ieškovo sumokėti 884,32 Lt 454 DNSB laikytini ieškovo asmenine dovana kreditorei.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-08-24 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės ieškovui 5 535,43 Lt laidojimo išlaidų ir 1 466,06 Lt bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad ginčo šalys yra palikėjos I. A. J. vaikai ir jos paveldėtojai, kurie paveldėjo lygiomis dalimis jos turtą. Nors teisės normos ir nereglamentuoja laidojimo išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais sprendė, kad vaikai, kuriems palikėja lygiomis dalimis paliko visą savo turtą, laidodami savo motiną privalo po lygiai prisidėti, išskyrus tuos atvejus, kuomet vieno iš jų materialinė padėtis būtų ženkliai blogesnė nei kito. Tokia aplinkybė byloje nenustatyta. Ieškovas pagrindė turėtas išlaidas motinos laidojimui organizuoti/baigti (b. l. 12-21). Atsakovė nei atsiliepime į ieškinį, nei teisme duodant parodymus žodžiu neteigė, kad prie šių išlaidų ji būtų prisidėjusi. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas gyvena (duomenys neskelbtini) ir jis 454-ajai DNSB yra sumokėjęs likutinę sumą, t. y. 884,31 Lt už butui priklausančią mokėti namo renovacijos dalį (b. l. 22). Kadangi šalys minėtą butą paveldėjo lygiomis dalimis (b. l. 24), teismas vertino, kad atsakovė taip pat privalo piniginėmis lėšomis prisidėti prie šio buto valdymo išlaidų.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliantė (atsakovė) R. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-08-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą, minėtą teismo sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Prašo iš ieškovo atsakovės naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

111. teismas priėmė sprendimą esant prieštaringiems ieškinio dalykui ir faktiniam pagrindui. Ieškovas prašė iš atsakovės, kaip paveldėtojos priteisti 5 535,43 Lt, nors ½ dalis bendrų išlaidų sudarė 5 471,38 Lt (10 058,44 + 884,32). Teismas šių prieštaravimų nepašalino, t. y. nenustatė tikslios laidojimo išlaidų (kapavietės sutvarkymo ir kt.) sumos, tokiu būdu nebuvo atskleista bylos esmė;

122. tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad mirus šalių motinai, buvo užsakytas paminklas jos kapui ir buvo tvarkoma pati kapavietė, tačiau teismas nepagrįstai byloje atsisakė taikyti CK 6.662 straipsnį, pagal kurį pagaminto paminklo perdavimas ir kapavietės įrengimo atliktų darbų priėmimas įforminamas aktais, kuriuose būtų nurodyti pagaminto daikto kaina, atliktų darbų sąrašas. Nesant tokių aktų, teismo išvada, kad ieškovas patyrė jo nurodomas išlaidas, yra nepagrįsta;

133. teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Ieškovas pateikė 2011-02-10 sutartį dėl paminklo, kurio vertė 4 703 Lt, pagaminimo, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad būtent tokios vertės paminklas buvo parduotas ir perduotas ieškovui. Be to, į bylą nepateikta atliktų darbų priėmimo aktų dėl kapavietės sutvarkymo. Teismas nepagrįstai atsisakė vertinti atsakovės ir liudytojo R. D. parodymus, iš kurių matyti, kad ir atsakovė savo lėšomis prisidėjo prie minėtų išlaidų. Iš teismo posėdžio metu ieškovo pateiktų paaiškinimų matyti, kad šalių motina buvo laidojama iš jos paliktų 10 000 Lt, prie kurių ieškovas prisidėjo tik 2 500 Lt asmeninėmis lėšomis. Taigi nustačius tikrą laidojimo išlaidų sąmatą, iš atsakovės galėtų būti priteista tik 1 250 Lt. 2011-07-09 sąskaita faktūra 875 Lt sumai, 2011-06-04 bei 2011-07-09 kasos pajamų kvitai atitinkamai 200 Lt ir 675 Lt sumoms išrašyti B. J., t. y. ieškovo sutuoktinės, vardu, kuri jokių reikalavimų atsakovei nepareiškė. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas įgaliojo trečiąjį asmenį (savo žmoną) jį atstovauti ir veikti jo vardu;

144. teismas nepagrįstai atsisakė taikyti CK 5.63 straipsnį. Atsakovė neginčija, kad šalių motina turėjo 884,32 Lt įsiskolinimą kreditorei 454-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, tačiau kreditorė jokio reikalavimo šalims, kaip I. A. J. paveldėtojams, dėl palikėjos skolos sumokėjimo nepareiškė. Kreditorė neturėjo ir neturi reikalavimo teisės šalims, dėl to nei ieškovas, nei atsakovė neturėjo prievolės mokėti kreditorei minėtą motinos skolą. Todėl ieškovo kreditorei sumokėta 884,32 Lt suma laikytina ieškovo asmenine dovana kreditorei ir nesuponuoja atsakovei prievolės atlyginti ieškovui dalies dovanotų pinigų;

155. teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį ir 270 straipsnį, nes teismas apsiribojo išvada, kad ieškovas įrodė savo reikalavimo pagrįstumą, tačiau teisinių argumentų, iš kurių šios išvados padarytos, sprendime nėra. Be to, teismas neatsižvelgė į atsakovės ir liudytojo paaiškinimus, jog atsakovė prisidėjo prie motinos laidojimo išlaidų, bei nepasisakė dėl CK 6.662 ir 5.63 straipsnių taikymo;

166. ieškovui pareiškus reikalavimą atsakovei dėl dalies šalių motinos 884,72 Lt skolos kreditorei 454-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai priteisimo šioje byloje teismo sprendimas sukels teisines pasekmes kreditorei, kuri nebuvo įtraukta į šios bylos nagrinėjimą. Todėl skundžiamas sprendimas yra naikintinas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

17Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

181. apeliantė klaidina teismą. Bendra ieškovo patirtų išlaidų suma yra 11 071,26 Lt (1 925 + 4 703,10 + 3 500 + 58,44 + 884,72), todėl ½ dalis šios sumos sudaro 5 535,63 Lt. Ieškinyje ar teismo sprendime įsivėlęs rašymo apsirikimas nesudaro pagrindo teigti, jog yra prieštaravimas tarp ieškinio dalyko ir ieškinio pagrindo;

192. teismo sprendime glausta forma yra išdėstyti motyvai, kodėl teismas tenkino ieškinį;

203. apeliantė nepagrįstai nurodo į CK 6.662 straipsnį, nes šioje byloje nebuvo sprendžiamas ginčas dėl rangos sutarties tarp ieškovo ir rangovo. Apeliantė nepareiškė jokio priešinio reikalavimo, susijusios su minima rangos sutartimi, nors tokią galimybę turėjo. Apeliantė pripažino kapavietės sutvarkymo faktą;

214. Liudytojas R. D. negalėjo nieko konkretesnio paaiškinti, kaip, kada, kokiomis aplinkybėmis atsakovė tariamai prisidėjo prie laidotuvių, todėl tokie paaiškinimai negalėjo būti laikomi reikšmingais;

225. ieškovas niekada neteigė, jog motina paliko 10 000 Lt būtent laidotuvėms;

236. aplinkybė, kad kai kuriuose ieškovo pateiktuose išlaidų dokumentuose mokėtoja įrašyta ieškovo sutuoktinė, nesudaro pagrindo manyti, kad tokių išlaidų apskritai nebuvo. Ieškovas su žmona veda bendrą ūkį, be to, ieškovo sutuoktinė buvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu;

247. apeliantė nepagrįstai nurodo į CK 5.63 straipsnį, kuris neatleidžia nei palikėjo, nei jo įpėdinių nuo sąžiningo ir rūpestingo prievolių vykdymo, t. y. prievolės yra vykdytinos be atskiro kreditoriaus reikalavimo (CK 6.38 straipsnio 1 dalis);

258. apeliantė neįrodė 454-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos suinteresuotumo bylos baigtimi, kurio nėra ir negali būti, nes jai šalių ir palikėjos prievolė yra jau įvykdyta.

