Byla e2-133-559/2018
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys – notarai Z. B. ir V. P

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei, dalyvaujant ieškovui V. V., jo atstovei advokato padėjėjai Olitai Remeikei, atsakovams D. K., E. K., V. K., atsakovų atstovui advokato padėjėjui Tomui Damuliui,

2tretiesiems asmenims notarams Z. B. ir V. P.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovams D. K., E. K. ir V. K. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys – notarai Z. B. ir V. P..

4Teismas

Nustatė

5Ieškovas V. V. prašo pripažinti negaliojančiu N. V. a. k. ( - ) mirusios 2016 m. gruodžio 1 d., surašytą ir 2007 m. kovo 16 d. Jonavos rajono 1-ajame notaro biure notarės V. P. patvirtintą testamentą. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad N. V. turėjo du vaikus: V. V. ir V. K., kuri taip pat du vaikus: D. K. ir E. K.. N. V. buvo išsituokusi su P. V., jos tėvai yra mirę. N. V. turtą jos mirties dieną sudarė: 1)

6žemės sklypas su statiniais, registro Nr. 46/7197, esantis ( - ) (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), 0,0667 ha ploto; gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), kitų inžinerinių pastatų-kiemo statinių (šaligatvio, šulinio), unikalus Nr. ( - )), įgytas 1995 m. rugpjūčio 18 d. pirkimo-pardavimo sutarčių Nr. 1-6817, Nr. 1-6818 pagrindu, nuo 2006 m. kovo 10 d. pradėta rekonstrukcija (daikto registravimas); 2) žemės sklypas, registro Nr. 46/13993, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 0,1063 ha bendro ploto, įregistravimo pagrindas – 2000 m. sausio 24 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P46/00-003, 2012 m. kovo 21 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartis Nr. 2-1-559/2012; 3) statiniai, kurių registro Nr. 20/19671, esantys ( - ) (gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), kitų inžinerinių pastatų -kiemo statinių, unikalus Nr. ( - )), įregistravimo pagrindas – 1991 m. sausio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1-258, 2010 m. liepos 23 d. Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-43-737/2010 ir Kauno apygardos teismo nutartis Nr. 2A-1953-510/2010; 4) 2 kambarių butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įregistravimo pagrindas -1993 m. sausio 15 d. Dovanojimo sutartis Nr. 237; 5)1 kambario butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), bendro ploto 23,67 kv. m, įregistravimo pagrindas – 2013 m. rugpjūčio 7 d. Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VP-3954; 6) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 2,8800 ha ploto, žemės ūkio paskirties, įregistravimo pagrindas – 2001 m. lapkričio 15 d. Kauno apskrities viršininko sprendimas Nr. 46-8621, 2001 m. lapkričio 15 d. Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-03-7252; 7) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 2,8900 ha ploto, miškų ūkio paskirties, įregistravimo pagrindas – 1998 m. gruodžio 30 d. Kauno apskrities viršininko sprendimas Nr. 46-6137, 1998 m. gruodžio 30 d. Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 03-7965, 2003 m. gruodžio 23 d. Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1-9399, 2003 m. gruodžio 23 d. priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1-9401; 8) 37500/75000 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - )., 7,3107 ha ploto, žemės ūkio paskirties, įregistravimo pagrindas -1998m. gruodžio 30 d. Kauno apskrities viršininko sprendimas Nr. 46-6137, 1998 m. gruodžio 30 d. Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 03-7965, 2016 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 5SK-374-(14.5.110.); 9) 37500/75000 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 0,2620 ha ploto, žemės ūkio paskirties, įregistravimo pagrindas – 1998 m. gruodžio 30 d. Kauno apskrities viršininko sprendimas Nr. 46-6137, 1998 m. gruodžio 30 d. Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 03-7965, 2016 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 5SK-374-(14.5.110.); 10) piniginės lėšos, palūkanos, esančios banko sąskaitose, banko indėlių AB Swedbank, AB DNB, AB SEB, AB Šiaulių bankas. Jo motina jau daugelį metų sirgo, jai svaigdavo, skaudėdavo galva, kamavo laikysenos sutrikimai, asmenybės susidvejinimas ir t. t. Nuo 2000 m. jos sveikata tik silpnėjo. Ji dažnai įsivaizduodavo nesamus dalykus, kartais negalėdavo atskirti fantazijos nuo realybės, gyvendavo savo susikurtame pasaulyje, lengvai pasiduodavo kitų įtaigai ir įtikėdavo kitų žmonių sukurta realybe, neatitinkančia tikrovės. Jos būklė priminė šizofrenijos požymius, tačiau šiuo metu nėra duomenų, ar ši liga jai buvo diagnozuota. Jos rega taip pat buvo silpna. Kaip matyti iš medicininių įrašų, motinai buvo diagnozuotas ne vienas galvos smegenų sutrikimas, be to ją kamavo ir kitos sveikatos problemos, tame tarpe ir regos sutrikimai. Akivaizdu, kad ji testamento surašymo metu nesuprato savo veiksmų esmės ir prasmės, negalėjo savo veiksmų kontroliuoti. Tuo pagrindu kreipiasi į teismą nuginčyti N. V. 2007 m. kovo 16 d. surašytą ir notariškai Jonavos rajono 1-ame notarų biure notarės V. P. patvirtintą testamentą, kuriuo jai nuosavybės teise priklausantį turtą ir pinigines lėšas paliko vaikaičiams D. K. ir E. K., bei dukrai V. K.. Mirties dieną N. V. priklausė ne visas turtas, minimas testamente, dalis turto buvo įgyta po testamento sudarymo, dalis turto nebuvo ir iki šiol nėra įteisinta. Testamente minimi ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ), nebuvo įteisinti. Neįteisinti namo pagerinimai. Medinis namas, minimas testamente, buvo nugriautas ir pastatytas naujas dviejų aukštų mūrinis namas bei ūkiniai pastatai, o prie pagerinimo didžiąja dalimi prisidėjo sūnus V. V., kuris nėra minimas testamente. Testatorei priklausė tik dalis žemės sklypo bei statinių, esančių adresu ( - ), o tik po testamento sudarymo 2012 m. kovo 21 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutarties Nr. 2-1-559/2012 pagrindu jai atiteko ir likusi dalis žemės sklypo bei 2010 m. liepos 23 d. Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-43-737/2010 ir Kauno apygardos teismo nutarties Nr. 2A-1953-510/2010 pagrindu ir likusi dalis statinių. Ieškovas su N. V. labai puikiai bendravo iki 2006 m., jie kartu kurdavo planus, bendro turto įgijimą, bendrą verslo plėtojimą ir t. t. 1991 m. N. V. vardu buvo įgytas gyvenamasis namas, esantis ( - ). Namas buvo įgytas V. V. lėšomis, tačiau N. V. vardu. Tarp jų buvo susitarimas, kad turtas įgyjamas pusiau ir bus bendromis lėšomis ir darbu gerinamas, rekonstruojamas. V. V. prisidėjo materialiai, kadangi daug dirbo, važinėjo dirbti į užsienį, o N. V. prisidėjo savo darbu, darbų organizavimu, iš V. V. lėšų samdė žmones ir prižiūrėjo darbus, kadangi lėšų ji pati neturėjo, gaudavo tik senatvės pensiją, kurią taupė banke. Šias aplinkybes pagrindžia, kad 1992 m. sausio 27 d. pusę šio medinio namo su rūsiu ir dviem priestatais N. V. padovanojo sūnui V. V.. Turtas buvo iš esmės pagerintas, rekonstruotas, namas naujai perstatytas, pastatytas dviejų aukštų mūrinis namas ir ūkiniai pastatai, trys garažai, visi jie, tame tarpe ir namas, iki šiol nėra įteisinti. Dėl N. V. sveikatos sutrikimų nebuvo galima įteisinti šių pastatų, ji nematė ir nesuvokė tam poreikio bei teisinių pasekmių. 2006 m. V. V. ėmėsi statinių įteisinimo ir nuomininkų iškeldinimo. Nuo tada prasidėjo ryškesni nesutarimai. Dėl sveikatos būklės N. V. negalėjo suvokti, kam reikia įteisinti pastatus, jai ėmė rodytis nesami dalykai, jai atrodė, kad sūnus nori pasisavinti visą turtą, kad linki jai blogo, nori jai pakenkti, kad ją muša ir pan., nors tokių dalykų niekada nebuvo. Testamentas buvo sudarytas 2007 m. kovo 16d., minėtų įvykių pasėkoje ir jos sveikatos būklės pablogėjimo metu. Ieškovas iškėlė civilinę bylą Nr. 2-1-559/2012. Susirūpinęs mamos sveikatos būkle, išsigandęs dėl jos, sutiko bylą baigti taikiai ir atiduoti jai žemės sklypą. 2012 m. kovo 21 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-1-559/2012 buvo patvirtinta taikos sutartis, kuria ieškovas sutiko, kad ginčo turtas 532/1063 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), atitektų neatlygintinai atsakovei N. V.. Vėliau buvo inicijuota civilinė byla dėl dovanojimo sutarties panaikinimo. 2010 m. liepos 23 d. teismo sprendimu Nr. 2-43-737/2010 buvo patenkintas ieškovės N. V. ieškinys atsakovui V. V., panaikinta 1992 m. sausio 27 d. dovanojimo sutartis Nr. 1-788 ir turtas natūra grąžintas N. V.. Akcentuoja, kad testatorė kelis kartus keitė testamentą, 2003 m. birželio 27 d. sudarytu testamentu ji ketino savo turtą - 0,06 ha žemės sklypą bei sodo pastatus, esančius ( - )“, palikti vaikaitei S. V. (V. V. dukteriai), 2004 m. gruodžio 29 d. testamentu ji ketino savo turtą - žemės sklypą gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, esančius adresu ( - ), palikti vaikaitei D. K., butą, esantį adresu ( - ), bei garažą esantį ( - ), palikti vaikaičiui E. K., butą, esantį adresu ( - ), bei dalį žemės sklypo, esančio adresu ( - ) palikti dukrai V. K., o likusią dalį žemės sklypo, esančio adresu ( - ). - sūnui V. Sudarius 2007 m. kovo 16 d. testamentą, prieš tai sudarytieji neteko galios. Iki pat mirties V. V. mama rūpinosi, ir jai sunkiai susirgus 2016 m. teikė jai visą reikiamą materialinę pagalbą mokėjo už gydymą, pirko vaistus, lankė mamą mokėjo už slaugą. Manoma, kad D. K. turėjo N. V. AB SEB banko kortelę bei laisvai disponavo lėšomis, kurios, kaip spėjama, buvo skirtos būtent N. V. gydymui, priežiūrai ir nelaimės atveju, laidotuvėms. Tačiau, šių lėšų D. K. neskyrė pagal paskirtį, o išleido savo poreikiams. Net ir po mirties ir toliau neteisėtai naudojosi banko sąskaitoje buvusiomis lėšomis, neskyrė lėšų net laidotuvėms. Viskuo rūpinosi sūnus V. V., kuris savo lėšomis surengė ir laidotuves, gedulingus pietus ir pan. Pagal N. V. sveikatos būklę ir elgesį, akivaizdu, kad ji, surašydama testamentą, nesuprato savo veiksmų esmės ir prasmės ir negalėjo jų valdyti. Nėra žinoma, ar Jonavos rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. P. įsitikino testatorės veiksnumu bei tuo, ar ji suvokia savo veiksmų prasmę ir teisines pasekmes.

7Teismo posėdyje ieškovas V. V. ieškinį palaikė ir papildomai paaiškino, kad motina testamentą parašė įtakojama sesers N. T., kuri ir sukiršino jį su mama. Jis visada rėmė sesers V vaikus. Mama sirgo, neadekvačiai mąstė. Mama gulėjo klinikose ir būtų pasveikusi, tačiau vaikaičiai jį apgavo, pasisavino mamos pinigus ir išvežus mamą iš ligoninės, ji gavo infekciją ir mirė, todėl atsakovai iš esmės yra kalti ir dėl mamos mirties. Mamos nuotaikų kaita buvo didelė, pykosi su dukra V, kuri buvo motiną sumušusi. Jis mamos nemušė, mama 2005 m. buvo sunegalavusi dėl kitų priežasčių. Jis 2009 m., kai mama kreipėsi į teismą, nekėlė klausimo dėl jos neveiksnumo, nes jo mama yra tokia, kokią jam davė dievas, jis ir dabar nekeltų tokio klausimo, jei mama būtų gyva, nes jis ją mylėjo. Dovanojimo sutartis buvo panaikinta dėl mamos dvasinių kančių. Ji fantazavo, kad ją visi nori nužudyti. Jis perrašė mamai savo turtą, kad mamą nuraminti. Visas mamos turtas yra sukurtas jų bendromis jėgomis. Visas išlaidas dengė jis, nes dirbo tolimųjų reisų vairuotoju. Sklype buvo pastatyta virš 30 sandėlių, kuriuos nuomojo. Mama į testamentą įrašė turtą, kuris jai nepriklausė (įrodymų jis neturi). Dabar tie daiktai nėra išlikę, nes pastatai perstatyti. Nesvarbu kieno vardu turtas yra užrašytas, jis žino, kad tai priklauso jam. Jie niekada nesakė, kad mama buvo visiškai neveiksni, jai užeidavo tarpais, prisimindavo skriaudas ir pan., kai nusiramindavo, buvo gerai. Ji vairavo automobilį iki mirties, nors buvo blogos sveikatos.

8Ieškovo atstovė advokato padėjėja Olita Remeikė teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad vienas iš testamento nuginčijimo pagrindų – testamento tekstas (jo 2 punktas) nėra aiškus ir suprantamas, neaiškumas yra dėl žemės sklypo su pastatais ( - ), nes namas buvo pagerintas, rekonstruotas, pastatyti ūkiniai pastatai (garažai), kurie nebuvo įteisinti, o testamente nenurodoma, kokią dalį gyvenamojo namo ir kokius ūkio pastatus palieka vaikaičiui, bei neaišku, ar testamento sudarymo momentu esantį turtą, ar mirties momentu esantį turtą palieka vaikaičiui. Be to nebuvo įteisinti pagerinimai, todėl ta dalis negalėjo būti palikta. Nepaisant ekspertizės akto išvados, kad ji buvo veiksni, tačiau ji nebuvo veiksni, nes ji retai kreipėsi į gydymo įstaigas, o sveikatos sutrikimai buvo.

9Atsakovai D. K., E. K. ir V. K. su ieškinio reikalavimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Savo atsiliepimuose į ieškinį jie nurodė, kad N. V. iki pat savo mirties buvo veiksnus ir protaujantis žmogus, nes sirgo visai ne psichinėmis ligomis. Ieškovo nurodomos aplinkybės apie jos neveiksnumą 2007 metais, tiesiog yra melas, siekiant nuginčyti 2007 m. kovo 16 d. testamentą ir užvaldyti jos turėtą turtą. Pažymėtina, kad netgi 2007 metais mirusioji N. V. Jonavos rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-0089-657/2007 gynė savo pažeistas teises, nors pasak ieškovo, ji tuo metu buvo neveiksni ir nesuprato savo veiksmų. Taigi vien jau šios bylos nagrinėjimo metu teismui nekilo abejonių dėl N. V. elgesio, nors tokios abejonės neapleido ieškovo. Ieškovas ieškinyje nepagrįstai nurodo apie tai, kad N. V. jau nuo 2000 metų lengvai pasiduodavo kitų asmenų įtakai, gyveno savo susikurtame pasaulyje, o jos elgesys priminė šizofrenijos požymius. Vien jau tai, kad palikėja pati savarankiškai puoselėjo savo sodybą, organizavo statybinius namo pagerinimo ir rekonstrukcijos darbus, rašė įvairius prašymus valdžios institucijoms bei teisme aktyviai gynė savo pažeistas teises, parodo tik tai, kad ji visą laiką buvo visiškai veiksni ir suprato savo veiksmus. Kadangi mirusioji su ieškovu nesutarė ir juos nuo 2005 metų iki 2011 metų iš esmės siejo teisminiai ginčiai, ieškovui toks veiklus jos elgesys ir buvo tapatinamas su šizofrenijos apraiškomis. Ieškovas į bylą pateikė Jonavos PSPC 2017 m. vasario 6 d. pažymą Nr. S3-178, kurioje yra nurodyta apie tai, kad N. V. 2005 metais liepos mėnesį buvo diagnozuota trauminė smegenų liga, lengva forma ir, kad šiuo įrašu ieškovas taip pat grindžia savo ieškinio dalyką, tačiau ieškovas teismui ieškinyje nenurodo aplinkybių apie tai, kokia konkrečiai tai buvo galvos trauma bei, kokios buvo šios traumos gydymo pasekmės, taip pat nenurodo teismui aplinkybių apie tai, kad minėtą galvos traumą jis pats ir padarė prieš N. V. smurtaudamas. Mano, kad ne kas kita, kaip tik ieškovo netinkamas elgesys savo mamos N. V. atžvilgiu ir buvo tos priežastys, kodėl pastaroji savo sūnui testamentu nepaliko turto. Taip pat mano, kad ieškovo ieškinyje nurodomos aplinkybės apie tariamą N. V. priklausančio turto sukūrimą ar pagerinimą ieškovo pinigais, turėtų būti vertinamos kritiškai, nes tai nėra ir negali būti testamento nuginčijimo pagrindu. Taip pat testamento nuginčijimo pagrindu nėra ir N. V. asmeninė valia keisti jau sudarytus testamentus savo nuožiūra, apie ką taip pat nepagrįstai ieškinyje nurodo ieškovas. Nepriklausomai nuo mirusios N. V. valios dėl testamentų sudarymo ir jų pakeitimo, vaikaičiai visą laiką betarpiškai su močiute bendravo iki pat jos mirties. Taigi nei 2005 metais, nei 2007 metais ir vėliau jie niekada nepastebėjo jokių jos psichikos sutrikimų. Visus testatorės oficialius testamentus patvirtino ta pati notarė V. P., kuri su N. V. bendravo ne vieną kartą ir matė jos psichinį stovį, kuris notarei niekada jokių įtarimų nekėlė. Mano, kad nėra jokio pagrindo pripažinti testatorės N. V. 2007 m. kovo 16 d. sudaryto testamento reg. Nr. 1-1989 negaliojančiu dėl to, kad jį sudariusi N. V. nesuprato savo veiksmų prasmės ir negalėjo jų tinkamai valdyti, kadangi testatorės veiksnumu įsitikino testamentą surašiusi ir patvirtinusi notarė, o jokių testatorės neveiksnumą patvirtinančių įrodymų byloje nėra.

10Teismo posėdyje atsakovų atstovas advokato padėjėjas Tomas Damulis palaikė atsiliepimuose nurodytas aplinkybes paaiškino, kad N. V. buvo veiksni, nes tai patvirtina ir ekspertų išvada. Dėl testamento neaiškumo, jo nuomone viskas yra teisėta, nes testamentas buvo surašytas notaro.

11Trečiasis asmuo notarė V. P. savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2007 m. kovo 16 d. patvirtino N. V. testamentą, reg. Nr. 1-1989, kuriuo testatorė savo mirties atveju padarė tokį patvarkymą: 0.0667 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, adresas: ( - ), butą, adresas: ( - ), 2.8800 ha žemės sklypą, adresas: ( - )., 2.8900 ha žemės sklypą, adresas: ( - ), 37500/75000 dalį 7,5000 ha žemės sklypo, adresas: ( - )., ir visas pinigines lėšas su palūkanomis, esančias visuose bankuose, paliko vaikaitei D. K.; butą, adresas: ( - ) garažą (boksą), adresas: ( - ), 531/1063 dalį 0,1063 ha žemės sklypo, adresas: ( - ), ir jai priklausančią dalį gyvenamojo namo su priklausiniu bei ūkio pastatus, adresas: ( - ), paliko vaikaičiui E. K.; butą, adresas: ( - ), paliko dukrai V. K.. Tvirtinant N. V. testamentą, ji įsitikino N. V. veiksnumu. N. V., išreikšdama savo valią, suprato savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, pati sąmoningai suformavo savo valią, savo nuožiūra paskirstydama konkretų turtą konkretiems asmenims, ir ją autentiškai išreiškė. Testamentą N. V. pasirašė pati, be prievartos ar suklydimo. Testamento turinys yra teisėtas ir suprantamas. Testamentas buvo patvirtintas, nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, įsitikinus N. V. veiksnumu, gebėjimu suformuoti savo valią ir ją išreikšti, gebėjimu orientuotis laike, aplinkoje ir savyje. Testamento turinys atitiko N. V. tikrąją valią. 2007m. kovo 16 d. testamentą reg. Nr.1-1989 patvirtino, testatorei testamento tekstą perskaitė, testamento sudarymo prasmę bei pasekmes išaiškino. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

12Teismo posėdyje notarė V. P. papildomai paaiškino, kad palikėja N. V. buvo jos klientė, kuri pas ją visada atvykdavo su aiškia pozicija ir žinodama ko nori. Jai nereikėjo patarinėti ar įkalbinėti. 2007 m. testamente jos nurodyta valia buvo aiški, išvardijo kiekvieną daiktą ir kam nori jį palikti. Testatorė atsinešė nuosavybės dokumentus (registrų išrašus), pagal kuriuos ir buvo surašytas testamentas. ( - ) registre buvo nurodyta tokia sklypo dalis, kokia nurodyta registre, o dėl namo buvo sąmoningai nenurodyta namo dalis, nes namas tuo metu buvo rekonstruojamas ir neaišku, kokia dalis būtų buvusi mirties dieną. Ūkiniai pastatai buvo įvardinti visi, nes ji juos laikė savais. Testamentas sudaromas į ateitį mirties dienai. Ji tikrino pateiktus dokumentus ir nustatė, kad testamente nurodytas turtas priklausė testatorei. Jai yra visiškai aiški testamento dalis (2 p.). Jeigu jai tektų pagal šį testamentą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, tai išduotų į tą turto dalį, kuri buvo mirties dieną įregistruota palikėjos vardu, o jeigu dalis pastatų nebuvo įteisinta, tai paveldėtojai po mirties mirusiojo vardu turi juos įteisinti, pagal ką notaras galėtų išduoti paveldėjimo teisės liudijimą. Ji gali garantuoti, kad testatorei nebuvo jokių problemų su atmintimi.

13Notaras Z. B. teismo posėdyje paaiškino, kad jam nekyla abejonių dėl testamento teisėtumo. Testamento teisinės pasekmės atsiranda tik testatoriui mirus, todėl akivaizdu, kad paveldėjimo teisės liudijimas bus išduodamas tik į tą turtą, kuris priklausė testatoriui jo mirties dieną. Pagal šį testamentą bus išduodamas liudijimas į visus statinius ir tik į tą sklypo dalį, kuri nurodyta testamente, o į kitą turto dalį bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą. 2007 m. testamentas pakeitė ir papildė 2004 m. testamentą. 2003 m. testamentas nebegalioja, nes turtas nėra išlikęs.

14Liudytoja V. C. teismo posėdyje parodė, kad N. V. buvo jos pacientė daugiau kaip 20 metu. Palikėją ji gali apibūdinti, kaip orientuotą asmenį vietoje, laike ir savyje. Ji buvo tvarkinga, rūpestinga, planuodavo viską į ateitį, buvo atsakinga. Ji buvo emocinga, buvo jai paskirtos dvi operacijos, sudėtinga galvos smegenų patologija išryškėjo tik prieš mirtį. Po pirmos galvos smegenų operacijos (apie pusmetis iki mirties) ji buvo atvykusi ir nebuvo praradusi jokios orientacijos. Ji sekė visų vaistų paskyrimą, tvarkingai vartojo vaistus, pati planavo antrą operaciją. Nebuvo jokio būtinumo pacientės nukreipti gydytis pas psichiatrus. N. V. pati vairavo automobilį ir dėl to problemų nebuvo. Jai buvo būdingas dalinis nerimas, dalinis nuotaikų svyravimas, kas būdinga ir kiekvienam žmogui. Ji nerimavo dėl anūkų, rūpinosi jų sveikata. Operacija jai buvo reikalinga, nes dalinai buvo sutrikusi smegenų kraujotaka, lygsvara, kalba. Klinikose buvo nustatyta galvos smegenų kraujagyslių aneurizma, sulėtintas stuburo kraujo padavimas į smegenis. Iki tos operacijos ji sirgo tik padidinto kraujospūdžio liga, kas koreguojama vaistais, tačiau ligų, susijusių su psichikos sutrikimo progresavimu, nebuvo. Trumpalaikiai galvos smegenų epizodai buvo, bet dėl to ligoninėje negulėjo. Kaip visi pensininkai, ji gerdavo paskirtus vaistus (reguliuojančius širdies ritmą, stiprinančius širdies raumenis, plečiančius ir kt.). Trauminė smegenų liga buvo lengvos formos, kas reiškia, kad sveikatos sužalojimai nebuvo sukelti, žmogus tokiu atveju atsistato per dvi-tris savaites pilnai, nebuvo sąmonės praradimo, liekamųjų reiškinių nebuvo. Ji buvo gyvenime linksmas žmogus, galėjo naudoti keiksmažodžius, buvo dosni (ateidavo su vaišėmis), jai būdinga buvo trumpam nusišnekėti kaip ir kiekvienam tokio amžiaus žmogui. Per operaciją (2016 m. viduryje) buvo įvykęs mikroinsultas, kas reiškia, kad smegenų kraujotaka buvo sulėtinta, ir kiekvienam žmogui be reabilitacijos tokiu atveju gali būti trumpalaikės fantazijos, bet konkreti mąstysena jai buvo išlikusi, nes planavo antrą operaciją, jai patiko gydytojas kaip specialistas. 2007 m. jokių nusiskundimų iš N. V. nebuvo, buvo linksma, pasitempusi, darbšti, rūpestinga, rūpinosi namų tvarkymu ir statymu. Ji rūpinosi ir kitais žmonėmis (vaikaičiais, giminaičiais ir kt.). Ji skundėsi sūnumi, kad tenka su juo teistis.

15Liudytoja S. B. teismo posėdyje parodė, kad ji nuomojo butą pas N. V. 2012 m. ( - ) .N. V. gyveno viena, lankydavo anūkai, ji nuomojo visus butus. Gyveno apie trejus metus, teko išeiti, nes paskutiniu metu (2015 m.) pradėjo keistis jos charakteris, rodėsi, kad iš jos vagiama. Be priežasties N. V. liepė išsikelti jai iš patalpų. N. V. skundėsi galvos ir sąnarių skausmais, jos nuoširdžiai bendravo, paskutiniu metu (apie 2014-2015 m.) ją sumušė nuomininkas, kad net gulėjo ligoninėje. Nuo tada prasidėjo stiprūs galvos skausmai, pradėjo viską pamiršti. Ji bijojo namie laikyti pinigus. Buvo apkaltinusi, kad užmušė jos šunį. Keisdavo pastoviai spynas, kaltindavo, kad kiti vagia iš jos raktus, elektrą. Ji (liudytoja) laikė, kad tai seno žmogaus ypatumai, bet ne fantazijos. N. V. mokėjo už vaikaičių butus, dengė jų skolas, išpirkinėjo butus iš antstolių ir pan., faktiškai ji išlaikė vaikaičius, stengėsi dėl jų ir viską dėl jų darė. Apie N. V. 2007 m. ji nieko nežino, pažinojo tik iš matymo ir apie sveikatą nieko pasakyti negali, kiek žino, ji buvo protinga.

16Liudytoja D. V. teismo posėdyje parodė, kad ji yra ieškovo sutuoktinė (susituokė 1992-02-22). Jiems susituokus, su ieškovo mama pradžioje nelabai norėjo bendrauti, tik po laiko susigyveno. Ilgą laiką bendravo, kol V jai padėjo prie namų. Vyras uždirbtus pinigus investuodavo Jonavoje. Po santuokos sudarymo praėjus 7-10 metų, ji pradėjo prieštarauti dėl tų investicijų. Ieškovas buvo paklusnus sūnus ir daugiau klausė mamos. Jam pasirinkus daugiau rūpintis šeima, prasidėjo piktumai su mama. Su V buvo labai geri santykiai, jai buvo padedama (pristatomas maistas), o kai neteko mamos, brolis tapo blogu. Laidotuvėmis rūpinosi ji (liudytoja). Ji apie testamentus nieko nežinojo iki mamos mirties. Mama su V bylinėjosi, nes buvo valdinga ir norėjo turtą valdyti pati, o V norėjo turėti savo dalį, į kurią jis investavo. Kadangi mama savo vaikui linki blogio, šmeižia ir pan., tai nėra protingo žmogaus elgesys (tai buvo apie 2004 m.). Apkaltino sūnų, kad jis sumušė, nors muštynių nebuvo, V bandė apsaugoti nuo dar blogesnio agresyvaus elgesio. Blogi santykiai prasidėjo, kai prasidėjo teismai (2004-2005 m.). Dėl sveikatos, tai jeigu prie jos derinosi, tai santykiai buvo geri, bet jeigu prieštaraudavo, tai buvo kaip „ugnis“. Per daug sveikatos problemų neturėjo, tačiau buvo neprognozuojama. Fantazijų buvo visokių ir daug (kad kažkas gali atsitikti, šmeižimas, siekimas išskirti sūnų ir pan.). N. V. pastoviai skundėsi, kad jai svaigsta galva, nes jos buvo aukštas kraujospūdis. Investicijos į namą buvo daromos nuo pat jų santuokos iki teismų procesų (2005 m.). Konkrečių sumų negali įvardinti, bet pavyzdžiui K butas buvo nupirktas iš V lėšų, davė 2000 dolerių. Pas juos į svečius N. V. atvykdavo arba savo automobiliu, arba autobusu.

17Liudytoja V G. T. teismo posėdyje parodė, kad ieškovas yra jos buvęs žentas. Ieškovas su seserimi visada gerai sutarė, tačiau santykiai pasikeitė po mamos mirties. Su N. V. jos viena pas kitą lankydavosi ir bendravo. N. V. nenorėjo operuotis, jai paskutiniais metais (pora metų prieš mirtį) sutriko kalba, nusikalbėdavo. Ji turėjo galvos traumas. 2007 m. jos susikalbėdavo. Jai svaigo galva, buvo nukritusi užpraeitais metais, po ligoninės (prieš operaciją). N buvo gera moteris, tačiau protavo kitaip (ir gerai, ir blogai), nesutikdavo su kitų nuomone (jau daug metų atgal). N kalbėjo, kad V paliks pusę turto, tačiau V tuo metu nelabai norėjo, tada N padarė kaip norėjo, nes gailėjo D ir ją palaikė. Taip ji sakė praeitais ar užpraeitais metais. Atmintis sušlubavo prieš trejus metus. N. gailėjosi dėl teismų. N viską tvarkė už V pinigus. N apie testamentus detaliai nepasakojo, tačiau sakė, kad viskas yra sutvarkyta ir kad D su proanūkiu bus aprūpinta iki gyvenimo pabaigos.

18Liudytoja K. A. teismo posėdyje parodė, kad ji su N. V. daug metų bendravo. N. sakydavo, kad kai sūnus atvažiuodavo, jis ją mušė, jeigu nebūtų užėjusi jos (liudytojos) sesuo, galimai būtų užmušęs. N sakė, kad namą paliks D ir E. 2007 m. ji visai neblogai jautėsi, normali buvo, ji vairavo automobilį, atsiveždavo kartu malkų, kartu važiuodavo pas gimines. Pastoviai skundėsi galvos skausmais, skundėsi sūnumi. Per savo septyniasdešimtmetį N pasakojo, kad sūnus ją sumušė, sūnus šventėje nebuvo. Visa tai ji žino iš N. pasakojimų.

19Teismas

konstatuoja:

20Byloje pateiktais duomenimis bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 1 d. mirė palikėja N. V., kuri buvo ieškovo V. V. ir atsakovės V. K. motina, bei atsakovų D. K. ir E. K. močiutė. Palikėja buvo išsituokusi (ištuoka įregistruota 1978 m. birželio 20 d.). N. V. 2007 m. kovo 16 d. testamentu, patvirtintu Jonavos rajono 1-ajame notaro biure notarės V. P. (not. reg. Nr. 1-1989), tuo metu jai priklausiusį turtą jos mirties atveju paskirstė taip: 1) D. K. paliko: 0,0667 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, esančius ( - ); butą, esantį ( - ); 2,8800 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - )., 2,8900 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - )., 37500/75000 dalis 7,5000 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - )., ir visas pinigines lėšas su palūkanomis, esančias visuose bankuose; 2) E. K. paliko: butą, esantį ( - ); garažą (boksą), esantį ( - ); 531/1063 dalis 0,1063 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) ir palikėjai priklausančią dalį gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniu bei ūkio pastatus, esančius ( - ); 3) V. K. - butą, esantį ( - ). Pažymėtina, kad šis testamentas iš dalies pakeitė ankstesnį testatorės 2004-12-29 testamentą (not. reg. Nr. 1-14773), kuriuo ji buvo patvarkiusi: 1) D. K. palikti: žemės sklypą ir gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, esančius ( - ); butą, esantį ( - ); 2) E. K. palikti: butą, esantį ( - ); garažą (boksą), esantį ( - ); 3) V. K. - butą, esantį ( - ); 4 ) dukrai V. K. ir sūnui V. V. lygiomis dalimis - žemę, esančią ( - ).

21Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad palikėjos N. V. mirties dieną (2016 m. gruodžio 1 d.) iš testamente nurodytų nekilnojamųjų daiktų palikėjos vardu buvo įregistruoti:

221) 0,0667 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) bei kiemo statiniai, priklausantys gyvenamajam namui, esantys ( - );

232) 0,1063 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) su kiemo statiniais priklausančiais gyvenamajam namui, esantys ( - );

243) butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - );

254) butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - );

265) 2,8800 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ).;

276) 2,8900 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ).,

287) 37500/75000 dalių 7,3107 ha žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ir 37500/75000 dalių 0,2620 ha žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiuose ( - )., kurie buvo naujai suformuoti padalijus buvusį 7,5000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo 2016-05-03 sprendimu Nr. 5SK-374-(14.5.110.).

292007 m. kovo 16 d. testamente nurodytas butas, esantis ( - ), po testamento sudarymo 2010 m. balandžio 2 d. dovanojimo sutartimi Nr. ZB-786 buvo padovanotas palikėjos vaikaitei D. K., todėl palikimo atsiradimo dieną šio turto paveldimo turto sąraše nebeliko ir atsakovė V. K. neturi teisės ir galimybės šį daiktą paveldėti pagal testamentą. Testamente nurodytas butas, esantis ( - ), 2012 m. lapkričio 26 d. dovanojimo sutartimi buvo padovanotas tam pačiam paveldėtojui E. K., todėl palikimo atsiradimo dieną šio daikto paveldimo turto sąraše taip pat nebeliko. Testamente nurodytas garažas (boksas), esantis ( - ), Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas, todėl paveldėtojai, paveldintys pagal testamentą, nuosavybės teises paveldėjimo būdu į šį daiktą galėtų įgyti tik prieš tai įregistravę palikėjos daiktines teises į paveldimą nekilnojamąjį daiktą viešame registre.

30Byloje pateiktais duomenimis taip pat nustatyta, kad palikėjos mirties dieną bankų sąskaitose jos vardu buvo: „Swedbank“,AB banke – 1067,98 Eur ir indėlių sąskaitose – 8270,81 Eur; Luminor Bank,AB banke (buv. AB DNB) terminuoto indėlio sąskaitoje – 3431,97 Eur, ir įsiskolinimas – 0,80 Eur; AB SEB banke - 13013,12 Eur; AB Šiaulių banke – 12831,58 Eur, iš viso bankuose buvo sukaupta 38615,46 Eur piniginių lėšų, skola – 0,80 Eur.

31Testamentų registro bei notaro 2016 m. gruodžio 13 d. išduotų liudijimų duomenimis nustatyta, kad po palikėjos N. V. mirties į notaro Z. B. biurą dėl palikimo priėmimo pagal testamentą kreipėsi vaikaičiai D. K. ir E. K.. Atsakovė V. K. dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes testamente nurodytas jai paliktas nekilnojamasis daiktas (butas) buvo perleistas dar iki palikėjos mirties.

32Ieškovas V. V. prašo pripažinti palikėjos N. V. 2007 m. kovo 16 d. testamentą negaliojančiu, remdamasis dviem Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.16 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais: 1) testamentas sudarytas neveiksnaus šioje srityje asmens; 2) testamento turinys jo 2 dalyje yra nesuprantamas. Savo reikalavimą grindžia tuo, kad jo motina jau daugelį metų sirgo, jai svaigdavo, skaudėdavo galva, kamavo laikysenos sutrikimai, asmenybės susidvejinimas ir t. t. Nuo 2000 m. jos sveikata tik silpnėjo, ji dažnai įsivaizduodavo nesamus dalykus, kartais negalėdavo atskirti fantazijos nuo realybės, gyvendavo savo susikurtame pasaulyje, lengvai pasiduodavo kitų įtaigai ir įtikėdavo kitų žmonių sukurta realybe, neatitinkančia tikrovės. Motinai buvo diagnozuotas ne vienas galvos smegenų sutrikimas, be to ją kamavo ir kitos sveikatos problemos, tame tarpe ir regos sutrikimai. Akivaizdu, kad ji testamento surašymo metu nesuprato savo veiksmų esmės ir prasmės, negalėjo savo veiksmų kontroliuoti, o jos ligos galėjo turėti įtakos jos psichinei būklei. Be to mirties dieną N. V. priklausė ne visas turtas, minimas testamente, o dalis turto nebuvo ir iki šiol nėra įteisinta. Testamente minimi ūkiniai pastatai, esantys ( - ) nebuvo įteisinti. Neįteisinti ir namo, esančio ( - ), pagerinimai, nes namas iš esmės buvo rekonstruotas, o buvusio medinio namo nėra, todėl testamentas šioje dalyje nėra aiškus, nes neaišku, koks turtas, esantis ( - ), gali būti paveldėtas pagal testamentą.

33Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Tokios valios išraiškos forma – testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Testamentų sudarymui ir galiojimui taikytini bendrieji sandoriams ir specialieji – paveldėjimo teisės normų nustatyti reikalavimai. Testamento sudarymo metu testatorius turi būti veiksnus toje srityje, turi suprasti savo veiksmų reikšmę ir jų padarinius. Testamentas, sudarytas neveiksnaus toje srityje asmens, negalioja (CK 5.16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ginčijant testamentą, galima remtis ir kitais sandorių negaliojimo pagrindais (CK 5.16 straipsnio 2 dalis), tarp jų ir tuo, kuris nustato, jog teismas gali pripažinti negaliojančiu sandorį, kuris sudarytas asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti (CK 1.89 straipsnis). CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Kasacinis teismas bylose dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais yra konstatavęs, kad testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar testatorius suprato savo veiksmų reikšmę, ar pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2012).

34Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant paties testatoriaus, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę. Savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei taikant juos (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2010). Analogiška nuostata turi būti taikoma ir įrodymų vertinimui, todėl teismo išvada, kad testamento surašymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų padarinių, gali būti padaryta, tik tuo atveju, jei pašalinamos visos pagrįstos abejonės dėl išreikštos palikėjos valios atitikimo jos tikrajai valiai.

35Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; kt.).

36Nagrinėjamoje byloje buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė N. V. psichinei būsenai nustatyti, pagal pateiktus jos medicininius duomenis. Teismo psichiatrijos ekspertizės 2017 m. lapkričio 7 d. - lapkričio 17 d. akte Nr. 84TPK-243/2017 ekspertai, įvertinę pateiktą medžiagą, konstatavo, kad N. V. medicininėje dokumentacijoje nuo 1998 metų aprašoma arterinė hipertenzija, kurios gydymui skiriamų vaistų tiriamoji ateina išsirašyti pati, savarankiškai; medicininėje dokumentacijoje aprašomi galvos skausmo, svaigimo epizodai, tačiau joks kognityvinių funkcijų deficitas, psichozės epizodas nekonstatuojamas: nuo 2004 metų medicininėje dokumentacijoje konstatuojami gydymosi stacionare epizodai, kurių metų galvos smegenų kompiuterinės tomografijos tyrimas buvo neindikuotinas, išrašoma iš stacionaro gydymuisi ambulatoriškai savarankiškai; 2005 metais atliktoje kompiuterinėje tomogramoje patologinių pakitimų nekonstatuota: iš įrašų ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje matoma, kad tiriamoji juridiškai reikšmingu laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio 21 d. iki 2007 m. rugsėjo 18 d. pas gydytoją nesilankiusi: iki 2006 m. lapkričio 21 d. joks kognityvinių funkcijų deficitas nekonstatuotas. Dezorientacijos epizodų, atminties sutrikimo, kognityvinių funkcijų pokyčių, psichotinės simptomatikos juridiškai reikšmingu laikotarpiu nekonstatuota, tyrimais neobjektyvizuota. Atsakydami į teismo pateiktus klausimus, ekspertai nurodė, kad N. V. testamento sudarymo dieną psichikos sutrikimas nekonstatuojamas, o įvertinus duomenis pateiktoje dokumentacijoje galima suformuluoti išvadą, kad N. V. testamento sudarymo dieną 2007 m. kovo 16 d. sudarydama testamentą galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti.

37Ieškovas su tokia ekspertų išvada nesutinka ir mano, kad išvada gali būti paneigta byloje esančiais duomenimis (VšĮ Jonavos PSPC pateikta informacija apie N. V. sveikatos būklę, kad jai buvo diagnozuota trauminė smegenų liga), bei liudytojų parodymais.

38Nors teismo psichiatrinės ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios teismo sprendimo priėmimui, tačiau šioje byloje nėra pateikti duomenys, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie šio akto nepagrįstumą, nepatikimumą ar kitokį ydingumą. Ekspertizės akto turinys nėra prieštaringas, išvados išplaukia iš tyrimo eigos, tyrimas padarytas pakankamai išsamiai, įvertinus palikėjos sveikatos asmens sveikatos istorijos duomenis nuo 1988 metų iki jos mirties. Be to pažymėtina, kad ekspertai iš esmės vadovavosi tik medicininiais dokumentais, todėl konkrečiu atveju teismui nekyla abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų teisingumo.

39Be to pažymėtina, kad N. V. apie dvidešimt metų gydžiusios gydytojos V. C. parodymai teismo posėdyje taip pat iš esmės patvirtino ekspertų pateiktą išvadą. Liudytoja V. C. savo pacientę apibūdino kaip orientuotą asmenį vietoje, laike ir savyje, testatorė nors buvo emocinga, tačiau tvarkinga, rūpestinga, atsakinga planuodavo viską į ateitį. Sudėtinga galvos smegenų patologija išryškėjo tik prieš mirtį, po pirmos galvos smegenų operacijos (2016 m. viduryje) ji buvo atvykusi ir nebuvo praradusi jokios orientacijos. Pacientė tvarkingai vartojo jai paskirtus vaistus, pati planavo antrą operaciją, pati vairavo automobilį, rūpinosi ne tik savo, bet ir vaikaičių sveikata. Liudytojos V. C. teigimu nebuvo jokio būtinumo pacientės nukreipti gydytis pas psichiatrus. Liudytojos V. C. paaiškinimu, pacientei diagnozuota trauminė smegenų liga, kuria remiasi ieškovas, buvo lengvos formos ir nebuvo liekamųjų reiškinių, o 2007 m. jokių nusiskundimų iš N. V. nebuvo, buvo linksma, pasitempusi, darbšti, rūpestinga, rūpinosi namų tvarkymu ir statymu, rūpinosi ir kitais žmonėmis (vaikaičiais, giminaičiais ir kt.).

40Liudytoja K. A. taip pat patvirtino, kad ji su N. V. bendravo daugelį metų ir nepastebėjo jos psichikos sutrikimų, nes palikėja buvo normali, vairavo automobilį, nors skundėsi galvos skausmais.

41Ieškovo pakviesti liudytojai S. B., D. V. ir Veronika G. T. savo parodymais nepaneigė ekspertų išvadoje nurodytų aplinkybių. Liudytoja S. B. parodė, kad su palikėja bendravo ir nuomojo iš jos butą tik 2012-2015 metais, t. y. praėjus penkeriems metams po testamento sudarymo, todėl šios liudytojos parodymai negali būti reikšmingi vertinant testatorės psichinę būklę testamento sudarymo momentu. Liudytoja D. V. yra ieškovo sutuoktinė, todėl jos parodymai vertinami kritiškai, be to liudytoja taip pat nenurodė jokių reikšmingų aplinkybių, susijusių su testatorės psichine būkle 2007 m. testamento sudarymo momentu, apibūdino palikėją tik kaip valdingą ir konfliktišką asmenybę, kas greičiau charakterizuoja asmens charakterio ypatumus, tačiau ne psichikos sutikimą ar savo veiksmų reikšmės suvokimą. Liudytoja V G. T. teismo posėdyje taip pat patvirtino, jog N. V. tik paskutiniais metais (2015 - 2016 m.) sutriko kalba, ji galimai „nusikalbėdavo“, tačiau 2007 metais jos bendravo normaliai.

42Ieškovo nurodytos aplinkybės, kad testatorei buvo būdingas asmenybės susidvejinimas, kad ji dažnai įsivaizduodavo nesamus dalykus, negalėdavo atskirti fantazijos nuo realybės, gyveno savo susikurtame pasaulyje, lengvai pasiduodavo kitų įtaigai ir įtikėdavo kitų žmonių sukurta realybe, neatitinkančia tikrovės, kad jos būklė priminė šizofrenijos požymius ir pan. nėra patvirtintos šioje byloje jokiais įrodymais, o ekspertų išvada bei gydytojos V. C., apklaustos liudytoja, parodymai paneigia šias aplinkybes.

43Pažymėtina, kad ginčijamas 2007 m. kovo 16 d. testamentas buvo sudarytas notaro biure ir notaro patvirtintas. Notarė, būdama valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), privalo įsitikinti testatorės veiksnumu (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 31, 48 straipsniai). Šiuo atveju byloje dalyvaujanti notarė V. P. taip pat patvirtino, jog testatorė testamento sudarymo momentu turėjo aiškią poziciją ir žinojo ko nori, savo 2007 m. testamente jos nurodyta valia buvo aiški, ji išvardijo kiekvieną daiktą ir kam nori jį palikti, pateikė nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, kurių pagalba buvo surašytas testamento turinys. Notarės paaiškinimu, testatorei nebuvo jokių problemų su atmintimi. Byloje ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad N. V. sudarytas 2007 m. kovo 16 d. testamentas būtų turėjęs ir testatoriaus valios trūkumų, nes pas notarą testatorė atvyko pati asmeniškai, kartu atsinešdama visus reikiamus dokumentus ir aiškiai išreiškė savo valią kam ir kokį turtą ji savo mirties atveju nori palikti.

44Kitos byloje nustatytos faktinės aplinkybės tik patvirtina, kad testatorė ne tik 2007 m. kovo 16 d. testamento sudarymo momentu, bet ir vėliau buvo visiškai veiksni turtinių santykių srityse, ne tik išreiškiant savo valą testamento sudarymo momentu, bet ir kitų sandorių sudarymo bei turto tvarkymo srityse, nes Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-43-737/2010 yra konstatuota, kad N. V. nuo 2001 m. lapkričio 15 d. iki 2010 m. lapkričio 3 d. nuomojo žemės sklypą, esantį esantis ( - ) V. F.. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1-559/2012 ir Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-43-737/2010 nustatoma, kad keliose civilinėse bylose N. V. buvo bylose dalyvaujančiu asmeniu ir šiose ji tiek asmeniškai, tiek per savo atstovus, gynė savo pažeistas teises, ir nei vienoje byloje teismui nekilo abejonių šio asmens gebėjimu suprasti savo veiksnus ir juos valdyti.

45Tai, kad tarp ieškovo V. V. ir palikėjos N. V. buvo konfliktiniai santykiai dėl statinių, esančių ( - ), naudojimo ir valdymo, patvirtina byloje pateikti teismo sprendimai. Civilinėje byloje Nr. 2-43-737/2010, kurioje N. V. kreipėsi su ieškiniu atsakovui V. V. dėl dalies gyvenamojo namo su priklausiniais, esančio ( - ), 1992 m. sausio 27 d. dovanojimo sutarties panaikinimo, 2010 m. liepos 23 d. sprendimu buvo nustatyta, kad ieškovas V. V. kreipėsi į teismą 2005 m. spalio 10 d. su ieškiniu dėl pažeistų teisių atstatymo ir įkeldinimo į gyvenamąsias patalpas; 2005 m. lapkričio 14 d. su ieškiniu atsakovas kreipėsi į teismą, dėl gyvenamojo namo, ūkinio pastato, kiemo statinių, žemes sklypo pasidalijimo naudojimuisi; 2006 m. rugsėjo 20 d. ieškovas iškėlė dar vieną civilinę bylą dėl pažeistų teistų atstatymo, prašydamas ( - ), panaikinti komiso parduotuvę, batų taisyklą, prekių sandėlius ir iškeldinti iš šių patalpų nuomininkus, bei panaikinti sandėlius ūkiniame pastate, iškeldinti iš šių patalpų nuomininkus; 2007 m. vasario 17 d. V. V. šį ieškinį patikslino, prašydamas teismo atstatyti jo pažeistas teises: pripažinti negaliojančiomis N. V. sudarytas panaudos sutartis, iškeldinti iš užimamų patalpų kitų asmenų prekes bei inventorių, įpareigoti ieškovę nugriauti savavališkai pastatytus ūkinius pastatus. Be to ieškovas kreipėsi ir į kitas valstybines institucijas tikslu inicijuoti įvairius patikrinimus dėl jo motinos vykdomos veiklos. Kaip matyti, pirmi ieškovo ieškiniai motinos atžvilgiu teismui buvo pateikti 2005 m., kas paneigia ieškovo nurodytas aplinkybes, kad iki 2006 metų jo ir motinos santykiai buvo labai geri. Šioje byloje ieškovas nurodė, kad nebuvo galimybės įteisinti pastatytų ūkinių pastatų dėl N. V. sveikatos sutrikimų, nes ji nematė ir nesuvokė tam poreikio, tačiau minėtu teismo sprendimu buvo nustatyta, kad būtent V. V., kaip bendraturtis, nedavė sutikimo įteisinti statybas, o N. V. kreipėsi į atitinkamus specialistus dėl pastatų pripažinimo tinkamais naudotis, tačiau negalėjo šio proceso užbaigti, nes nebuvo bendraturčio (ieškovo) sutikimo. Tuo pačiu teismo sprendimu teismas konstatavo įrodytas aplinkybes, kad V. V. 2005 m. vartojo fizinį smurtą motinos N. V. atžvilgiu, todėl N. V. ieškinys buvo patenkintas ir minėta namo dalies dovanojimo sutartis buvo panaikinta.

46Atsižvelgiant į tai, kad 2005 m. prasidėjo konfliktai tarp ieškovo ir jo motinos N. V., į tai, kad palikėja nesutarė ir su savo dukra V. K., teismas laiko logiškais palikėjos veiksmus ir ketinimą pakeisti jos 2004 m. gruodžio 29 d. testamentą dalyje, kuria buvo nusprendusi jai nuosavybės teise priklausančią žemę, esančią ( - ) po mirties lygiomis dalimis palikti dukrai V. K. ir sūnui V. V., surašant naują 2007 m. kovo 16 d. testamentą, kuriuo šios žemės turėjo atitekti vaikaitei D. K., bei papildomai E. K. - namų valda (žemės sklypas su statiniais), esanti ( - ). Pažymėtina, kad palikėjos valia dėl nekilnojamojo turto, nurodyto 2007 m. kovo 16 d. testamento 1 ir 2 dalyse (išskyrus turtą, esantį ( - )) nebuvo netikėta ir išliko nepakitusi ankstesnio 2004 m. gruodžio 29 d. testamento atžvilgiu, t. y. palikėja dar 2004 metais buvo nusprendusi jos mirties atveju savo vaikaičiams palikti iš esmės tą patį nekilnojamąjį turtą (išskyrus turtą, esantį ( - )), kuris buvo nurodytas ir 2007 m. kovo 16 d. testamente.

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2017 suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: pagal CK 5.35 straipsnio 2 dalį vėlesnis testamentas panaikina ankstesnį tik ta apimtimi, kuria juo panaikinamas ar pakeičiamas ankstesniajame testamente esantis patvarkymas. Todėl, vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti teisiniai padariniai taikytini tik tiems anksčiau sudarytiems testamentams ar toms jų dalims (tiems patvarkymams), kurios buvo panaikintos ar pakeistos vėlesniu testamentu. Šiuo konkrečiu atveju testatorė N. V. 2007 m. kovo 16 d. testamentu panaikino tik 2004 m. gruodžio 29 d. testamento 4 dalį, kurioje ji buvo patvarkiusi jai nuosavybės teise priklausančią žemę, esančią ( - )., po mirties lygiomis dalimis palikti dukrai V. K. ir sūnui V. V. ir pakeitė bei papildė jį 1 ir 2 dalyse, kuriose papildomai patvarkė vaikaitei D. K. palikti minėtus žemės sklypus, esančius ( - )., bei visas pinigines lėšas, o vaikaičiui E. K. papildomai palikti dalį namų valdos žemės sklypo ir statinius, esančius ( - ) Todėl netgi ir tuo atveju, jeigu ieškovo reikalavimas būtų patenkintas ir teismui pripažinus 2007 m. kovo 16 d. testamentą negaliojančiu, remiantis aukščiau minėta kasacinės instancijos teismo suformuluota taisykle, atsižvelgiant į tai, kad vėlesnis testamentas nepanaikino ir nepakeitė ankstesniojo ir jame nurodyto patvarkymo dėl 2004 m. gruodžio 29 d. testamento 1 ir 2 dalyse išvardinto turto, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju vėlesnio testamento pripažinimas teismo sprendimu negaliojančiu neturėtų įtakos ankstesnio 2004 m. gruodžio 29 d. testamento tam tikrose jo dalyse galiojimui, tokiu atveju CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas nebūtų aktualus. Todėl panaikinus 2007-03-16 testamentą, liktų galioti 2004 m. gruodžio 29 d. testamentas 1-2 dalyse, t. y. atsakovai D. K. ir E. K. paveldėtų iš esmės tą patį nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę ( - )., ir turtą, esantį ( - )) pagal 2004 m. gruodžio 29 d. testamentą.

48Pažymėtina, kad siekiant nuginčyti testamentą, kaip sudarytą savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti ir jų valdyti asmens, turi būti nustatyta medicininių ir juridinių kriterijų sutaptis. Tam, kad būtų galima daryti išvadą, jog asmuo testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, yra būtina tai patvirtinanti įrodymų visuma, o nagrinėjamoje byloje tokiai išvadai padaryti jokie įrodymai nėra pateikti, priešingai - teismo psichiatrinės ekspertizės išvada yra patvirtinta byloje apklustų liudytojų, tarp jų ir testatorės gydytojos parodymais, ta aplinkybė, kad ieškovas nebuvo įtrauktas į paveldėtojų sąrašą, paaiškinama ieškovo ir testatorės konfliktinių santykių testamento sudarymo momentu buvimu, kurie tęsėsi ir po testamento sudarymo. Tai kad 2007 m. kovo 16 d. testamento turinys atitiko testatorės valią patvirtino ir teismo posėdyje apklausti liudytojai (V. C., S. B., V G. T. bei K. A.), kurie nurodė, jog N. V. visą laiką rūpinosi savo vaikaičiais D ir E. K., jų sveikata, mokėjo jų skolas, faktiškai juos išlaikė ir siekė, kad jie ir ateityje būtų aprūpinti. Todėl aukščiau teismo įvertinti įrodymai leidžia konstatuoti, jog testamento sudarymo momentu 2007 m. kovo 16 d. N. V. suprato savo veiksmus ir sudarytame testamente yra išreikšta tikroji testatorės valia.

49Ieškovas taip pat nurodo, kad 2007 m. kovo 16 d. testamentą yra pagrindas pripažinti negaliojančiu, nes jo 2 dalies turinys dėl turto, esančio ( - ), nėra aiškus, neaišku, kokį turtą šiuo adresu paveldėtojas E. K. turėtų paveldėti, nes namas yra iš esmės rekonstruotas ieškovo lėšomis, o ūkiniai pastatai nėra įteisinti.

50Paveldėjimo teisės liudijimo turinys, kai paveldima pagal testamentą, turi tiksliai atitikti testamente išdėstytą testatoriaus valią. Dėl to notaras, išduodamas paveldėjimo teisės liudijimą, turi būti įsitikinęs dėl testatoriaus valios, išreikštos testamente, aiškiai suprasti jo patvarkymų dėl palikimo esmę. Šiuo atveju pareiškimai dėl palikimo priėmimo yra pateikti ir paveldėjimo byla užvesta Jonavos rajono 3-ajame notaro biure. Byloje dalyvavęs šio biuro notaras Z. B. teismo posėdyje paaiškino, kad ginčijamo 2007 m. kovo 16 d. testamento turinys jam yra visiškai aiškus ir suprantamas ir nekyla jokių abejonių dėl testatorės valios. Testamento ginčijamoje dalyje yra nurodyta, kad „...531/1063 dalis 0,1063 (vieno tūkstančio šešiasdešimt trijų dešimt tūkstantųjų) ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (keturi), ir man priklausančią dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu, bei ūkio pastatus, adresu: ( - ) (keturi), palieku vaikaičiui E. K....“. Tiek notaro paaiškinimu, tiek teismo vertinimu, ši testamento dalis yra aiški ir nedviprasmiška, neprieštaraujanti kitoms testamento dalims, surašyta vartojant standartinę terminiją ir sąvokas, apibrėžtas teisės normų, t. y. aiškiai nurodyti nekilnojamieji daiktai ir juos charakterizuojantys duomenys (unikalus numeris ir (ar) adresas). Tai, kad nenurodyta konkreti namo dalis, paaiškinama tuo, kad, kaip nurodė notarė V. P., testatorė sudarydama testamentą, sąmoningai tokios dalies nenurodė, nes tuo metu buvo atliekama namo rekonstrukcija ir su laiku testatorei priklausanti namo dalis galėjo keistis. Atsižvelgiant į tai, kad testamente yra aiškiai nurodytas nekilnojamojo daikto unikalus numeris bei adresas, darytina išvada, kad paveldėjimo teisės liudijimas turėtų būti išduotas į palikimo atsiradimo dieną palikėjai priklausančią daikto dalį, t. y. konkrečiu atveju į visą namą, nes 2010 m. liepos 23 d. teismo sprendimo pagrindu palikėja atgavo savo daiktines teises į visą gyvenamąjį namą. Ieškovas nurodo, kad testamente yra nurodyti ūkiniai pastatai minėtu adresu, kurie nėra įteisinti ir įregistruoti. Šiuo atveju teismas taip pat sutinka su notarų Z. B. ir V. P. paaiškinimu, jog tuo atveju, jeigu testamente nurodyta dalis turto nėra įteisinta ir įregistruota viešajame registre testatoriaus vardu, tai paveldėjimo teisės liudijimas į šiuos statinius galės būti išduotas tik įregistravus testatoriaus daiktines teises į juos Nekilnojamojo turto registre, tačiau dėl to testatoriaus valia konkrečiu atveju negali būti laikoma klaidinga ar nesuprantama, nes testamente nurodytų ūkinių pastatų buvimo vieta yra aiškiai apibrėžta nurodant jų adresą. Ieškovo nurodytos aplinkybės, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstrukcija ir ūkiniai pastatai tame pačiame žemės sklype buvo pastatyti iš dalies už ieškovo lėšas, šioje byloje esminės reikšmės neturi, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Bet kokie ginčai dėl paveldėto turto pagerinimo ir (ar) nuostolių atlyginimo gali būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka pareiškus atitinkamus reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams, tačiau šie reikalavimai nėra susiję su testamento galiojimu ir jo teisėtumu.

51Bylose dėl testamento pripažinimo negaliojančiu lemiamą reikšmę turi kasatoriaus tikroji valia, kuri yra gerbtina, o testamento pripažinimas negaliojančiu yra laikytina ultima ratio priemone. Dėl to teismas sprendžia jog byloje surinktų įrodymų visuma yra pakankama patvirtinti faktui, jog testamento sudarymo dieną testatorė N. V. suprato savo veiksmų reikšmę, o ginčijamas testamentas buvo sudarytas ir jame išreikšta tikroji palikėjos valia, testamento turinys yra suprantamas ir aiškus, neprieštaringas. Ieškovas savo nurodytų aplinkybių ir motyvų (jog testatorei 2007 m. buvo būdingas asmenybės susidvejinimas, kad ji dažnai įsivaizduodavo nesamus dalykus, negalėdavo atskirti fantazijos nuo realybės, gyveno savo susikurtame pasaulyje, lengvai pasiduodavo kitų įtaigai ir įtikėdavo kitų žmonių sukurta realybe, neatitinkančia tikrovės, kad jos būklė priminė šizofrenijos požymius ir pan.) nepagrindė įrodymais, o ieškovo nurodytų liudytojų parodymai nėra pakankami tam, kad iš bylos įrodymų viseto padaryti pagrįstą išvadą suteikiančią pagrindą panaikinti skundžiamą testamentą, todėl ieškinys yra atmestinas.

52Ieškinį atmetus, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalimi, iš ieškovo priteistina atsakovams jos turėtų bylinėjimosi išlaidos: E. K. 166 Eur, D. K. 150 Eur ir V. K. 150 Eur išlaidų už jiems suteiktas teisines paslaugas.

53Iš ieškovo priteistina valstybei 22,97 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

54Šioje byloje buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrinė ekspertizė. Ieškovas V. V. 2017 m. gegužės 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 427962 už būsimą ekspertizę sumokėjo 500,00 Eur dydžio užstatą. Teismo apmokėtos ekspertizės išlaidos pagal 2017-12-11 sąskaitą faktūrą TP Nr. 171391 yra 386,50 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad faktinės ekspertizės išlaidos yra mažesnės už sumokėtą užstatą, sumokėtų lėšų skirtumas – 113,50 Eur, yra grąžintinas ieškovui V. V., pinigines lėšas pervedant į jo sąskaitą Nr. LT617182600000060070 AB Šiaulių banke.

55Sprendimui įsiteisėjus, teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi (buv. Nr. e2-968-559/2017) taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas Jonavos rajono 3-ojo notaro biuro notarui Z. B. išduoti paveldėjimo teisės liudijimus N. V. a. k. ( - ) mirusios 2016 m. gruodžio 1 d., įpėdiniams D. K. a. k. ( - ) V. K. gim. ( - ), ir E. K. a. k. ( - ), pagal Jonavos rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. P. 2007 m. kovo 16 d. patvirtintą N. V. testamentą, yra naikintinos (CPK 150 straipsnis).

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 259, 260 str., 263-270 str., 283 str., 284 str., teismas

Nutarė

57Ieškinį atmesti.

58Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) atsakovo E. K. a. k. ( - ) naudai 166,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

59Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) atsakovės D. K. a. k. ( - ) naudai 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

60Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) atsakovės V. K. a. k. ( - ) naudai 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

61Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) valstybei 22,97 Eur (dvidešimt du eurus 97 euro centus) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

62Pavesti Kauno apylinkės teismo finansų skyriui grąžinti ieškovui V. V. a. k. ( - ) 113,50 Eur (vieną šimtą trylika eurų 50 euro centų) už ekspertizę sumokėtų išlaidų likutį, pinigines lėšas pervedant į ieškovo sąskaitą Nr. LT617182600000060070 AB Šiaulių banke.

63Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2017 m. kovo 2 d. teismo nutartimi (buv. Nr. e2-968-559/2017) taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą Jonavos rajono 3-ojo notaro biuro notarui Z. B. išduoti paveldėjimo teisės liudijimus N. V. a. k. ( - ) mirusios 2016 m. gruodžio 1 d., įpėdiniams D. K. a. k. ( - ) V. K. gim. ( - ) ir E. K. a. k. ( - ), pagal Jonavos rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. P. 2007 m. kovo 16 d. patvirtintą N. V. testamentą.

64Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Kauno apylinkės teismo finansų skyriui.

65Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė... 2. tretiesiems asmenims notarams Z. B. ir V. P.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. Ieškovas V. V. prašo pripažinti negaliojančiu N. V. a. k. ( - ) mirusios... 6. žemės sklypas su statiniais, registro Nr. 46/7197, esantis ( - ) (žemės... 7. Teismo posėdyje ieškovas V. V. ieškinį palaikė ir papildomai paaiškino,... 8. Ieškovo atstovė advokato padėjėja Olita Remeikė teismo posėdyje... 9. Atsakovai D. K., E. K. ir V. K. su ieškinio reikalavimu nesutinka ir prašo... 10. Teismo posėdyje atsakovų atstovas advokato padėjėjas Tomas Damulis palaikė... 11. Trečiasis asmuo notarė V. P. savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2007... 12. Teismo posėdyje notarė V. P. papildomai paaiškino, kad palikėja N. V. buvo... 13. Notaras Z. B. teismo posėdyje paaiškino, kad jam nekyla abejonių dėl... 14. Liudytoja V. C. teismo posėdyje parodė, kad N. V. buvo jos pacientė daugiau... 15. Liudytoja S. B. teismo posėdyje parodė, kad ji nuomojo butą pas N. V. 2012... 16. Liudytoja D. V. teismo posėdyje parodė, kad ji yra ieškovo sutuoktinė... 17. Liudytoja V G. T. teismo posėdyje parodė, kad ieškovas yra jos buvęs... 18. Liudytoja K. A. teismo posėdyje parodė, kad ji su N. V. daug metų bendravo.... 19. Teismas... 20. Byloje pateiktais duomenimis bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais... 21. Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad palikėjos N. V. mirties... 22. 1) 0,0667 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas... 23. 2) 0,1063 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas... 24. 3) butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - );... 25. 4) butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - );... 26. 5) 2,8800 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ).;... 27. 6) 2,8900 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ).,... 28. 7) 37500/75000 dalių 7,3107 ha žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ir... 29. 2007 m. kovo 16 d. testamente nurodytas butas, esantis ( - ), po testamento... 30. Byloje pateiktais duomenimis taip pat nustatyta, kad palikėjos mirties dieną... 31. Testamentų registro bei notaro 2016 m. gruodžio 13 d. išduotų liudijimų... 32. Ieškovas V. V. prašo pripažinti palikėjos N. V. 2007 m. kovo 16 d.... 33. Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo... 34. Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio... 35. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 36. Nagrinėjamoje byloje buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė... 37. Ieškovas su tokia ekspertų išvada nesutinka ir mano, kad išvada gali būti... 38. Nors teismo psichiatrinės ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės... 39. Be to pažymėtina, kad N. V. apie dvidešimt metų gydžiusios gydytojos V. C.... 40. Liudytoja K. A. taip pat patvirtino, kad ji su N. V. bendravo daugelį metų ir... 41. Ieškovo pakviesti liudytojai S. B., D. V. ir Veronika G. T. savo parodymais... 42. Ieškovo nurodytos aplinkybės, kad testatorei buvo būdingas asmenybės... 43. Pažymėtina, kad ginčijamas 2007 m. kovo 16 d. testamentas buvo sudarytas... 44. Kitos byloje nustatytos faktinės aplinkybės tik patvirtina, kad testatorė ne... 45. Tai, kad tarp ieškovo V. V. ir palikėjos N. V. buvo konfliktiniai santykiai... 46. Atsižvelgiant į tai, kad 2005 m. prasidėjo konfliktai tarp ieškovo ir jo... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 48. Pažymėtina, kad siekiant nuginčyti testamentą, kaip sudarytą savo veiksmų... 49. Ieškovas taip pat nurodo, kad 2007 m. kovo 16 d. testamentą yra pagrindas... 50. Paveldėjimo teisės liudijimo turinys, kai paveldima pagal testamentą, turi... 51. Bylose dėl testamento pripažinimo negaliojančiu lemiamą reikšmę turi... 52. Ieškinį atmetus, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 53. Iš ieškovo priteistina valstybei 22,97 Eur išlaidų, susijusių su... 54. Šioje byloje buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrinė ekspertizė.... 55. Sprendimui įsiteisėjus, teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi (buv. Nr.... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96,... 57. Ieškinį atmesti.... 58. Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) atsakovo E. K. a. k. ( - ) naudai... 59. Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) atsakovės D. K. a. k. ( - ) naudai... 60. Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) atsakovės V. K. a. k. ( - ) naudai... 61. Priteisti iš ieškovo V. V. a. k. ( - ) valstybei 22,97 Eur (dvidešimt du... 62. Pavesti Kauno apylinkės teismo finansų skyriui grąžinti ieškovui V. V. a.... 63. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2017 m. kovo 2 d. teismo nutartimi (buv.... 64. Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Kauno apylinkės teismo finansų... 65. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno...