Byla 2A-729-378/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Gražinos Davidonienės, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant ieškovei R. N. , ieškovės bei ieškovo Ž. N. atstovei advokatei Kristinai Lukošienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų atstovės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovų R. N. ir Ž. N. ieškinį atsakovei A. A. dėl žalos atlyginimo. Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

2Ieškovai Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovei A. A. , kuriuo prašė priteisti ieškovei R. N. iš atsakovės žalos, atsiradusios dėl sutuoktinio R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą – 12 789,83 Lt, skaičiuojant nuo 2001 m. birželio 5 d. iki ieškinio padavimo teismui dienos; priteisti žalos, atsiradusios dėl sutuoktinio R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki gyvos galvos, mokant mėnesinėmis išmokomis po 268,41 Lt; priteisti ieškovui Ž. N. žalos, atsiradusios dėl tėvo R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą skaičiuojant nuo 2001 m. birželio 5 d. iki jo pilnametystės 2006 m. gegužės 24 d. – 10 512,07 Lt; priteisti žalos, atsiradusios dėl tėvo R. N. gyvybės atėmimo, atlyginimą nuo 2006 m. liepos 1 d. iki jis mokysis aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau iki jam sukaks 24 metai (2012 m. gegužės 24 d.), mokant mėnesinėmis išmokomis po 124,49 Lt; nustatyti priverstinę hipoteką atsakovei priklausančiam turtui - butui, esančiam ( - ) , Kaune, ieškovų 28 016,70 Lt reikalavimų atlyginimo įvykdymui užtikrinti iki 2012 m. birželio 30 d.; nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovė buvo pripažinta kalta padariusi 1961 m. BK 104 str. numatytą nusikaltimą ir jai paskirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė, nes ji 2001 m. birželio 5 d. tyčia nužudė R. N. , kuris buvo ieškovės sutuoktinis ir ieškovo tėvas. R. N. žūties dieną teisę į išlaikymą turėjo ir jo išlaikomi buvo sutuoktinė R. N. ir nepilnametis sūnus Ž. N. . Todėl atsakovei kyla pareiga atlyginti ieškovams tą netektų pajamų dalį, kurią jie gavo ar turėjo teisę gauti, mirusiajam esant gyvam, kurios jiems neatlygino valstybė, skirdama našlės ir našlaičio pensijas, apskaičiuotą pagal CK 6.284 str. 2 d. nuostatas. Kadangi iš atsakovės gaunamų išmokų pagal vykdomuosius raštus yra išskaitoma iki penkiasdešimt procentų, todėl atsižvelgiant į CPK 736 str. 1 d. 1 p., prašė nustatyti, kad priteistoms sumoms išieškoti būtų išskaitoma 100 procentų atsakovės gaunamų pajamų, nes ji atlieka laisvės atėmimo bausmę ir yra visiškai išlaikoma valstybės lėšomis, taip pat jai nemokamai yra teikiamas gydymas ir vaistai.

4Atsakovės atstovas prašė ieškinio netenkinti ir paaiškino, jog atsakovė mananti, kad ji nėra kalta dėl įvykdyto nusikaltimo. Iš ieškovų pateiktų dokumentų matyti, kad sutuoktinio žūties dieną R. N. buvo darbinga ir, kad ji nebuvo R. N. išlaikytinė. Be to, abu tėvai vienodai turi prisidėti prie nepilnamečio vaiko išlaikymo. Ir nors žuvus ieškovo tėvui, jis neteko jo išlaikymo, tačiau atsakovės materialinė padėtis yra taip pat labai bloga, todėl tenkinus ieškovų ieškinį, ji netektų visų jai skiriamų pajamų, jos būtiniausiems poreikiams tenkinti.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį tenkino dalinai.

6Teismas nustatė, kad 2005 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu atsakovė A. A. buvo pripažinta kalta padariusi nusikaltimus, numatytus BK 129 str. 1 d., 178 str. 1 d., 253 str. 1 d. ir nubausta galutine subendrinta bausme - laisvės atėmimu (11) vienuolikai metų atliekant ją pataisos namuose, nes ji, 2001 m. birželio 5 d. apie 20 val., tyčia nužudė R. N. . Iš A. A. priteista 8 992,01 Lt materialinės žalos atlyginimo R. N. , bei po 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo R. N. ir Ž. N. , o civilinio ieškinio dalį dėl gyvybės draudimo, UAB "Medfarma" žlugimo ir maitintojo netekimo, pripažinus civiliniams ieškovams teisę į ieškinio patenkinimą, jo dydžio klausimą perdavė spręsti civilinio proceso tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 13 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gruodžio 8 d. nuosprendis buvo pakeistas: pagal 1961 m. BK 104 str. A. A. buvo paskirtas laisvės atėmimas dešimčiai metų ir galutinę subendrintą bausmę paskyrė laisvės atėmimą dešimčiai metų, o kitą apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį paliko nepakeistą.

7Teismas laikė, jog žala, padaryta iki įsigaliojant naujajam CK, atlyginama remiantis 1964 m. CK normomis. Nusikaltimas įvykdytas ir žala atsirado 2001 m. birželio 5 d., todėl ginčui spręsti teismas taikė 1964 m. liepos 7 d. CK 499 ir 500 str. (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-736/2002 m., 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-997/2002 m.). Kadangi byloje nebuvo duomenų apie tai, jog ieškovė buvo nedarbinga ir buvo mirusiojo išlaikoma, ar ji nedirbo ir prižiūrėjo mirusiojo vaiką iki šiam sukaks 8 metai, teismas pripažino, kad ji neturi reikalavimo teisės į žalos atlyginimą 1964 m. CK 499 str. 2 d., 3 d. 4 p. pagrindu (CPK 178 str.). Tiek R. N. , tiek ieškovė abu dirbo ir išlaikė vieną nepilnametį sūnų Ž. N. , todėl pagal 1964 m. CK 499 str. 2 d. jam tekdavusi tėvo uždarbio dalis per mėnesį buvo 1/3 uždarbio. R. N. vidutinis mėnesinis uždarbis buvo 805,24 Lt į mėnesį, todėl 1/3 dalis sudaro: 805,24 : 1/3 = 268,41 Lt, kurią vadovaujantis 1964 m. liepos 7 d. CK 499 str. 2 d. (pagal 1997 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII-367 redakciją) teismas priteisė ieškovui iš atsakovės. Pagal CK 499 str. 3 d. žala ieškovui, kaip nepilnamečiui, pagal šios dalies 1 punktą turi būti atlyginama nuo žalos atsiradimo dienos, t. y. nuo 2001 m. birželio 5 d. ir mokama iki jam sukako 18 metų (2006 m. gegužės 24 d.), kuri yra 268,41 x 60 = 16 104,60 Lt. Kadangi Ž. N. studijuoja, todėl teismas sprendė, jog ieškovui priklauso žalos atlyginimas nuo 2006 m. gegužės 24 d. po 268,41 Lt kas mėnesį iki jis mokysis nustatyta tvarka įregistruotos aukštosios, aukštesniosios, profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, iki jam sukaks 24 metai.

8Teismas pažymėjo, jog negali būti taikoma 1964 metų CK 499 str. 4 d. nuostata, kad žala atlyginama, nepaisant žalos atlyginimo gavėjų gaunamų kitų pajamų, nes ši įstatymo nuostata gali būti taikoma tik tuo atveju, kai žalą padaręs asmuo privalo mokėti už nukentėjusįjį privalomojo socialinio draudimo įmokas ir žala atlyginama pagal Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nuostatas bei jame nustatyta tvarka (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-707/2003 m.). Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovui nuo 2001 m. birželio 5 d. yra paskirta ir mokama socialinio draudimo našlaičio pensija, kuri nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. yra 143,92 Lt, o nuo 2001 m. birželio 5 d. iki ieškovo pilnametystės (įskaitant pensiją už 2006 m. gegužės mėnesį), Ž. N. buvo išmokėta – 5 592,53 Lt. Todėl už laikotarpį nuo 2001 m. birželio 5 d. iki Ž. N. pilnametystės (2006 m. gegužės 24 d.) teismas priteisė iš atsakovės 10 512,07 Lt (16 104,60 – 5 592,53 Lt) žalos atlyginimo vienkartine suma, o nuo 2006 m. gegužės 24 d. kas mėnesį po 124,49 Lt žalos periodinio atlyginimo iki Ž. N. mokysis nustatyta tvarka įregistruotos aukštosios, aukštesniosios, profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, iki jam sukaks 24 metai.

9Teismas netenkino ieškovų prašymo nustatyti priverstinę hipoteką atsakovei priklausančiam turtui - butui, esančiam ( - ) , Kaune, kadangi jis nepagrįstas jokiomis aplinkybėmis apie tai, jog atsakovės nuosavybės teise turimas turtas gali būti hipotekos objektu, ir įrodymais (CK 4.171 str., 4.178 str.). Be to, teismas netenkino ir ieškovų prašymo nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos iš atsakovės priteistos ir išieškomos sumos, nes toks ieškovų prašymas spręstinas vykdant teismo sprendimą vykdymo procese (CPK 736 str. 1 d. 1 ). Iš atsakovės priteista dalis išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui (CPK 93 str. 2 d., 98 str.) ir žyminis mokestis bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimui, valstybei (CPK 96 str. 1 d., 92 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

10Apeliaciniu skundu ieškovų atstovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti. Motyvuose nurodo, kad įstatymas palieka galimybę teismui spręsti dėl kitokio išieškojimo dydžio. Pagal CPK 736 str. 1 d. 1 p., ieškovai prašė teismo nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, kol bus visiškai padengtos iš atsakovės priteistos ir išieškomos sumos. Nors teismas nurodė, kad minėtas prašymas turi būti sprendžiamas vykdymo procese, tačiau toks argumentas yra nepagrįstas. Kadangi kitoks nei CPK 736 str. 1 d. 1 p. nustatytas išskaitymo dydis gali būti nustatytas vykdomajame rašte, o vykdomasis raštas išduodamas remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl įstatymas suteikia teismui teisę klausimą dėl išskaitomos iš skolininko gaunamų išmokų pagal vykdomuosius dokumentus dalies spręsti priimant sprendimą. Atsakovė šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Panevėžio moterų pataisos namuose, todėl yra visiškai išlaikoma valstybės lėšomis, taip pat jai nemokamai yra teikiamas gydymas ir vaistai, o išlaikytinių neturi.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė A. A. nurodė, jog nesutinka su reikalavimu atimti visą jos invalidumo pensiją, kadangi tai yra pagrindinis jos pragyvenimo šaltinis ir reikalinga nors minimaliam sveikatos palaikymui bei išgyvenimui. Šiuo metu bausmę atlieka Panevėžio pataisos namuose, artimieji padėti negali, jokio turto ji neturi. Jai reikalingi papildomi vaistai, asmens higienos priemonės, vaisiai, daržovės, lėšos laiškams, kopijavimui, medikų paslaugoms. Jei neteks pensijos, tai pakenks jos sveikatai, žemins orumą ir taps papildoma bausme. Ieškovų reikalavimas nusavinti visą pensiją, prilygsta bandymui sunaikinti.

12Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė apeliacinį skundą palaikė.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako tik apskųstosios teismo sprendimo dalies, kuria atmestas ieškinio reikalavimas nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos teisėtumo ir pagrįstumo.

15CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas. Šių santykių teisinis reguliavimas akivaizdžiai skiriasi nuo iki 2003-01-01 galiojusio CPK nuostatų (iki tol galiojusio CPK 441 straipsnis imperatyviai draudė didesnį, negu 50 procentų skolininko gaunamų pajamų išskaitos dydį). Iš CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punkto formuluotės akivaizdu, kad esant tam tikroms sąlygoms iš skolininko gaunamų pajamų gali būti išskaitoma ir daugiau, nei 50 procentų. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovų prašymą nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos, nurodė, kad toks ieškovų prašymas spręstinas vykdant teismo sprendimą vykdymo procese. Su tokia teismo išvada kolegija nesutinka, kadangi ši išvada padaryta netinkamai išaiškinus procesinę teisės normą.

16Vykdymo procesas galimas tik esant vykdomajam dokumentui, t. y. oficialiam teismo ar kitos institucijos arba pareigūno išduotam dokumentui, kuriuo remiantis atliekami vykdymo veiksmai (CPK 586 straipsnis). Pagal CPK 587 straipsnį vykdomieji dokumentai yra: vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; teismo įsakymai; institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais; kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Vykdomasis raštas yra pagrindinė vykdomųjų dokumentų rūšis ir yra išduodamas remiantis teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis, nutarimais, teismo patvirtintomis taikos sutartimis, arbitražų sprendimais, užsienio teismų sprendimais, kitais vykdytinais dokumentais. Taigi vykdomasis raštas yra neatskiriama teismo procesinio sprendimo dalis tuomet, kai yra vykdomas priverstinis vykdymas. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmų pagrindas yra vykdomasis raštas, tačiau vykdymo teisinis pagrindas visada yra teismo procesinis sprendimas, o ne vykdomasis raštas. Pagal CPK 736 straipsnio 1 dalies prasmę akivaizdu, kad didesnis nei penkiasdešimt procentų skolininko gaunamų pajamų, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, galimas tik tuomet, kai tai nurodyta vykdomajame rašte arba tai nustatė teismas. Kadangi vykdomąjį raštą išduoda tik teismas (CPK 646 straipsnio 1 dalis), antstolis, vykdantis išieškojimą, niekuo negali įtakoti vykdomojo rašto turinio, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog šis klausimas spręstinas vykdymo procese, niekuo nepagrįsta.

17Kolegija konstatuoja, jog ieškovų prašymas tenkintinas iš dalies. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė A. A. yra nuteista laisvės atėmimo bausme už tyčinį nužudymą ir šiuo metu atlieka bausmę Panevėžio pataisos namuose, todėl yra pilnai išlaikoma valstybės lėšomis, jai teikiamas nemokamas gydymas ir vaistai (b.l.118). Išlaikytinių atsakovė neturi. Iš VSDFV Kauno skyriaus Pakaunės pensijų skyriaus pažymos (b.l.99) matyti, kad atsakovės gaunama pensija sudarė 444.09 litus (b.l.99). Vertindama šiuos duomenis kolegija sprendžia, jog išskaitant daugiau, negu penkiasdešimt procentų atsakovės gaunamų pajamų, jos teisės nebus pažeistos, tačiau bus apgintos išieškotojų teisės. Kolegijos vertinimu, 100 procentų išskaita nėra galima, kadangi tokiu atveju iš tiesų būtų pažeistos atsakovės A. A. teisės įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, literatūros ir rašomųjų reikmenų (Bausmių atlikimo kodekso 92 ir 93 straipsniai). Kolegija sprendžia, jog šiuo atveju būtina paisyti teisingumo universalumo principo, t.y. teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininkų teisėtų interesų pusiausvyrą. Teismas sprendžia, jog nustačius, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 80 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos, šis principas nebus pažeistas. Pastebėtina tai, kad atsakovė nepateikė įrodymų apie tai, kokio dydžio papildomos išlaidos jai yra būtinos (CPK 178 straipsnis).

18Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu

Nutarė

20Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

21Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovų reikalavimas nustatyti, kad iš atsakovei priklausančių išmokų būtų išskaitoma 100 procentų priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos ir šią ieškinio dalį tenkinti iš dalies.

22Nustatyti, kad iš atsakovei A. A. , asmens kodas ( - ) priklausančių išmokų būtų išskaitoma 80 (aštuoniasdešimt) procentų ieškovams R. N. , asmens kodas ( - ) ir Ž. N. , asmens kodas ( - ) priteistų sumų išieškojimui, iki bus visiškai padengtos priteistos ir išieškomos sumos

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovei A. A. ,... 3. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė buvo pripažinta kalta padariusi 1961 m. BK... 4. Atsakovės atstovas prašė ieškinio netenkinti ir paaiškino, jog atsakovė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį tenkino... 6. Teismas nustatė, kad 2005 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu atsakovė A. A.... 7. Teismas laikė, jog žala, padaryta iki įsigaliojant naujajam CK, atlyginama... 8. Teismas pažymėjo, jog negali būti taikoma 1964 metų CK 499 str. 4 d.... 9. Teismas netenkino ieškovų prašymo nustatyti priverstinę hipoteką atsakovei... 10. Apeliaciniu skundu ieškovų atstovė prašo pirmosios instancijos teismo... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė A. A. nurodė, jog nesutinka su... 12. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė apeliacinį... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad iš skolininkui... 16. Vykdymo procesas galimas tik esant vykdomajam dokumentui, t. y. oficialiam... 17. Kolegija konstatuoja, jog ieškovų prašymas tenkintinas iš dalies. Bylos... 18. Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 20. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 23 d. sprendimą pakeisti:... 22. Nustatyti, kad iš atsakovei A. A. , asmens kodas ( - ) priklausančių...