26Apeliantė pateikė prašymą prie bylos pridėti papildomą įrodymą, t. y. sutartį – užsakymą Nr. B/10/02/2011, kuris patvirtina, kad už paminklą mokėta kaina yra mažesnės, t. y. ne 6 100 PLN, o 4 200 PLN.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovės apeliacinį skundą laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apeliantės nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

28Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės pareigos sumokėti ieškovui ½ dalį išlaidų, kurias jis patyrė rūpindamasis ieškovo ir atsakovės motinos laidotuvėmis, kapo sutvarkymu (įskaitant paminklo pastatymą), palikėjos skolos už daugiabučio renovaciją grąžinimu. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad ieškovas pagrindė savo reikalavimą dėl 5 535,43 Lt sumos priteisimo iš atsakovės ir ieškinį tenkino visiškai. Apeliantė nesutinka su sprendimu dėl daugelio apeliaciniame skunde nurodytų priežasčių.

29Dėl apeliantės prašymo apeliacinės instancijos teisme prijungti naują įrodymą, t. y. sutartį – užsakymą Nr. B/10/02/2011, teisėjų kolegija pažymi, kad iš bylos medžiagos nėra nustatyta, jog pateiktas įrodymas negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme ar pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti šį įrodymą, ar šio įrodymo pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis), tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad šis įrodymas yra reikšmingas nagrinėjamoje byloje ir atsisakymas jį priimti gali sąlygoti neteisingo galutinio procesinio teismo sprendimo priėmimą (CPK 3 straipsnis), todėl apeliantės prašymas yra tenkintinas ir minėtas įrodymas yra priimtinas.

30Kasacinis teismas išaiškino, kad teisinius santykius, susijusius su tuo, ar paveldėtojai, savo lėšomis neprisidėję prie palikėjo laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų, turi pareigą dėl šių išlaidų dalies atlyginimo jas turėjusiam paveldėtojui, ar pastarasis turi reikalavimo teisę dėl nurodytų išlaidų dalies atlyginimo į kitus paveldėtojus, kurie savo lėšomis neprisidėjo prie palikėjo laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų, reglamentuoja CK šeštosios knygos „Prievolių teisė“ normos, tačiau Civiliniame kodekse nėra teisės normos, kuri reglamentuotų ginčo tarp šalių teisinį santykį, todėl ginčas spręstinas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, t. y. taikant teisės analogiją. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remdamasi teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, sprendė, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas. Byloje kilęs ginčas spręstinas taikant teisingumo, protingumo, proporcingumo principus ir, atsižvelgiant į faktinius bylos duomenis bei nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, jog tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis, kasatoriai (skolininkai prievoliniame teisiniame santykyje) turi prievolę atlyginti ieškovei (kreditoriui) jos reikalaujamą palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų dalį (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 6.1, 6.2 straipsniai, CPK 3 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). Taigi pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo šalys yra palikėjos I. A. J. vaikai ir jos paveldėtojai, kurie paveldėjo lygiomis dalimis jos turtą, pagrįstai sprendė, jog atsakovė turi apmokėti pusę ieškovo patirtų išlaidų, susijusių su šalių motinos laidojimu, kapavietės sutvarkymu. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą esant prieštaringiems ieškinio dalykui ir faktiniam pagrindui, nes ieškovas prašė iš atsakovės, kaip paveldėtojos, priteisti 5 535,43 Lt, nors ½ dalis bendrų išlaidų sudarė 5 471,38 Lt (10 058,44 + 884,32), o teismas šių prieštaravimų nepašalino, t. y. nenustatė tikslios laidojimo išlaidų (kapavietės sutvarkymo ir kt.) sumos. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas reiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 5 535,43 Lt dydžio kompensaciją, kurią sudarė ½ dalis šių išlaidų: 1 925 Lt už gedulingus pietus, 4 703,10 Lt už paminklą, 3 500 Lt už kapavietės montažą, 58,44 Lt už betono mišinį kapavietei (viso laidojimo išlaidų už 10 186,54 Lt (ieškinyje padaryta aiški aritmetinė klaida nurodant, kad ši suma yra 10 058,44 Lt)) ir 884,32 Lt už palikėjos skolos 454-ai DNSB už namo renovaciją apmokėjimą (ieškinyje padaryta rašymo apsirikimo klaida nurodant, kad ši suma yra 884,72 Lt), t. y. (b. l. 1-2). Taigi ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas) priteisti 5 535,43 Lt sumą atitinka ieškinio faktinį pagrindą, kad 5 535,43 Lt yra 11 071,26 Lt sumos ½ dalis.

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės reikalavimas taikyti CK 6.662 straipsnį peržengia šioje byloje nagrinėjamo ginčo ribas. Apeliantė neginčija fakto, kad kapavietės montažo darbai buvo atlikti, o tik nurodo, kad į nagrinėjamą bylą, vadovaujantis CK 6.662 straipsnio reikalavimais, turėjo būti pateikti aktai, kuriais turėjo būti įformintas pagaminto paminklo perdavimas, kapavietės įrengimo atliktų darbų priėmimas. Ieškovas į bylą pateikė prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą Nr. 4, kuris patvirtina, jog pardavėjas B. P. pardavė pirkėjui V. J. prekę (paslaugą) „pilnas kapavietės montažas“ už 3 500 Lt (b. l. 15). Atsakovė, neginčydama kapavietės sutvarkymo darbų atlikimo fakto, į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad už minėtus darbus buvo sumokėta kitokia kaina. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Taigi apeliantės argumentai dėl CK 6.662 straipsnio taikymo būtinumo atmestini kaip nepagrįsti.

32Dėl už paminklą sumokėtos pinigų sumos pažymėtina, kad ieškovo į bylą pateikta tarp ieškovo ir trečiojo asmens „Firma Kamieniarska NAGLIK“ sudaryta sutartis – pavedimas Nr. B/10/02/2011 (b. l. 12-13) nepatvirtina, jog ieškovas sumokėjo trečiajam asmeniui šioje sutartyje nurodytą 6 100 PLN sumą už paminklo pagaminimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismui apeliantės pateiktas papildomas įrodymas, t. y. ta pati sutartis, patvirtina, jog ieškovas už paminklą sumokėjo 4 200 PLN (apeliantės pateiktoje sutartyje – užsakyme Nr. B/10/02/2011 nurodyta, kad bendra paminklo suma yra 4 200 PLN, kuri yra apmokėta 2011-05-28), t. y. 3 661 Lt (Lietuvos banko duomenimis, lito ir Lenkijos zloto santykis 2011-05-28 buvo 0,87167), todėl ieškovui iš atsakovės už paminklo pagaminimą priteistina suma yra mažintina nuo 2 351,55 Lt (t. y. ½ dalis nuo 4 703,10 Lt) iki 1 830,50 Lt (t. y. ½ dalis nuo 3 661 Lt).

33Pasak apeliantės, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti atsakovės ir liudytojo R. D. parodymus, iš kurių matyti, kad ir atsakovė savo lėšomis prisidėjo prie minėtų išlaidų. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėti atsakovės ir liudytojo paaiškinimai nagrinėjamoje byloje negali būti pripažinti tinkamu įrodymų, kuris tikėtinai pagrįstų, kokia dalimi atsakovė prisidėjo prie išlaidų, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovės, todėl minėtas apeliantės argumentas atmestinas.

34Apeliantė taip pat pažymi, kad teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, jog šalių motina buvo laidojama iš jos paliktų 10 000 Lt, prie kurių ieškovas prisidėjo tik 2 500 Lt asmeninėmis lėšomis, todėl nustačius tikrą laidojimo išlaidų sąmatą, iš atsakovės galėtų būti priteista tik 1 250 Lt. Iš 2012-08-06 teismo posėdžio protokolo matyti, kad ieškovas teismo posėdžio metu teigė, jog ieškovo ir atsakovės motina po mirties paliko 10 000 Lt laidojimo išlaidoms, kuriuos paėmė atsakovė. Laidotuvėms ieškovas kartu su savo žmona asmeniškai skyrė 2 500 Lt (b. l. 100). Teisėjų kolegijos vertinimu, minėti teiginiai nepatvirtina aplinkybės, kad šioje byloje ieškovo prašoma priteisti iš atsakovės išlaidų (už laidotuvių gedulingus pietus, paminklo pagaminimą, kapavietės montažo darbus, statybines medžiagas kapavietės sutvarkymui, palikėjos skolų padengimą) dalis buvo apmokėta būtent iš palikėjos paliktų 10 000 Lt laidotuvių išlaidoms, kadangi byloje nėra nustatyta, pas ką minėti pinigai buvo po palikėjos mirties (ieškovas ir trečiasis asmuo (ieškovo žmona) teigė, kad šiuos pinigus pasiėmė atsakovė, o atsakovė teigė, kad šių pinigų neėmė (b. l. 100)).

35Aplinkybė, kad 2011-07-09 sąskaita faktūra 875 Lt sumai, 2011-06-04 bei 2011-07-09 kasos pajamų kvitai atitinkamai 200 Lt ir 675 Lt sumoms išrašyti B. J., t. y. ieškovo sutuoktinės, vardu, kuri jokių reikalavimų atsakovei nepareiškė, nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo šioje dalyje teisingumo, kadangi trečiasis asmuo B. J. šioje byloje neįrodinėjo, kad minėtus pinigus sumokėjo iš savo asmeninių lėšų, o pagal CK 3.88 straipsnį sutuoktinių pajamos pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

36Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti CK 5.63 straipsnį. Atsakovė neginčija, kad šalių motina turėjo 884,32 Lt įsiskolinimą kreditorei 454-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, tačiau kreditorė jokio reikalavimo šalims, kaip I. A. J. paveldėtojams, dėl palikėjos skolos sumokėjimo nepareiškė. Kreditorė neturėjo ir neturi reikalavimo teisės šalims, dėl to nei ieškovas, nei atsakovė neturėjo prievolės mokėti kreditorei minėtą motinos skolą, todėl ieškovo kreditorei sumokėta 884,32 Lt suma, pasak apeliantės, laikytina ieškovo asmenine dovana kreditorei ir nesuponuoja atsakovei prievolės atlyginti ieškovui dalies dovanotų pinigų. Byloje nėra duomenų, kad 454-oji daugiabučio namo savininkų bendrija būtų pareiškusi savo kreditorinį reikalavimą 884,32 Lt sumai palikimą priėmusiems įpėdiniams (t. y. ieškovui ir/ar atsakovei) CK 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka. Tačiau paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Apeliantė nurodo, kad neginčija fakto, jog jos motina (palikėja) turėjo 884,32 Lt įsiskolinimą 454-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, todėl vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad priėmusi pusę motinos palikimo (kurį, be kita ko, sudaro ½ buto name, už kurio renovaciją liko neapmokėta 884,32 Lt skola), apeliantė šiuo atveju taip pat turi pareigą sumokėti pusę minėtos motinos skolos.

37Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog ieškovui pareiškus reikalavimą atsakovei dėl dalies šalių motinos 884,72 Lt skolos 454-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai priteisimo šioje byloje teismo sprendimas sukels teisines pasekmes 454-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, kuri nebuvo įtraukta į šios bylos nagrinėjimą, todėl skundžiamas sprendimas yra naikintinas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas visiškai atsiskaitė su 454-ąja daugiabučio namo savininkų bendrija pagal palikėjos įsipareigojimą padengti proporcingą dalį daugiabučio namo renovacijos išlaidų (b. l. 22, 57), todėl šioje byloje priimtas galutinis procesinis sprendimas nėra ir negali būti susijęs su 454-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos teisėmis ir pareigomis. Teisėjų kolegija nenustatė kitų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

38Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

39Vadovaudamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir iš atsakovės ieškovui priteistina ieškovo patirtų išlaidų dalies suma mažintina nuo 5 535,43 Lt iki 5 014,38 Lt (5 535,43 – (2 351,55 – 1 830,50).

