Byla 3K-3-610/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Algio Norkūno (pranešėjas) ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Merula“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 24 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Merula“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42004 m. liepos 14 d. viešame aukcione buvo parduodamas atsakovui Kauno m. savivaldybei nuosavybės teise priklausantis privatizavimo objektas (pastatas-sandėlis). Viešo aukciono laimėtoju buvo pripažintas ieškovas ir pasirašytas viešo aukciono protokolas. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai delsia ir atsisako sudaryti su juo šio pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, atsakovas neteisėtai 2006 m. priėmė sprendimą išbraukti šį pastatą iš privatizavimo objektų sąrašo.

5Ieškovas 2007 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu 2006 m. liepos 20 d. Kauno m. savivaldybės Tarybos sprendimą Nr. T-293, kuriuo nuspręsta išbraukti iš Kauno m. savivaldybės 1999 m. papildomo privatizavimo objektų sąrašo pastatą-sandėlį, esantį Kaune, H. ir O. Minkovskių g. 73F, bei įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu šio pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį iš esmės patenkino: pripažino negaliojančiu ginčijamo sprendimo 1.3 punktą, kuriuo nuspręsta ginčo pastatą išbraukti iš privatizavimo objektų sąrašo, bei įpareigojo atsakovą sudaryti su ieškovu šio pastato pirkimo-pardavimo sutartį.

8Teismas laikė, kad šalių ginčas yra teismingas apylinkės teismui, kaip pirmosios instancijos teismui; ginčui išspręsti taikė Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo bei Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1503 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų normas.

9Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2008 m. liepos 24 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti Kauno apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui.

10Teisėjų kolegija nurodė, kad CPK 26 straipsnyje nustatyta, jog visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas šio Kodekso 27, 28 straipsniuose. CPK 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių nagrinėja apygardų teismai, kaip pirmosios instancijos teismai. Teisėjų kolegija konstatavo, kad apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 329 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir bylą perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

13Dėl CPK 27 straipsnio 3 punkto, 327 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto netinkamo taikymo bei nukrypimo šiuo klausimu nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos

14Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai privatizavimo objekto pardavimą viešo aukciono būdu prilygino konkursui, dėl to nepagrįstas sprendė, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, nustatytas CPK 27 straipsnio 3 punkte.

15Viešas aukcionas (CK 6.419 straipsnis) ir viešas konkursas (CK 6.947 straipsnis) įstatyme įtvirtinti kaip du atskiri turto pardavimo būdai. Jokių specialių rūšinio teismingumo taisyklių ginčams, kylantiems iš turto pardavimo viešo aukciono būdu, CPK nenustatyta, todėl jiems

16taikytina bendroji rūšinio teismingumo taisyklė, pagal kurią visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai (CPK 26 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2006, konstatavo, kad: CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių; civilinių bylų kategorija, susijusi su viešu konkursu, nevartotina visų konkursų prasme, o tik Viešųjų pirkimų įstatyme ir CK 6.947- 6.952 straipsniuose reglamentuojamiems sandoriams, t. y. viešųjų paslaugų teikimui; kitus ginčus, kilusius iš kitokių civilinių teisinių santykių, kuriuose nors ir vartojama konkurso sąvoka (pvz., 6.429 straipsnis), nagrinėja apylinkių teismai. Kadangi CK 6.429 straipsnyje reglamentuojamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas konkurso būdu, ginčo atveju ieškovas kaip teisėtas aukciono laimėtojas būtent ir reikalavo įpareigoti atsakovą sudaryti pastato pirkimo-pardavimo sutartį, tai apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl rūšinio teismingumo taisyklių pažeidimo yra visiškai nepagrįsti, akivaizdžiai nukrypta nuo suformuotos

17teismų praktikos.

18Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas nutartį, be pagrindo vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2005, nes šios ir nagrinėjamos bylų ratio decidendi yra skirtingi. Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje ieškovas ginčijo viešo aukciono rezultatus ir prašė pripažinti jį aukciono laimėtoju. Akivaizdu, kad šis ginčas kilo dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl kasacinis teismas nurodė, jog byla teisminga apygardos teismui. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir jokie konkurso rezultatai nebuvo ginčijami.

19Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Jame nurodoma, kad kasatorius netinkamai aiškina turto privatizavimą reglamentuojančias teisės normas. Remiantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 straipsnio ir Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1503 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų 58 punkto normomis akivaizdu, kad ginčas yra kilęs iš viešo aukciono, t. y. civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl nagrinėtinas apygardos teisme, kaip pirmosios instancijos teisme.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22Dėl CPK 27 straipsnio 3 punkto taikymo ir suformuotos teismų praktikos

23Civilinių bylų rūšinio teismingumo klausimus reglamentuoja CPK 26, 27 ir 28 straipsniai. CPK 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė rūšinio teismingumo taisyklė ir jos išimtys. Pagal ją visas civilines bylas pirmąja instanciją nagrinėja apylinkės teismai. Išimtys yra tai, kad dalį bylų pirmąja instancija nagrinėja apygardos teismai arba tik Vilniaus apygardos teismas, ir tai nustatyta atitinkamai CPK 27 ir 28 straipsniuose. CPK 27 straipsnis reglamentuoja, kurias civilines bylas nagrinėja apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai. CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad tai yra civilinės bylos dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių.

24Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad civilinės bylos dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių teismingumas netaikomas visų konkursų prasme, bet taikomas tais atvejais, kai apie tai nurodyta įstatyme (pvz., Viešųjų pirkimų) ar sprendžiama dėl CK 6.947-6.952 straipsniuose reglamentuojamų sandorių, t. y. viešų paslaugų pirkimo. Kitus ginčus, kilusius iš civilinių teisinių santykių, kuriuose nors ir vartojama konkurso sąvoka, nagrinėja apylinkių teismai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. B. v. AB „Mažeikių nafta“, bylos Nr. 3K-3-632/2006). Šioje nutartyje dalis civilinių bylų iš konkurso teisinių santykių yra išvardyta, nes nurodytos konkrečios teisės normos ir įstatymai. Nutartyje taip pat pasisakyta dėl priskyrimo šiai bylų kategorijai principų. Joje nurodyta, kad: 1) ne visi civiliniai teisniai santykiai, kuriuos reglamentuojant vartojamas konkurso terminas, priskiriamas šiai kategorijai; 2) priskyrimo pagrindas yra susiejimas su viešųjų paslaugų pirkimu. Paslaugų pirkimas pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartis reglamentuojamas analogiškai kaip ir daiktų pirkimas (CK 6.380-6.382 straipsniai), todėl tokių ginčų nagrinėjimo procesinė tvarka neturėtų skirtis. Pagal CK 6.381 įtvirtintą taisyklę viešojo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos konkurso tvarka, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Konkurso tvarka nustatyta todėl, kad būtų parinktas geriausias ir ekonomiškai, finansiškai ar kitaip naudingiausias variantas. Tokiu būdu pirkimams išleidžiamos valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės ar savivaldybės fondų lėšos būtų naudojamos efektyviausiai. Privatizuojant valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą vadovaujamasi iš esmės tokiais pačiais principais, nes siekiama sudaryti pirkėjų konkurenciją, kad parduodant valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą privatizavimo sandoriai būtų sudaryti kuo naudingesnėmis valstybei ir savivaldybei sąlygomis. Viena iš naudingumo pasekmių gali būti tai, kad daugiau lėšų gaunama į atitinkamą biudžetą. Prekių ir paslaugų viešo pirkimo-pardavimo sutartims CK normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita (CK 6.382 straipsnis). CK 6.419 straipsnis reglamentuoja daiktų pirkimą-pardavimą aukciono būdu, o jo 3 dalis – įstatymų taikymą vykdant valstybei ar savivaldybei priklausančių daiktų pirkimą-pardavimą pagal tokią pačią taisyklę, kaip CK 6.382 straipsnyje. Kasacinio teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutartyje nenurodyta, kad CK 6.419 straipsnyje reglamentuojami santykiai nepriskiriami prie viešojo konkurso santykių. Aptarti privatizavimo sandorių teisinio reglamentavimo tikslai, santykių pobūdis ir prigimtis sudaro pagrindą išvadai, kad teisiniai santykiai yra panašūs ir kilę ginčai gali būti nagrinėjami analogiškai. Tai patvirtina kasacinio teismo formuojama praktika kitose bylose. Antai ginčas dėl valstybinio turto viešo aukciono privatizavimo sandorio galiojimo yra priskiriamas prie ginčų dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L.P. įmonė v. Radviliškio rajono savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-311/2005). Teisėjų kolegija aptartų argumentų pagrindu daro išvadą, kad tokios pat pozicijos turi būti laikomasi ir kitais atvejais, kai reikalaujama įgyvendinti savivaldybės turto privatizavimo viešame aukcione sandorį. Civilinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl įpareigojimo sudaryti savivaldybės turto pirkimo-pardavimo sutartį, kai remiamasi savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono sandoriu, kuris neginčijamas, priskiriamas prie ginčų dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių ir civilinės bylos teismingumas nustatomas pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą.

25Teisėjų kolegija atmeta kasacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus ir nekonstatuoja pagrindų panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2004 m. liepos 14 d. viešame aukcione buvo parduodamas atsakovui Kauno m.... 5. Ieškovas 2007 m. rugsėjo 4 d. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį iš... 8. Teismas laikė, kad šalių ginčas yra teismingas apylinkės teismui, kaip... 9. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. Teisėjų kolegija nurodė, kad CPK 26 straipsnyje nustatyta, jog visas... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 13. Dėl CPK 27 straipsnio 3 punkto, 327 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 329... 14. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai privatizavimo objekto pardavimą... 15. Viešas aukcionas (CK 6.419 straipsnis) ir viešas konkursas (CK 6.947... 16. taikytina bendroji rūšinio teismingumo taisyklė, pagal kurią visas... 17. teismų praktikos.... 18. Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas nutartį, be pagrindo vadovavosi... 19. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, apeliacinės... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. Dėl CPK 27 straipsnio 3 punkto taikymo ir suformuotos teismų praktikos... 23. Civilinių bylų rūšinio teismingumo klausimus reglamentuoja CPK 26, 27 ir 28... 24. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad civilinės bylos dėl civilinių... 25. Teisėjų kolegija atmeta kasacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus ir... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...