Byla 2S-564-254/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės (atsakovės) Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-1438-418/2014 pagal kreditorės (ieškovės) RUAB „Skirnuva“ pareiškimą atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I . Ginčo esmė

3Kreditorė RUAB „Skirnuva“ kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą su pareiškimu, kuriame prašė priteisti iš skolininkės Druskininkų savivaldybės administracijos 749 990,43 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkės pinigines lėšas banko sąskaitoje. Kreditorė nurodė, kad prašoma priteisti suma yra didelė, skolos iki šiol skolininkė Druskininkų savivaldybės administracija nesumokėjo, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Teismas 2014 m. gruodžio 1 d. priėmė teismo įsakymą pagal kreditorės RUAB „Skirnuva“ pareiškimą. Druskininkų miesto apylinkės teisme 2014 m. gruodžio 10 d. gauti skolininkės Druskininkų savivaldybės administracijos prieštaravimai dėl 2014 m. gruodžio 1 d. teismo įsakymo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kreditorės RUAB „Skirnuva“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo skolininkės Druskininkų savivaldybės administracijos kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 749 990,43 Lt sumai, uždraudžiant skolininkei areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Skolininkei Druskininkų miesto savivaldybei neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų ar turint jų mažiau kaip už 749 990,43 Lt sumą, areštuoti skolininkės pinigines lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 749 990,43 Lt sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant skolininkei vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, išskyrus atsiskaitymą su kreditore RUAB „Skirnuva“ pagal teismui pateiktą pareiškimą, darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus valstybei ir įmokas valstybinio socialinio draudimo fondui. Teismas sprendė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra pagrįstas ir tenkintinas, nes pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio ir iš pateiktų įrodymų matyti, kad pareiškimo suma yra didelė, o skolininkė savo pareigos atsiskaityti nevykdo.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atskirajame skunde skolininkė Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį. Apeliantės teigimu, teismo nutartis yra nepagrįsta ir naikintina. Pažymi, kad pareikšto reikalavimo suma, įvertinus skolininkes turimo turto ir įsipareigojimų santykį, nėra didelė, nes apeliantei 2014 m. rugsėjo 30 d. nuosavybes teise priklausančio turto vertė buvo 376 707 484, 61 Lt, todėl skolininkės finansinė padėtis vertintina kaip gera ir nekyla pavojus teismo sprendimo neįvykdymui. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į skolininkės teisinį statusą, nes remiantis teismų praktika laikinosios apsaugos priemonės savivaldybėms netaikomos. Taip pat teismas preliminariai neįvertino kreditoriaus pareiškimo pagrįstumo, neatkreipė dėmesio, kad pateikti dokumentai yra kreditoriaus vienašališkai pasirašyti, be to, kreditorius nepateikė įrodymų, kad yra grėsmė teismo įsakymo neįvykdymui. Atskirajame skunde pažymima, kad įvertinus skolininkei pavestas atlikti funkcijas ir viešojo intereso buvimas lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, o jas pritaikius nukentės viešasis interesas.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nuspręsta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

11CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).

12Skundžiamoje Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartyje nurodyta, kad jos vykdymas (skolininkės areštuojamo turto suradimas ir aprašymas) pavedamas kreditorės pasirinktam antstoliui. CPK 147 straipsnio 6 dalies pagrindu išaiškinta, kad kreditorei nesikreipus į antstolį ar nepatikslinus areštuoto turto duomenų, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Ši nuostata reiškia, kad praėjus įstatyme numatytam keturiolikos dienų terminui, teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės netenka galios ir Turto arešto aktų registre nutarties pagrindu įregistruotas turto arešto aktas išregistruojamas (Turto arešto aktų registro įstatymo 10 str. 5 p.). Dėl to nėra pagrindo kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nes jos jau nustojusios galioti dėl įstatymo nustatyto termino pasibaigimo, o teismas negali panaikinti to, ko nėra. (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1927/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-827/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1416/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1327/2014).

13Pažymėtina, kad CPK 147 straipsnio 6 dalis įpareigoja ne tik kreiptis į antstolį per minėtą keturiolikos dienų terminą, bet ir patikslinti areštuoto turto duomenis turto areštų registre per šį terminą, taigi, kad areštas galiotų, būtina per minėtą keturiolikos dienų terminą įvykdyti abi CPK 147 straipsnio 6 dalyje nurodytas sąlygas (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-346-611/2014). Dėl šios priežasties LR Teisingumo ministro 2012-06-29 įsakymu Nr.1R-178 patvirtintų Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių 23 p. taip pat įtvirtina, kad turto arešto aktas išregistruojamas, jeigu suėjus keturiolikos dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, antstolis nepateikia registrui turto aprašo ar kito dokumento, kuriuo patikslinami areštuoto turto duomenys.

14Iš Turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad turto arešto aktas Nr. 2014061576, kuris buvo įregistruotas skundžiamos Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties pagrindu (b. l. 34-35), 2014 m. gruodžio 17 d. išregistruotas remiantis CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostatomis (b. l. 37-38). Tai reiškia, kad teismo nutartis dėl apeliantės atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neteko teisinės galios, nes laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas pasibaigė pagal įstatymą. Tokiu atveju nebelieka teisinio pagrindo apeliacine tvarka nustatinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą – nutartis, kuria jos buvo taikytos, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, kadangi šio klausimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių. Teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą lemianti įstatyminė teisės norma, įtvirtinta CPK 147 straipsnio 6 dalyje, yra imperatyvi. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1327/2014).

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamoje nutartyje teismas nustatė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių eiliškumą, t.y., pirmiausia areštuoti skolininkės Druskininkų savivaldybės administracijos kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 749 990,43 Lt sumai ir tik jų neturint ar turint jų mažiau kaip už 749 990,43 Lt sumą, areštuoti skolininkės pinigines lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 749 990,43 Lt sumai. Vadinasi, pirmiausia turėjo būti areštuojamas nekilnojamasis turtas, su atskiruoju skundu pateikti duomenys patvirtina, kad apeliantei 2014 m. rugsėjo 30 d. nuosavybes teise priklausančio turto vertė buvo 376 707 484, 61 Lt (b. l. 43). Taigi, kreditorei nesikreipus į antstolį dėl areštuotino nekilnojamojo turto nustatymo, laikytina, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti prašiusi šalis savo procesinės teisės neįgyvendino ir jos atsisakė.

16Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes darytina išvada, kad pasibaigus keturiolikos dienų terminui, per kurį kreditorius galėjo atlikti CPK 147 straipsnio 6 dalyje nurodytus veiksmus, bet jų neatliko, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties įgyvendinimas nėra galimas, todėl neliko apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 d.), o kadangi ši aplinkybė paaiškėjo apeliacinės instancijos teisme, tai yra pagrindas nutraukti apeliacinį procesą (CPK 315 str. 5 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18apeliacinį procesą pagal atsakovės Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai