Byla 2-22470-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Detagama“ ieškinį atsakovei UAB „Temera“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 480,00 Lt skolos, 594,00 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškinyje nurodo, kad pagal 2012 m. sutartį Nr. ( - ), ieškovė UAB „Detagama“ pardavė prekes atsakovei UAB „Temera“ ir už 2012.01.26 parduotas prekes išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AM0052357 560,00 Lt sumai, už 2012.02.03 parduotas prekes išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AM0052476 60,00 Lt sumai ir už 2012.02.09 parduotas prekes išrašė PVM sąskaitą - faktūrą Nr. AM0052560 220,00 Lt sumai, kurių apmokėjimo sutartas terminas atitinkamai buvo iki 2012.02.27, 2012.03.05 ir iki 2012.03.11. Atsakovė, dalinai sumokėjusi 360,00 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. AM0052357, už gautas prekes pagal PVM sąskaitas - faktūras Nr. AM0052357, AM0052476, AM0052560 nėra atsiskaičiusi lyg šiol ir skola pagal 2013-10-30 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą sudaro 480,00 Lt. Ieškovė visą laiką tinkamai vykdė savo prievoles, kylančias iš prekių pirkimo sandorio - iki šios dienos iš atsakovės nėra gauta pretenzijų dėl netinkamos prekių kokybės ar dėl netinkamo prievolių įvykdymo. Atsakovė savo prievolės tinkamai nevykdė ir dar iki šiol nėra atsiskaičiusi už gautas prekes. Šiuo metu atsakovė skolinga ieškovei 480,00 Lt už gautas prekes ir 594,00 Lt sutartinių delspinigių, kurie numatyti sutarties Nr. ( - ) 7 punkte ir kuriuos sandorio šalys numatė taikyti, jei bus uždelsta atsiskaityti už gautas prekes.

3Preliminariu sprendimu ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2012-01-01 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) nustatyta, jog ieškovė ir atsakovė yra sudariusios pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei prekes, o atsakovė įsipareigojo už parduotas prekes sumokėti ieškovei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sutarties 7 punktu atsakovė įsipareigojo mokėti 0,2 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. PVM sąskaitos - faktūros Nr. AM0052357, AM0052476, AM0052560 patvirtina aplinkybę, jog ieškovė pardavė atsakovei prekių už 560,00 Lt, 60,00 Lt ir 220,00 Lt, viso – 840,00 Lt, apmokėjimo už prekes terminai yra suėję atitinkamai 2012-02-05, 2012-02-13, 2012-02-19. Iš tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto nustatyta, jog 2013-10-30 atsakovė buvo skolinga ieškovei 480,00 Lt. Ieškovė ieškinyje pateikė delspinigių paskaičiavimą, iš kurio nustatyta, jog atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovė paskaičiavo 594,00 Lt dydžio delspinigius.

5LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad visos prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Atsakovė turėjo atsiskaityti su ieškove už tiekiamas prekes, tačiau atsakovė šią savo prievolę įvykdė iš dalies ir iki ieškinio pateikimo teismui dienos liko skolinga ieškovei 480,00 Lt skolos už prekes. Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal Civilinio kodekso 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Šalių sudaryta sutartis įpareigoja atsakovę visiškai atsiskaityti su ieškove už gautas prekes per sutartyje nustatytą terminą.

6Ištyrus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog atsakovė netinkamai vykdė šalių sudarytą sutartį, iki galo neatsiskaitydama su ieškove, kuomet ieškovė įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

7Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido sutartyje nurodytą piniginių prievolių įvykdymo terminą, todėl iš atsakovės priteistina 480,00 Lt skola ieškovės naudai.

8Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9Šalims sutartyje nustačius, jog atsakovė, nesumokėjusi už prekes sutartyje nustatytu terminu, moka ieškovei 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, iš atsakovės priteistina 594,00 Lt delspinigių ieškovės naudai.

10Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1, 2 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 32,00 Lt žyminio mokesčio, bei 300,00 Lt procesinių dokumentų parengimo teismui išlaidų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-429 straipsniais, teismas

Nutarė

13Preliminariu sprendimu ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš UAB „Temera“, į.k. 302475963, 480,00 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt litų 00 ct) skolos, 594,00 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt keturis litus 00 ct) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1074,00 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 32,00 Lt (trisdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio, 300,00 Lt (tris šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų, UAB „Detagama“, į.k. 135662737, naudai.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas įsiteisėja, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos raštu nepateikia teismui motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, dokumentinio proceso... 2. ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 480,00 Lt skolos, 594,00 Lt... 3. Preliminariu sprendimu ieškinys tenkintinas visiškai.... 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2012-01-01 pirkimo – pardavimo... 5. LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad visos prievolės turi būti vykdomos... 6. Ištyrus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog atsakovė... 7. Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido sutartyje nurodytą piniginių... 8. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė... 9. Šalims sutartyje nustačius, jog atsakovė, nesumokėjusi už prekes sutartyje... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1, 2 d. numato, jog terminą įvykdyti... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovės ieškovės... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-429... 13. Preliminariu sprendimu ieškinį tenkinti visiškai.... 14. Priteisti iš UAB „Temera“, į.k. 302475963, 480,00 Lt (keturis šimtus... 15. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 16. Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai... 17. Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo... 18. Preliminarus sprendimas įsiteisėja, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo... 19. Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....