Byla 2A-303-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Romualdos Janovičienės

6Henricho Jaglinskio

7sekretoriaujant

8Jonei Markovičiūtei

9dalyvaujant paeiškėjų atstovui

10adv.G. B.

11suinteresuoto asmens atstovei

12Z. M.

13teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. Z. ir B. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo, kuriuo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas.

14Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15I.Ginčo esmė

16Pareiškėjos A. Z. ir B. P. su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog iki 1940 metų nacionalizacijos A. C., gim. 1894 m., nuosavybės teise Riešės valsčiaus (duomenys nesklebtini) kaime valdė 9 dešimtines, 9,8325 ha žemės; atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių į buvusią A. C., gim. 1894 metais, žemę atkūrimo.

17Nurodė, kad tėvas turėjo 10 hektarų žemės, apie kurią pasakojo mama ir močiutė. Vilniaus apskrities viršininko administracija ilgą laiką negrąžino žemė, o sugrąžinusi tik dalį žemės, liepė kreiptis į teismą. Pareiškėjos surinkusios reikiamus dokumentus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kreipėsi į teismą.

18Suinteresuotas asmuo Z. V. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad tetos pasakojo, kad senelis turėjo 10 hektarų žemės, todėl su pareiškėjų pareiškimu sutiko.

19Suinteresuotas asmuo M. V. atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

20Suinteresuotas asmuo B. J. atsiliepime į pareiškimą su juo sutiko ir prašė jį tenkinti.

21Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškimą prašė jį palikti nenagrinėtą, nes pareiškėjai nesilaikė išankstinės dokumentų nagrinėjimo tvarkos institucijoje.

22Suinteresuotas asmuo L. S. nurodė, kad yra Č. C. vaikas ir iš mamos žino, kad turėjo 10 hektarų žemės. Pareiškimui neprieštaravo.

23Suinteresuotas asmuo D. D. nurodė, kad mama sakė, kad buvo 10 hektarų žemės, todėl pareiškimą palaikė.

24II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

25Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu pareiškimą patenkino iš dalies. Nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad iki 1940 metų nacionalizacijos A. C., gimęs 1894 metais, nuosavybės teisėmis Riešės valsčiuje (duomenys nesklebtini) kaime valdė 8,40 ha žemės; Pareiškėjoms A. Z. ir B. P. atnaujintas terminas pateikti nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, siekiant atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko A. C. žemę.

26Teismas pažymėjo, kad žemės savininko vaikas Č. C. pretendavo atkūrti nuosavybės teisę į 8,4 hektarus žemės, o teisių paveldėtojai neturi teisės pretenduoti į didesnį žemės plotą, nei buvo išreikšta valia asmens, turinčio teisę pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio normą, todėl pareiškėjų teisė į žemę apribota paveldėjimo teise, ir jie negali pretenduoti į didesnį žemės plotą, nei išreiškė valią teisės turėtojai - teisės palikėjai.

27Įvertinęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, teismas atmetęs byloje dalyvaujančių pareiškėjų, suinteresuotų asmenų, liudytojų parodymus, vadovaudamasis į bylą pateiktais archyvo dokumetais, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki nacionalizacijos A. C. (duomenys nesklebtini) kaime nuosavybės teise valdė 8,40 hektarų žemės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas 2005 gruodžio 29 d. nutarimo Nr.56 “Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje” 1.2. punktas).

28Teismas sprendė, kad valstybė ir fiziniai asmenys, pretenduojantys atkūrti nuosavybės teisę į žemę, yra nelygiavertėje padėtyje, kadangi asmenys norintys atkurti nuosavybės teises į turtą turi surasti dokumentus bei įrodymus apie prieš 70 metų turėtą nuosavybę ir asmenų teisėti lūkesčiai dažnai priklauso nuo archyvuose išsaugotų dokumentų. Kadangi archyvinės pažymos ir dokumentai buvo išduoti laikotarpiu nuo 2007-08-10 – 2008-11-04, terminas paduoti pareiškimą dėl nuosvybės teisių atkūrimo buvo atnaujintas, kaip praleistas dėl objektyvių priežasčių, įrodymų rinkimo, kreipimosi į teismą gavus pranešimą, kad įrodymų trūksta. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovo prašymas palikti pareiškimą nenagrinėtą atmestas, nes byloje esantis rašytinis įrodymas, patvirtino, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus žemėtvarkos skyrius pagal pateiktus dokumentus priėmė pasiūlymą – išvadą, jog A. C. turėjo 6,56 hektarus žemės, bei pasiūlė kreiptis į teismą, jei A. C. (duomenys nesklebtini) kaime turėjo didesnį žemės plotą. Pareiškėjai realizavo savo teisę, nes kitu keliu negalėjo įrodyti savo teisių į žemę. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai A. Ž. ir B. P. apeliaciniu skundu prašo sprendimą pakeisti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki 1940 metų nacionalizacijos A. C. gim.1894 metais, Riešės valsčiuje (duomenys nesklebtini) kaime valdė 9 dešimtines, 9,8325 ha žemės; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog A. C. Riešės Valsčiuje (duomenys nesklebtini) kaime nuosavybės teise valdė 8,40 ha žemės, o ne 9,8325 ha žemės. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas vadovavosi vien Č. C., mirusio 1992-08-12, pateiktu prašymu atkurti nuosavybės teises, tačiau Č. C. nebuvo žemės savininkas ir viso A. C. valdyto žemės ploto dydžio žinoti negalėjo. A. C. valdyto žemės ploto dydis paaiškėjo tik po Č. C. mirties, kai 2007 m. rugpjūčio 10 d. iš Lietuvos valstybės centrinio archyvo buvo gauta pažyma Nr. (duomenys nesklebtini), kurioje nurodyta, kad A. C. po tėvo, valdė devynias dešimtines žemės. Duomenų apie tai, kad valdoma žemė būtų perleista nėra. Teismas nepagrįstai atmetė liudytojų parodymus, kurie patvirtino, kad A. C. valdė apie 10 ha žemės. Teismo argumentas, jog liudytojai žemės nematė, nedirbo, o apie ją sužinojo iš trečiųjų asmenų nepagrįstas ir pažeidžia Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio nuostatas. Į bylą pateikti įrodymai ir liudytojai patvirtino A. C. valdytos žemės ploto dydį, todėl teismas neturėjo pagrindo atmesti liudytojų parodymus. Be to, bylose kurios nagrinėjamos remiantis netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas, tačiau prielaidos turi būti pagrįstos įrodymais. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2009; 2008-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2007-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-208/2007). Kadangi priimdamas skundžiamą sprendimą teismas neįvertino į bylą pateiktų įrodymų, liudytojų parodymų, tuo pažeidė Civilinio proceso kodekso 185 straipsnio nuostatas yra pagrindas teismo sprendimą pakeisti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog A. C. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 9, 8325 ha žemės plotą.

29L. S., D. D., B. J., Z. V., M. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą patenkinti ir teismo priimtą sprendimą pakeisti.

30Nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutina visiškai ir prašo jį tenkinti, kadangi teismas atmesdamas pareiškėjų prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą apie A. C. valdytą žėmės ploto dydį, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles bei neįvertino bylai reikšmingų aplinkybių. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina sekančių argumentų ir išvadų pagrindu: Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 445 straipsniu, teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Pirmos instancijos teismas iš dalies tenkindamas pareiškėjų prašymą bei nustatydamas juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. C. (duomenys nesklebtini) kaime nuosavybės teise valdė 8,4 ha žemės, ką patvirtina pareiškėjų į bylą pateikti archyviniai dokumentai (b.l. 12-15), šiurkščiai pažeidė Civilinio proceso kodekso 445 straipsnį, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 56 ,,Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą taikymo teismų praktikoje reikalavimus sprendžiant ypatingosios teisenos tvarka šios kategorijos bylą bei Civilinio proceso kodekso 3, 4 straipsnius. Esant nurodytoms aplinkybėms kai pareiškėjų prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą yra patvirtintas reikiamos galios dokumentais kuriuos pareiškėjas pateikė į bylą, teismas privalėjo atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o šioms aplinkybėms paaiškėjus nagrinėjant bylą iš esmės, nutraukti bylą (CPK 293 str. 1 p.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas aplamai neatsižvelgė į procesinės teisės normų imperatyvųjį reikalavimą, nagrinėjant šios kategorijos bylą, todėl skundžiamasis sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas, o byla nutrauktina (CPK 263 str., 329 str., 293 str. 1 p.). Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 4 punktu pareiškėjai A. Z. iš valstybės grąžinamas jos sumokėtas 254 Lt žyminis mokestis, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitus paliekant civilinėje byloje.

31Iš pareiškėjų A. Z. a.k. ( - ) ir B. P. a.k. ( - ) solidariai valstybės naudai priteistinos 21,35 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 5 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

33Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą nutraukti.

34Gražinti iš valstybės biudžeto pareiškėjai A. Z. a.k. ( - ), 254 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

35Priteisti iš A. Z. a.k. ( - ) ir B. P. a.k. ( - ) solidariai valstybės naudai 21,35 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidų valstybės naudai.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Romualdos Janovičienės... 6. Henricho Jaglinskio... 7. sekretoriaujant... 8. Jonei Markovičiūtei... 9. dalyvaujant paeiškėjų atstovui... 10. adv.G. B.... 11. suinteresuoto asmens atstovei... 12. Z. M.... 13. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 14. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15. I.Ginčo esmė... 16. Pareiškėjos A. Z. ir B. P. su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė... 17. Nurodė, kad tėvas turėjo 10 hektarų žemės, apie kurią pasakojo mama ir... 18. Suinteresuotas asmuo Z. V. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad tetos... 19. Suinteresuotas asmuo M. V. atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu sutiko ir... 20. Suinteresuotas asmuo B. J. atsiliepime į pareiškimą su juo sutiko ir prašė... 21. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime... 22. Suinteresuotas asmuo L. S. nurodė, kad yra Č. C. vaikas ir iš mamos žino,... 23. Suinteresuotas asmuo D. D. nurodė, kad mama sakė, kad buvo 10 hektarų... 24. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 25. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu... 26. Teismas pažymėjo, kad žemės savininko vaikas Č. C. pretendavo atkūrti... 27. Įvertinęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, teismas atmetęs byloje... 28. Teismas sprendė, kad valstybė ir fiziniai asmenys, pretenduojantys atkūrti... 29. L. S., D. D., B. J., Z. V., M. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 30. Nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutina visiškai ir prašo jį tenkinti,... 31. Iš pareiškėjų A. Z. a.k. ( - ) ir B. P. a.k. ( - ) solidariai valstybės... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 5... 33. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą... 34. Gražinti iš valstybės biudžeto pareiškėjai A. Z. a.k. ( - ), 254 Lt... 35. Priteisti iš A. Z. a.k. ( - ) ir B. P. a.k. ( - ) solidariai valstybės naudai...