Byla e2A-333-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5219-781/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „InComSystems“, uždarajai akcinei bendrovei „Legrana“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Eltel Networks“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2014 m. birželio 20 d. rašte nurodytą sprendimą, kuriuo įvertinti pasiūlymai su technikais duomenimis ir nustatyti kriterijų (T) balai, 2014 m. liepos 7 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją ir 2014 m. liepos 7 d. rašte nurodytą sprendimą baigti vykdyti pirkimo procedūras, nustatyti pasiūlymų eilę ir paskelbti pirkimo laimėtoją.

4Ieškovas nurodė, kad jis kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „InComSystems“ dalyvavo atsakovo vykdytame supaprastintame atvirame konkurse „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“. Pasiūlymą pateikė ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. Pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Perkančioji organizacija 2014 m. birželio 20 d. raštu paskelbė, kad įvertino pasiūlymus su techniniais duomenimis, nustatydama ekonominį naudingumą pagal kiekvieną iš T1, T2, T3, T4, T5 vertinimo kriterijų ir nustatė tokius balus: ieškovui ir UAB „InComSystems“ skyrė 21,49 balus, tretiesiems asmenims UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ – 31,41 balą. Abejodamas pasiūlymų vertinimo pagrįstumu, jis (ieškovas) 2014 m. liepos 2 d. pateikė pretenziją, kuri 2014 m. liepos 7 d. buvo atmesta. 2014 m. birželio 26 d. atplėšus vokus su pasiūlymų kainomis paaiškėjo, kad UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“, pasiūlę 16 453 265,40 Lt kainą, įgijo 0,158 balų pirmumą prieš ūkio subjektų grupę, sudarytą iš ieškovo ir UAB „InComSystems“, kurių siūlyta kaina buvo 13 981 248,71 Lt. Perkančioji organizacija 2014 m. liepos 11 d. raštu informavo, kad baigė vykdyti pirkimo procedūras, įvertino pasiūlytas kainas (C), ekonominį naudingumą (S), ūkio subjektų grupei, sudarytai iš ieškovo ir UAB „InComSystems“, skirdama 86,49 balus, o ūkio subjektų grupei, sudarytai iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ – 86,64 balus, nustatė pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, laimėtoju paskelbė UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymą ir priėmė sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.

5Ieškovo įsitikinimu, sprendimai priimti nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimų ir pažeidžiant viešąjį interesą. Pirma, ydingas, nepagrįstas ir neskaidrus buvo pirkimo dalyvių pasiūlymų su techniniais duomenimis įvertinimas, nustatant pasiūlymų ekonominio naudingumo balus pagal T1, T2, T3 vertinimo kriterijus. Antra, pirkimo laimėtojų pasiūlymas pagal T4, T5 kriterijus neatitiko FIDIC Bendrųjų ir Konkrečių sąlygų reikalavimų, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas. Trečia, atsakovo atsisakymas leisti susipažinti su pirkimo laimėtojų pasiūlymu yra neteisėtas ir nepagrįstas.

6Dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų T1, T2 ir T3

7Ieškovas teigė, kad jo pasiūlymas neteisėtai ir nepagrįstai buvo įvertintas pernelyg žemais balais, o pirkimo laimėtojų – pernelyg aukštais. Suteikiant balus pagal T1 kriterijų buvo vertinama ūkio subjektų grupės pateikta darbų programa, pagal T2 kriterijų – kokybės užtikrinimo sistema, pagal T3 – techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija. Ūkio subjektų grupės UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“ parengta ir su pasiūlymu pateikta Darbų programa, Kokybės užtikrinimo sistema ir Techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija negalėjo būti įvertinta tik „gerai“, suteikiant Darbų programai tik 73,8 balus, Kokybės užtikrinimo sistemai – 77 balus ir Techninio darbo projekto bendrajai techninei specifikacijai – 77 balus, nes paminėti dokumentai visiškai atitiko įvertinimo „puikiai“ kriterijus. Atsakovas nenurodė argumentų ir priežasčių, kodėl ūkio subjektų grupės, sudarytos iš ieškovo UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“ pateikta Darbų programa (vertinimo kriterijus T1), Kokybės užtikrinimo sistema (vertinimo kriterijus T2) ir Techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija (vertinimo kriterijus T3) nebuvo įvertinta aukščiausiu vertinimo balu, savo atlikto vertinimo nepagrindė. Ieškovo įsitikinimu, pirkimo laimėtojų pasiūlymas turėjo būti įvertintas žemesniais balais.

8Dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų T4 ir T5

9Ieškovas teigė, kad pirkimo laimėtojų vertinimo kriterijų T4 ir T5 reikšmės patvirtina, kad pasiūlymas neatitiko FIDIC Bendrųjų ir Konkrečių sąlygų reikalavimų. Kriterijus T4 yra linijų RKKS ilgis, t. y. linijų, kurios bus tiesiamos per jau esamą infrastruktūrą – ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdį, ilgis. Kriterijus T5 yra darbų baigimo laikas. Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš ieškovo ir UAB „InComSystems“, pasiūlyme nurodė, kad RKKS iš viso bus tiesiama apie 10,4 proc. visų šviesolaidinių linijų arba apie 40 km, o visų darbų bendras atlikimo laikas – 7 mėnesiai. Pirkimą laimėję tiekėjai nurodė, kad RKKS ties tik 0,1 proc. arba 400 metrų šviesolaidinių kabelių, o visų darbų įvykdymo laikas – 8 mėnesiai. Taigi ieškovas pasiūlė daug didesnį šviesolaidinių kabelių ilgį tiesti pasinaudojant jau esama infrastruktūra ir per trumpesnį laiką, o pirkimą laimėję tiekėjai esama infrastruktūra ketina naudotis daug mažiau ir darbus atlikinėti ilgiau. Didžioji dalis šviesolaidinių kabelių linijų bus tiesiama gyvenvietėse ar jų prieigose, o trasos vidutinis ilgis apie 1 km. Ūkio subjektų grupė UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“, nurodę pasiūlyme tokį mažą šviesolaidinių kabelių linijų RKKS ilgį, daugelyje vietų turės jas statyti lygiagrečiai gyvenvietėje įrengtai infrastruktūrai. Dažniausiai tai nėra leidžiama arba nėra rekomenduojama, be to, toks šviesolaidinių kabelių linijų tiesimo būdas užtrunka kur kas ilgiau, todėl, ieškovo manymu, pirkimo laimėtojų siūlomas darbų įvykdymo terminas (8 mėn.) objektyviai nepagrįstas ir negali atitikti FIDIC Bendrosiose ir Konkrečiose sąlygose nustatytų darbų terminų.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.

12Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl ieškovo pateikto netinkamo pasiūlymo, t. y. įvertinto ne aukščiausiu balu.

13Teismas sprendė, kad ieškovas nesinaudojo VPĮ 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus, pretenzijų perkančiajai organizacijai dėl nustatytų sąlygų bei vertinimo kriterijų nereiškė, todėl ieškovui visos sąlygos buvo aiškios ir jis su jomis sutiko. Atsižvelgdamas į tai, teismas nevertino ieškovo argumentų, susijusių su pasiūlymų vertinimo kriterijų trūkumais.

14Teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 64.7 punktą darbų programai (T1) taikomas vertinimas „puikiai“, jeigu „pateikta aiški, detali ir racionali darbų programa. Rangovo veiklų seka ir tarpusavio sąsaja labai gerai pagrįsta, pateiktas Darbų įgyvendinimo grafikas, parodyta jo sąsaja su kitomis pasiūlymo dalimis. Detaliai aprašyti Darbų vykdymo būdai, etapai, Rangovo personalo ir kiekvienos rūšies Rangovo įrengimų resursai. Labai gerai išnagrinėtas perkančiosios organizacijos, Inžinieriaus, Rangovo ir trečiųjų asmenų vaidmuo ir aprašyta logistika bei sprendimų derinimas. Rangovo veikloms skirtas laikas ir terminai pagrįsti ir išsamiai paaiškinti, siejant su Rangovo personalo funkcijomis, ketinamais pasitelkti resursais, parodyta, kad sudarant Darbų įgyvendinimo grafiką siekta optimizuoti resursų naudojimą, numatytos galimos alternatyvos sprendžiant problemas dėl vėlavimo ar veiklų persidengimo“. Nors vertinimo kriterijuose nebuvo nurodyta, kad bus vertinamas darbų paskirstymas pagal geografinį kriterijų, tačiau teismas sutiko su atsakovu, kad be šio kriterijaus negalima įvertinti ar rangovo darbų seka ir jų sąsaja yra nuosekli bei pripažinti, kad darbų seka yra labai gerai pagrįsta. Ieškovas, siekdamas detaliai paaiškinti darbų seką ir jų sąsają, turėjo pagrįsti konkrečiai kada ir kur tai bus vykdoma. Ieškovas pateikė projekto įgyvendinimo etapus, bet nenurodė kur šie etapai bus realizuojami. Neaišku, kur bus įgyvendintas pirmasis darbų vykdymo etapas, įrengtos pirmosios linijos. Teismo sprendimu, Darbų programoje nepakanka nurodyti pagrindinio personalo kvalifikaciją ir kompetenciją, technikos charakteristiką. Joje turėtų būti konkrečiai nurodyta, koks asmuo bus atsakingas už konkretaus etapo įvykdymą, kokiame regione, kokia technika bus panaudota ir pan. Neapibrėžtai aprašytas subrangovų pasitelkimas darbams atlikti, t. y nenurodyta kur, kokiame regione, kuriame etape vykdant kadastrinių bylų paruošimo darbus planuojama pasinaudoti jų paslaugomis. Atsižvelgdamas į tai, teismas priėjo prie išvados, kad pateikta Darbų programa neatitiko vertinimo „puikiai“, todėl negalima pripažinti, kad ji yra aiški, detali ir racionali.

15Teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 64.7 punktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymui (T2) taikomas vertinimas „puikiai“, jeigu „pateiktas detalus, struktūrizuotas ir racionalus sutarties kokybės užtikrinimo sistemos aprašymas. Parodytos aiškios Rangovo veiklų sąsajos su Rangovo veiklomis, aprašytų kokybės užtikrinimo priemonių poveikis sutarties įgyvendinimui. Nurodyti aiškūs ir detalūs kokybės užtikrinimo priemonių įgyvendinimo procesai, susieti su Rangovo personalo funkcijomis, kokybės užtikrinimui skiriami Rangovo personalo resursai. Kokybės užtikrinimo sistemos aprašyme išsamiai įvertinta ir pagrįsta Rangovo veiklų sąsaja su aplinkosauginiais veiksniais, darbuotojų sveikatos ir saugos darbe užtikrinimo priemonėmis“. Teismas iš pateikto Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymo nustatė, kad ieškovas jame nurodė asmenis, atsakingus už atliekamų darbų kokybę, tačiau klausimas dėl subrangovų, dalyvausiančių vykdant darbus, atsakomybės ir asmens, turinčio prisiimti atsakomybę už jų atliktus darbus, nėra aptartas. Atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovas, teikdamas balus pagal T2 kriterijų, neturėjo vertinti žmogiškųjų/techninių resursų pajėgumo, nes tai turėjo būti atlikta vertinant Darbų programą. Kokybės užtikrinimo sistema neatsiejamai susijusi su žmogiškaisiais/techniniais resursais, o ieškovas nepaaiškino kaip kitaip ji (kokybės užtikrinimo sistema) galėtų būti tinkamai įvertinta, jei ne per šių resursų prizmę.

16Teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 64.7 punktą Techninio darbo projekto bendrajai techninei specifikacijai (T3) taikomas vertinimas „puikiai“, jeigu „pateikta detali, struktūrizuota ir racionali techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija, logiškai atitinkanti Darbus ir jiems įgyvendinti atliekamas Rangovo veiklas. Išsamiai išdėstyti ir aprašyti Darbų vykdymo etapai, išsamiai išnagrinėta ir pagrįsta Darbų vykdymo sąsaja su sauga, šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo techniniais sprendimais, įrengtų linijų apsauga ir funkcionalumo užtikrinimu, pateiktuoju kokybės užtikrinimo sistemos aprašymu. Aprašyti detalūs ir aiškūs šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo sprendiniai, apimantys pagrindinių ir pagalbinių medžiagų montavimą, plėtros galimybes. Aprašyta darbų užbaigimo procedūra pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, nurodant Rangovo, perkančiosios organizacijos, Inžinieriaus ir trečiųjų šalių vaidmenį, dokumentų struktūrą ir kokybinius reikalavimus“. Kaip ieškovo pasiūlymo trūkumą atsakovas nurodė tai, kad jame nėra aprašytos procedūros užsakovo leidimui išduoti ir terminai šiam leidimui gauti. Pasiūlyme nurodyti tiekėjo ir užsakovo veiksmai bei pareigos, susijusios su leidimo gavimu, nenurodant termino, konkrečios gavimo procedūros. Paneigdamas atsakovo nurodytą pasiūlymo trūkumą – nenurodyta, kokios klimato sąlygos yra būtinos darbams atlikti, ieškovas nurodė, kad Techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje nurodyta, kad darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, šaltis, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, pabrėžė, kad žiemą vidutinė žemiausia temperatūra Lietuvoje yra -5o C, todėl galima vykdyti visus darbus. Teismas sprendė, kad pasiūlyme nepakanka nurodyti, kokioms gamtinėms sąlygoms esant darbai bus nutraukti. Būtina konkrečiai apibrėžti, kokiam esant orui, oro temperatūrai, drėgnumui jie gali būti vykdomi. Ieškovas pasiūlyme to neaprašė. Nustatė, kad atsakovas ieškovo pasiūlyme pasigedo pakankamos informacijos apie darbų vykdymo etapų skaidymą ir jų aprašymą, inžinieriaus bei trečiųjų asmenų vaidmenis ir atsakomybes šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo, patikros ir priėmimo metu. Pirkimo sąlygų 64.7 punktas, kad įvertinti pasiūlymą „puikiai“, įpareigoja ieškovą pateikti išsamiai išdėstytus ir aprašytus darbų vykdymo etapus. Iš Techninio darbo projekto bendrosios techninės specifikacijos turinio nustatyta, kad joje (specifikacijoje) nurodyti vykdytinų darbų etapai, tačiau nepaaiškinta, ar jie surašyti eilės tvarka. Ieškovas yra nurodęs bendras inžinieriaus, darbų vadovo, vykdytojo pareigas, tačiau neatskleidė kokios šių asmenų funkcijos vykdant darbus.

17Teismas nustatė, kad ieškovas Techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje aprašė dažniausiai naudojamas išardytos žalios dangos ir plytelių (trinkelių) atstatymo metodikas, tačiau atsakovas teigė, kad trūksta detalaus aprašymo kaip užbaigus žemės kasimo darbus bus užtikrinama, kad žemės paviršius bus toks, koks buvo iki šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo darbų pradžios. Be paminėtų paviršių dar egzistuoja žvyrkeliai, asfaltinė danga ir t. t.

18Įvertinęs ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus, teismas priėjo prie išvados, kad atsakovo nurodytos pastabos yra pagrįstos ir objektyvios.

19Teismas nustatė, kad ieškovas neginčija konkrečių balų pagal penktą kriterijų – linijų RKKS (ryšių kabelinių kanalų sistemos vamzdžiai) ilgis (T4) ir pagal šeštą kriterijų – darbų baigimo laikas (T5), suteikimo, tačiau reiškia abejonę dėl trečiųjų asmenų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymo atitikimo FIDIC Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų reikalavimams. Savo pozicijai pagrįsti ieškovas siekė išreikalauti iš atsakovo trečiųjų asmenų pasiūlymą. Atsakovas ikiteisminėje stadijoje atsisakė pateikti UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pateiktą pasiūlymą. Teismas, remdamasis VPĮ 41, 74, 79 straipsniais, 86 straipsnio 4 dalimi, CK 1.116 straipsniu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje pateikti išaiškinimai kokia tiekėjų pasiūlymuose nurodyta informacija gali būti laikoma konfidencialia, sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ darbų programa, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymu bei techninio darbo projekto bendrąja technine specifikacija.

20Teismas nustatė, kad ieškovas pasiūlė perkančiajai organizacijai pasinaudoti esamais RKKS 10,4 proc. linijų (apie 40 km) ir visus darbus atlikti per 7 mėnesius, o tretieji asmenys pasiūlė pasinaudoti esamais RKKS 0,1 proc. linijų (400 m) ir darbus baigti per 8 mėnesius. Teismas sprendė, jog ieškovas nepagrindė savo teiginių, kad toks terminas objektyviai nepagrįstas ir neatitinka FIDIC Bendrosiose ir Konkrečiosiose sąlygose nustatytų darbų terminų. Jei ieškovas, įvertinęs savo techninį pajėgumą ir pasinaudodamas 10,4 proc. esamais RKKS kabelines linijas gali nutiesti per 7 mėnesius, tai nereiškia, kad tretieji asmenys negali turėti daug didesnio pajėgumo ir darbus atlikti per pasiūlyme nurodytą terminą. Tretiesiems asmenims UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlyme įsipareigojus atlikti darbus per 8 mėnesius, nėra pagrindo abejoti, kad šis terminas bus pažeistas. Teismas nenustatė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitinka FIDIC sąlygų.

21Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl viešojo pirkimo komisijos narių šališkumo, nes jie pagrįsti prielaidomis ir samprotavimais ir ieškovo teiginių savaime neįrodo.

22Teismas konstatavo, kad atsakovo priimti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, naikinti jų nėra pagrindo.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

24Ieškovas UAB „KRS“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tuo atveju, jei bylos grąžinti nebūtų pagrindo – priimti naują sprendimą ir ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovas ginčijo pirkimo dalyvių pasiūlymų įvertinimą palyginamuoju aspektu, t. y. teigė, kad ieškovo pasiūlymas buvo įvertintas pernelyg žemais, o ūkio subjektų grupės UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ – pernelyg aukštais balais. Teismas, nors ir turėdamas abiejų dalyvių pasiūlymus, tyrė ir vertino tik ūkio subjektų grupės, sudarytos iš ieškovo ir UAB „InComSystems“, pasiūlymą ir visiškai neanalizavo kito dalyvio pasiūlymo. Tai lėmė, kad iš esmės buvo neišnagrinėta pusė ginčo dalyko, todėl priimant sprendimą buvo padarytas procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų tyrimą ir vertinimą, pažeidimas (CPK 176 str. 1 d., 177 str. 2 d., 185 str. 1 d., 265 str. 1 d.), taip pat buvo pažeisti CPK 270 straipsnio 4 dalies 2-3 punktai, nes sprendimo motyvai nebuvo išsamūs.
 2. Pirkimo sąlygose pateiktų kriterijų T1, T2, T3 vertinimo metodika yra pakankamai bendro pobūdžio, todėl atsakovo atlikti pasiūlymų įvertinimo trūkumai turėtų būti akivaizdūs bet kuriam asmeniui, net ir neturinčiam specialių su pirkimo objektu susijusių žinių, nes tereikia palyginti abiejų pasiūlymų apimtį. Teismas turėjo galimybę skirti ekspertizę, pasitelkiant FIDIC ekspertą. To nepadarius, buvo pažeistos CPK 212 straipsnio 1 dalyje ir 4238 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos procesinės teisės normos. Atsakovo atliktas pasiūlymų vertinimas yra ydingas, nepagrįstas, neteisėtas, subjektyvus, neskaidrus.
 3. Sprendime nepagrįstai, apsiribojant atsakovo bei trečiųjų asmenų teiginių atkartojimu, teigiama, kad ieškovo pateikta Darbų programa (T1 kriterijus) neatitinka vertinimo „puikiai“ kriterijaus. Vertinant geografinį darbų paskirstymą pažymėtina, kad tik pasirašęs projekto vykdymo sutartį su užsakovu ir tik gavęs užsakymą rangovas gali tiksliai pasakyti, kurie regionai patenka ir kurie nepatenka į projekto apimtį. Tik tuomet įmanomas aiškus geografinis-regioninis darbų suskirstymas ir konkrečių išteklių priskyrimas regionams.
 4. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimo teiginys, kad nenurodyta nei vieno darbų atlikimo termino, datos, todėl negalima bus tiksliai nustatyti, ar ieškovas laiku vykdys savo įsipareigojimus ir kontroliuoti darbų atliktais terminais. Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyta projekto vykdymo sutarties pasirašymo data, todėl nebuvo galima tiksliai apibrėžti darbų pradžios. Nuo tokios datos galėtų būti sudėliojami ir visi kiti darbų atlikimo terminai ir datos.
 5. Sprendime pastebima, kad Kokybės valdymo plane bei Pareigų ir atsakomybės plane (T2 kriterijus) neaptartas klausimas dėl subrangovų, dalyvausiančių vykdant darbus, atsakomybės ir asmens, turinčio prisiimti atsakomybę už jų atliktus darbus. Pareigų ir atsakomybių plane yra aiškiai nurodyta, kad rangovo atstovas atsakingas už subrangovų darbų kokybę, o Kokybės valdymo plano 1 priede apibrėžta darbų organizavimo procesų seka ir tarpusavio sąveika. Detalios subrangovų atsakomybės apibrėžtos subrangovų valdymo plane. Kaip matyti iš ieškovo pasiūlymo, subrangovų kokybės valdymas organizuojamas papildomai numatant tarpinius kokybės tikrinimus. Pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir FIDIC Bendrųjų sąlygų 4.9 punktą pirkimui turėjo būti parengta ir pateikta unikali kokybės užtikrinimo sistema. Tą ieškovas ir padarė. Ieškovas ieškinyje yra išreiškęs argumentuotai pagrįstą abejonę, kad, jo turimomis žiniomis, pirkimo laimėtojai pateikė tik standartinę vieno iš jungtinės veiklos partnerių Kokybės užtikrinimo sistemos, kuri nėra pritaikyta konkrečiai šiam projektui, aprašymą, tačiau jų Kokybės užtikrinimo sistema buvo įvertinta aukščiausiais balais.
 6. Nesutinka su teismo argumentu, kad ieškovas pasiūlyme nėra aprašęs užsakovo leidimo išdavimo procedūros ir terminų šiam leidimui gauti. Pateiktame pasiūlyme leidimo išdavimo procedūros ir terminai yra nurodyti Darbų programoje ir Darbų vykdymo grafike (leidimui gauti viso skirta 49 dienos). Trumpesnių terminų numatyti nėra galimybės, nes pasiūlymą reikalaujama parengti pagal FIDIC Bendrąsias ir Konkrečiąsias sąlygas.
 7. Nesutinka, kad pasiūlyme neįvertintos darbų atlikimui būtinos klimato sąlygos. Reikalavimų užtikrinimo plane aiškiai nurodyta, kad ŠKL įrengimo darbai ar jų dalis vykdomi atsižvelgiant ir vadovaujantis skirtingiems darbams atlikti naudojamų gaminių instaliavimo temperatūrų reikalavimais bei darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimais. Pvz., ŠKL instaliavimo darbai galimi esant temperatūrų diapazonui -10o C – +70o C. Ieškovas ir UAB „InComSystems“ įvertino ir temperatūros įtaką darbuotojams, t. y. Saugos ir sveikatos plane numatyta kokiai temperatūrai esant galimi darbai, kokių papildomų apsaugos priemonių reikia imtis ir pan.
 8. Nesutinka su sprendimo išvadomis, kad iš Techninio darbo projekto bendrosios techninės specifikacijos (T3 kriterijus) turinio matyti, kad jame nenurodyti vykdytinų darbų etapai, nepaaiškinta ar jie surašyti eilės tvarka. Darbų etapai surašyti eilės tvarka ir logiškai seka vienas paskui kitą, kiek šiame pasiūlymo teikimo etape tai buvo įmanoma padaryti. Konkreti eilė ir seka nustatoma Statybos darbų technologijos projekte, kuris gali būti parengtas tik tuomet, kai konkrečiai žinoma, kur ir kokia ŠKL linija turi būti įrengta, o tai galima sužinoti tik pasirašius su perkančiąja organizacija rangos sutartį ir suprojektavus atitinkamą ŠKL liniją.
 9. Nesutinka, kad ieškovo pasiūlyme nebuvo aprašyti žvyrkelių, asfaltinės dangos ir pan. atkūrimo metodai. Tai buvo aprašyta Kokybės valdymo plano 1 priede. Pasiūlyme nurodyta, kad visais atvejais užbaigus kasimo darbus žemės paviršius bus toks, koks buvo iki ŠKL įrengimo darbų pradžios. Pirkimo dokumentuose ir vertinimo kriterijuose nebuvo reikalavimo aprašyti atstatymo būdų. Nepaisant to, ieškovas, siekdamas aukštesnių balų, aprašė dažniausiai naudojamą išardytos žalios dangos ir plytelių (trinkelių) atstatymo metodą, tačiau buvo įvertintas prasčiau, nes kai kuriuos klausimus aprašė ir patarė plačiau, nei buvo reikalaujama.
 10. Ieškinyje paaiškinta, kad ūkio subjektų grupės, sudarytos iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“, pasiūlymo vertinimo kriterijų T4 ir T5 reikšmės patvirtina, kad šio dalyvio pasiūlymas neatitinka FIDIC Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų reikalavimų ir jeigu pirkimo laimėtojų pasiūlymas, kaip pagrįstai įtariama, neatitinka bent vienos FIDIC sąlygos, tuomet pastarasis ne tik kad negalėjo būti įvertintas geriau, nei ūkio subjektų grupės, sudarytos iš ieškovo ir UAB „InComSystems“, pasiūlymas, bet, remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir pirkimo sąlygų 62.2 punktu, turėjo būti atmestas. Skundžiamame sprendime šis klausimas aptartas itin glaustai, visiškai netyrus pirkimo laimėtojų pasiūlymo atitikimo FIDIC reikalavimams. Kadangi šis reikalavimas yra vienas esminių, o teismas nebuvo ir negali būti FIDIC specialistas, spręstinas klausimas dėl ekspertizės skyrimo, siekiant nustatyti ar pirkimo dalyvių pasiūlymai atitiko FIDIC reikalavimus.
 11. Nesutinka su teismo argumentais, kad ieškovas neįrodė viešojo pirkimo komisijos narių šališkumo ir kad tokie teiginiai buvo pagrįsti prielaidomis bei samprotavimais. Remiantis tikimybės teorija, labiau tikėtina, kad atsakovas vertinimo balus dalyvių pasiūlymams skyrė taip, kad laimėtoju būtų nustatyta ūkio subjektų grupė UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“. Su skundu pateikia pasiūlymų vertinimo lentelę, kurioje atvaizduotas abiejų pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimas. Paminėta lentelė parodo, kad ieškovo ir UAB „InComSystems“ pasiūlymas buvo įvertintas prasčiau nei pirkimo laimėtojų. Lentelėje pateikta pasiūlymų vertinimo simuliacija aiškiai parodo, kad jei pagal visus tris kriterijus T1, T2 ir T3 ieškovo pasiūlymas būtų įvertintas bent 3,2 balais daugiau, pirkimo laimėtojų būtų pripažintas jo (ieškovo) pasiūlymas. Ieškovo ir UAB „InComSystems“ pasiūlymo kaina yra žymiai mažesnė, nei pirkimo laimėtojų. Jei paaiškėtų, kad nors ieškovo ir UAB „InComSystems“ pasiūlymas objektyviai pagal kriterijus T1, T2 ir T3 nėra geresnis už pirkimo laimėtojų, bet nėra ir prastesnis, reiškia, kad pirkimas įvyko neskaidriai ir šališkai.
 12. Teismas neišnagrinėjo ieškovo prašymo išreikalauti iš atsakovo duomenis apie komisijos narių, turinčių statybos arba statybos techninės priežiūros atestatus, suteiktus vertinimus ir duomenis apie atsakovo komisijos narių, neturinčių minėtų atestatų, dalyviams suteiktus vertinimus.

25Atsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Įrodymų surinkimas ir pateikimas į bylą negali būti suabsoliutintas. Ieškovo prašytos išreikalauti UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymo dalys sudaro komercinę paslaptį. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė VPĮ 6 straipsnio 1 dalį ir detaliai išnagrinėjo ar pirkimo laimėtojų pasiūlyme nurodyta informacija gali ir turi būti laikoma konfidencialia.
 2. Jokio konkretaus prašymo skirti ekspertizę apeliantas skunde nesuformulavo, tokio prašymo nebuvo pateikęs ir pirmosios instancijos teismui. Jei apeliantas mane, kad ekspertizė yra būtina, tokį prašymą turėjo pateikti laiku.
 3. Priešingai nei nurodė ieškovas, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo jo (ieškovo) argumentus dėl pirkimo laimėtojų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms. Teismas nurodė, kad ieškovas visus darbus įsipareigojo atlikti per 7 mėnesius, o tretieji asmenys – per 8 mėnesius, nenustatė, kad pasiūlytas terminas prieštarautų FIDIC Bendrosioms ir Konkrečiosioms sąlygoms. Teismas itin detaliai ir išsamiai pasisakė dėl visų pagrindinių ieškovo keltų klausimų bei pateiktų argumentų, nuodugniai ištyrė bylos medžiagą bei atskleidė pagrindines bylos faktines aplinkybes.
 4. Tiekėjų pasiūlymų vertinimą atliko pirkimo komisija. Ieškovo techninio pasiūlymo vertinimą lėmė ne vieno konkretaus asmens, bet 5 kompetentingų komisijos narių skirti vertinimo balai, kurie buvo susumuoti ir išvestas vidurkis. Pasiūlymų vertinimo nešališkumas buvo užtikrintas pasiūlymų vertinimo metodika. Ieškovas nenurodė jokių argumentų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai buvo šališki.
 5. Ieškovo pasiūlymas pagrįstai nebuvo įvertintas aukščiausiu balu kriterijui T1, nes pateiktoje Darbų programoje neaprašytas geografinis darbų paskirstymas, nenurodyta kaip bus vykdomas darbų pridavimas, t. y. kokiomis dalimis, regionais, be to, neaiškiai paskirstyti resursai. Nėra detalizuota kokius konkrečiai darbus ir kur atliks subrangovai. Ieškovas yra profesionalus inžinerinių tinklų (taip pat ir elektroninių ryšių tinklų) įrengimo darbų rangovas, turintis ilgametę patirtį, todėl jam yra ir turi būti žinoma, kad tokiuose projektuose ypač svarbus geografinis išteklių paskirstymas.
 6. Vertindama ieškovo pasiūlymą pagal T2 kriterijų, perkančioji organizacija įvertino, kad ieškovo pasiūlyme trūksta resursų atsakomybės detalumo sutarties valdymo organizacinėje sistemoje dėl vykdomų darbų (įskaitant subrangovus) saugos ir sveikatos reikalavimų: įvykdymo kontrolei nėra konkrečiai nurodyto atsakingo asmens. Ieškovo argumentas, kad jis pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelktų kvalifikuotos darbų saugos paslaugų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugas ir kiekvienu atveju pagal poreikį, rodo, kad jau ginčo nagrinėjimo teisme metu ieškovas imasi papildomų, pasiūlyme nenurodytų ir neaprašytų priemonių saugai ir sveikatai darbe kontroliuoti.
 7. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymą pagal T3 kriterijų, atkreipė dėmesį, kad ieškovo pasiūlyme išdėstyti ir aprašyti darbų vykdymo etapai, bet nėra numatyta užsakovo leidimo statybai išdavimo procedūra. Ieškovas nepaneigė atsakovo argumento, kad pasiūlyme nėra nurodyta kokios klimato sąlygos (pvz., lauko temperatūra) jam yra būtinos darbams atlikti. Be to, ieškovas aprašė tik kelias, dažniausiai naudojamas žalios dangos ir plytelių (trinkelių) atstatymo metodikas, tačiau neaprašė kitų, taip pat neretai pasitaikančių ir ne mažiau svarbių paviršių atstatymo metodikų, pvz., asfaltinės dangos, žvyrkelio, derlingo žemės sluoksnio ir kt.

26Tretieji asmenys UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pateikė atsiliepimą, prašydami apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, pasisakė dėl ginčo esmės. Viešajame pirkime vertinant pasiūlymus pagal ekonominio naudingumo kriterijų, perkančioji organizacija privalo vertinti kiekvieną pasiūlymą individualiai, o ne lyginamuoju būdu. Teismas neprivalėjo atlikti palyginamosios ieškovo ir kito konkurso dalyvio pasiūlymų analizės.
 2. Ieškovas nesinaudojo VPĮ jam suteikta teise ginčyti pirkimo sąlygas. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija iš anksto informuoja tiekėjus apie jų pasiūlymų vertinimo kriterijus, o tiekėjai tokių kriterijų teisėtumo neginčija įstatymų nustatyta tvarka, perkančioji organizacija įgyja diskrecijos teisę savo nuožiūra paskirstyti balus ir peržiūrėti vertinimus teisme nebegalima.
 3. Apeliantas neprašė pirmosios instancijos teismo skirti ekspertizę, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šio klausimo ir nesprendė.
 4. Apeliantas trečiųjų asmenų pasiūlymo neatitikimą FIDIC sutarties sąlygoms grindė tuo, kad UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ siūlomas šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo būdas mažiau rekomenduotinas ir neekonomiškas, lyginant su UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“ pasiūlymu, bei tuo, kad prikimo laimėtojų pasiūlyme nurodyti darbai negalės būti atlikti per nurodytą 8 mėnesių terminą, nes ieškovui pasiūlius pasinaudoti esamais RKKS 10,4 proc. linijų (apie 40 km), visus darbus jis atliktų per 7 mėnesius, o tretieji asmenys, planuojantys pasinaudoti tik 0,1 proc. esamais RKKS – tik per 8 mėnesius. Jokio pagrindimo tokiems teiginiams apeliantas nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė argumentus, dėl UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymo neatitikimo FIDIC sąlygoms.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 301 str. 1 d.). Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, taip pat patikrinant absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes ir išspręsti ginčą iš esmės, o CPK normos riboja apeliacinės instancijos teismo teisę grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, tačiau dėl objektyvių priežasčių ir esminių, absoliučių procesinės teisės normų pažeidimų, kai jų ištaisyti apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės, ir tarp nustatytų procesinės teisės pažeidimų ir revizuojamo teismo sprendimo neteisėtumo yra priežastinis ryšis, grąžinti tokią bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo apeliacinės instancijos teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą (CPK 327 str. 1 d. 1, 2 p., 329 str. 2 d. 7 p.).

29CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos duomenis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, neišreikalavo visų būtinų teisingam bylos išnagrinėjimui reikalingų įrodymų ir jų nevertino, o pagal byloje esančius duomenis neišspręstų reikalavimų dėl tirtinų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio išnagrinėti apeliacinėje instancijoje nėra galimybės. Be to, visi apelianto (ieškovo) pareikšti reikalavimai (tiek teismo spręsti, tiek ir nespręsti) tarpusavyje susiję ir negali būti išskirti, todėl yra pagrindas teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Faktinės bylos aplinkybės

31Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdė supaprastintą atvirą konkursą ir pirko Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimą. Pirkimo objektas apibrėžtas pirkimo sąlygų 12 punkte – šviesolaidinių kabelinių linijų projektavimo, klojimo, pridavimo darbai. Nustatyta, kad tiekėjai, atitikę minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygų III skyriuje, toliau dalyvavo pirkimo procedūrose (pirkimo sąlygų 55-57 p.). Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų (pirkimo sąlygų 64 p.). Pirkimo sąlygų 64.1 punkte nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai: pirmasis kriterijus – kaina (C), antrasis kriterijus – darbų programa (T1), trečiasis kriterijus – kokybės užtikrinimo sistemos aprašymas (T2), ketvirtasis kriterijus – techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija (T3), penktasis kriterijus – linijų RKKS ilgis (T4) ir šeštasis kriterijus – darbų baigimo laikas (T5).

32Nustatyta, kad perkančioji organizacija 2014 m. birželio 20 d. raštu informavo tiekėjus, jog įvertino pasiūlymus su techniniais duomenimis, nustatydama ekonominį naudingumą pagal kiekvieną iš T1, T2, T3, T4, T5 vertinimo kriterijų ir nustatė tokius balus: ūkio subjektų grupei, sudarytai iš ieškovo ir UAB „InComSystems“, skyrė 21,49 balus, o ūkio subjektų grupei, sudarytai iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ – 31,41 balų. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, 2014 m. liepos 2 d. pateikė pretenziją, kuri 2014 m. liepos 7 d. buvo atmesta. Perkančioji organizacija 2014 m. liepos 11 d. raštu informavo, kad baigė vykdyti pirkimo procedūras ir, įvertinusi pasiūlymų kainas (C), ekonominį naudingumą (S), nustatė tokią pasiūlymų eilę: ūkio subjektų grupei, sudarytai iš UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“, skyrė 86,64 ekonominio naudingumo balus, o ūkio subjektų grupei, sudarytai iš ieškovo UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“ – 86,49 ekonominio naudingumo balus, pirkimo laimėtojais paskelbė trečiųjų asmenų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymą.

33Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl tiekėjams suteiktų balų teisingumo ir pagrįstumo pagal pasiūlymų vertinimo kriterijus T1, T2, T3, T4 ir T5. Apeliantas (ieškovas) reikalavimą panaikinti skundžiamus perkančiosios organizacijos sprendimus iš esmės grindė tuo, kad jo kartu su UAB „InComSystems“ (ūkio subjektų grupė) pateiktas pasiūlymas pagal vertinimo kriterijus T1, T2 ir T3 nepagrįstai buvo įvertintas pernelyg žemais, o pirkimą laimėjusių tiekėjų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ – pernelyg aukštais balais, be to, pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymas pagal vertinimo kriterijus T4 ir T5 neatitiko FIDIC Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų reikalavimų.

34Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų laikymosi, būtent 3 straipsnio nuostatų, pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios (pirkimo paskelbimo) iki pabaigos. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti (viešo konkurso) skaidrumu.

35Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų T1, T2, T3

36Pirkimo sąlygų 64.7 punkte nustatyta kriterijų T1, T2 ir T3 vertinimo metodika, pagal kurią, atsižvelgiant į tiekėjų kartu su pasiūlymu pateiktos darbų programos (T1), kokybės užtikrinimo sistemos aprašymo (T2) ir techninio darbo projekto bendrosios techninės specifikacijos (T3) išsamumą, detalumą ir aiškumą, tiekėjams (jų pasiūlymams) buvo suteikiami atitinkami balai (0 balų – blogai, 1-20 balų – silpnai, 21-40 balų – patenkinamai, 41-60 balų – vidutiniškai, 61-80 balų – gerai, 81-100 balų – puikiai). Taigi siekiant nustatyti, ar ieškovui, pateikusiam pasiūlymą su UAB „InComSystems“, kaip jis (ieškovas) teigia, buvo suteikti pernelyg žemi, o pirkimo laimėtojams UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ – pernelyg aukšti balai, būtina įvertinti abiejų tiekėjų pasiūlymus. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su apeliantu, kad nagrinėjamoje byloje ginčo dalyku buvo ne vien ieškovo pasiūlymo, o abiejų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų vertinimas.

37Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pirmosios instancijos teismas tyrė ir vertino tik ūkio subjektų grupės, sudarytos iš ieškovo UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“, pasiūlymą ir visiškai neanalizavo bei nevertino pirkimo laimėtojų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymo. Bylos duomenys įrodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymas (jame nurodytos tik T4 ir T5 reikšmės), tačiau kartu su juo nebuvo pateikta nei darbų programa (T1), nei kokybės užtikrinimo sistemos aprašymas (T2), nei techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija (T3). Nesant šių dokumentų, nėra galimybės palyginti ieškovo ir pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymų bei nustatyti, ar perkančioji organizacija tinkamai atliko pasiūlymų įvertinimą, ar pirkime dalyvavusiems tiekėjams buvo suteikti pagrįsti ir teisingi balai, ar buvo laikytasi tiekėjų nediskriminavimo principo. Teisėjų kolegija pažymi, kad tik išnagrinėjus ir įvertinus abu pasiūlymus kartu su darbų programa, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymu bei techninio darbo projekto bendrąją technine specifikacija ir juos (pasiūlymus) palyginus, bus galima patvirtinti arba paneigti UAB „KRS“ ieškinio (taip pat ir apeliacinio skundo) argumentą, kad pirkimo laimėtojų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymas buvo įvertintas pernelyg aukštais, o jo (ieškovo) pernelyg žemais balais.

38Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo atveju liko neiširta pusė ginčo dalyko, nes nevertintas trečiųjų asmenų pasiūlymas, jis net nereikalautas ir dėl to neatsakyta į vieną esminių ieškinio argumentų dėl pirkimo laimėtojų pasiūlymo įvertinimo pagrįstumo. Tuo buvo pažeista CPK 265 straipsnio 2 dalis, įpareigojanti teismą priimti sprendimą dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų.

39Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas UAB „KRS“ ieškinį bei konstatuodamas, kad jo pasiūlymas pagrįstai nebuvo įvertintas „puikiai“, sutiko su atsakovo atsiliepime į ieškinį bei triplike nurodytais ieškovo pasiūlymo trūkumais, iš esmės juos (nurodytus trūkumus) sprendime atkartodamas. Pvz., perkančioji organizacija, vertindama UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“ pateiktą darbų programą (T1), kaip vieną iš trūkumų nurodė tai, kad nedetalizuota, kokius konkrečiai darbus atliks subrangovai. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos atsiliepime nurodytu trūkumu, skundžiamame sprendime taip pat nurodė, kad darbų programoje neapibrėžtai aprašytas subrangovų pasitelkimas darbų atlikimui, tačiau visiškai nevertino ieškovo (apelianto) nurodytų argumentų, jog Darbų programos 4 skyriuje „Projekto organizavimas“ 4.4.2 punkte „Subrangovų resursai“ buvo aprašyti subrangovų planuojami pasitelkti specialistai, nurodyta jų patirtis, planuojami atlikti darbai (pvz., nurodyta, kad atskiriems darbams bus pasitelkti šie subrangovai: AB „Axis Industries“ ir UAB „ST projektai“ – techninio darbų projekto parengimas, UAB „Geometra“ – topografinės medžiagos parengimas, kadastrinių bylų paruošimas); perkančioji organizacija, vertindama UAB „KRS“ Techninio darbo projekto bendrąją techninę specifikaciją (T3), kaip vieną iš trūkumų įvardijo tai, kad nėra nurodoma kokios klimato sąlygos būtinos darbams atlikti. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su perkančiosios organizacijos atsiliepime į ieškinį nurodytu tokiu ieškovo pasiūlymo trūkumų, nurodė, kad būtina konkrečiai apibrėžti kokiam orui, oro temperatūrai, drėgnumui esant darbai gali būti vykdomi. Visų pirma, teismas net neatkreipė dėmesio, kad pirkimo sąlygų 64.7 punkte pateiktoje vertinimo metodikoje nebuvo reikalavimo tiekėjams Techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje nurodyti klimato sąlygas darbams atlikti, todėl lieka neaišku, ar perkančioji organizacija, pasiūlyme nenurodžius ar klimato sąlygų ar jas nepakankamai detalizavus, galėjo įvardinti kaip pasiūlymo (konkrečiai – Techninio darbo projekto bendrosios techninės specifikacijos) trūkumą. Teismas šios aplinkybės netyrė ir nevertino, tik, kaip paminėta, pakartojo atsakovo teiginius. Pažymėtina, kad Techninio darbo projekto bendrosios techninės specifikacijos 5.3 skyriuje ieškovas buvo nurodęs, kad darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, šaltis, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, o detalesnį klimatinių sąlygų, atliekant darbus, aprašymą pateikė Saugos ir sveikatos darbe plano 7 skyriuje (2 t., 32 b. l.). Tokių pirmosios instancijos teismo atlikto nepakankamo (neišsamaus) ieškovo UAB „KRS“ pasiūlymo įvertinimo, kaip paminėta, atkartojant, pareikšiant sutikimą su atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytais pasiūlymo trūkumais, iš esmės nevertinant UAB „KRS“ argumentų, pastebėta ir daugiau. Kita vertus, teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad pirkimo sąlygų 64.7 punkte nustatyta kriterijų T1, T2 ir T3 vertinimo metodika yra pakankamai bendro pobūdžio, suteikianti perkančiajai organizacijai pakankamai daug laisvės, atliekant pasiūlymų vertinimus, nes, suteikiant tiekėjams atitinkamus balus, buvo vertinamas paties dokumento pateikimo faktas (pvz., nepateikus darbų programos už ją (darbų programą) skiriama 0 balų), jo (dokumento) detalumas, išsamumas, apimtis ir pan. Siekis nustatyti, kiek aiški ir išsami yra tiekėjų su pasiūlymu pateikta darbų programa, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymas ir techninio darbo projekto bendroji techninė specifikacija ir ar perkančiosios organizacijos suteikti vertinimo balai atitiko pirkimo sąlygų 64.7 punkte nustatytas vertinimo metodikas, iš esmės reikalauja specialių žinių, todėl, nagrinėjant bylą iš naujo, turėtų būti svarstoma dėl ekspertizės paskyrimo (CPK 212 str. 1 d.). Nors ieškovas, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimus, neprašė pirmosios instancijos teismo paskirti byloje ekspertizę (ieškinyje tik atkreipė dėmesį, kad, esant poreikiui, teismas ekspertizę gali paskirti), tačiau sutiktina, kad viešųjų pirkimų bylose egzistuojant viešajam interesui, kuris suponuoją teismo aktyvumo procese pareigą, teismas privalo visapusiškai ištirti ir įvertinti visas bylos faktines aplinkybes. Jis negali šią pareigą ignoruoti vien tik dėl to, kad šalys nepateikė įrodymų ar prašymų juos išreikalauti, skirti ekspertizę ir t.t. Be abejo, tokia teismo pareiga negali būti suabsoliutinta, tačiau tai nereiškia, kad teismas turi teisę bylą išnagrinėti formaliai, neištyrus ir neįvertinęs visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių. Tai reikštų, kad teismas neįvykdė teisingumo (CPK 5, 6, 177, 178 str., 179 str.2 d., 183, 185str., 4238 str.).

40Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų T4 ir T5

41Tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde UAB „KRS“ teigė, kad pirkimo laimėtojų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pasiūlymo vertinimo kriterijų T4 ir T5 reikšmės patvirtina, kad jis (pasiūlymas) neatitiko FIDIC Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų reikalavimų.

42Minėta, jog penktasis pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo linijų RKKS ilgis (T4), o šeštasis – darbų baigimo laikas (T5). Pagal pirkimo sąlygų 64.9 punktą kriterijaus T4 reikšmė tiekėjo pasiūlyme privalėjo būti pateikta procentais nuo bendro orientacinio konkurso sąlygose numatyto šviesolaidinių kabelinių linijų ilgio (400 km), nurodant kriterijaus reikšmę dešimtųjų teikiamos reikšmės dalių tikslumu, o pagal pirkimo sąlygų 64.10 punktą kriterijaus T5 reikšmė tiekėjo pasiūlyme privalėjo būti pateikta ir buvo vertinama mėnesiais, t. y. reikšmės neapvalinamos ir buvo vertinamos tik tiekėjo pasiūlyme nurodyta mėnesių reikšmė. Nustatyta, kad pirkimą laimėję tiekėjai savo pasiūlyme nurodė tokias T4 ir T5 reikšmes: linijų RKKS ilgis (T4) – 0,1 proc., darbų baigimo laikas (T5) – 8 mėnesiai, o apeliantas nurodė tokias T4 ir T5 reikšmes: linijų RKKS ilgis (T4) – 10,4 proc., darbų baigimo laikas (T5) – 7 mėnesiai. Įvertinęs šiuos duomenis, pirmosios instancijos teismas nesutiko su ieškovu, kad pirkimą laimėjusių tiekėjų nurodytas terminas yra objektyviai nepagrįstas, konstatavo, kad tretiesiems asmenims įsipareigojus atlikti darbus per 8 mėnesius, abejoti, kad šis terminas bus pažeistas, nėra ir nenustatė, kad pirkimo laimėtojų pasiūlymas neatitiko FIDIC sąlygų.

43Teisėjų kolegija pažymi, kad nors UAB „KRS“ nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde konkrečiai neįvardijo kokių FIDIC Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų reikalavimų neatitiko pirkimo laimėtojų pasiūlymas (pvz., kokio konkrečiai punkto), tačiau pirmosios instancijos teismas to net nesiaiškino, o konstatavęs, kad nenustatyta FIDIC sąlygų pažeidimo, pats jokių konkrečių FIDIC sutarties sąlygų nenurodė, jų neaptarė ir neįvertino. Taigi liko neatsakyta, ar pirkimo laimėtojų pasiūlymas pagal vertinimo kriterijus T4 ir T5 atitiko FIDIC reikalavimus ir at tokiam vertinimui nereikėtų specialių žinių (CPK 212 str.).

44Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad savo pozicijai, jog pirkimo laimėtojų pasiūlymas neatitiko FIDIC reikalavimų, pagrįsti ieškovas siekė išreikalauti iš atsakovo trečiųjų asmenų pasiūlymą, iš kurio būtų galima nustatyti ar jame (pasiūlyme) nurodyti darbai ir atlikimo terminai atitinka FIDIC reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis kasacinio teismo pateiktais išaiškinimais apie tai, kokia tiekėjų pasiūlymuose nurodyta informacija gali būti laikoma konfidencialia, sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ darbų programa, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymu bei techninio darbo projekto bendrąja technine specifikacija. Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamame sprendime pateiktu konfidencialios informacijos išaiškinimu, tačiau pažymi, kad esant ginčui dėl ieškovo ir pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymams suteiktų balų pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas, kaip jau buvo minėta, ne tik galėjo, bet ir privalėjo reikalauti pateikti teismui ūkio subjektų grupės UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ darbo projektą, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą bei techninio darbo projekto bendrąją techninę specifikaciją ir juos tirti ir vertinti. Pažymėtina, kad reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje – teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).

45Paminėta, kad pirmosios instancijos teismas turi pareigą visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 259, 263 str.). Ieškinyje suformuluoti reikalavimai ir argumentai apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, todėl teismas, priimdamas sprendimą, turi įvertinti bei pasisakyti dėl visų byloje pareikštų reikalavimų (CPK 259, 263 str.). Šiuo atveju, kaip paminėta, pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, neišreikalavo visų būtinų teisingam bylos išnagrinėjimui reikalingų įrodymų, t. y. ne tik nevertino ir nenagrinėjo trečiųjų asmenų UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateiktos darbų programos, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymo ir techninio darbo projekto bendrosios techninės specifikacijos, bet paminėtų dokumentų net neišreikalavo. Be to, byloje nėra, o pirmosios instancijos teismas ir nereikalavo perkančiosios organizacijos pateikti viešųjų pirkimų komisijos protokolus, iš kurių galima būtų spręsti apie atliktą tiekėjų pasiūlymų įvertinimą, jo skaidrumą, konkrečius nustatytus pasiūlymo trūkumus, balus, suteiktus tiekėjų pasiūlymų sudėtinėms dalims, t. y. darbų programai, kokybės užtikrinimo sistemos aprašymui ir techninio darbo projekto bendrajai techninei specifikacijai ir pan.

46CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato apeliacinės instancijos teismo teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nurodytos jos taikymo sąlygos – bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priima civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011 ir kt.). Taigi įvertinusi ginčo esmę bei reikšmę ir tai, kad dėl tirtinų faktinių aplinkybių, reikalautinų papildomų įrodymų apimties ir pobūdžio byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, spręstino klausimo dėl teismo ekspertizės paskyrimo, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teisme dėl to nebuvo tinkamo proceso ir tai yra pagrindas konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės (svarbiausių faktinių ir teisinių bylos aplinkybių) ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl yra pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 2 p., 329 str. 2 d. 7 p.). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas neturi teisės tirti ir vertinti tai, ko neišnagrinėjo pirmosios instancijos teismas. Priešingu atveju būtų pažeista bylos šalių teisė pasinaudoti pirmąja teismine instancija.

47CPK 327 straipsnio 2 dalis nustato apeliacinės instancijos teismo teisę dėl neišspręstų reikalavimų grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui, o kitoje dalyje spręsti bylą nustatyta tvarka, tačiau CPK 329 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus, 7 punkte įtvirtinta, jog grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui dėl neišspręstų reikalavimų galima tada, kai bylos negalima išskirti. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad ginčo dalyku buvo abiejų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų vertinimas, jų palyginimas, o pirmosios instancijos teismas, kaip minėta, vertino tik vieno dalyvio – ūkio subjektų grupės UAB „KRS“ ir UAB „InComSystems“, pasiūlymą, konstatuotina, jog šiuo atveju išskirti bylos nėra galimybės.

48Teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „KRS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas nurodė, kad jis kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB... 5. Ieškovo įsitikinimu, sprendimai priimti nesilaikant Viešųjų pirkimų... 6. Dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų T1, T2 ir T3... 7. Ieškovas teigė, kad jo pasiūlymas neteisėtai ir nepagrįstai buvo... 8. Dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų T4 ir T5... 9. Ieškovas teigė, kad pirkimo laimėtojų vertinimo kriterijų T4 ir T5... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl ieškovo pateikto netinkamo... 13. Teismas sprendė, kad ieškovas nesinaudojo VPĮ 27 straipsnio 2 dalyje... 14. Teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 64.7 punktą darbų programai (T1)... 15. Teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 64.7 punktą Kokybės užtikrinimo... 16. Teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 64.7 punktą Techninio darbo... 17. Teismas nustatė, kad ieškovas Techninio darbo projekto bendrojoje techninėje... 18. Įvertinęs ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus, teismas priėjo prie... 19. Teismas nustatė, kad ieškovas neginčija konkrečių balų pagal penktą... 20. Teismas nustatė, kad ieškovas pasiūlė perkančiajai organizacijai... 21. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl viešojo pirkimo komisijos narių... 22. Teismas konstatavo, kad atsakovo priimti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti,... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 24. Ieškovas UAB „KRS“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti... 25. Atsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 26. Tretieji asmenys UAB „Legrana“ ir UAB „Eltel Networks“ pateikė... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 28. Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo... 29. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga... 30. Faktinės bylos aplinkybės... 31. Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdė... 32. Nustatyta, kad perkančioji organizacija 2014 m. birželio 20 d. raštu... 33. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl tiekėjams suteiktų balų teisingumo... 34. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 35. Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų T1, T2, T3... 36. Pirkimo sąlygų 64.7 punkte nustatyta kriterijų T1, T2 ir T3 vertinimo... 37. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pirmosios instancijos teismas tyrė ir... 38. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo atveju liko... 39. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad pirmosios instancijos teismas,... 40. Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų T4 ir T5... 41. Tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde UAB „KRS“ teigė, kad pirkimo... 42. Minėta, jog penktasis pasiūlymų vertinimo kriterijus buvo linijų RKKS ilgis... 43. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors UAB „KRS“ nei ieškinyje, nei... 44. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad savo... 45. Paminėta, kad pirmosios instancijos teismas turi pareigą visapusiškai,... 46. CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato apeliacinės instancijos teismo... 47. CPK 327 straipsnio 2 dalis nustato apeliacinės instancijos teismo teisę dėl... 48. Teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies... 49. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 31 d. sprendimą panaikinti ir...