Byla 2-1287/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria buvo išaiškinta Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo dalis, civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Danutės Gasiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių K. B. ir D. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria buvo išaiškinta Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo dalis, civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 20 d. sprendimu nutarė išreikalauti iš neteisėto atsakovų K.B., D.S., UAB “Antra kryptis” ir UAB “Elymus” valdymo valstybei nuosavybės teise priklausančias ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM patikėjimo teise valdomas 142,54 kv.m. ploto patalpas, plane pažymėtas nuo 10-1 iki 10-12, esančias ( - ), šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir vykdomas.

4Antstolis I.G. prašė išaiškinti teismo sprendimo dėl patalpų išreikalavimo vykdymo tvarką t.y. ar skolininkams gera valia neiškeldinus iš patalpų skolininkams priklausančio turto ir neperdavus patalpų teisėtam valdytojui, antstolis turi teisę priverstinai iškeldinti turtą ir perduoti patalpas teisėtam valdytojui.

5Išieškotojo atstovės prašė leisti antstoliui priverstinai iškeldinti iš patalpų jose esantį skolininkų turtą ir perduoti patalpas Turto valdymo ir ūkio departamentui prie LR VRM, nes nuo teismo sprendimo praėjo beveik du metai, o Turto valdymo ir ūkio departamentas prie LR VRM iki šiol negali naudotis patalpomis, nes skolininkai vengia įvykdyti teismo sprendimą, su išieškotojo atstovais nebendrauja.

62010 m. gegužės 20 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi išaiškino, kad vykdant Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo dalį dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM patikėjimo teise valdomų 142,54 kv.m. ploto patalpų, plane pažymėtų nuo 10-1 iki 10-12, esančių ( - ), išreikalavimo iš neteisėto skolininkų K.B., D.S., UAB “Antra kryptis” ir UAB “Elymus” valdymo, sprendimą vykdantis antstolis turi teisę priverstinai CPK VI dalyje nustatyta tvarka iškeldinti iš patalpų jose esantį skolininkų turtą ir perduoti patalpas Turto valdymo ir ūkio departamentui prie LR VRM.

72010 m. gegužės 27 d. atsakovė K. B. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Šį prašymą atsakovė grindė tokiais argumentais:

81. Atsakovė nebuvo informuota apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas antstolio prašymas išaiškinti 2008 m. birželio 20 d. nutarties dalį ir po kurio buvo priimta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartis. Ši aplinkybė lemia, kad skundžiama nutartis yra neteisėta, nes buvo priimta pažeidžiant CPK 123 str. 1 d., 124 str. 1 d., rungimosi bei lygiateisiškumo principus.

92. Pirmosios instancijos teismas aiškindamas sprendimą bei nurodydamas, kad sprendimas „išreikalauti patalpas iš atsakovų“ reiškia, kad antstolis turi teisę priverstinai iškeldinti atsakovų daiktus, išplėtė sprendimo ribas, pablogino atsakovų padėtį ir suteikė teismo sprendimui kitą prasmę. Tai lemia, kad skundžiama nutartimi buvo pažeistos CPK 278 str. 1 d., 589 str. nuostatos bei kad buvo priimta neteisėta ir nepagrįsta skundžiama nutartis.

102010 m. gegužės 28 d. atsakovė D. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Šį prašymą iš esmės grindžia tais pačiais argumentais kaip ir atsakovė K. B.

112010 m. birželio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro G. B. atsiliepimas į atsakovių atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tuo, kad teismas tinkamai išaiškino 2008 m. birželio 20 d. sprendimo dalį dėl patalpų išreikalavimo vykdymo tvarkos, o teikdamos atskiruosius skundus atsakovės siekia vilkinti teismo sprendimo įvykdymo procesą.

122010 m. birželio 22 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM atsiliepimas į atsakovių atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tuo, kad Vilniaus apygardos teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atsakovės piktnaudžiauja procesu, nevykdo įsiteisėjusio 2008 m. birželio 20 d. teismo sprendimo ir tuo šiurkščiai pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, paneigia įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomojo vykdymo pobūdį, sąlygoja tolesnius teisėtų TVŪD prie LR VRM lūkesčių bei viešojo intereso pažeidimus.

132010 m. birželio 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento atsiliepimas į atsakovių atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartis priimta teisingai įvertinus teisės aktų reikalavimus ir faktines aplinkybes, o tai reiškia, kad ši nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo ją naikinti. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad atsakovės nepateikė konkrečių įrodymų, kaip konkrečiai skundžiama nutartis pažeidžia jų subjektines teises, o tai lemia, kad jos neturi teisės skųsti minėtos nutarties. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento nuomone, atsakovės piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

14Atskirieji skundai netenkintini.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

16Apeliantės atskiruosiuose skunduose nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas priėmė 2010 m. gegužės 20 d. nutartį, kuria buvo išnagrinėtas antstolio prašymas, teismo posėdyje, apie kurį joms nebuvo tinkamai pranešta. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolio prašymo nagrinėjimas buvo atidėtas du kartus dėl to, kad byloje nebuvo duomenų apie teismo šaukimų įteikimą ar neįteikimą apeliantėms (b. l. 5 t. 80, 91). Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantėms buvo išsiųsti pranešimai apie teismo posėdžio vietą ir laiką apeliančių nurodytu adresu ( b. l. 5 t. 100). Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad, nors atsakovėms K. B. ir D. S. neva nebuvo pranešta apie teismo posėdį, tačiau atsakovės per gana trumpą 7 dienų terminą spėjo pateikti atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties 2010 m. gegužės 20 d. Tai rodo, kad atsakovės buvo aktyvios, domėjosi vykstančiu teisminiu procesu, turėjo pareigą pranešti apie savo adresą, kuriuo galėtų būti siunčiami procesiniai dokumentai, ir kad turėjo žinoti apie įvyksiantį teismo posėdį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovėms buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, po kurio buvo priimta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, ir kad atsakovės turėjo žinoti apie įvyksiantį teismo posėdį. Tai lemia, kad apeliančių argumentas dėl netinkamo informavimo apie teismo posėdį yra nepagrįstas ir nesuteikia pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

17Apeliantės atskiruosiuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išaiškindamas 2008 m. birželio 20 d. nutartį išplėtė sprendimo turinio ribas, o tai prieštarauja CPK 278 str. 1 d., 589 str. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008 m. birželio 20 d. sprendimu buvo nutarta išreikalauti iš neteisėto atsakovų K. B., D. S., UAB „Antra kryptis“, UAB „Elymus“ valdymo valstybei nuosavybės teise priklausančias ir TVŪD prie LR VRM patikėjimo teise valdomas 142, 54 kv. m. ploto patalpas, esančias ( - ) (b. l. 4 t. 57-62). Šis sprendimas įsiteisėjo 2009 m. vasario 17 d. Lietuvos apeliaciniam teismui nutartimi palikus nepakeistą 2008 m. birželio 20 d. sprendimą (b. l 4 t. 152-163). 2009 m. rugsėjo 9 d. atsakovės pateikė prašymą dėl sprendimo atidėjimo 6 mėnesiams, nes toks terminas būtų protingas ir pakankamas perkelti joms nuosavybės teise priklausančius daiktus į kitas sandėliavimo patalpas (b. l. 4 t. 188-191). 2009 m. spalio 2 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi atmetė atsakovių prašymą (b. l. 4 t. 273-274). Ši nutartis įsiteisėjo 2009 m. gruodžio 10 d. Lietuvos apeliaciniam teismui nutartimi palikus nepakeistą 2009 m. spalio 2 d. nutartį (b. l. 5 t. 31-34). Iki šios dienos atsakovių daiktai nėra iškeldinti iš patalpų, esančių ( - ), ir šios patalpos nėra perduotos teisėtam šių patalpų savininkui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovės turėjo pareigą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir terminas jam įvykdyti buvo protingas.

18Kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas, skolininkų patalpų neteisėto valdymo sudėtį sudaro šie veiksmai: skolininkai patalpose laiko jiems priklausantį turtą ir yra panaikinę galimybę į patalpas patekti teisėtam patalpų valdytojui TVŪD prie LR VRM. 2008 m. birželio 20 d. sprendime nėra nurodyta, kad iškeldinti atsakovėms priklausantį turtą ir perduoti patalpas teisėtam valdytojui yra įpareigoti atlikti tik skolininkai, o tai reiškia, kad skolininkams gera valia neatlikus šių veiksmų, nors, kaip minėta, jos turėjo pareigą ir galimybę tai padaryti, antstolis turi teisę iškeldinti atsakovių turtą ir patalpas perduoti teisėtam valdytojui priverstinai CPK VI dalyje nustatyta tvarka. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino 2008 m. birželio 20 d. sprendimą, o tai reiškia, kad nėra pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį.

19Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, Teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 20 d. sprendimu nutarė... 4. Antstolis I.G. prašė išaiškinti teismo sprendimo dėl patalpų... 5. Išieškotojo atstovės prašė leisti antstoliui priverstinai iškeldinti iš... 6. 2010 m. gegužės 20 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi išaiškino, kad... 7. 2010 m. gegužės 27 d. atsakovė K. B. pateikė atskirąjį skundą dėl... 8. 1. Atsakovė nebuvo informuota apie teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjamas... 9. 2. Pirmosios instancijos teismas aiškindamas sprendimą bei nurodydamas, kad... 10. 2010 m. gegužės 28 d. atsakovė D. S. pateikė atskirąjį skundą dėl... 11. 2010 m. birželio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Vilniaus miesto... 12. 2010 m. birželio 22 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Turto valdymo ir... 13. 2010 m. birželio 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Vilniaus miesto... 14. Atskirieji skundai netenkintini.... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Apeliantės atskiruosiuose skunduose nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas... 17. Apeliantės atskiruosiuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas, skolininkų patalpų... 19. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, Teisėjų... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą....