Byla e2A-1159-553/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino ir Aldonos Tilindienės (pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros taupymo sprendimai“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą atmesti ieškovės 2018 m. balandžio 23 d. pretenziją; 2) panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 13 d. sprendimą atmesti ieškovės Pirkimo II dalies pasiūlymą – 670 301,28 Eur su PVM sumai ir III dalies pasiūlymą – 233 049,63 Eur su PVM sumai; 3) įpareigoti atsakovę iš naujo atlikti ieškovės Pirkimui pateiktų II ir III dalių pasiūlymų vertinimą bei pripažinti juos tinkamais; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad atsakovė atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „LED šviestuvų pirkimas“, pirkimo Nr. 359391. Ieškovė pateikė pasiūlymus Pirkimo II ir III dalims, kuriuos atsakovė 2018 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 32-14-398 atmetė kaip neatitinkančius pirkimo techninių specifikacijų reikalavimų. Ieškovė pateikė pretenziją, kurios atsakovė netenkino. Ieškovė teigė, kad jos pateikti šviestuvų pasiūlymai Pirkimo II ir III dalims atitiko pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punktą. Ieškovės siūlomų šviestuvų korpusai neturi grotelių bei briaunų, dėl kurių šviestuvo korpuso paviršiuje galėtų kauptis nešvarumai ir turėti įtakos šviestuvų įprastai eksploatacijai. Šviestuvų korpuso viršuje esantys nelygumai yra išimtinai dizaino elementas, kuris neatlieka jokios techninės funkcijos, neiškyla virš korpuso paviršiaus, yra lygus ir vientisas su bendru korpuso paviršiumi, neturi skylių, tarpų ar jungčių bei neturi įtakos šviestuvo korpuso šiluminiams parametrams ir įprastam veikimui. Be to, minėtas dizaino elementas nėra grotelės ar šviestuvo korpuso aušinimo elementas. Neaišku, kokiu pagrindu bei kokiais konkrečiais duomenimis remiantis atsakovė nustatė, kad šviestuvų korpusai yra su grotelėmis (briaunomis). Be to, perkančioji organizacija iki sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą priėmimo niekada nesikreipė į tiekėją, prašydama paaiškinti aplinkybes dėl tariamai nustatytų siūlomos produkcijos neatitikimų pirkimo techninių specifikacijų reikalavimams. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, priimdama sprendimą dėl ieškovės siūlomų šviestuvų, nevertino ir neatsižvelgė į ieškovės pateiktus įrodymus, paneigiančius klaidingą atsakovės ginčo šviestuvų techninių charakteristikų ir eksploatavimo sąlygų vertinimą. Atsakovės formalus, nevisapusiškas ir neišsamus ieškovės pirkimui pateiktų dokumentų vertinimas lėmė neteisingų išvadų, paremtų klaidingomis prielaidomis, padarymą, dėl ko ieškovės atžvilgiu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai bei nepagrįstai suvaržytos jos konkurencinės galimybės dalyvauti pirkime. Dublike ieškovė papildomai nurodė, jog ginčo šviestuvų vartojimo instrukcija patvirtina, kad šviestuvai nereikalauja specialaus aptarnavimo, šviestuvų konstrukcija užtikrina tinkamą šviestuvo veikimą visą jo tarnavimo laiką pagal numatytas technines charakteristikas be nuolatinės priežiūros. Pažymėjo, kad atsakovė, nurodydama aplinkybes dėl galimo šviestuvų kaitimo bei jų korpusų valymo poreikio, vadovaujasi išimtinai tik savo subjektyviu, jokiais įrodymais nepagrįstu, vertinimu, tačiau neatsižvelgė į pateiktą techninę dokumentaciją. Ieškovė neneigė, kad šviestuvų korpuso viršutinėje dalyje yra nuotraukose matomas dizaino elementas – išilginiai nelygumai, tačiau ieškovė pateikė atsakovei įrodymus, patvirtinančius, kad minėtas dizaino elementas neiškyla virš korpuso paviršiaus, yra lygus su bendru korpuso paviršiumi, yra vientisas su korpusu, neturi skylių, tarpų ar jungčių, todėl neturi ir jokios įtakos šviestuvų korpuso aptakumui. Be to, visi be išimties šviestuvai turi tam tikras briaunas ar kraštus, todėl atsakovė, vertindama ieškovės pateiktų šviestuvų konstrukciją, privalėjo atsižvelgti į jų techninę dokumentaciją bei nepriklausomų specialistų išvadas dėl šviestuvų korpusų konstrukcinių savybių. Nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji yra kompetentinga vertinti tam tikrus gatvių šviestuvų konstrukcinius sprendimus. Be to, ieškovė atsakovei pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog jos siūlomos prekės turi ENEC sertifikatą, kuris yra pagrindinis aukštos kokybės elektrotechnikos gaminių sertifikatas Europos Sąjungoje, liudijantis, kad produktas yra visiškai saugus naudoti, o visos techninės charakteristikos yra ištestuotos ir patvirtintos nepriklausomos laboratorijos.

103.

11Atsakovė pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.

124.

13Paaiškino, kad ji išsamiai įvertino ieškovės pateiktus įrodymus dėl siūlomų šviestuvų. Ieškovė pati patvirtino, kad korpusas yra su nelygumais, bet tuo pačiu prieštarauja sau ir teigia, kad jis yra aptakus. Vertinant ieškovės pateiktas fotonuotraukas akivaizdžiai matyti, kad siūlomų šviestuvų korpusas yra nelygus, su briaunomis, ir net jei ieškovė juos įvardija tik dizaino elementu, nėra jokios garantijos, jog juose nesikaups įvairaus pobūdžio nešvarumai tokie, kaip dulkės, suodžiai, lapai, paukščių išmatos, kurias nuo įvairių briaunuotų paviršių ypač sunku nuplauti, bei pareikalaus didelių pastangų ir išteklių atsakovei juos išvalyti. Ieškovės pateiktoje laboratorijos TestLab LTD specialisto V. N. išvadoje irgi pripažinta, kad šviestuvų Radius ST-1M/6000 ir Radius ST-2M/6000 aliuminio korpusas veikia kaip aušintuvas, nors linijinės įpjovos šviestuvo viršuje yra labai negilios, o tai paneigia ieškovės teiginius, kad jos siūlomi šviestuvai yra aptakūs, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai. Eksperto išvada absoliučiai nepatvirtina, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nustatytus reikalavimus. Ieškovė pati nurodė, kad nelygumai neatlieka jokių techninių funkcijų, o visas gatvės šviestuvo korpusas veikia kaip aušintuvas, vis tik bet kokio gylio įpjovos turi reikšmę nešvarumų, dulkių ar suodžių kaupimuisi, kas gali įtakoti šviestuvo aušinimą, o bet kokie papildomi šviestuvų valymo ar priežiūros darbai reikalautų papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų. Atsakovė pažymėjo, jog ji papildomai neturėjo kreiptis į ieškovę dėl paaiškinimų, nes vienareikšmiškai nustatė, kad tokio korpuso šviestuvas, koks yra pasiūlytas, atsakovei nepriimtinas, nes neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Priimdama techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, atsakovė pažeistų kitų potencialių tiekėjų teises ir VPĮ 17 straipsnyje nustatytus principus. Triplike atsakovė papildomai nurodė, jog perkančioji organizacija parengė pirkimo dokumentus, tame tarpe ir suformulavo techninės specifikacijos reikalavimus, todėl yra išsamiai bei nuodugniai susipažinusi ir ištyrusi perkamos prekės technines charakteristikas. Vertinant ieškovės pateiktas fotonuotraukas, akivaizdžiai matyti, kad siūlomų šviestuvų korpusas yra nelygus, su briaunomis. Teiginiai, kad šviestuvų korpuso nelygumai, briaunos ir t.t. neturi įtakos šviestuvų eksploatacinėms savybėms, yra nepagrįsti, nes bet kokie papildomi šviestuvų stabilumo užtikrinimo, valymo ir priežiūros darbai reikalauja papildomų išlaidų, todėl atsakovei yra nepriimtini. Ieškovė pati pripažįsta, jog jos siūlomų šviestuvų korpusas yra su nelygumais, o tai yra neatitikimas nustatytiems pirkimo techninių specifikacijų 18 punkto reikalavimams. Be to, šviestuvų vartojimo instrukcijoje nėra nurodyta, kas yra laikoma specialiu aptarnavimu, nėra pateikta jokių garantijų, jog šviestuvų korpuso elementai (korpuso dizainas) absoliučiai neturės įtakos korpuso paviršiuje kauptis suodžiams, dulkėms, lapams, nėra užtikrinta, kad įpjovos neturės įtakos vėjo pasipriešinimui.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atviro viešo konkurso būdu vykdomo pirkimo „LED šviestuvų pirkimas“ (pirkimo Nr. 359391) techninės specifikacijos 18 punkto sąlygas neteisėtomis ir viešąjį pirkimą nutraukė. Panaikino atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 13 d. sprendimą atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros taupymo sprendimai“ Pirkimo II dalies pasiūlymą – 670 301,28 Eur su PVM sumai ir III dalies pasiūlymą – 233 049,63 Eur su PVM sumai. Bylos dalį dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros taupymo sprendimai“ reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija, nutraukė. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektros taupymo sprendimai“ 4 391,52 Eur bylinėjimosi išlaidų.

186.

19Teismas nurodė, kad pagrindinis ginčas kilęs dėl to, ar ieškovės pateikti pasiūlymai pirkimo II ir III dalims atitiko pirkimo techninių specifikacijų 18 punkto reikalavimus, tačiau taip pat nustatė, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis ex officio (savo iniciatyva) peržengti ieškinio ribas ir spręsti dėl atsakovės pirkimo dokumentų 6.19 punkte esančios lentelės 2.2 punkto, techninės specifikacijos 12, 18 ir 37 punktų (pirkimo II ir III dalių) reikalavimų atitikimo VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams, tikslui racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas ir kitiems VPĮ reikalavimams.

20Dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkto reikalavimų teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus įrodymus pagrįsti teiginiams, jog reikalavimas dėl šviestuvo korpuso aptakumo, grotelių nebuvimo būtinas, siekiant užtikrinti tinkamą jų valymą, nes priešingu atveju būtų permokama reguliariai šviestuvų valymo paslaugas teikiančiai įmonei, sprendė, kad atsakovės pateikti duomenys apie konkrečius nepageidaujamus šviestuvo formos/korpuso elementus neįrodo galimai sudėtingesnio šviestuvų valymo ir yra iš esmės paremti ne objektyvia informacija. Byloje nenustatyta duomenų, kad šviestuvams su korpuso nelygumais bus reikalingas dažnesnis valymas, nei šviestuvams su lygiu paviršiumi ir dėl to atsakovė patirs didesnes jų eksploatavimo išlaidas. Teismas, 2018 m. birželio 15 d. teismo posėdžio metu palyginęs ieškovės ir atsakovės apžiūrai atsineštus šviestuvus, nustatė, kad ieškovės siūlomų šviestuvų paviršius, priešingai nei teigia atsakovė, yra aptakus, neturi skylių, o jų viršutinėje dalyje esančios įpjovos neiškyla virš korpuso paviršiaus ir yra negilios. Įvertinus laboratorijos TestLab LTD, kurios pagrindinė veikla yra atlikti apšvietimo įrenginių ir šviesos šaltinių sertifikuotus auditus, specialisto V. N. ir specialisto K. D. (BBJ, įstaiga atlikusi ginčo šviestuvų bandymus) vertinimus, fotonuotraukas, kurios, teismo teigimu, patvirtina, kad šviestuvų korpuso viršuje esančios įpjovos yra labai negilios, eksploatuojant šviestuvą jose negalėtų kauptis purvas, o lietus ir vėjas turėtų nuvalyti paviršių, nuspręsta, jog priešingai nei teigė atsakovė, šie įrodymai patvirtina, kad ne visi rinkoje esantys šviestuvai su tam tikrais išorės nelygumais (grioveliais, briaunomis ir kt.) reikalauja didesnių eksploatacijos išlaidų, nei lyginant su lygaus paviršiaus šviestuvais. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nustačiusi reikalavimus šviestuvo korpusui būti aptakiam, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, bei nesudariusi galimybių tiekėjams siūlyti lygiaverčius šviestuvus, nustatė per aukštus ir specifinius reikalavimus, kurių įtikinamai nepagrindė, ir tuo nepagrįstai apribojo tiekėjų sąžiningą konkurenciją, t. y. galimybę siūlyti šviestuvus, kurie nors ir yra su tam tikrais paviršiaus nelygumais, tačiau tai nereikalauja papildomos ar specifinės jų priežiūros ir valymo. Nustačius, kad ginčo pirkimo sąlygos buvo diskriminacinės ir dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją, tuo pažeidžiant imperatyviuosius VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus – lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo, teismas pripažino pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkto nuostatas neteisėtomis.Tuo pači panaikintas ir atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 13 d. sprendimas atmesti ieškovės Pirkimo II dalies pasiūlymą – 670 301,28 Eur su PVM sumai ir III dalies pasiūlymą – 233 049,63 Eur su PVM sumai. Tuo tarpu ieškinio reikalavimą įpareigoti atsakovę iš naujo atlikti ieškovės Pirkimui pateiktų II ir III dalių pasiūlymų vertinimą bei pripažinti juos tinkamais teismas atmetė, nes vertino, jog nutraukus pirkimą, jame negali būti iš naujo vertinami pasiūlymai.

21Dėl šviestuvų garantijos termino ir šviestukų veikimo laikotarpio teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir atsakovės rašytinius paaiškinimus, sutiko su atsakove, kad nagrinėjamu atveju šviestuvo kaip visumos ir atskirai tik šviestuko veikimas negali būti sutapatinti. Atsakovė techninės specifikacijos 12 punkte nustatė atskirą kriterijų šviestukų šviesos srauto išlikimui, kuris paremtas tarptautiniu lygmeniu pripažįstamais LM-80 testavimo standartu ir TM-21 būsimo šviesos srauto apskaičiavimo metodika. Pagal šiuos kriterijus nustatytas ne šviestukų veikimo laikas, o jų šviesos srauto išlikimas, t. y. kiek susilpnės šviestukų skleidžiama šviesa po tam tikro laiko tarpo. Atsižvelgiant į tai teismas sprendė, kad perkančioji organizacija šviestuko šviesos srauto išlikimo laiko pagrįstai nesusiejo su teikiamos garantijos terminu šviestuvui kaip visumai. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti pirkimo dokumentų 6.19 punkto lentelės 2.2 punkte, bei techninės specifikacijos 12 ir 37 punktuose nustatytų reikalavimų garantijos terminui ir šviestukų šviesos srauto išlikimui neteisėtais.

22Teismas pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nustatytus reikalavimus (šviestuvo korpusas turi būti aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai) pripažinęs neteisėtais, viešąjį pirkimą nutraukė. Paaiškino, kad ieškinio reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija, nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką, todėl šioje dalyje bylą nutraukė.

23III.

24Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

257.

26Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta pripažinti atsakovės atviro viešo konkurso būdu vykdomo pirkimo „LED šviestuvų pirkimas“ techninės specifikacijos 18 punkto sąlygas neteisėtomis ir viešąjį pirkimą nutraukti; panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 13 d. sprendimą atmesti ieškovės pirkimo II dalies pasiūlymą – 670 301,28 Eur su PVM sumai ir II dalies pasiūlymą – 233 049,63 Eur su PVM sumai; priteisti iš atsakovės ieškovei 4 321,52 Eur bylinėjimosi išlaidų ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

277.1.

28Teismas, neįssitikinęs perkančiosios organizacijos galimai neteisėto veiksmo akivaizdumu, nusprendė pasinaudoti savo diskrecine teise peržengti skundo ribas, o be to, tokios teisės teismas iš esmės net neturėjo, kadangi nei ieškovė, nei bet kuri kita potenciali tiekėja nebuvo pasinaudojusi teise apskųsti ginčo pirkimo sąlygas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009 suformuotą išaiškinimą, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą, remdamasis šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo, ar turėjo sižinoti. Tokiuose ginčiuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos yra teisėtos.

297.2.

30Nepagrįstai ir nemotyvuotai skundžiamu sprendimu buvo apribota savivaldybės teisė pačiai nuspręsti, kokių konkrečiai prekių šiuo atveju jai riekia. Tokiu būdu buvo pažeista ne tik VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė pirkti būtent tai, ko reikia, tačiau ir viešasis interesas bei galimybė užtikrinti racionalų biuždeto lėšų panaudojimą, kas iš esmės lemia absoliutų skundžiamo sprendimo neteisėtumą.

317.3.

32Pažymi, kad nepaisant konkretaus grotelių tikslo šviestuvo korpuso viršutinėje dalyje (dėl pigaus pagaminimo būdo arba dėl šilumos perdavimo išskaidymo) kiekvienu konkretaus gaminio atveju – šie elementai jau seniai nebėra naujausias ir pažangiausias tendencijas atitinkanti dizaino dalis, kadangi visuotinai pripažįstama, kad toks neaptakus korpusas iš esmės yra ypač sudėtingai valomas. Šių aplinkybių teismas byloje iš esmės nevertino ir nuodugniai netyrė, kaip ir nepaneigė, jog sąlygos kauptis visokio pobūdžio taršai ir nešvarumams tokiuose „grioveliuose“ yra neginčytinai daug palankesnės, nei šviestuvuose, kuriuo korpusai aptakūs.

337.4.

34Ieškovės į bylą pateiktas „Test Lab“ inžinieriaus V. N. el. laiškas, adresuotas T. P., yra labai panašaus turinio į Lenkijos elektrikų asociacijos BBJ Kokybės tikrinimų biuro atstovo K. D. pateiktą el. laišką. Tai suponuoja prielaidas, kad galimai „reikiamo teksto projektas“ buvo iš anksto nusiųstas aukščiau minėtiems asmenims su prašymu jį atsiųsti kaip „savo nuomonę“. Be to, šie asmenys verslo ryšiais yra susiję su ieškove. Pateikti elektroniniai laiškai yra ne daugiau nei tam tikrų asmenų nuomonė, nors ir tokia nuomonė yra prieštaringa, kadangi abu asmenys nurodo, kad kgroveliai yra tik dizaino elementas, tačiau tuo pačiu patvirtina, kad visas gatvės šviestuvo aliuminio korpusas veikia kaip aušintuvas. Todėl kyla klausimas, ar šviestuvo korpusas ir jame esančios grotelės neatieka jokios techninės funkcijos, ar veikia kaip aušintuvas.

357.5.

36Darytina vienareikšmiška išvada, kad tokios grotelės, nepaisant to, ar jos šiuo konkrečiu atveju visgi tarnauja kaip aušintuvas, ar tiesiog panaudotas pigesnis, senesnio modelio korpusas, nėra tik dizaino elementas ir vienok nenuneigiamai puikiausiai kaups purvą. Faktą dėl vadinamųjų grotelių tiek kaip aušintuvo funkciją atliekančių, tiek kaip sunkiai nuvalomą teršalų kaupimosi vietą, patvirtinta ir prie internete rastų atitinkamų šviestuvų pateikiama informacija.

377.6.

38Apeliantė, ne savitiksliai ir nesiekdama diskrimuoti tam tikrus rinkoje veikiančius LED šviestuvų gamintojus ar tiekėjus, nusprendė pirkime numatyti ginčo sąlygas dėl aptakumo ir grotelių nebuvimo, bet todėl, kad tokios sąlygos nenurodžius, pirkimui būtų pateikta be galo daug šviestuvų, kurių korpuso modeliai būtent dėl itin komplikuoto jų valymo apeliantei yra tiesiog absoliučiai nepriimtini. Šios kvalifikacinės sąlygos dėl aptakumo ir grotelių nebuvimo nepakeičiamumas šiuo atveju yra kertinis ir neišvengiamas pirkimo tikslui pasiekti – nupirkti bųtent tai, ko reikia, o ne tai, ką teismas laikytų pakankamu.

397.7.

40Neaišku, kokių kompetentingų specialistų ar ekspertų ar specialių tyrimų reikia tam, kad būtų įrodyta, jog ieškovės šviestuvo korpusas nėra aptakus ir kad jo valymas būtų nepalyginamai sudėtingesnis nei aptakaus šviestuvo. Negali būti reikalaujama įrodinėti tai, kas ir taip visiškai aišku bei akivaizdu, tame tarpe ir perkančioji organizacija negali būti verčiama tai daryti.

417.8.

42Vien tai, kad tam tikri tiekėjai turi prekę iš principo tokią pat tikėtinai tinkamą arba kad galimai jos korpuse negalėtų kauptis purvas, visiškai nelaikytina pagrįsta aplinkybe pritaikyti tokio pobūdžio apribojimą perkančiajai organizacjai, juolab kad tokios prielaidos yra nesunkiai paneigtinos, vertinant net ir iš vidutinio žmogaus standartų.

437.9.

44Iš skundžiamo sprendimo lieka neaišku, ar perkančiajai organizacijai, teismo vertinimu, apskritai neleistina techninėje specifikacijoje naudoti tokių apibūdinančių sąlygų, kaip aptakumas, grotelių, braunų, kraštų išorėje nebuvimas, ar vis tik leistina, bet būtina pridėti nuorodą į lygiavertiškumą.

457.10.

46Sutinkant su teismo išvada, kad ieškovės konkursui ir teismo apžiūrai pateiktas šviestuvas neturi skylių, viršutinėje dalyje esančios įpjovos neiškyla virš korpuso paviršiaus ir yra sąlyginai negilios, vis tik niekaip negalima sutikti, kad korpusas yra aptakus. Iš esmės tai, kad šiuo atveju, vadinamosios grotelės nėra iškilusios, o yra įgilėjusios – nesuteikia šiai prekei pageidaujamo aptakumo, kadangi toks paviršius yra tik dar sudėtingiau nuvalomas nei tuo atveju, kai korpuso paviršiaus plotas vadinamų grotelių pagrindu būtų didinamas ne į vidų, bet į korpuso išorę.

477.11.

48Teismas galimai neįsigilino į savivaldybės pateiktų stipriai užterštų šviestuvų nuotraukas ir tinkamai neįvertino būtent miesto šviestuvų taršos pobūdžio.

497.12.

50Tai, kad UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ raštas surašytas bylos nagrinėjimo metu, neeliminuoja jo kaip reikšmingo įrodymo.

517.13.

52Teismų praktikoje pripažįstama, kad draudimas riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip absoliutus ir kai tam tikri ribojimai yra objektyviai pagrįsti ir būtini, jie nelaikytini viešųjų pirkimų pažeidimais. Šiuo konkreči atveju, panaikinus aptartus reikalavimus dėl grotelių nebuvimo, apeliantė būtų priversta nusipirkti mažiausios kainos, bet sudėtingiausiai eksploatuojamas prekes prieš savo valią ir nepagrįstai permokėti reguliariai šviestuvų valymo paslaugas teikiančiai įmonei.

537.14.

542010 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-465 buvo patvirtinti Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimo paslaugų įkainiai. Su paaiškinimais pridėtame rašte nurodyta, kad siekiant neprarasti dalies skleidžiamo srauto bei užtikrinti normalią šviestuvų eksploataciją, periodiškai atliekamas šviestuvų plovimas. Tais atvejais, kai užterštumas yra didelis ir nuplauti vietoje nepavyksta, šviestuvas yra atjungiamas, demontuojamas, pakeičiant kitu, ir valdymo procedūros atliekamos įmonės gamybinėse patalpose. Dažniausia užterštumo atvejai – paukščių išmatos, suodžiai, dulkės, transporto išmetamųjų dujų produktai. Lygus korpusas tokiu atveju žymiai palengvina apšvietimo įrangos eksploataciją.

557.15.

56Nepagrįsti teismo motyvai, kad techninės specifikacijos 18 punktu esą buvo nustatytos diskriminacinės ir dirbtinai konkurenciją ribojančios sąlygos, nes pagrindinis VPĮ įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas yra racionaliai naudoti perkančiosios organizacijos lėšas,o ne užtikrinti maksimalias galimybes visiems potencialiems tiekėjams varžytis dėl pirkimo sutarčių sudarymo. Vien tai, kad esant visoms vienodomoms sąlygoms visiems absoliučiai tiekėjams, ieškovė negalėjo pasiūlyti techninę specifikaciją atitinkančios prekės, jokiu būdu negali būti prilyginama dirbtiniam konkurencijos ribojimui.

577.16.

58Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos 39 punkte nurodė, kad vien ta aplinkybė, kad tiekėjas negali savarankiškai pateikti pasiūlymo pirkime negali reikšti tiekėjų lygiateisiškumo ar sąžiningos konkurencijos pažeidimo.

597.17.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje (I) išaiškino, kad teismų praktikoje yra įtvirtintos griežtos viešųjų pirkimų principų pažeiidmo įrodinėjimo taisyklės, pagal kurias reikalaujama realiai įrodyti pažeidimo faktą, o ne tik remtis pažeidimo prielaida ir padariniais. Laikytina, kad teismas nenurodė jokių pragrįstų ir realių apeliantės neva padarytų viešųjų pirkimų principų pažeidimų, o savo sprendimą panaikinti ne tik konkrečią ginčo sląygą, bet ir nutraukti visą viešąjį pirkimą grindė išimtinai vien prielaidomis.

617.18.

62Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, atlikdama pasiūlymų vertinimą, būtų diskriminavusi nors vieno tiekėjo pasiūlymą, ar vertinimo metu būtų kėlusi tiek neproporcingus reikalavimus, kad būtų užkirtusi kelią nors vienam tiekėjui dalyvauti konkurse ir pateikti pasiūlymą.

637.19.

64Pažymi, kad pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus pateiktus duomenis, apeliantė operatyviai nepakeitusi senų šviestuvų į planuojamus naujus LED šviestuvus, per metus patirtų papildomų išlaidų minimaliai 185 540,95 Eur sumai už permokėtą elektros energijos suvartojimą. Taip pat apeliantei pavaldi UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ patirtų nuostolių dėl darbuotojų prastovo ir negautų lėšų už šviestuvų pakeitimą apytiksliai 314 750 Eur sumai.

658.

66Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

678.1.

68Sutiktina su teismo išvadomis, kad konkurenciją viešuosiuose pirkimuose riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, o tokių apribojimų ar specifinių reikalavimų perkamai prekei pagrindimo našta įrodinėjimo procese tenka perkančiajai organizacijai. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovės siūlyti šviestuvai su dizaino nulemtais korpuso nelygumais nereikalauja specialaus aptarnavimo, šviestuvo konstrukcja užtikrina tinkamą šviestuvo veikimą visą jo tarnavimo laiką pagal numatytas technines charakteristikas be nuolatinės priežiūros, jiems yra suteikiama 10 metų garantija.

698.2.

70Atsakovo argumentai, kad, jo manymu, gamintojai šviestuvų korpusuose naudoja nelygumus/groteles, t.y. verslo subjektai perka lempų korpusus su grotelėmis, nes jie ženkliai pigesni, korpusai perkami, nes jų įvairiose šalyse prigaminta labai daug, yra visiškai neobjektyvūs ir neturi nieko bendra su faktinėmis bylos aplinkybėmis. Atsakovės akcentuojamas lygus šviestuvų korpuso paviršius nėra jokios naujos technologijos pritaikymas.

718.3.

72Apeliantė bylos nagrinėjimo metu bei kartu su skundu pateiktais pavyzdžiais klaidina teismą dėl esminių gatvių šviestuvų techninių savybių, t. y. atsakovė visus gatvių šviestuvų paviršiaus nelygumus suvokia kaip išorinius šviestuvų aušintuvus (atsakovės kaip netinkami nurodomi šviestuvai turi ne įpjovas, o radiatorius). Ieškovė byloje pateiktais duomenimis ir nuosekliais paaiškinimais įrodė, kad ieškovės siūlomų šviestuvų korpuso nelygumai yra išimtinai tik dizaino elementas, pats savaime neatliekantis jokios konkrečios techninės funkcijos, t. y. net jei atsakovės akcentuojamos įpjovos būtų paveiktos atsakovės nurodomu gamtiniu būdu, tai neturėtų jokios įtakos šviestuvo eksploatacijai.

738.4.

74Iš skunde aprašomo apeliantės subjektyvaus požiūrio į pirkime dalyvaujančius tiekėjus ir jų produkciją, galima daryti pagrįstas prielaidas, jog atsakovė pirkimo sąlygas rengė, iš anksto siekdama eliminuoti iš pirkimo, jos suvokimu, nekonkurencingus mažuosius tiekėjus ir sudaryti sąlygas produkciją įsigyti tik iš didžiųjų gamintojų.

758.5.

76Atsakovės teiginiai, kad akivaizdu, jog vizualiai apžiūrėjus ieškovės siūlomus šviestuvus, juos bus sudėtinga ir brangu nuvalyt, todėl šių aplinkybių, kaip visiems žinomų, atsakovė neprivalo įrodinėti, laikytini visiškai nepagrįstais. Tiek ieškovės patekti įrodymai, tiek vizualinis ieškovės siūlomo šviestuvo apžiūrėjimas bylos nagrinėjimo iš esmės metu patvirtina, kad ieškovės siūlyti šviestuvai niekaip nėra iš esmės skirtingi dizaino prasme nei kitų gamintojų produktai, kuriuos atsakovė įvardina kaip tariamai atitinkančius jos poreikius.

778.6.

78Atsakovės teiginiai, kad esą ieškovės siūlomų šviestuvų įsigijimas ženkliai apsunkintų atsakovės organizuojamą gatvių apšvietimo įrangos eksploataciją, laikytini visiškai nepagrįstais. Sutiktina su teismo išvadomis, kad byloje atliktus išsamų atsakovės pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovės pateikti duomenys apie konkrečius nepageidaujamus šviestuvo formos/korpuso elementus neįrodo galimai sudėtingesnio šviestuvų valymo ir iš esmės paremti ne objektyvia informacija, o pačios perkančiosios organizacijos subjektyvia nuomone.

798.7.

80Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovė, pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nustačiusi reikalavimus šviestuvo korpusui būti aptakiam, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, bei nesudariusi galimybių tiekėjams siūlyti lygiaverčius šviestuvus, nustatė per aukštus ir specifinius reikalavimus, kurių įtikinamai nepagrindė ir tuo nepagrįstai apribojo tiekėjų sąžiningą konkurenciją. Jokių objektyvių duomenų, sudarančių pagrindą priešingam vertinimui, atsakovė nepateikė.

818.8.

82Teismui konstatavus, kad pirkimo techninės specifikacijos 18 punkto nuostatos nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją, nes pirkime galėjo dalyvauti didesnis tiekėjų ratas, t. y. pripažinus neteisėtus atsakovės veiksmus, teismas turėjo teisę ir privalėjo išeiti už pareikšto ieškinio ribų bei nutraukti atsakovės neteisėtai vykdytą viešąjį pirkimą.

83Teisėjų kolegija

konstatuoja:

84IV.

85Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

869.

87Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

8810.

89Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

9011.

91Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios procesinės taisyklės ir peržengti šios bylos ribas, nustatytas apeliaciniu skundu.

9212.

93Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys).

9413.

95Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

9614.

97Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai peržengė ieškinio ribas, pripažino atitinkamą pirkimo sąlygų punktą neteisėtu, nutraukė viešąjį pirkimą ir panaikino sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą.

98Dėl ieškinio ribų peržengimo ex officio

9915.

100Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis ex officio peržengti ieškinio ribas ir spręsti dėl atsakovės pirkimo dokumentų 6.19 punkte esančios lentelės 2.2 punkto, techninės specifikacijos 12, 18 ir 37 punktų reikalavimų atitikimo VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams, tikslui racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas ir kitiems VPĮ reikalavimams.

10116.

102Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartyje, kuria nuspręsta atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir informuoti šalis apie teisę pateikti rašytinius paaiškinimus dėl teismo ketinimo peržengti ieškinio ribas, nurodyta, kad teismo vertinimu, pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nustatytas reikalavimas, kad šviestuvai turi būti aptakūs, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, galimai nepagrįstai apriboja tiekėjų konkurenciją (VPĮ 17 straipsnio 3 dalis, 37 straipsnio 3 dalis) ir pažeidžia viešųjų pirkimų principus (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis), kadangi tiekėjai neturi galimybės pasiūlyti lygiaverčius šviestuvus.

10317.

104Apeliantė skunde kvestionuoja teismo ex officio ieškinio ribų peržengimą ir nurodo, kad teismas neįsitikino perkančiosios instancijos galimai neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumu, be to, pagal kasacinio teismo praktiką tokios teisės net neturėjo.

10518.

106Remiantis kasacinio teismo praktika, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Teismai tokiu atveju gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą sujungtose civilinėse bylose AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, UAB „Pireka“, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Tokiam tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas Grossmann Air Service, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015).

10719.

108Pažymėtina, kad kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus procesinio elgesio priežastis turi pagrįsti, motyvuoti, tinkamai ir iš anksto apie tai informuoti proceso šalis, suteikti joms galimybę pateikti savo poziciją tiek dėl poreikio peržengti ginčo ribas, tiek dėl naujų aplinkybių vertinimo.

10920.

110Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs ex officio peržengti ginčo ribas, nepakankamai motyvavo ir pagrindė šį savo sprendimą. Vien Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartyje, kuria nuspręsta atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir informuoti šalis apie teisę pateikti rašytinius paaiškinimus dėl teismo ketinimo peržengti ieškinio ribas, išreikštos teismo abejonės, jog ginčo punkte nustatyti reikalavimai galimai nepagrįstai apriboja tiekėjų konkurenciją ir pažeidžia viešųjų pirkimų principus, kadangi tiekėjai neturi galimybės pasiūlyti lygiaverčius šviestuvus, nėra pakankamas pagrindas teismui ex officio spręsti dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis. Ypatingai dėl to, kad perkančiosios organizacijos galimai neteisėtų veiksmų akivaizdumas byloje nėra nustatytas (be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo). Kaip nustatyta iš bylos duomenų, ieškovė nei pretenzijoje, nei ieškinyje nekėlė klausimo dėl pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 18 punkto neteisėtumo. Bylą nagrinėjant iš esmės teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad pirkimo sąlygos jai buvo žinomos, o ji pati nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl ginčo punkto paaiškinimo, nes su tokiais pačiais kausimais jau kreipėsi kitas tiekėjas. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė pirkimo sąlygų neteisėtumo klausimą ex officio ir jas pripažino neteisėtomis bei pirkimą nutraukė.

111Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų

11221.

113Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė 2018 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 32-14-398 atmetė ieškovės pasiūlymus pirkimo II ir III dalims, kaip neatitinkančius pirkimo techninių specifikacijų 18 punkto reikalavimų, nes ieškovės pateikto šviestuvo korpusas yra su grotelėmis (briaunomis).

11422.

115Atsakovės paskelbtų pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 18 punktas nustatė reikalavimą Šviestuvo korpusui - šviestuvo korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai.

11623.

117Ieškovė ieškiniu be kitų reikalavimų prašė panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 13 d. sprendimą atmesti ieškovės Pirkimo II dalies pasiūlymą – 670 301,28 Eur su PVM sumai ir III dalies pasiūlymą – 233 049,63 Eur su PVM sumai ir įpareigoti atsakovę iš naujo atlikti ieškovės Pirkimui pateiktų II ir III dalių pasiūlymų vertinimą bei pripažinti juos tinkamais. Ieškinį ieškovė grindė tuo, kad šviestuvų korpuso dalis, kuri atsakovės neteisingai buvo įvertinta kaip grotelės (briaunos), yra tik dizaino elementas, kuris aptakumui ir nešvarumų kaupimuisi ar eksploatacijai neturi jokios įtakos. Esą dizaino elementas neatlieka jokios techninės funkcijos, nėra grotelės ar šviestuvo korpuso aušinimo elementas. Pasak ieškovės, atsakovės argumentai, jog bet kokio gylio įpjovos turi reikšmę nešvarumų, dulkių, suodžių kaupimuisi, kas gali įtakoti šviestuvo aušinimą, o bet kokie papildomi šviestuvų valymo ar priežiūros darbai reikalautų papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų, yra paremti tik subjektyvia atsakovės nuomone.

11824.

119Atsakovė bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, kad ieškovės siūlomų šviestuvų korpusas yra nelygus, su briaunomis ir net jei ieškovė juos įvardija tik dizaino elementu, neginčytina, jog korpusas yra briaunuotas/su grioveliais, todėl nėra jokios garantijos, jog juose nesikaups įvairaus pobūdžio nešvarumai tokie, kaip dulkės, suodžiai, lapai, paukščių išmatos, kuriuos nuo įvairių briaunuotų paviršių ypač sunku nuplauti ir kurie pareikalaus didelių pastangų ir išteklių atsakovei juos išvalyti. Analogiškos pozicijos apeliantė laikėsi ir apeliaciniame skunde.

12025.

121Apeliacinės instancijos teismui pripažinus jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ex officio sprendė dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, darytina išvada, kad skundžiamu sprendimu liko neišspręstas klausimas dėl ieškovės ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo ieškovės pasiūlymas buvo atmestas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje esančios medžiagos pakanka išspręsti byloje kilusį ginčą dėl to, ar ieškovės pateikti pasiūlymai pirkimo II ir III dalims atitiko pirkimo techninių specifikacijų 18 punkto reikalavimus ir nėra pagrindo bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12226.

123Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Taigi, ieškovai ieškinyje, atsakovas atsiliepime ar priešieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, visus įrodymus, kuriais ketina įrodinėti tas aplinkybes, ir pridėti tuos įrodymus. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Elektros taupymo sprendimai“ turi įrodyti, kad jo pasiūlytas šviestuvo korpusas aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, o atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija turi įrodyti, kad ieškovės pasiūlytas šviestuvo korpusas neatitinka Techninės specifikacijos 18 punkto.

12427.

125Teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje esančiomis ieškovės siūlomų šviestuvų ir atsakovės siekiamų įsigyti šviestuvų nuotraukomis, sprendžia, kad ieškovės siūlomų šviestuvų korpuso paviršiuje yra reljefinis nelygumas (briaunos, įgilėjimas), ir nagrinėjamuoju atveju reikšminga aplinkybė, ar aptartame korpuso paviršiaus nelygume gali/negali kauptis nešvarumai, kurių nuvalymui reikalingos papildomos paslaugos.

12628.

127CPK 182 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių teismo pripažintų visiems žinomomis. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju vertina, kad aplinkybės, jog nelygiame paviršiuje yra žymiai palankesnės sąlygos nešvarumams kauptis, nes esant reljefiniam nelygumui nuosėdos objektyviai užsilaiko, ir kad nuo nelygaus paviršiaus juos yra sunkiau nuvalyti, yra visiems žinomos, todėl atsakovė neturi pareigos šias aplinkybes įrodinėti.

