Byla 2-2195/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutarties, kuria panaikinta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lutonė“ kreditorių komiteto 2011 m. balandžio 12 d. nutarimo dalis, civilinėje byloje Nr. B2-279-280/2011, pagal Panevėžio apskrities VMI ir VSDFV Panevėžio skyriaus skundus dėl bankrutavusios UAB „Lutonė” kreditorių komiteto 2011 m. balandžio 12 d. nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB „Lutonė” iškėlė bankroto bylą ir to paties teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartimi UAB „Lutonė“ pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti dėl bankroto.

5Kreditoriai Panevėžio apskrities VMI ir VSDFV Panevėžio skyrius skundu prašė panaikinti 2011 m. balandžio 12 d. kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti UAB „Lutonė“ administravimo išlaidų sąmatą ir jos dengimo tvarką, nes ji pažeidžia kitų kreditorių, išskyrus AB Swedbank ir AB Ūkio bankas , interesus, kadangi didžioji administravimo išlaidų dengimo našta palikta iš lėšų, gautų realizavus neįkeistą turtą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 29 d.nutartimi nutarė panaikinti bankrutavusios UAB „Lutonė“ kreditorių komiteto 2011 m. balandžio 12 d. nutarimo „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ dalį, kuria nustatyta, kokią patvirtintų UAB „Lutonė“ administravimo išlaidų dalį apmoka kreditorius AB Swedbank ir kokią dalį –kiti kreditoriai. Teismas nurodė, kad pagal nutarimo esmę akivaizdu, kad jis palankus kreditoriui AB Swedbank, nes jo reikalavimų tenkinimui bus gauta daugiausiai lėšų, bet administravimo išlaidoms bus skirta jų mažiau, nei iš kito turto. Teismo nuomone, šiuo atveju pažeidžiami CK 1.5 str. įtvirtinti teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principai, nes kitų kreditorių reikalavimai tenkinami bus neproporcingai sumažinus lėšas, skirtas jų reikalavimų apmokėjimui. Nutarimo dalis, kuria nustatyta kiek konkrečių išlaidų atlygins įkaito turėtojas AB Swedbankas, pažeidžia kreditorių teises, o taip pat yra pažeistas visų subjektų dalyvavimo dengiant administravimo išlaidas principas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu kreditorius AB „Swedbank“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir netenkinti VSDFV Panevėžio skyriaus skundo ir Panevėžio apskrities VMI skundo dėl 2011 m. balandžio 12 d. BUAB „Lutonė“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso kreditorių komiteto, bet ne teismo kompetencijai.

112. Tiek pareiškėjai tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai interpretuoja LR ĮBĮ 36 str. 1 d. teigdami, kad vienintelis teisingas ir teisėtas administravimo išlaidų paskirstymo tarp įkeisto ir neįkeisto turto būdas yra kuomet administravimo išlaidos apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus/perėmus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą.

123. Vertinant skundžiamą kreditorių komiteto sprendimą nėra pagrindo teigti, kad jis akivaizdžiai palankus įkaito turėtojo „Swedbank” AB naudai.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“, nurodė, kad su atskiruoju skundu sutinka ir mano, kad skundas yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Panevėžio skyrius prašo kreditoriaus AB “Swedbank” atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų, nesikišdamas į administravimo išlaidų klausimo sprendimą, pagrįstai panaikino nutarimo dalį pažeidžiančią kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti hipoteka, teises bei turtinius interesus, tuo pačiu ir bankrutuojančios/bankrutavusios įmonės bei jų savininkų teises bei interesus.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą Bankrutuojančios UAB „Lutonė“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ įgaliotas asmuo V. T. prašo klausimą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutarties panaikinimo bei apelianto atskirojo skundo tenkinimo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad bankroto administratoriaus nuomone 2011 m. balandžio 12 d. BUAB „Lutonė“ kreditorių komiteto posėdyje kreditorių komiteto narių balsų dauguma patvirtintas „Swedbank” AB pasiūlytas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo yra teisėtas ir pagrįstas.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas prašo atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad bankas tik dalinai sutinka su apelianto atskirajame skunde išdėstyta nuomone, t.y., sutinka su apelianto aiškinimu, kad su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso kreditorių komiteto (susirinkimo), bet ne teismo kompetencijai. Bankas taip pat sutinka su apelianto nuomone, kad toks proporcingumo principas kurį siūlė pareiškėjai, t. y. paskirstant administravimo išlaidų dalis, tenkančias lėšoms, gautoms pardavus/perėmus įkeistą ir neįkeistą turtą, iš esmės neatitinka ĮBĮ nuostatų.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Panevėžio apskrities VMI prašo atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad kreditoriaus AB „Swedbank” skundas atmestinas, nes išdėstyti motyvai dėl skundžiamos nutarties panaikinimo nėra pagrįsti.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

21Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl BUAB „Lutonė“ 2011 m. balandžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartimi panaikino BUAB „Lutonė“ kreditorių komiteto 2011 m. balandžio 12 d. nutarimo „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ dalį, kuria nustatyta, kokią patvirtintų UAB „Lutonė“ administravimo išlaidų dalį apmoka kreditorius AB Swedbank ir kokią dalį – kiti kreditoriai. 2011 m. balandžio 12 d. BUAB „Lutonė“ kreditorių komiteto posėdyje buvo sprendžiamas vienintelis darbotvarkės klausimas „Dėl BUAB „Lutonė“ administravimo sąmatos patvirtinimo“. Minėtame kreditorių komiteto posėdyje kreditorių komiteto narių balsų dauguma buvo patvirtintas AB „Swedbank“ pasiūlytas nutarimas patvirtinti administravimo išlaidas: administratoriaus atlyginimas ir kiti administravimo kaštai 80000 Lt +PVM, tame tarpe AB „Swedbank“ įkeisto turto administravimo išlaidos pagal numatomas darbo sąnaudas – 10000 Lt +PVM, o kitas-kiti kreditoriai; apskaitos tvarkymas – 20000 Lt + PVM, kurių AB Swedbank dengia 1000Lt +PVM, likusią 19000 Lt +PVM sumą - kiti kreditoriai; juridinės paslaugos - pagal faktą iki 40000 Lt +PVM dengia tik kiti kreditoriai; turto vertinimas pagal faktą iki 7000 Lt +PVM, kurių 3000Lt dengia AB Swedbank, o 4000 litų-kiti kreditoriai; archyvo sutvarkymas – pagal faktą 11000 Lt+PVM, bendrosios išlaidos dengiamos proporcingai gautoms pajamoms bankroto proceso pabaigoje, o preliminari proporcija iš AB „Swedbank“ įkeisto turto 80 proc., neįkeisto turto ir skolininkų 20 proc. Iš viso numatyta išlaidų 158 000 Lt +PVM. Taigi, buvo priimtas išlaidų sąmatos padengimo nutarimas, numatant, kad administravimo išlaidos dengiamos iš įkeisto ir neįkeisto turto, atsižvelgiant į tai kiek laiko ir kokios sąnaudos bus patiriamos ginant kreditoriaus, kurio interesai užtikrinti įkeitimu ir kreditorių kurių interesai neužtikrinti turto įkeitimu, teises.

23Atskiruoju skundu apeliantas AB „Swedbank“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir netenkinti VSDFV Panevėžio skyriaus skundo ir Panevėžio apskrities VMI skundo dėl 2011 m. balandžio 12 d. BUAB „Lutonė“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo. Apeliantas skunde nurodo, kad su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso kreditorių komiteto, bet ne teismo kompetencijai. Pažymėtina, jog ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetą ir nustatyti šio komiteto teises (ĮBĮ 23 str. 2 p., 25 str. 3 d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, BUAB „Lutonė“kreditorių komitetas 2011 m. balandžio 14 d. priėmė nutarimą, kuriuo svarstytas klausimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo. Pažymėtina, kad tuo atveju kai kreditorių susirinkimo nutarimu išrenkamas bankrutuojančios bendrovės kreditorių komitetas, kuriam perduodamos visos kreditorių susirinkimo teisės sprendžiant su bankroto procedūromis susijusius klausimus laikytina, kad kreditorių komitetui suteikiami įgaliojimai spręsti ir su bankroto administravimo išlaidomis susijusius klausimus. Atsižvelgiant, kad BUAB „Lutonė“ kreditorių komitetui perduotos iš esmės visos kreditorių susirinkimo teisės (įskaitant teisę spręsti klausimus dėl bankroto administravimo išlaidų), tai kreditorių komiteto priimti nutarimai tapo privalomi tolesnėse bankroto procedūrose visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 3 dalis). Kreditorių komiteto kompetencija spręsti su administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės, sprendžiant šiuos klausimus būtina atsižvelgti į šių išlaidų paskirtį, kreditorių teises, taip pat būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės savininkų teisių ir interesų. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo paskirtis yra išlaidų dydžio suderinimas su kreditoriais tokiu būdu, kad nustatoma lėšų suma neprieštarautų kreditorių interesams, atitiktų konkrečios bankrutuojančios įmonės bankroto proceso įgyvendinimo ypatumus, tinkamai naudojant paskirtas lėšas. Nors administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p., 24 str. 5 d. nuostatos).

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005, 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003).

25Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kad išdėstyta, laiko kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ĮBĮ normas, reglamentuojančias administravimo išlaidų apmokėjimo sąlygas ir tvarką, tinkamai įvertino apelianto, kaip bankrutavusios įmonės hipotekos kreditoriaus, prievolių dalyvauti apmokant administravimo išlaidas atsiradimo aplinkybes, todėl priėmė pagrįstą nutartį kurią naikinti arba keisti pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus nėra teisinio pagrindo.

26Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

27Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB... 5. Kreditoriai Panevėžio apskrities VMI ir VSDFV Panevėžio skyrius skundu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 29 d.nutartimi nutarė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu kreditorius AB „Swedbank“ prašo panaikinti Panevėžio... 10. 1. Su administravimo išlaidomis susijusių klausimų sprendimas priklauso... 11. 2. Tiek pareiškėjai tiek pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 12. 3. Vertinant skundžiamą kreditorių komiteto sprendimą nėra pagrindo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Panevėžio skyrius prašo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Bankrutuojančios UAB „Lutonė“ bankroto... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas prašo... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Panevėžio apskrities VMI... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 21. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl BUAB „Lutonė“ 2011 m. balandžio 12... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Panevėžio apygardos teismo 2011 m.... 23. Atskiruoju skundu apeliantas AB „Swedbank“ prašo panaikinti Panevėžio... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 25. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kad išdėstyta, laiko kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai... 27. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį palikti...