Byla 2-1720/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ atžvilgiu, siekiant užtikrinti būsimo arbitražinio teismo sprendimo įvykdymą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3970-656/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ atžvilgiu, siekiant užtikrinti būsimo arbitražinio teismo sprendimo įvykdymą.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Struktūra“ pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“ dėl statybos darbų defektų, atsiradusių garantinio laikotarpio metu, pašalinimo išlaidų priteisimo.

5Siekiant užtikrinti būsimo arbitražinio teismo sprendimo įvykdymą ieškovas pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą taikyti atsakovui UAB „Aldaila“ laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino – ieškovo UAB „Struktūra“ reikalavimų užtikrinimui nutarė areštuoti atsakovui UAB „Aldaila“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, turtines teises 188 211,40 Lt sumoje. Tik turto neužtenkant ir/ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu UAB „Struktūra“. Teismas pažymėjo, kad bendras turto areštas negali viršyti 188 211,40 Lt sumos.

7Atsakovas UAB „Aldaila“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde atsakovas nurodė, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateiktas ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovas klaidingai nurodė, kad atsakovas pastabų dėl nurodytų defektų nereiškė. Ieškovas nenurodė teismui visų svarbių esminių aplinkybių bei nepateikė įrodymų, kurie patvirtina, kad reikalavimas yra nepagrįstas. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo pozicija, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, todėl atsakovui ieškinio reikalavimas yra didelis.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartį dėl atsakovo turto arešto, ieškovo UAB „Struktūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Aldaila“ atžvilgiu atmetė.

10Teismas konstatavo, kad tarp UAB „Struktūra“ ir UAB „Aldaila“ 2006 m. spalio 30 d. buvo sudaryta Rangos sutartis su papildomu susitarimu, pagal kurią UAB „Aldaila“ įsipareigojo atlikti statybos darbus. Ieškovas (užsakovas) tvirtina, kad atliktų darbų garantinio laikotarpio metu paaiškėjus atliktų darbų defektams, užsakovas kreipėsi į atsakovą (rangovą) dėl defektų pašalinimo. Ieškovas tvirtina, jog atsakovas pastabų dėl užsakovo nurodytų defektų nereiškė, defektų nešalino, todėl užsakovas savo lėšomis pašalino statybos darbų defektus ir pareiškė ieškinį Vilniaus komercinio arbitražo teismui dėl statybos darbų defektų, atsiradusių garantinio laikotarpio metu, pašalinimo išlaidų priteisimo (ieškinio suma 188 211,40 Lt). Atsakovas su šia pozicija nesutinka tvirtindamas, kad 2011 m. birželio 20 d. raštu kreipęsis į ieškovą ir išreiškęs poziciją dėl defektų nepripažinimo. Teismas sprendė, kad įvertinus abiejų šalių pateiktus duomenis negalima daryti išvados, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Kartu pažymėjo, kad ar materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, sprendžiama tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad jo finansinė padėtis neleidžia daryti išvados, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Teismui pateiktos Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pažymos patvirtina, kad atsakovas UAB „Aldaila“ minėtoms valstybinėms institucijoms nėra skolingas. Iš UAB „Aldaila“ 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentų spręstina, kad bendrovė praėjusiais metais dirbo pelningai, turėjo 83 015 Lt grynojo pelno. Bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 187 670 Lt, trumpalaikis turtas 3 233 910 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 653 379 Lt. Bendrasis likvidumo koeficientas siekė 1.2188, kas leidžia daryti prielaidą apie įmonės mokumą ir galėjimą atsiskaityti su įmonės partneriais.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Struktūra“ teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir palikti galioti 2013 m. balandžio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria buvo nutarta UAB „Struktūra“ naudai areštuoti atsakovui UAB „Aldaila“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, turtines teises 188 211,40 Lt sumoje. Šio turto nesant ir/ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovo UAB „Aldaila“ pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius ieškinio pagrįstumą: rangos sutartį, 2011 m. gegužės 17 d. atsakovo rašto nuorašą, taip pat 2011 m. gegužės 17 d. defektų apžiūros akto nuorašą, kurie patvirtina, jog ieškinys pareikštas dėl defektų, kurie egzistavo ne baigiamojo akto pasirašymo momentu (2008-02-28), o atsirado vėliau (2011-03-15), tai yra praėjus daugiau kaip dvejiems metams po baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo dienos, 2011 m. gegužės 17 d. defektų apžiūros aktu UAB „Struktūra“ defektus, nurodytus 2011 m. kovo 15 d. apžiūros akte pripažino, tačiau vėliau 2011 m. birželio 20 d. raštu UAB „Struktūra“ nepagrįstai atsisakė juos ištaisyti. Apeliantas pažymi, kad net ir iš esmės nenagrinėjant bylos, o tik preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą pirmosios instancijos teismas iš teismui pateiktų 2011 m. kovo 15 d. kambarių patikrinimo ir defektų nustatymo akto ir atsakovo pateikto baigiamojo darbų atlikimo priėmimo-perdavimo akto galėjo nustatyti, kad atsakovas siekia suklaidinti teismą, teigdamas, jog ieškovas reikalauja atlyginti žalą dėl defektų, kurie buvo nustatyti dar 2008 m. vasario 28 d. 2011 m. kovo 15 d. apžiūros akte nustatyti visiškai kiti - garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai: įvairiuose kambariuose nustatyti sutrūkę lubos, atsilupę tapetai ir pan.
  2. Pagal atsakovo 2011 m. VĮ Registrų centras pateiktą finansinę atskaitomybę matyti, kad atsakovo finansinė būklė yra sunki, bendrovė 2011 m. apskaitė turto už 3 583 051, tuo tarpu įsipareigojimai kreditoriams – 2 756 653 Lt, iš jų 2 617 933 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos , atsakovas buvo skolingas darbuotojams 174 853 Lt. 2012 m. atsakovas apskaitė turto už 3 421 580 Lt, tuo tarpu įsipareigojimai kreditoriams buvo 2 653 379 Lt, iš jų 2 653 379 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos, atsakovas buvo skolingas darbuotojams 261 802 Lt. Atsakovo finansinė padėtis palyginus 2011 ir 2012 metus 2012 metais pablogėjo. Dar daugiau, įvertinus pirmosios instancijos teismo skaičiuojamą bendrąjį likvidumo koeficientą matyti, jog 2011 metais jis sudarė 1.2808, tuo tarpu 2012 metais jis sumažėjo iki 1.2188, kas akivaizdžiai patvirtina, kad įmonės mokumas ir galėjimas atsiskaityti su įmonės partneriais kas metai prastėja.

14Atsiliepime į skundą atsakovas UAB „Aldaila“ teismo prašo atmesti ieškovo UAB „Struktūra“ atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. 2008 m. vasario 28 d. ir 2011 m. kovo 15 d. aktuose nustatyti tie patys darbai – lubų dažymo, pertvarų įrengimo, dažymo, plytelių klijavimo darbai. Taigi abiejuose aktuose yra nurodyti identiški darbai. Nėra aišku, ar ieškovas už nustatytus darbų trūkumus sumažinęs atsakovui išmokamą pinigų sumą, atliko atliktų darbų šalinimo darbus ar tiesiog neišmokėjęs/sumažinęs dėl atliktų darbų trūkumų mokamą pinigų sumą atsakovui, pats darbų trūkumų ir netaisė, o tiesiog po kelių metų, nustatęs tuos pačius trūkumus vėl prašo priteisti iš atsakovo.
  2. Vilniaus komercinio arbitražo teismas, priėmęs ieškovo ieškinį ir gavęs atsakovo atsiliepimą bei įrodymus, nusprendė, kad ieškovo ieškinys yra su trūkumais, neaiškus ir pan., todėl nustatė terminą ieškovui, kad šis detalizuotų ir aiškiai surašytų bei pateiktų medžiagą, įrodymus, patvirtinančius, kad ginčas yra kilęs dėl naujų atsakovo netinkamai objekte atliktų darbų, o ne dėl tų pačių darbų defektų, nustatytų 2008 m. vasario 28 d.
  3. UAB „Aldaila“ nors ir krizės metais 2009 m. turėjo didžiausią per savo egzistavimą pelną, t. y. 479 464 Lt. Visi procesai, susiję su turto perleidimu kitai įmonei, vyko prieš beveik penkerius metus, t. y. turtas nėra perleidžiamas šiuo metu, kaip neva tvirtina ieškovas. 2012 metus atsakovas UAB „Aldaila“ baigė pelningai 102 774 Lt. Apie gerą atsakovo finansinę būklę patvirtina ir kiti su atsakovo atskiruoju skundu pateikti atsakovo finansiniai dokumentai. Taip pat atkreiptinas teismo dėmesys, kad atsakovas šiuo metu turi 11 statybos objektų, iš kurių 10 yra finansuojami iš valstybės. Todėl akivaizdu, kad dėl atsiskaitymų su atsakovu nebus jokių problemų.
  4. Vilniaus apygardos teismas, tenkindamas atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nepasisakė dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

17Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones, laikytina teisėta ir pagrįsta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.). Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

18Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“ Vilniaus komercinio arbitražo teisme dėl statybos darbų defektų, atsiradusių garantinio laikotarpio metu, pašalinimo išlaidų priteisimo. Ieškinio suma – 188 211,40 Lt. Tarp UAB „Struktūra“ ir UAB „Aldaila“ 2006 m. spalio 30 d. buvo sudaryta Rangos sutartis su papildomu susitarimu, pagal kurią UAB „Aldaila“ įsipareigojo statybos darbus atlikti iki 2007 m. liepos 20 d. Ieškovas teigia, kad atliktų darbų garantinio laikotarpio metu paaiškėjus atliktų darbų defektams, užsakovas kreipėsi į atsakovą (rangovą) dėl defektų pašalinimo, atsakovas pastabų dėl užsakovo nurodytų defektų nereiškė, defektų nepašalino, todėl užsakovas savo lėšomis pašalino statybos darbų defektus. Atsakovas tvirtina, kad 2008 m. vasario 28 d. ir 2011 m. kovo 15 d. aktuose yra nurodyti identiški darbai. Be to, Vilniaus komercinio arbitražo teismas nustatė terminą ieškovui, kad šis detalizuotų ir aiškiai surašytų bei pateiktų medžiagą, įrodymus, kurie patvirtintų, kad ginčas yra kilęs dėl naujų atsakovo netinkamai objekte atliktų darbų, o ne dėl tų pačių darbų defektų, nustatytų 2008 m. vasario 28 d. darbų priėmimo-perdavimo akte. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos duomenis, sprendė, kad negalima daryti išvados, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas.

19Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011).

20Iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino pareikšto ieškinio pagrįstumą konstatuodamas, kad negalima daryti išvados, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pareikšto ieškinio ir šalių pateikiamais argumentais, neturi pagrindo konstatuoti, jog ieškinys prima facie yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ieškovas pateikė esminius su ginču susijusius dokumentus – 2006 m. spalio 30 d. Rangos sutartį, 2011 m. gegužės 17 d. rašto nuorašą, 2011 m. gegužės 17 d. defektų apžiūros akto nuorašą. Šiuo atveju atsakovo pateikta Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartis, kurioje pasiūlyta ieškovui pateikti papildomus rašytinius paaiškinimus, įrodymus, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovo pareikštas ieškinys preliminariai yra nepagrįstas. Klausimas dėl ieškinio pagrįstumo, taigi ir faktinės aplinkybės, ar defektai yra nauji lyginant su defektais nurodytais 2008 m. vasario 28 d. darbų priėmimo-perdavimo akte, bus išspręstas ištyrus ir įvertinus pateiktus įrodymus Vilniaus komercinio arbitražo teisme priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau nevertina apelianto argumentų, susijusių su pareikšto ieškinio pagrįstumo vertinimu.

21Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad atsakovo finansinė padėtis neleidžia daryti išvados, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Su šia išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

22Nagrinėjamu atveju pagal į bylą pateiktą 2012 metų balansą (t.1, b. l. 116-118) įmonės turimo turto vertė iš viso sudaro 3 421 580 Lt sumą (ilgalaikis turtas – 187 670 Lt, trumpalaikis turtas – 3 233 910 Lt). Pagrindinę įmonės turimo turto dalį sudaro trumpalaikis turtas – per vienerius metus gautinos sumos – 2 245 212 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 653 379 Lt. Taigi įvertinus įmonės turimo turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį, šie duomenys nesudaro pagrindo spręsti, kad pagal atsakovo finansinę padėtį šioje byloje jam pareikšto ieškinio suma (188 211,40 Lt) nėra didelė ir kad nėra pagrindo taikyti atsakovo turto arešto ieškovo paduotam ieškiniui užtikrinti. Nors atsakovas procesiniuose dokumentuose taip pat argumentuoja, kad 2012 metus įmonė baigė pelningai (102 774 Lt), tačiau ši faktinė aplinkybė pati savaime nėra gerą atsakovo turtinę padėtį patvirtinanti aplinkybė, kadangi įmonė turi didelių finansinių įsipareigojimų palyginus su balanse apskaitytu turtu. Taigi pagal į bylą pateiktus įrodymus spręsti apie gerą atsakovo, kaip juridinio asmens, finansinę padėtį, nėra pagrindo.

23Dėl aukščiau nurodytų argumentų nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo panaikinti 2013 m. balandžio 4 d. teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl naikintina skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, paliekant galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

24Ieškovas, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateiktą ieškinį ir už atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties, patyrė 300 Lt bylinėjimosi (žyminio mokesčio) išlaidų (t. 1, b. l. 4, t. 2, b. l. 32). Patenkinus atskirąjį skundą šios išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ (juridinio asmens kodas 249656510) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ (juridinio asmens kodas 133457694) naudai 300 Lt (trys šimtai litų) bylinėjimosi išlaidų.

28Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Struktūra“ pateikė Vilniaus komercinio arbitražo teismui... 5. Siekiant užtikrinti būsimo arbitražinio teismo sprendimo įvykdymą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Atsakovas UAB „Aldaila“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi panaikino... 10. Teismas konstatavo, kad tarp UAB „Struktūra“ ir UAB „Aldaila“ 2006 m.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Struktūra“ teismo prašo panaikinti... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. ... 14. Atsiliepime į skundą atsakovas UAB „Aldaila“ teismo prašo atmesti... 15. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
    1. 2008 m. vasario... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Aldaila“... 19. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš... 20. Iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies turinio matyti, kad pirmosios... 21. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad atsakovo finansinė... 22. Nagrinėjamu atveju pagal į bylą pateiktą 2012 metų balansą (t.1, b. l.... 23. Dėl aukščiau nurodytų argumentų nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo... 24. Ieškovas, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartį ir... 27. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Aldaila“ (juridinio... 28. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims ir Turto arešto aktų...