Byla B2-5481-794/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kristisana“ priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Šebsta“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kristisana“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas ieškovui 151 727 Eur pagal reikalavimų perleidimo sutartį.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį).

5Tuo atveju kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo.

6Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus įstatyme nurodytus veiksmus ir pasibaigus nustatytam ne mažesniam kaip 30 dienų terminui, skaičiuojamam nuo pranešimo įteikimo, kreditorius įgyja teisę kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreipdamasis į teismą kreditorius privalo pareiškimo teismui ir pateikimų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei (ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis).

8Kai antstolis grąžina kreditoriui vykdomuosius dokumentus, tai ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, tokiu atveju kreditorius per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos turi pateikti pareiškimą teismui (ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalis), atitinkamai įvykdydamas ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, t. y. teikiant pareiškimą teismui kartu pateikti pareiškimą su priedais ir atsakovui.

9Teismų praktikoje išaiškinta, kad CPK 122 straipsnio 2 dalies, 123 straipsnio 2, 4 dalių nuostatos bei ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką juridiniams asmenims, įtvirtina pareigą visus reikalingus įteikti dokumentus siųsti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459-186/2015)

10Šiuo atveju ieškovas 2016 m. birželio 20 d. išsiuntė atsakovui pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos pašto duomenimis šis pranešimas (siuntos Nr. RN248547900LT) atsakovui nebuvo neįteiktas, pašto siunta grąžinta siuntėjui. Ieškovas nepateikė teismui duomenų apie pakartotiną pranešimo išsiuntimą įmonės buveinės adresu, kaip tai numatyta ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje. Pažymėtina, kad pakartotinas pranešimas būtų laikomas įteiktu praėjus 5 dienoms nuo jo išsiuntimo. Vadovaujantis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, tik praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo įteikimo, ieškovas gali realizuoti savo teisę kreiptis į teismą.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas tinkamai nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinės ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nagrinėjimo tvarkos, todėl jo pareiškimą atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

12Ieškovui išaiškinama, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (CPK 137 straipsnio 4 dalis).

13Pareiškime taip pat teigiama, kad dėl to, jog atsakovas negrąžina skolos ieškovas yra priverstas ginti savo pažeistas teises ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių bei duomenų, ar įsiskolinimą buvo siekta išieškoti teismine tvarka (ginčo teisenos tvarka arba supaprastinta bylų nagrinėjimo tvarka), todėl ieškovas turėtų pateikti tai patvirtinančius duomenis. Pažymėtina, kad bankroto bylos inicijavimas atsakovui negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas, atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką. Ieškovas, laikantis save kreditoriumi, turi siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

14Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 10 d., kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip 25 minimaliųjų mėnesinių algų sumos. Todėl teismui, padarius pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, ieškovui gali būti pasiūlyta įmokėti atitinkamą sumą administravimo išlaidoms padengti.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

16atsisakyti priimti ieškovo UAB „Šebsta“ pareiškimą atsakovui UAB „Kristisana“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

17Išaiškinti ieškovui, jog teismo atsisakymas priimti pareiškimą nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu pareiškimu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti procesinį dokumentą.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai