Byla I-863-355/2011
Dėl Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo suteikti antrinę teisinę pagalbą

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys, susipažinęs su gautu pareiškėjo V. J. skundu ir patikslintais skundais dėl Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo suteikti antrinę teisinę pagalbą,

Nustatė

3Pareiškėjas V. J. 2011 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui įteikė skundą, kuriuo prašė panaikinti 2011 m. rugsėjo 14 d. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą Nr. SP-3299-(7.2406) „Dėl atsisakymo teikti antrinę teisinę pagalbą“, pakeičiant jį sprendimu suteikti antrinę teisinę pagalbą. Skundas buvo paduotas su trūkumais, todėl 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas juos pašalinti. 2011 m. spalio 4 d. pareiškėjas teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011 m. rugsėjo 14 d. sprendimą, pakeičiant jį sprendimu suteikti antrinę teisinę pagalbą. Atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. 2011 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo nepatenkintas, pareiškėjas įpareigotas sumokėti žyminį mokestį ir teismui pateikti tai įrodantį banko kvitą.

42011 m. spalio 12 d. pareiškėjas teismui pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį, nes jo turtas areštuotas, gaunamos pajamos yra 1890 Lt. Pareiškėjas teismo prašo jį atleisti nuo žyminio mokesčio.

5Teismas pažymi, jog pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo išnagrinėtas ir 2011 m. spalio 5 d. teismo nutartimi atmestas, nes pareiškėjas prašymo nemotyvavo bei nepagrindė, o iš pareiškėjo skundžiamo akto – Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. SP-3299-(7.2406) „Dėl atsisakymo teikti antrinę teisinę pagalbą“ buvo matyti, kad pareiškėjas tarnybai pateikė prašymą, kuriame nurodė turintis turto ir pajamų.

6Pareiškėjas pateikdamas naują prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio teismui nepateikė naujų įrodymų apie savo turtinę padėtį, todėl pareiškėjo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio netenkintinas.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24, 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

8Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nepašalino skundo trūkumų, o jo naujai pateiktas prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio netenkintas, pareiškėjo skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

9Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 41 str., 105-106 str., teismas,

Nutarė

10Pareiškėjo V. J. skundą ir patikslintus skundus dėl Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo suteikti antrinę teisinę pagalbą, laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus grąžinti pareiškėjui.

11Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai