Byla B2-1445-467/2016
Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo ir kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant pareiškėjos V. K.-B. atstovui adv. Raimondui Kalverš, bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui adv. pad. Laurynui Vaičekauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimą dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo ir kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4P. V. K.-B., A. Ž. ir L. D. 2015 m. spalio 2 d. kreipėsi į BUAB „Bagel Cafe“ bankroto bylą nagrinėjantį Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašo pripažinti termino kreditoriniams reikalavimams pateikti praleidimo priežastis svarbiomis ir priimti tvirtinti šiuo pareiškimu teikiamus kreditorinius reikalavimus, t.y. patvirtinti pareiškėjų kreditorinius reikalavimus BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje - V. K.-B. 33 445,13 EUR, A. Ž. 26 143,05 EUR ir L. D. 13 611,85 EUR. Nurodė, kad pareiškėjos V. K.-B. ir A. Ž. yra BUAB „Bagel Cafe“ akcininkės, L. D. – buvusi akcininkė, kurios yra suteikusios UAB „Bagel Cafe“ paskolų: V. K.-B. - 118 299 Lt, L. D. – 74 199 Lt, A. Ž. – 88 300 Lt, ką patvirtina pateikiami banko sąskaitos išrašai ir jų pagrindu sudaryta mokėjimų suvestinė. Iki bankroto bylos iškėlimo pareiškėjoms buvo grąžinta tik maža dalis šių paskolų ir BUAB „Bagel Cafe“ pareiškėjoms liko skolinga: V. K.-B. – 115 479,33 Lt arba 33 445,13 EUR, L. D. – 46 999 Lt arba 13 611,85 EUR, A. Ž. – 90 266,71 Lt arba 26 143,05 EUR. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punktą ir teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-718/2002) bankroto administratorius privalėjo sudaryti visų žinomų kreditorių sąrašą ir pateikti jį tvirtinti teismui, į šį sąrašą įtraukdamas ir nepareiškusius reikalavimų kreditorius, nustatytus pagal įmonės dokumentus. BUAB „Bagel Cafe“ skoliniai įsipareigojimai pareiškėjoms yra akivaizdūs ir patvirtinti įmonės buhalterinėje apskaitoje esančiais duomenimis. Tačiau pareiškėjos iki šiol nėra gavusios nei teismo, nei administratoriaus pranešimo su nurodytu konkrečiu terminu kreditoriniams reikalavimams pateikti (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Apie tai, ar administratorius teikė duomenis apie pareiškėjų turimus kreditorinius reikalavimus teismui tvirtinti, pareiškėjos žinių neturėjo. Pačios anksčiau pateikti duomenų apie bendrovės skolinius įsipareigojimus negalėjo, nes neturėjo įrodymų apie atliktus paskolų įmokėjimus ir tikslias sumokėtas sumas. Tik šiuo metu atsitiktinai pavyko atrasti kompiuteryje pridedamą banko sąskaitos išrašą. Šios priežastys pripažintinos svarbiomis termino pateikti kreditorinį reikalavimą praleidimo priežastimis, jei šis terminas buvo praleistas.

5BUAB „Bagel Cafe“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ įgaliotas asmuo Remigijus Jazbutis 2015 m. lapkričio 2 d. pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, kuriuo prašo pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje palikti nenagrinėtą arba, jei teismas netenkintų šio prašymo, tuomet prašo atmesti pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje. Nurodo, kad pareiškimas turi būti paliktas nenagrinėtu, nes pareiškėjos nesilaikė kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros, o būtent: pareiškėjos dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo turėjo pirmiau kreiptis į bankroto administratorių, o ne tiesiogiai į teismą, ką patvirtina atsiliepime išvardinta teismų praktika. Bankroto administratorius, atlikęs pirminį patikrinimą, priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, būtų pateikęs reikalavimus teismui tvirtinti arba juos ginčijęs. Be to pareiškėjos praleido terminą kreditorių reikalavimams pateikti, o jų nurodytos termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis. Pareiškėja V. K.-B. iki nutarties iškelti UAB „Bagel Cafe“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo bendrovės vadove ir viena iš akcininkių, kuriai priklausė 33 procentai įmonės akcijų. Būtent V. K.-B. 2013-10-30 pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t.y. būdama atsakinga už įmonės valdymą, būdama vadove, puikiai žinojo apie įmonės finansinę būklę ir visus jos kreditorius bei disponavo kreditorinius reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, tame skaičiuje ir jos pačios kreditorinį reikalavimą patvirtinančiais dokumentais. Be to ji buvo įtraukta į BUAB „Bagel Cafe“ kreditorių sąrašą kaip kreditorė pagal skolą, atsiradusią iš darbo santykių. Dėl nurodytų aplinkybių V. K.-B. žinojo apie reikalavimą pateikti kreditorinius reikalavimus, tačiau nebuvo pakankamai apdairi ir laiku nepateikė savo finansinio reikalavimo ir jį patvirtinančių įrodymų. Be to visi įmonės akcininkai, t.y. tiek V. K.-B., tiek A. Ž., buvo informuoti apie teikiamą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jos elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, dėl ko praleido ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintą terminą. Pareiškėjos savo prašyme iš esmės nenurodė jokių aplinkybių ar priežasčių, kurios pagrįstų termino pateikti kreditorinius reikalavimus praleidimą. Tai, kad pareiškėjos „neturėjo įrodymų apie atliktus paskolų įmokėjimus“ ir neva dabar juos „atsitiktinai pavyko surasti“, negali būti svarbia aplinkybe net dvejus metus pavėluotam kreditoriniam reikalavimui pateikti. Be to pareiškėjų pateikti kreditorių sąrašas ir banko sąskaitos išrašai nepatvirtina pareiškėjų nurodytų aplinkybių dėl paties kreditorinio reikalavimo dydžio.

6Teismo posėdyje pareiškėjos V. K.-B. atstovas prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimo palaikė ir prašė BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje pripažinti termino kreditoriniams reikalavimams pateikti praleidimo priežastis svarbiomis bei įtraukti V. K.-B. kreditore su 33 445,13 EUR finansiniu reikalavimu, taip pat tenkinti kitų pareiškėjų prašymą. Papildomai, patikslinęs kreditorinį reikalavimą, sutiko, kad būtų tvirtinamas V. K.-B. 32 871,58 EUR kreditorinis reikalavimas. Nurodė, kad visi dokumentai, patvirtinantys kreditorinį reikalavimą, buvo pateikti teismui, į kurį buvo kreiptasi tiesiogiai, kadangi terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti buvo praleistas ir tik teismas jį gali atnaujinti. Mano, kad tokiu būdu pareiškėjos nepažeidė kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros. Be to jis sutinka, kad pareiškėjos V. K.-B. kreditorinis reikalavimas būtų tvirtinamas sumai, kurią paskaičiavo bankroto administratorius, nes sumos skiriasi labai neženkliai ir nėra pagrindo jas įrodinėti kitaip. Pagrindinė termino praleidimo priežastis yra ta, kad pareiškėjos negavo iš administratoriaus pranešimo, per kokį terminą turi būti pateikti tvirtinti kreditoriniai reikalavimai, UAB „Bagel Cafe“ iškėlus bankroto bylą.

7Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimu nesutiko, prašė pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje palikti nenagrinėtą arba, jei teismas netenkintų šio prašymo, tuomet prašo atmesti pareiškėjų pareiškimą. Palaikė atsiliepime į pareiškimą išdėstytus argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad bankroto administratoriaus paskaičiavimu pareiškėjos galėtų reikalauti patvirtinti jų finansinius reikalavimus taip: V. K.-B.– 32 871,58 EUR, L. D. – 13 611,85 EUR, A. Ž. – 24 009,50 EUR. Šios sumos paskaičiuotos, atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių duomenų apie skaičiuotinas palūkanas. Administratorius, iškėlus bankroto bylą, informavo apie tai ir nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pateikti pareiškėją L. D., nes ji nebebuvo akcininkė, kitoms pareiškėjoms tokia informacija nebuvo siunčiama, nes akcininkams dar iki bankroto bylos iškėlimo buvo pranešta, kad yra kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Bagel Cafe“ iškėlimo. Pažymėjo, kad šiuo metu pareiškėjų prašymas įtraukti į kreditorių sąrašą ir patvirtinti kreditorinius reikalavimas, nebeturi prasmės, nes visas BUAB „Bagel Cafe“ turtas jau yra parduotas, gautos lėšos paskirstytos, bankroto procedūra artėja prie pabaigos.

8Pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimas tenkintinas iš dalies.

9Nagrinėjamos bylos ir bankroto bylos Nr. B2-1405-467/2016 duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi UAB „Bagel Cafe“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Šia nutartimi administratorius, be kitų, įpareigotas atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytus veiksmus, tarp jų – per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti kreditoriams apie iškeltą bankroto bylą, o taip pat sudaryti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, sudarytą pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis, ir pateikti teismui tvirtinti ne vėliau kaip per mėnesį nuo nustatyto termino iki kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus pabaigos. Ta pačia nutartimi nustatytas terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo – 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartis įsiteisėjo 2013 m. gruodžio 21 d. To paties teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Bagel Cafe“ kreditorių sąrašas ir jų kreditorinių reikalavimų dydis bendrai 350 831,51 Lt sumai. P. V. K.-B., A. Ž. ir L. D. per teismo nustatytą terminą nesikreipė į BUAB „Bagel Cafe“ bankroto administratorių dėl jų finansinių reikalavimų bankrutuojančiai įmonei ir minėta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartimi jų reikalavimai nebuvo patvirtinti. Pareiškėjos dėl jų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje kreipėsi tiesiogiai į teismą, prašydamos atnaujinti praleistą terminą tokiems reikalavimams pareikšti ir kreditorinius reikalavimus patvirtinti. Bankroto administratorius su tokiais reikalavimais nesutinka iš esmės dėl dviejų priežasčių – kad pareiškėjos nesilaikė kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros ir kad nenurodė jokių aplinkybių ar priežasčių, kurios pagrįstų termino pateikti kreditorinius reikalavimus praleidimą.

10Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros.

11Bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje prašo pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje palikti nenagrinėtą ir tvirtina, kad pareiškėjos nesilaikė kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros, o būtent: pareiškėjos dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo turėjo pirmiau kreiptis į bankroto administratorių, o ne tiesiogiai į teismą, ką patvirtina atsiliepime išvardinta teismų praktika. Bankroto administratorius, atlikęs pirminį patikrinimą, priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, būtų pateikęs reikalavimus teismui tvirtinti arba juos ginčijęs. Teismas, įvertinęs bylos duomenis ir šalių paaiškinimus, daro išvadą, kad konkrečiu atveju nėra pagrįsto pagrindo pareiškėjų pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje palikti nenagrinėtą.

12ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas nustato, kad bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį tvirtinti teismui. Taigi administratorius iš esmės yra teisus, teigdamas, kad pareiškėjos dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo per teismo nustatytą terminą turėjo kreiptis į bankroto administratorių su prašymu dėl jų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje. Tačiau nagrinėjamu atveju per terminą, nurodytą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartyje, pareiškėjos V. K.-B., A. Ž. ir L. D. į BUAB „Bagel Cafe“ bankroto administratorių nesikreipė ir dėl šio fakto byloje ginčo nėra.

13Pagal CPK 78 straipsnio nuostatas klausimus dėl praleisto termino atnaujinimo sprendžia teismas. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos. Tai reiškia, kad teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1055/2012).

14Vadinasi, nagrinėjamu atveju, kai terminas kreditorių (pareiškėjų) reikalavimams pareikšti buvo praleistas, kreipimasis į teismą su pareiškimu dėl termino atnaujinimo ir kartu prašant patvirtinti kreditorinius reikalavimus, negali būti vertinamas kaip kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros pažeidimas, nes tokia tvarka atitinka CPK 78 straipsnio nuostatas ir teismų praktiką šiuo klausimu, yra racionali ir užtikrina bankroto proceso operatyvumą. Priešingas nurodytų teisės normų aiškinimas (taip, kaip aiškina bankroto administratorius), neatitiktų proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir viešojo intereso principų bankroto procese.

15Administratoriaus atsiliepime nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys nagrinėjamu atveju netaikytinos, nes jų šios bylos ratio decidendi yra skirtingos. Be to nagrinėjamu atveju pareiškėjos ir neneigia, jog per Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartyje nustatytą terminą jos dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo turėjo kreiptis į bankroto administratorių, tačiau būtent dėl to, kad nurodytas terminas buvo praleistas, jos su pareiškimu dėl termino atnaujinimo, kartu prašant patvirtinti kreditorinius reikalavimus, kreipėsi tiesiogiai į teismą ir tokiu būdu kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros nepažeidė.

16Dėl termino kreditorių reikalavimams pateikti praleidimo priežasčių.

17Pareiškėjos priežastimis, dėl kurių praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti ir kurias prašo pripažinti svarbiomis, įvardija tai, kad: jos negavo nei teismo, nei administratoriaus pranešimo su nurodytu konkrečiu terminu kreditoriniams reikalavimams pateikti, kaip tai numatyta ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte; pareiškėjos pagrįstai galėjo tikėtis, kad pats bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktą, į sudaromą kreditorių sąrašą įtrauks ir nepareiškusius reikalavimų kreditorius (pareiškėjas), nustatytus pagal įmonės dokumentus (jų reikalavimai buvo akivaizdūs ir patvirtinti buhalterijoje); pareiškėjos pačios neturėjo reikalavimus pagrindžiančių įrodymų, kol V. K.-B. pavyko kompiuteryje atrasti BUAB „Bagel Cafe“ banko sąskaitos išrašą su fiksuotais paskolų įmokėjimais. Bankroto administratorius prašo pareiškėjų nurodytų priežasčių nepripažinti svarbiomis. Teismas administratoriaus atsikirtimus atmeta kaip nepagrįstus.

18Jau minėta, kad pagal CPK 78 straipsnio nuostatas klausimus dėl praleisto termino atnaujinimo sprendžia teismas. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, įstatymo sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-548/2004). Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1486/2002). Taigi, teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl atitinkamo veiksmo atlikimo. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai.

19Jau minėta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi bankroto administratorius, be kitų, buvo įpareigotas atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytus veiksmus, tarp jų – per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti kreditoriams apie iškeltą bankroto bylą. Pareiškėjos tvirtina, kad jos negavo nei teismo, nei administratoriaus pranešimo su nurodytu konkrečiu terminu kreditoriniams reikalavimams pateikti, kaip tai numatyta ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte. Bankroto administratorius iš esmės pripažįsta, kad toks įpareigojimas nebuvo pilnai įvykdytas, t.y. pranešimas buvo išsiųstas tik pareiškėjai L. D. (duomenys, kad gavo, nepateikti), o kitos pareiškėjos, kaip įmonės akcininkės, buvo informuotos dar apie teikiamą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl pakartotinai pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą nebuvo siunčiamas. Taigi jau vien tai, jog pareiškėjos negavo pranešimo su nurodytu konkrečiu terminu kreditoriam reikalavimui pareikšti, vertintinas svarbia termino tokiam reikalavimui pareikšti praleidimo priežastimi, kadangi nebuvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tvarkos.

20Administratorius teigia, kad pareiškėja V. K.-B. iki nutarties iškelti UAB „Bagel Cafe“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo bendrovės vadove ir viena iš akcininkių, kuriai priklausė 33 procentai įmonės akcijų. Būtent V. K.-B. 2013-10-30 pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl, būdama atsakinga už įmonės valdymą, puikiai žinojo apie įmonės finansinę būklę ir visus jos kreditorius bei disponavo kreditorinius reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, tame skaičiuje ir jos pačios kreditorinį reikalavimą patvirtinančiais dokumentais. Be to ji buvo įtraukta į BUAB „Bagel Cafe“ kreditorių sąrašą kaip kreditorė pagal skolą, atsiradusią iš darbo santykių. Dėl nurodytų aplinkybių, administratoriaus teigimu, V. K.-B. žinojo apie reikalavimą pateikti kreditorinius reikalavimus, tačiau nebuvo pakankamai apdairi ir laiku nepateikė savo finansinio reikalavimo ir jį patvirtinančių įrodymų. Tačiau, kaip nurodo pats administratorius, V. K.-B. tik iki nutarties iškelti UAB „Bagel Cafe“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo bendrovės vadove ir disponavo visa įmonės dokumentacija. Tuo tarpu po bankroto bylos iškėlimo visa informacija buvo perduota administratoriui ir buvusi vadovė bankroto procese jau nebeturėjo tokios galimybės, o terminas kreditoriams reikalavimams pateikti būtent ir buvo nustatytas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Aplinkybė, kad UAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje buvo patvirtintas V. K.-B., kaip darbuotojos kreditorinis reikalavimas, taip pat nesietina su jos, kaip trečios eilės kreditorės, reikalavimais, nes pirmuoju atveju darbuotojų kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti paties administratoriaus teikimu ir pagal jo paties išduotą buhalterinę pažymą (bankroto bylos B2-1405-467/2016 duomenys), kas taip pat rodo, kad pareiškėjai V. K.-B. nebuvo žinomas kreditorinių reikalavimų pateikimo terminas. Be to aplinkybė, kad nurodytas kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas administratoriaus iniciatyva, sudarė pakankami pagrįstą prielaidą pareiškėjoms tikėtis, kad pats bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktą, į sudaromą kreditorių sąrašą įtrauks ir nepareiškusius reikalavimų kreditorius (pareiškėjas), nustatytus pagal įmonės dokumentus (jų reikalavimai buvo akivaizdūs ir patvirtinti buhalterijoje). Todėl nėra pagrindo laikyti, kad tiek V. K.-B., tiek A. Ž., nors ir buvo įmonės akcininkėmis, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, dėl ko praleido ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintą terminą.

22Aplinkybė, kad pareiškėjos pačios neturėjo reikalavimus pagrindžiančių įrodymų, kol V. K.-B. pavyko kompiuteryje atrasti BUAB „Bagel Cafe“ banko sąskaitos išrašą su fiksuotais paskolų įmokėjimais, nagrinėjamoje byloje nebuvo nei patvirtinta, nei paneigta, tačiau objektyviai nustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo UAB „Bagel Cafe“ pareiškėja V. K.-B. jau nebe buvo jos vadove, o visa bendrovės dokumentacija disponavo bankroto administratorius. Dėl to pareiškėjų teisė naudotis bankrutuojančios įmonės buhalteriniais dokumentais buvo akivaizdžiai apribota.

23Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pareiškėjų argumentų esmę, administratoriaus atsiliepimo argumentus ir motyvus, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjų nurodytas priežastis yra pakankamas pagrindas pripažinti svarbiomis, nes pareiškėjos iš esmės dėl objektyvių aplinkybių negalėjo atlikti atitinkamo procesinio veiksmo per nustatytą terminą. Todėl teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį priima tvirtinti pareiškėjų (kreditorių) reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, kadangi termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

24Dėl tvirtintinų kreditorinių reikalavimų dydžio.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009).

26Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nurodė, jog pateikti dokumentai nėra pakankami pareiškėjų kreditorinių reikalavimų bankrutuojančiai įmonei įrodymu, tačiau teismo posėdyje pateikė skaičiavimus ir lentelę, iš kurios matyti, kad bankroto administratoriaus paskaičiavimu pareiškėjos galėtų reikalauti patvirtinti jų finansinius reikalavimus tokioms sumoms: V. K.-B. – 32 871,58 EUR, L. D. – 13 611,85 EUR, A. Ž. – 24 009,50 EUR. Šios sumos paskaičiuotos, atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių duomenų apie skaičiuotinas palūkanas, todėl teismas administratoriaus nurodyto dydžio pareiškėjų finansinius reikalavimus ir tvirtina, atsižvelgiant į tai, kad jie yra pagrįsti taip pat ir į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, t.y. BUAB „Bagel Cafe“ banko sąskaitos išrašu su fiksuotais paskolų įmokėjimais (šios sąskaitos išrašu yra grindžiamas ir administratoriaus paskaičiavimas). Pažymėtina, kad pareiškėja V. K.-B. savo 2016-01-20 rašytiniuose paaiškinimuose iš esmės sutinka su administratoriaus paskaičiuota jos kreditorinio reikalavimo suma. Kitos pareiškėjos savo atsikirtimų šiuo klausimu nepateikė. Tokiu būdu pareiškėjos (kreditorės) V. K.-B., A. Ž. ir L. D. savo reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais, kurių pakankamu ir pagrįstumu iš esmės jau nebeabejoja ir bankroto administratorius, pateikdamas skaičiavimo lentelę. Todėl teismas pareiškėjų ir bankroto administratoriaus argumentams iš esmės pritaria ir daro išvadą, kad pareiškėjų į bylą yra pateikti iš esmės pakankami ir pagrįsti duomenys, kokiu pagrindu (paskolos) pareiškėjų reiškiami finansiniai reikalavimai susidarė (CPK 178, 185 str.). Įrodymų, paneigiančių šią pareiškėjų pateiktą informaciją, byloje nėra, todėl teismas neturi pagrįsto pagrindo pareiškėjų neįtraukti kreditoriais BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje su atitinkamais (aukščiau nurodytais) finansiniais reikalavimais. Pažymėtina, kad, pasikeitus aplinkybėms ar konstatavus kitokią faktinę situaciją, teismo patvirtintas kreditorių reikalavimų sąrašas pagal Įmonių bankroto 26 straipsnį dar gali būti tikslinamas.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas pareiškėjų prašymą tenkina iš dalies ir įtraukia kreditoriais BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje V. K.-B. su 32 871,58 EUR, L. D. su 13 611,85 EUR, A. Ž. su 24 009,50 EUR finansiniais reikalavimais (CPK 178, 185 str., ĮBĮ 10 str. 9 d., 11 str. 5 d. 10 p.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78, 259, 290 ir 291 straipsniais,

Nutarė

29prašymą tenkinti iš dalies – pripažinti termino kreditoriniams reikalavimams pateikti praleidimo priežastis svarbiomis ir įtraukti kreditoriais bei patvirtinti pareiškėjų kreditorinius reikalavimus BUAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje - V. K.-B. 32 871,58 EUR, A. Ž. 24 009,50 EUR ir L. D. 13 611,85 EUR.

30Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teismas... 4. P. V. K.-B., A. Ž. ir L. D. 2015 m. spalio 2 d. kreipėsi į BUAB „Bagel... 5. BUAB „Bagel Cafe“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos V. K.-B. atstovas prašymą dėl praleisto... 7. Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su pareiškėjų... 8. Pareiškėjų V. K.-B., A. Ž. ir L. D. pareiškimas tenkintinas iš dalies. ... 9. Nagrinėjamos bylos ir bankroto bylos Nr. B2-1405-467/2016 duomenys tvirtina,... 10. Dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūros.... 11. Bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje prašo pareiškėjų V. K.-B.,... 12. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas nustato, kad bankroto administratorius... 13. Pagal CPK 78 straipsnio nuostatas klausimus dėl praleisto termino atnaujinimo... 14. Vadinasi, nagrinėjamu atveju, kai terminas kreditorių (pareiškėjų)... 15. Administratoriaus atsiliepime nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 16. Dėl termino kreditorių reikalavimams pateikti praleidimo priežasčių.... 17. Pareiškėjos priežastimis, dėl kurių praleido terminą kreditoriniams... 18. Jau minėta, kad pagal CPK 78 straipsnio nuostatas klausimus dėl praleisto... 19. Jau minėta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi... 20. Administratorius teigia, kad pareiškėja V. K.-B. iki nutarties iškelti UAB... 21. Aplinkybė, kad UAB „Bagel Cafe“ bankroto byloje buvo patvirtintas V.... 22. Aplinkybė, kad pareiškėjos pačios neturėjo reikalavimus pagrindžiančių... 23. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, pareiškėjų argumentų esmę,... 24. Dėl tvirtintinų kreditorinių reikalavimų dydžio.... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei... 26. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nurodė, jog pateikti dokumentai... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas pareiškėjų prašymą tenkina iš... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78, 259,... 29. prašymą tenkinti iš dalies – pripažinti termino kreditoriniams... 30. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...