12829.

129Ieškovė į bylą pateikė TestLab LTD“ inžinieriaus V. N. 2018 m. balandžio 19 d. elektroninį laišką, adresuotą ieškovei, kuriame nurodyta, kad jo nuomone, linijinės įpjovos (nelygumai) šviestuvo korpuso viršuje yra tik dizaino elementas ir neatlieka jokios techninės funkcijos ir remiantis jo profesine patirtimi, visas gatvės šviestuvo aliuminio korpusas veikia kaip aušintuvas. Inžinieriaus V. N. manymu, linijinės įpjovos gatvių šviestuvų viršuje yra labai negilios, todėl eksploatuojant šviestuvą jose negalėtų kauptis medžių lapai ar purvas. Ieškovės į bylą pateiktame 2018 m. balandžio 20 d. K. D. el. laiške nurodytos analogiškos aplinkybės, papildant, jog meteorologiniai gamtos reiškiniai – lietus ir vėjas, nuvalys gatvių šviestuvų paviršių. Ieškovė savo teiginius dėl šviestuvo atitikimo Techninės specifikacijos 18 punktui grindžia ir pasiūlytų šviestuvų naudojimo instrukcija, kurioje nurodyta, kad šviestuvas nereikalauja specialaus aptarnavimo, šviestuvo konstrukcija užtikrina tinkamą šviestuvo veikimą visą jo tarnavimo laiką pagal numatytas technines charakteristikas be nuolatinės priežiūros.

13030.

131Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina jos dėstomų aplinkybių, kad ant siūlomų šviestuvų nesikaups nešvarumai ir juos nuvalys lietus ir vėjas, kadangi elektroniniuose laiškuose yra dėstomos tik elektroninių laiškų rašytojų nuomonės, neparemtos jokiais patikimais šaltiniais ar skaičiavimais. Be to, elektroninių laiškų turinio identiškumas verčia abejoti šių įrodymų patikimumu ir nepriklausomumu. Ieškovės siūlomų šviestuvų naudojimo instrukcijoje nurodyta, kad šviestuvas nereikalauja specialaus aptarnavimo, tačiau nepaaiškinta, kokio pobūdžio specialaus aptarnavimo nereikalauja. Šioje instrukcijoje nurodyta informacija nepatvirtina ginčui aktualių aplinkybių dėl nešvarumo nesikaupimo šviestuvo paviršiuje. Kitų byloje įrodymų ieškovė nepateikė.

13231.

133Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis skaidrumo principo, be kita ko, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir joje nurodyta kasacinio teismo bei Teisingumo Teismo praktika).

13432.

135Nagrinėjamu atveju atsakovė 2018 m. sausio 25 d. raštu tiekėjams pateikė atsakymus į užduotus klausimus. Tiekėjai uždavė du klausimus, susijusius su Techninės specifikacijos 18 punktu: „18 punktas, korpusas be griovelių, be kraštų ir briaunų?“ ir „Atidžiai išanalizavę techninę specifikaciją, manome, kad pirkimo dokumentų I, II ir III dalyse 4 priedo 18 punkto LED šviestuvo korpuso reikalavimas „be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai“ yra neaiškus bei dviprasmiškas ir neapibrėžtas jokiais aiškiai kriterijais. Kokiu principu ir kriterijais pirkimo komisija vertins ar siūlomo šviestuvo korpusas atitinka šį reikalavimą? Manome, kad jis yra perteklinis ir prašome patikslinti ar panaikinti šį reikalavimą.“. Atsakovė atsakė, kad korpusas turi būti aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai (pvz. Išorinių radiatorių), kaip aiškiai nurodyta techninės specifikacijos 18 punkte. Atsakovė taip pat paaiškino, kad vertinant pasiūlymą bus atsižvelgta į šviestuvo korpuso konstrukciją, jos ypatumus. Korpusas turi būti aptakus, korpuso elementai (korpuso dizainas) negali turėti įtakos korpuso paviršiuje kauptis suodžiams, dulkėms, lapams ir kt., aptaki forma turi užtikrinti kuo mažesnį pasipriešinimą vėjui. Siekiant atpiginti viso šviestuvo kainą, tiekėjai šviestuvuose naudoja mažiau, bet galingesnių, su didesne „forsuota“ maitinimo srove Led šviestukų, plieninius korpusus su skylėmis, per kurias dulkės patenka į vidų, o galingi LED elementai perkaista ir greičiau sensta, todėl tokių šviestuvų patikimumas kelia abejonių ir perkančiajai organizacijai yra nepriimtini. Planuojant masinį šviestuvų keitimą gatvėse, būtina rinktis praktikoje patikrintus, tinkamo dizaino, šviesos charakteristikų, įrodyto patikimumo ir ilgalaikiam eksploatavimui tinkamus modelius. Reikalavimai šviestuvo korpusui yra nustatyti, atsižvelgiant į bendras šviestuvų raidos tendencijas. Šviestuvai bus naudojami labai ilgą laiką, todėl bet kokie šviestuvų korpuso nelygumai, briaunos ir t.t. turi įtakos šviestuvų eksploatacijai (šviestuvų stabilumo užtikrinimo, valymo ar priežiūros darbai reikalauja papildomų išlaidų). Rinkoje yra pakankamai modernių šviestuvų gamintojų ir tiekėjų, galinčių pasiūlyti reikalavimus atitinkančius LED šviestuvus.

13633.

137Taigi, perkančioji organizacija atsakė į tiekėjų iškeltus klausimus, nei ieškovė, nei kiti tiekėjai neginčijo Techninės specifikacijos 18 punkto, todėl darytina išvada, kad perkančiosios organizacijos tiekėjams buvo aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos. Tai, kad ieškovė suprato pirkimo sąlygas patvirtinto ir teismo posėdžio metu.

13834.

139Kadangi vizualiai akivaizdu, jog ieškovės siūlomų šviestuvų korpuso paviršius yra nelygus (turi linijinius įgilėjimus), o įrodymų, kad šie įgilėjimai neturės jokios įtakos nešvarumų kaupimuisi ir tai nepareikalaus didesnių šviestuvų eksploatacinių išlaidų, ieškovė nepateikė, konstatuojama, kad atsakovė pagrįstai ieškovės pasiūlymą vertino nelygiaverčiu ir pripažino jį neatitinkančiu Techninės specifikacijos 18 punkto reikalavimų.

140Dėl procesinės bylos baigties

14135.

142Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pasinaudojo ex officio teise ir pripažino Techninės specifikacijos 18 punkto sąlygą neteisėta, pirkimą nutraukė bei panaikino atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, todėl šioje dalyje sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškovės ieškinys netenkinamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

14336.

144Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

14537.

146Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė laikoma bylą pralaimėjusias šalimi, todėl jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Atsakovė neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų.

147Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

148Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimo dalį, kuria teismas pripažino atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atviro viešo konkurso būdu vykdomo pirkimo „LED šviestuvų pirkimas“ (pirkimo Nr. 359391) Techninės specifikacijos 18 punkto sąlygas neteisėtomis ir viešąjį pirkimą nutraukė, panaikino atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2018 m. balandžio 13 d. sprendimą atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros taupymo sprendimai“ Pirkimo II dalies pasiūlymą – 670 301,28 Eur su PVM sumai ir III dalies pasiūlymą – 233 049,63 Eur su PVM sumai, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimų netenkinti.

149Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

150Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) panaikinti... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovė atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „LED... 10. 3.... 11. Atsakovė pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.... 12. 4.... 13. Paaiškino, kad ji išsamiai įvertino ieškovės pateiktus įrodymus dėl... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad pagrindinis ginčas kilęs dėl to, ar ieškovės pateikti... 20. Dėl pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkto reikalavimų... 21. Dėl šviestuvų garantijos termino ir šviestukų veikimo laikotarpio teismas,... 22. Teismas pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 18 punkte nustatytus... 23. III.... 24. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 7.... 26. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m.... 27. 7.1.... 28. Teismas, neįssitikinęs perkančiosios organizacijos galimai neteisėto... 29. 7.2.... 30. Nepagrįstai ir nemotyvuotai skundžiamu sprendimu buvo apribota savivaldybės... 31. 7.3.... 32. Pažymi, kad nepaisant konkretaus grotelių tikslo šviestuvo korpuso... 33. 7.4.... 34. Ieškovės į bylą pateiktas „Test Lab“ inžinieriaus V. N. el. laiškas,... 35. 7.5.... 36. Darytina vienareikšmiška išvada, kad tokios grotelės, nepaisant to, ar jos... 37. 7.6.... 38. Apeliantė, ne savitiksliai ir nesiekdama diskrimuoti tam tikrus rinkoje... 39. 7.7.... 40. Neaišku, kokių kompetentingų specialistų ar ekspertų ar specialių tyrimų... 41. 7.8.... 42. Vien tai, kad tam tikri tiekėjai turi prekę iš principo tokią pat... 43. 7.9.... 44. Iš skundžiamo sprendimo lieka neaišku, ar perkančiajai organizacijai,... 45. 7.10.... 46. Sutinkant su teismo išvada, kad ieškovės konkursui ir teismo apžiūrai... 47. 7.11.... 48. Teismas galimai neįsigilino į savivaldybės pateiktų stipriai užterštų... 49. 7.12.... 50. Tai, kad UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ raštas surašytas bylos... 51. 7.13.... 52. Teismų praktikoje pripažįstama, kad draudimas riboti konkurenciją negali... 53. 7.14.... 54. 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-465... 55. 7.15.... 56. Nepagrįsti teismo motyvai, kad techninės specifikacijos 18 punktu esą buvo... 57. 7.16.... 58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų... 59. 7.17.... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų... 61. 7.18.... 62. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, atlikdama pasiūlymų... 63. 7.19.... 64. Pažymi, kad pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Energetikos... 65. 8.... 66. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti... 67. 8.1.... 68. Sutiktina su teismo išvadomis, kad konkurenciją viešuosiuose pirkimuose... 69. 8.2.... 70. Atsakovo argumentai, kad, jo manymu, gamintojai šviestuvų korpusuose naudoja... 71. 8.3.... 72. Apeliantė bylos nagrinėjimo metu bei kartu su skundu pateiktais pavyzdžiais... 73. 8.4.... 74. Iš skunde aprašomo apeliantės subjektyvaus požiūrio į pirkime... 75. 8.5.... 76. Atsakovės teiginiai, kad akivaizdu, jog vizualiai apžiūrėjus ieškovės... 77. 8.6.... 78. Atsakovės teiginiai, kad esą ieškovės siūlomų šviestuvų įsigijimas... 79. 8.7.... 80. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovė, pirkimo... 81. 8.8.... 82. Teismui konstatavus, kad pirkimo techninės specifikacijos 18 punkto nuostatos... 83. Teisėjų kolegija... 84. IV.... 85. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 86. 9.... 87. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 88. 10.... 89. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 90. 11.... 91. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo... 92. 12.... 93. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 94. 13.... 95. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo... 96. 14.... 97. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 98. Dėl ieškinio ribų peržengimo ex officio... 99. 15.... 100. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, kad... 101. 16.... 102. Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartyje, kuria nuspręsta... 103. 17.... 104. Apeliantė skunde kvestionuoja teismo ex officio ieškinio ribų peržengimą... 105. 18.... 106. Remiantis kasacinio teismo praktika, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti... 107. 19.... 108. Pažymėtina, kad kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus... 109. 20.... 110. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju sprendžia, kad pirmosios instancijos... 111. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą kaip... 112. 21.... 113. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė 2018 m. balandžio 13 d. raštu Nr.... 114. 22.... 115. Atsakovės paskelbtų pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 18 punktas... 116. 23.... 117. Ieškovė ieškiniu be kitų reikalavimų prašė panaikinti atsakovės... 118. 24.... 119. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, kad ieškovės siūlomų... 120. 25.... 121. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus jog pirmosios instancijos teismas... 122. 26.... 123. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 124. 27.... 125. Teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje esančiomis ieškovės siūlomų... 126. 28.... 127. CPK 182 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių... 128. 29.... 129. Ieškovė į bylą pateikė TestLab LTD“ inžinieriaus V. N. 2018 m.... 130. 30.... 131. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės į bylą pateikti įrodymai... 132. 31.... 133. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką dėl perkančiosios... 134. 32.... 135. Nagrinėjamu atveju atsakovė 2018 m. sausio 25 d. raštu tiekėjams pateikė... 136. 33.... 137. Taigi, perkančioji organizacija atsakė į tiekėjų iškeltus klausimus, nei... 138. 34.... 139. Kadangi vizualiai akivaizdu, jog ieškovės siūlomų šviestuvų korpuso... 140. Dėl procesinės bylos baigties... 141. 35.... 142. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 143. 36.... 144. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 145. 37.... 146. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 147. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 148. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimo dalį, kuria teismas... 149. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 25 d. sprendimo dalį dėl... 150. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....