Byla 2A-2180/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūnio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pareikštą apeliacinėje byloje Nr. 2A-2180/2012 pagal atsakovo Nordea Bank Finland Plc apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1022-611/2012 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl sandorių pripažinimo niekiniais, tretieji asmenys savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, Siemens Osakeyhtio, uždaroji akcinė bendrovė „Fima“, Lietuvos-Islandijos uždaroji akcinė bendrovė „HNIT-Baltic“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Indeco: Investment and Development“, institucija teikianti byloje išvadą Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio UAB „Urbico“ ir Nordea Bank Finland Plc 2007 m. sausio 17 d. sudarytą ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02; 2007 m. sausio 17 d. šalių sudarytą sutartį dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių Nr. KS 07/01/001; 2007 m. liepos 23 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio sutartinius įkeitimus; taikyti restituciją ir priteisti ieškovui visas bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovui nuskaityti lėšas, kurios pervedamos iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ į ieškovo sąskaitą, šias lėšas areštavo, pavedė saugoti ieškovui ir leido ieškovui naudoti šias lėšas ūkinėje komercinėje veikloje. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi minėtą nutartį pakeitė – paliko draudimą atsakovui nuskaityti nuo ieškovo atsiskaitomųjų sąskaitų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokamas sumas, o likusią nutarties dalį panaikino. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies ir pavedė ieškovui pagal 2006 m. spalio 27 d. paslaugų teikimo sutartį sumokamas areštuotas sumas saugoti ieškovo banko sąskaitoje ir iš jų atlikti einamuosius mokėjimus konkretiems mokėjimams teismo nustatytose mokėjimų dydžių ribose. Lietuvos apeliacinis teismas šią nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki šiol.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino – pripažino niekinėmis nuo sudarymo momento ieškovo ir atsakovo 2007 m. sausio 17 d. sudarytą ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02, sutartį dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių Nr. KS07/01/001 ir 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24. Taikė restituciją ir įpareigojo ieškovą grąžinti atsakovui 55 303 521,69 Lt. Pripažino niekiniais ir negaliojančiais ieškovo ir atsakovo 2007 m. sausio 17 d. kredito sutarties tinkamą įvykdymą užtikrinančius sandorius – įkeitimo lakštus ir sutartinį įkeitimą Nr.01220080009505.

6Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, jį apskundė. Apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Civilinė byla su atsakovo apeliaciniu skundu perduota Lietuvos apeliaciniam teismui.

7Ieškovas 2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Ieškovas prašo leisti iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi areštuotų lėšų atsiskaityti su UAB „HNIT-BALTIC“ pagal 2012 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. PK12260, sumokant 28 435 Lt, ir su Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialu dėl sankryžų K215 ir K216 valdiklių suprogramavimo ir suderinimo centralizuotoje eismo sistemoje MOTION, sumokant 99 514,03 Lt.

8Ieškovas nurodo, kad pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“, ieškovas turės atlikti papildomus mokėjimus subrangovams pagal UAB „HNIT-BALTIC“ 2012 m. rugsėjo 28 d. ieškovui pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Nr. PK12260 už suteiktas mobiliosios Android aplikacijos sukūrimą, 28 435 Lt ir 2012 m. spalio 1 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateiktą reikalavimaą atlikti sankryžų perprogramavimo darbus, kurių atlikimui Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas pateikė pasiūlymą dėl darbų atlikimo įpareigojant ieškovą sumokėti 99 514,03 Lt. Ieškovas teigia, kad neturi galimybės įvykdyti šių prievolių, todėl prašo teismo leisti apmokėti sąskaitas iš pagal paslaugų sutartį gautų ir ieškovo sąskaitoje saugomų areštuotų lėšų. Ieškovas nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartimi buvo pripažintas ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumas, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. laprkčiio 11 d. nutartis palikta nepakeista. Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad jau yra įvertinęs, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą šioje byloje ir pripažino, kad pats laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra pagrįstas. Nutartyse pripažinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą lemia poreikis išsaugoti ieškovo ūkinės veiklos tęstinumą. Aplinkybę, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos, patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys tenkintas visiškai. Ieškovui nevykdant paslaugų sutarties prievolių, paslaugų sutartis galėtų būti nutraukta ir ieškovui grėstų ūkinės veiklos nutraukimas. Tai lemtų negalimumą taikyti restituciją įsiteisėjus 2012 m. birželio 18 d. sprendimui byloje. Ieškovas kas mėnesį išleidžia visus numatytus 75 000 Lt atsiskaitymams su savo įprastiniais subrangovais. Sumažinti šių išlaidų ieškovas neturi galimybės. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos. Jas pritaikius bus užtikrintas paslaugų sutarties vykdymas, ieškovo kreditorių teisėti interesai ir ieškovo ūkinės komercinės veiklos tęstinumas. Proporcingumą užtikrina pagal rangos sutartį SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokėtina 79 419 206,14 Lt suma, kurios ieškovas neprašo leisti naudoti sąskaitų apmokėjimui, šios lėšos yra kaupiamos atsakovo sąskaitoje. Sukaupti 575 164,78 Lt pagal paslaugų sutartį areštuotų lėšų. Pagal rangos sutartį sumokėtų lėšų iš viso areštuota 7 006 210,10 Lt. Bendra pagal paslaugų ir rangos sutartis areštuota suma sudaro 7 581 374,88 Lt. Išskyrus santykinai nedidelį 127 949,03 Lt mokėjimą, likusios areštuotos lėšos skirtos atsakovo kreditorinių reikalavimų tenkinimui ir iš jų ieškovo ūkinė komercinė veikla nebus vykdoma.

9Ieškovas taip pat prašo pripažinti šio prašymo 1-7 priedus nevieša bylos medžiagos dalimi bei uždrausti tretiesiems asmenims susipažinti su prašymo priedais ir juos kopijuoti. Ieškovas nurodo, kad prašymo prieduose esantys duomenys sudaro komercinę paslaptį, todėl juos paviešinus, būtų padaryta žalos ieškovo ir jo kreditorių interesams. Asmenys, veikiantys su ieškovu tose pačiose paslaugų teikimo rinkose, gali būti suinteresuoti panaudoti šią informaciją savo naudai.

10Atsakovas prašo ieškovo prašymą atmesti. Panaikinti šioje byloje Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nesutinka su prašymu pripažinti prašymo priedus ne vieša bylos medžiaga.

11Atsakovas nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas 2011 m. lapkričio 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo išspręstas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartis buvo priimta iki Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo planas, priėmimo. Restruktūrizavimo planas numato visas reikalingas ir būtinas priemones, skirtas tęsti ieškovo ūkinę komercinę veiklą, atkurti jo mokumą ir išvengti bankroto. Todėl nėra teisinio pagrindo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas neįrodė, kad lėšos yra būtinos, kadangi išleidžiama subrangovams suma nurodyta su PVM, o PVM mokėjimui yra skirta papildoma suma. Ieškovas pateikia tik paskutinių keturių mėnesių skaičiavimus, tačiau ne visų metų, todėl išlieka tikimybė, kad per kitus aštuonis mėnesius lėšų liko ir jos gali būti panaudotos. Pagal 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį ieškovui reikalingų lėšų suma buvo dirbtinai padidinta ir 75 000 Lt be PVM per mėnesį nebuvo ir nėra reikalingi subrangovams sumokėti. Ieškovas pateiktais skaičiavimais siekia sąmoningai suklaidinti teismą, kadangi reikalingų sumų apskaičiavimus ieškovas pateikė be PVM. Reikalingą PVM sumą ieškovas išskyrė į atskirą mokėjimą. Ieškovas subrangovams kiekvieną mėnesį išleido ne 75 000 Lt, bet apie 62 000 Lt, kadangi pridėtinės vertės mokesčio suma buvo padengta iš leistų 53 300 Lt mokėjimų. UAB „HNIT-BALTIC“ mokėtina suma jau buvo įtraukta pagal Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį. Kyla UAB „HNIT-BALTIC“ išrašytos sąskaitos pagrįstumo klausimas. Kaip matyti, 2011 metais sąskaita 23 500 Lt + PVM 4 935 Lt buvo išrašyta už vairuotojų informacinės sistemos atnaujinimo darbus, t. y. naujo puslapio dizaino sukūrimą, internetinio puslapio konfigūravimą ir sąsajas su turinio valdymo sistema bei TVS ir naujo puslapio diegimu ir testavimu. 2012 m. rugsėjo 28 d. sąskaita identiška aukščiau nurodytai sumai ir yra išrašyta už mobiliosios Android aplikacijos sukūrimą pagal pridėtą techninę užduotį. Įtartina, kodėl tokios pagal savo esmę skirtingos paslaugos yra įvertintos tokia pačia kaina. Siemens mokėtiną sumą pagrindžiantis įrodymas neatspindi šiandieninės situacijos, be to, nėra pagrįstas būtent Siemens pasirinkimas darbų atlikimui ir pačių darbų atlikimo būtinumas. Prašymas subrangovams sumokėti papildomas pinigų sumas yra nepagrįstas, kadangi ieškovas neįrodė lėšų trūkumo. Be to, Siemens mokėtina suma grindžiama vieninteliu įrodymu – pateiktu pasiūlymu. Neaišku, ar šie darbai yra būtini. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmę. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti siekiama apsaugoti atsakovo interesus užtikrinant kredito grąžinimą, nes būtent atsakovas tiek palankaus, tiek nepalankaus sprendimo atveju yra/bus didžiausias ieškovo kreditorius.

12Atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad ieškovas tiek savo ankstesnį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek ir naująjį prašymą grindžia teiginiu, kad tokios laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos, siekiant užtikrinti ieškovo ūkinės komercinės veiklos tęstinumą. Ieškovas, parengdamas ir teikdamas tvirtinti savo restruktūrizavimo planą, patvirtino, kad yra pajėgus vykdyti restruktūrizavimo plane numatytas sąlygas, o restruktūrizavimo plane numatytos pajamos bus pakankamos jo veiklai išlaikyti ir mokumui susigrąžinti. Tam pritarė ir teismas. Taigi nėra teisinio pagrindo toliau taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nuo pat restruktūrizavimo plano patvirtinimo nevykdo nei vienos iš restruktūrizavimo plane numatytų sąlygų, kuriomis atsakovas sutiko leisti ieškovui naudoti dalį pagal paslaugų sutartį gaunamų lėšų, dėl šios priežasties atsakovas patvirtina ir pareiškia, kad šios suteiktos nuolaidos negalioja (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 19 str. 4 p., Urbico restruktūrizavimo plano 4.3 d.).

13Atsakovas nurodo, kad su prašymu pateikiami duomenys nelaikytini komercine paslaptimi, kadangi neatitinka įstatyme nustatytų komercinės paslapties požymių. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad prašomi apsaugoti duomenys kvalifikuotini kaip komercinė paslaptis, nėra įrodymų, kad valdymo organai yra priėmę sprendimą dėl tokio pobūdžio ar šių konkrečių duomenų pripažinimo komercine paslaptimi. Komercinės paslapties požymius detalizuoja Akcinių bendrovių įstatymas (toliau - ABĮ), kurio 19 straipsnio 4 dalyje ir 34 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad informaciją, kuri yra laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, nustato bendrovės valdyba, o jos nesant – bendrovės vadovas. Įrodymų, galinčių patvirtinti, kad toks valdymo organų sprendimas yra priimtas ir, kad sprendimu būtent tokio pobūdžio informacija yra pripažinta bendrovės komercinės paslaptimi, ieškovas nepateikė ( CPK 178 straipsnis).

14Prašymas atmestinas.

15CPK 148 straispnio 1 dalyje numatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją. Jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys šalies interesus, asmuo gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą.

16Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo leisti ūkinei komercinei veiklai, t. y. atsiskaitymams su subrangovais, panaudoti didesnę pinigų sumą nei nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartyje. Ieškovas tokį prašymą grindžia būtinumu užtikrinti jo ūkinės komercinės veiklos tęstinumą, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ raštais, technine užduotimi, UAB „HNIT-Baltic“ pasiūlymu ir Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo pasiūlymu (8 t., 9, 10, 11, 12, 13, 14-17 b. l.). Ieškovas, pagrįsdamas prašymo tenkinimo būtinumą, nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą – leidimą ieškovo ūkinėje komercinėje veikloje panaudoti dalį pagal paslaugų sutartį areštuotų lėšų – jau du kartus yra pripažinęs Lietuvos apeliacinis teismas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šio ieškovo prašymo tenkinimui neturi įtakos aplinkybė, jog Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi tenkintas ieškovo prašymas ir jam buvo leista naudotis tam tikra pinigų suma ūkinės komercinės veiklos vykdymui. Ieškovo prašymas leisti panaudoti dalį pinginių lėšų ieškovo ūkinėje veikloje pats savaime nesudaro pagrindo spręsti apie jo pagrįstumą, o tai, kad ankstesnis prašymas buvo tenkintas, nesuponuoja nagrinėjamo prašymo patenkinimo. Tai, kad pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį patenkino, taip pat neįrodo šio prašymo tenkinimo būtinumo. Ieškovas cituoja Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį, kurioje nurodyta, kad ieškovas, prašydamas leisti iš areštuotų lėšų atlikti einamuosius mokėjimus, turėjo pareigą įrodyti šios priemonės taikymo būtinumą, pagrįstumą ir apimtį, tačiau šių aplinkybių neįrodė. Taigi ieškovui žinoma, kad prašymas dėl tam tikros pinigų sumos panaudojimo iš areštuotų lėšų turi būti pagrįstas ir tokio prašymo būtinumas turi būti ieškovo įrodytas.

17Ieškovas klaidingai nurodo, kad UAB „HNIT-Baltic“ 2012 m. rugsėjo 28 d. pateikė PVM sąskaitą faktūrą dėl 28 435 Lt už Android aplikacijos sukūrimą, kurią ieškovas įpareigojamas apmokėti. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „HNIT-Baltic“ ieškovui pateikė ne PVM sąskaitą faktūrą, o pasiūlymą dėl darbų atlikimo ir jų kainos. Duomenų, kad darbai atlikti, nepateikta, todėl ieškovui nekyla pareiga atsiskaityti su UAB „HNIT-Baltic“. Papildomą 99 514,03 Lt sumos panaudojimą sankryžų perprogramavimo darbams atlikti ieškovas grindžia 2012 m. spalio 1 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ raštu bei Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo pasiūlymu. Teisėjų kolegija pažymi, kad ir šių darbų atlikimą ir jų perdavimą ieškovui liudijančių duomenų nepateikta. Tokiu atveju, kolegija sprendžia, kad nagrinėjamas ieškovo prašymas negali būti vertinamas įrodytu ir dėl to pagrįstu.

18Ieškovo teigimu, neapmokėjus sąskaitų, jam gali būti iškelta bankroto byla. Kolegijos konstatuota, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo pareigą atsiskaityti su subrangovais, o pateikti subrangovų pasiūlymai nesukelia ieškovui prievolės atsiskaityti už juose nurodytus darbus. Teismas neneigia, kad ieškovas pagal paslaugų sutartį įsipareigojo atlikti informacinės sistemos priežiūrą, tačiau vien užsakovo raštai ir subrangovų pasiūlymai nepagrindžia ieškovo papildomų mokėjimų būtinybės. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Nesant duomenų apie tinkamą darbų atlikimą ir jų priėmimą, negalima spręsti apie ieškovo mokėjimo pareigos egzistavimą, todėl ieškovo argumentai apie šios prievolės buvimą laikytini nepagrįstais.

19Įrodinėdamas aplinkybę, jog neturi galimybių atlikti nurodytų mokėjimų, ieškovas pateikė trijų mėnesių ataskaitą apie lėšų panaudojimą ir teigia, kad išleidžia visus numatytus 75 000 Lt atsiskaitymams su įprastiniais subrangovais. Atsakovas teisus, kad tokia ieškovo ataskaita nepatvirtina visos ieškovui leistos panaudoti lėšų sumos išleidimą, kadangi nėra aišku, kaip lėšos buvo naudojamos kitus aštuonis mėnesius. Todėl gali būti, jog dalis sumos, skirtos atsiskaitymams su subrangovais, yra nepanaudota.

20Pagal ( - ) straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė aplinkybės, kad jam kyla pareiga atsiskaityti su nurodytais subrangovais, todėl ieškovo prašymas laikytinas nepagrįstu ir dėl to netenkintinas. Nesant duomenų, jog darbai yra atlikti, perduoti ir priimti bei darbų priėmimo – perdavimo aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, teisėjų kolegija nevertina hipotetinės situacijos ir nesprendžia apie prašymo pagrįstumą tuo atveju, jei darbai būtų atlikti ir perduoti ieškovui.

21Konstatavus pareikšto prašymo nepagrįstumą, kiti jo ir prieštaravimų į jį argumentai pripažintini teisiškai nereikšmingais, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

22Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitus aplinkybėms ieškovui išlieka teisė kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (CPK 148 straipsnis).

23Dėl atsakovo Nordea Bank Finland Plc prašymo

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi buvo sudaryta teisėjų kolegija ieškovo RUAB „Urbico“ prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėti, todėl prieštaravimuose atsakovo Nordea Bank Finland Plc pareikšto prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo teisėjų kolegija nenagrinėja, tačiau nurodo, kad dėl šio klausimo sprendimo atsakovui išlieka teisė kreiptis į teismą su savarankišku prašymu.

25Dėl prašymo priedų pripažinimo ne vieša bylos medžiaga

26Prie prašymo pridėtus 1-7 priedus ieškovas prašo pripažinti ne vieša bylos medžiaga, uždraudžiant tretiesiems asmenimis susipažinti su šia medžiaga ir ją kopijuoti. Prašymas grindžiamas tuo, kad šiuose prieduose esantys duomenys sudaro komercinę paslaptį, todėl juos paviešinus, būtų padaryta žalos ieškovo ir jo kreditorių interesams. Asmenys, veikiantys su ieškovu tose pačiose paslaugų teikimo rinkose, gali būti suinteresuoti panaudoti šią informaciją savo naudai.

27Ieškovo prašomą pripažinti ne vieša informaciją sudaro SĮ „Susisiekimo paslaugos“ raštas, kuriuo ieškovas informuojamas dėl privalomų kasmetinių darbų atlikimo ir jų kainos, techninė užduotis, UAB „HNIT-BALTIC“ pasiūlymas, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ raštas, kuriuo ieškovas informuojamas dėl papildomų šviesoforo sekcijų įrengimo, Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo pasiūlymas dėl darbų atlikimo, pasiūlymo priedas, konkurso sąlygų dalies išrašas, subrangovų išrašytos ir ieškovo apmokėtos PVM sąskaitos faktūros su apibendrintu paskaičiavimu ir ieškovo banko sąskaitos išrašas su apibendrintu paskaičiavimu. Ieškovas teigia, kad minėta informacija sudaro bendrovės komercinę paslaptį. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Teisėjų kolegija pritaria atsakovo argumentui, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog informacija, pateikta prašymo 1-7 prieduose, yra ieškovo valdymo organų pripažinta komercine paslaptimi. Šį aplinkybė lemia ieškovo prašymo netenkinimą (( - ) straipsnis).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti niekine ir... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. tenkino ieškovo prašymą... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 6. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, jį apskundė. Apeliaciniu skundu... 7. Ieškovas 2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 8. Ieškovas nurodo, kad pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su SĮ... 9. Ieškovas taip pat prašo pripažinti šio prašymo 1-7 priedus nevieša bylos... 10. Atsakovas prašo ieškovo prašymą atmesti. Panaikinti šioje byloje Vilniaus... 11. Atsakovas nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas 2011 m.... 12. Atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d.... 13. Atsakovas nurodo, kad su prašymu pateikiami duomenys nelaikytini komercine... 14. Prašymas atmestinas.... 15. CPK 148 straispnio 1 dalyje numatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo leisti ūkinei komercinei veiklai, t. y.... 17. Ieškovas klaidingai nurodo, kad UAB „HNIT-Baltic“ 2012 m. rugsėjo 28 d.... 18. Ieškovo teigimu, neapmokėjus sąskaitų, jam gali būti iškelta bankroto... 19. Įrodinėdamas aplinkybę, jog neturi galimybių atlikti nurodytų mokėjimų,... 20. Pagal ( - ) straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 21. Konstatavus pareikšto prašymo nepagrįstumą, kiti jo ir prieštaravimų į... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitus aplinkybėms ieškovui išlieka teisė... 23. Dėl atsakovo Nordea Bank Finland Plc prašymo... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m.... 25. Dėl prašymo priedų pripažinimo ne vieša bylos medžiaga... 26. Prie prašymo pridėtus 1-7 priedus ieškovas prašo pripažinti ne vieša... 27. Ieškovo prašomą pripažinti ne vieša informaciją sudaro SĮ „Susisiekimo... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“...