Byla 2-2010/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-5564-104/2011 dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lukerta“ ieškinį atsakovui T. N..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutartimi UAB ,,Lukerta“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Divingas“. Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Administratorius, patikrinęs iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Lukerta“ sudarytus sandorius, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti bankrutuojančiai įmonei iš atsakovo T. N. 2 525 250 Lt turtinei žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

7Nurodė, kad atsakovas T. N., būdamas ieškovo direktoriumi, 2008-08-18 įmonės vardu nupirko 120 vnt. 100 Lt nominalios vertės UAB „Bukra“ akcijų už 2 550 000 Lt, t. y. po 21 250 Lt už vieną akciją. Tuo tarpu 2009-01-19 ieškovas 24 000 vnt. UAB „Bukra“ akcijų pardavė už 4 950 000 Lt, t. y. po 206,25 Lt už vieną akciją. Teigė, jog akcijos buvo įsigytos už nepagrįstai didelę kainą, todėl vadovas (atsakovas) privalo atlyginti bendrovei padarytą žalą.

8Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančio turto, įskaitant pinigines lėšas, areštą. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, o atsakovas gali realizuoti jam priklausantį turtą. Tvirtino, kad nepritaikius prašomų priemonių jo padėtis nepagrįstai pablogėtų, nes reikalavimas nebūtų užtikrintas, o atsakovas atsidurtų geresnėje padėtyje, nes turėtų galimybę laisvai disponuoti turtu ir išvengti būsimo teismo sprendimo vykdymo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. areštavo atsakovui T. N. nuosavybės teise priklausantį 2 525 250 Lt vertės nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose; leido atsakovui iš areštuotų lėšų asmeninėms reikmėms kas mėnesį naudoti pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos. Teismas tenkino ieškovo prašymą, nes nustatė, kad yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, todėl sprendė, jog gali kilti grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas T. N. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, arba jas pakeisti, t. y. panaikinti bet kokius apribojimus jo banko sąskaitai Nr.( - ), esančiai AB „SEB bankas“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo nutartis yra nemotyvuota ir nepagrįsta jokiais įrodymais, išskyrus deklaratyvų teiginį, kad ieškinio suma yra didelė. Dėl to yra pažeisti protingumo, sąžiningumo principai, teismų praktikoje suformuota taisyklė, kad toks prašymas turi būti grindžiamas objektyviais duomenimis. Nors ieškovas teigia, kad pareikštu ieškiniu yra ginami UAB „Lukerta“ kreditorių interesai, tačiau teismui nepateikė nei kreditorių sąrašo, nei jų reikalavimų UAB „Lukerta“ 2008-08-18 sandorio sudarymo metu, nei akcijų rinkos vertę pagrindžiančių dokumentų, t. y. iš faktinių ieškinio aplinkybių neįmanoma spręsti apie kreditorių teisių pažeidimą.
  2. Teismas be pagrindo prima facie nevertino ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų, nes pagal formuojamą teismų praktiką, spręsdamas apsaugos priemonių taikymo klausimą, turėjo juos preliminariai įvertinti. Jis mano, kad įvertinus visumą sandorių, sudarytų dėl UAB „Bukra“ akcijų pirkimo – pardavimo, tai buvo pelninga UAB „Lukerta“, todėl ieškovas elgiasi nesąžiningai ir neprofesionaliai iš viso konteksto išimdamas tik vieną sandorį, o ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.
  3. Teismas taikė neproporcingas priemones, kurios suvaržė pamatines žmogaus teises į kasdienių šeimos poreikių tenkinimą (pirkti maistą, mokėti mokesčius už komunalines paslaugas, vaikų darželį, grąžinti bankui paskolą už namą ir kt.). Dėl to prašo panaikinti areštą jo sąskaitai, esančiai AB „SEB bankas“, kurioje šiuo metu piniginių lėšų nėra, tačiau į ją būtų pervestos iš trečiųjų asmenų pasiskolintos piniginės lėšos minėtiems poreikiams tenkinti. Teigia, jog ieškinio vertės turto neturi, bankui įkeisto namo vertė šiuo metu yra 1 900 000 Lt, augina 3 nepilnamečius vaikus, kas mėnesį bankui turi grąžinti 7 618,63 Lt paskolos, todėl yra grėsmė, jog jam nevykdant prisiimtų įsipareigojimų bankas nukreips išieškojimą iš vienintelio šeimos būsto, jis patirs didžiulę turtinę ir neturtinę žalą.

13Ieškovas BUAB „Lukerta“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai taikė prašomas priemones, nes ieškinio suma fiziniam asmeniui yra didelė, o apeliantas pats teigia, jog pareikštas reikalavimas viršija visą jo turimo turto vertę. Apeliantas neteisus teigdamas, kad jis privalėjo pateikti neginčijamus įrodymus, patvirtinančius ieškinio pagrįstumą, nes šios aplinkybės bus nustatytos ir įvertintos tik iš esmės išnagrinėjus bylą. Ieškinį jis pareiškė vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8, 14, 23 punktu, siekdamas apginti įmonės bei jos kreditorių interesus, todėl neturėjo pareigos, kaip teigia apeliantas, pateikti 2008-08-18 (sandorio sudarymo dieną) buvusių UAB „Lukerta“ kreditorių sąrašo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje spręstinas klausimas, ar teismo nutartis, kuria apeliantui pritaikytos apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

16Kaip yra žinoma, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; ir kt.). Be to, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, jam pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.).

17Nagrinėjamoje byloje ieškovas, kuris yra bankrutavusi įmonė, gindamas savo ir kreditorių interesus, pareiškė reikalavimą dėl 2 525 250 Lt turtinės žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo T. N., reikalavimą grindžia atsakovo, buvusio bendrovės vadovo, sudarytų sandorių priešingumu bendrovės, o kartu ir kreditorių, interesams. Teismas šio reikalavimo užtikrinimui skundžiama nutartimi taikė apsaugos priemones – areštavo atsakovui priklausantį turtą, įskaitant pinigines lėšas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tokia ieškinio suma fiziniam asmeniui yra didelė, kas neabejotinai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Be to, kaip matyti iš apelianto skundo, jis taip pat neginčija, jog ši suma jam yra didelė ir, anot jo paties, jis neturi tokios vertės turto. Dėl to teisėjų kolegijos nuomone, teismo išvada dėl būtinumo taikyti apsaugos priemones šioje byloje yra teisėta ir pagrįsta, nes jos realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

18Apeliantas yra teisus teigdamas, kad sprendžiant apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas preliminariai (lot. prima facie) turi vertinti ieškovo pareikštų reikalavimų bei įrodymų pagrįstumą ir tik tuomet spręsti, ar taikyti prašomas priemones. Tačiau, kaip yra žinoma, toks preliminarus įvertinimas nereiškia, jog teismas dėl to tiesiogiai turi pasisakyti teismo nutartyje. Tokia išvada seka iš to, kad pagal nuoseklią teismų praktiką šioje proceso stadijoje nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas yra tenkintinas, nes jo pagrįstumas ir teisėtumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Dėl nurodyto teisėjų kolegija taip pat nevertina apelianto nurodytų faktinių aplinkybių, kuriomis atsakovas ginasi nuo pareikšto ieškinio teisėtumo ir pagrįstumo (kad atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškiniu, kad visuma sandorių, sudarytų dėl UAB „Bukra“ akcijų pirkimo – pardavimo, buvo naudingi šiuo metu bankrutuojančiai įmonei ir kt.).

19Apeliantas taip pat teigia, jog teismas taikė neproporcingas priemones, nes apribojo galimybę tenkinti kasdienius jo šeimos poreikius (pirkti maistą, mokėti mokesčius už komunalines paslaugas, vaikų darželį, grąžinti bankui paskolą už namą ir kt.). Dėl to prašo jas pakeisti, t. y. panaikinti bet kokius apribojimus banko sąskaitai, esančiai AB „SEB bankas“, į kurią, anot apelianto, būtų pervestos pasiskolintos piniginės lėšos minėtiems poreikiams tenkinti. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šie argumentai taip pat nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį, nes, visų pirma, teismas nutarties rezoliucinėje dalyje tiesiogiai nurodė, kad atsakovas iš areštuotų lėšų asmeninėms reikmėms kas mėnesį gali naudoti pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (CPK 145 str. 2 d.). Antra, skundas yra paduotas dėl nutarties, kuria taikytos apsaugos priemones, jų pakeitimo klausimas šia nutartimi nebuvo sprendžiamas (CPK 301, 338 str.). Tai yra esant pagrindui atsakovas gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl vienos apsaugos priemonės pakeitimo kita (CPK 146 str.).

20Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, taikydamas apsaugos priemones, įstatymo reikalavimų nepažeidė, todėl nėra pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 144 str., 263 str. 1 d.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutartimi UAB ,,Lukerta“... 6. Administratorius, patikrinęs iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Lukerta“... 7. Nurodė, kad atsakovas T. N., būdamas ieškovo direktoriumi, 2008-08-18... 8. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi tenkino ieškovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas T. N. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartimi taikytas... 13. Ieškovas BUAB „Lukerta“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje spręstinas klausimas, ar teismo nutartis, kuria apeliantui pritaikytos... 16. Kaip yra žinoma, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, kuris yra bankrutavusi įmonė, gindamas savo... 18. Apeliantas yra teisus teigdamas, kad sprendžiant apsaugos priemonių taikymo... 19. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas taikė neproporcingas priemones, nes... 20. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą....