Byla 2-8483-894/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį pareikštą atsakovei R. G., dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 1936,09 Eur skolą už patiektą šilumą patalpų šildymui ir vandens pašildymui, 63,33 Eur delspinigių, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovė tiekia šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ). Ginčo butas nuosavybės teise priklauso atsakovei. Tarp ieškovės ir atsakovės sutuoktinio 1995 m. sausio 31 d. sudaryta atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartis. Atsakovės sutuoktiniui mirus, atsakovė paveldėjo sutuoktinio turto dalį ir atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti už visam butui suteikiamas paslaugas. Atsakovės įsiskolinimas ieškovei siekia 1936,09 Eur (b. l. 3-5).

62017 m. vasario 28 d. bei 2017 m. kovo 27 d. teisme gauti atsakovės prašymai leisti skolos sumą mokėti dalimis per devynių mėnesių laikotarpį, pateikė dalies skolos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (b. l. 33, 45-48).

72017 m. balandžio 6 d. teisme gautas ieškovės atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad ieškovė sutinka, jog atsakovė skolą padengtų sumokėdama ją per devynių mėnesių laikotarpį (b. l. 51), taip pat nurodė, kad atsakovei atlikus dalinius mokėjimus, skolos suma už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. ginčo butui paskaičiuotas įsiskolinimas už pateiktą šilumos energiją yra 971,97 Eur, skola už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. ginčo butui paskaičiuotas įsiskolinimas už energiją vandens pašildymui – 288,01 Eur (b. l. 52).

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 1995 m. sausio 31 d. tarp V. G. ir ieškovės buvo sudaryta atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartis Nr. 041322-0, kuria ieškovė įsipareigojo tiekti šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ) (b. l. 17-18). Ginčo butas lygiomis dalimis (po ½ ) nuosavybės teise priklauso atsakovei ir V. G. (b. l. 7-9). ( - ) V. G. mirė (b. l. 10). 2014 m. lapkričio 13 d. atsakovė priėmė palikimą, atsiradusį po V. G. mirties (b. l. 12). Už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. ginčo butui paskaičiuotas įsiskolinimas už pateiktą šilumos energiją yra 971,97 Eur (b. l. 13). Už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. ginčo butui paskaičiuotas įsiskolinimas už energiją vandens pašildymui – 964,12 Eur (b. l. 14).

11Dėl pareigos mokėti už patiektą šilumos energiją.

12Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso (toliau – CK) normos dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių, t. y. bendrosios normos visų rūšių energijos pirkimo – pardavimo teisiniams santykiams, ir specialiosios, t. y. būtent šilumos energijos pirkimą – pardavimą reglamentuojančios teisės normos: Šilumos ūkio įstatymas bei jį detalizuojantys įgyvendinamieji teisės aktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008).

13Kai tarp šalių – energijos tiekimo įmonės ir abonento – yra sudaryta atsiskaitymo už suteiktą energiją sutartis, ją šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnis). Vartotojas (abonentas) moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis (CK 6.385 straipsnio 1 dalis, 6.388 straipsnio 1 dalis). Byloje teismų nustatyta, kad 1995 m. sausio 31 d. tarp V. G. ir ieškovės buvo sudaryta atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartis Nr. 041322-0 Kaune (b. l. 17-18). 2014 m. lapkričio 13 d. atsakovė priėmė palikimą, atsiradusį po V. G. mirties (b. l. 12).

14CK 5.3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Nepriklausomai nuo to, kada įpėdinis priėmė palikimą ar kada įforminamas mirusiojo turto perėjimas valstybei, palikimo priėmimo teisiniai padariniai kyla retrospektyviai, t. y. nuo palikimo atsiradimo dienos. Dėl to palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu. Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014).

15Taigi atsakovės pareiga atsiskaityti už patiektą šilumos energiją atsiranda ne tik įstatymo (paveldėjimo teisiniai santykiai), bet ir sudarytos sutarties pagrindu (CK 6.38 straipsnis). Atsakovė, jei tenkančią mokesčių už patiektą šilumos energiją ir energiją karštam vandeniui ruošti privalėjo mokėti, nes yra ½ ginčo buto savininkė. Mirus atsakovės sutuoktiniui ir jai paveldėjus po sutuoktinio mirties likusį turtą atsakovei kilo pareiga mokėti už visą jai priklausančiam butui patiektą šilumos energiją ir energiją karštam vandeniui ruošti.

16Dėl skolos sumos

17Atsakovė atsiliepime dėl paskaičiuotos skolos sumos neprieštaravo. Įrodymų, paneigiančių skolos paskaičiavimus į bylą nepateikė.

18Už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. ginčo butui paskaičiuotas įsiskolinimas už pateiktą šilumos energiją yra 971,97 Eur (b. l. 12), už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. energiją vandens pašildymui – 288,01 Eur (b. l. 52), iš viso 1259,98 Eur.

19Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovė, žinodama apie savo pareigą vykdyti piniginę prievolę, šios pareigos nevykdė. Todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 971,97 Eur skola už pateiktą šilumos energiją (už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d.), 288,01 Eur skola už energiją vandens pašildymui (už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d.) (CK 6.4 str., 6.59 str.), iš viso 1259,98 Eur.

20Dėl delspinigių

21CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Atsakovė atsiliepime delspinigių dydžio neginčijo. Atsakovė netinkamai vykdė iš įstatymo kylančią prievolę atsiskaityti su šilumos energijos tiekėjo, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 63,33 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.

22Dėl procesinių palūkanų.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad šių palūkanų paskirtis – kompensuoti kreditoriaus netekimus dėl negalėjimo naudotis iš skolininko gautinomis lėšomis, kurių šis nesumoka geruoju, bei skatinti skolininką kuo greičiau vykdyti prievolę ar teismo sprendimą.

24CK 6.210 straipsnyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (šio straipsnio 1 dalis), tačiau kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos (šio straipsnio 2 dalis).

25Atsakovei praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla piniginės prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis –iš atsakovės priteistina 5 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (1323,31 Eur) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 60,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 6).

28Ieškovė taip pat prašo priteisti 1,71 Eur už paiešką registruose. Byloje pateikti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 7-9) bei du Gyventojų registro išrašai (b. l. 10-11), kurių išrašų gavimo įkainių suma yra 1,71 Eur (0,84 Eur + 0,87 Eur). Teismas pažymi, jog minėti išrašai yra laikytini įrodymais byloje, todėl išlaidos susijusios su jų gavimu yra būtinosios išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 113 str. 3 d.). Minėtos išlaidos yra realios ir pagrįstos – pateikti įrodymai, patvirtinantys šių išlaidų patyrimo faktą ir dydį (b. l. 7-11, 21-26). Todėl išlaidos už dokumentų išreikalavimą iš registrų priskirtinos išlaidoms, susijusioms su šios civilinės bylos nagrinėjimu, ir ieškinį patenkinus priteistinos iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d.).

29Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 60,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 1,71 Eur už duomenų gavimą, iš viso 61,71 Eur (60,00 Eur + 1,71 Eur).

30Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 5,32 Eur, todėl ieškinį patenkinus, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovės (CPK 96 str.).

31Dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.

32Atsakovė atsiliepime nurodė, jog prašo sprendimo vykdymą išdėstyti 9 mėnesiams. Atsakovė nurodė, jog šiuo metu atsakovė neturi pakankamai pajamų teismo sprendimui įvykdyti.

332017 m. balandžio 6 d. ieškovė pateikė nuomonę dėl skolos išdėstymo dalimis, kurioje nurodė, kad ieškovė neprieštarauja, jog teismo sprendimas būtų įvykdytas per devynių mėnesių laikotarpį.

34CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad ši teismo teisė vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas įvykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų, o būtent užtikrinti socialinį teisingumą. Todėl atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima tada, kai šito reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-925/2002). CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais. Prie tokių atvejų priskirtina skolininko sunki turtinė padėtis, kitos nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011; 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-626-378/2015).

35Teismas pažymi, jog VSDFV duomenimis atsakovė niekur nedirba. Jos mėnesinės pajamos – 158,26 Eur (137,26 Eur senatvės pensija + 21,00 Eur našlių pensija). Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovės teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu priteistos sumos mokėjimas išdėstytinas devynių mėnesių laikotarpiui.

36Teismo sprendimu iš atsakovės priteistus 1385,02 Eur (1259,98 Eur skolos + 63,33 Eur delspinigių + 61,71 Eur bylinėjimosi išlaidų) bei 5 procentų palūkanų nuo priteistos 1323,31 Eur sumos už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo skolos mokėjimą išdėstyti tokia tvarka: atsakovei nustatytinas 8 įmokų po 154,00 Eur mokėjimas kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos, o paskutinį (devintą) mėnesį mokėtina likusi 153,02 Eur (1385,02 Eur – (154,00 Eur x 8)) suma ir 5 procentų palūkanos nuo priteistos 1323,31 Eur sumos už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 - 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas,

Nutarė

38Ieškinį tenkinti visiškai.

39Priteisti iš atsakovės R. G., asmens kodas ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas, 1259,98 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt devynių eurų 98 ct) skolą, 63,33 Eur (šešiasdešimt tris eurus 33 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1323,31 Eur) skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 61,71 Eur (šešiasdešimt vieną eurą 71 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš atsakovės R. G., asmens kodas ( - ) valstybei 5,32 Eur (penkis eurus 32 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

41Atsakovės R. G., asmens kodas ( - ) prašymą tenkinti, išdėstyti Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 26 d. teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-8483-894/2017, vykdymą dalimis per devynių mėnesių laikotarpį.

42Nustatyti, kad R. G., asmens kodas ( - ) 1385,02 Eur sumą ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, AB „SEB“ bankas, sumoka atlikdama devynias mėnesines įmokas, mokėjimą pradedant nuo 2017 m. gegužės mėnesio, ir iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos sumokant po 154,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt keturis eurus 00 ct), o paskutinį devintą kartą sumoka likusią 153,02 Eur (vieno šimto penkiasdešimt trijų eurų 02 ct) sumą ir 5 procentų metines palūkanas nuo 1323,31 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 1936,09 Eur... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė tiekia šilumos energiją butui, esančiam... 6. 2017 m. vasario 28 d. bei 2017 m. kovo 27 d. teisme gauti atsakovės prašymai... 7. 2017 m. balandžio 6 d. teisme gautas ieškovės atsiliepimas, kuriame... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 1995 m. sausio 31 d. tarp 11. Dėl pareigos mokėti už patiektą šilumos energiją.... 12. Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja... 13. Kai tarp šalių – energijos tiekimo įmonės ir abonento – yra sudaryta... 14. CK 5.3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas... 15. Taigi atsakovės pareiga atsiskaityti už patiektą šilumos energiją... 16. Dėl skolos sumos... 17. Atsakovė atsiliepime dėl paskaičiuotos skolos sumos neprieštaravo.... 18. Už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. ginčo butui... 19. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi... 20. Dėl delspinigių ... 21. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 22. Dėl procesinių palūkanų.... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 24. CK 6.210 straipsnyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 25. Atsakovei praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 27. Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 60,00 Eur žyminio... 28. Ieškovė taip pat prašo priteisti 1,71 Eur už paiešką registruose. Byloje... 29. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos... 30. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 31. Dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.... 32. Atsakovė atsiliepime nurodė, jog prašo sprendimo vykdymą išdėstyti 9... 33. 2017 m. balandžio 6 d. ieškovė pateikė nuomonę dėl skolos išdėstymo... 34. CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 35. Teismas pažymi, jog VSDFV duomenimis atsakovė niekur nedirba. Jos mėnesinės... 36. Teismo sprendimu iš atsakovės priteistus 1385,02 Eur (1259,98 Eur skolos +... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 - 93 straipsnio 1 dalimi, 142... 38. Ieškinį tenkinti visiškai.... 39. Priteisti iš atsakovės R. G., asmens kodas 40. Priteisti iš atsakovės R. G., asmens kodas 41. Atsakovės R. G., asmens kodas ( - )... 42. Nustatyti, kad R. G., asmens kodas ( -... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...