Byla e2A-58-450/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimos Gerasičkinienės, Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės AB „Litgrid“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys tenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ ieškinį atsakovei AB „Litgrid“, trečiajam asmeniui UAB „Enerteka“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės AB „Litgrid“ 13 857,20 Eur skolos, 656,10 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškinį grindžia tuo, kad perkančioji organizacija AB „Litgrid“ įvykdė supaprastintą atvirą konkursą „110/10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“. 2015 m. balandžio 23 d. tarp laimėtojo – 2015 m. sausio 21 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių AB „Energetikos institutas“ su UAB „Enerteka“ bei užsakovo AB „Litgrid“ buvo pasirašyta Skirstyklos rekonstravimo, projektavimo ir statybos darbų sutartis, kuri numatė, kad per I etapą yra parengiamas techninis projektas bei atliekami visi darbai, susiję su statybą leidžiančio dokumento gavimu, II etape parengiamas darbo projektas, atliekami visi darbai, organizuojama statybos užbaigimo procedūra. Visų darbų atlikimui buvo numatytas 22 mėn. terminas nuo sutarties sudarymo dienos. II etape numatytas 110KV šynų Š1-110 sekcijos įrenginių įjungimas bandomajai eksploatacijai turėjo būti atliktas ne vėliau kaip per 15 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos. Praleidus nors vieną, II etapo numatytą terminą, buvo numatyti 0,04 proc. delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną. 2015 m. gruodžio 15 d. raštu atsakovė pranešė apie paskaičiuotus 2 262,40 Eur delspinigius dėl numatytų terminų nesilaikymo, su kuriais ieškovė 2015 m. gruodžio 22 d. raštu nesutiko, nes vėlavimas vyko dėl atsakovės darbuotojų kaltės. 2016 m. balandžio 7 d. raštu atsakovė pranešė, kad nemažina paskaičiuotų netesybų ir tai, kad 1 000 Eur yra įskaityta iš mokėtinų sumų pagal 2016 m. sausio 15 d. PVM sąskaitą faktūrą, o likusi dalis – 1 262,40 Eur įskaitoma iš mokėtinų sumų pagal 2016 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą. 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu atsakovė pranešė apie paskaičiuotus 9 615,20 Eur delspinigius dėl terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 24 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. 2016 m. rugsėjo 22 d. raštu ieškovė nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais, nes vėlavimas vyko dėl AB ESO darbų vėlavimo. 2017 m. balandžio 18 d. raštu atsakovė pranešė apie paskaičiuotus 13 574,40 Eur delspinigius dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2017 m. balandžio 12 d; ieškovė nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais, nes atsakovė vėlavo pateikti dokumentus, darbai buvo atlikti ir perduoti 20 d. iki numatomo sutarties įvykdymo termino. 2017 m. birželio 20 d. raštu atsakovė pranešė, kad mažina paskaičiuotas netesybas iki 11 594,80 Eur ir, kad ši suma įskaitoma iš mokėtinų sumų pagal 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą. Ieškovė yra atlikusi darbų viso už 707 000 Eur, o gavusi apmokėjimą 693 142,80 Eur sumai, t. y. atsakovė liko skolinga 13 857,20 Eur. Ieškovė 2017 m. birželio 12 d. raštu pareikalavo apmokėti skolą ir delspinigius už praleistas dienas nuo 2017 m. gegužės 28 d. iki 2017 m. birželio 11 d. Atsakovė viso skolinga ieškovei ir 656,10 Eur delspinigių. Ieškovė su atsakovės atliktu įskaitymu nesutinka, laiko jį neteisėtu ir nepagrįstu, atliktu nesant tam teisinio pagrindo. Atsakovė yra patvirtinusi ieškovės teisę į užmokestį už atliktus darbus, t. y. atsakovė pripažįsta savo prievolę ieškovei, nes nesant priešpriešinių prievolių atsakovė būtų negalėjusi atlikti įskaitymo. Nei viename gautame pranešime nebuvo analizuojamos terminų praleidimo priežastys bei nekonstatuoti ieškovės kalti veiksmai, o ieškovei pateikus paaiškinimus, buvo vienu atveju atsisakyta reikalauti delspinigių, o kitu atveju sumažinti paskaičiuoti delspinigiai pripažįstant pačios atsakovės netinkamą veikimą. Rangos sutartis buvo įvykdyta laiku ir darbų rezultatu atsakovė galėjo naudotis nuo 2017 m. vasario 3 d. ir tik dėl atsakovės atstovų veiksmų statybos užbaigimo procedūros buvo baigtos 2017 m. balandžio 12 d. Atsakovė netinkamai įgyvendino savo bendradarbiavimo pareigą ir ieškovė ne kartą buvo priversta iš atsakovės atsakingų darbuotojų daugkartinio susirašinėjimo keliu gauti būtinus duomenis ar dokumentus savo įsipareigojimų įvykdymui.

73.

8Atsakovė AB „Litgrid“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad I etapo darbus, kurių pabaiga siejama su statybą leidžiančio dokumento gavimu atsakovės vardu, ieškovė įsipareigojo užbaigti iki 2015 m. lapkričio 23 d. Ieškovei vėluojant vykdyti įsipareigojimus, atsakovė informavo, kad paskaičiavo 2 262,40 Eur delspinigius, kuriuos įskaitė. Atsakovė, ieškovei iki 2016 m. liepos 23 d. neįjungus bandomajai eksploatacijai 110 kV šynų Š1-110 sekcijos įrenginių, paskaičiavo 9 612,15 Eur delspinigius už laikotarpį 2016 m. liepos 24 d. – 2016 m. rugpjūčio 26 d., kurių neįskaitė. Iki 2017 m. vasario 23 d. turėjo būti įvykdytas II darbų etapas, tačiau jis buvo užbaigtas tik 2017 m. balandžio 12 d., todėl atsakovė paskaičiavo 13 574,40 Eur delspinigius. Ieškovei pateikus argumentus, atsakovė netesybas sumažino iki 11 594,80 Eur, kurias įskaitė. Ieškovei už visus atliktus darbus sumokėta. Delspinigiai apskaičiuoti pagrįstai, išanalizavus visas pateiktas aplinkybes bei pagrindžiančius duomenis bei nenustačius jokių ieškovės atsakomybę šalinančių ar mažinančių aplinkybių. Tai, jog pirmojo etapo darbai vėlavo nežymiai ir galimai neturės įtakos Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo eigai, neatleidžia ieškovės nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 2.3 p. numatytų netesybų taikymo ir tokia galimybė Sutartyje nenumatyta. Ieškovė visus II etapo darbus privalėjo atlikti iki 2017 m. vasario 23 d, tačiau darbai baigti 2017 m. balandžio 12 d. Vertinant ieškovės sutartinės atsakomybės klausimą, nustatyta, kad užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas buvo pasirašytas 2017 m. kovo 3 d., kuriuo patvirtinama, kad pagal Sutartį projektavimo ir statybos darbai buvo atlikti visa apimtimi. Iki nurodyto laikotarpio, ieškovė šalino atsakovės identifikuotus trūkumus ir nesant pasirašyto darbų perdavimo statytojui akto, negali būti laikoma, kad pastotė buvo sėkmingai eksploatuojama. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, todėl įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi įskaitymo sąlygų. Tai, jog ieškovė nesutiko su apskaičiuotais delspinigiais, savaime nereiškia, kad įskaitymas nėra galimas. Tai, kad atsakovė turėjo teisėtą pagrindą atlikti įskaitymus įrodo šios faktinės aplinkybės: abi šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų; atsakovė dėl laiku neatliktų darbų, vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 2.3 ir 2.4 p., iš ieškovės reikalavo delspinigių, ieškovė, vadovaujanti Sutartimi, iš atsakovės pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras reikalavo apmokėjimo už atliktus darbus; reikalavimai yra priešpriešiniai; reiškiami vienarūšiai piniginiai reikalavimai – atsakovė bendrai paskaičiavo 13 857,20 Eur dydžio delspinigius, ieškovė pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras; abu reikalavimai yra galiojantys ir vykdytini; taip pat reikalavimai yra apibrėžti, t. y. abu kylantys iš sutartinių santykių bei apibrėžti konkrečia pinigų suma; atsakovės siųstame pranešime apie įskaitymą yra aiškiai apibrėžtos sutartinės atsakomybės taikymo aplinkybės ir teisinis pagrindas, pateiktas delspinigių apskaičiavimo aktas, aiškiai įvardinta įskaitoma suma. Atsakovė laikėsi nustatytų įskaitymo sąlygų, apie atliktą įskaitymą tinkamai informavo ieškovę, todėl atsakovės atliktas įskaitymas yra teisėtas ir pagrįstas. Tarp šalių nėra ginčo, kaip turėtų būti aiškinamos Sutarties nuostatos, o bendradarbiavimo nebuvimas nėra sutartinės atsakomybės kilimo pagrindas.

94.

10Trečiasis asmuo UAB „Enerteka“ atsiliepimo nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

11II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 12 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovės AB „Litgrid“ ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ naudai 13 857,20 Eur skolos, 656,10 Eur delspinigių, 8 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (14 513,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. rugpjūčio 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 327,00 Eur žyminį mokestį ir 2500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

146.

15Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija AB „Litgrid“ įvykdė supaprastintą atvirą konkursą dėl „110/10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ bei 2015 m. balandžio 23 d. tarp minėto konkurso laimėtojo – 2015 m. sausio 21 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių AB „Energetikos tinkų institutas“ ir UAB „Enerteka“ bei užsakovo AB „Litgrid“ buvo pasirašyta 110/10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo (Inv. projekt. Nr. PDPRV10072) projektavimo ir statybos darbų sutartis (toliau – Rangos sutartis). Šalys Rangos sutartimi numatė, kad darbai bus vykdomi dviem etapais (1.3.1. ir 1.3.2. punktai): per I etapą parengiamas techninis projektas bei atliekami darbai, susiję su statybą leidžiančio dokumento gavimu; II etape parengiamas darbo projektas bei atliekami darbai, organizuojama statybos užbaigimo procedūra. Šalys susitarė, jog visų darbų atlikimui nustatomas 22 mėnesių terminas nuo sutarties sudarymo dienos, t. y. galutinis sutarties įvykdymo terminas – 2017 m. vasario 23 d. II etape numatytas 110 KV šynų Š1-110 sekcijos įrenginių įjungimas bandomajai eksploatacijai turėjo būti atliktas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Praleidus nors vieną, II etapo numatytą terminą, sutarties 2.4 punkte numatyti delspinigiai – Rangovas moka 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo Darbų kainos už kiekvieną praleistą dieną; darbų kaina – 707 000 Eur (be PVM) (3.1 punktas).

167.

17Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė 2015 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. SD-4965 pranešė ieškovei apie paskaičiuotus 2 262,40 Eur delspinigius dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo. Ieškovė 2015 m. gruodžio 22 d. raštu nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotais delspinigiais, nurodydama, kad vėlavimas vyko, nes atsakovės atsakingi darbuotojai nesilaikė numatytų projekto suderinimo terminų – viso 68 d. Atsakovė 2016 m. balandžio 7 d. raštu pranešė ieškovei, kad nemažina paskaičiuotų netesybų ir, kad 1 000 Eur yra įskaityta iš mokėtinų sumų pagal 2016 m. sausio 15 d. ETI PVM sąskaitą-faktūrą Nr.02130, o likusi dalis – 1 262,40 Eur įskaitoma iš mokėtinų sumų pagal 2016 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 02196. Atsakovė 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu pranešė apie paskaičiuotus 9 615,20 Eur delspinigius dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 24 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 22 d. raštu nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotais delspinigiais, nurodydama, kad vėlavimas vyko, nes AB ESO vėlavo su savo atliekamais darbais, o be jų atlikimo ieškovė neturėjo galimybių vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų. Nors atsakovė nurodė, kad paskaičiavo delspinigius, tačiau įskaitymo šiai sumai netaikė. Atsakovė 2017 m. balandžio 18 d. raštu pranešė apie paskaičiuotus 13 574,40 Eur delspinigius dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2017 m. balandžio 12 d. Ieškovė 2017 m. balandžio 19 d. raštu nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotais delspinigiais, nurodydama, kad vėlavimas vyko, nes visus privalomus dokumentus statybų užbaigimui iš atsakovės gavo tik 2017 m. kovo 20 d., nors visi darbai atlikti, įtampa įjungta ir įrenginiai eksploatacijai perduoti 2017 m. vasario 3 d., t. y. 20 d. iki numatomo sutarties įvykdymo termino. Atsakovė 2017 m. birželio 2 d. raštu pranešė ieškovei, kad mažina paskaičiuotas netesybas iki 11 594,80 Eur ir tai, kad ši suma yra įskaityta iš mokėtinų sumų pagal 2017 m. vasario 28 d. ETI PVM sąskaitą faktūrą Nr.02465.

188.

19Teismo vertinimu atsižvelgiant į ginčo sutarties 2.3 ir 2.4 punktus, kaip jie suformuluoti, nurodoma, jog tai yra statybos rangos sutarties įvykdymo terminai. Iš pateiktų rašytinių įrodymų, teismas nustatė, kad 2017 m. kovo 3 d. buvo pasirašytas užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas, todėl tik 2017 m. kovo 3 d. buvo baigti II etapo darbai, kurie turėjo būti baigti iki 2017 m. vasario 23 d. Nors atsakovės teigimu, buvo atsižvelgta į laikotarpį, kai ieškovė negalėjo baigti statybos užbaigimo procedūrų dėl atsakovės nepateikiamų duomenų (laisvos formos pažymos), tačiau teismo vertinimu, II etapas neprasidėjo laiku ne dėl ieškovės kaltės ir atsakovė šių esminių aplinkybių visiškai neįvertino. Teismas nustatė, kad tame pačiame objekte vyko dviejų statytojų darbai – t. y. tą pačią pastotę rekonstravo AB ESO ir atsakovė. Ieškovė I etapo darbus atliko laiku, tačiau AB ESO rangovas darbų atlikti laiku nespėjo, todėl ieškovė buvo priversta laukti atsakovės 110 kV elektros įtampos atjungimo II etapo elektros įrenginių rekonstravimui; apie šias aplinkybes atsakovė žinojo bei privalėjo jas įvertinti, todėl teismas sutiko su ieškovės nurodytu, jog ieškovė nėra atsakinga, kad nebuvo galima vykdyti darbų dėl kito statytojo, įsiterpusių į sutarties vykdymo eigą, veiksmų. Tuo tarpu 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu atsakovė pranešė apie paskaičiuotus 9 615,20 Eur delspinigius dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 24 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 22 d. rašte nurodė, jog nesutinka su paskaičiuotais delspinigiais, nes, kaip minėta, vėlavimas vyko dėl to, kad AB ESO vėlavo su savo atliekamais darbais, o be jų atlikimo ieškovė neturėjo galimybių vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, kadangi pati atsakovė neatjungė elektros įtampos savo įrenginiuose ir neleido vykdyti savo dalies elektros įrenginių rekonstravimo darbų. Pagal sutartinį grafiką I etapą ieškovė turėjo baigti 2016 m. liepos 23 d., bet dėl lygiagrečiai vykusio AB ESO dalies rekonstravimo terminai buvo nukelti iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. ir vėliau iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. (33 kalendorinių dienų). Po įjungimo, dėl AB ESO darbų su kabelinėmis linijomis, II etapo elektros energijos atjungimas vėlavo 10 kalendorinių dienų, kas taip pat nebuvo numatyta sutartyje ir sutarties grafike; taigi II etapą ieškovė galėjo pradėti 43 kalendorinėmis dienomis vėliau ne dėl savo veiksmų.

209.

21Pasak teismo, įvertinant tai, kad abi šalys yra verslininkai ir savo srities profesionalai, šalių bendradarbiavimo stokos neigiamos pasekmės nepagrįstai priskirtos vien ieškovei. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų ėmusis iniciatyvos pašalinti kliūtis, trukdžiusias ieškovei atlikti savo darbus laiku, apie kurias žinojo, arba kitu būdu būtų derinusi numatytų darbų atlikimo kitus terminus, nes akivaizdžiai dėl objektyviai ne nuo ieškovės priklausančių priežasčių darbai negalėjo būti atlikti laiku ir tokiu būdu buvo pažeista užsakovės pareiga sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas. Teismas pažymėjo, kad atsakovė taip pat yra verslininkė ir savo srities profesionalė. Konkrečiu atveju atsakovė, sudariusi sutartį su rangovu ir prisiėmusi konkrečius įsipareigojimus, privalėjo būti atidi, rūpestinga ir užtikrinti įsipareigojimų rangovui įvykdymą. Atsakovė teigia, kad ieškovė turėjo galimybę atlikti darbus laiku, tačiau vengė juos atlikti, tačiau teismas pažymi, kad ieškovės darbų atlikimo vėlavimas nebuvo susijęs su jos veiksmais, bet darė įtaką tam, t. y. – ieškovė negalėjo pradėti vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl II darbų etapo pradėjimo laiku. Atsižvelgiant į nurodytą, teismas sutiko su ieškovės nurodytu, jog atsakovė neįvertino, kad ne dėl ieškovės kaltės II etapas negalėjo būti pradėtas laiku, ir nepagrįstai bei formaliai taikė sutartyje numatytas sankcijas. Vertinant, kad minimas etapas vėlavo prasidėti 43 kalendorines dienas ne dėl ieškovės veiksmų, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo diena būtų 2017 m. balandžio 7 d., o atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pripažino, kad 7 dienas neteikė prašomų ir privalomų dokumentų, sutarties įvykdymo terminas yra 2017 m. balandžio 14 d. Iš išdėstyto teismas darė išvadą, kad atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo taikyti sutartyje nustatytas netesybas ir skaičiuoti delspinigius. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė 2017 m. balandžio 18 d. raštu pranešė ieškovei apie paskaičiuotus 13 574,40 Eur delspinigius dėl sutartyje numatytų terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2017 m. balandžio 12 d. Ieškovė 2017 m. balandžio 19 d. raštu nurodė, kad nesutinka su tuo, nurodydama, kad vėlavimas vyko dėl to, jog visus privalomus dokumentus statybų užbaigimui iš atsakovės gavo tik 2017 m. kovo 20 d., nors visi darbai atlikti, įtampa įjungta ir įrenginiai eksploatacijai perduoti 2017 m. vasario 3 d., t. y. 20 dienų iki numatomo sutarties įvykdymo termino. Atsakovė nurodė, kad tik 2017 m. kovo 3 d. buvo pasirašytas užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas ir tai rodo, kad tik 2017 m. kovo 3 d. darbai buvo baigti. Tačiau teismas pažymėjo, kad dauguma 2017 m. sausio 30 d. akto pozicijų turėjo būti įvykdytos iki elektros srovės įjungimo, o atsižvelgiant į tai, kad visi ieškovės darbai buvo atlikti iki 2017 m. vasario 3 d. ir buvo atsakovei nurodyta, kad galima jungti įtampą 2017 m. vasario 3 d., darbų baigimo data yra 2017 m. vasario 3 d., nuo kada atsakovė ir naudojasi darbų rezultatu. Be kita ko, Techninio įvertinimo komisijos 2017 m. sausio 30 d. akte nurodyta, kad „įrenginių atjungimui likusiems darbams numatytos 23-24 d.“, t. y. po 20 kalendorinių dienų, nors sutarties sąlygos to nenumato. Teismas sutiko su ieškove, jog formalus akto pasirašymas neįrodo realaus darbų rezultato perdavimo, todėl pripažino, kad atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo taikyti sutartyje numatytas netesybas ir skaičiuoti delspinigius ieškovės atžvilgiu, ir todėl nors ir sumažinusi (nuo 13 574,40 Eur iki 11 594,80 Eur) jas, atsakovė nepagrįstai atliko išskaitymą iš mokėtinų ieškovei sumų.

2210.

23Teismas nustatė, kad ieškovė 2017 m. birželio 12 d. raštu pareikalavo atsakovės apmokėti jai priklausančią sumą ir delspinigius už praleistas dienas nuo 2017 m. gegužės 28 d. iki 2017 m. birželio 11 d. Delspinigius ieškovė paskaičiavo pagal Rangos sutarties 5.4.1 ir 7.3.1 punktų nuostatas po 0,04 proc. nuo pradelstos apmokėti sumos 70 700 Eur, viso 424,20 Eur. Kaip matyti iš ieškovės teikiamų duomenų, atsakovė, gavusi raginimą, sumokėjo dalį skolos 2017 m. birželio 12 d. pavedimu (59 105,20 Eur), tačiau visiškai su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovė 2017 m. birželio 12 d. raštu Nr. 01-02/396 dar kartą pareikalavo atsakovės apmokėti priklausančią sumą ir delspinigius, atitinkančius pradelstą mokėjimo terminą, kurių atsakovė nesumokėjo. Ieškinio pateikimo dienai delspinigių suma sudaro 656,10 Eur.

2411.

25Teismas pažymėjo, kad nors atsakovė šios bylos nagrinėjimo metu ir teigė, kad ieškovė nepagrįstai reikalavo, jog atsakovė visas pastabas teiktų vienu metu bei, kad ieškovė nepateikė pilnos apimties Techninio projekto ir todėl neturėjo teisės reikalauti, kad atsakovė teiktų pastabas Techninio projekto dalims, tačiau byloje nėra pateikta duomenų, kad ji būtų ginčijusi aukščiau minėtus atliktų darbų aktus ar būtų reiškusi kokias nors pretenzijas ieškovei dėl darbų atlikimo fakto ar jų kokybės. Priešingai, pateikti atliktų darbų aktai yra pasirašyti abiejų šalių atstovų, patvirtinti įmonių spaudais, todėl teismas atsakovės argumentus, jog ji yra pilnai atsiskaičiusi su ieškove, o nagrinėjamoje byloje pareikšti reikalavimai atmestini visa apimtimi, – vertino ypač kritiškai, ir atmetė. Atsakovė iki šiol ieškovei yra skolinga 13 857,20 Eur už tinkamai atliktus ir perduotus darbus, o tokie atsakovės veiksmai vertintini kaip nesąžiningas delsimas vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir pažeidžiantys imperatyvias CK 6.158 straipsnio 1 dalyje, 6.189 straipsnio1 dalyje, 6.200 straipsnyje bei 6.205 straipsnyje įtvirtintas nuostatas.

2612.

27Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, kad ieškovė sudarė atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus ir abi šalys juos pasirašė bei nesant atsakovės pretenzijų dėl darbų atlikimo fakto, kokybės ar kitų klausimų, o taip pat remdamasis CK 6.200 straipsnio 1 dalimi, CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, darė išvadą, kad rangovė įvykdė savo sutartines pareigas – atliko sutartyje nustatytus darbus ir todėl užsakovei atsirado pareiga sumokėti už darbus. Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškinio reikalavimą dėl 13 857,20 Eur skolos priteisimo iš atsakovės pripažino teisėtu ir pagrįstu.

2813.

29Teismas tenkino ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines procesines palūkanos už priteistą sumą (14 513,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 4 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

3014.

31Teismas nustatė, kad ieškovė patyrė išlaidų, sumokėdamas žyminį mokestį – 327,00 Eur ir 4 946,48 Eur už advokato pagalbą, tačiau, įvertinęs bylos sudėtingumą, ieškovės pateiktų procesinių dokumentų skaičių, įvykusių trijų teismo posėdžių trukmę, darė išvadą, jog prašoma 4 946,48 Eur suma už advokato paslaugas viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Civilinė byla išnagrinėta iš esmės teismo posėdyje, kuris truko 1 val. 27 min., du parengiamieji teismo posėdžiai truko 5 minutes ir 10 minučių. Byloje pateiktas vienas pagrindinis procesinis dokumentas – ieškinys. Teismas darė išvadą, kad iš atsakovės ieškovei priteistinos 2500 Eur dydžio išlaidos už advokato teisinę pagalbą.

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3315.

34Apeliaciniu skundu atsakovė AB „Litgrid“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

3515.1.

36Dėl paskaičiuotų 2 262,40 Eur delspinigių. Delspinigiai paskaičiuoti dėl laiku (iki 2015 m. lapkričio 23 d.) neužbaigtų I etapo darbų. Vertinant, ar delspinigiai pritaikyti pagrįstai, teismas turėjo nurodyti ieškovės atsakomybę šalinančias aplinkybes, o ne akcentuoti atliktų darbų aktus, darbų atlikimo faktą ar kokybę, nes tai nesusijęs su tuo, kad l etapo darbai turėjo būti atlikti iki 2015 m. lapkričio 23 d.

3715.2.

38Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo datos aiškiai užfiksuoja, kad I etapo darbai nebuvo atlikti laiku - už techninį projektą galutinai atsiskaityta tik pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. aktą, techninio projekto ekspertizė priimta pagal 2015 m. spalio 15 d. aktą, o statybos leidimo gavimas užfiksuotas 2016 m. sausio 15 d. akte.

3915.3.

40Dėl paskaičiuotų 11 594,80 Eur delspinigių. Nėra ginčo, kad tam tikrų darbų ieškovė negalėjo atlikti pagal suplanuotą ir patvirtintą darbų vykdymo grafiką dėl AB ESO kaltės. Atsakovė šią aplinkybę įvertino ir už šį laikotarpį neskaičiavo delspinigių. Teismas neatsižvelgė, kad 2016 m. lapkričio 4 d. buvo atnaujintas darbų vykdymo grafikas, kuriame ieškovė, nepaisant prieš tai vykusių AB ESO veiksmų ir laiku negauto atjungimo, aiškiai įsipareigojo visus darbus atlikti laiku, t. y. iki 2017 m. vasario 23 d. Nepateikta įrodymų, kad ieškovė prašė atsižvelgti į AB ESO veiksmus ir pratęsti terminą, o atsakovė nesutiko, taip pat nėra duomenų, kad būtent AB ESO ankstesni veiksmai turėjo įtakos Sutartį įvykdyti laiku jau po to, kai buvo pasirašytas atnaujintas darbų vykdymo grafikas.

4115.4.

42Teismas pažeidė CPK 185 str. nustatytus įrodymų vertinimo principus, nes byloje nepateikta jokių įrodymų ar duomenų, kad ieškovei apskritai buvo sudarytos kliūtys darbus atlikti iki Sutartyje nustatyto laiko, ar kad atsakovė pažeidė savo pareigą sudaryti sąlygas statybos darbams atlikti, ar kitaip nebendradarbiavo su ieškove.

4315.5.

44Dėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto traktavimo ir statybos užbaigimo. Vien tik atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto surašymas nereiškia, kad atlikti darbai yra perduodami, o taip pat nereiškia, kad ieškovė yra kaip nors atleidžiama nuo atsakomybės (Bendrųjų sąlygų 1.1.1. p., 4.1.6. p.). Teismas neatsižvelgė, jog (i) objekto statybos užbaigimo procedūrų organizavimas buvo sudėtinė visų Sutartyje numatytų darbų dalis, kurią privalėjo atlikti ieškovė, o visi darbai buvo laikomi užbaigtais būtent tada, kai buvo pasirašytas Objekto Statybos užbaigimo aktas; (ii) statybos užbaigimo akto pasirašymas buvo ieškovės rizika (Bendrųjų sąlygų 1.3.1. p., 4.2.1. p.). 2017 m. vasario 3 d. ieškovė vis dar nebuvo atlikusi labai svarbios sudedamosios darbų dalies - savo pareigų dėl bandomosios eksploatacijos ir nebuvo iki galo suorganizavusi statybos užbaigimo procedūrų bei nebuvo gavusi šių procedūrų užbaigimą patvirtinančio dokumento - Statybos užbaigimo akto. Pastarasis pasirašytas tik 2017 m. balandžio 12 d.

4515.6.

46Dėl sutartinių netesybų ir atliktų įskaitymo teisėtumo. Atsakovė atliko skaičiavimus ir įvertino, kad dėl ieškovės vėluojamų darbų, laiku neįjungtos 110/10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos ir sumažėjusio perdavimo sistemos patikimumo prisiėmė nepagrįstą riziką už 44 441 Eur, ši prisiimtos rizikos suma gerokai viršija ieškovei priskaičiuotų ir įskaitytų 14 513,30 Eur delspinigių dydį. Tai rodo, kad ieškovei priskaičiuotų netesybų dydis buvo visiškai protingas ir proporcingas.

4715.7.

48Iš atsakovės negalėjo būti priteisti delspinigiai, nes atsakovė su ieškove neatsiskaitė ne dėl bet kokios priežasties - o būtent todėl, kad laikydamasi Sutarties sąlygų apskaičiavo ieškovės atžvilgiu taikytinus delspinigius, kuriuos įskaitė su teismo dabar priteistomis piniginėmis sumomis. Tuo metu, kai atsakovė skaičiavo delspinigius, ji objektyviai neturėjo galimybės numatyti, kad ateityje toks skaičiavimas teismo sprendimu galėtų būti pripažintas neteisėtu, ir jog atsakovei gali tekti pareiga ieškovei sumokėti tariamą skolą. Be to, nėra atsakovės kaltės.

492.

50Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5116.1.

52Dėl Techninio projekto parengimo (2262,40 Eur delspinigiai). Atsakovė detaliai nenurodo kokiu sutarties punktu vadovaujantis teikė pastabas ne pagal šalių sudarytos sutarties nuostatas, t. y. projekto derinimo eigoje atsirasdavo vis naujos pastabos dėl sprendinių, dėl kurių nebuvo teikiamos pastabos numatytu laiku. Atsakovė teikė naujas pastabas 2015-09-04 bei 2015-09-24 dėl projekto sprendinių, dėl kurių pastabas atsakovė turėjo pateikti per 10 dienų nuo projekto gavimo: palyginus 2015-07-23 gautas LITGRID AB pastabas dėl Ryšių (R) projekto bylos Nr.14134/2-TP pastabas, matyti, kad yra 15 pastabų, o 2015-09-04 atsiranda papildomos 4 pastabos; palyginus 2015-07-23 gautas LITGRID AB pastabas dėl Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) projekto bylos Nr.14134/2-TP pastabas, matyti, kad yra 22 pastabos, o 2015-09-04 jau yra 29 pastabos. Be to, daugelis pastabų buvo diskusijos formos. Tai rodo atsakovės darbuotojų galimą nekompetenciją ar nenorą priimti konkrečius sprendimus, kas patvirtina netinkamą bendradarbiavimą.

5316.2.

54Dėl sutarties tinkamo įvykdymo (11594,80 Eur delspinigių). 2016-09-22 raštu ieškovė nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotais 9615,20 Eur delspinigiais, nes vėlavimas vyko dėl to, kad AB ESO vėlavo su savo atliekamais darbais, o be jų atlikimo ieškovė neturėjo galimybių vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, kadangi Litgrid AB neatjungė elektros įtampos savo įrenginiuose ir neleido vykdyti savo dalies elektros įrenginių rekonstravimo darbų. Pagal sutartinį grafiką 1 etapą ieškovė turėjo baigti 2016-07-23, bet dėl lygiagrečiai vykusio AB ESO dalies rekonstravimo terminai buvo nukelti iki 2016-08-16 ir vėliau iki 2016-08-25. (33 k.d.). Po įjungimo, dėl AB ESO darbų su kabelinėmis linijomis, 2 etapo elektros energijos atjungimas vėlavo 10 k.d., kas taip pat nebuvo numatyta sutartyje ir sutarties grafike. Atitinkamai antrą etapą ieškovė galėjo pradėti 43 k.d. vėliau ne dėl savo veiksmų, dėl ko jis tapo dar ir sudėtingesnis (ruduo, lietūs ir pan.). Nors atsakovė nurodė, kad paskaičiavo delspinigius, tačiau įskaitymo šiai sumai netaikė. Šis vėlavimas nesusijęs su ieškovės veiksmais, tačiau įtakojo tai, kad ieškovė negalėjo pradėti vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl II darbų etapo pradėjimo laiku. Tuo atveju, jei vertinti, kad etapas ne dėl ieškovės veiksmų vėlavo prasidėti 43 k.d., sutartinių įsipareigojimų įvykdymo diena būtų 2017-04-07, o atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pripažino, kad 7 dienas neteikė prašomų ir privalomų dokumentų, sutarties įvykdymo terminas yra 2017-04-14.

5516.3.

56Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 p. numatytas atskiras pagrindas atleidimui nuo atsakomybės- laiku nesuteikti elektros įrenginių atjungimai, t. y. pačiai atsakovei neabejotinai žinomos situacijos, kai rangovai negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl rangos darbų specifiškumo. Sutarties bendrųjų sąlygų 1.4.5 p. nurodyta, kad rangovas privalo pateikti atnaujintą grafiką, jei darbų vykdymas atsiliekama nuo numatyto grafiko, tačiau grafikas turi būti pateikiamas toks, kad Darbai būtų užbaigti laiku ir tinkamai, t. y. nekeičiant galutinio darbų atlikimo termino. Būtent įgyvendinant šią nuostatą ieškovė buvo priversta pateikti darbų grafiką, kuriame galutinis darbų atlikimo terminas nebuvo keistas, tačiau ieškovė nėra atsakinga, kad nebuvo galima vykdyti darbų dėl kito statytojo, įsiterpusio į sutarties vykdymo eigą, veiksmų.

5716.4.

58Apeliantei atliekant įskaitymus, neegzistavo sąlygų, būtinų įskaitymo institutui taikyti. Įskaitymo metu apeliantė ieškovės atžvilgiu neturėjo jokio teisėto ir galiojančio vienarūšio priešpriešinio reikalavimo, o reikalavimą sumokėti Sutartyje nustatytą kainą turėjo tik ieškovė.

5916.5.

60Atsakovė neprisiėmė nepagrįstos rizikos 44441 Eur sumai, nes atsakovė naudojosi darbų rezultatu nuo 2017-02-03. Juo labiau, kad atsakovės nurodomi duomenys nėra grindžiami jokiais faktiniais ir realiai patirtais nuostoliais, o tik pačios atsakovės nusistatytomis teorinėmis rizikos skaičiavimo procedūromis.

613.

62Trečiasis asmuo UAB „Enerteka“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

63IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

64Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

654.

66Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

675.

68Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.

696.

70Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija AB „Litgrid“ įvykdė supaprastintą atvirą konkursą dėl „110/10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, pirkimo Nr. 158855. 2015 m. balandžio 23 d. tarp konkurso laimėtojo – 2015 m. sausio 21 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių AB „Energetikos tinkų institutas“ ir UAB „Enerteka“ bei AB „Litgrid“ buvo pasirašyta 110/10 kV Trakų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo (Inv. projekt. Nr. PDPRV10072) projektavimo ir statybos darbų sutartis. Rangos sutartimi šalys susitarė, kad darbai bus vykdomi dviem etapais (1.3.1. ir 1.3.2. punktai): per I etapą parengiamas techninis projektas bei atliekami darbai, susiję su statybą leidžiančio dokumento gavimu; II etape parengiamas darbo projektas bei atliekami darbai, organizuojama statybos užbaigimo procedūra. Visų darbų atlikimui nustatomas 22 mėnesių terminas nuo sutarties sudarymo dienos, t. y. galutinis sutarties įvykdymo terminas – 2017 m. vasario 23 d. I etapas turėjo būti užbaigtas per 7 mėnesius; praleidus terminą rangovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo darbų kainos už kiekvieną dieną (2.3. punktas). II etapas turėjo būti užbaigtas per 22 mėnesius. II etape numatytas 110 KV šynų Š1-110 sekcijos įrenginių įjungimas bandomajai eksploatacijai turėjo būti atliktas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Praleidus nors vieną, II etapo numatytą terminą, sutarties 2.4 punkte numatyti delspinigiai – Rangovas moka 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo Darbų kainos už kiekvieną praleistą dieną; darbų kaina – 707 000 Eur (be PVM) (2.4.; 3.1. punktai).

717.

72Atsakovė 2015 m. gruodžio 15 d. raštu pranešė apie paskaičiuotus 2 262,40 Eur delspinigius dėl terminų nesilaikymo, tačiau ieškovė nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais, nurodydama, kad vėlavimas vyko dėl atsakovės darbuotojų projekto suderinimo terminų nesilaikymo – viso 68 d. Atsakovė 2016 m. balandžio 7 d. raštu informavo ieškovę, kad nemažino netesybų ir 1 000 Eur įskaitė iš mokėtinų sumų pagal 2016 m. sausio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą o likusią dalį – 1 262,40 Eur įskaitė pagal 2016 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą. Atsakovė 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu pranešė apie paskaičiuotus 9 615,20 Eur delspinigius dėl terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 24 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d., tačiau ieškovė nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais, nes vėlavimas vyko dėl AB ESO vėlavimo su jos atliekamais darbais, o be jų atlikimo ieškovė neturėjo galimybių vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų; atsakovė šiai sumai įskaitymo netaikė. Atsakovė 2017 m. balandžio 18 d. raštu pranešė apie paskaičiuotus 13 574,40 Eur delspinigius dėl terminų nesilaikymo už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 24 d. iki 2017 m. balandžio 12 d., tačiau ieškovė nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais, nurodydama, kad vėlavimas įvyko, nes visus privalomus dokumentus statybų užbaigimui iš atsakovės gavo tik 2017 m. kovo 20 d., visi darbai buvo atlikti, įtampa įjungta ir įrenginiai eksploatacijai perduoti 2017 m. vasario 3 d., t. y. 20 d. iki numatomo sutarties įvykdymo termino. Atsakovė 2017 m. birželio 2 d. raštu sumažino netesybas iki 11 594,80 Eur ir šią sumą įskaitė iš mokėtinų sumų pagal 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą.

738.

74Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl atliktų darbų apimties, darbų kokybės, išrašytų sąskaitų apmokėjimui už atliktus darbus teisingumo, nėra, tačiau ginčas kilo dėl darbų atlikimo terminų praleidimo priežasčių.

759.

76Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį vienas iš įstatyme įtvirtintų reikalavimų statybos rangovui yra jo pareiga sutartus statybos darbus atlikti per sutartą terminą. Laikytis sutartyje nustatytų terminų įpareigoja ir sutarties privalomumo principas (CK 6.189 straipsnis). Dėl to viena sutarties šalis, esant būtinybei pakeisti sutartyje nustatytą terminą, privalo spręsti šį klausimą kartu su kita šalimi. Statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimą reglamentuojamas CK 6.691 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodyta, kad, kilus kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

7710.

78Kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji sutartyje nustatytą darbų perdavimo terminą pažeidė dėl kitos šalies kaltės, vadovaujantis rungimosi principu, privalo šią aplinkybę įrodyti. Sutartą terminą pažeidusiai šaliai kyla įstatyme ir sutartyje nustatyta atsakomybė už šį pažeidimą, t. y. pareiga atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas, jei jos sutartos sutartyje. Dėl to šalies, tinkamai vykdančios sutartį, interesas yra turėti patikimus įrodymus, patvirtinančius, kad kliūtys atlikti darbus laiku kilo ne dėl jos kaltės, taip pat kad ji, bendradarbiaudama su kita šalimi, ėmėsi reikiamų priemonių, siekdama šias kliūtis pašalinti.

7911.

80Šalių 2015 m. balandžio 23 d. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3.1. punkte nurodyta, kad per I etapą parengiamas techninis projektas bei atliekami darbai, susiję su statybą leidžiančio dokumento gavimu. Rangovas I etapo darbus įsipareigojo užbaigti per 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.3. punktas), t. y. I etapo darbai pagal šią sutartį turėjo būti atlikti iki 2015 m. lapkričio 23 d., jų pabaiga buvo siejama su statybą leidžiančio dokumento gavimu apeliantės vardu (Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.3.1. punktas). Bylos duomenimis nustatyta, kad už techninį projektą galutinai atsiskaityta pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, techninio projekto ekspertizė priimta pagal 2015 m. spalio 15 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, o statybos leidimo gavimas užfiksuotas 2016 m. sausio 15 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte. Kaip matyti iš procesinių dokumentų turinio ir byloje esančių įrodymų, ginčo dėl to, kad I etapo darbai nebuvo atlikti laiku ir perduoti atsakovei, tarp šalių nėra. Ieškovė pripažįsta, kad savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, tačiau pažymi, kad apeliantės darbuotojai nuolat teikė pastabas dėl projekto sprendinių, dėl kurių nebuvo teikiamos pastabos nustatytu laiku, bei, kad 2015 m. spalio 20 d. ir 2015 m. liepos 22 d. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose nurodyta, jog atliktos paslaugos yra įvykdytos pagal sutarties sąlygas, užsakovas pretenzijų neturi.

8112.

82Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės samprotavimai, kad tai, jog apeliantė nenurodydama jai pretenzijų Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose dėl darbų ir jų vykdymo terminų, patvirtino, kad jie atlikti laikantis sutartyje numatytų sąlygų, negali būti vertinami kaip teisiškai pagrįsti ir savaime nesuponuoja išvados, kad apeliantė sutiko, jog darbai atlikti laikantis sutartyje numatytų įsipareigojimų. Šalys susitarė, kad rangovas I etapo darbus, susijusius su techninio projekto parengimu ir su statybą leidžiančio dokumento gavimu, užbaigs per 7 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos, t. y. iki 2015 m. lapkričio 23 d. Taigi, šalys Sutarties pasirašymo metu buvo susitarusios dėl konkrečių darbų atlikimo terminų, o to, kad terminai bus pratęsti, jei atsakovė nereikš pretenzijų dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nenumato nei įstatymai, nei Sutarties nuostatos. Papildomai pažymėtina, kad sutarties termino pratęsimą šalių sutarimu patvirtinančių patikimų įrodymų byloje nėra.

8313.

84Kaip minėta, ieškovė nurodo, kad nesavalaikį darbų atlikimą lėmė tai, kad apeliantės darbuotojai nuolat teikė pastabas dėl projekto sprendinių, dėl kurių nebuvo teikiamos pastabos nustatytu laiku. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.2. punkte šalys susitarė, kad užsakovas per 20 darbo dienų nuo techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 15 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo ją suderina arba pateikia rangovui argumentuotas pastabas. Bylos duomenimis nustatyta, kad visas techninio projekto sudedamąsias dalis pagal šalių 2015 m. rugpjūčio 21 d. Grafiką ieškovė apeliantei turėjo pateikti 2015 m. birželio 22 d., tačiau pateikė 2015 m. liepos 17 d. (vėluodama 25 d.). Savo ruožtu apeliantė pastabas dėl projekto ieškovei pateikė 2015 m. liepos 23 d., o ieškovė patikslintą projektą turėjo pateikti iki 2015 m. rugpjūčio 4 d., tačiau jį pateikė 2015 m. rugpjūčio 20 d. (vėluodama 17 d.). Kaip teisingai nurodo ieškovė, apeliantė jai teikė papildomas pastabas 2015 m. rugsėjo 4 d. bei 2015 m. rugsėjo 24 d., tačiau tiek pati ieškovė, tiek ir atsakovė pripažįsta, kad teikiamų pastabų turinys nebuvo esminis. Bylos duomenimis nustatyta, kad esminis nesutarimas tarp šalių buvo kilęs dėl privažiavimo dangos įrengimo su viensluoksne asfaltbetonio danga, tačiau apeliantė pastabas dėl minėto nesutarimo ieškovei pateikė dar 2015 m. liepos 23 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės teikiamos vėlesnės papildomos pastabos nebuvo esminės, todėl, atsižvelgiant į atliktų darbų apimtis, jų sudėtingumą, pastabų teikimas vertintinas kaip įprastas šalių bendradarbiavimas. Juo labiau, kad šalys Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.7. punkte susitarė, kad techninio projekto patvirtinimas nereiškia darbų apimties ribojimo; jei statybos darbų vykdymo metu paaiškės, kad techninis projektas yra neišsamus, neaiškus, neatitinka jam keliamų reikalavimų ar pagal jį negalima tinkamai atlikti darbų, rangovas įsipareigoja atlikti visus reikiamus projekto pakeitimus. Esant nustatytoms aplinkybėms bei ieškovei nepateikus patikimų įrodymų, jog apeliantės teikiamos pastabos nulėmė sutartyje nustatytą darbų perdavimo terminą, darytina išvada, kad sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais. Taigi, ieškovei AB „Energijos tinklų institutas“ pažeidus Sutarties specialiųjų sąlygų 2.3. punkte numatytą savo pareigą laiku užbaigti I etapo darbus, apeliantės atliktas 2 262,40 Eur įskaitymas už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 24 d. iki 2015 m. gruodžio 9 d. laikytinas teisėtu.

8514.

86Pasak ieškovės II etapo nesavalaikį darbų atlikimą taip pat lėmė objektyvios priežastys – ieškovė negalėjo vykdyti darbų dėl kito statytojo, įsiterpusio į sutarties vykdymo eigą, veiksmų bei dėl apeliantės vėlavimo pateikti dokumentus, reikalingus statybų užbaigimui. Byloje nėra ginčo, kad tam tikrų darbų ieškovė negalėjo atlikti pagal suplanuotą ir patvirtintą šalių darbo grafiką dėl AB ESO kaltės. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. vasario 24 d. ieškovės, apeliantės ir AB ESO atstovai suderino 110/10 kV Trakų TP rekonstrukcijos darbų – atjungimų grafiką, pagal kurį Š1-110 įrenginių įjungimas buvo numatytas nebe 2016 m. liepos 23 d., o 2016 m. rugpjūčio 16 d. 2016 m. rugpjūčio 9 d. el. laišku AB ESO pranešė apie Trakų TP ryšių dalies projekto koregavimą; įrangą sumontavo 2016 m. rugpjūčio 16 d. Iš 2016 m. rugpjūčio 10 d. vykusio pasitarimo, kuriame dalyvavo ir atsakovės atstovai, protokolo Nr. 2 matyti, kad AB ESO atstovai informavo, jog darbai bus baigti 2016 m. rugpjūčio 24 d., o naujų įrenginių įjungimas planuojamas 2016 m. rugpjūčio 25 d. Taigi, nors ieškovė darbus turėjo baigti 2016 m. liepos 23 d., tačiau dėl lygiagrečiai vykusio AB ESO dalies rekonstravimo terminai buvo nukelti iki 2016 m. rugpjūčio 16 d., o vėliau iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. (33 kalendorines dienas). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad II etapo elektros energijos atjungimas vėlavo 10 kalendorinių dienų, kas nebuvo numatyta sutartyje ir sutarties grafike. Įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nors ieškovė darbus turėjo pradėti 2016 m. liepos 23 d., ji II etapo darbus galėjo pradėti vykdyti tik 2016 m. rugpjūčio 26 d., t. y. 43 kalendorinėmis dienomis vėliau ne dėl savo kaltės. Byloje taip pat nėra ginčo, kad apeliantė netinkamai vykdė savo pareigą ir 7 dienas vėlavo pateikti ieškovei dokumentus, be kurių ši negalėjo atlikti statybos užbaigimo, t. y. 2017 m. kovo 13 d. ieškovė pateikė prašymą išduoti statytojo pasirašytą laisvos formos pažymą, kurią atsakovė išdavė tik 2017 m. kovo 20 d. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009 ir kt.).

8715.

88Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus, susijusius su statybos užbaigimo terminu. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai jais naudotis ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007). Bylos duomenimis nustatyta, kad dauguma 2017 m. sausio 30 d. akto pozicijų turėjo būti įvykdytos iki elektros srovės įjungimo; ieškovė darbus atliko iki 2017 m. vasario 3 d. ir atsakovei nurodė, kad galima jungti įtampą 2017 m. vasario 3 d. Techninio įvertinimo komisijos 2017 m. sausio 30 d. akte Nr. UKA-15 nurodyta, kad įrenginių atjungimui likusiems darbams numatytos 23-24 d., t. y. po 20 kalendorinių dienų, nors sutarties sąlygos to nenumato. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad darbų baigimo data yra 2017 m. vasario 3 d., nuo kada apeliantė ir naudojasi darbų rezultatu.

8916.

90Nors atsakovė nurodo, kad 28 punkte konstatuotas aplinkybes įvertino ir neskaičiavo delspinigių už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 24 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. bei nuo 2017 m. kovo 13 d. iki 2017 m. kovo 20 d., tačiau teisėjų kolegija tokius apeliantės teiginius vertina kritiškai. Viena vertus, apeliantė už minėtus laikotarpius neskaičiavo delspinigių, tačiau kita vertus, iš 2016 m. lapkričio 4 d. atnaujinto darbų vykdymo grafiko matyti, kad ieškovei nebuvo pratęsti darbų atlikimo terminai, ieškovė įsipareigojo visus darbus atlikti iki 2017 m. vasario 23 d., nepaisant to, kad II etapo darbus ne dėl savo veiksmų kaltės vėlavo pradėti 43 kalendorines dienas. Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.4.5. punktas ribojo jos galimybes tartis dėl galutinio darbų atlikimo termino pratęsimo. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 22 d. ir 2017 m. balandžio 19 d. raštuose, gindama savo interesą įvykdyti sutartį ir darbus pabaigti nustatytu terminu bei siekdama bendradarbiauti su atsakove, nurodė nesavalaikį darbų atlikimą lėmusias objektyvias priežastis – ieškovė negalėjo vykdyti darbų dėl kito statytojo, įsiterpusio į sutarties vykdymo eigą, veiksmų bei dėl apeliantės vėlavimo pateikti dokumentus, reikalingus statybų užbaigimui. Juo labiau, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5. punkte šalys susitarė, kad vienas iš atleidimo nuo atsakomybės pagrindų yra laiku nesuteikti elektros įrenginių atjungimai. Minėta, kad pagal CK 6.691 straipsnio 1 dalį, kilus kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Esant nustatytoms aplinkybėms bei apeliantei pateikus įrodymus, jog ji II etapo darbus pradėti 43 kalendorines dienas vėlavo ne dėl savo kaltės, darytina išvada, kad atsakovė neįgijo teisės naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais.

9117.

92Apeliantė taip pat ginčija ieškovės teisę gauti delspinigius, teigdama, jog ji tuo metu, kai skaičiavo delspinigius, objektyviai neturėjo galimybės numatyti, kad ateityje toks skaičiavimas teismo sprendimu galėtų būti pripažintas neteisėtu. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Ta aplinkybė, kad apeliantė, apskaičiuodama delspinigius ieškovei, pasak jos, neturėjo galimybės numatyti, jog toks jos skaičiavimas gali būti pripažintas neteisėtu, neleidžia daryti išvados, kad apeliantei nekilo pareiga mokėti delspinigius už netinkamai įvykdytą prievolę atsiskaityti už atliktus darbus. Tiek pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad apeliantės atliktas 11 594,80 Eur įskaitymas laikytinas neteisėtu, t. y. apeliantei netinkamai įvykdžius sutartinę prievolę, jai kilo pareiga mokėti delspinigius.

9318.

94Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad ieškovė AB „Energijos tinklų institutas“ pažeidė Sutarties specialiųjų sąlygų 2.3. punkte numatytą savo pareigą laiku užbaigti I etapo darbus, todėl apeliantė teisėtai atliko 2262,40 Eur įskaitymą už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 24 d. iki 2015 m. gruodžio 9 d., sprendžia, kad yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti, priteisinat iš apeliantės ieškovės naudai 11 594,80 Eur skolos, 656,10 Eur delspinigių, 8 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9516.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos, šalių patirtos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme ieškovė patyrė viso 5273,48 Eur bylinėjimosi išlaidų (327 Eur žyminio mokesčio ir 4 946,48 Eur už advokato pagalbą). Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį pilna apimtimi, iš atsakovės ieškovės naudai priteisė 327 Eur žyminio mokesčio ir 2500 Eur už advokato pagalbą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės patirtas išlaidas už advokato pagalbą sumažino beveik per pusę, į apeliacinės instancijos išnagrinėjimo rezultatą (ieškinys patenkintas 84 proc.), taip pat į tai, kad nėra ginčo dėl sumažintų bylinėjimosi išlaidų, iš apeliantės ieškovės naudai priteisia 270,68 Eur (327 x 84 proc. / 100 proc.) žyminio mokesčio ir 2100 Eur (2500 x 84 proc. / 100 proc.) už advokato pagalbą, viso 2374,68 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

9717.

98Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka atsakovė patyrė 327 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio); ieškovė patyrė 1050,28 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą. Atsižvelgus į bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme rezultatą, į tai, kad apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, apeliantei iš ieškovės priteistina 52,32 Eur bylinėjimosi išlaidų, o ieškovei iš apeliantės 882,24 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

99Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

100Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. sprendimą ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

101„Ieškinį tenkinti iš dalies.

102Priteisti iš atsakovės AB „Litgrid“, į. k. 302564383, ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“, į. k. 132129036, naudai 11 594,80 Eur (vienuolika tūkstančių penkis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 80 ct) skolos, 656,10 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 10 ct) delspinigių, 8 (aštuonių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (12 250,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 374,68 Eur (du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt keturis eurus 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

103Kitoje dalyje ieškinį atmesti.“

104Priteisti ieškovei AB „Energetikos tinklų institutas“ iš atsakovės AB „Litgrid“ 882,24 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt du eurus 24 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

105Priteisti atsakovei AB „Litgrid“ iš ieškovės AB „Energetikos tinklų institutas“ 52,32 Eur (penkiasdešimt du eurus 32 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ kreipėsi į teismą su... 5. 2.... 6. Ieškinį grindžia tuo, kad perkančioji organizacija AB „Litgrid“... 7. 3.... 8. Atsakovė AB „Litgrid“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad I etapo... 9. 4.... 10. Trečiasis asmuo UAB „Enerteka“ atsiliepimo nepateikė, teismo posėdyje... 11. II. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 12 d. sprendimu ieškinį... 14. 6.... 15. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija AB „Litgrid“ įvykdė... 16. 7.... 17. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė 2015 m. gruodžio 15 d. raštu Nr.... 18. 8.... 19. Teismo vertinimu atsižvelgiant į ginčo sutarties 2.3 ir 2.4 punktus, kaip... 20. 9.... 21. Pasak teismo, įvertinant tai, kad abi šalys yra verslininkai ir savo srities... 22. 10.... 23. Teismas nustatė, kad ieškovė 2017 m. birželio 12 d. raštu pareikalavo... 24. 11.... 25. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovė šios bylos nagrinėjimo metu ir teigė,... 26. 12.... 27. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, kad ieškovė... 28. 13.... 29. Teismas tenkino ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 8 procentų... 30. 14.... 31. Teismas nustatė, kad ieškovė patyrė išlaidų, sumokėdamas žyminį... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 33. 15.... 34. Apeliaciniu skundu atsakovė AB „Litgrid“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 35. 15.1.... 36. Dėl paskaičiuotų 2 262,40 Eur delspinigių. Delspinigiai paskaičiuoti dėl... 37. 15.2.... 38. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo datos aiškiai... 39. 15.3.... 40. Dėl paskaičiuotų 11 594,80 Eur delspinigių. Nėra ginčo, kad tam tikrų... 41. 15.4.... 42. Teismas pažeidė CPK 185 str. nustatytus įrodymų vertinimo principus, nes... 43. 15.5.... 44. Dėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto traktavimo ir statybos... 45. 15.6.... 46. Dėl sutartinių netesybų ir atliktų įskaitymo teisėtumo. Atsakovė atliko... 47. 15.7.... 48. Iš atsakovės negalėjo būti priteisti delspinigiai, nes atsakovė su... 49. 2.... 50. Ieškovė AB „Energetikos tinklų institutas“ atsiliepimu į apeliacinį... 51. 16.1.... 52. Dėl Techninio projekto parengimo (2262,40 Eur delspinigiai). Atsakovė... 53. 16.2.... 54. Dėl sutarties tinkamo įvykdymo (11594,80 Eur delspinigių). 2016-09-22 raštu... 55. 16.3.... 56. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5 p. numatytas atskiras pagrindas atleidimui... 57. 16.4.... 58. Apeliantei atliekant įskaitymus, neegzistavo sąlygų, būtinų įskaitymo... 59. 16.5.... 60. Atsakovė neprisiėmė nepagrįstos rizikos 44441 Eur sumai, nes atsakovė... 61. 3.... 62. Trečiasis asmuo UAB „Enerteka“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 63. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 64. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 65. 4.... 66. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 67. 5.... 68. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 69. 6.... 70. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija AB „Litgrid“ įvykdė... 71. 7.... 72. Atsakovė 2015 m. gruodžio 15 d. raštu pranešė apie paskaičiuotus 2 262,40... 73. 8.... 74. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl atliktų darbų apimties, darbų... 75. 9.... 76. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį vienas iš įstatyme įtvirtintų... 77. 10.... 78. Kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji... 79. 11.... 80. Šalių 2015 m. balandžio 23 d. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3.1. punkte... 81. 12.... 82. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės samprotavimai, kad tai, jog apeliantė... 83. 13.... 84. Kaip minėta, ieškovė nurodo, kad nesavalaikį darbų atlikimą lėmė tai,... 85. 14.... 86. Pasak ieškovės II etapo nesavalaikį darbų atlikimą taip pat lėmė... 87. 15.... 88. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus, susijusius su... 89. 16.... 90. Nors atsakovė nurodo, kad 28 punkte konstatuotas aplinkybes įvertino ir... 91. 17.... 92. Apeliantė taip pat ginčija ieškovės teisę gauti delspinigius, teigdama,... 93. 18.... 94. Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad ieškovė AB „Energijos tinklų... 95. 16.... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Pakeitus... 97. 17.... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Bylą... 99. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 100. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. sprendimą ir... 101. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 102. Priteisti iš atsakovės AB „Litgrid“, į. k. 302564383, ieškovės AB... 103. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.“... 104. Priteisti ieškovei AB „Energetikos tinklų institutas“ iš atsakovės AB... 105. Priteisti atsakovei AB „Litgrid“ iš ieškovės AB „Energetikos tinklų...