Byla 2A-1472/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vladislavai Tumas, Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės atstovams: A. K., V. S., R. J., V. Ž., advokatui Virgilijui Kaupui, dalyvaujant atsakovų UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir AB ,,Miesto energija“ atstovams advokatams Valentinui Mikelėnui, Sauliui Avižai bei Artūrui Stravinskui ir Gabijai Kuncytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-131-178/2011 pagal ieškovų Ukmergės rajono savivaldybės, uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“, uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos energetika“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ dėl turto išreikalavimo, nuosavybės teisės pripažinimo ir atsakovų priešieškinį ieškovui Ukmergės rajono savivaldybei dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo vykdyti ją natūra bei kompensacijos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. priėmė sprendimą Nr. 7-82 nuo 2010 m. gegužės 30 d. nutraukti SP ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Dainavos energetika“ ir UAB ,,Šventupė“ 2001 m. gruodžio 20 d. šilumos ūkių reorganizavimo ir renovacijos sutartį (toliau – Modernizavimo sutartis) dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų. Tarybos sprendimo Nr. 7-82 priede esminiais pažeidimais nustatytos šios aplinkybės:

51. UAB ,,Energijos taupymo centras“ 2000 m. gruodžio 20 d. sutartyje įsipareigojo įsteigti dukterinę įmonę UAB ,,Ukmergės energija“ konkurso tikslų įgyvendinimui. Sutarties šalys įsipareigojo be kitos šalies išankstinio raštiško sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims. UAB ,,Ukmergės energija“ dalyvavimą ūkio subjektų grupėje bei jos veiklą, tiekiant šilumą Klaipėdoje, savivaldybės taryba laiko esminiu sutarties pažeidimu.

62. UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Ukmergės energija“ 2000 m. gruodžio 20 d. sutartimi įsipareigojo be savivaldybės rašytinio sutikimo jokiomis aplinkybėmis neįkeisti, neparduoti ar kitaip neperleisti priimto ir naujai sukurto turto. UAB ,,Ukmergės energija“ sudarytas ilgalaikes paskolų sutartis su AB bankas „Hansabankas“ (bankui įkeičiant materialųjį turtą ir sąskaitą šiame banke) bei UAB ,,E-energija“, UAB ,,E-energija“ sudarytą sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (bankui įkeičiant UAB ,,Ukmergės energija“ akcijas), UAB ,,Šventupė“ išnuomoto turto, perėjusio UAB ,,Ukmergės energija“ nuosavybėn, perdavimą UAB ,,Pramonės energija“ savivaldybės taryba laiko esminiu sutarties pažeidimu.

73. UAB ,,Ukmergės energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį turi teisę keisti šilumos energijos kainą tik pasikeitus dujų, elektros ir vandens kainoms. Taip pat UAB „Ukmergės energija“ sutartimi yra įsipareigojęs, vadovaudamasis geriausia praktika, pagal Investicinį projektą imtis visų reikiamų veiksmų tinkamai finansuoti projektą iki jo užbaigimo. Dėl šios priežasties Ukmergės rajono savivaldybės taryba laiko, kad UAB ,,Ukmergės energija“ dalies pajamų pervedimas UAB ,,Prienų energija“ naudai be Ukmergės rajono savivaldybės sutikimo, UAB „Ukmergės energijos“ nustatyta 25 proc. didesnė šilumos kaina Ukmergės rajono gyventojams negu nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, UAB ,,Ukmergės energija“ atlikta 14,72 mln. Lt investicija vietoje UAB ,,Energijos taupymo centras“ konkursiniame pasiūlyme nurodytų 8,015 mln. Lt investicijų, UAB ,,Ukmergės energija“ teikta derinti papildoma 4,522 mln. Lt investicija, kuri Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pripažinta didinančia kainas ir todėl jos nederinta, yra esminiai sutarties pažeidimai.

82010 m. gegužės 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-113 ,,Dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo Ukmergės rajone“ Ukmergės rajono savivaldybė pavedė savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB ,,Ukmergės šiluma“ nuo 2010 m. gegužės 31 d. vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto, Šventupio gyvenvietei ir Dukstynos kaimo vartotojams, savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB ,,Dainavos energetika“ – Dainavos gyvenvietėje. Taip pat pavedė perimti UAB ,,Miesto energija“ turtą susijusį su šilumos ir karšto vandens tiekimu.

92010 m. birželio 10 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išduotos šilumos tiekimo licencijos UAB ,,Ukmergės šiluma“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ Šventupės gyvenvietės, Šilo katilinės aptarnavimo ir Dainavos gyvenvietės teritorijose.

10Šiuos Ukmergės rajono savivaldybės veiksmus UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ įvertino kaip neteisėtus ir inicijavo teisminius ginčus. Atitinkamų veiksmų ėmėsi ir Ukmergės rajono savivaldybė.

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 12 d. nutartimi sujungė civilines bylas Nr. 2-5827-178/2010 ir Nr. 2-7154-178/2010, paliekant bylai Nr. 2-7154-178/2010 (Nr. 2-131-178/2010). Sujungus minėtas bylas, Ukmergės rajono savivaldybė, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“ tapo ieškovais, o UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ tapo atsakovais.

12Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė:

  1. Išreikalauti iš UAB „Miesto energija“ neteisėto valdymo pagal 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutartį Nr. 1 išnuomotą turtą ir perduoti jį UAB „Ukmergės šiluma“ valdyti ir naudoti kartu su šio turto eksploatacijos dokumentais pagal teismui teikiamą UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto ir išreikalautino turto sąrašą;
  2. Išreikalauti iš UAB „Miesto energija“ neteisėto valdymo pagal 2001 m. sausio 17 d. Turto nuomos sutartį Nr. 3 išnuomotą turtą ir perduoti jį UAB „Dainavos energetika“ valdyti ir naudoti kartu su šio turto eksploatacijos dokumentais pagal teismui teikiamą UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto ir išreikalautino turto sąrašą;
  3. Pripažinti UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir išreikalauti šį turtą iš neteisėto atsakovų valdymo bei perduoti UAB „Ukmergės šiluma“ valdyti ir naudoti kartu su turto eksploatacijos dokumentais pagal teismui teikiamą pripažintino UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybe UAB „Miesto energija“ naujai sukurto ir išreikalautino turto sąrašą;
  4. Pripažinti UAB „Dainavos energetika“ nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, UAB „Dainavos energetika“ sumokėjus 1 (vieną) litą UAB „Miesto energija“, ir išreikalauti šį turtą iš neteisėto atsakovų valdymo bei perduoti UAB „Dainavos energetika“ valdyti ir naudoti kartu su turto eksploatacijos dokumentais pagal teismui teikiamą pripažintino UAB „Dainavos energetika“ nuosavybe UAB „Miesto energija“ naujai sukurto ir išreikalautino turto sąrašą;
  5. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybė, vykdydama Ukmergės rajono tarybos 2000 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 85, su laimėjusia konkursą UAB „Energijos taupymo centras“, kaip investuotoju, bei UAB „Miesto energija“ (tuo metu - UAB „Ukmergės energija“), kaip operatoriumi, 2000 m. gruodžio 20 d. sudarė SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos“ sutartį. Ji pradėta vykdyti 2001 m. sausio mėnesį, kai UAB „Energijos taupymo centras“ įsteigta dukterinė įmonė - UAB „Ukmergės energija“ sudarė turto nuomos sutartis: 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutartį Nr. 1 su SP UAB „Ukmergės šiluma“ (šiuo metu - UAB „Ukmergės šiluma“), 2001 m. sausio 17 d. Turto nuomos sutartį Nr. 3 su UAB „Dainavos energetika“ ir 2001 m. sausio 20 d. Turto nuomos sutartį Nr. 2 su UAB „Šventupė“ (UAB „Šventupė“ yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro) (toliau - Turto nuomos sutartys). Savivaldybė 2009 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (6.17)-18-2119 pasiūlė nutraukti Modernizavimo sutartį šalių susitarimu. Laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio mėnesio iki 2010 m. balandžio mėnesio tarp Savivaldybės ir atsakovų vyko derybos dėl jos nutraukimo prieš terminą. 2010 m. balandžio 20 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.7-82 dėl vienašališko Modernizavimo sutarties nutraukimo, kuriuo nuspręsta nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai ją nutraukti CK 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu (toliau- Sprendimas). Atsakovai atsisakė rajono šilumos ūkio turtą perduoti Savivaldybės įgaliotiems atstovams.

14Turto nuomos sutarčių 9.3.1 punkte nustatyta, kad jos pasibaigia prieš terminą, jei pasibaigia Modernizavimo sutartis, nepriklausomai nuo jos pasibaigimo ar nutraukimo pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad Modernizavimo sutartis vienašališkai nutraukta nuo 2010 m. gegužės 30 d., nuo šios dienos pasibaigė Turto nuomos sutartys. Turto nuomos sutarčių 6.2.3 ir 6.2.4 punktuose nustatytas UAB „Miesto energija“ įsipareigojimas grąžinti išnuomotą turtą. Pagal CK 4.95 straipsnį savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Kadangi Turto nuomos sutartys yra pasibaigusios, UAB „Miesto energija“ neteisėtai valdo minėtomis sutartimis išnuomotą turtą. Dėl šios priežasties minėtas turtas turi būti išreikalautas iš UAB „Miesto energija“ ir perduotas UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“.

15Modernizavimo sutarties 5.2 punkto (b) papunktyje nustatyta, kad pasibaigus turto nuomos terminui pagal Turto nuomos sutartis, visos UAB „Miesto energija“ investicijos ir jų pagalba padaryti šilumos ūkio pagerinimai, modernizavimas, sukurti nauji objektai (ir žemė) pagal atskirą UAB „Miesto energija“ ir ieškovų UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“ susitarimą tampa turto nuomotojų nuosavybė - yra parduodami nuomotojams UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“ už l (vieną) litą. Turto nuomos sutarčių 4.8 punktuose nustatyta, kad visi UAB „Miesto energija“ pagerinimai (tiek atskiriami, tiek neatskiriami), o taip pat prie turto prijungti ar su turtu technologiškai integruoti objektai, nuosavybės teise priklausantys UAB „Miesto energija“, pasibaigus turto nuomai atitenka turto nuomotojams. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai atsisako perduoti Modernizavimo sutarties galiojimu metu pagerintą, naujai sukurtą turtą, UAB „Ukmergės šiluma“ bei UAB „Dainavos energetika“ pripažintinos nuosavybės teisės į šį turtą (CK 1.138 str.) ir jis išreikalautinas iš neteisėto atsakovų valdymo bei perduotinas UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“.

16Atsakovai ieškinio nepripažino. Nurodė, kad Modernizavimo sutartis nutraukta neteisėtai. Ieškovai reiškia reikalavimą dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, t.y. vindikacinį ieškinį (CK 4.95 str.), nors šalis sieja prievoliniai santykiai ir pagal teismų praktiką toks reikalavimas negali būti reiškiamas. Todėl vien dėl šios priežasties ieškinys turi būti atmestas. Ieškovai apskritai nepagrįstai reikalauja, kad iš UAB „Miesto energija“ būtų išreikalautas turtas, kuris nuosavybės teise priklauso UAB „Miesto energija“, t.y. Šventupės katilinė ir katilinė Nr. 3. Šis turtas pagal Modernizavimo sutarties 5.2 punktą nėra investicijos ar jų pagalba padaryti šilumos ūkio pagerinimai. Minėtas turtas buvo įgytas iš UAB „Miesto energija“ nuosavų lėšų. Ieškovai neatskiria bei neidentifikuoja turto kuris įgytas pagal Modernizavimo sutartį, o kuris - kitais pagrindais. Kadangi turto nuomos terminas nėra pasibaigęs, Modernizavimo sutarties 5.2 punkto nuostatos dėl turto perdavimo negali būti taikomos. Už padarytas investicijas atsakovams turi būti atlyginta Modernizavimo sutarties 10.6 punkte nustatyta tvarka, t.y. atsakovams turi būti grąžintos investicijos, o savivaldybė turi perimti vartotojų skolas. Kadangi tai nėra padaryta, ieškovai nepagrįstai reikalauja perduoti turtą.

17Atsakovai priešieškiniu prašė:

181. Pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d. atsakovų ir ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės sudarytos SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališką nutraukimą Savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nuo 2010 m. gegužės 30 d.;

192. Įpareigoti ieškovą Ukmergės rajono savivaldybę vykdyti 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį natūra;

203. Priteisti iš ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės atsakovui UAB „Miesto energija“ 131 172,51 Lt kompensaciją už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d.;

214. Priteisti iš ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės bylinėjimosi išlaidas.

22Nurodė, kad Savivaldybė elgiasi nesąžiningai, nes nuo 2009 m. lapkričio mėn. iki pat Sprendimo priėmimo derėjosi su UAB „Miesto energija” ir UAB „Energijos taupymo centras” dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, tačiau be jokių priežasčių Sprendimu vienašališkai ją nutraukė dėl esminių pažeidimų (CK 6.217 str.). Tokiu būdu buvo pažeistas Modernizavimo sutarties 9.2 punktas, kuris numato šalių pareigą pirmiausia derybomis išspręsti kilusius nesutarimus ir tik nepavykus išspręsti šių klausimų taikiai, imtis kitokių priemonių. Taip buvo šiurkščiai pažeista šalių pareiga bendradarbiauti (CK 6.200 str.). Atsakovai apie Modernizavimo sutarties pažeidimus net nebuvo informuoti, nebuvo nustatytas terminas pažeidimams pašalinti ir todėl neturėjo galimybės pateikti savo argumentų dėl pažeidimų, taip pat juos ištaisyti (CK 6.209, 6.218 str.). Taigi, savivaldybė pažeidė Modernizavimo sutarties nutraukimo dėl vienos iš šalių kaltės tvarką, visiškai nebendradarbiavo su atsakovais, net nesudarė sąlygų derėtis dėl konkrečių jos vykdymo aspektų ir tai sudaro pagrindą jos nutraukimą pripažinti neteisėtu. Pažymėjo, kad savivaldybė Modernizavimo sutarties 4.4.2 p. įsipareigojo kompensuoti savivaldybės ir iš jos biudžeto finansuojamas vartotojų skolas, susidariusias iki Turto nuomos sutarčių sudarymo, tačiau jokia kompensacija nėra sumokėta. Dėl šios priežasties atsakovai mano, kad jiems priteistina 131 172,51 Lt kompensacija už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d.

23Savivaldybė priešieškinio nepripažino. Nurodė, kad įvairios aplinkybės savivaldybei leido padaryti išvadą, jog dėl atsakovų padarytų ir daromų pažeidimų savivaldybė negavo to, ko tikėjosi gauti sudarydama Modernizavimo sutartį. Jos pažeidimai savivaldybei sukėlė ir sukelia sunkius padarinius. Kadangi griežtas prievolių laikymasis yra šios sutarties pagrindinis bruožas, todėl atsakovų padaryti pažeidimai laikytini esminiais. Ukmergės rajono gyventojų interesų apsauga yra viešasis interesas, todėl savivaldybės taryba manė, kad Modernizavimo sutarties tolesnis vykdymas pažeistų teisėtus rajono gyventojų bei savivaldybės interesus, taigi, ir viešąjį interesą.

24II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

25Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 8 d. sprendimu priešieškinį atmetė bei ieškinį tenkino iš dalies:

  1. grąžino UAB „Ukmergės šiluma“ pagal 2001 m. sausio 2 d. Turto nuomos sutartį Nr. 1 išnuomotą turtą kartu su šio turto eksploatacijos dokumentais pagal išnuomoto ir išreikalautino turto sąrašą;
  2. grąžino UAB „Dainavos energetika“ pagal 2001 m. sausio 17 d. Turto nuomos sutartį Nr. 3 išnuomotą turtą kartu su šio turto eksploatacijos dokumentais pagal išnuomoto ir išreikalautino turto sąrašą;
  3. pripažino UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduoti šį turtą UAB „Ukmergės šiluma“ valdyti ir naudoti kartu su turto eksploatacijos dokumentais pagal pripažintino UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybe UAB „Miesto energija“ naujai sukurto ir išreikalautino turto sąrašą;
  4. pripažino UAB „Dainavos energetika“ nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus ir pertvarkymus, o taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduoti šį turtą UAB „Dainavos energetika“ valdyti ir naudoti kartu su turto eksploatacijos dokumentais pagal pripažintino UAB „Dainavos energetika“ nuosavybe UAB „Miesto energija“ naujai sukurto ir išreikalautino turto sąrašą.

26Nurodė, kad Modernizavimo sutarties 2.1 punkte numatyta, kad konkurse nurodytų tikslų įgyvendinimui Ukmergėje investuotojas UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigojo įsteigti dukterinę įmonę UAB „Miesto energija“ (operatorius, tuomet – UAB „Ukmergės energija“). Todėl tikėtina, kad savivaldybė turėjo teisėtą lūkestį, jog operatorius veiks tik Ukmergės šilumos ūkiui tvarkyti. Tačiau iš bylos faktinių duomenų matyti, kad UAB „Miesto energija“ (operatorius) per sutarties galiojimo laikotarpį pradėjo veiklą Klaipėdoje, tapo ne savarankiška įmone Ukmergės rajone, bet viena iš plačiai įvairiuose Lietuvos vietovėse bei užsienyje glaudžiai susijusių šilumos tiekimo veiklą vykdančių grupės įmonių, o investuotojas UAB „Energijos taupymo centras“ savo 100 proc. valdomai Modernizavimo sutarties šalimi nesančiai įmonei UAB „E-energija“ pardavė 80 proc. UAB „Miesto energija“ akcijų, tokiu būdu faktiškai nebetekdamas sprendimo priėmimo teisės, o visus sprendimus, susijusius su Modernizavimo sutarties vykdymu, santykiais su Savivaldybe, atsirado galimybė priimti UAB „E-energija“. Nurodė, kad galima būtų sutikti su atsakovų argumentais, jog Modernizavimo sutarties nuostatos formaliai nenumatė atsakovui draudimo perleisti akcijų, nedraudė verstis kita veikla, tačiau, teismo nuomone, tai nepaneigia sutarties šalių susitarimo ir, juo labiau, savivaldybės teisėto lūkesčio, kad operatoriaus veikla bus susijusi vien (ar bent jau visų pirma) su Šilumos ūkiu, t.y. su tuo, dėl ko apskritai ir buvo kuriamas operatorius. Paminėjo ir tai, kad atsakovai, atsiliepdami ir į kitus savivaldybės argumentus, dažnai nurodo, kad Modernizavimo sutarties nuostatos nedraudžia vienokių ar kitokių veiksmų, pavyzdžiui, imti paskolas, įkeisti turtą, pirkti kitų įmonių akcijas ir pan. Vertino, kad vien tai, kad Modernizavimo sutartis tiesiogiai nedraudžia atlikti vienokius ar kitokius veiksmus, nereiškia, kad galima daryti viską, kas sutartimi neuždrausta, nepriklausomai nuo to, kaip tai gali atsiliepti kitos šalies teisėtiems lūkesčiams, o juo labiau – vartotojams. Atkreipė dėmesį, kad nors Modernizavimo sutartyje tiesiogiai nėra nuostatos, draudžiančios įkeisti turtą, tačiau tokia nuostata imperatyviai buvo nurodyta konkurso nuostatose, nes turto įkeitimo klausimas aktualus sutartinės nuostatos dėl naujai sukurto turto likimo ir jo perdavimo nuomotojams pasibaigus sutarties terminui aspektu. Paskolų gavimas ir atitinkamų palūkanų už jas mokėjimas turi tam tikros įtakos ir šilumos kainoms. Žinant šio klausimo jautrumą visai visuomenei, būtent atsakovams, kurie yra vieninteliai šilumos tiekėjai ir kurių veikla turi įtaką šilumos kainoms, ne tik iš įstatymo, bet ir iš viešojo intereso kyla pareiga aktyviai ir skaidriai bendradarbiauti su kita šalimi, atskleidžiant savo veiklą ir jos įtaką, tiksliai laikytis sudarytų sutarčių ne tik pažodinio teksto, įvertinti ne vien tik savo, bet ir kitos šalies interesą. Tuo tarpu atsakovams pateikus atitinkamus dokumentus savivaldybei 2009 m. gegužės mėn., paaiškėjo kad centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos Trakų rajono vartotojams iš dalies buvo dengiamos UAB „Miesto energija“ lėšomis, kas lemia išvadą, jog buvo subsidijuojami kito rajono vartotojai ir jog buvo pažeisti Ukmergės vartotojų interesai, nors būtent jų interesams buvo įkurta įmonė. Pažymėjo, kad teismo posėdžio metu ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė nurodė ir tai, kad UAB „Miesto energija“ dėl bylinėjimosi su AB „Lietuvos dujos“ dėl neatsiskaitymų neteko galimybės pirkti iš šios bendrovės pigesnes dujas. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, teismas sutiko su Savivaldybės argumentais, kad tokia situacija, kai operatorius nesuteikė aiškaus prioriteto savo veiklai Ukmergėje, tapo kontroliuojama įmone, vertintina kaip Modernizavimo sutarties tikslų įgyvendinimo esminis pažeidimas, o savivaldybė negavo iš jos to, ko tikėjosi. Konstatavo, kad buvo padarytas Modernizavimo sutarties tikslo įgyvendinimo pažeidimas ir kad tas pažeidimas buvo esminis, kas lemia, jog Savivaldybė pagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovais. Papildomai pažymėjo, kad atsakovai nurodė, kad ieškovai nepagrįstai reikalauja perduoti katilinę, kitus statinius Šventupės kaime, nes juos atsakovas įsigijo varžytynėse, taip pat katilinę Nr. 3, kuri nebuvo įtraukta į investicijų grafiką. Tačiau šis turtas yra atsakovų įsigytas galiojant Modernizavimo sutarčiai, faktiškai yra Ukmergės šilumos ūkio dalis, todėl teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad jis vertintinas kaip investicijų pagrindu sukurtas turtas.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

28Atsakovai pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, tarp šalių sudarytos šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališką nutraukimą pripažinti neteisėtu, įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybę minėtą sutartį vykdyti natūra, iš Ukmergės rajono savivaldybės priteisti UAB „Miesto energija“ naudai 131 172,51 Lt kompensaciją už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. Taip pat prašo prijungti prie civilinės bylos papildomus įrodymus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė akivaizdžias teisės taikymo ir įrodymų vertinimo klaidas, pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles, reglamentuojančias sutarties pažeidimą, nutraukimą ir sutarties pažeidimo teisines pasekmes. Konkrečiai nurodo, kad teismas sprendimą grindė tariamu savivaldybės lūkesčiu dėl operatoriaus UAB „Miesto energija“ veiklos vykdymo išimtinai Ukmergės rajono savivaldybėje, tačiau konstatuodamas pažeidimą nenustatė nei tiesiogiai išreikštos sutarties nuostatos, nei numanomos sutarties sąlygos, įtvirtinančios minėtą savivaldybės lūkestį. Atkreipia dėmesį, kad teismas nesiaiškino, kada savivaldybė sužinojo apie atsakovų veiklą kitose savivaldybėse, nevertino aplinkybės, kad savivaldybė apie minėtą atsakovų veiklą sužinojo jau 2003 m. bei neprieštaravo minėtai veiklai. Pažymi, kad teismas, konstatuodamas sutarties pažeidimą, nenustatinėjo, kokią realią žalą patyrė savivaldybė, nevertino aplinkybės, kad pati savivaldybė priima sprendimus dėl šilumos bazinės kainos ir šilumos sudedamųjų dalių, neatsižvelgė į sutarties vykdymo laipsnį ir tikruosius savivaldybės lūkesčius, sutarties nutraukimo motyvus. Be to, teismas nė vieno atsakovų padaryto tariamo sutarties pažeidimo nepripažino esminiu ir tuo nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl CK 6.209 str. aiškinimo ir taikymo. Apeliantų nuomone, nė vienas savivaldybės nurodytas tariamas sutarties pažeidimas negali būti vertinamas kaip esminis. Papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas dėl restitucijos taikymo. Konkrečiai nurodo, kad teismas, net ir nusprendęs buvus pagrindą nutraukti sutartį, privalėjo taikyti imperatyvias CK 6.222 ir 6.145 str. normas dėl restitucijos taikymo, tačiau nei jų, nei sutarties nuostatų teismas netaikė ir įteisino operatoriaus UAB „Miesto energija“ privačiomis lėšomis sukurto turto bei atliktų investicijų turto pagerinimui nusavinimą.

29Ieškovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Šį prašymą grindė iš esmės atkartodami ieškinio ir pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo argumentus. Ieškovų nuomone, teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, o apeliantų teiginiai yra deklaratyvūs, grindžiami prielaidomis.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

32Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 ir 2 d. nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą nepažeisdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ir bylos šalys akcentuoja viešo intereso buvimą, todėl teisėjų kolegija pasisako dėl atsakovų apeliaciniame skunde ir ieškovų atsiliepime pateiktų argumentų ir aplinkybių visumos.

33Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

34Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. nustato, kad aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški, sutarties šalimis esantys, protingi asmenys. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai. Esminiam sutarties pažeidimo konstatavimui yra reikalinga nustatyti bent vieną iš Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 2 d. išvardintų pagrindų: 1) ar nukentėjusioji šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ar negalėjo protingai numatyti tokio rezultato, 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės, 3) prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo, 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiajai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Teismų praktika patvirtina, kad sutarčiai nutraukti pakanka vieno iš nurodytų pagrindų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-534/2008).

35Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka CK 6.217 str. 2 d. nustatytus kriterijus t. y. aplinkybes, kurios yra vertinamojo pobūdžio, nes minėto straipsnio nuostatos neįpareigoja šalių nustatyti sutartyje, o nagrinėjamu atveju sutartyje dėl Ukmergės rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos, konkrečius pažeidimus, kurių nesilaikymas turėtų esminę reikšmę sutarties galiojimui. Tačiau sprendžiant sutarties nutraukimo teisėtumą, svarbu nustatyti, jog sutarties nevykdymo atvejai yra tiek reikšmingi, kad jie pagrindžia sutarties nutraukimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2010).

36Akivaizdu, kad Modernizavimo sutartimi buvo siekiama įgyvendinti tam tikrą kompleksą priemonių, kurios užtikrintų Ukmergės rajono gyventojų interesus gauti kuo pigesnę šilumos energiją bei karštą vandenį ir teisėtą savivaldybės lūkestį vykdyti Šilumos ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas dėl šilumos tiekimo gyventojams.

37Iš 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės ir apeliantų sudarytos sutarties turinio matyti, kad šia sutartimi ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė siekė organizuoti šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės rajono vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, kas ir apibrėžia savivaldybės teisėtą lūkestį. Šiuo tikslu Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2000 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 34 patvirtino SP UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Šventupė“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos konkurso nuostatus, kurie nustatė šilumos tinklų modernizavimo ir renovacijos investuotojo parinkimą Ukmergės rajono šilumos ūkio sutvarkymui ir eksploatacijai. Pagal šiuos nuostatus investuotojas privalėjo modernizuoti, renovuoti ir eksploatuoti SP UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Šventupė“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ šilumos ūkį užtikrindamas optimalų šilumos ūkio funkcionavimą bei garantuoti techniškai tvarkingą jo būklę, investicijų sutarties galiojimui pasibaigus, atnaujinti šilumos energijos generavimo, paskirstymo ir vartojimo įrenginius, statyti naujus; daryti investicijas naujam turtui įsigyti; jokiomis aplinkybėmis neįkeisti, neparduoti ar kitaip perleisti perimto ir naujai sukurto turto; atlikus šilumos ūkio sutvarkymą ir nuomos sutarties galiojimui pasibaigus, parduoti Ukmergės rajono savivaldybei (jos bendrovėms) naujai sukurtą turtą už vieną litą. Konkurso nuostatai taip pat įpareigojo investuotoją paruošti šilumos ūkio vystymo strategiją dėl šilumos ūkio būsimos eksploatacijos ir investicijų į ją, tame tarpe: 1) visiškai automatizuoti ir valdyti iš vieno valdymo centro šilumos ūkio katilines, 2) rekonstruoti šilumos ūkio katilines, pritaikyti jas dirbti kintamo srauto šilumos tinkluose režimui, 3) atlikti vartotojų punktų rekonstrukciją, 4) įrengti visiškai automatizuotus šildymo ir karšto vandens mazgus, 5) likviduoti grupines boilerines ir karšto vandens tinklus iki vartotojų. Savivaldybė nuostatuose nurodė, jog investuotojo siūloma teikiamos šilumos kaina galės būti ne didesnė negu 13,0 ct/kW (be PVM), kuri didinama tik pasikeitus dujų, elektros ir vandens kainoms. UAB ,,Energijos taupymo centras“ savivaldybei 2000 m. rugpjūčio 1 d. pateikė pasiūlymą ir konkursinę medžiagą, kuriais įsipareigojo investuoti 8,01 mln. Lt į Ukmergės miesto, Šventupės ir Dainavos gyvenviečių šilumos ūkio modernizavimą ir renovaciją, darbus pradėti vykdyti 2000 metais ir pabaigti 2005 metais. Nurodė, kad Ukmergės miesto, Šventupės ir Dainavos gyvenviečių šilumos ūkio modernizavimo darbai apims šilumos trasų rekonstrukciją, karšo vandens tiekimo sistemos rekonstrukciją, šilumos punktų rekonstrukciją bei esamų katilinių automatizavimą ir rekonstrukciją. Modernizavimo ir renovacijos projektą bendrovė numatė finansuoti iš tokių šaltinių: 3 mln. Lt ilgalaikių banko paskolų, 2,5 mln. Lt operatoriaus lėšų ir 3,6 mln. Lt įmonės vidinių resursų.

38Taigi nustačius Ukmergės rajono savivaldybės tikslus, kurių buvo siekiama pasirašant Modernizavimo sutartį, tiriama, ar atsakovų konkretūs veiksmai gali būti vertinami kaip esminiai Modernizavimo sutarties pažeidimai, paneigiantys savivaldybės lūkesčius organizuoti Ukmergės rajono gyventojams šilumos ir karšto vandens tiekimą įmanomai žemiausiomis kainomis ir suteikiantys savivaldybei teisę vienašališkai nutraukti Modernizavimo sutartį.

39Dėl įsipareigojimo be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų bei dėl įsipareigojimo neįkeisti, neparduoti ar kitaip neperleisti priimto ir naujai sukurto turto

40Modernizavimo sutarties 11.3 p. (b. l. 69 t. 1) atsakovai UAB „Ukmergės energija“ (šiuo metu įmonės pavadinimas pakeistas į UAB „Miesto energija“) ir UAB „Energijos taupymo centras“ su Ukmergės rajono savivaldybe susitarė, kad nė viena iš sutarties šalių neturi teisės be kitos sutarties šalies išankstinio raštiško sutikimo perleisti visus ar dalį savo įsipareigojimų pagal Modernizavimo sutartį tretiesiems asmenims.

41Visų pirma, iš 2010 m. kovo 15 d. UAB „Miesto energija” akcininkų sąrašo matyti, kad UAB ,,E-energija“ įsigijo UAB ,,Energijos taupymo centro“, o kartu ir UAB ,,Miesto energija“ akcijų (b. l. 179-182 t. 3). Iš 2008 m. rugsėjo 12 d. Ukmergės rajono savivaldybės rašto atsakovams UAB „Miesto energija” ir UAB „Energijos taupymo centras“ (b. l. 102 t. 6), posėdžio protokolo (b. l. 139-141 t. 6) ir kitų byloje esančių dokumentų matyti, kad savivaldybei nebuvo žinoma apie įsipareigojimų pagal Modernizavimo sutartį perleidimą UAB „E-energija“. Juo labiau tokiam veiksmui nebuvo duotas rašytinis Ukmergės rajono savivaldybės leidimas, kurio reikalaujama pagal Modernizavimo sutartį.

422005 m. spalio 26 d. atsakovą kontroliuojanti bendrovė UAB ,,E-energija“ informavo ieškovą Ukmergės rajono savivaldybę apie numatomą atsakovo UAB „Miesto energija“ reorganizavimą, prijungiant prie jo reorganizuojamus trečiuosius asmenis – UAB ,,Prienų energija“ ir UAB ,,Akmenės energija“, kurie po reorganizavimo pasibaigs kaip juridiniai asmenys, ir prašė ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės pritarimo tokiai reorganizacijai. Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. 7-198 nesutiko, kad atsakovas būtų reorganizuotas. Tačiau UAB „E-energija“ nutarė reorganizuoti bendrovę be ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės leidimo, patvirtino reorganizavimo sąlygas ir išspausdino dienraštyje skelbimą apie numatomą reorganizaciją.

43Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė dėl neteisėto reorganizavimo kreipėsi į teismą ir nurodė, kad UAB „E-energija“ pažeidė sutarties 3.1 c punktą, CK 6.204 str. 3 d., sąžiningumo ir sutarties privalomumo principus, prašė uždrausti reorganizuoti UAB ,,Miesto energija“ be raštiško Ukmergės rajono savivaldybės tarybos leidimo. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2006 m. vasario 9 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 21 d. nagrinėdama bylą kasacine tvarka nutartimi konstatavo, kad pagal CK 6.193 str. sutartys turi būti aiškinamos pirmiausia nagrinėjant tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu sutartyje aptariama, kad vieno juridinio asmens reorganizavimas negalimas be kito asmens sutikimo, tai sąlyga dėl reorganizavimo galimumo aiškinama kaip sutartinė nuostata, o ne kaip įstatyminė. Šalių tikrieji ketinimai sudarant ir vykdant sutartį buvo ilgalaikės investicijos į tam tikrą objektą ir rajono šilumos vartotojų aprūpinimo užtikrinimas. Siekiant šių tikslų buvo norima apsaugoti prievoles prisiimantį subjektą nuo pertvarkymų, kurie galėtų kelti grėsmę vykdyti jo ilgalaikius įsipareigojimus. Atsižvelgiant į šias nuostatas turi būti aiškinama šalių sutarties nuostata dėl reorganizavimo vykdymo sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2007). Nežiūrint nepalankių teismų sprendimų, UAB „E-energija“ iš esmės įvykdė įmonės reorganizavimą. Tai patvirtina aplinkybės, jog Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 2007 m. investavo į UAB ,,E-energija“ ir tapo jos akcininku (jam priklauso 23,5 proc. minėtos bendrovės akcijų), o minėta bendrovė tapo holdingine bendrove, per savo valdomas įmones eksploatuojančia ne tik Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkį, bet ir Akmenės, Prienų, Trakų savivaldybių šilumos ūkius. Konkrečiai iš nepriklausomų auditorių ERNST & Young 2008 m. gruodžio 15 d. išvados UAB ,,Miesto energija“ akcininkams ir jos priedų matyti, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. UAB ,,Miesto energija“ valdė 100 procentų UAB ,,Prienų energija“, UAB ,,Akmenės energija“, SIA ,,Vidžemės energija“, 60 procentų OOO ,,Artiomovsk energija“ akcijų (b. l. 34-64 t. 5).

44Šie atsakovų įvykdyti veiksmai yra vertintini kaip atsakovų įsipareigojimo be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pažeidimas. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovai reorganizuodami UAB „Miesto energija“ be savivaldybės raštiško sutikimo pažeidė ne tik įsipareigojimą be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų, bet ir šalių susitarimą vykdyti veiklą tik Ukmergės savivaldybės teritorijoje, kuris sukėlė neigiamų padarinių Ukmergės rajono gyventojams, t. y. šilumos tiekimo ir karšto vandens kainų mažėjimą kitų savivaldybių teritorijose Ukmergės rajono gyventojų sąskaita. Tai patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. sausio 15 d. raštas adresuotas Trakų rajono savivaldybės administracijai, kuriame nurodyta, kad UAB ,,Prienų energija“ 2007 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 34 Trakų rajono gyventojams nustatė mažesnę kainą (21,47 ct už kWh), o UAB ,,Miesto energija“, vienintelė UAB ,,Prienų energija“ akcininkė, įsipareigojo negautas pajamas dengti iš savo įmonės lėšų (b. l. 101 t. 8). Apelianto teiginį, kad UAB ,,Miesto energija” kitų įmonių reikmėms naudojo ne bendrovės lėšas, o tik savo pelną, paneigia Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos šilumos skyriaus 2009 m. spalio 28 d. pažyma Nr. 05-253, kurios 2 lentelės eilutėje Nr. 1.2 ,,Normatyvinis planas” nurodoma, kad atsakovo atliekamoms investicijų Ukmergės rajone išlaidų padengimui yra skiriamas visas normatyvinis pelnas t. y. atsakovo UAB “Miesto energija” pajamų dalies perleidimas kitam šilumos tiekėjui be Ukmergės savivaldybės sutikimo, kas gali būti vertinama netgi kaip atskiras esminis sutarties pažeidimas. Pažymėtina, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 37 str. 3 d. turto, kurio valdymas buvo perimtas, vertė negali būti mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu. Pagal atsakovo 2009 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 321 pateikto UAB ,,Ukmergės šiluma” išnuomoto turto sąrašo duomenis ,,pradinė vertė” nurodyta 14546,95 tūkst. litų, o ,,likutinė vertė” - 4818,5 tūkst. litų (b. l. 47, t. 6). Nurodytos aplinkybės liudija, kad tolesnis sutarties galiojimas sukeltų savivaldybei, kurią įstatymas įpareigoja tinkamai organizuoti šilumos ir karšto vandens tiekimą rajono gyventojams, dar didesnius turtinio pobūdžio praradimus.

45Šiame kontekste yra svarbu konstatuoti, kad yra nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas neįvertino ir nenurodė tikslios teisės normos, kuria remiantis padaryta išvada, jog UAB ,,Miesto energija“ turėjo veikti tik Ukmergės savivaldybės teritorijoje ir kad savivaldybė žinojo ir pritarė UAB ,,Miesto energijos“ vykdomai veiklai kitų savivaldybių teritorijose. Pažymėtina, kad SP UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Šventupė“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartyje tiesiogiai nėra nurodyta, kurioje teritorijoje UAB ,,Energijos taupymo centras“ dukterinė įmonė UAB ,,Miesto energija“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Ukmergės energija“) turi tiekti šilumą ir karštą vandenį. Visgi iš Modernizavimo sutarties turinio matyti, kad UAB ,,Miesto energija“ paslaugų tiekimo teritorija apribota nurodant, kad ji teikia paslaugas tiems vartotojams, kuriems jas tiekė nuomotojas t. y. SP UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Šventupė“, UAB ,,Dainavos energetika“ (sutarties 1.1 p. (d); 2.1 p., 4.2.2 p. (b) ( b. l. 58-70 t. 1). Be to, ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 03-87 UAB ,,Miesto energija“ išduotoje licencijoje Nr. L4-ŠT-1 nurodyta, kad licencija išduota tiekti šilumą Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybė), išskyrus kitose Ukmergės rajono savivaldybės ar VKEKK išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje t. y. išskirtinai tik Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje (b. l. 12 t. 5). Konkurso nuostatai (b. l. 33 t. 2) taip pat aiškiai apibrėžia, kad siekiama renovuoti ir modernizuoti ne ką kitą, o Ukmergės rajono šilumos ūkį. Šią aplinkybę patvirtina ir minėta Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis (3K-3-569/2007), kad įmonės reorganizavimui reikalingas savivaldybės sutikimas. Svarbu yra ir tai, kad byloje nėra duomenų apie Ukmergės rajono savivaldybės raštišką sutikimą atsakovams vykdyti veiklą kitų savivaldybių teritorijose.

46Antra, nagrinėjant klausimą, ar atsakovas pažeidė įsipareigojimą be kitos šalies išankstinio raštiško sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims ir neįkeisti, neparduoti ar kitaip neperleisti priimto ir naujai sukurto turto taip pat yra reikšmingas atsakovo UAB ,,Energijos taupymo centras“ konkursinis pasiūlymas, kuriame jis įsipareigoja neįkeisti, neparduoti ar kitaip neperleisti perimto ir naujai sukurto turto (b. l. 51, 52, t. 6). Savivaldybė ne kartą fiksavo tokio pobūdžio sutarties pažeidimus. Konkrečiai savivaldybės komisija SP UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Šventupė“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties sąlygų vykdymui kontroliuoti savo posėdžiuose svarstė UAB ,,Ukmergės energija“ veiksmus dėl kreipimosi į Valstybinę kainų-energetikos kontrolės komisiją tvirtinti investicinį projektą be savivaldybės pritarimo, dėl atsakovo veiklos vykdymo kitose rajonų savivaldybėse, dėl šilumos ir karšto vandens kainų slėpimo, dėl kitų šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties pažeidimų ir poveikio priemonių (b. l. 64-137, t. 6). Ieškovas kėlė klausimą dėl sutarties keitimo, tikslinimo ir papildymo atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio, pelno mokesčio įstatymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius energetikos įmonių veiklą. Teikiamuose projektuose atsakovams buvo siūloma tobulinti išnuomoto bei investicijų, remontų, pertvarkymų, atsinaujinimų, įgijimo ir kitais pagrindais sukurto turto grąžinimo tvarką, tačiau šiems projektams atsakovas nepritarė (b. l. 113, 168-170, t. 6). Pagal UAB ,,Miesto energija“ nurodytus duomenis konkrečiai matyti, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui yra įkeista: kondensacinis ekonomaizeris, katilinė RK-3, Dainavos katilinės įrengimai ir ratinis traktorius. Šios aplinkybės patvirtina, kad akivaizdžiai buvo pažeistas įsipareigojimas be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Modernizavimo sutartį.

47Taigi atsakovų įsipareigojimo be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų, įsipareigojimo neįkeisti, neparduoti ar kitaip neperleisti priimto ir naujai sukurto turto ir šalių susitarimo vykdyti veiklą tik Ukmergės savivaldybės teritorijoje pažeidimai dėl neigiamų pasekmių Ukmergės rajono gyventojams, kas atitinkamai pažeidžia viešąjį interesą, dėl Modernizavimo sutarties siekių ir savivaldybės lūkesčio Ukmergės rajono gyventojams organizuoti šilumos ir karšto vandens tiekimą įmanomai žemiausiomis kainomis paneigimo yra vertintini kaip esminiai Modernizavimo sutarties pažeidimai.

48Dėl šildymo tiekimo ir karšto vandens kainos

49Vienu iš pagrindinių šilumos ūkio atnaujinimo ir modernizavimo projekto šaltinių buvo numatytas ekonominis efektas gautas sumažinus šiluminės energijos gamybos ir tiekimo vartotojams nuostolius bei pastovių sąnaudų mažėjimas. Buvo planuota, kad pastovios sąnaudos sumažėtų 656 tūkst. litų per metus dėl mažesnių nusidėvėjimo išlaidų ir 587 tūkst. litų per metus dėl darbo užmokesčio, socialinio draudimo bei kitų netiesioginių išlaidų sumažinimo. Atsakovas pateikė savivaldybei skaičiavimus ir įsipareigojimus kasmet sutaupyti ne mažiau kaip 1243 tūkst. litų. Faktinius atsakovo įsipareigojimus dėl nurodytų sąnaudų sumažinimo parodo UAB ,,Miesto energija” pateikti dokumentai lyginant su 2001 m. veiklos ir pastovių sąnaudų projektinį lygį su 2001 m. faktiniu ir vėlesnių metų atitinkamais sąnaudų lygiais. Pavyzdžiui, šių sąnaudų sumažėjimas 2004 m. lyginant su 2003 m. sudarė tik 39,7 tūkst. litų.

50Atsakovas 2009 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 321 savivaldybei pateikė 2010/2012 m. bazinės šilumos kainos skaičiavimo projekto dokumentus. Laikantis atsakovo 2000 metų pasiūlyme nustatytos esminės sutarties sąlygos mažinti sąlyginai pastovias ir veiklos sąnaudas (nepriklausančias nuo kuro kaštų) atsakovas neturėjo viršyti 2003 m. pasiektos 4736 tūkst. litų sąnaudų ribos. Tokiu būdu, UAB ,,Energijos taupymo centras”, pažeisdamas esminę sutarties sąlygą, vietoje sąnaudų mažinimo 1243 tūkst. litų sumai per visą sutarties vykdymo laikotarpį šių sąnaudų nemažino, toks atsakovo siekis 2010/2012 metams tokias sąnaudas papildomai padidinti 1570,7 tūkst. litų neatitinka sutarties esmės ir savivaldybės lūkesčių. Ši aplinkybė paaiškėjo po to, kai UAB ,,Energijos taupymo centras” pateikti dokumentai 2009 m. rudenį buvo išnagrinėti Valstybinėje kainų energetikos kontrolės komisijoje, po kurios sprendimų savivaldybė pradėjo šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties nutraukimo procedūrą.

51Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė kokiu būdu savivaldybė patyrė nuostolius dėl šilumos kainų, nes pati savivaldybė nustatinėjo šilumos kainas. Sutarties 4.2.2 p. (f) (b. l. 59 t. 1) nustatyta, kad Operatorius, nagrinėjamu atveju UAB ,,Miesto energija“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“, įgyja teisę keisti šilumos energijos kainą, pasikeitus dujų, elektros ir vandens kainoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Iš tiesų, kainas nustatinėjo ne UAB ,,Miesto energija“ vienašališkai. Šilumos kainas nustatinėjo Valstybinė kainų ir energetikos komisija ir jos buvo suderintos su savivaldybe (b. l. 180-191, t. 8). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartyje, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nurodė, kad pagal įstatyminį reglamentavimą šilumos ir karšto vandens kainų reglamentavimas nėra priskirtas išimtinai savivaldybėms. VK EKK turi teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos ir karšto vandens kainas tais atvejais jei savivaldybė nepašalina šioje srityje minėtos komisijos nurodytų pažeidimų (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-3360/2010). Visgi UAB „Miesto energija“ 2009 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 321 teikė savivaldybei aprobuoti naują šilumos kainą 24,25 ct/kw be PVM, tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė daugiau kaip 25 proc. mažesnę kainą negu pasiūlė UAB „Miesto energija“. Savivaldybė teismo posėdžio metu nurodė, kad prieš išnuomojant Ukmergės šilumos ūkį atsakovams šilumos tiekimo ir karšto vandens kainos Ukmergės rajone buvo vienos žemiausių atitinkamoje tiekėjų grupėje, tačiau dabar situacija yra pasikeitusi, nes šilumos tiekimo ir karšto vandens kainos yra aukščiausios. Apeliantai šių aplinkybių neginčija. Tačiau žala Ukmergės rajono vartotojams kildinama ne tiek iš šilumos kainų nustatymo kaip atskiro proceso, o iš to, kad Ukmergės rajono vartotojų sąskaita buvo mažinamos kainos kitiems vartotojams, konkrečiai Trakų rajono. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad tokiu atveju, kada subsidijuojami kito rajono vartotojai buvo pažeisti Ukmergės rajono vartotojų teisėti lūkesčiai dėl šilumos ir karšto vandens kainų mažinimo, nes toks pagrindinis tikslas buvo keliamas įkurtai įmonei. Tuo buvo pažeistas viešasis interesas, kuris nepaneigiamai egzistuoja nagrinėjamoje byloje. Visa tai patvirtina teisėjų kolegijos anksčiau padarytas išvadas, kad ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė negavo iš Modernizavimo sutarties to, ko tikėjosi.

52Dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo

53Atsakovai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvardijo kuris iš sutarties pažeidimų buvo esminis ir pagrindžia vienašališką savivaldybės sutarties nutraukimą. Tuo, apeliantų nuomone, teismas nepaisė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Šis argumentas nepagrįstas, nes, kaip yra konstatuota šioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje ir kaip pirmosios instancijos teismas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė skundžiamame sprendime, esminiu sutarties pažeidimu laikytini tęstiniai sutarties pažeidimai, kad būtent pažeidimų sistematiškumas nulemia, kad sutartis buvo pažeista iš esmės ir tai, jog dėl minėtų pažeidimų savivaldybė negavo iš sutarties to, ko tikėjosi. Teisėjų kolegija sutinka su savivaldybės ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad operatoriaus aiškaus prioriteto nesuteikimas savo veiklai Ukmergės savivaldybėje, tapimas kontroliuojama įmone, atsakovo UAB „Miesto energija“ reorganizavimas ir turto įkeitimas be ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės raštiško sutikimo, šilumos tiekimo ir karšto vandens įmanomai žemiausios kainos neužtikrinimas vertintini kaip sutarties dėl šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos esminiai pažeidimai, nes savivaldybė negavo iš sutarties to, ko tikėjosi. Teismas vadovavosi ir atitinkama Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, kad sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, be kita ko ir nutraukti sutartį, jeigu sutarties pažeidimas yra esminis (CK 6.217 str. 1 d.). Sutarties dalinis įvykdymas neeliminuoja jos nutraukimo galimybės, kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusiosios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo yra įtvirtinta ir laikoma adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį – esminį sutarties pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004).

54Apeliantų nuomone, vienašališku Modernizavimo sutarties nutraukimu savivaldybė pažeidė Modernizavimo sutarties 9.2 punktą, kuris numato šalių pareigą pirmiausia derybomis išspręsti kilusius nesutarimus ir tik nepavykus išspręsti šių klausimų taikiai, imtis kitokių priemonių. Taip buvo šiurkščiai pažeista šalių pareiga bendradarbiauti (CK 6.200 str.). Šį apeliantų argumentą paneigia byloje nustatytos aplinkybės. Konkrečiai, susidarius konfliktinei situacijai, ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė bandė ginčą spręsti tomis priemonėmis, kurias numato Modernizavimo sutartis. 2009 m. lapkričio 9 d. Ukmergės rajono savivaldybės meras pasiūlė UAB ,,Energijos taupymo centrui“, vadovaujantis 2000 m. gruodžio 20 d. šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties 10.5.1 p., iki 2010-2011 m. šildymo sezono šią sutartį nutraukti, sutarties nutraukimo sąlygas aptariant šiam tikslui sudarytoje darbo grupėje (b. l. 21, t. 1).

55Atsakydami į šį kreipimąsi UAB ,,Energijos taupymo centras“, UAB ,,Miesto energija“ nurodė, kad nesutinka su savivaldybės pasiūlymu nutraukti minėtą sutartį 10.5.1 p. pagrindu, nes nuo 2000 m. vykdo šilumos ūkio modernizavimo sutartį ir nėra jos pažeidęs (b. l. 49, 50, t. 4).

56Iš 2009 m. gruodžio 15 d. derybinės grupės dėl šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties nutraukimo šalių susitarimu posėdžio protokolo matyti, kad atsakovai įsipareigojo iki 2010 m. sausio 11 d. pateikti sutarties nutraukimo šalių susitarimu sąlygas ir piniginės kompensacijos dydį (b. l. 51-53, t. 4). Vykdant šį įsipareigojimą atsakovai pateikė kompensacijos paskaičiavimą – 31 330 503 Lt sumai (b. l. 54,55, t. 4), savivaldybės siūlomos kompensacijos dydis 5,5 mln. Lt (b. l. 57-59, 61 t. 4). Atsakovai su savivaldybės pasiūlytu kompensacijos dydžiu nesutiko ir faktiškai nutraukė derybas, kas leido savivaldybei padaryti pagrįstą išvadą, jog taikiai nesutarimai tarp Modernizavimo sutarties šalių nebus išspręsti.

57Dėl investicijų už privačias lėšas nusavinimo

58Nėra pagrįstas ir apelianto nurodytas argumentas, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė imperatyvias nuostatas ir įteisino investicijų už privačias lėšas nusavinimą. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo motyvuose pagrįstai nurodė, kad šalių sudarytos sutarties termino pasibaigimo atveju šalys buvo susitarusios, jog visas atsakovų nuomos sutartimis gautas turtas ir naujai investicijų pagrindu sukurtas turtas perduotinas ieškovams už vieną litą. Tačiau nei iš sutarties, nei iš įstatymo nuostatų neišplaukia ieškovų teisė išreikalauti iš atsakovų savivaldybės išnuomotą turtą už vieną litą turto nuomos sutarties terminui nepasibaigus. Turtas, įgytas galiojant šilumos ūkio ir modernizavimo ir renovacijos sutarčiai, yra sudėtinė Ukmergės šilumos ūkio dalis, t. y. nedalus turtas. Jis vertintinas kaip investicijų pagrindu sukurtas turtas. Atsakovas taip pat nurodo, kad šiuo metu neįmanoma atskirti turto, kuris yra savivaldybės, o kuris investuotojo. Pažymėtina, kad šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties 10.6 p. akcentuota, kad UAB ,,Miesto energija“, UAB ,,Energijos taupymo centras“ perduoda turtą su visais pagerinimais, o savivaldybė kompensuoja minėtus pagerinimus. Šalims nesutarus dėl kompensacijos, jos gali kreiptis į teismą. Šalys nepareiškė tokio reikalavimo nagrinėjamoje byloje. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesprendė šio klausimo.

59Dėl 131 172 Lt priteisimo

60Atsakovas UAB ,,Miesto energija” priešieškiniu prašė priteisti iš savivaldybės 131 172 Lt. Šią sumą atsakovas kildino iš Modernizavimo sutarties 4.4.2 p. nuostatų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šis reikalavimas yra susijęs su atsakovo mokėtinu nuomos mokesčiu ir kompensavimu už savivaldybės ir iš jos biudžeto finansuojamų vartotojų skolas nekilnojamojo turto mokesčiu. Pirmosios instancijos teismas minėto reikalavimo netenkino. Šią išvadą grindė tuo, kad teismuose tebevyksta bylos, kuriose nagrinėjamas atsakovų nuomos mokesčio įsiskolinimo UAB „Dainavos energetika“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ klausimas, kas, pirmosios instancijos teismo nuomone, leidžia manyti, jog tose bylose bus nagrinėjamos šioje byloje atsakovų nurodomos aplinkybės. Taip pat nurodė, kad turto nuomos sutarčių 5 p. numatyta, kad atsakovai nekilnojamojo turto mokestį pradeda mokėti tik tada, kai aptariamas vartotojų įsiskolinimas bus padengtas, o atsakovas neįrodė, kad jis sumokėjo ar turės sumokėti nekilnojamojo turto mokestį, nesilaikant šios sąlygos. Apeliaciniame skunde atsakovai nurodo, kad minėta skundžiamo sprendimo dalis yra nepagrįsta, nes teismas nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuris atleistų savivaldybę nuo Modernizavimo sutartyje nurodyto įsipareigojimo vykdymo ar dėl kokių priežasčių minėtas įsipareigojimas nėra vykdytinas. Apeliantų nuomone, teismui nustačius, kad minėtas reikalavimas turėtų būti išspręstas kitose bylose, jis turėjo vadovautis CPK 296 str. 1 d. 4 p. ir minėtą reikalavimą palikti nenagrinėtu, o ne atmesti. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad iš tiesų Ukmergės rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-80-675/2010 pagal UAB „Dainavos energetika“ ieškinį UAB „Miesto energija“ dėl 5 147,94 Lt nuomos mokesčio dalies už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. priteisimo ir Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3491-262/2010 pagal UAB „Ukmergės šiluma“ ieškinį UAB „Miesto energija“ dėl 126 024,57 Lt nuomos mokesčio dalies už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d. priteisimo. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad UAB „Dainavos energetikos“ ieškinys yra patenkintas iš dalies, o UAB „Ukmergės šiluma“ ieškinys yra patenkintas visiškai, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimas yra apskųstas apeliacinės instancijos teismui. Visgi nei iš bylos medžiagos, nei iš apeliacinės instancijos teismo ištirtų aplinkybių nėra galimybės nustatyti nagrinėjamos bylos ir minėtų bylų sąsajumo, nėra galimybės nei patvirtinti, nei paneigti, jog šiose bylose aptariamos aplinkybės yra reikšmingos nagrinėjant atsakovų reikalavimo priteisti 131 172 Lt pagrįstumo klausimą. Taip pat nėra aišku, kuo remiantis pirmosios instancijos teismas atmetė aptariamą atsakovų reikalavimą. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija daro išvadą, jog šioje dalyje yra neatskleista bylos esmė ir jog pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.) Atitinkamai tai lemia, jog Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo dalis, kuria netenkintas atsakovų reikalavimas priteisti 131 172 Lt, naikintina ir šio reikalavimo pagrįstumo klausimas grąžintinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62Teisėjų kolegijai nusprendus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas atsakovų reikalavimas priteisti 131 172 Lt, panaikinti ir grąžinti šio reikalavimo pagrįstumo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo, o kitą sprendimo dalį palikus nepakeistą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliekamas spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 93 straipsnis).

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

64Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas atsakovų reikalavimas priteisti 131 172 Lt, panaikinti ir grąžinti šio reikalavimo pagrįstumo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

65Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. priėmė... 5. 1. UAB ,,Energijos taupymo centras“ 2000 m. gruodžio 20 d. sutartyje... 6. 2. UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Ukmergės energija“ 2000 m.... 7. 3. UAB ,,Ukmergės energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį turi... 8. 2010 m. gegužės 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-113 ,,Dėl... 9. 2010 m. birželio 10 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu... 10. Šiuos Ukmergės rajono savivaldybės veiksmus UAB „Miesto energija“ ir UAB... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 12 d. nutartimi sujungė civilines... 12. Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė:
  1. Išreikalauti iš... 13. Nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybė, vykdydama Ukmergės rajono tarybos... 14. Turto nuomos sutarčių 9.3.1 punkte nustatyta, kad jos pasibaigia prieš... 15. Modernizavimo sutarties 5.2 punkto (b) papunktyje nustatyta, kad pasibaigus... 16. Atsakovai ieškinio nepripažino. Nurodė, kad Modernizavimo sutartis nutraukta... 17. Atsakovai priešieškiniu prašė:... 18. 1. Pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d. atsakovų ir ieškovo... 19. 2. Įpareigoti ieškovą Ukmergės rajono savivaldybę vykdyti 2000 m.... 20. 3. Priteisti iš ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės atsakovui UAB... 21. 4. Priteisti iš ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės bylinėjimosi... 22. Nurodė, kad Savivaldybė elgiasi nesąžiningai, nes nuo 2009 m. lapkričio... 23. Savivaldybė priešieškinio nepripažino. Nurodė, kad įvairios aplinkybės... 24. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 25. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 8 d. sprendimu priešieškinį... 26. Nurodė, kad Modernizavimo sutarties 2.1 punkte numatyta, kad konkurse... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. Atsakovai pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 29. Ieškovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 32. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 ir 2 d. nuostatas bylos nagrinėjimo... 33. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo... 34. Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. nustato, kad aiškinant sutartį pirmiausia... 35. Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti... 36. Akivaizdu, kad Modernizavimo sutartimi buvo siekiama įgyvendinti tam tikrą... 37. Iš 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės ir apeliantų... 38. Taigi nustačius Ukmergės rajono savivaldybės tikslus, kurių buvo siekiama... 39. Dėl įsipareigojimo be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar dalies savo... 40. Modernizavimo sutarties 11.3 p. (b. l. 69 t. 1) atsakovai UAB „Ukmergės... 41. Visų pirma, iš 2010 m. kovo 15 d. UAB „Miesto energija” akcininkų... 42. 2005 m. spalio 26 d. atsakovą kontroliuojanti bendrovė UAB ,,E-energija“... 43. Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė dėl neteisėto reorganizavimo... 44. Šie atsakovų įvykdyti veiksmai yra vertintini kaip atsakovų įsipareigojimo... 45. Šiame kontekste yra svarbu konstatuoti, kad yra nepagrįstas apelianto... 46. Antra, nagrinėjant klausimą, ar atsakovas pažeidė įsipareigojimą be kitos... 47. Taigi atsakovų įsipareigojimo be kitos šalies sutikimo neperleisti visų ar... 48. Dėl šildymo tiekimo ir karšto vandens kainos... 49. Vienu iš pagrindinių šilumos ūkio atnaujinimo ir modernizavimo projekto... 50. Atsakovas 2009 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 321 savivaldybei pateikė... 51. Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė kokiu būdu... 52. Dėl Modernizavimo sutarties nutraukimo... 53. Atsakovai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvardijo kuris iš... 54. Apeliantų nuomone, vienašališku Modernizavimo sutarties nutraukimu... 55. Atsakydami į šį kreipimąsi UAB ,,Energijos taupymo centras“, UAB ,,Miesto... 56. Iš 2009 m. gruodžio 15 d. derybinės grupės dėl šilumos ūkių... 57. Dėl investicijų už privačias lėšas nusavinimo... 58. Nėra pagrįstas ir apelianto nurodytas argumentas, kad pirmosios instancijos... 59. Dėl 131 172 Lt priteisimo... 60. Atsakovas UAB ,,Miesto energija” priešieškiniu prašė priteisti iš... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. Teisėjų kolegijai nusprendus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 64. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo dalį, kuria... 65. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....