Byla e2A-134-569/2018
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų R. L., R. L

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Jurgos Kramanauskaitės-Butkuvienės, Linos Muchtarovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vilijos Valantienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų R. L. ir R. L. apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. K. ieškinį atsakovams K. M., J. B., L. J. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų R. L., R. L..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas E. K. patikslintu ieškiniu prašė: iškeldinti atsakovus iš ieškovui priklausančio gyvenamojo namo; priteisti solidariai iš atsakovų 300,00 Eur nuostolius nuo nekilnojamojo turto įregistravimo dienos iki ieškinio pateikimo dienos; nuostolius nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

62. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. vasario 24 d. įsigijo varžytynėse gyvenamąjį namą, esantį ( - ). Šiame name gyvena atsakovai, kurie neturi jokių teisės aktais ar sutartiniais pagrindais nustatytų teisių naudotis šiuo turtu. Ieškovas neturi galimybių savarankiškai patekti į gyvenamą namą, nes atsakovai neįsileidžia, piktavališkai yra užėmę namą. Atsakovai neteisėtai naudojasi ieškovui priklausančiu gyvenamuoju namu, į raginimus išsikraustyti nereaguoja, todėl prašo juos iškeldinti priverstine tvarka.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83. Telšių rajono apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino iš dalies – iškeldino atsakovus K. M., J. B. iš ieškovui E. K. priklausančio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); iškeldino atsakovą L. J. iš ieškovui E. K. priklausančio ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Kitą patikslinto ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš K. M. ir J. B. lygiomis dalimis 1 341 Eur bylinėjimosi išlaidų E. K. naudai. Priteisė iš K. M., J. B. ir L. J. lygiomis dalimis 28,71 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei, priteisė iš E. K. 14,14 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.

94. Teismas konstatavo, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančiu turtu atsakovai naudojasi be teisinio pagrindo, taip pažeisdami ieškovo, kaip šio turto savininko teises, todėl ieškovas teisėtai reikalauja iškeldinti atsakovus teismo tvarka.

105. Teismas vertino, kad turtas buvo įsigytas varžytynėse, atsakovas nesutiko su turto pardavimu iš varžytynių, todėl ieškovas galėjo ir turėjo numatyti, kad gali kilti sunkumų juo naudotis ar išnuomoti kitiems asmenims. Nenustačius priežastinio ryšio tarp nuostolių atsiradimo ir atsakovų neteisėtų veiksmų, ieškovui neįrodžius, jog patyrė nuostolius ir kad nuostolius patyrė dėl neteisėtų atsakovų veiksmų, reikalavimą priteisti nuostolių (negautų pajamų) atlyginimą nuo turto įregistravimo dienos iki kreipimosi į teismą ir nuostolių atlyginimą nuo ieškinio pateikimo dienos iki sprendimo visiško įvykdymo dienos teismas atmetė.

116. Teismas teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad civilinė byla Nr. 2-669-856/2017 yra išnagrinėta, R. L. ieškinys dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu atmestas, apeliacinio skundo priėmimo klausimas bus sprendžiamas Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėjus atskirąjį skundą. Teismas sprendė, kad šioje byloje ir prašomoje sustabdyti byloje iš esmės nėra prejudicinio ryšio, todėl nėra pagrindo stabdyti nagrinėjamos bylos.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

137. Apeliaciniu skundu tretieji asmenys R. L. ir R. L. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

147.1. Byla teismo išnagrinėta pernelyg formaliai. Teismas nepakankamai išsamiai išnagrinėjo apeliantų argumentus dėl turto pardavimo iš varžytynių akto, kuriuo turtas buvo perleistas ieškovui, neteisėtumo. Apeliantų manymu nėra pagrįsta iškeldinti atsakovus iš turto, kadangi jis ieškovui nuosavybės teise perėjo antstolei veikiant neteisėtai, t. y. pats turto pardavimo iš varžytynių aktas taip pat yra neteisėtas, tai lemia, kad atsakovus ieškovas siekia iškeldinti neteisėto turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu. Teismas privalėjo stabdyti bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-669-856/2017. Minėtoje byloje galutinis sprendimas dar nėra priimtas iki šios dienos, dėl to teismas privalėjo laikytis savo sprendimo sustabdyti bylą dėl iškeldinimo iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumo. Apeliantų manymu bylų sąsaja yra akivaizdi ir teismas turėjo tai įvertinti.

158. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas E. K. prašo: apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; skirti tretiesiems asmenims R. L. ir R. L. 2 000 Eur baudą (po 1 000 Eur kiekvienam) už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų skiriamos baudos sumokant ieškovui E. K.; priteisti iš apeliantų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

168.1. Tretieji asmenys antrą kartą byloje kelia klausimą dėl būtinybės stabdyti Telšių rajono apylinkės teismo civilinę bylą, nors šis klausimas Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi (teismas pasinaikino savo 2017-04-28 nutartį stabdyti civilinę bylą) ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 25 d. nutartimi (apeliacinis procesas pagal trečiųjų asmenų atskirąjį skundą nutrauktas, nes atskirasis skundas dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2017-05-11 nutarties negalėjo būti priimtas) išspręstas. Apeliantai nekvestionuoja ginčo ir sprendimo esmę sudarančių faktinių aplinkybių, teisinio vertinimo, rašytinių įrodymų vertinimo. Trečiųjų asmenų apeliacinis skundas susijęs su išnagrinėto procesinio klausimo dėl civilinės bylos stabdymo kvestionavimu, o ne ginčo esmę sudarančių aplinkybių ar teisinio vertinimo kvestionavimu.

17Teisėjų kolegija

18k o n s t a t u o ja :

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

209. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųsto teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

2110. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendimu sutinka ir sutikimo motyvų nebekartoja. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010). Konstatavus, kad bylą iš esmės išnagrinėjęs teismas tinkamai atskleidė bylos esmę ir tinkamai pagrindė sprendimą, teisėjų kolegija, spręsdama, jog nėra pagrindo tokį sprendimą naikinti pagal apeliaciniame skunde išdėstytus motyvus, neturi pareigos atsakyti į kiekvieną tokio skundo argumentą. Todėl teisėjų kolegija atsako tik į pagrindinius apeliacinio skundo motyvus. Pažymėtina, jog apeliantai teigia, kad byla išnagrinėta pernelyg formaliai, tačiau nepateikė jokių savo teiginius pagrindžiančių argumentų, neginčija faktinių aplinkybių teisinio vertinimo, įrodymų vertinimo. Vieninteliai skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo stabdyti nagrinėtą civilinę bylą iki įsiteisės Šiaulių apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-669-856/2017. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų - dėl bylos nestabdymo.

22Dėl apeliacinio skundo argumentų

2311. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo stabdyti šią bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-669-856/2017. Apeliantų manymu, bylų sąsaja yra akivaizdi ir teismas turėjo tai įvertinti. Byla dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu dar nėra galutinai išnagrinėta. Teigia, kad Šiaulių apygardos teismui tenkinus R. L. ieškinį, Ieškovas E. K. netektų nuosavybės teisės į turtą, iš kurio prašo iškeldinti jame gyvenančius asmenis. Todėl, apeliantų manymu, nėra pagrįsta iškeldinti atsakovus iš minėto turto, kadangi jis ieškovui nuosavybės teise perėjo antstolei veikiant neteisėtai, t. y. pats turto pardavimo iš varžytynių aktas yra neteisėtas, tai lemia, kad atsakovus ieškovas siekia iškeldinti neteisėto turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu.

2412. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje atsakovai į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Taip pat jie neskundžia ir Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima spręsti, jog atsakovai sutinka su sprendimu juos iškeldinti iš gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių ( - ).

2513. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, įtraukė R. L. ir R. L., jų prašymu civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-669-856/2017. Gavus ieškovo atskirąjį skundą dėl 2017 m. balandžio 28 d. nutarties, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi panaikino nutarties dalį dėl bylos sustabdymo ir klausimą išsprendė iš esmės – trečiųjų asmenų R. L. ir R. L. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmetė. Apeliantams keista atrodo teismo pozicija 2017 m. balandžio 28 d. nutartyje konstatuoti bylų sąsajumą, o vėliau jį neigti. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs skundą, gali sutikti su juo ir pats panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įvertino aplinkybes, kad tretieji asmenys leido apsigyventi atsakovams K. M., J. B. ieškovui priklausančiose patalpose, nors tokios teisės neturėjo, kad L. ir jų nepilnamečiai vaikai negyvena būste ( - ) ir darė išvadą, kad Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra sprendžiami faktai, reikšmingi šios civilinės bylos išsprendimui. Teismas, išnagrinėjęs papildomus duomenis, atskirojo skundo argumentus, turėjo teisę padaryti priešingą išvadą, nei buvo padaręs 2017 m. balandžio 28 d. nutartyje.

2614. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o spręsdamas bylos sustabdymo dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių, teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, t.y. teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008; 2014 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo pagrindus, taikymą, yra konstatavęs, kad, nepaisant to, dėl kurios rūšies civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimo yra sprendžiama, abiem atvejais turi būti nustatytos objektyvios aplinkybės, kliudančios išspręsti civilinę bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2011 ir kt.).

2715. Nagrinėjamu atveju apeliantai prašė stabdyti bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, kol įsiteisės teismo sprendimas Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-669-856/2017. Šiuo pagrindu byla stabdoma tada, kai tarp nagrinėjamos bylos ir kitos bylos yra toks ryšys, kad pirmosios bylos negalima nagrinėti tol, kol nebus išnagrinėta kita byla. Toks ryšys yra tada, kai tarp bylų yra prejudicinis ryšys, t. y. sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes.

2816. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; ir kt.).

2917. Nagrinėjamoje byloje pareikštas negatorinis ieškinys dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Ieškovas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklausančiuose statiniuose, esančiuose ( - ), kurį 2017 m. vasario 24 d. įsigijo varžytynėse, gyvena atsakovai, kurie neturi jokių teisės aktais ar sutartiniais pagrindais nustatytų teisių naudotis turtu.

3018. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-669-856/2017 išnagrinėjo ieškovo R. L. ieškinį atsakovams antstolei I. G. ir E. K. dėl 2017 m. vasario 24 d. turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ab initio, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje R. L., 2017 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo R. L. ieškinį atmetė, sprendimą ieškovas apskundė, byla išsiųsta į apeliacinę instanciją. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors jis ir yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).

3119. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija vertina, jog šioje byloje buvo galima nustatyti (ir tai buvo padaryta) visas faktines aplinkybes, nesustabdžius bylos, o Šiaulių apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-669-856/2017 priimtas galutinis sprendimas neturės įtakos nagrinėjamojoje byloje. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad šiuo atveju nebuvo CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo sąlygų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjamos bylos nestabdė.

32Dėl baudos skyrimo

3320. Ieškovas prašo apeliantams skirti 2 000 Eur baudą lygiomis dalimis (kiekvienam po 1 000 Eur) už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų skiriamos baudos sumokant ieškovui.

3421. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį piktnaudžiavimo atvejus, teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

3522. Ieškovo teigimu, visa trečiųjų asmenų bylų vedimo strategija, teikiami atskirieji ir apeliaciniai skundai, kurie netenkinami, sąmoningas žyminio mokesčio nesumokėjimas atstovaujant profesionaliam teisininkui, suponuoja siekį vilkinti procesus ir neleisti ieškovui naudotis įsigytu nekilnojamuoju turtu. Tretieji asmenys akivaizdžiai naudojasi teise skųsti priimamas nutartis ir sprendimus ne pagal jos paskirtį. Tretieji asmenys elgiasi ir procesinėmis teisėmis naudojasi nesąžiningai, ne pagal paskirtį, veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

3623. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Teismų praktikoje pripažįstama, jog aplinkybė, kad ieškovo ieškinys buvo atmestas, nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimo procesu fakto, nenustačius jo nesąžiningumo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-249/241/2015). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantai byloje teikė prašymus, skundus, kurie dažniausiai buvo netenkinami, tačiau pažymėtina, kad byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę teikti prašymus, skundus. Vien tai, kad jie buvo atmesti, nesudaro pagrindo konstatuoti trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo procesu fakto. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad tretieji asmenys piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl šis ieškovo prašymas netenkintinas.

37Dėl procesinės bylos baigties

3824. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir išsamiai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė ginčo klausimui taikytinas teisės normas, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

4025. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidos, atmetus trečiųjų asmenų apeliacinį skundą, jiems neatlyginamos ir nepriteisiamos. Ieškovas prašo iš apeliantų priteisti 786,50 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruošto dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, todėl priteistinos iš apeliantų (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

42Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš apeliantų R. L., asmens kodas ( - ) ir R. L., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 786,50 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo E. K., asmens kodas ( - ) naudai.

44Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas E. K. patikslintu ieškiniu prašė: iškeldinti atsakovus iš... 6. 2. Ieškovas nurodė, kad 2017 m. vasario 24 d. įsigijo varžytynėse... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3. Telšių rajono apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu... 9. 4. Teismas konstatavo, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančiu turtu... 10. 5. Teismas vertino, kad turtas buvo įsigytas varžytynėse, atsakovas nesutiko... 11. 6. Teismas teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 13. 7. Apeliaciniu skundu tretieji asmenys R. L. ir R. L. prašo panaikinti... 14. 7.1. Byla teismo išnagrinėta pernelyg formaliai. Teismas nepakankamai... 15. 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas E. K. prašo: apeliacinį... 16. 8.1. Tretieji asmenys antrą kartą byloje kelia klausimą dėl būtinybės... 17. Teisėjų kolegija... 18. k o n s t a t u o ja :... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 21. 10. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo sprendimu sutinka ir... 22. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 23. 11. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo stabdyti... 24. 12. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje atsakovai į teismo... 25. 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2017 m.... 26. 14. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai... 27. 15. Nagrinėjamu atveju apeliantai prašė stabdyti bylą CPK 163 straipsnio 3... 28. 16. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla... 29. 17. Nagrinėjamoje byloje pareikštas negatorinis ieškinys dėl iškeldinimo... 30. 18. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-669-856/2017... 31. 19. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija vertina, jog šioje byloje buvo... 32. Dėl baudos skyrimo... 33. 20. Ieškovas prašo apeliantams skirti 2 000 Eur baudą lygiomis dalimis... 34. 21. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 35. 22. Ieškovo teigimu, visa trečiųjų asmenų bylų vedimo strategija,... 36. 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme... 37. Dėl procesinės bylos baigties... 38. 24. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 40. 25. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 42. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimą... 43. Priteisti iš apeliantų R. L., asmens kodas ( - ) ir R. L., asmens kodas ( - )... 44. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....