Byla 2-2446-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovei Daliai Gliebienei, atsakovei R. R., atsakovo P. L. atstovei advokatei Aušrai Veselovaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams P. L., I. L., R. R., trečiajam asmeniui AB „Swedbank“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų solidariai 5565,66 eurų skolos, 16,76 eurų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas, ieškovės naudai. Ieškinyje nurodo, jog 2008 m. birželio 20 d. tarp „Swedbank“ ir atsakovų P. L., I. L. ir R. R., sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 08-067883-FA/08-067888-FA, pagal kurią bankas atsakovams suteikė 59.372,10 EUR būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti ir remontuoti; 2009 m. gegužės 27 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. 08-067883-FA/08-067888-FA-2 dėl būsto kredito sutarties sąlygų keitimo. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2026 m. birželio 15 d. Kredito grąžinimą bankui atsakovai apdraudė, t. y. 2008 m. rugpjūčio 19 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovų buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 044473); 2009 m. birželio 18 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl būsto kredito draudimo sutarties sąlygų keitimo. Galutinis draudimo sutarties terminas - 2016 m. lapkričio 30 d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2008 m. birželio 11 d. atsakovų prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2009 m. rugpjūčio 21 d. atsakovai pateikė prašymą sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą. 2009 m. rugpjūčio 21 d. ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 044473-1/640 prie 2008 m. rugpjūčio 19 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovų skolą bankui (611,54 EUR), išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 12 mėnesių (5.494,81 EUR). Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovų ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų. Vadovaujantis mokėjimų draudimo susitarimo 6 punktu, atsakovų prievolės pagal mokėjimų draudimo susitarimą yra solidarios. Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. spalio 29 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-704. 2010 m. rugsėjo 15 d. ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009 m. rugpjūčio 21 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 044473-1/0640, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį prašyme sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą nurodytais atsakovų adresais ir laikoma, kad atsakovai žinojo/privalėjo žinoti apie grąžinimo grafiko prie susitarimo sudarymą. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 punktu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat privalomą sumokėti ir nesumokėtą draudimo įmokos dalį 154,00 Lt, sumokėti 2,5 procento draudimo įmokos dalį. Ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 6.106,35 EUR, o draudimo įmoka - 197,26 EUR, viso: 6.303,61 EUR. Atsakovai nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdami Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų pagal Mokėjimų draudimo susitarimą nevykdymo atsakovai buvo nuolat informuojami trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais. Atsakovai Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir grąžino ieškovei tik 693,35 EUR. Ieškovas už atsakovus bankui išmokėjo 6.106,35 EUR skolos ir kredito įmokų sumą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ieškovu ir nebendradarbiavo, 2012 m. spalio 12 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2012 m. spalio 12 d. apie tai informavo atsakovus, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. punktu, atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2012 m. spalio 30 d. atsakovų įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 5.565,66 EUR ir 16,76 EUR delspinigių, viso: 5.582,42 EUR. 2013-05-27 ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo pakeitimo, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų 4960,94 eurus skolos ir 16,76 eurų delspinigių, iš viso – 4977,70 eurų.

4Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad ieškovas vykdo specifinį, t. y. kreditų draudimą. Kreditą visuomet apdraudžia kredito gavėjas, bet naudos gavėjas yra bankas. Atsakovai, norėdami gautą kreditą, turėjo bankui sumokėti pradinį įnašą arba įkeisti kitą nekilnojamąjį turtą. Kai šių sąlygų įgyvendinti jie negalėjo, jie turėjo apsidrausti, kad bankas būtų tikras, jog įvykus draudžiamajam įvykiui, atsakovų įsipareigojimus galėtų vykdyti draudimas. Atsakovai bendrovėje 2009-08-21 pasirašė mokėjimo draudimo susitarimą ir jo pagrindu bendrovė metus laiko bankui mokėjo išmokas. Faktą, kad bankas įmokas gavo, patvirtina banko 2013-03-05 raštas bei banko atsiliepimas. Ieškovas prašo ieškinį patenkinti pilnai ir priteisti 4960,94 eurų įsiskolinimo, 16,76 eurų delspinigių ir 770,98 Lt. bylinėjimosi išlaidų. Įmokų sumokėjimo faktą grindžia pažyma bei banko atsiliepimu į ieškinį. Pažyma FT705 ieškovai įrodinėja sumas kurias grąžino atsakovai per 32 mėnesių laikotarpį, kurias jie turėjo sumokėti bei delspinigių apskaičiavimą. Teikiant ieškinį teismui teikė pažymą F-158 apie tai, kiek bendrovė išmokėjo bankui pagal sudarytą mokėjimo draudimo susitarimą. Byloje yra mokėjimo draudimo susitarimas, pagal kurio grafiką bendrovė mokėjo bankui įmokas. Pranešimas apie draudžiamąjį įvykį bendrovėje buvo gautas 2010-12-29 ir jame buvo pasakyta, kad kreditavimo sutarties nutraukimo data yra 2010-12-09. Išieškojimas nėra pradėtas. Draudimo išmoka bus mokama iki 2013 m. gruodžio 15 d. Baigus mokėti draudimo išmoką bankui, tuomet banko reikalavimo teisės bus perleistos bendrovei.

5Atsakovas P. L. atsiliepimu į ieškinį (I t., b.l. 134-137) su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog pagal bylos duomenis negalima pagrįstai įvertinti, ar prašomos išieškoti skolos dydis yra pagrįstas ir tikslus. Ieškovo reikalavimas yra grindžiamas finansine pretenzija dėl skolos išreikštos EUR valiuta, tačiau pažyma apie AB „Swedbank“ išmokėtas sumas yra detalizuota išmokomis, kurių finansinė išraiška yra litai. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų 16,76 EUR delspinigių apskaičiavimo pagrindo ir jų detalizacijos. Kreditorius privalo pateikti objektyvius duomenis dėl finansinio reikalavimo apimties ir pagrindų, kitus jo kaip kreditoriaus reikalavimo teisę pagrindžiančius dokumentus. Prievolių įvykdymas pagal Kredito sutartį AB „Swedbank“ buvo užtikrintas P. L. ir I. L. nuosavybės teise priklausančio už suteiktą kreditą įsigyto turto hipoteka. Duomenų, ar išieškojimo iš hipoteka apsunkinto atsakovams nuosavybės teise priklausančio turto procedūros šiuo metu yra pradėtos, ar baigtos byloje nėra. Tačiau ši aplinkybė yra labai svarbi šio ginčo aspektu: kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad tik tuo atveju, jei pardavus įkeistą daiktą varžytinėse gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, kreditorius gali reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra tvarka. Tuo atveju, jei P. L. atžvilgiu yra priimta atitinkamo hipotekos skyriaus teismo nutartis dėl hipoteka apsunkinto turto priverstinio pardavimo iš varžytynių, tai turi būti vertinama kaip įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl kreditoriaus (AB „Swedbank“ ar teisių perėmėjo UAB „Būsto paskolų draudimas“) reikalavimo priteisti skolą ir palūkanas iš atsakovo P. L. pagal ieškinyje nurodytą Kredito sutartį patenkinimo. Tai reiškia, kad Hipotekos teisėjo nutartis galės būti vykdoma tiek vykdant išieškojimą iš hipotekos sutartimi įkeisto turto, tiek, šio nepakakus atsiskaityti, iš kito skolininko P. L. turto, todėl nagrinėjamos bylos dalis dėl ieškovo reikalavimo atsakovui P. L. dėl tos pačios skolos priteisimo turės būti nutraukta CPK 293 str. 3 p. pagrindu (LAT CBS 2010-12-14 Nr. 3k-3-526/2010).

6Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes byloje nėra rašytinių įrodymų, pagrindžiančių įmokų sumokėjimą pagal 8 punkte nurodytą grafiką. Atsakovai turi pareigą grąžinti sumokėtas pinigų sumas. Rašytinių įrodymų, kad tos pinigų sumos buvo nurašytos ir kokiu pagrindu buvo priskaičiuotos, nėra. Todėl pats ieškovas neįrodė savo ieškinio pagrįstumo dėl pinigų sumokėjimo fakto. Turėjo būti aiškiai nustatytos aplinkybės, susijusios su UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir AB „Swedbank“ banko santykiais. UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsipareigojo draudiminio įvykio atveju daryti mokėjimus, todėl P. L. nemoka nieko. Sutartis nutraukta, o dėl kreipimosi į hipoteką nėra duomenų. Ginčo dėl sutarties ir susitarimų pasirašymo nėra, ginčas yra dėl to, kad nėra įrodymų, jog pinigai buvo sumokėti. Nežino kas mokėjo įmokas bankui pagal kreditavimo sutartį nuo 2009-08-30 iki 2010-07-30.

7Atsakovė R. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad pripažįsta prašomą priteisti sumą. Mokėjimo draudimo sutartį sudarė visi trys, neginčija, kad ieškovė mokėjo įmokas bankui. Ji mokėjo, kiek galėjo, bet daugiau nebepajėgia. Nori, kad suma būtų padalinta į tris dalis, kadangi ji sumoka visą savo gaunamą atlyginimą – 2000,00 Lt ir gyvena automobilyje. Pagal kreditavimo sutartį irgi mokėjo, bankas nuskaitydavo. Ji gavo 100000 Lt paskolos ir atsakovai gavo apie 200000 Lt. Pajamos tuo metu buvo didelės, galvojo, kad paskolą galės mokėti. Susitarimą su UAB „Būsto paskolų draudimas“ sudarė, nes nebuvo kur dėtis, nebegalėjo mokėti įmokų. Dabar atsakovai P. L. ir I. L. jai nepadeda, ji moka viena. Butas dabar priklauso jai ir bankui, bet jį pardavinėja, kad galėtų padengti skolas.

8Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į ieškinį (2 t., b.l. 1-2) prašo ieškinį tenkinti. Atsiliepime nurodo, kad bankas, P. L., I. L. ir R. R. 2008-06-20 sudarė Kredito sutartį Nr. 08-067883-FA/08-067888-FA (su visais pakeitimais ir papildymais), remiantis kuria Bankas suteikė 59 372,10 EUR kreditą sodo namo su priklausiniais ir žemės sklypu įsigijimui bei sodo namo remontui. P. L., I. L. ir R. R. papildomai užtikrindami prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą bankui Hipotekos lakštu Nr. 02120080013363 įkeitė žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), sodo pastatą unikalus Nr. ( - ), ir ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Taip pat, atsakovai papildomai užtikrindami prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą bankui 2008-08-19 sudarė draudimo sutartį su UAB „Būsto paskolų draudimas“. Pagal 2009 m. rugpjūčio 21 d. sudarytą Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 044473-1/640 prie 2008 m. rugpjūčio 19 d. draudimo sutarties Nr. BPD 044473, iš UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2009-08-24 gavo 611,54 EUR mokėjimų draudimo susitarimo 7.1 punkte nurodytą draudimo išmoką o 5 494,81 EUR buvo mokami pagal mokėjimų draudimo susitarimo 8 punkte išdėstytą grafiką.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Ieškinio pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad bankas AB „Swedbank“, P. L., I. L. ir R. R. 2008-06-20 sudarė Kredito sutartį Nr. 08-067883-FA/08-067888-FA (su visais pakeitimais ir papildymais), remiantis kuria Bankas suteikė 59 372,10 EUR kreditą sodo namo su priklausiniais ir žemės sklypu įsigijimui bei sodo namo remontui (1 t., b.l. 8-16). 2008-06-11 atsakovai P. L., I. L. ir R. R. pateikė prašymą UAB „Būsto paskolų draudimas“ sudaryti suteikto kredito draudimo sutartį (1 t., b.l. 23-26), ko pasekmėje atsakovai papildomai užtikrindami prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą bankui 2008-08-19 sudarė draudimo sutartį su UAB „Būsto paskolų draudimas“, draudimo liudijimo serija Nr. BPD044473 (1 t., b.l. 17, 19-22), 2009-06-18 draudimo sutartis pakeista susitarimu Nr. 1 (1 t., b.l. 18), galutinis draudimo sutarties terminas - 2016 m. lapkričio 30 d. 2009 m. rugpjūčio 21 d. atsakovai pateikė prašymą sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą. 2009 m. rugpjūčio 21 d. ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 044473-1/640 prie 2008 m. rugpjūčio 19 d. draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovų skolą bankui (611,54 EUR), išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 12 mėnesių (5.494,81 EUR) (1 t., b.l. 27-39). Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. spalio 29 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-704 (1 t., b.l. 40-41). 2010 m. rugsėjo 15 d. ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2009 m. rugpjūčio 21 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 044473-1/0640, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį prašyme sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą nurodytais atsakovų adresais (1 t., b.l. 42-45). Iš pateiktų raginimų sumokėti skolą (1 t., b.l. 46-84) nustatyta, jog atsakovai nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. nevykdė pagal mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. 2012 m. spalio 12 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2012 m. spalio 12 d. apie tai informavo atsakovus, išsiųsdamas pranešimą registruotu paštu (1 t., b.l. 86-90). Pagal galutinius ieškinio patikslinimus atsakovai yra skolingi ieškovei 4960,94 eurus skolos ir 16,76 eurų delspinigių, iš viso – 4977,70 eurų.

11Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT civ. byla Nr. 3K-7-304/2007; civ. byla Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

12Nors atsakovas P. L. su ieškiniu nesutinka, ir atsiliepimu į ieškinį argumentuoja, jog nesupranta, kodėl ieškovė bankui įmokas mokėjo litais, kuomet draudimo susitarimas buvo sudarytas kita valiuta – eurais, tačiau bylos nagrinėjimo eigoje ieškovė pateikė patikslintą pažymą apie visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas - 2013 m. kovo 5 d. banko pažyma Nr. SR/13-8731 (1 t., b.l. 154), kurioje ieškovės išmokėtos draudimo išmokos bankui nurodytos eurais. Esant nustatytoms aplinkybės, teismas daro išvadą, jog ieškovės pateikti įrodymai apie išmokų sumokėjimą atitinka mokėjimų draudime nurodytą valiutą.

13Atsakovas P. L. atsiliepimu į ieškinį ginčijo ieškinio delspinigių skaičiavimą, tačiau ieškovė pateikė įrodymus byloje – pažymą (1 t., b.l. 85), kad delspinigiai buvo pradėti skaičiuoti nuo 2012 m. balandžio 30 d. ir buvo skaičiuo­jami iki 2012 m. spalio 12 d., t.y. iki Mokėjimų draudimo susitarimo nutraukimo momento, todėl atsakovo P. L. atsikirtimas, jog byloje nėra pateikta įrodymų dėl 16,76 EUR delspinigių apskaičiavimo pagrindo ir jų detalizacijos, neatitinka tikrovės ir yra nepagrįstas. Nurodytas delspinigių skaičiavimo pagrindas buvo aptartas ir Mokėjimų draudimo susitarime. Atsakovai pasirašė Mo­kėjimų draudimo susitarimą (1 t., b.l. 34-39), kurio 20.8. punktas nustato, jog nevykdant draudimo iš­mokų grąžinimo ir draudimo įmokų mokėjimo bendrovei draudimo išmokų grąžinimo gra­fike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai įsipareigojo mokėti ieškovei 0,02 proc. delspinigių nuo negrą­žintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovai savo parašais patvirtino, kad su minėto susitarimo sąlygomis buvo supažindinti, jas suprato ir su jomis sutiko ir apie delspinigių skaičiavimą buvo informuoti.

142009 m. rugpjūčio 21 d. tarp ieškovės ir atsakovų Mokėjimų draudimo susitarimas buvo sudarytas todėl, kad atsakovai nevykdė kreditavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymas nebuvo privalomas ieškovei pagal 2008 m. rugpjūčio 19 d. draudimo sutartį (draudimo liudijimas serija Nr. BPD 044473), sudarytą su atsakovais, nes yra priskiriamas savanoriškai, papildomai draudimo sutarties formai (LR CK 6.156 str. 1 d.). Sudarant susitarimą atsakovai sutiko su visomis bendrovės pasiūlytomis sąlygomis, jas suprato ir joms neprieštaravo, todėl privalo vykdyti šio susitarimo pagrindu kilusias prievoles.

15Atkreiptinas dėmesys, jog mokėjimų draudimo susi­tarimas yra savarankiška sutartis sudaryta prie draudimo sutarties ir tai jokiu būdu nėra kredi­tavimo sutarties, sudarytos tarp banko ir atsakovų pratęsimas.

16Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia draudimo įmonėms su draudėjais sudaryti įvairius papildomus susitarimus, kuriuose būtų papildomai sureglamentuojami klausimai, susiję su draudimo sutarčių sąlygomis. Tokie susitarimai, vadovaujantis CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu sutarties laisvės principu (šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas) netgi tiesiogiai yra leidžiami.

