Byla 2YT-9213-155/2017
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje UAB (duomenys neskelbtini), B (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ( - ) skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje UAB ( - ), B ( - ).

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas UAB ( - ) pateikė antstoliui V. M. 2017-01-12 skundą dėl jo veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio 2016-11-25 patvarkymą Nr. S2-79911 vykdomosiose bylose Nr. 0240/16/01708, 0240/16/01706 bei sprendimą tęsti varžytines Nr. 129679.

5Skunde nurodė, kad antstolis V. M. vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0240/16/01708, 0240/16/01706 pagal UAB ( - ) prievoles išieškotojui B ( - ). Šiose vykdomosiose bylose yra išieškoma iš nekilnojamojo turto: žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1798-1714, adresu ( - ), nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai, 0,875 ha dalies nuomos teisės, kuri priklauso UAB ( - ) ir įkaito davėjui UAB ( - ) priklausančio pastato, unikalus Nr. 1087-5000-3016, adresu J. G. g. 3, Vilnius. Įkaito davėjas įkeitė pastatą už skolininko prievoles pagal susitarimą dėl svetimo turto hipotekos. 2016-11-25 antstolis minėtose vykdomosiose bylose priėmė patvarkymą Nr. S2-79911, kuriuo buvo paskelbtos nuomos teisės ir žemės sklypo varžytinės. Pradinė nuomos teisės ir pastato vertė varžytinėse buvo nustatyta 928 800 EUR suma. Su šiuo įkainojimu pareiškėjas nesutiko ir ne kartą antstoliui teikė prašymus bei paaiškinimus dėl neteisingos nustatytos išieškomo turto pradinės vertės, tačiau antstolis į šiuos prašymus neatsižvelgė ir toliau nepagrįstai vykdė varžytines, ko pasekoje varžytines laimėjo asmuo, pasiūlęs didžiausią kainą – 1 852 000 EUR. Pareiškėjo užsakymu buvo atliktas pakartotinis varžytinėse parduoto pastato, o taip pat ir nuomos teisės įvertinimas, kuris įvertino parduodamą turtą 3 720 000 EUR verte. Tokiu būdu realizuojamo turto vertė net 4 kartus viršija pradinę turto pardavimo varžytinėse kainą ir daugiau nei 2 kartus viršija kainą, kurią pasiūlė tariamas varžytinių nugalėtojas, todėl pareiškėjo manymu, turtas realizuojamas neekonomiškai, grubiai pažeidžiant pareiškėjo, išieškotojo ir skolininko interesus, ko pasekoje bus padaryta 2 138 000 EUR žala, todėl pareiškėjas prašo skundą tenkinti.

6A. V. M. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Patvarkyme nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro 2016-06-29 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 5550 dėl 1 242 459, 94 EUR skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) ir įkeistu turtu subsidiariai atsakingos įkaito davėjos UAB ( - ) išieškotojo B KB KU ( - ) naudai. Įkeistas turtas: administracinis-prekybos pastatas, adresu J. G. g. 3, Vilnius, nuosavybės teise priklausantis UAB ( - ). Taip pat antstolis vykdo Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro 2016-06-29 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 5552 dėl 1 242 463, 82 EUR skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) ir įkeistu turtu subsidiariai atsakingos įkaito davėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išieškotojo B ( - )naudai. Įkeistas turtas: žemės sklypas, esantis adresu J. G. g. 3, Vilnius, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, nuomos teisė, priklausanti UAB ( - )“. Atliekant vykdymo veiksmus šiose vykdomosiose bylose (Nr. 0240/16/01708 ir 0240/16/01706) šis įkeistas turtas buvo areštuotas. 2016-09-06 antstolio patvarkymu šiam turtui buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB ( - ). Ekspertizę atlikęs turto vertintojas nustatė, jog įkeisto turto rinkos vertė yra 1 161 000 EUR. 2016-10-28 apie ekspertizės metu nustatytą turto vertę buvo informuotos vykdomosios bylos šalys. Dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės vykdomosios bylos šalys per nustatytą terminą prieštaravimų nepateikė. Dėl to 2016-11-25 antstolio patvarkymu buvo paskelbtos pirmosios turto pardavimo varžytinės. Pradinė kaina buvo nustatyta 928 800 EUR (80 proc. vertės). Šios varžytinės įvyko ir jas laimėjo MB „KIR1“ pasiūliusi didžiausią 1 852 000 EUR kainą. 2017-01-12 gautas pareiškėjo skundas, su kuriuo antstolis nesutinka ir mano, kad šis yra visiškai nepagrįstas, kadangi turtas iš varžytinių buvo parduotas už realią šio turto rinkos kainą. Antstolis pažymi, kad ėmėsi visų būtinų veiksmų realiai turto rinkos vertei nustatyti: paskyrė ekspertizę, apie paskirtos ekspertizės metu nustatytą skolininkui priklausančio turto kainą tinkamai informavo vykdomo proceso šalis, jokių prieštaravimų savalaikiai nebuvo sulaukta, todėl antstolis neprivalėjo skirti pakartotinę ekspertizę. Antstolis net neturėjo teisės nesivadovauti ekspertizės metu nustatyta rinkos verte, ypač kai vykdymo proceso šalys jokių prieštaravimų ir kitokių įrodymų dėl galimos kitos turto vertės neteikė. Taip pat antstolis nurodo, kad pareiškėjas melagingai teismui nurodo, kad antstoliui ne kartą teikė prašymus dėl neteisingos (pernelyg žemos) išieškomo turto vertės, nes iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad vykdomosios bylos šalys apskritai nėra teikusios jokių prašymų, pranešimų ar nuomonės dėl areštuoto turto vertės ir ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės. Kitas įkaito davėjas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ buvo teikęs prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau šis 2016-12-28 nutartimi Nr. 2YT-54086-936/2016 buvo atmestas. Šiuo atveju pareiškėjas prieštaravimus pateikė antstoliui tik su 2017-01-11 surašytu skundu, t.y. jau paskelbus ir įvykus nekilnojamojo turto varžytinėms. Antstolis pabrėžia, kad ir net pačiame skunde įkaito davėjas nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kurie sudarytų prielaidas abejoti antstolio paskirtos ekspertizės metu nustatyta turto verte. Kartu su skundu įkaito davėjo pateikto UAB ( - ) turto vertinimo, atlikto 2016-12-28, aktas negali paneigti antstolio paskirtos ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės. Šis turto vertinimas buvo atliktas įkaito davėjo pasamdyto turto vertintojo, o ne nepriklausomo eksperto, todėl tikėtina, kad šis vertintojas galėjo ne objektyviai vertinti turtą, tuo tarpu vykdymo proceso metu turto rinkos vertę nustatė antstolio paskirtas nepriklausomas ekspertas. Todėl antstolio manymu, turto vertę nustačius nepriklausomam ekspertui, areštuoto turto vertė turi būti laikoma būtent šio eksperto nustatyta turto vertė, o antstolis ėmėsi visų būtinų veiksmų realiai turto rinkos vertei nustatyti. Be to antstolis nesutinka, kad varžytines laimėjo asmuo, pasiūlęs tariamai didžiausią kainą – 1 852 000 EUR, nes Antstolių informacinėje sistemoje teikiamais duomenimis, minėtose varžytinėse aktyviai dalyvavo 5 asmenys ir kaina buvo pakelta iki realios šio turto rinkos vertės, t.y. didžiausios kainos, kurią yra pasiruošę mokėti pirkėjai, kadangi varžytinėse vykstanti konkurencija nustatyto parduodamo turto realią rinkos kainą. Antstolio įsitikinimu, šiuo atveju pareiškėjas teikdamas skundą piktnaudžiauja savo teisėmis, vilkina turto pardavimo procesą, tam kad galėtų kuo ilgiau naudotis jam priklausančiu įkeistu turtu, todėl nėra jokio pagrindo antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais.

7Suinteresuotas asmuo B KB KU ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į skundą, kuriuo nesutiko su skundu ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas turėjo teisę pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės, kurią atlikus buvo nustatyta nuomos teisės ir pastato vertė, tačiau tokių prieštaravimų pareiškėjas nepateikė. Pažymėjo, jog pareiškėjo skundžiamu patvarkymu, antstolis apskritai nenustatinėjo nuomos teisės ir pastato vertės, patvarkymu buvo tik skelbiamos nuomos teisės ir pastato varžytinės, tuo tarpu pareiškėjas skunde nenurodo, kokias teisės normas ir kokius reikalavimus skelbdamas nurodytas varžytines pažeidė antstolis ir tokių įrodymų teismui nepateikė. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, suinteresuotas asmuo prašo skundą atmesti.

8Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikė.

9Šalims apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 str. 3 d., 153 str. 2 d.).

10Pareiškėjo skundas atmestinas.

11Iš civilinės bylos ir vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo Vilniaus miesto 6-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 5550, dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo, t.y. 1242459,94 EUR skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) ir įkeistu turtu subsidiariai atsakingos įkaito davėjos UAB ( - ) išieškotojo naudai (įkeistas turtas – administracinis-prekybos pastatas, esantis J. G. g. 3, Vilniuje) (vykdomoji byla Nr. 0240/16/01708), o taip pat vykdo Vilniaus miesto 6-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 5552, dėl hipoteka užtikrinto įsipareigojimo, t.y. 1242463,83 EUR skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB ( - ) ir įkeistu turtu subsidiariai atsakingos įkaito davėjos UAB ( - ) išieškotojo naudai (įkeistas turtas žemės sklypo, esančio J. G. g. 3, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai, nuomos teisė priklausanti UAB ( - )) (vykdomoji byla Nr. 0240/16/01706).

12Atliekant vykdymo veiksmus šiose vykdomosiose bylose (Nr. 0240/16/01708 ir 0240/16/01706) šis įkeistas turtas buvo areštuotas. 2016-09-06 antstolio patvarkymu šiam turtui buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB ( - ). Apie šio patvarkymo priėmimą pranešimais buvo informuotos vykdymo proceso šalys, tarp jų ir pareiškėjas UAB ( - ) (iš įteikimo pažymos matyti, kad antstolio siunčiamus dokumentus atsiėmė 2016-09-12 administratorė J. K.). Ekspertizę atlikęs turto vertintojas nustatė, jog įkeisto turto rinkos vertė yra 1 161 000 EUR. 2016-10-28 apie ekspertizės metu nustatytą turto vertę buvo informuotos vykdomosios bylos šalis, tarp jų ir pareiškėjas UAB ( - ) (iš įteikimo pažymos matyti, kad antstolio siunčiamus dokumentus atsiėmė 2016-11-03 administratorė J. K.). Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad dėl nustatytos vertės vykdymo proceso šalis būtų reiškusios prieštaravimus. 2016-11-25 antstolio patvarkymu buvo paskelbtos pirmosios turto pardavimo varžytinės. Pradinė kaina buvo nustatyta 928 800 EUR (80 proc. vertės). Šios varžytinės įvyko ir jas laimėjo MB ( - ) pasiūliusi didžiausią 1 852 000 EUR kainą.

132017-01-12 gautas pareiškėjo UAB ( - ) skundas, pareiškėjui nesutinkant su realizuojamo iš varžytinių turto kaina, nurodant, jog šis turtas realizuojamas neekonomiškai, grubiai pažeidžiant pareiškėjo, išieškotojo ir skolininko interesus, neatsižvelgiant į pareiškėjo pranešimus, kadangi reali realizuojamo iš varžytinių turto vertė yra 3 720 000 EUR, kai tuo tarpu antstolis šį turtą parduoda už 1 852 000 EUR sumą. Antstolis su skundu nesutinka ir mano, kad šis yra visiškai nepagrįstas, kadangi turtas iš varžytinių buvo parduotas už realią šio turto rinkos kainą, o pareiškėjas savalaikiai neteikė jokių dokumentų dėl galimos kitos turto vertės.

14Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl taikytinos CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką.

15LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d. nustatyta, jog antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, t.y. turi būti taikomi proporcingumo ir interesų derinimo principai.

16Šie principai taip pat taikomi ir atliekant turto pardavimo iš varžytinių procedūras bei įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 str., o viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos LR CPK 681 str. 1 d., kuriuose įtvirtinta nuostata, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones, be to jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Šiuo atveju LAT yra pasisakęs, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis (LAT 2012-05-25 nutartis Nr. 3K-3-157/2012, 2007-05-28 nutartis Nr. 3K-3-211/2007).

