Byla 1A-206-574/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Liudvinavičienės, Jurgitos Mačionytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vitalijos Norkūnaitės, sekretoriaujant Agnei Strunkytei, dalyvaujant prokurorui Sergejui Korotčenkai, nuteistojo M. V. (M. V.) gynėjai adv. Danutai Cytovič, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio, kuriuo M. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste BK) 281 straipsnį 7 dalį 51 MGL (1 920,66 eurų) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir M. V. paskirta bausmė – 34 MGL (1 280,44 eurų) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 68 straipsniu M. V. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones 1 metams.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija,

Nustatė

3

 1. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

4M. V. nuteistas už tai, kad 2017 m. lapkričio 26 d. apie 18.25 val., važiuodamas ( - ), J. P. II gatvės asfaltuotu keliu, vairavo automobilį „VW Passat“, v.n. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) nustatyta mažiausia koncentracija 2,73 prom. etilo alkoholio (2017 m. lapkričio 26 d. 18.34 val. alkoholio kiekio matuokliu „Alcotest 7510“ Nr. ARJK0150 jam buvo nustatytas 2,83 prom. neblaivumas).

 1. Apeliacinio skundo argumentai
 1. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendį pakeisti: vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą ir remiantis BK 72 straipsnio 2 ir 5 dalimis, iš M. V. išieškoti konfiskuotino turto – automobilio „VW Passat“, v.n. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 800 Eur. Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.
 2. Nurodo, kad turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, kaltinamojo asmenybės ar kitų panašių aplinkybių, jis privalomai skiriamas nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos (kasacinė nutartis Nr. 2K-243-942/2016).
 3. Teismų praktikoje laikomasis nuomonės, kad teismas, spręsdamas, ar turtas laikytinas nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone, turi įvertinti šio turto panaudojimo reikšmę nusikalstamos veikos sudėties požymių įgyvendinimui (kasacinės nutartys Nr. 2K-24/2011, 2K-237/2011). M. V. veika priskiriama prie tyčinių nusikalstamų veikų. Be transporto priemonės jis nebūtų galėjęs atlikti jam inkriminuotų veiksmų. Tokiu būdu automobilis buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, kuri tiesiogiai panaudota nusikalstamai veikai padaryti.
 4. Teismas, nurodydamas, kad konfiskuotina transporto priemonė kaltinamajam nepriklauso, visiškai nevertino BK 72 straipsnio 5 dalies taikymo galimumo. Tuo atveju, jei automobilis priklauso ne kaltininkui, o tretiesiems asmenims, įstatymas numato, kad teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis). Antraip įstatyme numatytos baudžiamojo poveikio priemonės neužtikrintų prevencinio tokių priemonių tikslo.
 5. Pagal teismų formuojamą praktiką, turto konfiskavimas netaikomas tik išimtinais atvejais, prieš tai kruopščiai įvertinus visas turto savininko asmenybę, turtinę padėtį apibūdinančias aplinkybes ir nustačius, kad minėtos įstatymo nuostatos taikymas aiškiai pažeistų proporcingumo principą. Teismo argumentai, kad M. V. pirmą kartą traukiamas atsakomybėn už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam, praeityje nebuvo teistas, nėra pagrindas netaikyti turto konfiskavimą reglamentuojančių įstatymo normų. Jeigu taikant turto konfiskavimą gali būti pažeistas proporcingumo principas, į šią aplinkybę teismas gali atsižvelgti skirdamas bausmę, pavyzdžiui skirti mažesnį baudos dydį ar baudos sumokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui, tačiau nekonfiskuoti transporto priemonės, atitinkančios konfiskuotino turto požymius ar išieškoti jos turto vertę atitinkančios sumos, nėra pagrindo. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinė byla Nr. 2K-514/2007).
 6. Pirmosios instancijos teismas nepaskirdamas M. V. automobilio VW Passat vertę atitinkančios pinigų sumos - 800 Eur konfiskavimo, netinkamai aiškino BK 72 straipsnio nuostatas.
 7. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą atmesti.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

5Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Pagal bylų nagrinėjimo proceso apeliacinės instancijos teisme bendrąsias nuostatas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 320 straipsnyje, apeliacinės instancijos teismas patikrino bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.
 2. Teisėjų kolegija sutinka su prokuroro skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino BK 72 straipsnio nuostatas.
 3. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 straipsnio 7 dalį kyla tam, kuris vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. Taigi, sąmoningas transporto priemonės panaudojimas, darant šioje teisės normoje numatytą tyčinę nusikalstamą veiką, yra įtrauktas į BK 281 straipsnio 7 dalyje aprašytą nusikaltimo sudėtį kaip būtinasis požymis. Tai, kad transporto priemonė, numatyta BK 281 straipsnio 7 dalies dispozicijoje, laikytina šioje teisės normoje aprašytos nusikalstamos veikos priemone, kuri gali arba turi būti konfiskuojama, pripažįstama ir formuojamoje šios naujos teisės normos taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-392-699/2017).
 4. Kriminalizavus tokią veiką, baudžiamąja atsakomybe siekiama didinti eismo saugumą, taip pat užkirsti kelią neblaivių vairuotojų daromiems Kelių eismo taisyklių pažeidimams, keliantiems itin didelį pavojų kitiems eismo dalyviams, ypač eismo įvykiams, kuriuose žūsta ar sužalojami žmonės. Šie tikslai įgyvendinami, taikant transporto priemonių, kurias vairuojant buvo padarytos nusikalstamos veikos, konfiskavimą. Turto konfiskavimą reglamentuoja BK 72 straipsnio nuostatos, pagal kurias turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 3 dalį kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais.
 5. Transporto priemonė – automobilis „VW Passat“, v.n. ( - ), kurią vairavo neblaivus M. V., yra nusikaltimo padarymo priemonė, kuri pagal BK 72 straipsnio nuostatas turi būti konfiskuojama. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas svarstė automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo klausimą, tačiau nustatęs, kad M. V. vairuotas automobilis priklauso A. S., t.y. trečiam asmeniui, jo nekonfiskavo.
 6. BK 72 straipsnio 2 dalis yra bendroji norma, kuri apibrėžia konfiskuotiną turtą, o konfiskuojant kitiems asmenims perduotą nusikaltimo padarymo įrankį, priemonę ar nusikalstamos veikos rezultatą, vadovaujamasi BK 72 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis taisyklėmis. Nenustačius BK 72 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų, kuomet gali būti konfiskuojama tretiesiems asmenims priklausanti transporto priemonė, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis). BK 72 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos nagrinėjamoje byloje nenustatytos.
 7. Teisėjų kolegija sutinka su prokuroro skundo argumentais, kad nurodydamas, jog konfiskuotina transporto priemonė M. V. nepriklauso, visiškai nevertino BK 72 straipsnio 5 dalies taikymo galimumo. Antai, BK 72 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų BK 72 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.
 8. Iš baudžiamojoje byloje esančios VšĮ „Emprekis“ pažymos matyti, kad automobilio „VW Passat Variant CL (TDI)“, kurio variklio darbinis tūris 1896 kub. cm, variklio galia 66 kW/89 AG, gamybos periodas 1993 – 1996 metai, pasirinkti metai 1995, vidutinė kaina Lietuvoje yra 662 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), su PVM – automobilio kaina - 800 Eur (b.l. 15). Nei nuteistasis, nei gynėja teismo posėdyje nurodomos automobilio vertės neginčijo. Šis suma yra objektyviais duomenimis nustatyta ir abejonių teisėjų kolegijai nekelia, nors byloje esančioje 2017 m. lapkričio 21 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje yra nurodyta transporto priemonės kaina – 100 eurų (b.l. 23). Atkreiptinas dėmesys, kad fiziniai asmenys pirkdami ar parduodami automobilius patys pasirenka už kokią kainą parduoti ar pirkti prekes, todėl automobilio reali vertė ir nurodoma pardavimo kaina gali skirtis. Teisėjų kolegijai nekelia abejonių VšĮ „Emprekis“ pažymoje nurodyta automobilio vidutinė rinkos kaina. Be to, kaip jau minėta, dėl nustatytos automobilio vidutinės rinkos kainos nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme, ginčų nekilo.
 9. Prokuroras prašo priteisti automobilio vertę, nurodydamas automobilio kainą su 138 Eur PVM mokesčiu, tačiau priteisiant turto vertę, šis turtas nėra apmokestinamas PVM mokesčiu, kito įstatyminio pagrindo skaičiuoti PVM mokestį už priteisiamo turto vertę nėra, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vidutinė rinkos kaina yra ne 800 Eur, o 662 Eur, todėl ši suma ir priteistina iš M. V. valstybės naudai (BK 72 str. 5 d. ).
 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendis keistinas dėl neteisingai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

6Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu ir 336 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

7Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

8Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nuosprendį pakeisti.

9Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 ir 5 dalimis, iš nuteistojo M. V. (M. V.) išieškoti automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančią pinigų sumą – 662 (šeši šimtai šešiasdešimt du) Eur.

10Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.