Byla eAS-211-525/2018
Dėl aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tikkurila“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) 1, 2 ir 3 punktus; 2) panaikinti Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ (toliau – ir Raštas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti.

7Pareiškėjas UAB „Tikkurila“ pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Sprendimą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti apskųsto Sprendimo galiojimą.

8Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu Sprendimu jam reikia sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, kurį sudaro 279 220,51 Eur. Pareiškėjas teigė, jog ši suma yra labai didelė, todėl įvykdžius Vilniaus RAAD reikalavimą, jis patirtų neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą žalą.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Tikkurila“ skundo dalį dėl Rašto panaikinimo, priėmė pareiškėjo patikslinto skundo dalį dėl Sprendimo panaikinimo ir atmetė pareiškėjo UAB „Tikkurila“ prašymą taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę.

11Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto panaikinimo, nurodė, jog ginčijamas Raštas yra informacinio pobūdžio, nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Teismas atkreipė dėmesį, jog iš esmės pareiškėjui teisines pasekmes sukelia skundžiamas Sprendimas, todėl skundo dalį dėl šio Sprendimo panaikinimo priėmė.

12Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Teismo įsitikinimu, skundžiamo Sprendimo dalys nesukuria pareiškėjui UAB „Tikkurila“ prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes Sprendimu pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Teismas sprendė, jog šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

13Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas nepateikė teismui išsamių finansinių duomenų už 2017 metus, tuo tarpu iš teismui pateiktų 2016 m. finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad 2016 m. gruodžio mėn. įmonė turėjo virš 2,5 mln. Eur turto, o vien pareiškėjo nepaskirstytasis pelnas buvo beveik 2 mln. Eur. Pareiškėjas per 2016 m. gavo apie 7 mln. Eur pardavimo pajamų ir turėjo 168 459 Eur grynojo pelno. Kaip pareiškėjas nurodo 2018 m. sausio 25 d. buhalterinėje pažymoje, įmonės veikla ir 2017 m. buvo pelninga. Atsižvelgęs į šiuos duomenis, teismas sprendė, kad negalima spręsti, kad pareiškėjas įrodė, jog jo apskaičiuotos mokesčio sumos sumokėjimas galėtų lemti nurodomų pasekmių atsiradimą.

14Atsižvelgęs į UAB „Tikkurila“ išdėstytų argumentų visumą ir įvertinęs pateiktus įrodymus, teismas konstatavo, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

15III.

16Pareiškėjas UAB „Tikkurila“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

17Pareiškėjas teigia, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad Sprendimas nesukuria jam neigiamų pasekmių. Vilniaus RAAD Sprendimo pagrindu pareiškėjui atsirado teisės aktuose nustatyta pareiga apsiskaičiuoti ir sumokėti mokestį, todėl sustabdžius ginčijamo Sprendimo galiojimą, pareiškėjas tokios pareigos neturėtų.

18Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad 279 220,51 Eur suma nėra tokio dydžio, kad lemtų neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos pareiškėjui atsiradimą. Ši suma yra labai didelė pareiškėjui, o terminas jį sumokėti yra trumpas. Įvykdžius Vilniaus RAAD Sprendime nurodytą reikalavimą pareiškėjas patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą dėl kėlių priežasčių. Pirma, išsprendus bylą gali paaiškėti, kad jis apskritai tokios mokestinės prievolės neturėjo. Tokiu atveju, pareiškėjas akivaizdžiai patirtų papildomų sąnaudų, siekdamas susigrąžinti nepagrįstai sumokėtą mokestį. Antra, pareiškėjas yra verslo subjektas, kuris planuoja savo veiklą, investicijas ir galimą gauti pelną, todėl nurodyto dydžio mokesčio sumokėjimas per itin trumpą terminą yra neigiamas įmonės tolesnei veiklai. Kadangi pareiškėjas praras galimybę investuoti nurodyto dydžio sumą ir gauti iš jos pelną, ir dėl šios priežasties tikėtina iš esmės pablogės pareiškėjo finansinė padėtis ir sutriks ūkinė veikla

19Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

20Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis. Pareiga pačiam mokesčio mokėtojui apskaičiuoti (deklaruoti) ir sumokėti mokestį kilo net ne iš ginčijamo Sprendimo, o iš Vilniaus RAAD sprendimų, kuriais buvo panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Metrail“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, kurie viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patvirtinimais buvo paskirstyti gamintojams / importuotojams, tame tarpe ir pareiškėjai. Atsakovas pažymi, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėtos ir sustabdytos administracinės bylos dėl BUAB „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo. Šiose bylose pareiškėjas VšĮ „Žaliasis taškas“ teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kuriuos tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė. Kadangi bylos aplinkybės labai panašios, o patvirtinimo (paskirstymo) dokumentai, kurių teisėtumas ginčijamas šioje byloje, yra išvestiniai, neturintys savarankiško juridinio pagrindo, kurių panaikinimą lėmė tik jų išvestinumas iš ginčijamų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, iš esmės, nurodytomis nutartimis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra išspręstas. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju tikslinga vadovautis šiose nutartyse pateiktu teisės normų aiškinimu ir faktinių aplinkybių įvertinimu.

21Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra naikinamasis ir nestabdomas. Kadangi BUAB „Metrail“ išrašyti ir pareiškėjui patvirtinti gamintojams / importuotojams atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai buvo panaikinti už 2013–2015 metus, atlikti mokestinius patikrinimus (apskaičiuoti mokestį) būtina iki 2018 gruodžio 31 d. Sustabdžius skundžiamo Sprendimo galiojimą, atsakovas praras galimybę laiku atlikti patikrinimus ir išieškoti mokesčius į valstybės biudžetą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Tikkurila“ atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

25Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų.

26Atsižvelgusi į minėtas nuostatas bei byloje nenustačius sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirojo skundo ribos, taip pat įvertinus non reformatio in peius principą, draudžiantį apeliacijos instancijos teismui priimti sprendimą, bloginantį apelianto padėtį, palyginti su ta, kuri nustatyta skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, jei kiti suinteresuoti asmenys skundo nepateikė, teisėjų kolegija šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą tikrina neperžengdama atskirojo skundo ribų.

27Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, pirmiausia pažymi, jog ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS?900?662/2016).

29Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

30Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai sustabdyti ginčijamų Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ galiojimą. Ginčijamu Sprendimu Vilniaus RAAD patvirtino 2017 m. lapkričio 8 d. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-54, kuriuo pripažinti naikintinais VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pakuočių atliekų sutvarkymą.

31Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti UAB „Tikkurila“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių.

32Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Sprendimas nesukuria UAB „Tikkurila“ prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių, nes jais pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimo teismo sprendimui įvykdyti.

33Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamo Sprendimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo dėl Sprendimo galiojimo patiriamus finansinius nuostolius galima būtų kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas. Tokios pozicijos dėl materialinių nuostolių atlyginimo laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-563-525/2017; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

34Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas UAB „Tikkurila“ 2018 m. kovo 19 d. pateikė prašymą dėl rašytinių įrodymų prijungimo. Atsižvelgusi į bylos aplinkybes ir pareiškėjo prašymą, teisėjų kolegija pažymi, kad šis prašymas nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nagrinėjamu atveju.

35Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. sausio 30 d. nutartis paliekama nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ atskirąjį skundą atmesti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tikkurila“... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas UAB „Tikkurila“ pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė... 8. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu Sprendimu jam reikia sumokėti mokestį... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 30 d. nutartimi... 11. Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Rašto... 12. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teismas nurodė, kad... 13. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas nepateikė... 14. Atsižvelgęs į UAB „Tikkurila“ išdėstytų argumentų visumą ir... 15. III.... 16. Pareiškėjas UAB „Tikkurila“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 17. Pareiškėjas teigia, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad Sprendimas... 18. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad 279 220,51 Eur suma nėra tokio... 19. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 20. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas... 21. Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Tikkurila“... 25. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1... 26. Atsižvelgusi į minėtas nuostatas bei byloje nenustačius sprendimo... 27. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, pirmiausia... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 29. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio... 31. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Sprendimo galiojimas,... 32. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 33. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 34. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad... 35. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tikkurila“ atskirąjį... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartį palikti... 39. Nutartis neskundžiama....