17Pareiškėjas savo skunde nurodė, kad nesutinka su antstolio veiksmais, kadangi jo manymu, antstolis netinkamai įkainavo parduodamo iš varžytinių turtą, neatsižvelgė į pareiškėjo nuomonę, nors šis ne kartą antstoliui teikė prašymus bei paaiškinimus dėl neteisingos nustatytos išieškomo turto pradinės vertės, tačiau antstolis į šiuos prašymus neatsižvelgė.

18Pažymėtina, kad jokių įrodymų, patvirtinančių šias pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes (jog antstoliui buvo teikti prašymai bei paaiškinimai dėl neteisingos nustatytos išieškomo turto pradinės vertės) pareiškėjas teismui nepateikė, tokių įrodymų nėra ir vykdomosiose bylose. 2016-09-06 antstolio patvarkymu šiam ginčo turtui buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB ( - ) Apie šio patvarkymo priėmimą pranešimais buvo informuotos vykdymo proceso šalys, tarp jų ir pareiškėjas UAB ( - ) (iš įteikimo pažymos matyti, kad antstolio siunčiamus dokumentus atsiėmė 2016-09-12 administratorė J. K.). Šiuo atveju pareiškėjas jokių prieštaravimų dėl paskirtos ekspertizės ir parinkto turto vertintojo antstoliui nepareiškė. Ekspertizę atlikęs turto vertintojas nustatė, jog įkeisto turto rinkos vertė yra 1 161 000 EUR. 2016-10-28 apie ekspertizės metu nustatytą turto vertę buvo informuotos vykdomosios bylos šalys, tarp jų ir pareiškėjas UAB ( - ) (iš įteikimo pažymos matyti, kad antstolio siunčiamus dokumentus atsiėmė 2016-11-03 administratorė J. K.). Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas ar kitos vykdymo proceso šalys būtų nesutikusios su nustatyta turto verte. Tokiu būdu remiantis šiomis aplinkybėmis antstolis neturėjo jokio pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę ir LR CPK 681 str. 4 d. pagrindu turėjo vadovautis turto ekspertų nustatyta turto verte, kuri laikoma areštuoto turto verte. Pažymėtina, kad LR CPK 681 str. 3 d. numato, jog skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Šiuo nagrinėjamu atveju apie areštuoto turto vertę pareiškėjas UAB ( - ) buvo informuotas 2016-11-03 (remiantis įteikimo pažyma), tačiau nei pareiškėjas, nei kitos vykdymo proceso šalys savalaikiai jokių prieštaravimų antstoliui nepateikė. Šiuo atveju pareiškėjas prieštaravimus pateikė antstoliui tik su 2017-01-11 surašytu skundu, t.y. jau antstoliui paskelbus ir įvykus nekilnojamojo turto varžytinėms. Teismo vertinimu, tokie pareiškėjo veiksmai neteikus savalaikiai pranešimų ar nuomonės dėl areštuoto turto vertės ir ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės, o tai pateikus tik po to, kai įvyko varžytinės ir turtas jau buvo parduotas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui vertinami kaip neatitinkantis vykdymo proceso tikslų, o atitinkantis vykdymo proceso vilkinimo požymius, kadangi antstolio neteisėtų veiksmų šiuo atveju nenustatyta. Antstolis iš esmės neturėjo teisės nesivadovauti ekspertizės metu eksperto nustatyta rinkos verte, kai vykdymo proceso šalys jokių prieštaravimų ir kitokių įrodymų dėl galimos kitos turto vertės savalaikiai neteikė. Teismo vertinimu, šiuo atveju turto vertę nustačius nepriklausomam ekspertui, areštuoto turto vertė turi būti laikoma būtent šio eksperto nustatyta turto vertė, o antstolis ėmėsi visų būtinų veiksmų realiai turto rinkos vertei nustatyti. Šiam ekspertui – turto vertintojų įmonei, nei pareiškėjas, nei kiti vykdymo proceso dalyviai nebuvo pareiškę nušalinimus, nesiūlė kitų ekspertų kandidatūrų. Be to teismo vertinimu, ginčo pardavimo kaina – 1 852 000 EUR, šiuo atveju atitinka realią šio turto vertę, kadangi iš antstolio pateiktų duomenų matyti, jog minėtose varžytinėse aktyviai dalyvavo 5 asmenys ir maksimali pasiūlyta kaina (vykstant konkurencijai tarp pirkėjų) buvo būtent – 1 852 000 EUR, pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, jog šis turtas galėjo būti parduotas už didesnę sumą. Taip pat pažymėtina, kad pateikto UAB ( - ) turto vertinimo, atlikto 2016-12-28, aktas negali paneigti antstolio paskirtos ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės. Šis turto vertinimas buvo atliktas įkaito davėjo pasamdyto turto vertintojo, o ne nepriklausomo eksperto (po vykdymo proceso šalių prieštaravimų), todėl tikėtina, kad šis vertintojas galėjo ne visiškai objektyviai vertinti turtą, tuo tarpu vykdymo proceso metu turto rinkos vertę nustatė antstolio paskirtas nepriklausomas ekspertas pagal įstatymo nustatytą tvarką.

19Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Teisė savo nuožiūra parinkti turto vertintoją vykdymo procese suteikiama tik antstoliui (CPK 681, 682 straipsniai), o vykdymo proceso šalims (skolininkui ir išieškotojui) įstatymai suteikia teisę pareikšti nušalinimą antstolio parinktam ekspertui. Vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi nuomonės, kad antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto vertės įkainojimui nustatyti tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia jam abejonių. Abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012). Nagrinėjamu atveju antstolis, nustatęs, jog ekspertizės aktai yra išsamūs, juose nurodyta turto vertinimą reglamentuojantis įstatyminis reguliavimas, detalus vertinimo aprašymas, aptarta vertinimo metodika, pagrįstai laikė, jog nėra pagrindo abejoti atliktu vertinimu ir nustatyta kaina, atsižvelgiant ir į tai, kad pareiškėjas ir kitos vykdymo proceso šalys savalaikiai prieštaravimų neteikė.

20Paminėtina ir tai, kad pareiškėjas, siekdamas išvengti, jo manymu, turto pardavimo už mažesnę kainą, galėjo pasinaudoti įstatyme jam numatyta teise siūlyti savo turto pirkėją (minėtai 3 720 000 EUR sumai), tačiau nėra duomenų, kad tokia teise pareiškėjas pasinaudojo ir toks pirkėjas tokiai sumai būtų, nėra (CPK 704 straipsnio 1 dalis).

21Pažymėtina ir tai, kad kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, pareiškėjas UAB ( - ) yra pateikęs nemažai skundų dėl antstolių veiksmų (tarp jų ir susijusių su varžytinėmis), tačiau visi jie teismų atmetami.

22Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad antstolis V. M. vykdydamas vykdomąsias bylas Nr. 0240/16/01708 ir 0240/16/01706, jokių konkrečių LR įstatymų bei poįstatyminių aktų nepažeidė ir naikinti antstolio priimtą 2015-11-25 patvarkymą bei priimti sprendimą tęsti varžytines skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 176 – 179 str.)

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str.,

Nutarė

25pareiškėjo UAB ( - ) skundą dėl antstolio V. M. veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0240/16/01708 ir Nr. 0240/16/01706 atmesti.

26Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ( - ) skundą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėjas UAB ( - ) pateikė antstoliui V. M. 2017-01-12 skundą dėl jo... 5. Skunde nurodė, kad antstolis V. M. vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0240/16/01708,... 6. A. V. M. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.... 7. Suinteresuotas asmuo B KB KU ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į skundą,... 8. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikė.... 9. Šalims apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, byla... 10. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 11. Iš civilinės bylos ir vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, kad antstolis... 12. Atliekant vykdymo veiksmus šiose vykdomosiose bylose (Nr. 0240/16/01708 ir... 13. 2017-01-12 gautas pareiškėjo UAB ( - ) skundas, pareiškėjui nesutinkant su... 14. Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl... 15. LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d. nustatyta, jog antstolis, vykdydamas... 16. Šie principai taip pat taikomi ir atliekant turto pardavimo iš varžytinių... 17. Pareiškėjas savo skunde nurodė, kad nesutinka su antstolio veiksmais,... 18. Pažymėtina, kad jokių įrodymų, patvirtinančių šias pareiškėjo skunde... 19. Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas numato, kad turto vertei nustatyti... 20. Paminėtina ir tai, kad pareiškėjas, siekdamas išvengti, jo manymu, turto... 21. Pažymėtina ir tai, kad kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO... 22. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą,... 23. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str.,... 25. pareiškėjo UAB ( - ) skundą dėl antstolio V. M. veiksmų vykdomosiose... 26. Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...