Byla e2-16863-820/2017
Dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant iškovei L. K. ir jos atstovei advokatei V. Ladigaitei -Balčiūnienei, atsakovui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovui A. K., dalyvaujant trečiajam asmeniui valstybės įmonei Turto bankas ir A. K. dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovė kreipėsi į teismą ir pareiškė šį reikalavimą (ieškinio dalykas):
  1. Pripažinti nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), Vilniuje, asmenine ieškovės nuosavybe.
 2. Ieškovė nurodė, jog nuo 1988 m. birželio 24 d. iki 1993 m. vasario 3 d. buvo susituokusi su V. K.. Santuokos nutraukimo metu ieškovė su vyru nebegyveno, jis persikėlė gyventi kitur, nesirūpino gimusiu sūnumi bei 2006 m. kovo 11 d. mirė. Ieškovė 1992 m. birželio 18 d. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 8-3356 už 9 130 rublių nusipirko butą, esantį ( - ), Vilniuje. Namų knygoje yra 1993 m. vasario 1 d. įrašas, kad V. K. išvyko iš buto, esančio ( - ), Vilniuje. Ieškovė nurodo, jog butą pirko iš asmeninių ieškovės vienkartinių išmokų, sutuoktinių susitarimo prie 1992 m. birželio 18 d. sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties nėra, butas visuomet buvo ir yra išlaikomas vien ieškovės lėšomis. Santuokos nutraukimo metu turtas tarp sutuoktinių nebuvo padalintas. Kadangi V. K. prie buto įsigijimo ir jo išlaikymo neprisidėjo, turtas įgytas už ieškovės lėšas, remiantis CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 2 dalies nuostatomis, jis pripažintinas asmenine ieškovės nuosavybe. Po V. K. mirties palikimo niekas nepriėmė, vienintelis jo įpėdinis yra A. K., kuris įtrauktas byloje atsakovu.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas A. K. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti..
 2. Atsakovas nurodė, jog visuomet nuo savo gimimo gyveno kartu su motina L. K., tėvo nepamena, jis nesirūpino savo šeima ir kartu negyveno. Po tėvo V. K. mirties atsakovas niekur nesikreipė. Nieko nežino apie buto privatizavimą, visuomet manė, jog turtas priklauso motinai – ieškovei L. K..
 3. Tretysis asmuo A. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.
 4. Tretysis asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriame prašė spręsti ginčą teisės aktų nustatyta tvarka.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau esančias aplinkybes.
 3. Ginčo, jog ieškovė VĮ Registrų centre įregistruota kaip buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė nėra. Taip pat nėra ginčo, jog ieškovės L. K. ir V. K. santuoka nutraukta 1993 m. vasario 3 d.
 4. Ieškovė prašo pripažinti butą, esantį ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - ) asmenine ieškovės nuosavybe. Nekilnojamojo turto registre ieškovė butą įregistravo 1992 m. birželio 18 d. savo vardu. Ieškovė nurodo, jog butą įsigijo už asmenines lėšas. Šią aplinkybę patvirtina mokėjimo dokumentai, t. y. 1 113 rublių sumokėjimo grynais pinigais kvitas ir 8 017 rublių ieškovės mokėjimo pranešimas vienkartinėmis išmokomis (e. b. l. 29 – 30).
 5. Ginčo buto pirkimo – pardavimo sutartį pasirašė ieškovė (e. b. l. 23-24).
 6. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2012).
 7. CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys.
 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 1993 m. vasario 3 d. sprendimu konstatuota, jog šalys (t. y. ieškovė L. K. ir V. K.) nuo 1991 metų pabaigos gyvena skyrium (e. b. l. 18 – 19). Sutartis dėl buto, esančio ( - ), Vilniuje, sudaryta 1992 m. birželio 18 d. tarp ieškovės ir pardavėjo, butas buvo įgytas už asmenines ieškovės lėšas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes yra pagrindas konstatuoti, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, yra asmeninė ieškovės L. K. nuosavybė.
 9. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Žyminis mokestis byloje sudaro – 100 EUR (CPK 80 str. 1 d. 5 p.). Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos už ieškovei tektą antrinę teisinė pagalbą byloje sudaro 119,43 EUR. Ieškinį patenkinus šios išlaidos priteistinos iš atsakovo.
 2. Teismas patyrė 9,07 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos, patenkinus ieškinį, priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 96 str.).
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį. Pripažinti ieškovės L. K. (a. k. ( - ) asmenine nuosavybe nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )). Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) 109,07 EUR (vieną šimtą devynis euro ir 7 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Priteisti iš atsakovo A. K. (a. k. ( - ) 119,43 EUR (vieną šimtą devyniolika euro ir 43 euro centus) išlaidų, patirtų valstybės garantuojamai teisinei pagalbai apmokėti, valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5630. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai