Byla I-8652-815/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo konferencijos būdu, dalyvaujant pareiškėjui V. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. V. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Laisvės atėmimo vietų ligoninės, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas V. V. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–5), kurį patikslino (b. l. 14–16) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti:

51.1. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 21 888 Eur neturtinės žalos atlyginimą;

61.2. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – ir LAVL), – 380 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

72. Pasak pareiškėjo, jis Lukiškių TI-K ir LAVL kalintas laikotarpiais nuo 2012 m. sausio 4 d. iki 2014 m. spalio 10 d., iš viso – 293 dienas, pareiškėjo skundo reikalavimai ir reikalavimai dėl neturtinių teisių pažeidimų, kalinant jį Lukiškių TI-K ir LAVL, tarpusavyje susiję, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.134 straipsnio 1 punktą šiuo atveju reikalavimams, kylantiems iš asmeninių neturtinių teisių pažeidimų, ieškinio senaties nėra. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas tokiais argumentais.

82.1. Remiantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124), pagal kurį tardymo izoliatoriaus kameros plotas turi būti ne mažesnis kaip 3,6 m2, o Lukiškių TI-K šio reikalavimo nesilaiko: pareiškėjas nuolat buvo perpildytose kamerose, kuriose sąmoninga tyčia įrengtos perteklinės lovos, kamerose laisvo ploto vienai miegamai vietai tekdavo apie 1 m2 ir mažiau, taigi, pareiškėjo subjektinė teisė būti kalinamam tinkamo dydžio kameroje buvo nuolat pažeidžiama.

9Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) 111.4 punktą LAVL palatose minimali ploto norma vienam asmeniui yra 5,1 m2 , tačiau šis reikalavimas buvo šiurkščiai pažeidžiamas.

102.2. Lukiškių TI-K ir LAVL kamerų / palatos vidutinis plotas sudarė nuo 7 iki 34 m2. Pareiškėjas periodiškai laikytas su tiek asmenų kiek kameroje buvo gultų (3–11 asmenų). Pareiškėjas remiasi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių (toliau – ir TI taisyklės) 14.6, 14.7, 14.8 punktais, nurodo, kad įrengus visą įsakyme nustatytą įrangą, ji užims 5–20 m2, todėl kamerose, kuriose pareiškėjas laikytas su dar 2–11, laisvo kameros ploto buvo 2–14 m2, o tai yra šiurkštus pareiškėjo teisių pažeidimas. Kalinamas Lukiškių TI-K ir LAVL pareiškėjas kankintas, ir ne tik dėl ankštų, mažų, perpildytų patalpų, tačiau taip pat neužtikrinant būtiniausių sąlygų, nežeminančių pareiškėjo orumo.

112.3. Lukiškių TI-K ir LAVL kamerose prie staliuko nepakako vietos visiems kalinamiesiems vienu metu, dėl to kildavo stresinės situacijos, konfliktai (dėl valgymo pirmenybės). Nuolatinė kova už būvį – tai nuolatinė didžiulė įtampa, nuolatinis stresas, kurio intensyvumas su laiku didėja ir neigiamai veikia psichiką, taip pat ir organizmo sveikatą.

122.4. Vyksta nuolatinis asmeninės erdvės pažeidinėjimas visą parą (ir miego metu dėl per arti pastatytų gultų). Laisvi kameros plotai siekia 2–14 m2,tokioje grūstyje teko išbūti 293 dienas. Toks žmonių laikymas yra pasityčiojimas iš žmogaus orumo ir iš paties žmogiškumo, tai pastovaus diskomforto, nerimo, nepasitenkinimo formavimas.

132.5. Pasak pareiškėjo, kamerose įrengti nepatogūs dviaukščiai gultai, dėl jų yra rizika susižaloti, tualetas yra bendroje kameros patalpoje, be to, naudojantis tualetu šį procesą turi galimybę stebėti pareigūnai (žiūrėdami pro durų langelį, nes privalo periodiškai stebėti kamerą), be to, šį procesą stebi kiti nuteistieji, esantys kameroje; tokia situacija kėlė nuolatinį diskomfortą, be to, buvo pastovus nemalonus kvapas iš tualeto.

14Lukiškių TI-K nuo ankštų kamerų trūkdavo oro, dažnai svaigdavo galva, kameros nebuvo vėdinamos, sienos drėgnos. Nuo neventiliuojamo oro ir drėgmės, pasak pareiškėjo, jis labai dažnai sirgo, buvo priverstas vartoti medikamentus, juos ne visada duodavo, todėl tekdavo kęsti skausmą. Be to, kamerose buvo tamsu, nebuvo saulės šviesos, apšvietimas buvo itin blogas, dėl to pareiškėjo regėjimas nusilpo.

152.6. Lukiškių TI-K ir LAVL pažeidė Konstitucijoje įtvirtintą lygybės principą, nes naudotis skalbykla ir turėti švaros privilegiją galėjo tik asmenys, turėję lėšų asmeninėse sąskaitose, nes asmeninių drabužių skalbimo paslaugos buvo apmokestintos. Lukiškių TI-K ir LAVL, atsisakydami skalbti suimtųjų asmeninius rūbus, neužtikrino švaros ir higienos normų laikymosi, nes kalint 4–12 asmenų 7–34 m2, nebuvo sąlygų nei skalbti asmeninius rūbus, nei juos džiovinti. Taigi, buvimas tokiomis sąlygomis yra tikras pažeminimas ir pasityčiojimas, kuris jaučiamas kaip kankinimas.

162.7. Lukiškių TI-K ir LAVL nesilaikė higienos normų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnio. Pareiškėjas remiasi ir CK 6.246, 6,247, 6,249, 6.250, 6.271 straipsniais, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimu pagal pareiškimą Nr. 871-02, Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu dėl moralinės žalos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) administracinėmis bylomis Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-734/2009.

17Pasak pareiškėjo, dėl netinkamų kalinimo sąlygų (nuo 2012 m. sausio 4 d. iki 2012 m. spalio 12 d. Lukiškių TI-K, nuo 2014 m. rugsėjo 22 d. iki 2014 m. rugsėjo 27 d.) jis patyrė psichologinę traumą, sukrėtimą, sutriko jo visavertis gyvenimas, socialiniai įgūdžiai, sumažėjo pasitikėjimas savimi, pareiškėjas tapo dirglus, jaučia padidėjusią baimę aplinkai, sumažėjo bendravimo galimybės; tokios ilgalaikės, intensyvios ir netinkamos kalinimo sąlygos buvo tikras pareiškėjo kankinimas ir padarė pareiškėjui didelę ilgametę traumą – moralinę (neturinę) žalą.

18II

19Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 21–29) .

201. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų už laikotarpį, kurį praleido Lukiškių TI-K, t. y. nuo 2012 m. sausio 4 d. iki 2014 m. spalio 10 d., tačiau skundą teismui dėl žalos priteisimo pareiškėjas pateikė tik 2015 m. balandžio 29 d., todėl remiantis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas 3 m. ieškinio senaties terminas (žr. LVAT administracinę bylą Nr. A-261-1027/2011).

212. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. Įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

22Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelių kopijomis, 2012 m. sausio 6 d., 2012 m. vasario 2 d. ryte, 2012 m. vasario 8 d. ryte, 2012 m. vasario 23 d. ryte, 2012 m. balandžio 16 d. vakare, 2012 m. balandžio 17 d. ryte, 2012 m. liepos 21 d. ryte, 2012 m. liepos 26 d. – 2012 m. rugpjūčio 13 d., 2012 m. rugpjūčio 15 d. – 2012 m. rugsėjo 4 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 6 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 7 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 13 d., 2012 m. rugsėjo 14 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 17 d. ryte, 2012 m. spalio 3 d. – 2012 m. spalio 4 d., 2012 m. spalio 5 d. ryte, 2012 m. spalio 9 d. vakare, 2012 m. spalio 10 d. – 2012 m. spalio 14 d., 2012 m. spalio 3 d. ryte, 2012 m. spalio 16 d. – 2012 m. spalio 18 d., 2014 m. rugsėjo 24 d., 2014 m. rugsėjo 30 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus. Taip pat 2012 m. sausio 25 d. – 2012 m. vasario 1 d., 2012 m. kovo 21 d. – 2012 m. kovo 26 d., 2012 m. balandžio 11 d. – 2012 m. balandžio 16 d., 2012 m. spalio 19 d. – 2014 m. rugsėjo 24 d., 2014 m. rugsėjo 25 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjo nebuvo įstaigoje.

233. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, ir nuteistieji (šiuo metu jie yra 87), palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

243. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

25Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

264. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

275. Dėl švaros palaikymo kamerose, vykdomų patikrinimų

28Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekiant palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Lukiškių TI-K sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Dezinfa“, kuri taip pat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Nuo 2015 m. Lukiškių TI-K vėl sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kuri toliau vykdo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

296. Dėl kamerų remonto

30Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

317. Dėl kamerų įrengimo

32TI taisyklių III skirsnyje nurodytas tardymo izoliatorių kamerų įrengimas. Pagal šių taisyklių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams laikyti, tiek higienos priemonėms sudėti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, lentynos padarytos arba didesnės, arba mažesnės, taip, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrenti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

338. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

34Lukiškių TI-K remiasi HN 76:2010 21 punktu, nurodo, kad tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, kuri yra ne žemesne kaip 1,5 m. Sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus)

359. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

36Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

3710. Dėl patalynės aprūpinimo, skalbimo, džiovinimo

38Lukiškių TI-K patalynė išduodama pagal normas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1R-139. Pagal HN 76:2010 laisvės atėmimo vietose sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius. Vieną kartą per savaitę patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai. Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo paslaugą, vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. patvirtintame įsakyme Nr. 1-103 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lukiškių TI-K yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų, kuri suteikia skalbinių skalbimo paslaugas už pinigus. Naudojimasis tokia paslauga yra suimtųjų bei nuteistųjų asmenų teisė, bet ne pareiga už negrynus pinigus, esančius jų asmeninėse sąskaitose, naudotis asmeninių viršutinių drabužių skalbimo paslaugomis. Pagal minėtą tvarkos aprašą suimtieji ir nuteistieji teikiama paslauga turi galimybę pasinaudoti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Suimtasis ar nuteistasis, norintis pasinaudoti teikiama paslauga, užpildo prašymą; planuodamas paslaugą, jis turi atsižvelgti į jo asmeninėje sąskaitoje esamą pinigų sumą bei planuojamus maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimus. Pagal tvarkos aprašo 11 punktą, jeigu suimtasis ar nuteistasis neturi asmeninėje sąskaitoje pinigų, jis gali raštu kreiptis į SRS būrio viršininką dėl galimybės išskalbti viršutinius drabužius nemokamai. Drabužiai ir patalynė iš skalbyklos suimtiesiems (nuteistiesiems) grąžinami sausi.

3911. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio, nekonkrečius nusiskundimus. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką besiskundžiančiajam ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Pažymėtina, kad tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiama išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

4012. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

41III

42Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Laisvės atėmimo vietų ligoninė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 132–134) .

431. Pareiškėjas ginčo laikotarpiu LAVL gydytas nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Psichiatrijos skyriaus 6 kamerų tipo palatoje (plotas – 15,51 m2, palatoje buvo 6 lovos). Statistiniai duomenys apie tai, kiek konkrečioje palatoje atskiromis dienomis gydoma nuteistųjų ir / arba suimtųjų, LAVL netvarkomi, galiojantys teisės aktai to daryti neįpareigoja, todėl LAVL negali pateikti duomenų, koks pacientų skaičius kartu su pareiškėju gydymosi laikotarpiu buvo palatose.

442. HN 76:2010 ploto normos asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, nenustatytos. Pagal PĮ taisyklių 111 punktą iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009 m.–2017 m. plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarime Nr. 1248, nustatytų priemonių įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas LAVL palatose negali būti mažesnis kaip 5,1 m2.

45LAVL apgyvendinimo tvarką reglamentuoja BVK, Įstatymas, PĮ taisyklės, taip pat Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, kiti sveikatos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. LAVL teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jų teikimas yra nepertraukiamas procesas, kuris būtinas užtikrinant paslaugų kokybę bei tinkamą nepertraukiamą gydymą. LAVL negali daryti įtakos atvykstančiųjų gydytis suimtųjų ir (arba) nuteistųjų asmenų skaičiui, nes LAVL turi būti suteikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiems (imperatyviai) to reikalaujantiems nuteistiesiems ir / ar suimtiesiems. Dėl šios priežasties teisės aktuose nustatytos ploto normos vienam asmeniui galėjo būti viršytos (atsižvelgiant į atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų asmenų skaičių). Be to, LAVL privalo užtikrinti izoliacijos reikalavimus nuteistiesiems ir / ar suimtiesiems, nustatytus BVK ir Įstatyme, taip pat privalo laikytis pacientų, sergančių užkrečiamosiomis ligomis, izoliavimo reikalavimų.

463. LAVL palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu inventoriumi, kuris nuolat yra remontuojamas ir / arba keičiamas. LAVL kamerų tipo palatų sanitarinių mazgų sienelės (atitvarai) atitinka teisės aktų reikalavimus. Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakyme Nr. V-82, nuostatomis, nenustatyta, kad unitazas ar klozetas būtų uždengiamas. Unitazo uždengimo nenumato ir HN 76:2010.

474. LAVL patalpos remontuojamos eilės tvarka, remontas atliekamas pagal poreikį, nepažeidžiant HN 76:2010 reikalavimų. Visi atsiradę pažeidimai ir / ar neatitikimai higienos normai / normoms dėl suimtųjų ir / ar nuteistųjų veiksmų, gadinant ir laužant LAVL turtą, šalinami per minimaliausius terminus. Kiekvienais metais šiam tikslui skirtos lėšos (biudžeto asignavimai) LAVL visiškai panaudojamos ir LAVL gydomųjų skyrių patalpos yra nuolatos remontuojamos.

485. LAVL patalpų deratizacijos ir dezinsekcijos darbams atlikti sudaryta sutartis su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, tokio pobūdžio darbai atliekami kartą per mėnesį, prireikus – dažniau. Visi atliekami darbai registruojami žurnaluose. Patalpų valymo ir dezinfekcijos darbus atlieka paskirti sanitarai. LAVL patalpų valymo ir dezinfekcijos darbų dažnis atitinka Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimus ir atlikti valymo bei dezinfekcijos darbai registruojami LAVL nustatyta tvarka, nepažeidžiant HN 76:2010 reikalavimų.

496. LAVL pacientų maudymasis organizuojamas pagal teisės aktų nuostatas, t. y. ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, LAVL yra patvirtinusi dušų lankymo grafiką, pagal kurį pacientams suteikiama galimybė pasinaudoti dušu kartą per savaitę. Šis grafikas atitinka ir HN 76:2010 68 punkto reikalavimus.

507. Nuteistiesiems ne rečiau kaip kartą per savaitę suteikiama galimybė gauti išskalbtą patalynę. Pagal HN 76:2010 67 punktą lovos skalbiniai ir rankšluosčiai turi būti keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. LAVL yra sudariusi sutartį su skalbimo paslaugas teikiančia įmone.

518. LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC) 2013 m. liepos 29 d. išduotą leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690, kuris įrodo, kad LAVL patalpos atitinka Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus, kurie privalomi ligoninės veiklai vykdyti.

529. Remiantis LVAT praktika (pavyzdžiui, administracine byla Nr. A11-1064/2007), valstybės civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Nenustačius neteisėtų valdžios institucijos (šiuo atveju – LAVL) veiksmų, nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos. Sprendžiant pareiškėjo skundo pagrįstumo klausimą, nepakanka nustatyti, kad LAVL darbuotojai, deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme, neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą nepagrįstas jokiais įrodomąją galią turinčiais įrodymais. Apibūdindamas tariamai patirtą žalą, pareiškėjas apsiribojo bendro pobūdžio teiginiais, samprotavimais, nepagrindė priežastinio ryšio tarp LAVL veiksmų ir / arba neveikimo ir tariamai atsiradusių pasekmių, kurių pagrindu pareišėkjas grindžia neturtinės žalos atsiradimą. Niekuo nepagrįsta ir prašoma priteisti 380,00 Eur neturtinės žalos suma.

53IV

54Teismo posėdyje pareiškėjas V. V., remdamasis skundu bei baigiamąja kalba (b. l. 160–164) prašė jo reikalavimą tenkinti.

55Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

56I

57Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

581. Pareiškėjas V. V. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 21–29), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 30–31)):

59– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2012 m. sausio 4 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2); vakare kameroje buvo 5 asmenys;

60– 2012 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 121 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

61– 2012 m. sausio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 199 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

62– 2012 m. sausio 7 d. – 2012 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

63– 2012 m. sausio 11 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

64– 2012 m. sausio 12 d. – 2012 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

65– 2012 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

66– 2012 m. sausio 17 d. – 2012 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

67– 2012 m. sausio 25 d. išvyko į Utenos areštinę;

68– 2012 m. vasario 1 d. atvykęs iš Utenos areštinės buvo uždarytas į kamerą Nr. 110 (plotas – 7,48 m2); vakare kameroje buvo 6 asmenys;

69– 2012 m. vasario 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 384 (plotas – 7,35 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys.

70– 2012 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

71– 2012 m. vasario 4 d. – 2012 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

72– 2012 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

73– 2012 m. vasario 9 d. – 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

74– 2012 m. vasario 21 d. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

75– 2012 m. vasario 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 337 (plotas – 7,69 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

76– 2012 m. vasario 24 d. – 2012 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

77– 2012 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

78– 2012 m. kovo 1 d. – 2012 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

79– 2012 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

80– 2012 m. kovo 6 d. – 2012 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

81– – 2012 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

82– 2012 m. kovo 9 d. – 2012 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

83– 2012 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

84– 2012 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

85– 2012 m. kovo 15 d. – 2012 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

86– 2012 m. kovo 21 d. išvyko į Utenos areštinę;

87– 2012 m. kovo 26 d. atvykęs iš Utenos areštinės buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 5 asmenys;

88– 2012 m. kovo 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 170 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

89– 2012 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

90– 2012 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

91– 2012 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

92– 2012 m. kovo 31 d. – 2012 m. balandžio 11 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

93– 2012 m. balandžio 11 d. išvyko į Utenos areštinę;

94– 2012 m. balandžio 16 d. atvykęs iš Utenos areštinės buvo uždarytas į kamerą Nr. 116 (plotas – 7,49m2); vakare kameroje buvo 2 asmenys;

95– 2012 m. balandžio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 196 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

96– 2012 m. balandžio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 184 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

97– 2012 m. balandžio 19 d. – 2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 184 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

98– 2014 m. balandžio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 165 (plotas – 7,86 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

99– 2014 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 165 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

100– 2014 m. balandžio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 147 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

101– 2012 m. balandžio 26 d. – 2012 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 147 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

102– 2012 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 147 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

103– 2012 m. gegužės 1 d. – 2012 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 147 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

104– 2012 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 147 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

105– 2012 m. gegužės 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 114 (plotas – 7,31 m2); kameroje ryte buvo 5 asmenys; vakare perkeltas į kamerą Nr. 404 (plotas – 17,02 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

106– 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 8 asmenys;

107– 2012 m. gegužės 17 d. – 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

108– 2012 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 7 asmenys;

109– 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

110– 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

111– 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

112– 2012 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

113– 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 7 asmenys;

114– 2012 m. gegužės 25 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

115– 2012 m. gegužės 26 d. – 2012 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

116– 2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

117– 2012 m. gegužės 29 d. – 2012 m. birželio 1 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

118– 2012 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 8 asmenys;

119– 2012 m. birželio 3 d. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

120– 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

121– 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

122– 2012 m. birželio 8 d. – 2012 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

123– 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

124– 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

125– 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

126– 2012 m. birželio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 310 (plotas – 7,77 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

127– 2012 m. birželio 16 d. – 2012 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

128– 2012 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

129– 2012 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

130– 2012 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

131– 2012 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

132– 2012 m. birželio 22 d. – 2012 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

133– 2012 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

134– 2012 m. liepos 13 d. – 2012 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

135– 2012 m. liepos 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 404 (plotas – 17,02 m2); kameroje ryte buvo 6, vakare – 5 asmenys;

136– 2012 m. liepos 21 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 5 asmenys;

137– 2012 m. liepos 22 d. – 2012 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

138– 2012 m. liepos 26 d. perkeltas į kamerą Nr. 254 (plotas – 34,71 m2); kameroje ryte buvo 5, vakare – 8 asmenys;

139– 2012 m. liepos 27 d. – 2012 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 9, vakare – 9 asmenys;

140– 2012 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 9, vakare – 8 asmenys;

141– 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

142– 2012 m. rugpjūčio 3 d. – 2012 m. rugpjūčio 5 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

143– 2012 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;

144– 2012 m. rugpjūčio 7 d. – 2012 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

145– 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

146– 2012 m. rugpjūčio 10 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 3, vakare – 6 asmenys;

147– 2012 m. rugpjūčio 11 d. – 2012 m. rugpjūčio 13 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

148– 2012 m. rugpjūčio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 255 (plotas – 24,38 m2); kameroje ryte buvo 8, vakare – 6 asmenys;

149– 2012 m. rugpjūčio 15 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

150– 2012 m. rugpjūčio 16 d. – 2012 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

151– 2012 m. rugpjūčio 21 d. – 2012 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

152– 2012 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 4, vakare – 5 asmenys;

153– 2012 m. rugpjūčio 25 d. – 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

154– 2012 m. rugpjūčio 31 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

155– 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 2 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

156– 2012 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

157– 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

158– 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

159– 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;

160– 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

161– 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 12 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

162– 2012 m. rugsėjo 13 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

163– 2012 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 7 asmenys;

164– 2012 m. rugsėjo 15 d. – 2012 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

165– 2012 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

166– 2012 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

167– 2012 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

168– 2012 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

169– 2012 m. rugsėjo 21 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 9 asmenys;

170– 2012 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 9, vakare – 9 asmenys;

171– 2012 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 8, vakare – 9 asmenys;

172– 2012 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 9, vakare – 9 asmenys;

173– 2012 m. rugsėjo 27 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

174– 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;

175– 2012 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

176– 2012 m. spalio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 252 (plotas – 42,33 m2); kameroje ryte buvo 9 asmenys, vakare – 11 asmenų;

177– 2012 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

178– 2012 m. spalio 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 12 asmenų;

179– 2012 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;

180– 2012 m. spalio 7 d. – 2012 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13, vakare – 13 asmenų;

181– 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13 asmenų, vakare – 7 asmenys;

182– 2012 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;

183– 2012 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 8, vakare – 9 asmenys;

184– 2012 m. spalio 12 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 10 asmenų;

185– 2012 m. spalio 13 d. – 2012 m. spalio 14 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

186– 2012 m. spalio 15 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 12 asmenų;

187– 2012 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

188– 2012 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 11 asmenų;

189– 2012 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

190– 2012 m. spalio 19 d. išvvyko į Vilniaus pataisos namus, Rasų g. 8;

191– 2014 m. rugsėjo 24 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo uždarytas į kamerą Nr. 107 (plotas – 7,38 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

192– 2014 m. rugsėjo 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2); kameroje buvo 4 asmenys;

193– 2014 m. rugsėjo 25 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;

194– 2014 m. rugsėjo 30 d. atvykęs iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės buvo uždarytas į kamerą Nr. 111 (plotas – 7,45 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

195– 2014 m. spalio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 265 (plotas – 7,87 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

196– 2014 m. spalio 2 d. – 2014 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

197– 2014 m. spalio 4 d. – 2014 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 265 buvo 4 asmenys;

198– 2014 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;

199– 2014 m. spalio 10 d. išvyko į Vilniaus pataisos namus, Rasų g. 8.

2002. 2012 m. sausio 6 d., 2012 m. vasario 2 d. ryte, 2012 m. vasario 8 d. ryte, 2012 m. vasario 23 d. ryte, 2012 m. balandžio 16 d. vakare, 2012 m. balandžio 17 d. ryte, 2012 m. liepos 21 d. ryte, 2012 m. liepos 26 d. – 2012 m. rugpjūčio 13 d., 2012 m. rugpjūčio 15 d. – 2012 m. rugsėjo 4 d., 2012 m. rugsėjo 5 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 6 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 7 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 13 d., 2012 m. rugsėjo 14 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 17 d. ryte, 2012 m. spalio 3 d. – 2012 m. spalio 4 d., 2012 m. spalio 5 d. ryte, 2012 m. spalio 9 d. vakare, 2012 m. spalio 10 d. – 2012 m. spalio 14 d., 2012 m. spalio 3 d. ryte, 2012 m. spalio 16 d. – 2012 m. spalio 18 d., 2014 m. rugsėjo 24 d., 2014 m. rugsėjo 30 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; 2012 m. sausio 25 d. – 2012 m. vasario 1 d., 2012 m. kovo 21 d. – 2012 m. kovo 26 d., 2012 m. balandžio 11 d. – 2012 m. balandžio 16 d., 2012 m. spalio 19 d. – 2014 m. rugsėjo 24 d., 2014 m. rugsėjo 25 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjo nebuvo įstaigoje (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 21–29), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 30–31)).

2013. Vilniaus VSC patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodė:

2023.1. 2012 m. kovo 20 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-251: 2012 m. kovo 12 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 121 nustatyta, kad yra 6 gultai, kameros lubos ir sienos nudažytos, tačiau nuo sienų ir vietomis nusilupę dažai, lubos vietomis pajuodę (yra pelėsių požymių), tai neatitinka HN 76:2010 56, 62 punktų; kameroje Nr. 121 langai vėdinimui pritaikyti, HN 76:2010 24 punkto pažeidimo nenustatyta; kameroje Nr. 121 buvo 15,3 C°, tai neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimų, santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 121 buvo 51 proc. ir atitiko HN 76:2010 26 punktą; natūralios apšvietos koeficientas kameroje Nr. 121 buvo 0,06 proc. ir neatitiko HN 76:2010 22 punkto, dirbtinė dieninė apšvieta kameroje buvo 190 lx, naktinė apšvieta – 1 lx, tai neatitiko HN 76:2010 reikalavimų; pateiktas nurodymas atlikti kameros Nr. 121 remontą, užtikrinti joje temperatūrą, dieninį ir naktinį apšvietimą, atitinkančius HN 76:2010 reikalavimus (b. l. 32–34).

2033.2. 2012 m. birželio 14 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-677: 2012 m. birželio 4 d. ir 2012 m. birželio 14 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 109 įrengtas sanitarinis mazgas, kuriame yra praustuvė, tiekiamas šaltas vanduo; Lukiškių TI-K asmenys į dušą vedami 1 kartą per savaitę, pagal patvirtintą grafiką; patikrinimo metu HN 76:2010 reikalavimų pažeidimų nenustatyta (b. l. 57–58).

2043.3. 2012 m. liepos 12 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-813: 2012 m. liepos 2 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: patikrinimo metu kameroje Nr. 254 nustatyta, kad kameros sienos ir lubos nudažytos, tačiau sienų dažai vietomis nubyrėję, kameroje yra langai, pritaikyti vėdinimui. Lietuvos higienos normos HN 76:2010 24 punkto pažeidimo nenustatyta; dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 254 buvo 96 lx, tai neatitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimų, kameroje; pateiktas nurodymas, be kita ko, kameroje Nr. 254 užtikrinti dirbtinį dieninį apšvietimą, atitinkanti HN 76:2010 22 punkto reikalavimus (b. l. 80–81).

2053.4. 2012 m. liepos 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-871: 2012 m. liepos 24 d. ir 2012 m. liepos 27 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kamera Nr. 404 vėdinama per atvirus langus, kontrolės metu langai buvo visiškai atidaryti; pagal 2012 m. liepos 25 d. šiluminės aplinkos matavimo protokolą santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 404 nustatyta 49/50, tai atitinka teisės aktų reikalavimus; patikrinimo metu minkštasis inventorius (čiužiniai, patalynė) buvo sausi; patikrinimo metu HN 76:2010 reikalavimų pažeidimų nenustatyta (b. l. 65–66).

2063.5. 2012 m. liepos 30 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-880: 2012 m. liepos 27 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 252 buvo 241 lx, kameroje Nr. 254 – 224 lx, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; higienos priemonėmis laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys aprūpinami vadovaujantis Lukiškių TI-K nustatyta vidaus tvarka (b. l. 82–83, 84–85).

2073.6. 2012 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-964: 2012 m. rugpjūčio 14 d. ir 2012 m. rugpjūčio 27 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kamera Nr. 404 buvo tvarkinga, vėdinama per atvirus langus; kameroje Nr. 404 gyvenantiems asmenims buvo išduotas tinkamas naudojimui minkštasis inventorius; kameroje įrengtas sanitarinis įrenginys, jame įrengta šalto vandens tiekimo sistema; kameros Nr. 404 sienos ir lubos nudažytos,; naktinė apšvieta kameroje buvo 12 lx ir atitiko HN 76:2010 reikalavimus, taip pat reikalavimus atitiko ir santykinė oro drėgmė; dušo patalpų grindys ir sienos išklotos plytelėmis, visi paviršiai lygūs, lengvai valomi, patikrinimo metu dušai buvo švarūs (b. l. 67–69).

2083.7. 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1021: 2012 m. rugsėjo 5 d. – 2012 m. rugsėjo 6 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė pagal 2012 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nurodymą, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: natūralios apšvietos koeficientas (toliau – ir NAK) kameroje Nr. 165 sudarė 0,33 proc., tai neatitiko HN 76:2010; kameroje įrengtas sanitarinis mazgas su tiekiamu šaltu vandeniu, kurį sudaro klozetas ir praustuvė; kameros Nr. 165 grindys išklotos plytelėmis, lubos ir sienos nudažytos, ant lubų ir sienų matomi nedideli atšokusių tinko ir dažų plotai; kameroje Nr. 165 buvęs miegui skirtas inventorius buvo tinkamas naudojimui; kameros Nr. 165 santykinė oro drėgmė sudarė 59 proc., oro temperatūra – 20,7 °C. ir atitiko HN 76:2010 punkto 26 reikalavimus; kameros Nr. 165 dieninio dirbtinio apšvietimo įrengimą sudaro 2 liuminescentinės lempos be apsauginio gaubto; dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 165 buvo 261 lx, naktinė dirbtinė apšvieta kameroje sudarė 11 lx, tai atitiko HN 76:2010 reikalavimus; naktinio apšvietimo įrangą sudaro kaitrinė lemputė be apsauginio gaubto; kameroje Nr. 254 patikrinimo metu buvo apgyvendinti 6 asmenys, kameroje įrengti 9 dviejų aukštų metaliniai gultai, stalas, 2 suolai ir spintelė, patikrinimo metu kameroje buvęs miegui skirtas inventorius buvo tinkamas naudojimui; kameros Nr. 254 sanitarinį mazgą sudaro tualetas ir praustuvė, šaltas vanduo tiekiamas, sanitarinis mazgas nuo kameros gyvenamosios patalpos atskirtas betonine sienele ir užuolaida; kameros Nr. 254 grindys iš cemento, ant kameros sienų ir lubų matomos dėmės, ant sienų yra apsilupusių dažų ir tinko plotai; kamera Nr. 254 vėdinama natūraliu būdu pro atvirus langus, langai išimti; natūralios apšvietos koeficientas kameroje Nr. 254 sudarė 0,64 proc. ir atitinka HN 76:2010 punkto 22 reikalavimą; patikrinimo metu išmatuota kameros Nr. 254 santykinė oro drėgmė (sudarė60 proc.) ir oro temperatūra (sudarė 21,4 °C), tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; kameros Nr. 254 dieninio dirbtinio apšvietimo įrengimą sudaro 3 liuminescentinės lempos, dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 254 buvo 232 lx ir atitiko HN76:2010 reikalavimus, o naktinė dirbtinė apšvieta sudarė 1 lx ir neatitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimų; naktinio apšvietimo įranga su apsauginėmis grotomis, tvarkinga; pateiktas nurodymas, be kita ko, užtikrinti dirbtinį naktinį apšvietimą, atitinkantį HN 76:2010 23 punkto reikalavimą, kameroje Nr. 254, esant finansinėms galimybėms atlikti paprastąjį remontą kamerose Nr. 165, 254 (b. l. 40–48).

2093.8. 2012 m. rugsėjo 10 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1030: 2012 m. rugpjūčio 27 d. ir 2012 m. rugsėjo 10 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kameroje Nr. 254 patikrinimo metu buvo apgyvendinti 6 asmenys, kameroje įrengti 9 dviejų aukštų metaliniai gultai, stalas, 2 suolai ir spintelė, patikrinimo mate kameroje buvęs miegui skirtas inventorius buvo tinkamas naudojimui; kameros sanitarinį mazgą sudaro tualetas ir praustuvė, šaltas vanduo tiekiamas, sanitarinis mazgas nuo kameros gyvenamosios patalpos atskirtas betonine sienele ir užuolaida; kameros grindys yra iš cemento; ant kameros sienų ir lubų matomos dėmės, ant sienų yra apsilupusių dažų ir tinko plotai; kamera Nr. 254 vėdinama natūraliu būdu pro atvirus langus, kameros langai išimti (b. l. 86–88).

2103.9. 2012 m. rugsėjo 10 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1031: 2012 m. rupjūčio 27 d. ir 2012 m. rugsėjo 10 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: Lukiškių TI-K miegui skirtas minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) dezinfekuojamos Lukiškių TI-K patalpose įrengtoje dezinfekcijos kameroje, šios kameros darbo žurnale registruojama: dezinfekcijos data, dezinfekuojamo inventoriaus pavadinimas, kiekis, dezinfekcijos trukmė, pridavusio ir priėmusio minkštąjį inventorių dezinfekcijai parašas ir atsakingo vykdytojo parašas; Lukiškių TI-K yra atskira patalpa švarių skalbinių ir minkštojo inventoriaus laikymui, patalpoje yra atskiros vietos švariam minkštajam inventoriui ir lovos baltiniams sudėti; patikrinimo metu kameroje Nr. 310 esanti lovos patalynė buvo vizualiai geros būklės, nesuplyšusi; kameroje Nr. 310 įrengtas sanitarinis mazgas su tiekiamu šaltu vandeniu, sanitarinis mazgas nuo kameros gyvenamosios patalpos atskirtas betonine sienele, tačiau HN 76:2010 nereglamentuoja laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose patalpose pertvaros, skiriančios sanitarinį mazgą nuo gyvenamosios patalpos dalies aukščio; patikrinimo metu HN 76:2010 reikalavimų pažeidimų nenustatyta (b. l. 78–79).

2113.10. 2012 m. rugsėjo 28 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1136: 2012 m. rugsėjo 14 d. ir 2012 m. rugsėjo 28 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: kamera Nr. 255 buvo vėdinama natūraliu būdu per atvirą langą; ant kameros sienų ir lubų vietomis yra nusilupusių dažų ir tinko plotai, pelėsio vizualiai nenustatyta; kameroje Nr. 255 įrengtas sanitarinis mazgas su tiekiamu šaltu vandeniu, sanitarinį mazgą sudaro klozetas ir praustuvė; dieninė dirbtinė apšvieta kameroje Nr. 255 sudarė 152 lx ir neatitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimų, naktinė dirbtinė apšvieta sudarė 11 lx ir atitiko HN 76:2010 reikalavimus, santykinė oro drėgmė sudarė 60 proc., oro temperatūra – – 21,9 °C, šie rodikliai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus (b. l. 59–62).

2123.11. 2012 m. spalio 8 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1175: 2012 m. spalio 2 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: patikrinimo metu nustatyta, kad kameroje Nr. 404 yra langai, pritaikyti vėdinimui, patalpa vėdinama natūraliai per langus, kameroje atliktas remontas; dušo patalpoje atliktas remontas, nuo lubų vietomis nubyrėję dažai, tai neatitinka HN 76:2010 62 punkto reikalavimų, tačiau remonto dažnio HN 76:2010 nereglamentuoja (b. l. 75–77).

2133.12. 2014 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-PA-2581: 2014 m. gruodžio 1 d. ir 2014 m. gruodžio 16 d. atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, ir, be kita ko, nustatyta, kad: patikrinimo metu nustatyta, kad Lukiškių TI-K asmenų, neturinčių pinigų asmeninėje sąskaitoje, viršutiniai drabužiai yra skalbiami ir džiovinami pagal 2013 m. birželio 20 d. Lukiškių TI-K direktoriaus įsakyme Nr. 1-103 patvirtinto Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo 11 punktą, t. y. vienas komplektas sezoninių viršutinių drabužių (kelnės, marškiniai ar palaidinės, plonos striukės ar megztiniai) yra skalbiamas ne dažniau kaip kartą per 2 mėnesius, o striukės ar paltai – vieną kartą per sezoną; sąlygos skalbti viršutinius asmeninius drabužius asmenims, neturintiems lėšų asmeninėje sąskaitoje, sudarytos; kameroje Nr. 265 oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, dirbtinė apšvieta, naktinė dirbtinė apšvieta atitiko HN 76:2010 reikalavimus; patikrinimo metu kameroje Nr. 265 pelėsio požymių ant sienų ir lubų vizualiai nenustatyta, tai atitiko HN 76:2010 56 punkto reikalavimą; patikrinimo metu kameroje Nr. 265 graužikų ar buitinių parazitų buvimo vizualiai nenustatyta; Lukiškių TI-K dėl profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) darbų atlikimo sudaręs sutartį su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla, informacija apie profilaktini aplinkos kenksmingumo pašalinimą Lukiškių TI-K registruojama, nurodytos aplinkybės atitiko HN 76:2010 60 punkto reikalavimus; patikrinimo metu nustatyta, kad kameroje Nr. 265 vėdinimas užtikrinamas per atidaromus langus, tai atitiko HN 76:2010 24 punkto reikalavimą; kameroje Nr. 265 lubų paviršius tinkamas lengvam valymui; kameroje Nr. 265 grindų paviršius tinkamas lengvam valymui, tai atitiko HN 76:2010 28 punkto reikalavimą; kameroje Nr. 265 buvo vizualiai švaru, tai atitiko HN 76:2010 54 punkto reikalavimą; sanitarinis mazgas įrengtas gyvenamojoje patalpoje, tualetas nuo gyvenamosios patalpos ploto atskirtas pertvara (b. l. 98–101).

2144. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 123)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 119–122). Minėta sutartis buvo pratęsta nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 124).

215Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio mėn. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (b. l. 125–127).

2165. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vasario 24 d. išdavė licenciją Nr. 3360 Laisvės atėmimo vietų ligoninei ir suteikė teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas paslaugas nuo 2012 m. gegužės 28 d. (b. l. 145).

2176. LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 29 d. išduotą leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690, kuris įrodo, kad LAVL leista vykdyti veiklą, kuriai išduotas leidimas, t. y. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, nurodytai šiame leidime-higienos pase (b. l. 146).

2187. Remiantis LAVL gydymo stacionare istorija Nr. 2743-402, pareiškėjas LAVL gydytas 2014 m. rugsėjo 25 d. 22.05 val. – 2014 m. rugsėjo 30 d. Psichiatrijos skyriaus 6 palatoje (b. l. 152).

2198. Vilniaus VSC 2013 m. lapkričio 21 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-13.16-1457, be kita ko, nurodė: atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, vadovaujantis HN 76:2010, taip pat Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“(toliau – ir HN 47-1:2012) ir, be kita ko, nurodyta, kad: kontrolės metu įvertinta LAVL patalpų kasdienio (nuolatinio) ir pagrindinio valymo tvarka; patikrinimo metu pateikta LAVL direktoriaus įsakyme patvirtinta Patalpų valymo procedūra (toliau – ir Procedūra), pagal kurią vykdomi kasdieniai (nuolatiniai) ir pagrindiniai valymo darbai, Procedūroje aprašyti higienos planai, parengti atskiriems LAVL padaliniams, higienos planuose nurodyti valymo objektai, darbų atlikimo periodiškumas, valymui / dezinfekcijai naudojamos medžiagos; Procedūra atitinka HN 47-1:2012 9.6 punkto reikalavimus; pagal Procedūros 4 skyriaus 4.1 punktą palatas kasdien valo palatos sanitarai ir pagalbiniai darbuotojai, pagrindinį valymą atlieka palatų sanitarai (Procedūros 4 skyriaus 4.2 punktas); Valymo inventoriumi ir priemonėmis juos aprūpina pagalbinis darbuotojas, todėl valymo inventoriaus išdavimas LAVL pacientams nenustatytas; atlikti pagrindinių ir nuolatinių (kasdienių) patalpų valymų darbai registruojami specialiuose žurnaluose, nepažeidžiant HN 47-1:2012 reikalavimų; patikrinimo metu nenustatyta HN 76:2010 ir HN 47-1:2012 pažeidimų (b. l. 142– 143).

2209. LAVL (užsakovė) ir UAB „Švaros etalonas“ (vykdytoja) 2012 m. gegužės 30 d. sudarė skalbimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 57-41 (toliau – ir Sutartis), kurioje vykdytojas įsipareigojo savo rizika ir priemonėmis atlikti skalbimo paslaugas pagal Sutartį. Vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: savo transportu paimti skalbinius iš užsakovės ir pristatyti išskalbtus pagal suderintą grafiką 2 kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais 11.00 val.); skalbti ir lyginti skalbinius pagal Lietuvos Respublikos standarto 46-90 ir higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“; užsakymo (išskalbimo) laikas – 24 valandos (Sutartis (b. l. 148–151)).

22110. LAVL (užsakovė) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2014 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 57-1/500, pagal kurią vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nurodytų LAVL patalpų priežiūrą, išaiškinant kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, atlikti kenkėjų naikinimą (1.1 punktas); lankyti objektą kartą per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, jų lokalizacijos vietas, patekimo kelius, numatyti kenkėjų kontrolės priemones, apsilankymų metu profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą (4.1.1, 4.1.2 punktai); LAVL pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo paslaugas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (4.1.5 punktas).

222II

2231. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, kyla ginčas, ar pareiškėjas V. V. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes V. V. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2012 m. sausio mėn. (b. l. 21-29).

2242. Minėta, kad pareiškėjas V. V. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – 21 888 Eur.

2252.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

226Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

227„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

228Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

229Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2302.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. V. į Lukiškių TI-K atvyko 2012 m. sausio 4 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 21-29); asmens įskaitos kortelę (b. l. 30-31)). Tačiau akcentuotina ir tai, jog skundą teismui pareiškėjas išsiuntė tik 2015 m. balandžio 29 d. (žr. voką, b. l. 7), o atsakovė prašo taikyti senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2012 m. sausio 4 d. iki 2012 m. balandžio 28 d. pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas V. V. praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 4 d. iki 2012 m. balandžio 28 d., todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

2312.3. Kita vertus, nuo 2012 m. balandžio 29 d. iki 2012 m. spalio 18 d. bei nuo 2014 m. rugsėjo 24 d. iki 2014 m. spalio 10 d. (su pertraukomis) pareiškėjas V. V. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 21-29); asmens įskaitos kortelę (b. l. 30-31)) taip pat buvo laikomas Lukiškių TI-K. Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas V. V. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 132 paras. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2322.4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

233Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

234Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

235Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K siekia užtikrinti laikomiems asmenims tvarką ir kaip įmanoma geresnes sąlygas, nes įvertinus Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus (b. l. 32-34, 57-58, 80-81, 65-66, 82-83, 84-85, 67-69, 59-62, 75-77, 40-48, 86-88, 78-79), matyti, kad, nustačius pažeidimus, Lukiškių TI-K juos taiso, pagal Lukiškių TI-K ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 123)) 2012 m. sausio 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), atliekamos kenkėjų kontrolės paslaugos (b. l. 119–122); minėta sutartis buvo pratęsta nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 124); be to, pagal Lukiškių TI-K ir UAB „Dezinfa“ 2013 m. gruodžio mėn. sutartį Nr. VLN-P-2013/255 (b. l. 125-127) Lukiškių TI-K atliekamos kenkėjų kontrolės paslaugos. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-PA-2581 (b. l. 98–101) , be kita ko, nustatyta, jog Lukiškių TI-K asmenų, neturinčių pinigų asmeninėje sąskaitoje, viršutiniai drabužiai yra skalbiami ir džiovinami pagal 2013 m. birželio 20 d. Lukiškių TI-K direktoriaus įsakyme Nr. 1-103 patvirtinto Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo 11 punktą, t. y. vienas komplektas sezoninių viršutinių drabužių (kelnės, marškiniai ar palaidinės, plonos striukės ar megztiniai) yra skalbiamas ne dažniau kaip kartą per 2 mėnesius, o striukės ar paltai – vieną kartą per sezoną; sąlygos skalbti viršutinius asmeninius drabužius asmenims, neturintiems lėšų asmeninėje sąskaitoje, sudarytos.

236Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (132 paras pareiškėjas V. V. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad pareiškėjui reali žala sveikatai nepadaryta, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d. buvo 800 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 850 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), o nuo 2014 m. spalio 1 d. – 1035 Lt)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 975 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 975 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

237III

2381. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. V. skundą taip pat sprendžiama, ar yra teisinis pagrindas priteisti neturtinės žalos 380 eurų atlyginimą pareiškėjui už jo, esą, netinkamas laikymo sąlygas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Šioje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas V. V. LAVL buvo laikomas tinkamomis sąlygomis.

2392. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111.4 punktą (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis kaip 5,1 kv. m Laisvės atėmimo vietų ligoninės palatose. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes V. V. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

2403. Minėta, kad pareiškėjas V. V. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos LAVL, neturtinę žalą 380 eurų.

2413.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

242Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

243„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

244Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

245Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2463.2. Pabrėžtina, kad V. V. LAVL buvo laikomas nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Psichiatrijos skyriaus 6 kamerų tipo palatoje (plotas – 15,51 m2, palatoje buvo 6 lovos) (žr. LAVL atsiliepimą į skundą (b. l. 132-134)), t. y. iš viso 6 paras. Kadangi pareiga pateikti įrodymus, kiek žmonių tuo metu buvo minėtose palatose, šio tipo bylose tenka LAVL administracijai, tai, jai šios pareigos neįvykdžius, konstatuotina, kad šioje įstaigoje buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, t. y. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 111.4 punkto (2010 m. balandžio 26 d. redakcija) reikalavimai. Pabrėžtina, kad LAVL neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-190-442/2015), o jos motyvai, kad ji nėra kalta dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2473.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo LAVL palatose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas. Įrodymai, kad dėl LAVL kalinimo sąlygų, kurios neatitiko teisės aktų reikalavimų, buvo pakenkta pareiškėjo sveikatai, tame tarpe – ir psichinė, nepateikti.

2483.4. Pareiškėjas, be kita ko, pateikė argumentus dėl jo diskriminavimo skalbti skalbinius, taip pat higienos LAVL.

249Teismas akcentuoja, jog Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vasario 24 d. išdavė licenciją Nr. 3360 Laisvės atėmimo vietų ligoninei ir suteikė teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas paslaugas nuo 2012 m. gegužės 28 d. (b. l. 145); LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 29 d. išduotą leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.12-690, kuris įrodo, kad LAVL leista vykdyti veiklą, kuriai išduotas leidimas, t. y. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai, nurodytai šiame leidime-higienos pase (b. l. 146).

250Dar daugiau, Vilniaus VSC 2013 m. lapkričio 21 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-13.16-1457, be kita ko, nurodyta, kad: kontrolės metu įvertinta LAVL patalpų kasdienio (nuolatinio) ir pagrindinio valymo tvarka; patikrinimo metu pateikta LAVL direktoriaus įsakyme patvirtinta Patalpų valymo procedūra (toliau – ir Procedūra), pagal kurią vykdomi kasdieniai (nuolatiniai) ir pagrindiniai valymo darbai, Procedūroje aprašyti higienos planai, parengti atskiriems LAVL padaliniams, higienos planuose nurodyti valymo objektai, darbų atlikimo periodiškumas, valymui / dezinfekcijai naudojamos medžiagos; Procedūra atitinka HN 47-1:2012 9.6 punkto reikalavimus; pagal Procedūros 4 skyriaus 4.1 punktą palatas kasdien valo palatos sanitarai ir pagalbiniai darbuotojai, pagrindinį valymą atlieka palatų sanitarai (Procedūros 4 skyriaus 4.2 punktas); Valymo inventoriumi ir priemonėmis juos aprūpina pagalbinis darbuotojas, todėl valymo inventoriaus išdavimas LAVL pacientams nenustatytas; atlikti pagrindinių ir nuolatinių (kasdienių) patalpų valymų darbai registruojami specialiuose žurnaluose, nepažeidžiant HN 47-1:2012 reikalavimų; patikrinimo metu nenustatyta HN 76:2010 ir HN 47-1:2012 pažeidimų (b. l. 142– 143). LAVL (užsakovė) ir UAB „Švaros etalonas“ (vykdytoja) 2012 m. gegužės 30 d. sudarė skalbimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 57-41 (toliau – ir Sutartis), kurioje vykdytojas įsipareigojo savo rizika ir priemonėmis atlikti skalbimo paslaugas pagal Sutartį. Vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: savo transportu paimti skalbinius iš užsakovės ir pristatyti išskalbtus pagal suderintą grafiką 2 kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais 11.00 val.); skalbti ir lyginti skalbinius pagal Lietuvos Respublikos standarto 46-90 ir higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“; užsakymo (išskalbimo) laikas – 24 valandos (Sutartis (b. l. 148–151)). LAVL (užsakovė) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2014 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 57-1/500, pagal kurią vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nurodytų LAVL patalpų priežiūrą, išaiškinant kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, atlikti kenkėjų naikinimą (1.1 punktas); lankyti objektą kartą per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, jų lokalizacijos vietas, patekimo kelius, numatyti kenkėjų kontrolės priemones, apsilankymų metu profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą (4.1.1, 4.1.2 punktai); LAVL pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo paslaugas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (4.1.5 punktas).

2513.5. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

252Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

253Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, tačiau, atsižvelgiant į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (pareiškėjas V. V. LAVL 6 paras buvo laikomas netinkamai), nesant objektyvių duomenų apie pareiškėjo sveikatos būklės pablogėjimą dėl atsakovės veiksmų, apie tai, kad dvasiniai išgyvenimai būtų trukę itin ilgai, į pareiškėjo paaiškinimus, pateiktus teismo posėdyje, apie jam padarytą neturtinę žalą, į Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio ((minimali mėnesinė alga 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, į atsakovės pastangas užtikrinti pareiškėjui tinkamas kalinimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis LAVL įvertinamas 45 eurais, kuris priteistinas iš atsakovės, atstovaujamos LAVL. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 45 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

254Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

255Pareiškėjo V. V. skundą tenkinti iš dalies.

256Priteisti pareiškėjui V. V., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 975 Eur (devynių šimtų septyniasdešimt penkių eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2012 m. balandžio 29 d. iki 2012 m. spalio 18 d. bei nuo 2014 m. rugsėjo 24 d. iki 2014 m. spalio 10 d. (su pertraukomis iš viso už 132 paras).

257Priteisti pareiškėjui V. V., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės, 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

258Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

259Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas V. V. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–5),... 5. 1.1. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo... 6. 1.2. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų... 7. 2. Pasak pareiškėjo, jis Lukiškių TI-K ir LAVL kalintas laikotarpiais nuo... 8. 2.1. Remiantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 9. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr.... 10. 2.2. Lukiškių TI-K ir LAVL kamerų / palatos vidutinis plotas sudarė nuo 7... 11. 2.3. Lukiškių TI-K ir LAVL kamerose prie staliuko nepakako vietos visiems... 12. 2.4. Vyksta nuolatinis asmeninės erdvės pažeidinėjimas visą parą (ir... 13. 2.5. Pasak pareiškėjo, kamerose įrengti nepatogūs dviaukščiai gultai,... 14. Lukiškių TI-K nuo ankštų kamerų trūkdavo oro, dažnai svaigdavo galva,... 15. 2.6. Lukiškių TI-K ir LAVL pažeidė Konstitucijoje įtvirtintą lygybės... 16. 2.7. Lukiškių TI-K ir LAVL nesilaikė higienos normų, Europos žmogaus... 17. Pasak pareiškėjo, dėl netinkamų kalinimo sąlygų (nuo 2012 m. sausio 4 d.... 18. II... 19. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 20. 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų... 21. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 22. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelių kopijomis, 2012 m. sausio 6... 23. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 24. 3. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 25. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 26. 4. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 27. 5. Dėl švaros palaikymo kamerose, vykdomų patikrinimų... 28. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad... 29. 6. Dėl kamerų remonto... 30. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 31. 7. Dėl kamerų įrengimo... 32. TI taisyklių III skirsnyje nurodytas tardymo izoliatorių kamerų įrengimas.... 33. 8. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 34. Lukiškių TI-K remiasi HN 76:2010 21 punktu, nurodo, kad tualetas nuo likusio... 35. 9. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 36. Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus,... 37. 10. Dėl patalynės aprūpinimo, skalbimo, džiovinimo... 38. Lukiškių TI-K patalynė išduodama pagal normas, nustatytas Lietuvos... 39. 11. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 40. 12. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 41. III... 42. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Laisvės atėmimo vietų ligoninė... 43. 1. Pareiškėjas ginčo laikotarpiu LAVL gydytas nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. iki... 44. 2. HN 76:2010 ploto normos asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose,... 45. LAVL apgyvendinimo tvarką reglamentuoja BVK, Įstatymas, PĮ taisyklės, taip... 46. 3. LAVL palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu inventoriumi, kuris... 47. 4. LAVL patalpos remontuojamos eilės tvarka, remontas atliekamas pagal... 48. 5. LAVL patalpų deratizacijos ir dezinsekcijos darbams atlikti sudaryta... 49. 6. LAVL pacientų maudymasis organizuojamas pagal teisės aktų nuostatas, t.... 50. 7. Nuteistiesiems ne rečiau kaip kartą per savaitę suteikiama galimybė... 51. 8. LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC)... 52. 9. Remiantis LVAT praktika (pavyzdžiui, administracine byla Nr.... 53. IV... 54. Teismo posėdyje pareiškėjas V. V., remdamasis skundu bei baigiamąja kalba... 55. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 56. I... 57. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 58. 1. Pareiškėjas V. V. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 59. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2012 m. sausio 4 d. pareiškėjas buvo... 60. – 2012 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 121 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;... 61. – 2012 m. sausio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 199 (plotas – 7,94 m2);... 62. – 2012 m. sausio 7 d. – 2012 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 3,... 63. – 2012 m. sausio 11 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 64. – 2012 m. sausio 12 d. – 2012 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 4,... 65. – 2012 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 66. – 2012 m. sausio 17 d. – 2012 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 199 ryte buvo 4,... 67. – 2012 m. sausio 25 d. išvyko į Utenos areštinę;... 68. – 2012 m. vasario 1 d. atvykęs iš Utenos areštinės buvo uždarytas į... 69. – 2012 m. vasario 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 384 (plotas – 7,35 m2);... 70. – 2012 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 71. – 2012 m. vasario 4 d. – 2012 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 4,... 72. – 2012 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 73. – 2012 m. vasario 9 d. – 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo... 74. – 2012 m. vasario 21 d. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 384 ryte buvo... 75. – 2012 m. vasario 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 337 (plotas – 7,69 m2);... 76. – 2012 m. vasario 24 d. – 2012 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo... 77. – 2012 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 78. – 2012 m. kovo 1 d. – 2012 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4,... 79. – 2012 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 80. – 2012 m. kovo 6 d. – 2012 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4,... 81. – – 2012 m. kovo 8 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 82. – 2012 m. kovo 9 d. – 2012 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4,... 83. – 2012 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 84. – 2012 m. kovo 14 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 85. – 2012 m. kovo 15 d. – 2012 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 337 ryte buvo 4,... 86. – 2012 m. kovo 21 d. išvyko į Utenos areštinę;... 87. – 2012 m. kovo 26 d. atvykęs iš Utenos areštinės buvo uždarytas į... 88. – 2012 m. kovo 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 170 (plotas – 7,94 m2);... 89. – 2012 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 90. – 2012 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 91. – 2012 m. kovo 30 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 92. – 2012 m. kovo 31 d. – 2012 m. balandžio 11 d. kameroje Nr. 170 ryte buvo... 93. – 2012 m. balandžio 11 d. išvyko į Utenos areštinę;... 94. – 2012 m. balandžio 16 d. atvykęs iš Utenos areštinės buvo uždarytas į... 95. – 2012 m. balandžio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 196 (plotas – 7,94 m2);... 96. – 2012 m. balandžio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 184 (plotas – 7,94 m2);... 97. – 2012 m. balandžio 19 d. – 2012 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 184 ryte... 98. – 2014 m. balandžio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 165 (plotas – 7,86 m2);... 99. – 2014 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 165 ryte buvo 4, vakare – 4... 100. – 2014 m. balandžio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 147 (plotas – 7,94 m2);... 101. – 2012 m. balandžio 26 d. – 2012 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 147 ryte... 102. – 2012 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 147 ryte buvo 3, vakare – 4... 103. – 2012 m. gegužės 1 d. – 2012 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 147 ryte... 104. – 2012 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 147 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 105. – 2012 m. gegužės 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 114 (plotas – 7,31 m2);... 106. – 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 8 asmenys;... 107. – 2012 m. gegužės 17 d. – 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 404 ryte... 108. – 2012 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 7 asmenys;... 109. – 2012 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;... 110. – 2012 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 111. – 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 112. – 2012 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;... 113. – 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 7 asmenys;... 114. – 2012 m. gegužės 25 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 115. – 2012 m. gegužės 26 d. – 2012 m. gegužės 27 d. kameroje Nr. 404 ryte... 116. – 2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 117. – 2012 m. gegužės 29 d. – 2012 m. birželio 1 d. kameroje Nr. 404 ryte... 118. – 2012 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 8 asmenys;... 119. – 2012 m. birželio 3 d. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 404 ryte... 120. – 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 121. – 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;... 122. – 2012 m. birželio 8 d. – 2012 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 404 ryte... 123. – 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;... 124. – 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 125. – 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;... 126. – 2012 m. birželio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 310 (plotas – 7,77 m2);... 127. – 2012 m. birželio 16 d. – 2012 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 310 ryte... 128. – 2012 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 129. – 2012 m. birželio 19 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 130. – 2012 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 131. – 2012 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 132. – 2012 m. birželio 22 d. – 2012 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo... 133. – 2012 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 134. – 2012 m. liepos 13 d. – 2012 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 310 ryte buvo 4,... 135. – 2012 m. liepos 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 404 (plotas – 17,02 m2);... 136. – 2012 m. liepos 21 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 5... 137. – 2012 m. liepos 22 d. – 2012 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 404 ryte buvo 5,... 138. – 2012 m. liepos 26 d. perkeltas į kamerą Nr. 254 (plotas – 34,71 m2);... 139. – 2012 m. liepos 27 d. – 2012 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 9,... 140. – 2012 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 9, vakare – 8 asmenys;... 141. – 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 254 ryte... 142. – 2012 m. rugpjūčio 3 d. – 2012 m. rugpjūčio 5 d. kameroje Nr. 254 ryte... 143. – 2012 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 7, vakare – 6... 144. – 2012 m. rugpjūčio 7 d. – 2012 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 254 ryte... 145. – 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 3, vakare – 4... 146. – 2012 m. rugpjūčio 10 d. kameroje Nr. 254 ryte buvo 3, vakare – 6... 147. – 2012 m. rugpjūčio 11 d. – 2012 m. rugpjūčio 13 d. kameroje Nr. 254... 148. – 2012 m. rugpjūčio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 255 (plotas – 24,38... 149. – 2012 m. rugpjūčio 15 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6... 150. – 2012 m. rugpjūčio 16 d. – 2012 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 255... 151. – 2012 m. rugpjūčio 21 d. – 2012 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 255... 152. – 2012 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 4, vakare – 5... 153. – 2012 m. rugpjūčio 25 d. – 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 255... 154. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 6... 155. – 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 2 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo... 156. – 2012 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 157. – 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;... 158. – 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 159. – 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 6 asmenys;... 160. – 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 161. – 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 12 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo... 162. – 2012 m. rugsėjo 13 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;... 163. – 2012 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 5, vakare – 7 asmenys;... 164. – 2012 m. rugsėjo 15 d. – 2012 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 255 ryte... 165. – 2012 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 166. – 2012 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;... 167. – 2012 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 168. – 2012 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;... 169. – 2012 m. rugsėjo 21 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 9 asmenys;... 170. – 2012 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 255 ryte... 171. – 2012 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 8, vakare – 9 asmenys;... 172. – 2012 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 9, vakare – 9 asmenys;... 173. – 2012 m. rugsėjo 27 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 255 ryte... 174. – 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 8 asmenys;... 175. – 2012 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 255 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;... 176. – 2012 m. spalio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 252 (plotas – 42,33 m2);... 177. – 2012 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;... 178. – 2012 m. spalio 5 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 12 asmenų;... 179. – 2012 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 12, vakare – 13 asmenų;... 180. – 2012 m. spalio 7 d. – 2012 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13,... 181. – 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 13 asmenų, vakare – 7... 182. – 2012 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 8, vakare – 8 asmenys;... 183. – 2012 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 8, vakare – 9 asmenys;... 184. – 2012 m. spalio 12 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 10... 185. – 2012 m. spalio 13 d. – 2012 m. spalio 14 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo... 186. – 2012 m. spalio 15 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 12 asmenų;... 187. – 2012 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;... 188. – 2012 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 11 asmenų;... 189. – 2012 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;... 190. – 2012 m. spalio 19 d. išvvyko į Vilniaus pataisos namus, Rasų g. 8;... 191. – 2014 m. rugsėjo 24 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo uždarytas į... 192. – 2014 m. rugsėjo 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2);... 193. – 2014 m. rugsėjo 25 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;... 194. – 2014 m. rugsėjo 30 d. atvykęs iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės... 195. – 2014 m. spalio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 265 (plotas – 7,87 m2);... 196. – 2014 m. spalio 2 d. – 2014 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 265 buvo 3... 197. – 2014 m. spalio 4 d. – 2014 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 265 buvo 4... 198. – 2014 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 265 buvo 3 asmenys;... 199. – 2014 m. spalio 10 d. išvyko į Vilniaus pataisos namus, Rasų g. 8.... 200. 2. 2012 m. sausio 6 d., 2012 m. vasario 2 d. ryte, 2012 m. vasario 8 d. ryte,... 201. 3. Vilniaus VSC patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodė:... 202. 3.1. 2012 m. kovo 20 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-251: 2012 m. kovo... 203. 3.2. 2012 m. birželio 14 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-677: 2012 m.... 204. 3.3. 2012 m. liepos 12 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-813: 2012 m.... 205. 3.4. 2012 m. liepos 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-871: 2012 m.... 206. 3.5. 2012 m. liepos 30 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-880: 2012 m.... 207. 3.6. 2012 m. rugpjūčio 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-964: 2012 m.... 208. 3.7. 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1021: 2012 m.... 209. 3.8. 2012 m. rugsėjo 10 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1030: 2012 m.... 210. 3.9. 2012 m. rugsėjo 10 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1031: 2012 m.... 211. 3.10. 2012 m. rugsėjo 28 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1136: 2012 m.... 212. 3.11. 2012 m. spalio 8 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1175: 2012 m.... 213. 3.12. 2014 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-PA-2581: 2014 m.... 214. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 215. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio... 216. 5. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie... 217. 6. LAVL turi Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 29 d.... 218. 7. Remiantis LAVL gydymo stacionare istorija Nr. 2743-402, pareiškėjas LAVL... 219. 8. Vilniaus VSC 2013 m. lapkričio 21 d. patikrinimo akte Nr.... 220. 9. LAVL (užsakovė) ir UAB „Švaros etalonas“ (vykdytoja) 2012 m.... 221. 10. LAVL (užsakovė) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja)... 222. II... 223. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, kyla ginčas, ar... 224. 2. Minėta, kad pareiškėjas V. V. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 225. 2.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 226. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 227. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 228. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 229. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 230. 2.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. V. į Lukiškių... 231. 2.3. Kita vertus, nuo 2012 m. balandžio 29 d. iki 2012 m. spalio 18 d. bei nuo... 232. 2.4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 233. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 234. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 235. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 236. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 237. III... 238. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. V. skundą... 239. 2. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu... 240. 3. Minėta, kad pareiškėjas V. V. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 241. 3.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 242. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 243. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 244. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 245. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 246. 3.2. Pabrėžtina, kad V. V. LAVL buvo laikomas nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. iki... 247. 3.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 248. 3.4. Pareiškėjas, be kita ko, pateikė argumentus dėl jo diskriminavimo... 249. Teismas akcentuoja, jog Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai... 250. Dar daugiau, Vilniaus VSC 2013 m. lapkričio 21 d. patikrinimo akte Nr.... 251. 3.5. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas,... 252. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 253. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 254. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 255. Pareiškėjo V. V. skundą tenkinti iš dalies.... 256. Priteisti pareiškėjui V. V., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 257. Priteisti pareiškėjui V. V., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 258. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 259. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...