Byla 2-164-475/2019
Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir padarytos žalos atlyginimo“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Kristinai Verbylaitei, dalyvaujant ieškovui M. R., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nemira“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. R. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemira“ dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir padarytos žalos atlyginimo“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas R. R. pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nemira“ 2 336,63 Eur pagrindinės skolos, 27,36 Eur delspinigių, 668,17 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 45,48 Eur žyminį mokestį.

5Ieškinyje nurodo, kad 2017 m. liepos 12 dieną ieškovas M. R. ir atsakovė UAB „Nemira“ pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį , pagal kurią nuomotojas (ieškovas) įsipareigojo už mokestį perduoti nuomininkei (atsakovei) sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis apie 430 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas, esančias pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu, ( - ), bei užtikrinti neribotą patekimą į pastatą per šiaurinėje pusėje esančius vartus, taip pat neapriboti parkavimo šalia pastato (toliau - parkavimo vietos), o Nuomininkas įsipareigojo priimti patalpas bei parkavimo vietas ir mokėti nuomos mokestį bei kitus sutartyje nurodytus mokėjimus. Ieškovas perdavė atsakovei sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis apie 430 kv. m. bendro ploto minėtas negyvenamąsias patalpas, kurių nuomos terminas buvo 24 mėnesiai, t.y. iki 2019 m. liepos 31 d.

6Pagal sutarties 6.3. punktą, Nuomininkas, be šios sutarties 6.1 punkte nustatyto nuomos mokesčio, įsipareigojo kiekvieną mėnesį sumokėti visus nustatyto dydžio mokesčius už patalpose sunaudotą šilumos energiją, elektros energiją ir vandenį pagal apskaitos prietaisų parodymus. 2017 m. rugsėjo mėnesį atsakovės atstovui, Šakių padalinio vadovui Donatui, buvo perduotas elektros atsiskaitymų žurnalas su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, tam kad nuomininkė galėtų prisijungti prie elektros tinklų svetainės, turėtų galimybę betarpiškai deklaruoti elektros rodmenis, gauti sąskaitas bei apmokėti jas. Tačiau nei atsakovė nei jos atstovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, neprisijungė prie elektros tinklų interneto svetainės, nedeklaravo rodmenų ir nesumokėjo už sunaudotą elektros energiją, nors geranoriškai buvo raginami tai padaryti. Nuomininkė neneigė savo pareigos ir tikindavo, kad apmokės susidariusias skolas už elektros energiją ir vandenį, tačiau to nepadarė.

7Be to, kad atsakovė nemokėjo už elektros energiją ir vandenį, tačiau ir nuomojamoms patalpoms darė žalą, taip pažeisdama sutarties 5.2.2., 5.2.3 punktus, t.y. pažeidė pagrindinį elektros jėgos kabelį, dailylentes, akmens masės plyteles, nupjovė antro aukšto balkoną, išplėšė įėjimo durų spyną su aplink esančiomis dailylentėmis, sudegino elektros automatus, bei numontavo ir atgal neuždėjo 5 signalizacijos daviklius. Nors pagal sutarties 5.2.4. punktą nuomininkė įsipareigojo savo sąskaita likviduoti patalpose, pastate ar jų inžinerinėse sistemose įvykusias avarijas ar gedimus, inžinerinių sistemų funkcionavimo sutrikimus, taip pat tokių avarijų, gedimų ar sutrikimų pasekmes bei atstatyti patalpų, pastato ir (ar) jų inžinerinių sistemų ar kitos juose įdiegtos įrangos ar įrengimų būklės pablogėjimą, jeigu tai įvyko dėl nuomininkės, jos darbuotojų, jos klientų, jos lankytojų ar kitaip su nuomininke susijusių asmenų veikimo ar neveikimo, tačiau ir atskirai raginama savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė.

8Ieškovas įspėjo atsakovę apie nuomos sutarties nutraukimą ir skolos už elektros energiją sumokėjimą. Atsakovė buvo patikinusi sumokėti skolą už elektros energiją iki 2018 m. vasario 25 d. bei buvo sutarties 8.7. punkto nustatyta tvarka prieš tris mėnesius įspėta apie sutarties nutraukimą. 2018 m. vasario 21 d. ieškovas dar kartą raštu pareikalavo sumokėti skolą už elektros energiją - 535,17 Eur ir vandenį - 30 Eur. Kadangi nuomininkas padarė žalą patalpų būklei ir nemokėjo nuomos mokesčių ir kitų mokėjimų daugiau nei 30 dienų, ieškovas vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį.

9Atsakovė nuo 2017 m. liepos 17 d. viso yra sumokėjusi 2 676,52 Eur nuomos mokesčio. Atsakovė į ieškovo sąskaitą pervesdavo sumą, nuo nuomos mokesčio atskaičius GPM 15% (t.y. 450- 450*0,15=382,5 Eur.), kurį, atsakovės teigimu, už ieškovą sumokėdavo Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos. Sutartis nutraukta dėl atsakovės kaltės nuo 2018 m. gegužės 31 d. Taigi, atsakovės nuomos mokesčio įsiskolinimas ieškovei už keturis mėnesius, t.y. nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. yra lygus – 1 800 Eurų.

10Sutarties 6.5. punkte nustatyta, jeigu nuomininkas laiku neapmoka nuomotojo pateiktų sąskaitų, tai jis privalo mokėti nuomotojui už kiekvieną uždelstą dieną - 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Analogiška norma įtvirtinta ir sutarties 7.1. punkte, kuriame nustatyta, jog laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,02 (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos nuostolių atlyginimą už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo paskaičiavimu, delspinigiai sudaro 27, 36 Eur sumą.

11Atsakovė naudojosi pagrindiniu skaitliuku (skaitliuko Nr. 260376) ir plovykla, kuriai įstatytas papildomas kontrolinis skaitliukas, kurio rodmenys taip pat buvo užfiksuoti sutarties sudarymo dieną. Pabrėžtina, kad perduodant patalpas ir jų raktus atsakovės atstovui, Šakių padalinio gamybos vadovui Donatui, pagrindinio elektros skaitiklio rodmenys buvo - 017830 kW, plovyklos - 041553 kW. Nors sutartis oficialiai nutraukta tik 2018 m. gegužės 31 d., tačiau faktiškai atsakovė elektros energija naudojo iki 2018 m. sausio 31 d., būtent šią dieną užfiksuoti sunaudotos elektros skaitliukų rodmenys. Atsakovė sunaudojo 5875 kW periodu nuo 2017 m. liepos 28 d. – 2018 m. sausio 30 d. ir liko skolinga ieškovui 486,63 Eur sumą už elektros energiją.

12Pagal sutarties 6.3. punktą nuomininkas, be šios sutarties 6.1 punkte nustatyto nuomos mokesčio ir mokesčio už elektros energiją, šalių žodiniu susitarimu, atsakovė privalėjo ieškovui mokėti simbolinį 5 Eur mokestį už vandenį per mėnesį. Mokestis už vandenį nė karto nebuvo sumokėtas. Taigi nuo 2017 rugpjūčio 1 d. iki sutarties nutraukimo datos - 2018 m. gegužės 31 d., skola už vandenį siekia - 50 Eur.

13Nuomojamose patalpose sutarties galiojimo metu buvo padaryta žala. Atsakovui įrenginėjant stebėjimo kameras, t,y. gręžiant iš 1-11 nuomojamos patalpos į patalpą 1-12, dviejose vietose pažeistas (visiškai nukirstas) pagrindinis aliumininis monolitinis keturių gyslų 50 mm elektros jėgos kabelis. Be to, pažeistos dailylentės tose vietose, kur begręžiant pažeistas kabelis. Dėl atsakovės nukarpytų laidų ir jų sujungimų, įvyko elektros trumpas sujungimas, kuris sukėlė gaisrą elektros skaitiklio dėžėje, dėl ko teko keisti automatus. Tokiu būdu ieškovas patyrė 281 Eur žalą.

14Vykdant gamybą patalpoje 1-12, t.y. surenkant namukus su pilna apdaila nuomininkė nenaudojo Transbalkio-telferio, naudodama alternatyvų kėlimo ir pakrovimo būdą, t.y. ant autotralo 8 tonas sverianti namuką pakraudavo/pastumdavo su keturiais palečių keltuvais, dėl ko nuo per didelio svorio tenkantiems palečių ratukams pažeista arba sudaužyta 50 vienetų akmens masės plytelių. Minimali bendra grindų atstatymo kaina 187,17 Eur.

15Patalpoje 1-12 vykdant modulinių namų gamybą, buvo nupjautas (demontuotas) antro aukšto balkonas, kuris trukdė perkrauti ant autotralo namukus. Minimali balkono atstatymo darbų kaina - 50 Eur.

16Dėl pamesto rakto buvo išplėšta pagrindinio įėjimo durų spyna su aplink esančiomis dailylentėmis. Spynos ir minimali durų atstatymo iki buvusios padėties darbų kaina - 50 Eur.

17Nulupti ir pasisavinti 5 judesio davikliai, dėl ko neveikia apsaugos signalizacija. Bendra penkių judesio daviklių ir jų sumontavimo kaina būtų -100 Eur.

18Bendroje sumoje visi ieškovo patirti tiesioginiai nuostoliai sudaro 668,17 Eur.

19Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas. Pasirašius 2017 m. liepos 12 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, jokie sutarties priedai dėl elektros energijos ar vandens skaitiklių parodymų iš ieškovo, kaip Nuomininko, pusės, nebuvo pateikti. Atsakovė tiesioginių susitikimų su ieškovu metu žodžiu ne kartą prašė įrengti kontrolinius elektros energijos ir vandens skaitiklius, kad atsakovė galėtų tinkamai įgyvendinti savo pareigą apmokėti už šias paslaugas. Ieškovas vengė tai daryti motyvuodamas tuo, kad nėra sutvarkyta elektros sistemos instaliacija, o tai bus tvarkoma kartu su pastato orinio šildymo sistemos įrengimu, kuri buvo būtina atsakovės gaminių gamybai technologiniu požiūriu. Būtent tuo tikslu sutartyje šalys įvedė ieškovui įpareigojimą ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 1 d. patalpose įrengti orinio šildymo sistemą (Sutarties 5.1.1. punktas) ir, atitinkamai, pabaigti elektros instaliacijos darbus. Toks terminas buvo numatytas atsižvelgiant į ieškovo išreikštą pageidavimą dėl darbų atlikimo apimties bei į tai, kad po 2017 m. gruodžio 1 d. šios patalpos dėl šalčio taps fiziškai netinkamos naudojimui. Ieškovas nei iki 2017 m. gruodžio 1 d., nei vėliau savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, todėl atsakovei nieko neliko kaip 2018 metų sausio mėnesį atlaisvinti patalpas. Kadangi pasirašius sutartį, atskiras patalpų priėmimo-perdavimo aktas nebuvo sudaromas, atitinkamai, ir atsakovei atlaisvinant patalpas 2018 metų sausio mėnesį, joks patalpų grąžinimo aktas nebuvo sudaromas. Pasirašius sutartį, atsakovei tapo žinoma, kad iš bendro elektros įvado elektros energiją naudoja ir kiti pastate esantys asmenys. Pareiškus priminimą ieškovui dėl kontrolinių elektros energijos skaitiklių įrengimo, ieškovas nesiteikė to atlikti. Ieškovas nurodo, kad buvo papildomai susitarta dėl 5 Eur mokesčio už vandenį per mėnesį, tačiau nepateikia jokių, tokias aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

20Pasirašant sutartį, ieškovo išnuomojamos patalpos buvo nusidėvėjusios ir buvo tokiame pačiame stovyje (su grindų, sienų ir kt. defektais), kokias 2018 metų sausio mėnesį atsakovė gražino atgal ieškovui. Būtent todėl nei pasirašant sutartį, nei jai pasibaigus, patalpų priėmimo-perdavimo aktai, konstatuojant patalpų būklę, nebuvo pasirašyti.

21Nepagrįstas ir ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės nuomos mokesčio įsiskolinimą už keturis mėnesius nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Pats ieškovas su ieškiniu pateikė savo 2018 m. vasario 13 d. pranešimą atsakovei, kad jis vienašališkai nutraukia nuomos sutartį. Gavus šį pranešimą ir įvertinus, kad nuo 2018 m. sausio 31 d. patalpos yra netinkamos naudojimui bei atlaisvintos, atsakovė neprieštaravo tokiam sutarties nutraukimui.

22Ieškinyje nurodytas gaisras elektros skaitiklio dėžėje įvykdo išimtinai dėl netvarkingos patalpų elektros instaliacijos, todėl šioje dalyje atsakovei civilinė atsakomybė taip pat nekyla.

23Teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti. Teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė nemokėjo už elektrą, vandenį, padarė patalpoms žalos. Ieškovas sutartį nutraukė 2018 m. vasario 13 d. pretenzija nuo 2018 m. gegužės 31 d., taip kaip, tai numato patalpų nuomos sutartis, todėl atsakovė privalo mokėti nuomos mokestį už kovo, balandžio ir gegužės mėnesius. Raktus atsakovė perdavė tik liepos mėnesį. Apskaitos prietaisų rodmenis užfiksavo vienašališkai, kartu su prisijungimo kodu ir žurnalu perdavė atsakovės padalinio vadovui.

24Atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti. Teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad ginčo byloje dėl to, kad atsakovės ginčo patalpose 2018 m. vasario mėnesį jau nebuvo, nėra. Ieškovas 2018 m. vasario 13 d. pretenzija vienašališkai nutraukė patalpų nuomos sutartį. Sutarties 6.2. punktas numato sąlygą pranešti prieš 3 mėnesius dėl sutarties nutraukimo, tačiau ši sutarties sąlyga nenumato papildomo nuomos mokesčio mokėjimo. Atsakovė išsikraustė iš nuomotų patalpų, nes ieškovas neįrengė orinio šildymo. Sutarties 6.3 punktas numatė, kad nuomininkė turėjo pareigą mokėti komunalinius mokesčius (už šildymą, elektrą ir vandenį), pagal skaitiklių rodmenis, tačiau skaitikliai nebuvo įrengti.

25Teismas konstatuoja:

26ieškinys atmestinas.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 12 d. ieškovas ir atsakovė sudarė ieškovui priklausančių Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo už mokestį perduoti atsakovei sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti ir naudotis apie 430 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas, esančias pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), 3P2/p, adresu ( - ), bei užtikrinti neribotą patekimą į pastatą per šiaurinėje pusėje esančius varius, taip pat neapriboti parkavimo šalia pastato, o atsakovė įsipareigojo priimti patalpas bei parkavimo vietas ir mokėti nuomos mokestį bei kitus sutartyje nurodytus mokėjimus. Nuomos terminas buvo numatytas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 metų liepos 31 d. (Sutarties 3.1. punktas).

28Ieškovo teigimu, nuomos sutartis nutraukta 2018 m. gegužės 31 d. prieš tai atsakovę įspėjus 2018 m. vasario 13 d. pretenzija dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo vadovaujantis sutarties 8.7 punktu.

29Šalys sutarties 8.7 punktu numatė, kad bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus kitai sutarties šaliai, tačiau nuomos sutartis gali būti nutraukiama tik paskutinę kalendorinio mėnesio dieną (CK 6.497 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 6.498 straipsnio 5 punktas). Ieškovas 2018 m. vasario 13 d. pretenzijoje dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu ir nuomos sutarties 8.3.2., 8.3.3., 8.4. ir 8.7 straipsniais vienašališkai nutraukia nuomos sutartį (b. l. 64). Atsakovė teigia, kad sutartis buvo nutraukta 2018 m. sausio mėnesį, ieškovui neįvykdžius įsipareigojimo, numatyto sutarties 5.1.1. punkte. Sutarties 5.1.1. punktas numatė, kad nuomotojas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 1 d. įrengti patalpose orinio šildymo sistemą. Iš šių aplinkybių matyti aiški šalių valia nebetęsti patalpų nuomos sutarties, o ją nutraukti prieš terminą. Iš ieškovo ieškinyje nurodyto paskaičiavimo, matyti, kad atsakovas sumokėjo nuomos mokestį už 6 mėnesius plius depozitas, taigi viso 7 mėnesiai. Tai reiškia atsakovė nuomos mokestį yra sumokėjusi iki 2018 m. vasario 28 d. Ieškovas teismo posėdžio metu pripažino, kad atsakovės patalpose 2018 m. vasario mėnesį nebuvo. Kadangi atsakovė faktiškai patalpomis nesinaudojo nuo 2018 m. vasario mėnesio, todėl pareigos mokėti nuomos mokestį už 2018 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesius neturi. Atsižvelgiant į tai ieškovo reikalavimas dėl nuomos mokesčio priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

30CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

31Pagal CK 6.535 straipsnio 1 dalį pastatas, statinys ar įrenginys perduodamas ir priimamas pagal perdavimo-priėmimo aktą. Jį pasirašo abi šalys. Sutarties 6.3 punktu šalys numatė, kad nuo patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos nuomininkas, be šios sutarties 6.1. punkte nustatyto nuomos mokesčio, papildomai įsipareigoja kiekvieną mėnesį sumokėti visus nustatyto dydžio mokesčius už patalpose sunaudotą šilumos energiją, elektros energiją ir vandenį pagal apskaitos prietaisų parodymus. Ieškovo teigimu jis nurašė elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir kartu su žurnalu ir prisijungimo kodu perdavė atsakovės padalinio vadovui. Byloje nustatyta, kad patalpų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas nebuvo, apskaitos prietaisų rodmenys šalių neužfiksuoti, todėl nėra galimybės nustatyti, kiek elektros ir vandens buvo išnaudota nuomos laikotarpiu. Be to, byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas patyrė kokias nors išlaidas už vandenį. Dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas dėl mokesčių už elektros energiją ir vandenį priteisimo atmestinas, kaip neįrodytas.

32Ieškovas teigia, kad nuomojamose patalpose sutarties galiojimo metu buvo padaryta žala: dviejose vietose pažeistas (visiškai nukirstas) pagrindinis aliumininis monolitinis keturių gyslų 50 mm elektros jėgos kabelis; pažeistos dailylentės tose vietose, kur begręžiant pažeistas kabelis; dėl atsakovės nukarpytų laidų ir jų sujungimų, įvyko elektros trumpas sujungimas, kuris sukėlė gaisrą elektros skaitiklio dėžėje, dėl ko teko keisti automatus; vykdant gamybą patalpoje 1-12 pažeista arba sudaužyta 50 vienetų akmens masės plytelių; patalpoje 1-12 buvo nupjautas (demontuotas) antro aukšto balkonas, kuris trukdė perkrauti ant autotralo namukus; išplėšta pagrindinio įėjimo durų spyna su aplink esančiomis dailylentėmis; nulupti ir pasisavinti 5 judesio davikliai. Ieškovas žalą įvertino 668,17 Eur.

33Teismas pažymi, kad sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartinė prievolė (CK 6.256 straipsnis). Šiai atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos būtinosios atsakomybės sąlygos: neteisėti sutarties šalies veiksmai (ar neveikimas), žala, priežastinis neteisėtų veiksmų (ar neveikimo) ir žalos ryšys, kaltė. Nepakankamai apdairus, rūpestingas, atidus asmens elgesys reiškia kaltę neatsargumo forma (CK 6.248 straipsnio 2, 3 dalys). CK 6.500 straipsnyje nustatyta: jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės. Įstatyme įvardytas išsinuomoto daikto pabloginimas reiškia daikto vertės sumažėjimą arba daikto funkcionalumo dalies netekimą, dėl kurių tolesnis daikto naudojimas pagal paskirtį netenka savo turėtos iki pabloginimo ekonominės vertės. Jeigu daikto būklė pablogėja dėl jo natūralaus susidėvėjimo arba dėl jo normalaus naudojimo laikantis nuomos sutarties sąlygų, tai tokiais atvejais nuomininkas neprivalo atlyginti atsiradusių nuostolių nuomotojui, nebent sutartyje būtų nustatyta kitaip (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Sutarties 7.2. punktas numato, kad nuomininkas atsako už žalą, padarytą patalpoms dėl jo, jo darbuotojų, jo klientų ar jo svečių kaltės.

34Kaip jau minėta patalpų perdavimo-priėmimo aktas šalių pasirašytas nebuvo. Nors pareigos pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, kai nuomojamos negyvenamosios patalpos, CK normos imperatyviai šalims nenustato, tačiau nesant patalpų perdavimo-priėmimo akto, nėra galimybės nustatyti patalpų būklės jų perdavimo nuomininkui metu. Liudytojai V. B. ir K. K. byloje paliudijo, kad 2010 m. ginčo patalpose buvo daromas remontas. Apie patalpų būklę 2017 m. liepos mėnesį ir 2018 m. sausio-vasario mėnesį aplinkybių nenurodė. Ieškovo pateiktos fotonuotraukos neinformatyvios, nenurodyta jų darymo data. Teismo vertinimu byloje nėra pateikta įrodymų, kurie patvirtintų, tai kad patalpoms padaryta žala dėl atsakovės kaltės. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo praktiką, ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 668,17 Eur nuostolių atlyginimo, atmestinas, ieškovui neįrodžius, kad žala atsirado dėl atsakovės neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp žalos ir neteisėtų veiksmų.

35Apibendrinant, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė aplinkybių kuriomis grindė savo reikalavimus, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37CPK 98 straipsnyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (1 dalis); šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (2 dalis).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta nurodytose rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016).

39Atsakovė teismui pateikė turėtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2018 m. rugpjūčio 3 d. išrašą iš sutarties dėl teisinių paslaugų, kuria advokatui Kęstučiui Jonaičiui pavedama atstovauti atsakovę UAB „Nemira“, mokėjimo nurodymą 2 057 Eur sumai (mokėjimo paskirtis 06/2019 07/2019), PVM sąskaitą faktūrą už teisinę pagalbą Nr. 07/2019 1 815 Eur sumai, kurioje nurodytas teisinės pagalbos pobūdis: už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą civilinėje byloje su M. R. (b. l. 129, 130).

40Kaip minėta, sprendžiant dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo pirmosios instancijos teisme taikytinos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 2 punkte nurodyta, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas, be kita ko, atsižvelgia į bylos sudėtingumą (2.1 punktas), teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą (2.2 punktas), sprendžiamų teisinių klausimų naujumą (2.7 punktą), šalių elgesį proceso metu (2.8 punktas), advokato darbo laiko sąnaudas (2.9 punktas), kitas svarbias aplinkybes (2.10 punktas).

41Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad advokatas, atstovavęs atsakovę parengė prašymą dėl termino atsiliepimui į ieškinį pateikti pratęsimo, atsiliepimą į ieškinį, du prašymus dėl parengiamojo teismo posėdžio ir teismo posėdžio atidėjimo, bylinėjimosi išlaidų pagrindimą. Taip pat atsakovei atstovaujantis advokatas dalyvavo 2018 m. spalio 31 d. parengiamajame teismo posėdyje ir 2019 m. kovo 19 d. teismo posėdyje.

42Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, detalizuodamas atsakovei suteiktas teisines paslaugas, jai atstovavęs advokatas nenurodė, kiek konkrečiai laiko truko tam tikrų teisinių paslaugų teikimas. Dėl to teismas neturi galimybės tiksliai paskaičiuoti, ar už tam tikrų teisinių paslaugų suteikimą paskaičiuoti užmokesčio dydžiai neviršija priteistinų maksimalių užmokesčio dydžių. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad byla buvo nesudėtinga, joje nebuvo sprendžiami nauji klausimai, advokato darbo laiko sąnaudos turėjo būti nedidelės, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas atsakovei iš ieškovo priteisti ne didesnę kaip 915 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą.

43Nagrinėjamoje byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl klausimas dėl jų priteisimo nesvarstytinas (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268–270 straipsniais

Nutarė

45ieškinį atmesti.

46Priteisti iš ieškovo M. R., a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemira“, į. k. 304462904, 915 Eur (devynis šimtus penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. R.... 3. Teismas... 4. ieškovas R. R. pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios... 5. Ieškinyje nurodo, kad 2017 m. liepos 12 dieną ieškovas M. R. ir atsakovė... 6. Pagal sutarties 6.3. punktą, Nuomininkas, be šios sutarties 6.1 punkte... 7. Be to, kad atsakovė nemokėjo už elektros energiją ir vandenį, tačiau ir... 8. Ieškovas įspėjo atsakovę apie nuomos sutarties nutraukimą ir skolos už... 9. Atsakovė nuo 2017 m. liepos 17 d. viso yra sumokėjusi 2 676,52 Eur nuomos... 10. Sutarties 6.5. punkte nustatyta, jeigu nuomininkas laiku neapmoka nuomotojo... 11. Atsakovė naudojosi pagrindiniu skaitliuku (skaitliuko Nr. 260376) ir plovykla,... 12. Pagal sutarties 6.3. punktą nuomininkas, be šios sutarties 6.1 punkte... 13. Nuomojamose patalpose sutarties galiojimo metu buvo padaryta žala. Atsakovui... 14. Vykdant gamybą patalpoje 1-12, t.y. surenkant namukus su pilna apdaila... 15. Patalpoje 1-12 vykdant modulinių namų gamybą, buvo nupjautas (demontuotas)... 16. Dėl pamesto rakto buvo išplėšta pagrindinio įėjimo durų spyna su aplink... 17. Nulupti ir pasisavinti 5 judesio davikliai, dėl ko neveikia apsaugos... 18. Bendroje sumoje visi ieškovo patirti tiesioginiai nuostoliai sudaro 668,17... 19. Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo... 20. Pasirašant sutartį, ieškovo išnuomojamos patalpos buvo nusidėvėjusios ir... 21. Nepagrįstas ir ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės nuomos... 22. Ieškinyje nurodytas gaisras elektros skaitiklio dėžėje įvykdo išimtinai... 23. Teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė... 24. Atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti. Teismo posėdyje papildomai... 25. Teismas konstatuoja:... 26. ieškinys atmestinas.... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. liepos 12 d. ieškovas ir atsakovė... 28. Ieškovo teigimu, nuomos sutartis nutraukta 2018 m. gegužės 31 d. prieš tai... 29. Šalys sutarties 8.7 punktu numatė, kad bet kuri iš šalių turi teisę... 30. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 31. Pagal CK 6.535 straipsnio 1 dalį pastatas, statinys ar įrenginys perduodamas... 32. Ieškovas teigia, kad nuomojamose patalpose sutarties galiojimo metu buvo... 33. Teismas pažymi, kad sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda dėl to, kad... 34. Kaip jau minėta patalpų perdavimo-priėmimo aktas šalių pasirašytas... 35. Apibendrinant, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė aplinkybių kuriomis... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. CPK 98 straipsnyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad spręsdamas dėl... 39. Atsakovė teismui pateikė turėtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius... 40. Kaip minėta, sprendžiant dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 41. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad advokatas, atstovavęs atsakovę... 42. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, detalizuodamas atsakovei suteiktas... 43. Nagrinėjamoje byloje patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 45. ieškinį atmesti.... 46. Priteisti iš ieškovo M. R., a. k. ( - ) atsakovei uždarajai akcinei... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...