Byla 1-1318-843/2013
Dėl chuliganiškų paskatų, o būtent:

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Valinskienė, sekretoriaujant Agnei Grizevičiūtei, dalyvaujant prokurorui Linui Silevičiui, kaltinamiesiems R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R., kaltinamųjų gynėjams advokatams Dmitrij Fomkin, Svetlanai Proninai, Vitalij Burinskij, Daivai Dereškevičienei, Elenai Žilėnienei, Venjamin Dubrovskij, nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams T. M., S. B., Ž. Z., A. P., I. T., nukentėjusiųjų T. M. ir S. B. atstovui advokatui Vidmantui Martyšiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2R. L., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, išsiskyręs, gyv. ( - ) Trakų raj., deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, neteistas;

3M. L., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštesniojo išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, deklaruota gyv. vieta ( - ), Trakų raj., dirba UAB „( - )“, neteistas;

4A. S., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, deklaruota gyv. vieta ten pat, dirba Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinėje, neteistas;

5T. D., a.k. ( - ) gim. ( - ) Marijampolėje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštojo išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Marijampolėje, dirba UAB „( - )“, neteistas;

6O. A., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Vilniuje, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, neteistas;

7A. S., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, teistas 2012-02-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 178 straipsnio 2 dalį 10 MGL bauda, bauda sumokėta 2012-04-23;

8D.S R., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštojo išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), Vilniuje, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Vilniuje, vykdantis individualią veiklą, neteistas;

9kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

10Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

11R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R. pažeidė viešąją tvarką ir nesunkiai sužalojo žmogų dėl chuliganiškų paskatų, o būtent:

12R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R., veikdami kartu, 2011 m. lapkričio 12 d., apie 00.40 val., viešoje vietoje, t. y. sodyboje esančioje pirtyje, ( - ), Vilniuje, įžūliu elgesiu, kilusio konflikto metu, kurį sukėlė R. L., bendrais veiksmais suduodami smūgius rankomis, kojomis, beisbolo lazda bei metaliniu strypu nukentėjusiajam T. M. į įvairias kūno vietas ne mažiau kaip 2 smūgius, tuo padarydami muštinę žaizdą pakaušio dešinėje pusėje, odos nubrozdinimą su poodine kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, nukentėjusiajam S. B. nemažiau 14 smūgių į įvairias kūno vietas, tuo padarydami kraujosruvą su nubrozdinimu kairės akies srityje, kraujosruvą dešinės ausies kaušelyje, kraujosruvas su nubrozdinimais rankose, nugaros dešinėje pusėje, krūtinės ląstos dešinėje pusėje, kraujosruvą dešinio klubo srityje, odos įbrėžimus pilvo sienoje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, taip pat dešiniojo šonkaulio lūžį, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nukentėjusiajam Ž. Z. nemažiau 7 smūgių į galvą, į skruostikaulius ir kitas kūno vietas, tuo padarydami žaizdą ir odos nubrozdinimą su poodine kraujosruva pakaušio kairėje pusėje, odos nubrozdinimus pakaušio kairėje pusėje, poodines kraujosruvas kairės akies apatiniame voke, kairio žando srityje, apatinio žandikaulio krašto projekcijoje kairėje pusėje, veido dešinėje pusėje ties lūpų kampu, kairio žasto apatinio trečdalio vidinio-priekinio paviršių riboje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, nukentėjusiajam A. P. smūgį į dešinę akį ir smilkinį, pastarajam nugriuvus, sudavė du smūgius per galvą, tuo padarydami kraujosruvas kaktoje ir dešinės akies srityje, nubrozdinimą nosies dešinėje pusėje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, nukentėjusiajam T. Š. du smūgius į dešinį šoną ir dešinės kojos čiurną, tuo padarydami dešinės čiurnos sąnario raiščių patempimą, kuris susidarė pakreipus koją per čiurnos sąnarį, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, nukentėjusiajam I. T. smūgį į kairį petį, jam nugriuvus, sudavė vieną smūgį į dešinės kojos kelį, tuo padarydami kraujosruvas kairiame žaste ir dešinėje blauzdoje, dešinio kelio sąnario sumušimą, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą, tokiais savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

13Taip R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte.

14Kaltinamasis O. A. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltę pripažįstantis iš dalies. Paaiškino, kad įvykis buvo 2011-11-11, ( - ) gt. Jis buvo namuose. Jam paskambino M. L. ir pasakė, kad stipriai sumušė jo brolį, paprašė padėti išsiaiškinti. Jie nuvažiavo į vietą su 2-3 mašinom. Ėjo 6-7 palei namą ir jis pro langus pamatė viduje buvusius žmones. Kai šie pamatė, kad jie ateina, kilo sąmyšis ir jie kas ką pagriebė gynybai. Į patalpas jis įėjo vienas iš paskutiniųjų. Prie įėjimo nukentėjusieji stovėjo su pagaliais, žarstekliu, buteliais, kad jie neįeitų į patalpas. Jis pats nieko neturėjo rankose. Ar kiti, ėję su juo, ką nors turėjo, jis nepastebėjo, nes buvo tamsu. Jis visi įsigrūdo į patalpas. Tuomet įvyko apsižodžiavimas ir muštynės. Susidūrimas įvyko jau pirmoje patalpoje. Jam įėjus vienas iš nukentėjusiųjų, o būtent I. T., jau gulėjo ant žemės. Šalia jo nebuvo nei vieno iš atvykusiųjų, nes jau vyko susidūrimas ties antruoju praėjimu. Jam sunku pasakyti, kas su kuo mušėsi ir ar visi mušėsi. Muštynės truko apie 5 minutes. Jam įėjus kažkas bandė jam trenkti buteliu ar pagaliu per galvą, jis atsitraukė atgal. Sudavė ranka 2-3 smūgius, vieną į veidą, kitus į korpusą. Negali pasakyti kam sudavė. Po to viskas nurimo, jie išvažiavo namo. Į sodybą jie įsiveržė tam, kad išsiaiškinti, kodėl buvo sumuštas R. L.. Jo lūpos buvo praskeltos, nesimatė akių, atrodė, kad jį daužė 10 žmonių, buvo suplėšyti jo rūbai, ant veido buvo mėlynės. Negali pasakyti, kodėl išsiaiškinimui reikėjo tiek daug žmonių. Jis norėjo padėti M. L. išsiaiškinti, pažinojo R. L.. Viskas negražiai įvyko, jam sunku vertinti, kas kaltas, o kas ne. Dėl savo smūgių jis apgailestauja ir atsiprašo. Nors atvykusių ir buvusių pirtyje buvo praktiškai po lygiai, vis tik nukentėjo buvę pirtyje, nes jie buvo stipriai išgėrę, be to atvykę kūno sudėjimu buvo stipresni. Kaukių jis nematė, keli žmonės buvo su kepurėmis, tad gal nukentėjusieji supainiojo jas su kaukėmis. Jei jie būtų turėję strypus, tai nukentėjusieji būtų nukentėję labiau. Patalpa buvo nedidelė, joje buvo butelių, stiklinių, vienkartinių indų. Kai vyksta grumtynės, kažkas kažką pastumia, tai gali dužti indai, buteliai. Jis nematė, kad kažkas būtų juos daužęs tyčia, o ir pats to nedarė. Muštynės įvyko todėl, kad juos pasitiko su žarstekliais ir kitais įrankiais.

15Kaltinamasis O. A. 2013-11-13 teisiamajame posėdyje nurodė savo kaltę pripažįstantis pilnai, patvirtino kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes.

16Kaltinamasis R. L. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės nepripažįstantis, o 2013-11-13 teisiamajame posėdyje teigė savo kaltę pripažįstantis pilnai. Kaltinamasis nurodė, kad patvirtina kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes. Paaiškino, kad 2011-11-11 su draugais buvo pirtyje. Tarp P. ir D. kilo konfliktas, užgauliojo D. žmoną. Jis užstojo D. ir konfliktas perėjo tarp jo ir P.. Jis (R. L.) vieną kartą trenkė P. į veidą. Juos išskyrė. Jis ruošėsi namo. Tuomet konfliktas atsinaujino tarp B., M. ir jo. Lauke jis pastūmė P.. T. B. prišoko prie jo ir jie susikibo. B. jį pargriovė, smaugė, todėl jis jam įkando. Tuomet jie visi jį užsipuolė. Kas tai buvo konkrečiai jis nematė. K. jį nutempė toliau prie mašinos. Bet tada pribėgo B., Š., pradėjo spardyti. Po to atvažiavo jo brolis ir jį pasiėmė. T. M. pradėjo jam skambinti. Jie grįžo į pirtį. Kartu atvažiavo visi kaltinamieji. Jiems atvykus įvyko grumtynės, buvo sudavinėjami smūgiai, jis nematė, kas kam sudavė. Įėjęs į pirtį jis pamatė M., kuris jam trenkė per petį. Jis smogė atgal. Smogė du kartus. Neatsimena, ar smūgiavo dar kam nors. Nematė, ar kas nors turėjo metalinius strypus, beisbolo lazdas, kaukių taip pat nematė. Nežino, iš kur įvykio vietoje atsirado beisbolo lazda. Dėl savo veiksmų labai gailisi. Jau pačioje pradžioje dužo kažkas ant stalo, grumtynių metu gal ir buvo daužomi indai, jis to nematė, bet taip galėjo būti.

17Kaltinamasis M. L. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės nepripažįstantis, o 2013-11-13 teisiamajame posėdyje teigė savo kaltę pripažįstantis pilnai. Kaltinamasis nurodė, kad patvirtina kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes. Paaiškino, kad 2011-11-11 jam paskambino brolis R. L. ir pasakė, kad yra stipriai sumuštas. Jis nuvažiavo ir pamatė baisiai atrodantį brolį. Važiuoti aiškintis jie neplanavo, tačiau mašinoje broliui pradėjo skambėti telefonas. Jis atsiliepė ir išgirdo: „Mižniau, ko pabėgai?“. Kai paskambino trečią kartą, jis paklausė, ar jie tikrai nori, kad jis grįžtų. Jam atsakė, kad taip. Jis paskambino draugams, paprašė, kad atvažiuotų ir padėtų pasikalbėti su pirtyje likusiais asmenimis. Atvažiavo visi kaltinamieji. Visi jie žinojo, ko važiuoja į pirtį. Jis sakė, kad jo brolis sumuštas, tad jie važiuoja pašnekėti. Jie nuvažiavo į pirtį. Ten visi jau buvo pasiruošę, laukė jų. Jis neplanavo muštis, važiavo šnekėtis, nes su tais asmenimis jis kartu dirbo 7 metus. Jį suerzino skambinėjimas, tai išvedė iš pusiausvyros. Nematė, ar kas iš jo draugų turėjo kaukes, beisbolo lazdas ar kokius įrankius. Jis pats buvo su kapišonu. Jis su broliu ėjo priekyje, nematė, kas ėjo gale. Atėjus į pirtį jis pasakė, kad tie, kas nemušė brolio, tegu išeina. Prasidėjo muštynės. Jis pats iš karto susirėmė su B., sudavė jam 2-5 smūgius. Tai buvo už kampo, tad negali pasakyti, ką darė kiti, kas su kuo mušėsi. Matė stumdimąsi tarp žmonių. Besistumdant galimai dužo ten buvusios stiklinės. Jis pats nedaužė ir nematė, kad būtų daužomi indai, stiklai. Tyčinio daužymo nebuvo. Darbe jie naudoja juodas megztas kaukes, tačiau jų negalima išnešti už pulko teritorijos. Nežino, kas sudavė vienam nukentėjusiam buteliu per galvą, to nematė.

18Kaltinamasis A. S. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės nepripažįstantis, o 2013-11-13 teisiamajame posėdyje teigė savo kaltę pripažįstantis pilnai. Kaltinamasis nurodė, kad patvirtina kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes. Paaiškino, kad prieš porą metų, rudenį, jis buvo su draugu A. S.. Jam paskambino M. L., paprašė atvažiuoti, pavežti. Jie susitiko kolonėlėje. R. ir M. L. atsisėdo pas juos į mašiną. Jis paklausė, kas atsitiko. Jam pasakė, kad R. stipriai sumušė, kad jie važiuoja į pirtį pasikalbėti. Kai jie atvažiavo ten, matė, kad žmonės buvo pasiruošę, agresyviai nusiteikę. Jis bandė kalbinti, kad nedarytų problemų. M. laikė strypą, o jis bandė iš jo jį atimti. Tuo metu pas jį (A. S.) buvo sugipsuota kairė ranka. Jis smogė P., dar šaukė, kad visi, buvę pirtyje, apsiramintų. Smūgius P. jis sudavė todėl, kad vyko grumtynės, tačiau jis nenorėjo, kad taip nutiktų. R. L. mušėsi su M., M. – su B.. Ką veikė kiti jis neatkreipė dėmesio. Pirtyje buvo visi kaltinamieji. Nematė, kad kas nors būtų buvęs su kaukėmis. Jokių įrankių jis neturėjo, tuo tarpu M. turėjo strypą. Nematė, kad kas nors būtų tyčia daužęs indus, stiklus. Nukentėjusiųjų jis atsiprašė, gailisi, kad taip nutiko.

19Kaltinamasis T. D. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės nepripažįstantis, o 2013-11-13 teisiamajame posėdyje teigė savo kaltę pripažįstantis pilnai. Kaltinamasis nurodė, kad patvirtina kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes. Paaiškino, kad 2011-11-11 nuvažiavo į pirtį, tačiau su niekuo nesimušė, niekam nesudavė. jam paskambino draugai, kad yra problema. Jis nežinojo, kad yra muštynės. Nematė, ką pirtyje veikė kiti. Matė tik tai, kad M. ir R. L. į pirtį įėjo pirmi. Jis įėjo paskutinis ir jau viskas buvo įvykę. Tai truko apie 5 minutes. Į pirtį įėjo visi kaltinamieji. Kaukių, beisbolo lazdų, kokių kitų įrankių jis nematė, nematė ir tai, ar kas trenkė buteliu nukentėjusiam per galvą. Jis nemanė, kad jie mušis, nepritaria tam, tačiau gailisi, kad taip atsitiko, jaučiasi kaltas dėl įvykio. Nukentėjusiųjų nepažinojo, su jais nedirbo. Kaltas yra todėl, kad nesustabdė muštynių.

20Apklausos metu pakartotinai uždavus klausimą kaltinamajam T. D. jis patikslino, kad kaltę pilnai pripažįsta, pritarė kitų kaltinamųjų veiksmams muštynių metu, o nepritaria jų veiksmams dabar.

21Kaltinamasis A. S. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės nepripažįstantis, o 2013-11-13 teisiamajame posėdyje teigė savo kaltę pripažįstantis pilnai. Kaltinamasis nurodė, kad patvirtina kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes. Paaiškino, kad 2011-11-11 buvo su A. S. kavinėje. Paskambino M. L., paprašė pavežti. Jie atvažiavo. Į mašiną įsėdo R. L., kuris buvo labai sumuštas. Jie važiavo į pirtį išsiaiškinti, girdėjo, kad žmonės agresyviai nusiteikę, nuotaikos buvo piktos, nes R. buvo sumuštas. Nematė, kad kas nors būtų buvęs su kaukėmis, beisbolo lazdomis, metaliniais strypais. Nežino iš kur įvykio vietoje atsirado lazda, jis jos nematė. Važiavo O. A., A. S., broliai L., kiti irgi galėjo būti. M. ir R. į pirtį įėjo pirmi. Tada užėjo visi kiti ir prasidėjo muštynės. Jis pats kažkas trenkė ir jis nukrito. Negali konkretizuoti kitų kaltinamųjų suduotų smūgių. Nematė, kad kažkas būtų sudavęs nukentėjusiajam buteliu per galvą. Galimai vykstant grumtynėms sudužo ir kažkas iš butelių, indų. Savo veiksmus vertina blogai, gailisi.

22Kaltinamasis D. R. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės nepripažįstantis, o 2013-11-13 teisiamajame posėdyje teigė savo kaltę pripažįstantis pilnai. Kaltinamasis nurodė, kad patvirtina kaltinamajame akte nurodytas faktines aplinkybes. Paaiškino, kad paskambino M. L. ir pasakė, kad sumušė jo brolį, kad reikia pagalbos. R. L. rodė kelią. Kai iš pradžių jį pamatė, tai išsigando, suprato, kad jį mušė ne vienas. Jie nuvažiavo į pirtį. Važiuojant nuotaikos buvo piktos, nes buvo sumuštas žmogus. Kerštas nebuvo pagrindinis stimulas važiuoti, jie norėjo išsiaiškinti. Strypų, lazdų, kaukių jis nematė. Pirtyje labai greitai įvyko muštynės. Matė gulintį B.. Ėjo į kitą patalpą. Ten stovėjo M. su žarstekliu, bandė neįleisti. Jis (D. R.) trenkė vieną smūgį vienam žmogui į vedą, negali pasakyti kam. M. gavo nuo R.. Kitų kaltinamųjų smūgių konkretizuoti negali, nes nematė. Indai, gėrimų buteliai galimai patys nukrito ir sudužo muštynių metu, kad jie būtų daužomi jis nematė. Nematė, kad besiginančiam būtų trenkta buteliu per galvą. Jokių butelių rankose jis nematė.

23Nukentėjusysis T. M. teisiamajame posėdyje nurodė, kad įvykis buvo išnuomotoje pirtyje, tikslaus adreso nežino. Joje vyko privatus vakarėlis. Jam atvykus pirtyje jau buvo Z., B., D., P., R. L., N.. R. L. yra buvęs jų kuopos pareigūnas. Po pirties, apie 24.00-01.00 val., jie susėdo prie stalo. Jis pamatė, kad tarp R. L. ir E. P. bręsta konfliktas, buvo kalbama pakeltu tonu, bet jis negirdėjo, apie ką, nes buvo 5-6 metrų atstumu nuo jų. Po to pamatė, kaip R. L., paėmęs šampano butelį, bandė jį sudaužyti, tačiau jam nepavyko. Po to R. L. sudavė smūgį priešais sėdėjusiam E. P. į veidą. Jis (T. M.) ir kiti ten buvę juos atitraukė, išskyrė. Kažkas išvedė E. P. į lauką. Šis pasakė, kad važiuoja namo, kažkas turėjo atvažiuoti jo pasiimti. Tuo metu jis (T. M.) užėjo į pirtį paklausti, kodėl įvyko konfliktas. Ten stovėjo R. L., A. N. ir dar kažkas. Išgirdo, kaip kažkas iš ten esančių pasakė: „Davai, davai, jei ką, mes už tave“. Jis paklausė R. L., kas atsitiko. Šis atsakė, kad E. P. jam ištepė marškinėlius. Jis (T. M.) jam pasakė, kad pirmadienį jie nupirks jam marškinėlius, tačiau R. L. buvo nė motais. Nukentėjusysis išėjo į lauką parūkyti. Matė, kaip iš pirties išbėgo R. L. ir pradėjo daužyti E. P., kuris net nesigynė, tik užsidengė galvą rankomis. Jie pradėjo juos skirti. Tuomet R. L. susikibo su T. Š., vėliau vėl daužė E. P., įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais išėjusį iš pirties ir jį raminusį S. B., mušėsi su juo, įkando. Jie juos išskyrė. Jis (T. M.) ant žemės rado R. L. telefoną, nunešė jį jam, o šis pasakė, kad jis jį pavogė, pradėjo jį įžeidinėti necenzūriniais žodžiais ir jie susikibo rankomis. Kažkas nuplėšė nuo jo R. L.. Po to jis pamatė, kad R. jau guli ant žemės su S. B. ir mušasi. K. ir N. nuvedė R. L. į šalį. Z. buvo pasipiktinęs. Išeidamas R. L. pasakė, kad jiems visiems bus šakės, kad atvažiuos „smaugliai“, ir nuėjo miško link. Po kiek laiko jis paskambino R. L., paprašė jo normaliai pasikalbėti, į ką buvo atsakyta, kad jis imtų kryžių ir melstųsi. Po šio įvykio pirtyje buvo likę apie 9 žmones (T., B., B., P., M., Z., A., B., A.), tačiau tebuvo vienas automobilis. Jis paaiškino visiems, kas gali nutikti, kad visi į vieną mašiną netilps. B. pasakė, kad paskambins savo merginai, kad atvažiuotų jų paimti. Jie pradėjo tvarkyti pirtį, dėtis daiktus. Viskas vyko labai greitai, apie 15 min. Tuomet kažkas sušuko, kad atvažiuoja mašinos. Pasigirdo duslus smūgis į duris. Jis atsisuko ir pamatė daugybę žmonių, kurie iš karto nekalbėdami pradėjo daužyti buvusius kartu su juo. Kai kurie iš atvykusių buvo su kaukėmis, vienas turėjo beisbolo lazdą, kitas – metalinį strypą, tačiau negali pasakyti, kas konkrečiai. Visi jie buvo nusiteikę agresyviai. Prie durų stovėjo A. S., šalia jo berods buvo O. A., asmuo su kauke, gale buvo M. L., kuris dėjosi odines pirštines, dešiniau stovėjo R. L.. L. sakė kartu atvykusiems: „Muškit, muškit“. Jis (T. M.) traukėsi atgal sienos link. Atvykę asmenys ėjo link jo. Tai buvo A. S., kuris sakė: „Trenksi – lėksi iš darbo“, O. A., asmuo su kauke, M. L., R. L.. Šalia stalo buvo žarsteklis. Jis (T. M.) jį pagriebė gynybai, tačiau nesudavė juo nei vieno smūgio. Jis pradėjo šaukti, kad R. L. neteisus, kad jie pasikalbėtų. Tai kartojo tris kart, tačiau jie vis tiek visus daužė. R. L. trenkė jam ranka į dešinę galvos sritį. Jis užsidengė veidą. Apalink jį iš visų pusių buvo daužoma. Jam nukritus ant žemės daug žmonių daužė jį kojomis. Galiausiai buvo smūgis kažkuo kietu, jam praskėlė galvą. Pagal randą sprendžia, kad smūgiuota buvo ne buteliu, o galimai žarstekliu. Po to jie išėjo. Jis atsikėlė, iškvietė greitąją pagalbą. Patalpoje buvo daug visokių šukių – indų, butelių, buvo sulaužytas plastmasinis indas dušo kabinoje, iki tol jų nebuvo, kas sudaužė jis nematė. Dėl kokių priežasčių kilo konfliktas niekas iš jų iki šiol nežino.

24Nukentėjusysis S. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 buvo organizuota kuopos kolektyvo vakaronė. Jis buvo pakviestas ten dalyvauti. Atvyko apie 18.00 val. su M., P.. Jau beveik visi buvo susirinkę. Iš viso buvo apie 20 žmonių, tarp jų Z., T., B., T., S., K.. Visi buvo stipriai išgėrę, jis taip pat, tik T. M. buvo blaivas. Jis (S. B.) būdamas viduje išgirdo sambrūzdį. Išėjo į lauką ir pamatė, kaip R. L. bėga link E. P. ir suduoda jam smūgius į galvos sritį. E. P. nesigynė. R. L. buvo stipriai neblaivus. Tuo metu lauke dar buvo K., D., Š.. K. atitraukė R. L.. Jis (S. B.) paklausė, kam to reikia. R. L. pradėjo reikšti nukentėjusiajam agresiją. Tarp jų įvyko konfliktas. Rolandas pribėgo prie jo ir sudavė kumščiu į kairę akį. Jie susikibo, atsidūrė ant žemės. Jis (S. B.) pajuto skausmą antakyje, R. L. jam įkando. Jis pradėjo stumti jį nuo savęs. Prie namelio R. L. konfliktavo jau su M.. Jis pribėgo ir pargriovė R. L.. Kažkas jį atitraukė nuo jo. N. ir K. nusivedė R. L. toliau. Jis pats nuėjo plautis antakio. T. M. pasiūlė važiuoti namo. Jie pradėjo krautis daiktus, tvarkytis. Neužilgo jis išgirdo transporto priemonės garsus, pamatė šviesas. Išeidinėjo į koridorių pažiūrėti ir išgirdo smūgius į duris. Viskas įvyko labai greitai. Jie įbėgi ir neužilgo išbėgo. Po įvykio jis atsikėlė, pradėjo skaudėti šoną, suktis galva. Aplink buvo betvarkė, išmėtytos kėdės. Jis užlipo į antrą aukštą, turbūt prarado sąmonę. Jį pažadino tik greitojoje.

25Nukentėjusysis A. P. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 jis atvažiavo į pirtį, šventė su kuopos pareigūnais, sėdėjo, išgėrinėjo alkoholį. Buvo apie 20 žmonių. Konflikto, kuris vėliau persikėlė į lauką, pradžios jis nematė, kas kiek sudavė smūgių negali pasakyti. Iš kitų kalbų suprato, kad konfliktas įvyko tarp R. L. ir E. P.. Vėliau matė lauke ant žemės gulinčius R. L. ir S. B., L. įkando B.. Jiems atitraukus L. šis pradėjo konfliktuoti su M.. Po pirmos įvykių dalies, kai išvažiavo R. L., valandos bėgyje jie laukė mašinos, kuri turėjo atvažiuoti jų pasiimti. Jis sėdėjo prie stalo. Kažkas pasakė, kad atvažiavo mašina. Jis pradėjo keltis. Įbėgo žmonės. Pirmas iš koridoriaus į salę įėjo A. S.. Kartu su juo įėjo ir M. bei R. L.. Jis (A. P.) atsistojo nuo stalo ir gavo du smūgius kumščiu į veido sritį. Jam smūgiavo žmogus su kauke. Jo atpažinti jis negali. Įrankių šis neturėjo. Asmuo buvo žemesnis už jį, maždaug 175 cm ūgio, atletiško kūno sudėjimo, apsirengęs juodai. Iš viso jis nukentėjusiajam sudavė 4 smūgius į veido sritį. Atsipeikėjęs pamatė T. M.. Jis buvo netoli durų, sumuštas, iš pakaušio bėgo kraujas. Daugiau negali pasakyti, ką matė. Sumušti taip pat buvo Z., T., B., Š., aplink matėsi šukės. Indų jis nesivežė, apie juos nieko nežino. Sugadinto plastmasinio indo nematė. Pirtyje pašalinių asmenų nebuvo. Pagarsinus nukentėjusiojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b. l. 113), jis nurodė, kad nedavė parodymų apie žmones su kaukėmis dėl neoficialaus aukšto pareigūno nurodymo.

26Nukentėjusysis Ž. Z. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 su kuopa išsinuomojo sodybą-pirtį ( - ). Atvyko ten vakare, visi sėdėjo, šurmuliavo. Po to pamatė R. L. ir E. P., kurie buvo atsistoję ir susikibę iš abiejų stalo pusių. Dėl ko įvyko konfliktas jis negirdėjo. R. sudavė E. į veidą, smūgių buvo 4-5. Jie šoko jų skirti. Jis apsikabino E. ir jį laikė. R. išėjo iš patalpos, o jis paleido E.. Šis susirinko savo daiktus. Po kiek laiko jis (Ž. Z.) išėjo į lauką parūkyti. Ten pamatė kažkokį sambrūzdį. S. B. buvo prakastas antakis, bėgo kraujas. Jis nesuprato, kas vyksta. Pasirodo R. L. vėl puolė E. P., o kiti asmenys bandė juos išskirti. Po to R. L. išvažiavo. T. M. likusiems pasiūlė aptvarkyti patalpas ir važiuoti namo. Tuo metu buvo likę B., Š., T., M., B.. Tvarkymosi metu jis išgirdo didelį triukšmą. Stovėjo priekyje stalo. Į patalpas įbėgo vyrukai. Iš visų jų buvo apie 7. Prie durų stovėjo du asmenys su kaukėmis, pro jas matėsi tik burna ir akys, iš dešinės stovėjo R. ir M. L., A. S. stovėjo iš kairės. Kitų įvardyti negali. Pas vieną iš asmenų su kauke buvo metalinis strypas. Daugiau jokių įrankių nematė. Iš kur atsirado lazda jis nematė, iš jų niekas beisbolo lazdos tikrai neturėjo. Prie A. S. stovėjęs asmuo su kauke buvo kiek žemesnis už jį, gal 173 cm ūgio, nelabai atletiškas, tamsiai apsirengęs. Kito asmens su kauke jis neįsidėmėjo. Į patalpas visi jie įbėgo kartu. Jie nugriovė stovintį I. T., mušė jį. Kas konkrečiai tai darė negali pasakyti. Po to jis tik atsimena, kad guli, o kažkas jo klausia, ar gyvas. Kas jam smūgiavo negali pasakyti, greičiausiai prarado sąmonę. Jam buvo sumušta kairė veido pusė, pramuštas pakaušis. M. marškinėliai buvo kruvini, B. sėdėjo ant suoliuko sukniubęs, P. buvo sužalotas veidas, T. šlubavo. Jis (Ž. Z.) sunkiai orientavosi, atsimena kai jau buvo ligoninėje. Kitą dieną į įvykio vietą atvažiavo šeimininkas, buvo sudaužytų daiktų. Negali pasakyti, ar kažkas iš jų buvo atsivežęs savo indų, vakarėlyje buvo naudojami vienkartiniai indai.

27Nukentėjusysis I. T. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2011-11-11jie su bendradarbiais buvo išnuomoję sodybą, jos adreso nežino. Susirinko pasėdėti. Nežino, nuo ko viskas prasidėjo, nes buvo laike. R. L. susikivirčijo su E. P.. Po to viskas persimetė į lauką. R. L. puolė ant S. B., kuris atitraukinėjo E. ir klausė, kam to reikia. Po to sakė, kad šis pradėjo rėkti, kad jam įkando į akį, pas jį buvo prakąstas antakis. Po to R. L. persimetė ant T. M.. N. ir K. R. L. išvedė. Po šių įvykių žmonės pradėjo skirstytis, važiuoti namo, jie tvarkė patalpas. Jis nuėjo plauti rankų. Eidamas link kriauklės iš kairės pusės pamatė, kad bėga M. L. su beisbolo lazda, o už jo – A. S.. M. L. smogė jam beisbolo lazda per kairį petį. Jis nugriuvo duše. Tuomet M. L. jam smogė lazda per kojas. Lazdą laikė abiem rankomis. Jis nugriuvęs užsidengė rankomis galvą ir gavo 2-3 smūgius per šonkaulius. Daugiau nieko nematė. Girdėjo dūžius. Po to viskas nutilo. Kai atsipeikėjo, pamatė S. B. prie kriauklės, salėje matė M. su kruvinais marškinėliais, jam iš galvos bėgo kraujas. Z. buvo ištinęs. P. taip pat buvo su patinusiu veidu. B. taip pat buvo sužalotas, buvo prakastas antakis, jis laikėsi už šono. Po to jie skambino policijai, greitajai. Kaukių jis nematė. Pagarsinus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (t. 1, b. l. 131-132) nurodė, kad jis pats matė atvykusius du asmenis, tačiau iš triukšmo suprato, kad buvo daugiau. Kad patekti į dušą reikia išeiti iš salės. Nepastebėjo, kad po pirmų įvykių R. L. būtų sumuštas. Po įvykio viskas buvo nusiaubta, kraujo bala, indai sudaužyti.

28Liudytojas E. P. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 sodyboje prie miško, adreso nežino, turėjo įvykti bendradarbių vakaras. Apie 22.30 val. G. D. nepatiko, kad jis vaikščiojo be marškinėlių. Kilo žodinis konfliktas, po kurio G. D. gal būt pasiskundė R. L.. Su pastaruoju viduje, pirtyje įvyko konfliktas, buvo nedidelis susistumdymas. Nieks jų nebandė skirti. Po to jis (liudytojas) susiruošė namo, tačiau lauke jį užpuolė R. L.. E. P. bandė gintis, parkrito ant žemės, sulaukė R. L. smūgių rankomis į galvą, kaklą, nugarą, parkrito ant žemės ir buvo spardomas. Juos bandė skirti. Po to jis atsikėlė ir išvyko. Nežino, ar konfliktas tęsėsi toliau. Visi buvo vidutiniškai išgėrę, tik T. M. negėrė. Dėl šio įvykio jis niekam pretenzijų neturi.

29Liudytojas G. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011 m. rudenį pirtyje už Riešės, adreso nežino, buvo bendradarbių pasisėdėjimas. Susirinkimo gal 20 žmonių. Iš pradžių viskas buvo gerai. Vėliau įvyko konfliktas tarp R. L. ir E. P.. Salėje jie buvo susikibę ir nukritę ant grindų. Kiti bandė juos skirti, išskyrė. Po to konfliktas tęsėsi lauke. R. L. vėl ėmė su kažkuo konfliktuot, su kažkuo gulėjo ant žemės, jie skyrė jį su T. M.. Nežino, ar buvo suduoti smūgiai. Viską pamena tik protarpiais. Po visų šių įvykių R. L. kažkas išvežė. Tuomet jie skirstėsi. Po to R. L. atvažiavo su broliu ir draugais. Jis (G. B.) buvo prie įėjimo, koridoriuje, šalia stovėjo Ž. Z.. Kiti buvo viduje, o būtent T. M., A. P., T. Š., I. T., S. B.. Liudytojas matė į vidų įlekiančius 4-5 vyrus. Matė M. L., asmenį su kauke. Vienas iš atvykusių turėjo pagalį, kitas – strypą. M. L. nieko rankose neturėjo. Jis jo paklausė, ar jis mušė R. L.. Jis atsakė, kad ne. Tada M. L. išstūmė jį į lauką ir pasakė kitiems atvykusiems jo neliesti. T. Š. taip pat išstūmė į lauką. Jie abu pasitraukė į šoną. Iš pirties vidaus girdėjosi šūksniai. Po šio įvykio jis išvažiavo. Jo atvažiavo paimti draugė. Jam išvažiuojant asmenys iš vidaus dar nebuvo išėję. Teisiamojo posėdžio metu buvo balsu perskaityti liudytojo G. B. duoti parodymai (t. 2, b. l. 45), kuriuos liudytojas patvirtino. Taip pat nurodė, kad kaukės buvo tamsios spalvos.

30Liudytojas A. N. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad metų ir vietos nepamena, buvo ruduo. Pirtyje įvyko konfliktas tarp kelių asmenų. Jie atvažiavo į pirtį švęsti kuopos šventės. Ten buvo visi nukentėjusieji, R. L., K., Š., dar keli. Po pirties, kai jis nuėjo į dušą antrame aukšte, išgirdo lauke konfliktą. Išėjo į lauką ir pamatė kaip R. L. spardo žmonės. Negali pasakyti, kiek jų buvo, gal daugiau nei 3-4. Konflikto priežasties negali pasakyti. Jis su K. nutraukė tuos žmones nuo R. L.. R. K. patraukė T. M., o jis – S. B.. R. gulėjo ant žemės, jam bėgo kraujas. neatkreipė dėmesio, ar buvo sumušti ir T. M. bei S. B.. Pas R. L. buvo sumušimai ant veido. R. K. su R. patraukė link ežero. Jis pats nuėjo į pirtį susirinkti daiktų. Nuėjo link mašinų, įsisodino R. ir išvažiavo.

31Liudytojas G. D. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad datos nepamena, prieš porą metų. Įvykis buvo pirtyje Gulbinuose. Jis apsižodžiavo su E. P.. Prie jo priėjo R. L., paklausė kas įvyko. Tada R. apsižodžiavo su E. P.. Po to jis (G. D.) išėjo į lauką parūkyti. Kai grįžo prie pirties jau vyko muštynės. Ant žemės gulėjo R. L. ir S. B., jie voliojosi. Jis padėjo juos atitraukti. Po to R. L. nuėjo į miško pusę. Kas pradėjo muštynes jis negali pasakyti, neatsimena, ar jose dar kažkas dalyvavo. Matė tik susikibusius R. L. ir S. B..

32Nukentėjusysis T. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-11-11, penktadienį, vakare kartu su bendradarbiais išsinuomavo pirtį, ( - ), Vilniuje. Susirinko šiaip be progos, tiesiog pabūti su kolektyvu. Iš pradžių buvo gal apie 20 žmonių, vėliau daugelis išvažiavo namo. Tiksliai pasakyti jis negali, gal apie 22.00 val. sėdint prie stalo, tarp R. L. ir E. P. įvyko konfliktas. Dėl ko kilo konfliktas jis nežino, tačiau matė, kad jie susikibo ir pradėjo stumdytis, ir jis su kažkuo juos išskyrė. Po kurio laiko R. išėjo į lauką ir ten vėl konfliktavo gal dar su keliais žmonėmis. Tuomet R. L. kažkas iš kolegų nuvežė namo. Po šio incidento daugelis išvažiavo namo, liko jis, I. T., A. P., Ž. Z., T. M., S. B.. Praėjus maždaug valandai, kai jis sėdėjo prie stalo, išgirdo bėgančių žmonių garsą, kažkokį šurmulį. Atsisukęs jis pamatė, kad atsidarė durys ir į patalpą įsiveržė būrys žmonių. Jis atpažino R. L., M. L.. Ten dar buvo daug žmonių, maždaug apie 10. L. buvo be kaukių, kiti buvo su juodomis kaukėmis. Ar jie turėjo kažką rankose, jis nepastebėjo. Jie labai greit įsiveržė į patalpą ir ėmė visus mušti. Buvo stiprus šurmulys, smūgiai. Jis gavo stiprų smūgį į dešinį šoną. Jis nukrito ant grindų ir dar gavo vieną smūgį į dešinę kojos čiurną. Tuomet išgirdo, kad kažkuris iš vyrų sušuko „kas neturėjo konflikto su R., išeikit“ ir jis išėjo iš patalpos į lauką. Jis greitai užėjo už namo. Po poros minučių visa grupė išbėgo ir išgirdo užsidarančių automobilio durelių garsą. Pagal nuvažiuojančių automobilių garsą jis mano, kad galėjo būti 2-3 automobiliai. Grįžęs į salę pamatė, kad vaikinai stipriai sumušti, praskeltom galvom, kruvinais rūbais. Alpink buvo daug butelių šukių. Jam buvo sumuštas dešinysis šonas ir koja. Vėliau jis sužinojo, kad tarp tų vaikinų buvo ir A., tačiau jo nepažįsta (t. 1, b.l. 122).

33Liudytojas A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-11-11, penktadienį, vakare su žmona buvo namuose. Jis nežino kelintą valandą tiksliai jam paskambino M. L. ir paprašė atvažiuoti į degalinę „Neste“, sakė, kad jam reikia pagalbos. Jis buvo truputį išgėręs alaus, todėl negalėjo vairuoti. Jis paprašė žmonos ir jai sutikus pradėjo ruoštis. Kadangi žmona labai ilgai ruošėsi, nuvažiavus į sutartą vietą jis pamatė, kad M. ir keli jo draugai jau buvo grįžę. Jis sužinojo, kad jų kuopos kolegos labai stipriai sumušė R.. Tada M. pasikvietė draugus ir nuvažiavo į tą pirtį, kažkur ( - ) g., Vilniuje, pasikalbėti. Kai jis atvažiavo į degalinę, R. jau nebuvo, dalis žmonių jau buvo išvažiavę namo. Jis susitiko tik su M. L., D. R. ir O. A., bei dar kažkokiu vaikinu, kurio nepažįsta. Jis sužinojo, kad toje pirtyje įvyko konfliktas, kad vyrai tarpusavyje susimušė. Taip pat jam pasakė, kad buvusieji pirtyje buvo agresyviai nusiteikę, rankose laikė metalinius strypus, butelius (t. 2, b.l. 8-9).

34Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-11-11, penktadienį, vakare kartu su bendradarbiais išsinuomavo pirtį, ( - ), Vilniuje. Su jais buvo R. L.. Apie 22.00-23.00 val. būdamas pirtyje išgirdo stumdomų stalų ir suolų garsą salėje. Išėjęs pažiūrėti pamatė, kad įvyko kažkoks konfliktas ir kolegos skyrė R. L. ir E. P.. Jis nuėjo prie kriauklės, kur atėjo R. ir pasakė, kad E. jam suplėšė marškinius. Jis pasakė R., kad ruoštųsi važiuoti namo. Jis nuėjo į viršų rengtis, išgirdo triukšmą lauke. Jis išgirdo rėkiant S. B., ką jis rėkė, jis neatsimena. Jis išėjo į lauką ir pamatė, kad R. stovi 3-4 metrus kairiau nuo durų, o S. B. stovi toliau, o kažkas stovi šalia jo ir jį ramina. Netrukus S. labai greitai priėjo prie R. ir iškart jie susimušė. Jie smūgiavo vienas kitam ir nukrito. R. buvo apačioje, o S. iš viršaus. Jie puolė juos skirti ir išgirdo, kad S. rėkia, kad jam įkando. Išskyrę juos, jie vis tiek vienas ant kito rėkė. Tada T. M. ant žemės rado telefoną. Supratęs, kad tai R. telefonas, jis priėjo prie jo ir atidavė telefoną. Atiduodamas jis nevykusiai pajuokavo „kol tu ten gulėjai, aš tave apvogiau“ ir tada tarp T. ir R. įvyko žodinis konfliktas. Jis priėjo prie T.ir pasakė, kad baigtų, nes jie jau išvažiuoja. Jis T. M. nuvedė į šalį ir apramino. Jie nuėjo prie pastato. R. ir S. B. vis dar šūkavo vienas ant kito. Jis kartu su T.vėl priėjo prie R.. Tada staiga S. B. pribėgo prie R. ir ėmė jį smūgiuoti. R. nukrito, o S. jį toliau smūgiavo, kažkas dar irgi mušė R.. Jis pamatė kaip T. pribėgo prie R. sudavė du smūgius į galvos sritį. Jis pradėjo traukti T. ir pamatė, kad jau atbėgęs A. N., kuris buvo nuėjęs paimti rūbų, nes ketino važiuoti namo. A. N. traukė S. B., jis – T. M., kuriuos pavyko atitraukti nuo R., kuris buvo stipriai sumuštas. Jis R. pakėlė nuo žemės, visi vyrai atsitraukė. Tada jis pasodino R. į automobilį, o priėjęs S. B. rėkė, vis provokavo. Šalia stovėjo Ž. Z., kuris pradėjo eiti link jo ir jis pasiruošė gintis, tačiau pamatė kaip kažkuris nubėgo prie R. ir vėl su juo susikibo. R. nukrito ant žemės, o jis pribėgęs išskyrė juos. Tada jis kartu su R. pradėjo eiti link miesto. R. paskambino broliui ir kai jis atvažiavo, jis papasakojo viską. R. su broliu išvažiavo, o jis nuėjo link pirties. Eidamas išgirdo atvažiuojantį A. N. ir jie išvažiavo namo. Jis ten negrįžo ir kaip vėliau sužinojo, kad R. su broliu ir jo draugais nuvažiavo į pirtį ir ten įvyko muštynės (t. 2, b.l. 11-13).

35Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad 2011-11-12 apžiūrint įvykio vietos-sodybos pastatą, ( - ), Vilniuje, ant grindų pirmame aukšte guli sulaužyta beisbolo lazda, ant grindų matyti kraujo pėdsakai ir stiklo šukės. Paimta medinė sulaužyta beisbolo lazda su galimais DNR ir rankų pėdsakais, kraujo nuoplova nuo grindų 1 aukšto patalpoje (t. 1, b.l. 23-33).

36Pagal specialisto išvadą Nr. G 3487/11 (01) nukentėjusiajam T. M. padaryta muštinė žaizda pakaušio dešinėje pusėje, odos nubrozdinimas su poodine kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, paveikus kietais bukais daiktais, galimai nurodytu laiku, t. y. 2011-11-12. Nustatyti kūno sužalojimai padaryti dviejų trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai nebūdingi sužalojimams, atsirandantiems griūnant. Sužalojimai tiek visumoje, tiek ir kiekvienas atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 74-75).

37Pagal specialisto išvadą Nr. G 3495/11 (01) nukentėjusiajam S. B. padaryta muštinė kraujosruva su nubrozdinimu kairės akies srityje, kraujosruva dešinės ausies kaušelyje, kraujosruvos su nubrozdinimais rankose, nugaros dešinėje pusėje, krūtinės ląstos dešinėje pusėje, kraujosruva dešinio klubo srityje, odos įbrėžimai pilvo sienoje, dešiniojo IX šonkaulio lūžis, paveikus kietais bukais bei briaunas turinčiais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta, galimai nurodytu laiku, t. y. 2011-11-12. Nustatyti kūno sužalojimai padaryti mažiausiai 14 trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai nebūdingi savęs žalojimui. Sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl šonkaulio lūžio; atskirai kiti sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 88-90).

38Pagal specialisto išvadą Nr. G 3486/11 (01) nukentėjusiajam Ž. Z. padaryta žaizda ir odos nubrozdinimas su poodine kraujosruva pakaušio kairėje pusėje, odos nubrozdinimas pakaušio kairėje pusėje, poodines kraujosruvas kairės akies apatiniame voke, kairio žando srityje, apatinio žandikaulio krašto projekcijoje kairėje pusėje, veido dešinėje pusėje ties lūpų kampu, kairio žasto apatinio trečdalio vidinio-priekinio paviršių riboje, paveikus kietais bukais daiktais, galimai nurodytu laiku, t. y. 2011-11-12. Nustatyti kūno sužalojimai padaryti septynių trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai pakaušio kairėje pusėje galėjo atsirasti nukentėjusiajam griūnant ir atsitrenkiant į kietą paviršių. Sužalojimai nebūdingi savęs žalojimui. Sužalojimai tiek visumoje, tiek ir kiekvienas atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 104-106).

39Pagal specialisto išvadą Nr. G 3492/11 (01) nukentėjusiajam A. P. padarytos kraujosruvos kaktoje ir dešinės akies srityje, nubrozdinimas nosies dešinėje pusėje, paveikus kietais bukais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta, galimai nurodytu laiku, t. y. 2011-11-12. Sužalojimai padaryti galėjo atsirasti nuo dviejų trauminių poveikių. Sužalojimai nebūdingi savęs žalojimui. Sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 118-119).

40Pagal specialisto išvadą Nr. G 3490/11 (01) nukentėjusiajam T. Š. nustatytas dešinės čiurnos sąnario raiščių patempimas, kuris susidarė pakreipus koją per čiurnos sąnarį, galimai nurodytu laiku, t. y. 2011-11-12. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 127-128).

41Pagal specialisto išvadą Nr. G 3491/11 (01) nukentėjusiajam I. T. padarytos kraujosruvos kairiame žaste ir dešinėje blauzdoje, dešinio kelio sąnario sumušimas, paveikus kietais bukais daiktais, galimai nurodytu laiku, t. y. 2011-11-12. Kraujosruva kairiame žaste padaryta nuo smūgio daiktu, turinčiu pailgą kontaktinį paviršių, kiti sužalojimai neatspindi žalojančio daikto ypatumų. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais. Dešinio kelio sąnario sumušimas galėjo atsirasti griuvimo ar atsitrenkimo metu į kietą paviršių. Sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b. l. 139-140).

42I. T. medicininių dokumentų apžiūros protokolu užfiksuota, kad I. T. nustatyta poodinės kraujosruvos kairiajame žaste, dešinėje blauzdoje, dešinio kelio sąnario sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu, sužalojimai galėjo būti padaryti įvykio aplinkybėse nurodytu laiku, t.y. 2011-11-12, paveikus kietais bukais daiktais. Sužalojimai kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Gavus papildomų medicininių duomenų, kad I. T. 2012-07-26 patyrė pakartotinę dešinio kelio sąnario traumą ir jam buvo diagnozuotas dešinio kelio sąnario kolateralinio medialinio ir PKR plyšimai, apie 2012-09-02 nustatytų abiejų meniskų dalies kūno ir užpakalinio rago išilginis plyšimas bei PKR plyšimas su poodžio infiltracija pakinklyje padarymo laiką tiksliai pasisakyti nėra galimybės, tačiau labiau tikėtina, kad jie buvo padaryti pakartotinio traumavimo metu, kadangi iki 2012-07-26 traumos gydytojo traumatologo diagnozės buvo dešinio kelio sąnario sumušimas (t. 1, b.l. 194).

43Teismas, ištyręs ir įvertinęs visumą byloje surinktų duomenų, kuriuos pripažįsta įrodymais, pateikia šią jų analizę.

44Tiek byloje apklaustų aukščiau minėtų kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai, tiek byloje esantys rašytiniai dokumentai: specialisto išvados, įvykio vietos apžiūros protokolas, patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 12 d., apie 00.40 val., sodyboje-pirtyje, esančioje ( - ), Vilniuje, nukentėjusiesiems T. M., S. B., Ž. Z., A. P., I. T., T. Š. į įvairias kūno vietas buvo suduoti smūgiai, nurodyti kaltinamajame akte, dėl ko minėtiems nukentėjusiesiems buvo padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai, o nukentėjusiajam S. B. dėl dešiniojo šonkaulio lūžio ir nesunkus sveikatos sutrikdymas. Šios aplinkybės nėra ginčijamos, teismui abejonių dėl jų konstatavimo nekilo, tad teismas jas pripažįsta įrodytomis. Nei vienas iš apklaustų byloje nukentėjusiųjų, kaltinamųjų ar liudytojų negalėjo konkretizuoti visų kaltinamųjų smurtinių veiksmų nukentėjusiųjų atžvilgiu, aiškiai įvardijant, kuris kaltinamasis, kiek kartų, į kurias kūno vietas, kuriam iš nukentėjusiųjų smūgiavo, sukeliant kaltinamajame akte nurodytus padarinius. Nepaisant to iš minėtų asmenų parodymų galima daryti kategorišką išvadą, kad visi kaltinamieji buvo įėję į pirties patalpas, bendru sutarimu dalyvavo, pritarė ten vykusiems chaotiško pobūdžio jų smurtiniams veiksmams, tad kaltinime pagrįstai inkriminuota, kad nurodyti padariniai įvyko visų kaltinamųjų bendrų veiksmų pasėkoje. Šias aplinkybes teismas taip pat pripažįsta įrodytomis.

45Nustatyti tyčiniai smurtiniai veiksmai atitinka BK 284 straipsnyje aprašytą objektyvųjį požymį – įžūlius veiksmus. Jie įvykdyti viešoje vietoje, o būtent sodyboje-pirtyje, kuri buvo išnuomota vakarėliui, kuriame buvo susirinkę daug asmenų, tame tarpe ir nesusijusių su prieš tai tarp R. L. ir dalies vakarėlio dalyvių kilusiu konfliktu. Kaltinamieji (išskyrus R. L.) tyčinius smurtinius veiksmus atliko dėl jų įvardytos priežasties (R. L. sumušimas), su kuria tiesiogiai jie nebuvo susiję. Dalis kaltinamųjų nurodė apskritais net nepažinoję R. L.. Į pirtį atvykusių asmenų kiekis bei jų pasitelktas aplinkinius šokiruojantis santykių aiškinimosi būdas, o būtent smurtavimas, tame tarpe ir panaudojant beisbolo lazdą, metalinį strypą, be to, net nebandant aiškintis prieš tai kilusio nesutarimo priežasčių (tai iš esmės patvirtino visi apklausti asmenys), rodo kaltinamųjų akivaizdžią nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, niekinantį požiūrį tiek į teisės, tiek ir į moralės reikalavimus bei leidžia spręsti apie jų chuliganiškas paskatas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kaltinamasis A. S. yra policijos pareigūnas, o R. L. ir M. L. yra buvę policijos pareigūnais, kas papildomai sustiprina minėtą išvadą. Konstatuotų kaltinamųjų veiksmų pasėkoje visiems nukentėjusiesiems buvo padaryti nežymūs sveikatos sutrikdymai, o nukentėjusiajam S. B. dėl dešiniojo šonkaulio lūžio – ir nesunkus sveikatos sutrikdymas. Be to, tarp pirtyje buvusių asmenų buvo sukeltas didelis sąmyšis, buvo sudaužyti indai, buteliai, kitas turtas, nutraukta vakarėlio eiga, kviesta policija, greitoji pagalba. Tuo remiantis spręstina, kad konstatuotais įžūliais veiksmais kaltinamieji pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Bendrininkaujant padaryti veiksmai bei kilę padariniai inkriminuotini visiems bendrininkams. Remiantis tuo, kas pasakyta, spręstina, kad nustatyti kaltinamųjų veiksmai pagal BK 284 straipsnio 1 dalį buvo kvalifikuoti teisingai, o atsižvelgus į tai, kad BK 284 straipsnio 1 dalies sudėtis neapima nesunkaus sveikatos sutrikdymo – įžūlūs veiksmai, atlikti iš chuliganiškų paskatų, kurių pasėkoje S. B. dėl dešiniojo šonkaulio lūžio konstatuotas nesunkus sveikatos sutrikdymas, pagrįstai kvalifikuoti ir pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą kaip veikų idealioji sutaptis. Nusikaltimai baigti. Asmenys veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia, nes suvokė savo veiksmų pavojingumą, galimus jų padarinius ir jų siekė, nors konkrečiai ir nedetalizuodami.

46Tačiau teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, sprendžia, kad iš kaltinimo yra šalintinas vienas iš kaltinamajame akte nurodytų veikos objektyviųjų požymių, o būtent vandališki veiksmai. Vandalizmas – tai betikslis, beprasmis, nemotyvuotas kultūros, meno vertybių, kitokio turto niokojimas parkuose, skveruose, kapinių, kultūros ir kulto pastatų, namų fasadų, vitrinų ir kitokių objektų dergimas, niokojimas bei naikinimas. Teismų praktikoje vandališkais veiksmais pripažįstama svetimo turto apgadinimas, daužymas, ardymas, padegimas, apipylimas dažais ar kitoks niokojimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis kasacinėse bylose Nr. 2K-378/2009, 2K-65/2010, Nr. 2K-513/2010). Be to, šie veiksmai turi būti atlikti veikiant tik tiesiogine tyčia. Byloje esantis įvykio vietos apžiūros protokolas, kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai patvirtina, kad įvykio metu buvo sudaužyti buteliai, plastmasinis indas, įvykio vietoje po konflikto buvo rastos stiklų šukės, tačiau nei vienas iš apklaustų asmenų nenurodė, kad pirtyje buvę daiktai buvo sunaikinti veikiant tiesiogine tyčia, tokiu būdu siekiant pažeisti viešąją tvarką. Apklausti asmenys teigė, kad buteliai galėjo sudužti grumtynių metu. Atsižvelgus į įvykio vietos patalpų dydį bei joje buvusių bei atvykusių asmenų skaičių teismas šiuos parodymus vertina kaip įtikinamus, leidžiančius spręsti apie būtent tokią įvykių seką. Bet kokiu atveju teismo vertinimu byloje nebuvo surinkti patikimi įrodymai, kurių pagrindu galima būtų spręsti buvus kaltinime nurodytiems vandališkiems veiksmams, todėl teismas šias faktines aplinkybes šalina iš kaltinimo kaip neįrodytas. Kartu pažymėtina, kad esminės reikšmės veikos kvalifikavimui tai neturi, nes vandališki veiksmai tėra vienas iš galimų alternatyvių viešosios tvarkos pažeidimo būdų.