17Iš pateikto Mokėjimų drau­dimo susitarimo yra akivaizdu, jog ieškovė ir atsakovai Mokėjimų draudimo susitarimu iš esmės nustatė sąlygas, apibrėžiančias laikiną draudimo išmokų mokėjimo tvarką Draudimo sutartyje nuro­dytam naudos gavėjui (bankui), bendrovės išmokėtų draudimo išmokų bankui grąžinimo tvarką (Draudimo sutartimi buvo apdrausti ne atsakovų, o banko, kaip naudos gavėjo, turtiniai interesai, todėl Mokėjimų draudimo susitarime buvo aptariami klausimai, kaip atsakovai grąžins bendrovei jos išmokėtas draudimo išmokas) bei papildomos draudimo įmokos mokėjimą bendrovei.

18Tokio Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymas nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų, prieštarauja bendrovės vykdomai draudimo veiklai - kreditų draudimui. Mokėjimų draudimo susitarimas tarp draudėjų ir bendrovės buvo sudarytas laisva valia ir neprieštarauja LR teisės aktams, LR CK 6.156 str. numatytam sutarties laisvės principui, todėl šalims jis turi įstatymo galią ir turi būti vykdomas tinkamai bei sąžiningai.

19Atsakovai pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 11, 12, 16.2 punktus įsipareigojo grąžinti ieškovei visas jos išmokėtas draudimo išmokas bankui ir sumokėti 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo bendrovės bankui išmokėtos ir draudėjo bendrovei per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, išdėstant draudimo išmokų sumas lygiomis dalimis kas mėnesį ne trumpesniam kaip 10 metų terminui.

20Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovė visus pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtus įsipareigojimus atsa­kovų atžvilgiu įvykdė, t.y. sumokėjo bankui Mokėjimo draudimo susitarimo sudarymo dienai susi­dariusią skolą (611,54 EUR) ir laikotarpyje nuo 2009 m. rugpjūčio 30 d. iki 2010 m. liepos 30 d. mokėjo bankui draudimo išmokas dėl kredito ir palūkanų įmokų dengimo (5.494,81 EUR).

21Nustatyta, kad jau pačioje sutarties vykdymo pradžioje atsakovai netinkamai nevykdė Mokėjimų draudimo susitarimo sąlygas ir pagal grąžinimo grafiką numatytų įmokų ieškovei negrąžino. Pagal gražinimo grafiką (1 t. b.l. 42-45) pirmą įmoką 52,54 EUR atsakovai privalėjo grąžinti 2010 m. rugsėjo 30 d., tačiau to nepadarė (1 t., b.l. 85), t.y. pirmą įmoką atsakovai sumokėjo tik 2011 m. rugsėjo 21 d., praėjus 12 mėnesių nuo sutarties vykdymo pradžios sumokėdami dalį skolos (158,13 EUR). Po to atsakovai iki 2012 m. balandžio 6 d. įsipareigojimus pagal Mokėjimų draudimo susitarimą vykdė dalinai ir nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. spalio 12 d. nesumokėjo nei vienos įmokos. Atsakovai Mokėjimų draudimo susitarimo nutraukimo dienai buvo skolingi ieškovei 620,15 EUR, buvo nesumokėję daugiau nei 11 įmokų, o nuo paskutinio mokėjimo buvo praėję daugiau nei 7 mėnesiai.

22Darytina išvada, jog atsakovai, kaip viena iš sutarties šalių elgėsi nesąžiningai, todėl ieškovas buvo priverstas nutraukti Mokėjimų draudimo susitarimą.

23Nors atsakovas P. L. ginčija faktą, kad ieškovė išmokėjo draudimo išmokas kreditą išdavusiam bankui, tačiau tokį atsakovo atsikirtimo argumentą paneigia byloje pateiktas trečiojo asmens AB „Swedbank“ atsiliepimas, kuriame kreditą atsakovui išdavęs bankas patvirtino, jog ieškovė mokėjo draudimo išmokas bankui, bankas šias išmokas iš ieškovės gavo pagal mokėjimų draudimo susitarimo 8 punkte išdėstytą grafiką (2 t. b.l. 1-2, 1 t. b.l. 34-39, 40-41, 154, 2 t. b.l. 13-14).

24Nors atsakovė R. R. prašo padalinti priteisiamą skolą visiems trims atsakovams lygiomis dalimis, tačiau toks atsakovės atsikirtimas atmestinas.

25LR CK 6.6. str. 1 d. nustato, kad solidarioji prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Šiuo atveju atsakovų prievolė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą yra solidari, todėl visi atsakovai yra solidariai atsakingi ieškovei atlyginti skolą.

26Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis LR CK 6.9 str., solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas gali pasinaudoti teise regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį.

27CK 6.36 str. 1 d. numatyta, kad piniginės prievolės turi būti išreiškiamos ir apmokamos valiuta, kuri pagal galiojančius įstatymus yra teisėta atsiskaitymo priemonė Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į tai, kad būsto kredito sutartimi kreditas buvo suteiktas eurais ir ieškovė draudimo išmokas bankui mokėjo eurais, todėl ieškovės prašymu bei vadovaujantis CK 6.36 str. ieškinio piniginiai reikalavimai priteisiami eurais.

28Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nevykdė sutartinės prievolės ieškovui, iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistina 4960,94 eurų skolos ir 16,76 eurų delspinigių, iš viso – 4977,70 eurų.

29Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (4977,70 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovai tik bylos nagrinėjimo metu sumokėjo dalį skolos ieškovei, ko pasekmėje ieškovė sumažino ieškinio reikalavimų dydį, iš atsakovų priteistinas visas ieškovės kreipiantis į teismą sumokėtas žyminis mokestis – 578,00 Lt, bei kitos, būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – 192,98 Lt kuro išlaidos (LR CPK 88 str., 93 str.).

31Valstybė šioje byloje patyrė 55,83 Lt išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu šalis, kurios, ieškinį tenkinus visiškai, priteistinos iš atsakovų (LR CPK 88 str., 96 str.)

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 284 str. teismas

Nutarė

33Ieškinį patenkinti visiškai.

34Priteisti solidariai iš atsakovų P. L., a.k. ( - ) I. L., a.k. ( - ) R. R., a.k. ( - ) ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, naudai 4960,94 EUR (keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt eurų, 94 euro centus) skolos, 16,76 EUR (šešiolika eurų 76 euro centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4977,70 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 578,00 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio ir 192,98 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt du litus 98 ct) kitų pagrįstų išlaidų.

35Priteisti solidariai iš atsakovų P. L., a.k. ( - ) I. L., a.k. ( - ) R. R., a.k. ( - ) 55,83 Lt (penkiasdešimt penkis litus 83 ct) pašto išlaidų valstybės naudai. (Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 3. Ieškovė UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškiniu prašo priteisti iš... 4. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas... 5. Atsakovas P. L. atsiliepimu į ieškinį (I t., b.l.... 6. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad palaiko atsiliepime į... 7. Atsakovė R. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimu į ieškinį (2 t., b.l. 1-2)... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 10. Ieškinio pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Nors atsakovas P. L. su ieškiniu nesutinka, ir... 13. Atsakovas P. L. atsiliepimu į ieškinį ginčijo... 14. 2009 m. rugpjūčio 21 d. tarp ieškovės ir atsakovų Mokėjimų draudimo... 15. Atkreiptinas dėmesys, jog mokėjimų draudimo susi­tarimas yra savarankiška... 16. Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia draudimo įmonėms su draudėjais... 17. Iš pateikto Mokėjimų drau­dimo susitarimo yra akivaizdu, jog ieškovė ir... 18. Tokio Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymas nepažeidžia Lietuvos... 19. Atsakovai pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 11, 12, 16.2 punktus... 20. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovė visus pagal... 21. Nustatyta, kad jau pačioje sutarties vykdymo pradžioje atsakovai netinkamai... 22. Darytina išvada, jog atsakovai, kaip viena iš sutarties šalių elgėsi... 23. Nors atsakovas P. L. ginčija faktą, kad ieškovė... 24. Nors atsakovė R. R. prašo padalinti priteisiamą skolą... 25. LR CK 6.6. str. 1 d. nustato, kad solidarioji prievolė nepreziumuojama,... 26. Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis LR CK 6.9 str., solidariąją... 27. CK 6.36 str. 1 d. numatyta, kad piniginės prievolės turi būti išreiškiamos... 28. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nevykdė... 29. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę... 30. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovei priteistinos... 31. Valstybė šioje byloje patyrė 55,83 Lt išlaidų, susijusių su teismo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 284 str. teismas... 33. Ieškinį patenkinti visiškai.... 34. Priteisti solidariai iš atsakovų P. L., a.k. 35. Priteisti solidariai iš atsakovų P. L., a.k. 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...