Byla 2-1359-494/2011

1Vilniaus rajono apylinkes teismo teiseja Dalia Zeniauskaite, sekretoriaujant B.Sienkievic, dalyvaujant ieškovui L. I., jo atstovui adv. Š. Vilcinskui, atsakovo ir treciojo asmens atstovui adv. R. Januškai, teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo L. I. ieškini atsakovui M. Z., treciajam asmeniui V. Z. del skolos priteisimo,

2n u s t a t e :

3Ieškovas L. I. kreipesi i teisma su ieškiniu (b.l. 3-5, 12-13), kuriuo prašo priteisti iš atsakovo M. Z. 20000 Lt skolos, 5333,12 Lt metiniu palukanu, 5 proc. dydžio metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Ieškinyje nurode, kad ieškovas su atsakovu yra sudare dvi paskolos sutartis, pagal kurias ieškovas atsakovui paskolino 20000 Lt, o atsakovas šiuos pinigus gavo. Pagal 2005-04-09 paskolos sutarti ieškovas atsakovui paskolino 10000 Lt, kuriuos atsakovas isipareigojo gražinti iki 2005-10-09, pagal 2005-05-03 paskolos sutarti ieškovas paskolino 10000 Lt, atsakovas šia suma isipareigojo gražinti iki 2005-08-03. Atsakovas sutartu laiku pinigu negražino, prievoles nevykdyma aiškindamas ivairiomis priežastimis. Be to, ieškovas su atsakovu turejo ir kitu bendru reikalu. Ieškovas ne karta žodžiu praše atsakovo gražinti skola, taciau pastarasis to nepadare. Prašo priteisti iš atsakovo 20000 Lt skolos, 5333,12 Lt metiniu 5 % palukanu bei 5 %metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

4Teismo posedžio metu ieškovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, praše ieškini tenkinti ir nurode, kad atsakovas šiuos pinigus yra iš jo gaves iš ranku i rankas voke. 2005-04-09 atsakovas automobiliu atvažiavo prie ieškovo namu, ( - ), kampo sankryžoje jie susitiko ir buvo perduoti pinigai. Atsakovas tuos pinigus perskolindavo. Ieškova su atsakovu siejo finansiniai santykiai - ieškovas atsakovui skolindavo pinigus ir už kiekviena suma buvo pasirašoma arba paskolos sutartis, arba vekselis. 2005-05 men. ir vel ieškovas atsakovui paskolino 10 000 Lt. Atsakovas vel atvažiavo savo mašina prie jo namu ir pinigai buvo perduoti voke. Suejus vienoje ir kitoje sutartyje nurodytiems terminams, atsakovas nesikreipe i ieškova del pinigu gražinimo iki 2010 m., nes pinigai jam nebuvo reikalingi. Ir po minetu sutarciu sudarymo ieškovas atsakovui dar skolino pinigu. Tarp ju tuo metu buvo abipusis pasitikejimas, santykiai iki 2010 m. tarp ju buvo geri. Po 2010 m. santykiai pablogejo, ieškovas pradejo reikalauti pinigu, bet atsakovas ju negražino, todel ieškovas buvo priverstas kreiptis i teisma. Nuo 2005 m. ieškovas atsakovui paskolino apie 700-800 tukst. Lt (vekseliai). Nepamena, ar skolino atsakovui pinigus be jokiu dokumentu. Be byloje esanciu paskolos sutarciu, atsakovui yra paskolines 40000 Lt 2004-10-18 paskolos sutartimi. Ieškovas skolino atsakovui pinigus ir už tai gaudavo procentu dali, nors paskolos dokumentuose nebuvo minimi procentai. Iki 2010 m. atsakovas jam mokejo palukanas. Už tas paskolos sutartis, kurios yra byloje, nemano, kad jam atsakovas mokejo palukanas. Kai iš atsakovo gaudavo pinigu sumas už palukanas, niekur apie tai raštiškai nefiksuodavo Su atsakovu nesitare del skolos gražinimo dalimis. Del 6300 Lt pervedimo pagal atsakovo pateiktas saskaitas, pridetas prie atsiliepimo - tai pinigai, kurie nesusije su šia skola. Šiuos 6300 Lt atsakovas pervede ieškovui, kad aš atsiskaitytu su banku už palukanas pagal 2008-02-01 paskolos 159 tukst. euru sumai iš Snoro banko. Atsakovas yra laiduotojas pagal šia sutarti.

5Atsakovas M. Z. atsiliepime i ieškini (b.l. 22-23), nurode, kad ieškovo ieškinys nepagristas. Atsakovas neneigia, kad teismui pateiktas paskolos sutartis jis iš tikruju pasiraše, taciau faktiškai pinigu iš ieškovo negavo. Nors tai buvo apsimestinis sandoris, jie su ieškovu buvo sutare, kad pagal minetas paskolos sutartis jis atsiskaitys dalimis, ka ir vykde - 2010-08-18, 2010-12-31, 2011-01-03 ieškovui sumokejo 6300 Lt suma. Jokiu pretenziju del paskolu gražinimo pagal teismui pateiktas sutartis ieškovas iki šiol nereiške, atsakovas apie tai sužinojo tik gaves iš teismo procesinius dokumentus. Kadangi atsakovas pagal 2005-04-09 ir 2005-05-03 paskolos sutartis pinigu iš ieškovo negavo, todel ieškovas, teikdamas teismui ieškini elgiasi nesažiningai ir kelia nepagristus reikalavimus. Prašo ieškini atmesti bei priteisti atsakovo naudai bylinejimosi išlaidas.

6Tretysis asmuo V. Z. pateike atsiliepima i ieškini, kuriuo su ieškiniu nesutiko, nurode, kad apie 2005-04-09 ir 2005-05-03 paskolos sutartis tarp ieškovo ir jos vyro M. Z. ji sužinojo tik iš teismo atsiustu procesiniu dokumentu. Jos vyras teigia, kad nera gaves iš ieškovo pinigu pagal minetas paskolos sutartis. Todel prašo ieškini atmesti.

7Atsakovas ir tretysis asmuo i teismo posedi neatvyko, apie posedi jiems pranešta tinkamai, jie yra atstovaujami advokato, todel byla nagrineta atsakovui ir treciajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 246 str., 247 str.).

8Atsakovo ir treciojo asmens atstovas teismo posedžio metu praše atmesti ieškini arba, jeigu teismas manys kitaip, praše ieškini tenkinti iš dalies ir pripažinti, kad 6300 Lt atsakovas ieškovui yra sumokejes pagal šias sutartis ir priteisti nuo negražintos sumos 5 proc. palukanu nuo tada, kai buvo iškelta byla teisme. Nurode, kad pagal paskolos sutartis atsakovas pinigu negavo, nors sutartis pasiraše. Buvo bandoma susitarti su ieškovu, kad bus atsiskaityta dalimis už skola, ka patvirtina pateiktos saskaitos. Nesutinka su ieškovo nurodytais argumentais, kad tie pavedimai yra skirti moketi bankui už palukanas. Paciu paskolos sutarciu negincija, nors jos buvo fiktyvios. Ieškovas paaiškino, kad skolino atsakovui dideles pinigu sumas, gaudavo procentus. Yra sutartys pasirašytos, vekseliai. Ieškovas galejo skolinti atsakovui pinigu ir be dokumentu. Paskolos sutartis atsakovas pasiraše, nes ieškovui reikejo. Ieškovas gaudavo daug didesnes sumas iš atsakovo. Ieškovas nenurode nei vieno dokumento, kur butu užfiksuoti gaunami procentai. Procentai buvo mokami už didesnes sumas, o ne už 20000 Lt. 2008 m. ieškovas sudare su banku paskolos sutarti, atsakovas buvo laiduotojas, bet nieko bendro su šiomis paskolos sutartimis ta sutartis neturi.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Sutartis yra dvieju ar daugiau asmenu susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys isipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikru veiksmu atlikimo), o pastarieji igyja reikalavimo teise (CK 6.154 str. 1 d.) Pagal CK 6. 156 str. 1 ir 2 d. d., šalys turi teise laisvai sudaryti ir savo nuožiura nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja istatymams; draudžiama versti kita asmeni sudaryti sutarti, išskyrus atvejus, kai pareiga sudaryti sutarti nustato istatymai ar savanoriškas isipareigojimas sudaryti sutarti. CK 6.193 str. nustatytos sutarciu aiškinimo taisykles.

11CK 6.192 straipsnyje nustatyta, kad sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77 straipsniu taisykles, reglamentuojancios sandoriu forma. Pagal CK 1.73 str. 1 d. 1 p., paprasta rašytine forma turi buti sudaromi fiziniu asmenu sandoriai, kai sandorio suma sudarymo metu yra didesne kaip penki tukstanciai litu, išskyrus sandorius, kurie ir ivykdomi sudarymo metu.

12CK 6.870 straipsnyje apibrežta paskolos samprata – paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davejas) perduoda kitos šalies (paskolos gavejo) nuosavyben pinigus, o paskolos gavejas isipareigoja gražinti paskolos davejui tokia pat pinigu suma bei moketi palukanas, jei sutartis nenustato ko kita. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažistama sudaryta nuo pinigu arba daiktu perdavimo momento. Pagal CK 6.871 str. fiziniu asmenu paskolos sutartis turi buti rašytine, jeigu paskolos suma viršija du tukstancius litu. Paskolos gavejas turi teise gincyti paskolos sutarti, jeigu jis pinigu ar daiktu faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje, šias aplinkybes privalo irodyti paskolos gavejas; jeigu paskolos sutartis turejo buti rašytine (šio kodekso 6.871 str.), pagal šio straipsnio 1 dali gincyti paskolos sutarti liudytoju parodymais neleidžiama, išskyrus atvejus, nurodytus šio kodekso 1.93 str., taip pat kai paskolos sutartis buvo sudaryta apgaule, prievarta ar realiai grasinant arba del paskolos gavejo atstovo piktavališko susitarimo su paskolos daveju, arba del susiklosciusiu sunkiu aplinkybiu (CK 6. 875 str. 1, 2 d. d.).

13Taigi, istatymu paskolos sutartis priskiriama prie realiniu sutarciu. Realine ji laikoma todel, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šaliu susitarimo del paskolos neužtenka. Esmines paskolos sutarties salygos – paskolos dalyko perdavimas paskolos gavejo nuosavyben ir paskolos gavejo isipareigojimas gražinti paskolos davejui tokia pat pinigu suma. Tik esant šioms salygoms laikoma, kad tarp šaliu atsirado paskolos teisiniai santykiai. Be to, pinigu perdavimas yra valinis veiksmas ir, kaip ir bet kuris sandoris, negali buti veikiamas kitu asmenu nesažiningu veiksmu, todel šis veiksmas turi buti atliekamas ir teismu aiškinamas taip, kad nekiltu abejoniu del sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos gražinti pagal susitarima suvaržymo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005-10-17 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2005; 2007-11-30 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-558/2007; 2008-04-01 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-203/2008; 2009-06-04 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-235/2009).

14Byloje esanciais duomenimis nustatyta, kad 2005-04-09 ieškovas ir atsakovas pasiraše paskolos sutarti, kuria ieškovas paskolino atsakovui 10000 Lt suma, o atsakovas paskola isipareigojo gražinti iki 2005-10-09, 2005-05-03 tarp tu paciu šaliu buvo pasirašyta sutartis del 10000 Lt paskolos, šioje sutartyje paskolos gražinimo terminas numatytas iki 2005-08-03 (b.l. 14). Kadangi atsakovas pinigu iki nustatyto termino negražino, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 20000 Lt skolos, 5333,12 Lt metiniu 5 % palukanu bei 5 % metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Paciu paskolu sutarciu sudarymo fakto atsakovas negincija, taciau teigia, kad pinigu pagal minetas paskolos sutartis jis iš ieškovo negavo. Ieškovo teigimu, pagal abi paskolos sutartis pinigai atsakovui buvo perduoti voke, atsakovui automobiliu privažiavus prie ieškovo namu. Nors atsakovas neigia pinigu gavimo fakta pagal nurodytas sutartis, taciau teikdamas atsiliepima i ieškini, jis nurodo, jog su ieškovu buvo sutare del skolos pagal pateiktas sutartis mokejimo dalimis, 2010-08-18, 2010-12-31, 2011-01-03 mokejimo nurodymais sumokejo ieškovui 6300 Lt, kaip to patvirtinima pateike teismui mokejimo nurodymus (b.l. 25-27). Teismo nuomone, šiais veiksmais atsakovas pripažista, kad jis yra skolingas ieškovui, t. y. neneigia paskoliniu santykiu tarp jo ieškovo buvimo.

15Civilineje byloje faktas gali buti pripažintas irodytu, jeigu šalies, kuri juo remiasi, pateikti irodymai leidžia daryti labiau tiketina išvada ji esant, nei jo nesant (CPK 176 str. 1 d.), atsakovas priešieškinio byloje nereiške, negincijo, kad tarp šaliu buvo susikloste butent paskolos teisiniai santykiai. Tiek ieškovas, tiek atsakovo atstovas pripažino, kad abi šalis tuomet siejo draugiški bei verslo santykiai, šalys viena kita labai pasitikejo, kad tarp šaliu nuolat budavo paskoliniai teisiniai santykiai. Akivaizdu, jog tarp šaliu esant draugiškiems santykiams, ieškovas ir nereikalavo atsakovo gražinti skola (CK 6.873 str.).

16Taigi ivertinus byloje surinktu irodymu visuma, konstatuotina, kad tarp ieškovo ir atsakovo egzistuoja paskoliniai santykiai, susikloste 2005-04-09, 2005-05-03 sutarciu del 20000 Lt paskolos pagrindu. Kadangi nera pateikta irodymu apie kitokiu teisiniu santykiu, kurie rodytu kitu prievoliu tarp ieškovo ir atsakovo buvima, atsakovo pateikti 2010-08-18, 2010-12-31, 2011-01-03 mokejimo nurodymai laikytini kaip dalies prievoliu pagal 2005-04-09, 2005-05-03 paskolos sutartis ivykdymas. Ieškovas teigia, kad pagal pateiktus mokejimo pavedimus atsakovo jam pervesti 6300 Lt - tai pinigai, kurie nesusije su šia paskola, o tai tik palukanos pagal 2008-02-01 paskolos su Snoro banku del 159 tukst. euru sutarti, taciau jokiu tai patvirtinanciu irodymu ieškovas nepateike. Todel šie jo argumentai laikytini nepagristais ir atmestini. Remiantis išdestytu, teismas sprendžia, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2005-04-09, 2005-05-03 sudarytos rašytines paskolos sutartys irodo 20000 Lt paskolos davimo fakta, o atsakovui pateikus irodymus apie dalies paskolos, t.y. 6300 Lt gražinima, yra teisinis pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 13700 Lt negražinta paskolos dali (CK 6.38 str., 6.873 str.).

17CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neivykdymu laikomas ir jos ivykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievoles ivykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už del termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 straipsnio 2 dalis), ir palukanos turi buti mokamos del fakto, jog prievole neivykdyta laiku. Skolininkas, pažeides pinigine prievole, naudojasi kreditoriaus lešomis, todel privalo už termino ivykdyti prievole praleidima moketi sutartyje ar istatymo nustatytas palukanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavejas pažeidžia prievole laiku gražinti paskola, jis privalo moketi paskolos davejui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palukanas arba sutartines palukanas nuo tos dienos, kuria paskolos suma turejo buti gražinta iki jos gražinimo dienos, neatsižvelgiant i palukanu, nustatytu CK 6.37 straipsnyje, mokejima, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palukanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius del tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties ivykdymo termino praleidimo. Tai ne karta yra konstataves Lietuvos Aukšciausiasis Teismas ( Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu teiseju kolegijos 2003 m. rugsejo 18 d. nutartis civilineje byloje pagal AB banko „Hansa–LTB“ prašyma, bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis civilineje byloje Lietuvos nacionaline filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilineje byloje D. Z. v. AB ,,Klaipedos autobusu parkas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palukanas pagal istatyma turi teise gauti visi kreditoriai, kuriems pinigines prievoles nebuvo ivykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumate kitokiu tokio prievoles nevykdymo padariniu.

18Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatyta termina paskolai gražinti, šalys nebuvo sutarusios ši termina pratesti. Atsižvelgdamas i nurodytas teises normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, teismas daro išvada, kad paskolos gavejas negali buti atleistas nuo palukanu kaip minimaliu kreditoriaus nuostoliu del termino gražinti paskola praleidimo mokejimo. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 5333,12 Lt metiniu 5 % dydžio palukanu už laikotarpi nuo 2005-11-01 iki 2011-03-01. Kadangi atsakovas 2010-08-18, 2010-12-31, 2011-01-03 gražino dali, t.y. 6300 Lt, paskolos, nors ir praleides termina, dalinai padenge isiskolinima, ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2389,15 Lt metiniu palukanu už laikotarpi nuo 2005-11-01 iki 2011-03-01 (CK 6.37 str., 6.210 str., 6.261 str.).

19Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str., tenkintinas reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo 5 % dydžio metines procesines palukanas nuo priteistos sumos (16089,15 Lt) nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-04-15) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinejimosi išlaidos (CPK 93 str. 1, 2 d.). Ieškovas, teikdamas ieškini, sumokejo 760 Lt žymini mokesti ir 1000 Lt advokato pagalbai apmoketi (b.l. 2, 8-9, 17). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies (tenkinama 80 proc. ieškinio reikalavimu), iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos, proporcingos tenkintu reikalavimu daliai – 483 Lt sumoketo žyminio mokescio ir 800 Lt už advokato pagalba (CK 79 str., 88 str. 1 d., 93 str. 2 d.)

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

22Ieškini tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo M. Z. (a.k. ( - ) ieškovui L. I. (a.k. ( - ) 13700 Lt (trylika tukstanciu septynis šimtus litu) skolos, 2389,15 Lt (du tukstancius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 15 ct) 5 % dydžio metiniu palukanu, viso – 16089,15 Lt (šešiolika tukstanciu aštuoniasdešimt devynis litus 15 ct) ir 5 % dydžio metines procesines palukanas nuo priteistos sumos (16089,15 Lt) nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-04-15) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

24Priteisti iš atsakovo M. Z. (a.k. ( - ) ieškovui L. I. (a.k. ( - ) bylinejimosi išlaidas - 483 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt tris litus) žyminio mokescio ir 800 Lt (aštuonis šimtus litu) už advokato pagalba, viso - 1283 Lt (viena tukstanti du šimtus aštuoniasdešimt tris litus).

25Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkes teisma.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkes teismo teiseja Dalia Zeniauskaite, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e :... 3. Ieškovas L. I. kreipesi i teisma su ieškiniu (b.l. 3-5,... 4. Teismo posedžio metu ieškovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 5. Atsakovas M. Z. atsiliepime i ieškini (b.l. 22-23),... 6. Tretysis asmuo V. Z. pateike atsiliepima i ieškini,... 7. Atsakovas ir tretysis asmuo i teismo posedi neatvyko, apie posedi jiems... 8. Atsakovo ir treciojo asmens atstovas teismo posedžio metu praše atmesti... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Sutartis yra dvieju ar daugiau asmenu susitarimas sukurti, pakeisti ar... 11. CK 6.192 straipsnyje nustatyta, kad sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77... 12. CK 6.870 straipsnyje apibrežta paskolos samprata – paskolos sutartimi viena... 13. Taigi, istatymu paskolos sutartis priskiriama prie realiniu sutarciu. Realine... 14. Byloje esanciais duomenimis nustatyta, kad 2005-04-09 ieškovas ir atsakovas... 15. Civilineje byloje faktas gali buti pripažintas irodytu, jeigu šalies, kuri... 16. Taigi ivertinus byloje surinktu irodymu visuma 17. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neivykdymu laikomas ir jos... 18. Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatyta... 19. Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str., tenkintinas reikalavimas priteisti... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 22. Ieškini tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo M. Z. (a.k. ( -... 24. Priteisti iš atsakovo M. Z. (a.k. ( -... 25. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...