40Pakeitus ieškovui iš atsakovės priteistiną sumą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovo patenkintų ir pareikštų reikalavimų santykis yra 0,91 (5 014,38 : 5 535,43). Taikant šią proporciją, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovo bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme sudaro 166,06 Lt žyminis mokestis (b. l. 3), 1 700 Lt išlaidos už advokato padėjėjo pagalbą (b. l. 91-93, 122-123) Tokiu būdu, ieškovui iš atsakovės priteistina 151,11 Lt žyminio mokesčio ir 1 547 Lt už advokato padėjėjo pagalbą. Atsakovės bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme sudaro: 166 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą (b. l. 114, 116) ir 2 000 Lt už advokato pagalbą (b. l. 113), todėl tenkinus ieškinį iš dalies atsakovei iš ieškovo priteistina 14,94 Lt žyminio mokesčio ir 180 Lt už advokato pagalbą.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

42Priimti atsakovės R. K. pateiktą naują įrodymą sutartį – užsakymą Nr. B/10/02/2011.

43Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-08-24 sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

44„Ieškinį tenkinti iš dalies.

45Priteisti ieškovui V. J. (duomenys neskelbtini) iš atsakovės R. K. (duomenys neskelbtini) 5 014,38 Lt (penkis tūkstančius keturiolika litų, 38 ct) išlaidų, 151,11 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą, 11 ct) žyminio mokesčio ir 1 547 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt septynis litus) išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą.

46Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

47Priteisti atsakovei R. K. (duomenys neskelbtini) iš ieškovo V. J. (duomenys neskelbtini) 14,94 Lt (keturiolika litų, 94 ct) žyminio mokesčio ir 180 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt litų ) išlaidų už advokato pagalbą“.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto ir Liudos Uckienės,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 5 535,43... 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti.... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-08-24 priėmė sprendimą ieškinį... 10. Apeliantė (atsakovė) R. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. teismas priėmė sprendimą esant prieštaringiems ieškinio dalykui ir... 12. 2. tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad mirus šalių motinai, buvo... 13. 3. teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Ieškovas... 14. 4. teismas nepagrįstai atsisakė taikyti CK 5.63 straipsnį. Atsakovė... 15. 5. teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalį ir 270 straipsnį, nes teismas... 16. 6. ieškovui pareiškus reikalavimą atsakovei dėl dalies šalių motinos... 17. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, priteisti... 18. 1. apeliantė klaidina teismą. Bendra ieškovo patirtų išlaidų suma yra 11... 19. 2. teismo sprendime glausta forma yra išdėstyti motyvai, kodėl teismas... 20. 3. apeliantė nepagrįstai nurodo į CK 6.662 straipsnį, nes šioje byloje... 21. 4. Liudytojas R. D. negalėjo nieko konkretesnio paaiškinti, kaip, kada,... 22. 5. ieškovas niekada neteigė, jog motina paliko 10 000 Lt būtent... 23. 6. aplinkybė, kad kai kuriuose ieškovo pateiktuose išlaidų dokumentuose... 24. 7. apeliantė nepagrįstai nurodo į CK 5.63 straipsnį, kuris neatleidžia nei... 25. 8. apeliantė neįrodė 454-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos... 26. Apeliantė pateikė prašymą prie bylos pridėti papildomą įrodymą, t. y.... 27. CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine... 28. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės pareigos... 29. Dėl apeliantės prašymo apeliacinės instancijos teisme prijungti naują... 30. Kasacinis teismas išaiškino, kad teisinius santykius, susijusius su tuo, ar... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės reikalavimas taikyti CK 6.662... 32. Dėl už paminklą sumokėtos pinigų sumos pažymėtina, kad ieškovo į bylą... 33. Pasak apeliantės, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 34. Apeliantė taip pat pažymi, kad teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino,... 35. Aplinkybė, kad 2011-07-09 sąskaita faktūra 875 Lt sumai, 2011-06-04 bei... 36. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, jog pirmosios instancijos teismas... 37. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentu, jog ieškovui pareiškus... 38. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 39. Vadovaudamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija... 40. Pakeitus ieškovui iš atsakovės priteistiną sumą, perskirstomos... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 42. Priimti atsakovės R. K. pateiktą naują įrodymą sutartį – užsakymą Nr.... 43. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-08-24 sprendimą pakeisti ir jo... 44. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Priteisti ieškovui V. J. (duomenys neskelbtini) iš atsakovės R. K. (duomenys... 46. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.... 47. Priteisti atsakovei R. K. (duomenys neskelbtini) iš ieškovo V. J. (duomenys...