Byla 2-7035-392/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Povandeniniai techniniai darbai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje Nr. 2-7035-392/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Povandeniniai techniniai darbai“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Lietuvos dujos“, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus nariai“, dėl sprendimo bei pasiūlymo eilės panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Povandeniniai techniniai darbai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti AB „Lietuvos dujos“ sprendimą, kuriuo skelbiamų derybų dėl magistralinių dujotiekių povandeninių perėjų ištyrimo paslaugų pirkimo laimėtoju paskelbta UAB „Vilniaus narai“, ir AB „Lietuvos dujos“ sudarytą pasiūlymų eilę. Ieškovas prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūrą bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Vilniaus narai“. Nurodė, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kol procedūros dar nėra baigtos, yra tinkama ir būtina jo interesų gynybos priemonė bei būsimo teismo sprendimo, kuriuo ieškinys būtų patenkintas, įvykdymo užtikrinimo garantas. Ieškovo nuomone, sustabdžius pirkimo procedūras šioje byloje būtų užtikrinta ne tik ieškovo, bet ir viešojo intereso apsauga.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo UAB „Povandeniniai techniniai darbai“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito asmens teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas. Teismas pažymėjo, jog ieškovo nurodyti argumentai, dėl kurių jis prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pagrįsti, tačiau atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirkimo procedūros sustabdymo bei uždraudimo sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju pasekmės vertintinos viešojo intereso kontekste. Nagrinėjamu atveju, pirkimas susijęs su magistralinių dujotiekių infrastruktūros darbais, kurie akivaizdžiai įtakoja dalies valstybės gyventojų bei pramonės interesus. Todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ginčui šioje byloje užsitęsus, teismo manymu, galėtų susiklostyti tokia situacija, kai ilgą laikotarpį nebūtų tinkamai prižiūrimas dujotiekis, arba, ieškinio atmetimo atveju, galimai nepagrįstai susitrukdytų viešojo pirkimo procedūros. Todėl, teismo nuomone, šioje byloje neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistas. Teismas pažymėjo, kad minėtas viešasis interesas neabejotinai nusveria galimus ieškovo nuostolius, be to, tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, jis galės reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

6Ieškovas UAB „Povandeniniai techniniai darbai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apribojo ieškovo teisę į teisminę gynybą. Teismas nesilaikė teismų praktikoje suformuotos laikinųjų apsaugos priemonių bylose dėl viešųjų pirkimų specifikos, nenagrinėjo, kokia žala bus padaryta tiekėjui bei visuomenei nesiėmus minėtų priemonių. Nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimas tampa betikslis, kadangi teismas, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, suteikė atsakovui galimybę nevaržomai baigti viešojo pirkimo procedūrą ir sudaryti su neteisėtų pirkimų metu pasirinktu tiekėju sutartį bei dar iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo ją visiškai įvykdyti. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, kurie dažniausiai yra imperatyvūs. Nagrinėjamu atveju atsakovo veiksmai pažeidžia imperatyvias įstatymo normas, kadangi pirkimą laimėjusi UAB ,,Vilniaus narai“ neatitiko konkurso kvalifikacinių reikalavimų. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, visuomenei magistralinių dujotiekių povandeninių perėjų per vandens telkinius ištyrimo paslaugas suteiks kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis tiekėjas, todėl atsirandančios neigiamos pasekmės viršys jų galimai teikiamą naudą.

82. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, netinkamai išaiškino viešojo intereso sąvoką. Teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas, padaryta neįvertinus viešųjų pirkimų objekto specifikos – magistralinių dujotiekių povandeninių perėjų per vandens telkinius ištyrimo paslaugos. Tokio pobūdžio paslaugų teikimui lemiamą reikšmę turi ne operatyvumas, o kokybė ir reikiamos patirties turėjimas. Būtent šių kriterijų užtikrinimas leistų tinkamai apsaugoti viešąjį interesą. Sprendžiant ar yra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl egzistuojančio viešojo intereso, svarbu nustatyti ne tik perkamo objekto viešąjį pobūdį, bet tai, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo bus padaryta objektyvi žala ar kils kiti sunkūs padariniai, o nagrinėjamu atveju tokių duomenų nėra, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nebus padaryta žala ar sutrikdyta atsakovo veikla, kas nulemtų viešojo intereso pažeidimą.

93. Teismas pažeidė proceso šalių pusiausvyros principą, todėl tokia nutartis yra neteisėta. Teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, neproporcingai suvaržytos ieškovo teisės, o atsakovui atsiranda galimybė pasiekti tikslą neteisėtomis priemonėmis. Tuo tarpu nurodyti ir įrodyti patirtos žalos dydį, aplinkybę, kad viešojo pirkimo sutartis su ieškovu tikrai būtų sudaryta, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos yra sudėtinga, todėl ieškovo teisės į efektyvią jo teisių gynybą, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, būtų suvaržytos.

104. Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė ekonomiškumo principą. Teismas nenurodė, kokią žalą ar kokis padarinius gali sukelti laikinas pirkimo procedūros sustabdymas. Tokiu atveju, nėra pagrindo teigti, kad pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai netikslingas ir pažeidžiantis ekonomiškumo principą. Be to, pagal esamą viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą ginčai, kylantys iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, nagrinėjami operatyviau, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamų pasekmių tikimybė yra mažesnė.

11Atsakovas AB ,,Lietuvos dujos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad AB ,,Lietuvos dujos“ 2010 m. rugpjūčio 13 d. su viešųjų pirkimų laimėtoju UAB ,,Vilniaus nariai“ sudarė Sutartį Nr. 9-LIN (Paslaugos)/2010. Šiuo metu sutartis yra vykdoma, o darbų baigtumas lygus apie 40-50 procentų, todėl nėra pagrindo šiuo metu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis byloje Nr. 2-1619/2010, 2010 m. gegužės 13 d. nutartis byloje Nr. 2-787/2010, 2009 m. gegužės 21 d. nutartis byloje Nr. 2-472/2009 ir kt.).

14Bylos duomenimis, ieškovas UAB „Povandeniniai techniniai darbai“ ieškiniu prašė sustabdyti magistralinių dujotiekių povandeninių perėjų per vandens telkinius ištyrimo paslaugų pirkimo procedūrą bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Vilniaus narai“. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas AB ,,Lietuvos dujos“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, kad AB ,,Lietuvos dujos“ 2010 m. rugpjūčio 13 d. su viešųjų pirkimų laimėtoju UAB ,,Vilniaus nariai“ sudarė Sutartį Nr. 9-LIN (Paslaugos)/2010, šiuo metu sutartis yra vykdoma, o darbų baigtumas yra apie 40-50 procentų. Atsakovo AB ,,Lietuvos dujos“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes dėl sutarties sudarymo patvirtina pateikta sutartis.

15Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo paskelbtų magistralinių dujotiekių povandeninių perėjų per vandens telkinius ištyrimo paslaugų pirkimas skelbtinų derybų būdu yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartis su laimėtoju pripažintu dalyviu. Kadangi, pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 144 str. 1 d.).

16Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai