Byla 1-227-946/2017
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kuriame J. P. a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Aldonos Vitkauskienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kuriame J. P. a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas,

2kaltinamas BK 235 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4J. P. 2017 m. gegužės 19 d. nuo 13.35 val. iki 13.45 val. ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-24442-17 metu, būdamas liudytoju ir prieš apklausą, pasirašytinai įspėtas pagal Lietuvos Respublikos BK 235 str. už melagingų parodymų davimą, siekdamas nuslėpti, kad jį jo namuose, adresu ( - ), sumušė jo draugas O. S., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato patalpose, esančiose adresu Bažnyčios g. 3, Kaišiadorys, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui A. L., liudytojo apklausos metu davė melagingus parodymus, tai yra, nurodė, kad 2017-05-16 apie 13:00 val. šalia namo adresu ( - ), kieme, jį sumušė nepažįstami asmenys.

5Kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad tikslios datos neprisimena, 2017 metų gegužės mėnesį, jis su O. S. bute, adresu ( - ), vartojo alkoholinius gėrimus. Tarp jų įvyko žodinis konfliktas, jie apsistumdė ir O. sudavė jam kelis smūgius į veidą. Iš karto po to O. išėjo. Po muštynių jam buvo plyšusi lūpa, todėl jis nuėjo į Kaišiadorių ligoninę ir, kai ligoninėje jo paklausė, kas atsitiko, tai nurodė, kad Kaišiadorių mieste jį sumušė du nepažįstami vaikinai. Medikai susiuvo lūpą ir išleido namo. Jis nenorėjo, kad O. S. turėtų nemalonumų, todėl melavo, kad sumušė nepažįstami. Po kažkiek laiko gavo šaukimą atvykti į policiją. Kai atvyko į policiją, jis taip pat pareigūnams nurodė, kad buvo sumuštas nepažįstamų asmenų mieste. Supranta, kad buvo įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, tačiau tada negalvojo, kad čia viskas taip rimta. Nenorėjo niekam blogo, todėl melavo duodamas parodymus. Dėl savo tokio poelgio nuoširdžiai gailisi (b. l. 60).

6Be kaltinamojo parodymų jo kaltė, padarius minėtą nusikalstamą veiką, pilnai įrodyta byloje esančiais duomenimis:

7Iš 2017-05-19 surašyto pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareiškėjas J. P., nurodo, kad 2017-05-16 apie 13.00 val. šalia namo adresu ( - ), kieme sumušė nepažįstami asmenys (b. l. 14-15). Iš 2017-05-19 "Teisių ir pareigų liudytojui ( nukentėjusiajam) išaiškinimo protokolo matyti, kad J. P. pasirašytinai supažindintas su baudžiamąja atsakomybe pagal LR BK 235 str. (b. l. 13).

8Apklaustas liudytoju 2017-05-19 J. P. nurodė, kad 2017-05-16 apie 13.00 val. jam einant į parduotuvę "MIlda" adresu Girelės g. 45, Kaišiadorys, prie jo pribėgo du jam nepažįstami vaikinai, apsirengę tamsiai, apie 180 cm ūgio ir, nieko nepaaiškinę, jam trenkė į dešinės pusės akį, po to, jam pritūpus, ir rankomis užsidengus veidą ,pradėjo jam spardyti į galvą. Po smūgių jis atsistojo ir parėjo namo, apsiprausė veidą . Pamatęs, kad stipriai prakirsta lūpa, nuvyko į Kaišiadorių ligoninės priėmimo skyrių ir GMP buvo išvežtas į Kauno klinikas (b.l.15).

9Pagal J. P. parodymus 2017-09-05 apžiūrėta įvykio vieta Kaišiadorių mieste prie parduotuvės "Milda" (b. l. 21- 26).

10Liudytoja D. P. parodė, kad ji gyvena kartu su sūnumi. Tikslios datos neprisimena, maždaug prieš mėnesį, iš jos sūnaus J. P. sužinojo, kad Kaišiadorių mieste jį sumušė nepažįstami jaunuoliai. Sūnui buvo sumuštas žandikaulis ir prakirsta lūpa. (b.l.37-38)

11Specialisto išvadoje Nr.G 1648/2017(02 )nurodyta, kad J. P. konstatuota muštinės dešinio antakio ir viršutinės lūpos žaizdos, poodinė kraujosruva dešinės akies apvaliame voke, lengvas galvos smegenų sukrėtimas, padaryti kietais bukais daiktais, dviejų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, galimai užduotyje nurodytu laiku bei aplinkybėmis. Sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą (b. l. 34-35).

