Byla e2VP-9532-641/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, veikiančio per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą, prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėjas prašo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 596 straipsniu, vykdomojoje byloje pakeisti pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS, veikiančiu per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą. Nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę į skolą pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-34-641/2010 pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB perleido „PlusPlus Capital“ OU, o „PlusPlus Capital“ OU 2016 m. rugpjūčio 5 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi teisę į skolą pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-34-641/2010 perleido naujam kreditoriui „PlusPlus Capital“ AS, veikiančiam per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0071/10/03183 pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. S-1585 dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš solidarios skolininkės L. B. išieškotojo „Swedbank“, AB naudai, bei užvesta vykdomoji byla Nr. 0071/10/03184 pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 15 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. S-1584 dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš solidaraus skolininko A. B. išieškotojo „Swedbank“, AB naudai. Iš Reikalavimo perleidimo sutarčių ir bylų priėmimo – perdavimo akto prie 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perdavimo sutarties išrašų matyti, jog 2016 m. rugpjūčio 3 d. „Swedbank“, AB Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido „PlusPlus Capital“ OU reikalavimo teisę dėl skolos išieškojimo iš skolininkų A. B. ir L. B.. „PlusPlus Capital“ OU 2016 m. rugpjūčio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartimi reikalavimo teisę dėl skolos išieškojimo iš skolininkų

5A. B. ir L. B. perleido PlusPlus Capital“ AS, veikiančiam per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą. „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialas skolininkui A. B. 2016 m. rugpjūčio 15 d. priminimu apie įsiskolinimą pranešė apie reikalavimo teisių į skolininko 43843,25 Eur skolą perleidimą.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas, kuriame išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais (CPK 596 straipsnio 1 dalis). Prašymo pakeisti išieškotoją vykdymo procese nagrinėjimo dalyką sudaro formalus pateiktų duomenų vertinimas ir nustatymas, ar perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės naujajam kreditoriui, kitokio pobūdžio aplinkybės nėra tiriamos ir dėl jų nėra aiškinamasi (Vilniaus apygardos teismo 2013-01-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-41-392/2013).

7Atsižvelgiant į tai, kad tarp pradinio išieškotojo „Swedbank“, AB ir „PlusPlus Capital“ OU 2016 m. rugpjūčio 3 d. buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią „PlusPlus Capital“ OU buvo perleista reikalavimo teisė į solidarių skolininkų A. B. ir L. B. skolą, o tarp „PlusPlus Capital“ OU ir PlusPlus Capital“ AS, veikiančio per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą, 2016 m. rugpjūčio 5 d. buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią „PlusPlus Capital“ OU perleido reikalavimo teisę į solidarių skolininkų A. B. ir

8L. B. skolą naujajam išieškotojui PlusPlus Capital“ AS, veikiančiam per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą, prašymas tenkintinas, išieškotojas vykdymo procese pakeistinas iš „Swedbank“, AB į „PlusPlus Capital“ AS, veikiantį per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą.

9Pažymėtina, kad nors prie prašymo ir nėra pridėta įrodymų apie tai, kad skolininkei

10L. B. buvo pranešta apie reikalavimo teisių perleidimą, tačiau pagal teismų praktiką, jeigu naujasis kreditorius (išieškotojas) teismo sprendimo vykdymo procese pateikė teismui prašymą dėl išieškotojo pakeitimo ir reikalavimo teisių perleidimo sutartį, laikoma, kad apie reikalavimo teisių perleidimą tapo žinoma ir skolininkui (Kauno apygardos teismo 2013-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-661-527/2013).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 596 straipsniais, teismas

Nutarė

12prašymą patenkinti.

13Pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 0071/10/03183, pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. S-1585, bei vykdomojoje byloje Nr. 0071/10/03184, pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. S-1584, išieškotoją iš pradinio išieškotojo „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651, į naująjį išieškotoją „PlusPlus Capital“ AS, juridinio asmens kodas 11919806, veikiantį per „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialą, juridinio asmens kodas 303012217.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai