Byla 2-9-874/2014
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, dėl nepilnamečio vaiko pavardės įrašo pakeitimo, iškeltoje pagal ieškovės E. V. ieškinį atsakovui A. J., išvadą duodančioms institucijoms Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui bei Teisės ir metrikacijos skyriui

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant ieškovei E. V., išvadą teikiančios institucijos – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Genovaitei Eidukienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, dėl nepilnamečio vaiko pavardės įrašo pakeitimo, iškeltoje pagal ieškovės E. V. ieškinį atsakovui A. J., išvadą duodančioms institucijoms Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui bei Teisės ir metrikacijos skyriui,

Nustatė

2Ieškovė E. V. ieškinį (1-5 b. l.) palaikė iš dalies, prašė teismą nustatyti šalių nepilnamečio sūnaus F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą su motina E. V., priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui F. J. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis po 300,00 Lt nuo 2011-08-01 iki sūnaus pilnametystės, vaikui priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskirti vaiko motiną E. V., priteisti iš atsakovo 7200,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki kreipimosi į teismą dienos, priteisto išlaikymo įsiskolinimo tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskirti ieškovę ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė atsisakė reikalavimo pakeisti F. J. 2009-09-11 įraše Nr. 212 gimimo metrikų knygoje ir gimimo liudijime įrašytą vaiko pavardę iš „J.“ į „V.“. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas gimus sūnui, po dviejų mėnesių išėjo ir nebesidomėjo vaiku. Prašė padėti išlaikyti vaiką, bet atsakovas atsisakė. Sūnus Faustas gimė ( - ), o atsakovas išėjo 2009 m. lapkričio mėnesį. Sūnaus neišlaikė ir tuos du mėnesius, kai dar gyveno kartu, nes atsakovas niekur nedirbo. Ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos niekada nebuvo kilę, nes atsakovas nesidomėjo vaiku, nė karto nuo 2009 m. lapkričio mėnesio sūnaus neaplankė, su ieškove bendravo tik per „facebook‘ą“. Vaikas visą laiką gyveno su ieškove, netgi tada, kai ji buvo užsienyje, todėl prašo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove. Išlaikymo vaikui sumą mažina nuo 700,00 Lt iki 300,00 Lt per mėnesį. Ieškovė šiuo metu nedirba, vaiką išlaikyti padeda ieškovės tėvai, dar turi santaupų (dirbo užsienyje). Vaiko išlaikymui per mėnesį išleidžia apie 600 Lt, kasdien veža į vaikų darželį ( - ). Ieškovė nori būti paskirta vaiko išlaikymo uzufrukto teise tvarkytoja. Išlaikymo įsiskolinimą taip pat prašo priteisti po 300 Lt per mėnesį nuo 2009-09-01 iki kreipimosi į teismą dienos. Prašo taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas A. J. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą atsakovui pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje http://www.teismai.lt (80, 85 b. l.), todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

4Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateiktoje išvadoje nurodė, kad neprieštarauja dėl mažamečio vaiko F. J. gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove bei išlaikymo priteisimo iš atsakovo, tačiau prieštarauja dėl mažamečio vaiko pavardės keitimo (89-90 b. l.). Institucijos išvadai teikti atstovė Genovaitė Eidukienė teismo posėdyje dėl mažamečio vaiko pavardės pakeitimo iš „J.“ į „V.“ nepasisakė, nes ieškovė atsisakė šio reikalavimo. Dėl kitų reikalavimų institucijos atstovė nurodė, kad tėvas privalo mokėti išlaikymą, neprieštarauja, kad iš jo būtų priteistas išlaikymas po 300,00 Lt kas mėnesį. Gyvenimo sąlygos pas ieškovę vaikui yra geros, turi savo kambarį, neprieštarauja dėl gyvenamosios vietos nustatymo su motina, kadangi vaikas visada su ja gyveno, o atsakovas jo nėra aplankęs.

5Išvadą teikiančios institucijos Joniškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir metrikacijos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateiktoje išvadoje nurodo, kad neprieštarauja F. J., a. k. ( - ) pavardės keitimui ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (91-92 b. l.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovo atstovės paaiškinimais, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, pateiktais rašytiniais duomenimis – vaiko gimimo liudijimu (7 b. l.), išrašu apie asmenį (20 b. l.), išrašais iš VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Sodros duomenų bazių (34-37 b. l.), Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato 2014-08-12 raštu Nr. 40-62-S-7323 (75 b. l.), nustatyta, kad ieškovei E. V., a. k. ( - ) ir atsakovui A. J., a. k. ( - ) neįregistravus santuokos ( - ) gimė sūnus F. J.. Atsakovas nuo vaiko gimimo jo neišlaikė, po kelių mėnesių paliko ieškovę su vaiku ir iki šiol jo nelanko, neteikia vaikui išlaikymo. Ieškovė ir teismas šioje byloje ėmėsi visų įmanomų priemonių nustatyti atsakovo gyvenamąją vietą, buvo paskelbta jo paieška, tačiau tiksli gyvenamoji vieta nenustatyta. Artimųjų teigimu, atsakovas 3 metus gyvena Anglijoje (75 b. l.). Mažametis vaikas F. J. nuo gimimo gyvena su savo motina (ieškove). Ieškovė gyvena pas savo močiutę O. I. nuosavame name, vaiko gyvenimo sąlygos yra geros.

8Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuoja teismų praktiką, kad teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be kitų aplinkybių, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas bei galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas, taip pat tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko ir tėvo bei motinos, taip pat brolių ir seserų ryšį, vaiko norus ir kt. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir raidos sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartį civilinėje byloje G. K. v. T. K ; 2010 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Ž. S. v. V. S. , bylos Nr. 3K-3-41/2010; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013).

9Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, kad vaikas nuo gimimo gyvena kartu su motina, ieškovė jį prižiūri, auklėja, išlaiko, kartu gyvena ieškovės dukra iš pirmos santuokos, tuo tarpu atsakovas vaiko penkis metus nelankė, neišlaikė, daro išvadą, kad vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškove.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismų praktikoje vyrauja nuostata, kad sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 str. 1 d. – prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

11Ieškovė posėdžio metu sumažino ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo dydžio ir prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės. Ieškovė paaiškino, kad vaiko išlaikymui kas mėnesį išleidžia apie 600,00 Lt. Ieškovė šiuo metu niekur nedirba, gyvena iš santaupų, padedama tėvų, nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturi (34, 36 b. l.). Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie atsakovo gaunamas pajamas, nekilnojamojo turto jis taip pat neturi (35 b. l.). VĮ „Regitra“ 2011-10-17 duomenimis, atsakovo vardu yra registruotos dvi transporto priemonės: automobilis „Opel Ascona“, valst. Nr. ( - ) gamybos metai 1986, ir automobilis „VW LT 28“, valst. Nr. ( - ) gamybos metai 1984 (42 b. l.). Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma ir jo dydis negali būti ribojami vien nepilnamečio vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas nepilnamečiui vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymuisi, laisvalaikiui ir kt., ir išlaikymo dydžio kriterijai sietini su minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio suma. Dėl to, teismas turi pagrindą tenkinti ieškovės patikslintą reikalavimą ir priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui F. J. po 300,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, t. y. 2011-09-01 iki vaiko pilnametystės (CK 3.194 str.; 3.200 str.). Teismas mano, kad atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ieškovės prašomas priteisti 300,00 Lt išlaikymo dydis nagrinėjamos bylos atveju yra pagrįstas, atsakovui nebūtų per didelis ir nepažeistų atsakovo teisių, atsižvelgiant į jo amžių, darbingumą ir turtinę padėtį.

12Be to, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priteisti iš atsakovo ieškovės prašomą patikslintą išlaikymo vaikui įsiskolinimą nuo 2009-09-01 iki ieškinio pareiškimo momento, t. y. iki 2011-09-01 ir tai sudaro 7200,00 Lt (24 mėn. po 300 Lt), kadangi nustatyta, jog atsakovas tuo laikotarpiu nevykdė savo pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką (CK 3.200 str.).

13Šalių vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama ieškovė (CK 3.185 str. 1 d., 2 d., 3.190 str. 1 d.).

14Sprendimas išlaikymo vaikui priteisimo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

15Naikintina 2011 m. spalio 17 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė dėl nepilnamečio vaiko F. J. laikino išlaikymo periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt priteisimo iš atsakovo.

16Teismas priima ieškovės E. V. atsisakymą ieškinio dalyje dėl nepilnamečio vaiko pavardės įrašo pakeitimo.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovo priteistinos ieškovės patirtos 726,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (13-14 b. l.).

18Iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 324,00 Lt žyminis mokestis valstybei, nuo kurio ieškovė buvo atleista, bei 18,83 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, iš viso 342,83 Lt (CPK 83 str., 85 str., 96 str.).

19Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263–268 str., 270 str., 271 str., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priimti ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl nepilnamečio vaiko F. J., gim. ( - ), pavardės įrašo pakeitimo ir bylą šioje dalyje nutraukti.

22Nustatyti nepilnamečio vaiko F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove E. V., a. k. ( - )

23Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis po 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct) (86,87 EUR) nuo ieškinio padavimo dienos, t. y. 2011-09-01 iki vaiko pilnametystės.

24Priteisti vienkartine išmoka iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) jo nepilnamečiam vaikui F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), 7200,00 Lt (septynis tūkstančius du šimtus litų 00 ct) (2085,26 EUR) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2011-09-01.

25Nepilnamečio vaiko F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), turtą ir lėšas tvarkyti uzufrukto teisėmis skirti ieškovę E. V., a. k. ( - )

26Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

27Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) ieškovei E. V. ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas 726,00 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus 00 ct) (210,26 EUR).

28Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 342,83 Lt (tris šimtus keturiasdešimt du litus 83 ct) (99,29 EUR) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660.

29Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę dėl laikino išlaikymo nepilnamečiam vaikui F. J. periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt priteisimo iš atsakovo.

30Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė,... 2. Ieškovė E. V. ieškinį (1-5 b. l.) palaikė iš dalies, prašė teismą... 3. Atsakovas A. J. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareikštą... 4. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 5. Išvadą teikiančios institucijos Joniškio rajono savivaldybės... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškovo atstovės paaiškinimais, Joniškio rajono savivaldybės... 8. Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuoja teismų praktiką, kad teismas,... 9. Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. nustatyta,... 11. Ieškovė posėdžio metu sumažino ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo... 12. Be to, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priteisti iš atsakovo... 13. Šalių vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama... 14. Sprendimas išlaikymo vaikui priteisimo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str.... 15. Naikintina 2011 m. spalio 17 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė... 16. Teismas priima ieškovės E. V. atsisakymą ieškinio dalyje dėl nepilnamečio... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 18. Iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 324,00 Lt žyminis mokestis... 19. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263–268 str., 270 str., 271 str.,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priimti ieškovės atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl nepilnamečio vaiko F.... 22. Nustatyti nepilnamečio vaiko F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją... 23. Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui F. J., a. k. (... 24. Priteisti vienkartine išmoka iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) jo nepilnamečiam... 25. Nepilnamečio vaiko F. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), turtą ir lėšas tvarkyti... 26. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 27. Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) ieškovei E. V. ieškovės turėtas... 28. Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 342,83 Lt (tris šimtus... 29. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m.... 30. Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui,...