12Liudytojas pareigūnas A. L. parodė, kad 2017-05-19 dieną jis dirbo Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK VS vyr. tyrėjo pareigose. Dirbo nuo 08:30 iki 20:30. val. Žino, kad policijos komisariate jis bendravo su J. P., kuris aiškino, kad jį sumušė du nepažįstami asmenys jam einant į parduotuvę "MIlda". " J. P. sakė, kad jam buvo prakirsta lūpa ir jis kreipėsi pas medikus. Išklausius J. parodymus, jis nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 284 str. Prieš pradedant pildyti procesinius dokumentus J. P. buvo išaiškintos jo teisės ir pareigos, susipažinęs su teisių ir pareigų protokolais J. P. tai užtvirtino parašu. Jam buvo išaiškinta ir atsakomybė už melagingų parodymų davimą. Išaiškintas ir užpildytas " Teisių ir pareigų liudytojui (nukentėjusiajam) išaiškinimo protokolas", kurį J. P. susipažinęs pasirašė 2017-05-19 d. 13:15 val. (b. l. 51).

13Liudytoju apklaustas pareigūnas A. Z. parodė, kad 2017-06-13 dieną dirbo Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK VS tyrėjo pareigose ir gavo užduotį patikrinti ar vieta adresu ( - ), kurioje buvo sumuštas J. P., gim. ( - ), yra filmuojama vaizdo kameromis. Nuvykus į minėtą įvykio vietą, norint nustatyti asmenis, kurie sumušė J. P., apžiūrėjus įvykio vietą, nustatyta, kad vieta nėra filmuojama. Užėjus į Girelės 45 namą, kuriame yra įrengta parduotuvė " Milda", buvo pabendrauta su parduotuvės darbuotojomis, kurios apie įvykį nieko papasakoti negalėjo, kadangi parduotuvės langai į kitą pusę (b. l. 47).

14Liudytojas O. S. parodė, kad tikslios datos neprisimena, maždaug prieš tris savaites jam buvo pareikštas įtarimas dėl to, jog jis sumušė J. P.. Jis kaltu prisipažino pilnai, nes iš tikrųjų jis buvo su juo susimušęs, pas J. namuose, ir tyrimo metu jie susitaikė. Neprisimena kada tiksliai, bet kai reikėjo atvykti jam į policiją apklausai dėl J. sužalojimų, sužinojo, kad prieš tai J. buvo apkaltinęs kažką kitą sumušimu. Kaip vėliau J. paaiškino, taip pasielgė todėl, kad J. nenorėjo įduoti jo policijai dėl sužalojimo. Jis pats pas J., kad šis meluotų neprašė. Jis sužinojo jau tada, kai J. buvo prisipažinęs, kad melavo (b.l. 54).

15Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje.

16Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad melagingi parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, paprastai trukdo atlikti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje. Jie gali pakreipti tyrimą ir baudžiamosios bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi ir būti viena esminių prielaidų priimti nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį ar kitą baigiamąjį teismo sprendimą. Tokiais kaltininko veiksmais sutrikdoma normali ikiteisminio tyrimo institucijos veikla ir iš esmės teismo veikla (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-335-895/2015). BK 235 straipsnio prasme melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ji iškraipoma arba neigiami realūs egzistuojantys faktai ir nurodomi išgalvoti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-586/2013). Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 235 straipsnio 1 dalį, svarbus pats melagingų parodymų davimo faktas, o ne tai, kokią įtaką tie melagingi parodymai padarė ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teismo procesinio sprendimo turiniui. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstamos veikos sudėtis yra formali. Šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo melagingų parodymų davimo momento, nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė kokius nors padarinius. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatyta veika – melagingų parodymų davimas (kaip ir kitos šiame straipsnyje numatytos veikos) – yra padaroma tiesiogine tyčia. Darydamas šį nusikaltimą, kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius parodymus. Tai, kad kaltininkas suvokia pareigą duoti teisingus parodymus ir žino apie atsakomybę už melagingų parodymų davimą, ikiteisminio tyrimo metu jis patvirtina savo parašu liudytojo apklausos protokole. Šiuo atveju kaltininko tiesioginė tyčia pasireiškia ir tuo, kad jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus, supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335-895/2015, 2K-305-788/2015).

17Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad kaltinamasis j.P. po to, kai buvo sumuštas ir jam suteikta medicininė pagalba, pradėtame dėl to ikiteisminiame tyrime melagingai parodė apie tai, kad ji sumušė ne O. S., o kažkokie nepažįstami asmenys. Tai jis padarė būdamas įspėtas dėl atsakomybės pagal BK 235 str. už melagingų parodymų davimą ikiteisminiame tyrime, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresniajam tyrėjui A. L. surašant jo apklausos protokolą, suvokdamas, kad jis duoda parodymus apie realios tikrovės neatitinkančias aplinkybes, o tikrąsias įvykio aplinkybes nutylėdamas, norėdamas, kad tokiu būdu tikrai jį sumušęs O. S. nebūtų išaiškintas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tokiu būdu davė žinomai melagingus parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Todėl teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika kvalifikuota teisingai pagal BK 235 str. 1 d.

18Konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų visuma sudaro vientisą ir logišką įrodymų grandinę, kuri būtų pagrindas J. P. pripažinti kaltu, padarius BK 235 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką ir paskirti bausmę.

19Atsižvelgus į bylos duomenis, esant BPK 418 str. 1 d. numatytiems pagrindams, darytina išvada, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą.

20J. P. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, bei su siūloma bausme, prašė sumažinti bausmės dydį.

21Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

22Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes (BK 54 str.).

23Kaltinamasis padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.). Jis administracine tvarka nebaustas, dirbantis.

24Teismas sprendžia, jog kaltinamajam pagrįstai prašoma skirti sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą.

25Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus ir pradėjus vykdyti bausmę, panaikintina.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 str., 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str.,

Nutarė

27J. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 15 minimalių gyvenimo lygių (MGL) (564,90 Eurų) baudą.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti J. P. 10 MGL (370,66 Eurų) baudą.

29Kardomąją priemonę J. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo ir juo paskirtos bausmės vykdymo pradžios. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus ir pradėjus vykdyti juo paskirtą bausmę, minėtą kardomąją priemonę panaikinti.

30J. P. išaiškinti, kad:

  1. Paskirtoji bauda turi būti sumokėta per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, o dokumentą, patvirtinantį baudos sumokėjimą, pristatyti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo raštinės (Kaišiadorys, Gedimino g. 87. kabinetas Nr. 217) tarnautojui. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai.
  2. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo jam įteikimo dienos paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju šis teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.
  3. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, tai yra išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąją kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.
  4. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo įteikimo kaltinamajai dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis,... 2. kaltinamas BK 235 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. J. P. 2017 m. gegužės 19 d. nuo 13.35 val. iki 13.45 val. ikiteisminio tyrimo... 5. Kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė,... 6. Be kaltinamojo parodymų jo kaltė, padarius minėtą nusikalstamą veiką,... 7. Iš 2017-05-19 surašyto pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir... 8. Apklaustas liudytoju 2017-05-19 J. P. nurodė, kad 2017-05-16 apie 13.00 val.... 9. Pagal J. P. parodymus 2017-09-05 apžiūrėta įvykio vieta Kaišiadorių... 10. Liudytoja D. P. parodė, kad ji gyvena kartu su sūnumi. Tikslios datos... 11. Specialisto išvadoje Nr.G 1648/2017(02 )nurodyta, kad J. P. konstatuota... 12. Liudytojas pareigūnas A. L. parodė, kad 2017-05-19 dieną jis dirbo Kauno... 13. Liudytoju apklaustas pareigūnas A. Z. parodė, kad 2017-06-13 dieną dirbo... 14. Liudytojas O. S. parodė, kad tikslios datos neprisimena, maždaug prieš tris... 15. Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą,... 16. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad melagingi parodymai, duoti... 17. Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad kaltinamasis j.P.... 18. Konstatuotina, kad visų ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų visuma... 19. Atsižvelgus į bylos duomenis, esant BPK 418 str. 1 d. numatytiems pagrindams,... 20. J. P. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, bei su... 21. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pripažino... 22. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo... 23. Kaltinamasis padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.). Jis... 24. Teismas sprendžia, jog kaltinamajam pagrįstai prašoma skirti sankcijoje... 25. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 27. J. P. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 29. Kardomąją priemonę J. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 30. J. P. išaiškinti, kad:
  1. Paskirtoji bauda turi būti...