Byla 2A-2490-392/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir LR Aplinkos ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų K. E., G. R., P. P., L. P., D. S. ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei ir LR Aplinkos ministerijai dėl 2008-12-08 priėmimo – perdavimo akto Nr. (51)-7.2 (S)-42 pripažinimo negaliojančiu, nuosavybės teisės į negyvenamąsias patalpas pripažinimo ir viešo aukciono bei jo rezultatų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, tretieji asmenys A. D., G. T., VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. K. Eržant, G. R., P. P., L. P., D. S. teismo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu 2008-12-08 priėmimo – perdavimo aktą Nr. (51)-7.2 (S)-42 dalyje dėl negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei; 2) pripažinti neteisėtais 2011-02-23 įvykusį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), aukcioną ir jo rezultatų pagrindu sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį bei juos pripažinti negaliojančiais; 3) D. S. pripažinti nuosavybės teisę į buto, esančio ( - ), priklausinį – negyvenamąją 14,83 kv. m. ploto patalpą, plane pažymėtą indeksu 7-2, esančią pastate ( - ); 4) iš atsakovų lygiomis dalimis D. S. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas LR Aplinkos ministerija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, remiantis atsiliepime išdėstytomis aplinkybėmis ir motyvais.

5Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko ir prašė: 1) perduoti bylą pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui; 2) nusprendus netenkinti pirmojo prašymo, taikyti ieškinio senatį; 3) netenkinus pirmo ir antro prašymų, ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) pripažino negaliojančiu 2008-12-08 priėmimo – perdavimo aktą Nr. (51)-7.2 (S)-42 dalyje dėl negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei; 2) pripažino neteisėtais ir negaliojančiais 2011-02-23 įvykusį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), aukcioną ir jo rezultatus; 3) pripažino ieškovės D. S. nuosavybės teisę į buto, esančio ( - ), priklausinį – negyvenamąją 14,83 kv. m. ploto patalpą, plane pažymėtą indeksu 7-2, esančią pastate ( - ); 4) iš atsakovų lygiomis dalimis priteisė ieškovei D. S. 1 134 Lt bylinėjimosi išlaidas.

7Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti – ieškovų reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Pabrėžė, kad ieškinys buvo priimtas ir išnagrinėtas pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles. Nurodė, kad pagal formuojamą praktiką, kilęs ginčas iš esmės yra susijęs ir kilęs iš viešo aukciono santykių, t. y. civilinių viešo konkurso teisinių santykių, todėl turėjo būti nagrinėjamas apygardos teisme kaip pirmosios instancijos teisme.

8Apeliaciniu skundu atsakovas LR Aplinkos ministerija prašė, skunde nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

9I. K. Eržant, G. R., P. P., L. P., D. S. atsiliepimu į apeliacinius skundus prašė atsakovų apeliacinius skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, bei iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei D. S. priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Nurodė, kad ieškinys pateiktas nepažeidžiant teismingumo taisyklių, nes nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ne dėl viešo konkurso, kuris reglamentuojamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo.

10Atsakovas LR Aplinkos ministerija atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą su skundu sutiko jame išdėstytais motyvais ir prašė atsakovų apeliacinius skundus tenkinti.

11Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atsakovo LR Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą su skundu sutiko. Nurodė, kad atsakovų apeliaciniuose skunduose išdėstyti argumentai sudaro pagrindą panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį atmesti.

12Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Ginčijamas sprendimas naikintinas dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo.

15LR CPK 329 str. 2 d. 6 p. sakoma, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstama, kai buvo pažeistos bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklės.

16Kaip minėta, vienas iš ieškovų ieškinio reikalavimų yra pripažinti neteisėtais 2011-02-23 įvykusį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), aukcioną ir jo rezultatų pagrindu sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį bei juos pripažinti negaliojančiais.

17Šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės organizuoto viešo aukciono būdu vyko nekilnojamojo turto objekto privatizavimas. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad civilinės bylos dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių teismingumas netaikomas visų konkursų prasme, bet taikomas atvejais: 1) kai apie tai nurodyta įstatyme (pvz., Viešųjų pirkimų), 2) kai sprendžiama dėl CK 6.947-6.952 straipsniuose reglamentuojamų sandorių, t. y. viešų paslaugų pirkimo. Kitus ginčus, kilusius iš civilinių teisinių santykių, kuriuose nors ir vartojama konkurso sąvoka, nagrinėja apylinkių teismai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-05 nutartį c. b. Nr. 3K-3-632/2006). Paslaugų pirkimas pagal viešojo pirkimo – pardavimo sutartis reglamentuojamas analogiškai kaip ir daiktų pirkimas (CK 6.380-6.382 str.). Pagal CK 6.381 įtvirtintą taisyklę, viešojo pirkimo – pardavimo sutartys sudaromos konkurso tvarka. Tokia tvarka nustatyta todėl, kad būtų parinktas geriausias ir ekonomiškai, finansiškai ar kitaip naudingiausias variantas. Privatizuojant valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą, siekiama sudaryti pirkėjų konkurenciją, kad parduodant valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą privatizavimo sandoriai būtų sudaryti kuo naudingesnėmis valstybei ir savivaldybei sąlygomis. Vadinasi, tiek sudarant viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, tiek privatizuojant valstybei ar savivaldybei priklausantį turtą vadovaujamasi iš esmės tokiais pačiais principais. CK 6.419 str. reglamentuoja daiktų pirkimą – pardavimą aukciono būdu, o jo 3 d. – įstatymų taikymą vykdant valstybei ar savivaldybei priklausančių daiktų pirkimą – pardavimą pagal tokią pačią taisyklę, kaip CK 6.382 str. Kasacinio teismo 2006-12-05 nutartyje nenurodyta, kad CK 6.419 str. reglamentuojami santykiai nepriskiriami prie viešojo konkurso santykių. Todėl ginčai dėl valstybinio ar savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono sandoriu priskiriami prie ginčų dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių ir civilinės bylos teismingumas nustatomas pagal CPK 27 str. 3 p. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis c. b. Nr. 3K-3-610/2008; 2005-05-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-311/2005).

18Ieškovų ieškinį sudaro trys materialūs reikalavimai: 1) pripažinti negaliojančiu 2008-12-08 priėmimo – perdavimo aktą Nr. (51)-7.2 (S)-42 dalyje dėl negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei; 2) pripažinti neteisėtais 2011-02-23 įvykusį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), aukcioną ir jo rezultatų pagrindu sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį bei juos pripažinti negaliojančiais; 3) D. S. pripažinti nuosavybės teisę į buto, esančio ( - ), priklausinį – negyvenamąją 14,83 kv. m. ploto patalpą, plane pažymėtą indeksu 7-2, esančią pastate ( - ). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, konstatuotina, kad antrasis ieškinio reikalavimas, vadovaujantis CPK 27 str. 3 p., yra teismingas apygardos teismui.

19CPK 33 str. 4 d. įtvirtinta, jog jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme. Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog ieškovų K. E., G. R., P. P., L. P., D. S. ieškinys atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei ir LR Aplinkos ministerijai dėl 2008-12-08 priėmimo – perdavimo akto Nr. (51)-7.2 (S)-42 pripažinimo negaliojančiu, nuosavybės teisės į negyvenamąsias patalpas pripažinimo ir viešo aukciono bei jo rezultatų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, tretieji asmenys A. D., G. T., VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas, teismingas Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui (CPK 29 str.).

20LR CPK 327 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu nustatomi šio Kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti pagrindai. Vadinasi, sutinkamai su CPK 33 str. 4 d., ši byla perduotina nagrinėti apygardos teismui.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 329 str. 2 d. 6 p., 33 str. 4 d., 27 str. 1 d. 3 p., 327 str. 1 d. 1 p. teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti.

23Bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. K. Eržant, G. R., P. P., L. P., D. S. teismo prašė: 1) pripažinti... 4. Atsakovas LR Aplinkos ministerija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti,... 5. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko ir prašė: 1)... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė Vilniaus... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas LR Aplinkos ministerija prašė, skunde... 9. I. K. Eržant, G. R., P. P., L. P., D. S. atsiliepimu į apeliacinius skundus... 10. Atsakovas LR Aplinkos ministerija atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto... 11. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atsakovo LR Aplinkos... 12. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 14. Ginčijamas sprendimas naikintinas dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo.... 15. LR CPK 329 str. 2 d. 6 p. sakoma, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo... 16. Kaip minėta, vienas iš ieškovų ieškinio reikalavimų yra pripažinti... 17. Šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės organizuoto viešo aukciono būdu... 18. Ieškovų ieškinį sudaro trys materialūs reikalavimai: 1) pripažinti... 19. CPK 33 str. 4 d. įtvirtinta, jog jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų... 20. LR CPK 327 str. 1 d. 1 p. nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 329 str. 2 d. 6 p., 33 str. 4 d., 27... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą... 23. Bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui....