Byla eB2-1128-924/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Spalvų era“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Spalvų era“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2019 m. gruodžio 27 d. gautas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimas, kuriuo ieškovė prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Spalvų era“. Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 11 538,24 Eur. Valstybinė mokesčių inspekcija atliko mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmus, t. y. - Nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų), Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, tačiau mokestinė priemoka neišieškota. Bendrovės vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas - administracinis pastatas su spaustuvės patalpomis, tačiau kreditoriaus AB „Citadele“ banko naudai pastatui nuo 2013 m. yra įregistruota hipoteka, taip pat įkeistos Bendrovės turtinės teisės ir kilnojamas turtas, pastatui taip pat yra įregistruoti 5 antstolių areštai bei VMI prie FM 2017-09-20 turto arešto aktas. Bendrovės vardu įregistruotų transporto priemonių nėra. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) internetinio tinklalapio www.draudejai.sodra.lt išrašą, pas atsakovę nedirba nei vienas darbuotojas, apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu, be to, atsakovė 756,31 Eur yra skolinga ir VSDFV biudžetui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, jog įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovė UAB „Spalvų era“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo atmesti, atsisakyti kelti UAB „Spalvų era“ bankroto bylą, bei šią civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsiliepime nurodo, jog pareiškimas yra nepagrįstas. 2020 m. kovo 10 d. balanse UAB „Spalvų era“ turimas turtas sudaro 53 401 Eur: iš jo ilgalaikis turtas – 49 940 Eur, trumpalaikis turtas – 3 461 Eur. Atsakovės ilgalaikis turtas yra detalizuotas inventorizaciniame apyraše: popieriaus iškirpimo mašina Heidelberger Zylinder KSB (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 5 511,47 Eur); drėkinimo velenas MO 43 (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 315,47 Eur); laminavimo įrenginys (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 3 000 Eur); spaudos dvispalvė mašina Heidelberger MOZ (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 20 273 Eur); administracinis pastatas su spaustuvės patalpomis, unikalus Nr. ( - ) (buhalterinė vertė 49 940 Eur, faktinė rinkos vertė 111 504 Eur). Atsakovė paaiškina, kad ūkinėje-komercinėje veikloje naudojamą įrangą (popieriaus iškirpimo mašina, drėkinimo velenas, laminavimo įrenginys, spaudos dvispalvė mašina) atsakovė įsigijo 2010 - 2012 metais už žemesnę nei rinkos kainą dėl susiklosčiusių atsakovui palankių aplinkybių. Šiai dienai šios įrangos buhalterinė vertė dėl buhalterinės apskaitos taisyklių taikymo yra tik 1 Eur, tačiau tai yra buhalterinė vertė, o ne faktinė (rinkos) vertė. Ši įranga yra retas ir brangus turtas, kurio pasiūla Lietuvos Respublikoje yra maža, tokios naujos įrangos kaina gali siekti šimtus tūkstančių eurų. Taigi, šio turto įsigijimo kaina pagrįstai laikytina šio turto šiandienine rinkos verte. Be to, atsakovei priklauso nekilnojamasis turtas — administracinis pastatas su spaustuvės patalpomis. Faktą, jog šis pastatas priklauso atsakovei, patvirtina Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Iš šio išrašo yra matyti, kad šio turto (pastato) vidutinė rinkos vertė, VĮ „Registrų centras duomenimis“, šiai dienai yra 111 504,00 Eur. Atsakovė teismui pateikia 2013-05-14 Kredito sutartį Nr. ( - ). Iš Citadele banko internetinės bankininkystės yra matyti, kad atsakovė šiai dienai pagal šią kredito sutartį kredito davėjui (bankui) yra skolinga tik 1085,76 Eur + 4,20 Eur palūkanos, iš viso 1089,96 Eur. Atsakovė iki 2020-04-05 pagal nustatytą grafiką atliks paskutinę įmoką kredito davėjui ir bus laikoma, kad už nekilnojamąjį turtą atsakovė su kredito davėju yra atsiskaičiusi. Taigi, atsakovė teisėtai ir pagrįstai laiko, kad jai priklauso 111 504 Eur rinkos vertės nekilnojamasis turtas. Jeigu teismas manytų, kad turto vertė turi būti mažintina likusios mokėti paskolos suma, tai toks sumažinimas negalėtų būti didesnis nei likusi 1089,96 Eur įmoka ir apskritai neturėtų reikšmės vertinant atsakovės mokumą. Taip pat atsakovei priklauso 3 461 Eur vertės trumpalaikis turtas, sudarytas iš 907 Eur atsargų ir 2 558 Eur debitorių įsiskolinimo (per vienerius metus gautinų sumų). Faktą, jog 2 558 Eur debitorių įsiskolinimas yra pagrįstas bei realiai gautinas turtas, patvirtina 2020-01-01 - 2020-03-10 UAB „Spalvų era“ debitorių sąrašas, iš kurio yra matyti, kad debitoriai nuosekliai ir tendencingai vykdo įsipareigojimus. Debitoriai yra darbuotojų turintys ir sėkmingą komercinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys (tą patvirtinantys išrašai yra pateikiami kartu su šiuo atsiliepimu), todėl tai dar kartą patvirtina, kad 2 558 Eur debitorių įsiskolinimas yra pagrįstas bei realiai gautinas turtas. Šiai dienai atsakovei iš viso priklauso turtas, kurio buhalterinė vertė yra 53 401 Eur (49 940,00 + 3461,00) turtas, o faktinė (rinkos) vertė – 140 603,94 Eur (5511,47 + 315,47 + 3000,00 +20273,00+111504,00). Atsakovės visi įsipareigojimai kreditoriams šiai dienai yra 14 007,02 Eur, iš kurių pradelsti įsipareigojimai kreditoriams - tik 12 525,99 Eur. Kadangi pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės į atsakovės balansą įtraukto turto vertės (tiek buhalterinės, tiek faktinės (rinkos) vertės), todėl laikytina, kad atsakovė yra mokus juridinis asmuo įmonių bankroto įstatymo prasme. Taip pat atsakovė būtų laikomas mokiu juridiniu asmeniu ir pagal nuo 2020-01-01 įsigaliojusį Juridinių asmenų nemokumo įstatymą, kadangi įsipareigojimai kreditoriams neviršija atsakovės turto vertės (tiek buhalterinės, tiek faktinės (rinkos) vertės).

4Teismas

konstatuoja:

5Dėl klausimo iškelti įmonei bankroto bylą nagrinėjimo teismo posėdyje žodinio proceso tvarka

62020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, taip pat nemokumo administratorių profesiją ir veiklos priežiūrą. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 155 straipsnio 1 dalis numato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomi šio įstatymo 153 straipsnyje nurodyti įstatymai.

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Spalvų era“ buvo priimtas 2019 m. gruodžio 30 d., tai reiškia, jog atsakovės nemokumo procesas pradėtas iki įsigaliojant JANĮ. Vadovaujantis JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu (iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus), klausimas dėl atsakovės nemokumo sprendžiamas pagal iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas.

8Atsakovė atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

9Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Nei ĮBĮ, nei CPK imperatyviai nenustato, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Ar tokią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas (ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalis). Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalį teismas gali (bet neprivalo) atitinkamus asmenis (pavyzdžiui, įmonės kreditorius) kviesti į teismą ar atlikti kitus veiksmus, reikalingus spręsti klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi, bankroto bylos iškėlimo procesinė stadija, kurioje teismas sprendžia, ar egzistuoja materialinis teisinis pagrindas įmonę pripažinti nemokia ir jai iškelti bankroto bylą, įprastai vyksta rašytinio proceso tvarka. Tačiau kiekvienu atveju konkrečios bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo formos (rašytine ar žodine tvarka) parinkimas priklauso teismo valiai. Šiuo atveju teismui pakanka tiek ieškovės, tiek atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teismo vertinimu nėra pagrindo klausimo dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo ją iškelti nagrinėti posėdyje žodinio proceso tvarka, todėl atsakovės prašymas civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkinamas.

10Dėl ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimo iškelti atsakovei UAB „Spalvų era“ bankroto bylą

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

12Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Taigi įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti.

13Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

14Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

15Pagal UAB „Spalvų era“ teismui pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) nuo 2019-01-01 – 2019-12-31 nustatyta, jog 2018 m. UAB „Spalvų era“ turėjo turto už 58 293 Eur. Įmonės ilgalaikis turtas sudarė 52 951 Eur, iš kurio materialusis turtas 52 951 Eur, trumpalaikis turtas 5 342 Eur. Atsakovės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 51 500 Eur, iš kurių 43 002 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ir 8 498 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 2018 metais bendrovė turėjo 1 801 Eur grynojo pelno. 2019 m. UAB „Spalvų era“ turėjo turto už 53 401 Eur. Įmonės ilgalaikis turtas sudarė 49 940 Eur, iš kurio materialusis turtas - 49 940 Eur, trumpalaikis turtas - 3 461 Eur. Kaip nurodė atsakovė atsiliepime į ieškovės pareiškimą, UAB „Spalvų era“ ilgalaikį turtą iš esmės sudaro: popieriaus iškirpimo mašina Heidelberger Zylinder KSB (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 5 511,47 Eur); drėkinimo velenas MO 43 (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 315,47 Eur); laminavimo įrenginys (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 3 000 Eur); spaudos dvispalvė mašina Heidelberger MOZ (buhalterinė vertė 0,29 Eur, faktinė rinkos vertė 20 273 Eur); administracinis pastatas su spaustuvės patalpomis, unikalus Nr. 1990-0006-1183 (buhalterinė vertė 49 940 Eur, faktinė rinkos vertė 111 504 Eur). Atsakovės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 46 936 Eur, iš kurių 40 129 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ir 6 807 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 2019 metais bendrovė turėjo 1 768 Eur grynojo pelno.

16Teismas pažymi, kad nors UAB „Spalvų era“ 2019 m. gruodžio 31 d. balansas nebuvo teiktas Juridinių asmenų registrui, byloje nėra įrodymų, leidžiančių pagrįstai abejoti šio balanso duomenų teisingumu. Taip pat pažymėtina, jog balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai nereiškia, kad visos šioje skiltyje nurodytos sumos yra pradelstos.

17Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog atsakovės įsipareigojimai kreditoriams (įskaitant ieškovę) sudaro 14 007,02 Eur, iš kurių, kaip nurodė atsakovė, 12 525,99 Eur yra pradelsti, o 1 481,03 Eur yra nepradelsti įsipareigojimai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pagal aktualius 2019 metų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus bei atsakovės pateiktą kreditorių sąrašą, pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės, o tesudaro tik 23 proc. įmonės viso turimo turto buhalterinės vertės, kas reiškia, jog atsakovė neatitinka nemokios įmonės požymių pagal ĮBĮ 2 str. 8 d.

18Kaip minėta, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek į bylą šalių pateiktais įrodymais, tiek ir gautais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

19Remiantis viešų registrų duomenimis atsakovė turi nekilnojamojo turto – administracinį pastatą su spaustuvės patalpomis. Faktą, jog šis pastatas priklauso atsakovei, patvirtina Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Iš šio išrašo yra matyti, kad šio turto (pastato) vidutinė rinkos vertė, VĮ „Registrų centras duomenimis“, šiai dienai yra 111 504 Eur. Nors minėtam nekilnojamajam turtui yra įregistruota hipoteka, tačiau atsakovė teismui pateikė 2013-05-14 Kredito sutartį Nr. ( - ), taip pat iš Citadele banko internetinės bankininkystės matyti, kad atsakovė šiai dienai pagal minėtą kredito sutartį kredito davėjui (bankui) yra skolinga tik 1085,76 Eur + 4,20 Eur palūkanos, iš viso 1 089,96 Eur (pradelstų įmokų nėra). Iš pateiktų įrodymų taip pat matyti, kad atsakovė iki 2020-04-05 pagal nustatytą grafiką atliks paskutinę įmoką kredito davėjui ir bus laikoma, kad už nekilnojamąjį turtą atsakovė su kredito davėju yra visiškai atsiskaičiusi. Teismo vertinimu, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta galima laikyti, kad atsakovei priklauso daugiau nei 100 000 Eur vertės nekilnojamasis turtas.

20Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat rodo, kad bylų, kuriose atsakovei šiuo metu būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, nėra, o atsakovės kartu su atsiliepimu pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog UAB „Spalvų era“ veikla šiai dienai nėra sustabdyta, įmonė vykdo komercinę veiklą, tai patvirtina byloje pateiktas įmonės debitorių sąrašas 2 557,86 Eur sumai.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019). Įvertinus teismui pateiktus ir surinktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė UAB „Spalvų era“ neatitinka nemokios įmonės kriterijų. Teismas vertina, jog byloje esančių duomenų ir teismo nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių lyginamoji analizė nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovės negalėjimą vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atsakovės finansinių rodiklių dinamika turi teigiamą tendenciją. 2018 metais įmonė turėjo 1 801 Eur grynojo pelno, 2019 metais įmonė taip pat dirbo pelningai, turėjo 1 768 Eur grynojo pelno. Be to, įmonė vykdo ūkinę veiklą, turi turto, kuris pagal savo vertę pakankamas kreditoriniams reikalavimams padengti. Minėta, jog bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir kai išanalizavus visus įrodymus, teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo, tai yra prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne greitam verslo subjekto pašalinimui iš rinkos. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad atsakovės turtinė padėtis neatitinka faktinės nemokumo būklės ir nenustačius akivaizdaus atsakovės negalėjimo atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su ieškove, atsakovei UAB „Spalvų era“ bankroto bylą atsisakytina kelti.

22Atsižvelgiant į ankščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovė UAB „Spalvų era“ nėra nemoki, kadangi neatitinka nemokios įmonės požymių pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį. Nenustačius pagrindų, numatytų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, bankroto bylai iškelti ir atsižvelgus į tai, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Spalvų era“ (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

23Įsiteisėjus nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei, informacija apie atsisakymą iškelti bankroto bylą paskelbtina ne vėliau kaip kitą darbo dieną viešame specialiame interneto tinklalapyje (ĮBĮ 9 str. 3 d.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsniu, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

25atsisakyti iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Spalvų era“ (juridinio asmens kodas 302475511, registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,... 2. Kauno apygardos teisme 2019 m. gruodžio 27 d. gautas ieškovės Valstybinės... 3. Atsakovė UAB „Spalvų era“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 4. Teismas... 5. Dėl klausimo iškelti įmonei bankroto bylą nagrinėjimo teismo posėdyje... 6. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas,... 7. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Spalvų era“ buvo priimtas... 8. Atsakovė atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo... 9. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos... 10. Dėl ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM pareiškimo... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 12. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 13. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu... 14. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti... 15. Pagal UAB „Spalvų era“ teismui pateiktus finansinės atskaitomybės... 16. Teismas pažymi, kad nors UAB „Spalvų era“ 2019 m. gruodžio 31 d.... 17. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog atsakovės... 18. Kaip minėta, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas... 19. Remiantis viešų registrų duomenimis atsakovė turi nekilnojamojo turto –... 20. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat rodo, kad... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 22. Atsižvelgiant į ankščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad... 23. Įsiteisėjus nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 25. atsisakyti iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Spalvų era“... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...