47Be to, byloje buvo surinkti prieštaringi įrodymai dėl kaltinime nurodytų kaltinamųjų smurtui naudotų įrankių, o būtent butelių, beisbolo lazdų ir metalinių strypų. Kaltinamieji neigė turėję ar matę kitus kaltinamuosius turint su savim butelius, beisbolo lazdas ar strypus bei juos naudojant smurto metu. Tuo tarpu nukentėjusieji tvirtino priešingai, o būtent, nukentėjusysis T. M. teigė, kad kažkas iš kaltinamųjų turėjo beisbolo lazdą ir metalinį strypą, tačiau negali įvardyti kas konkrečiai, tvirtino gavęs smūgį į galvą kietu daiktu, galimai žarstekliu. Nukentėjusysis Ž. Z. taip pat teigė, kad vienas iš atvykusių asmenų turėjo metalinį strypą. Nukentėjusysis I. T. nurodė, kad gavo smūgius beisbolo lazda per kairį petį, kojas. Kad atvykę asmenys turėjo pagalį ir strypą nurodė ir liudytojas G. B.. Atkreiptinas dėmesys ir į kitus byloje surinktus įrodymus. Specialisto išvadoje Nr. G 3495/11 (01) nurodyta, kad nukentėjusiajam S. B. sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais bei briaunas turinčiais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3491/11 (01) nukentėjusiajam I. T. kraujosruva kairiame žaste padaryta nuo smūgio daiktu, turinčiu pailgą kontaktinį paviršių. Kaip minėta, nukentėjusysis I. T. tvirtino, kad jam per kairį petį buvo smūgiuota beisbolo lazda. Be to, įvykio vietos apžiūros protokole yra užfiksuota, kad apžiūros metu pirmame aukšte buvo rasta sulaužyta medinė beisbolo lazda. Vertinant šiuos duomenis teismas atsižvelgia ir į tai, kad įvykio vieta yra poilsinio-pramoginio pobūdžio, į ją, kaip nurodė visi apklaustieji asmenys, jie buvo susirinkę kartu švęsti. Nei vienas nenurodė turėjęs su savimi medinę beisbolo lazdą iki konflikto kilimo, kas yra įtikinama, nes nei vienas jų konfliktinės situacijos nenumatė ir negalėjo numatyti. Tad ta aplinkybė, kad įvykio vietoje nurodyta medinė beisbolo lazda vis tik buvo rasta, be to ji buvo sulaužyta, papildomai patvirtina nukentėjusiųjų išsakytą įvykių versiją apie lazdos panaudojimą smurtaujant ir kelia abejones dėl kaltinamųjų minėtų parodymų patikimumo. Todėl teismas, konstatuodamas šias aplinkybes (medinės beisbolo lazdos ir metalinio strypo panaudojimą smurtaujant), remiasi ne kaltinamųjų parodymais, o kitais aukščiau minėtais įrodymais, nes jie sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą, dėl jų abejonių teismui nekilo. Tačiau teismas šalina iš kaltinimo jame nurodytą faktinę aplinkybę, o būtent tai, kad smurtaujant buvo naudojami buteliai, nes byloje apklausti nukentėjusieji bei kiti surinkti įrodymai to nepatvirtino.

48Byloje buvo surinkti prieštaringi įrodymai ir dėl kaltinime nurodytų kaltinamųjų dėvėtų juodos spalvos kaukių. Kaltinamieji kategoriškai neigė dėvėję ar matę kitus kaltinamuosius dėvint minėtas kaukes, tvirtino, kad dalis jų buvo su kepurėmis, kapišonais, kas galimai suklaidino nukentėjusiuosius. Kad visi kaltinamieji buvo su kaukėm, kaip tai nurodoma kaltinamajame akte, nepatvirtino ir nei vienas iš apklaustų nukentėjusiųjų ar liudytojų. Nukentėjusieji T. M., A. P., Ž. Z., T. Š., liudytojas G. B. teigė, kad su kaukėmis buvo tik dalis atvykusiųjų, tačiau nurodė skirtingą kaukes dėvėjusių asmenų skaičių. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Kiekviena inkriminuojama faktinė aplinkybė gali būti konstatuojama tik tada, kai jos buvimą patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų patikimų įrodymų visuma. Teismas neturi galimybės patikrinti prieštaringų kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų teiginių dėl juodų kaukių naudojimo kitais byloje surinktais įrodymais, tad, vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, kilusios abejonės yra vertintinos kaltinamųjų naudai ir minėtos aplinkybės šalintinos iš kaltinimo kaip neįrodytos.

49Remdamasis tuo, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad yra įrodyti visi BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytų nusikalstamų veikų sudėties elementai, o tuo pačiu yra ir pagrindas spręsti kaltinamųjų baudžiamosios atsakomybės už šias veikas ir/ar atleidimo nuo jos taikant BK 38 straipsnio nuostatas klausimą.

50Visų pirma pažymėtina, kad vadovaujantis BK 38 straipsnio 2 dalimi šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (...) asmuo, kuris anksčiau jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, jeigu nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai. Kaip matyti iš teismui pateiktų vidaus reikalų ministerijos registro duomenų, T. D. 2009 metais, o A. S. – 2011-06-10 buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės taikant BK 38 straipsnio nuostatas, tuo tarpu naujas šioje byloje konstatuotas nusikalstamas veikas jie padarė 2011-11-11. Kadangi nuo susitaikymo dienos iki naujos veikos padarymo praėjo mažiau nei ketveri metai, šios baudžiamosios bylos nutraukimas jų atžvilgiu susitaikius su nukentėjusiaisiais nėra galimas. Apie jiems skirtinas bausmes pasisakytina žemiau.

51Kitų kaltinamųjų atžvilgiu BK 38 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių nekonstatuota, tad svarstytinas BK 38 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymas jų atžvilgiu.

52BK 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir; 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Be to, taikant šią teisės normą yra būtina vadovautis ir formuojama teismų praktiką, pagal kurią pripažįstama, jog kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką turi būti savanoriškas. Būtent toks prisipažinimas vertinamas kaip aplinkybė, leidžianti švelninti baudžiamąją atsakomybę ar nuo jos atleisti. Kai kaltininkas keičia parodymus, duoda tik iš dalies teisingus parodymus ar prisipažįsta tik dėl byloje surinktų įrodymų, toks prisipažinimas nėra savanoriškas (pvz. kasacinė byla Nr. 2K-P-464/2005 ir kt.). Be to, teismų praktikoje yra pripažįstama, jog kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra esminių objektyvių, turinčių juridinę reikšmę kvalifikuojant asmens padarytą veiką, bylos aplinkybių pripažinimas duodant ikiteisminio tyrimo institucijoms ir teismui teisingus parodymus (pvz. kasacinė nutartis Nr. 2K-87/2007 ir kitos).

53Kaip minėta, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad kaltinamieji R. L., M. L., A. S., O. A. ir D. R. padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus.

54Teisiamojo posėdžio metu visi jie nurodė kaltę dėl nusikalstamos veikos pilnai pripažįstantys, davė parodymus, kuriais patvirtino esmines objektyvias, turinčias juridinę reikšmę kvalifikuojant padarytą veiką, aplinkybes. Kaltinamieji R. L., M. L., D. R. šias aplinkybes iš esmės nurodė ir ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose. Tačiau kaltinamasis A. S. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę kategoriškai neigė tvirtindamas, kad apskritai net nebuvo įėjęs į pirtį, apie vartotą smurtą nukentėjusiųjų atžvilgiu sužinojo tik iš kitų kaltinamųjų žodžių jau po įvykių. Kaltinamasis O. A. ikiteisminio tyrimo metu taip pat neigė smurtavęs nukentėjusiųjų atžvilgiu teigdamas, kad tik buvo įėjęs į pirties patalpas ir stebėjęs kitų asmenų muštynes. Įvertinęs kaltinamųjų A. S. bei O. A. parodymų seką nuo ikiteisminio tyrimo pradžios teismas sprendžia, kad savo kaltę jie pripažino ne savanoriškai, o dėl surinktų įrodymų, tad pagrindo konstatuoti esant BK 38 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytai sąlygai šių kaltinamųjų atžvilgiu nėra, todėl ši norma jų atžvilgiu netaikytina.

55Visi kaltinamieji yra sutarę su nukentėjusiaisiais dėl padarytos žalos atlyginimo tvarkos, su jais susitaikė. Šias aplinkybes patvirtina teismui pateiktas 2013-11-13 susitaikymo protokolas (t. 4, b. l. 128-129), iš kurio matyti, kad kaltinamieji atsiprašė nukentėjusiųjų T. M., S. B., Ž. Z., A. P., I. T. ir susitarė su kiekvienu iš jų dėl žalos atlyginimo nustatytais terminais, o būtent per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti: Ž. Z. – 2000 Lt, A. P. – 3000 Lt, I. T. – 5000 Lt, T. M. – 6000 Lt, S. B. – 5000 Lt. Kaltinamieji ir minėti nukentėjusieji prašo bylą nutraukti jiems susitaikius. Teismui taip pat buvo pateiktas nukentėjusiojo T. Š. 2013-11-19 pranešimas, kad jis su kaltinamaisiais susitaikė, jie jo atsiprašė, jis jiems jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų neturi (t. 4, b. l. 157). Valstybinės ligonių kasos pareikštas žalos atlyginimo reikalavimas yra pilnai įvykdytas, ką patvirtina pateiktas A. S. 2013-11-20 mokėjimo nurodymas (t. 4, b. l. 156).

56Kaltinamasis R. L. neteistas, baustas administracine tvarka, tačiau duomenų apie galiojančias administracines nuobaudas nėra, nedirba, registruotas darbo biržoje, turi mažametį vaiką, teismo sprendimu moka jam išlaikymą, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. M. L. yra neteistas, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, dirba, turi mažametį vaiką, nuolatinę gyvenamąją vietą. D. R. yra neteistas, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, vykdo individualią veiklą, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Kaltinamieji VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Vilniaus priklausomybės ligų centre bei VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įskaitoje nėra įrašyti. Tai įvertinęs teismas sprendžia, kad konstatuota kaltinamųjų R. L., M. L. ir D. R. padaryta nusikalstama veika buvo daugiau atsitiktinio pobūdžio ir ateityje naujų nusikalstamų veikų jie nedarys.

57Remiantis išdėstytais argumentais spręstina, kad yra visos BK 38 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos atleisti R. L., M. L. ir D. R. nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas nusikalstamas veikas ir baudžiamąją bylą jų atžvilgiu nutraukti.

58Teismas, skirdamas bausmes kaltinamiesiems T. D., A. S., A. S. ir O. A., atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, veikos baigtos, asmenys veikė tiesiogine tyčia. Jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad veikas jie padarė veikdami bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad yra iš dalies atlyginta nusikaltimais padaryta žala bei sutarta su nukentėjusiaisiais dėl likusios padarytos žalos atlyginimo tvarkos. Kaltinamieji su nukentėjusiais susitaikė. T. D. yra neteistas, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, dirba, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Kaltinamasis A. S. nagrinėjamo įvykio metu buvo neteistas, po nagrinėjamos veikos padarymo buvo teistas už nusikaltimą nuosavybei, skirtą baudą sumokėjo. Jis taip pat yra baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, nedirba, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. A. S. yra neteistas, baustas administracine tvarka, duomenų apie galiojančias administracines nuobaudas nėra, dirba, darbe charakterizuojamas teigiamai, turi nuolatinę gyvenamąją vietą. O. A. yra neteistas, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, nedirba, registruotas darbo biržoje, turi mažametį vaiką, nuolatinę gyvenamąją vietą. Kaltinamieji VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Vilniaus priklausomybės ligų centre bei VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įskaitoje nėra įrašyti. Įvertinęs šias nustatytas aplinkybes, apibūdinančias padarytą nusikalstamą veiką, kaltinamųjų asmenybes, jų turtinę, socialinę padėtį, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju BK 41 straipsnyje reglamentuota bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamiesiems skiriant laisvės atėmimo bausmes, artimesnes sankcijoje numatytam minimumui. Nustatytos veikos padarytos veikiant idealiąja sutaptim, tad skirtos bausmės bendrintinos tarpusavyje taikant bausmių apėmimo būdą (BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

59Taip pat teismas, įvertinęs visumą minėtų aplinkybių, reikšmingų skiriamų bausmių kaltinamiesiems T. D. ir A. S. individualizavimui, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju bausmės tikslai ir paskirtis, numatyti BK 41 straipsnyje, bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl, taikant BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatas, bausmės vykdymą kaltinamiesiems atideda vieneriems metams, nustatant BK 75 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytą pareigą bei BK 69 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę.

60Nukentėjusieji T. M., S. B., Ž. Z., A. P., I. T. byloje buvo pareiškę atitinkamo dydžio civilinius ieškinius, tačiau iš pateikto 2013-11-13 susitaikymo protokolo matyti, kad kaltinamieji ir nukentėję yra taikiai sutarę dėl žalos atlyginimų dydžio, sąlygų bei tvarkos, o būtent kaltinamieji per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos įsipareigojo sumokėti: Ž. Z. – 2000 Lt, A. P. – 3000 Lt, I. T. – 5000 Lt, T. M. – 6000 Lt, S. B. – 5000 Lt. Šis susitarimas tvirtintinas teismo (BK 38 straipsnis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 113 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis).

61Valstybinė ligonių kasa byloje yra pareiškusi 1510,29 Lt dydžio civilinį ieškinį (t. 1, b.l. 54-63), tačiau nurodyta suma buvo sumokėta 2013-11-20, ką patvirtina jau minėtas mokėjimo nurodymas (t. 4, b. l. 156), todėl ieškinys yra atmetamas.

62Kaltinamiesiems buvo skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Jos paliktinos iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o jam įsiteisėjus – naikintinos.

63Daiktų, turinčių reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas spręstinas vadovaujantis BPK 94 straipsniu.

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

65A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, už kurį skirti 3 mėnesius laisvės atėmimo.

66A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą nusikaltimą, už kurį skirti vienerius metus laisvės atėmimo.

67Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę bausmę – vienerius metus laisvės atėmimo.

68Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant šiuo laikotarpiu pradėti dirbti, tęsti darbą arba būti registruotam darbo biržoje, taip pat atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą per terminą, numatytą teismo patvirtintame susitarime dėl žalos atlyginimo tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų.

69T. D. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, už kurį skirti 3 mėnesius laisvės atėmimo.

70T. D. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą nusikaltimą, už kurį skirti vienerius metus laisvės atėmimo.

71Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę bausmę – vienerius metus laisvės atėmimo.

72Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant šiuo laikotarpiu pradėti dirbti, tęsti darbą arba būti registruotam darbo biržoje, taip pat atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą per terminą, numatytą teismo patvirtintame susitarime dėl žalos atlyginimo tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų.

73O. A. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, už kurį skirti 3 mėnesius laisvės atėmimo.

74O. A. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą nusikaltimą, už kurį skirti vienerius metus laisvės atėmimo.

75Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę bausmę – vienerius metus laisvės atėmimo.

76Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant šiuo laikotarpiu pradėti dirbti, tęsti darbą arba būti registruotam darbo biržoje, taip pat atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą per terminą, numatytą teismo patvirtintame susitarime dėl žalos atlyginimo tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų.

77A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, už kurį skirti 3 mėnesius laisvės atėmimo.

78A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą nusikaltimą, už kurį skirti vienerius metus laisvės atėmimo.

79Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu bausmes subendrinti apėmimo būdu ir skirti galutinę bausmę – vienerius metus laisvės atėmimo.

80Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant šiuo laikotarpiu pradėti dirbti, tęsti darbą arba būti registruotam darbo biržoje, taip pat atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą per terminą, numatytą teismo patvirtintame susitarime dėl žalos atlyginimo tarp kaltinamųjų ir nukentėjusiųjų.

81R. L. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas nusikalstamas veikas ir baudžiamąją bylą nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi.

82M. L. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas nusikalstamas veikas ir baudžiamąją bylą nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi.

83D. R. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas nusikalstamas veikas ir baudžiamąją bylą nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalimi.

84Patvirtinti susitarimą dėl žalos atlyginimo šia tvarka ir sąlygomis, o būtent per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R. sumoka Ž. Z. – 2000 Lt, A. P. – 3000 Lt, I. T. – 5000 Lt, T. M. – 6000 Lt, S. B. – 5000 Lt.

85Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį atmesti.

86Kaltinamiesiems iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o jam įsitesėjus – panaikinti.

87Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tai yra:

881) voką su kraujo nuoplova, paimta nuo grindų salės pirmame aukšte; voką su beisbolo lazda, saugomus Vilniaus aps. Logistikos skyriaus Centrinėje daiktinių įrodymų saugykloje, esančioje Buivydiškių g. 19, Vilniuje (t. 2, b. l. 19), sunaikinti;

892) O. A. priklausantį šaunamąjį ginklą PM IP 5492, apkabą, 8 vnt. šovinių, leidimą laikyti ir nešioti ginklus Nr. 7697, saugomus Vilniaus aps. VPK Viešosios tvarkos valdybos licencijavimo skyriuje (t. 2, b.l. 167, 168), grąžinti teisėtam savininkui O. A., jei jis atitinka įstatyme numatytus reikalavimus turėti ribotai civilinėje apyvartoje esantį daiktą.

90Išaiškinti R. L., M. L., D. R., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 3 dalis). Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 4 dalis).

91Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra... 2. R. L., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 3. M. L., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. A. S., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas,... 5. T. D., a.k. ( - ) gim. ( - ) Marijampolėje, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. O. A., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, rusas,... 7. A. S., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, rusas,... 8. D.S R., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK)... 10. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 11. R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R. pažeidė viešąją tvarką ir... 12. R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R., veikdami kartu, 2011 m.... 13. Taip R. L., M. L., A. S., T. D., O. A., A. S., D. R. padarė nusikalstamas... 14. Kaltinamasis O. A. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltę... 15. Kaltinamasis O. A. 2013-11-13 teisiamajame posėdyje nurodė savo kaltę... 16. Kaltinamasis R. L. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės... 17. Kaltinamasis M. L. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės... 18. Kaltinamasis A. S. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės... 19. Kaltinamasis T. D. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės... 20. Apklausos metu pakartotinai uždavus klausimą kaltinamajam T. D. jis... 21. Kaltinamasis A. S. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės... 22. Kaltinamasis D. R. 2013-07-01 teisiamajame posėdyje nurodė kaltės... 23. Nukentėjusysis T. M. teisiamajame posėdyje nurodė, kad įvykis buvo... 24. Nukentėjusysis S. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 buvo... 25. Nukentėjusysis A. P. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 jis... 26. Nukentėjusysis Ž. Z. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 su... 27. Nukentėjusysis I. T. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2011-11-11jie su... 28. Liudytojas E. P. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011-11-11 sodyboje... 29. Liudytojas G. B. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad 2011 m. rudenį... 30. Liudytojas A. N. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad metų ir vietos... 31. Liudytojas G. D. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad datos nepamena, prieš... 32. Nukentėjusysis T. Š. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-11-11,... 33. Liudytojas A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-11-11,... 34. Liudytojas R. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011-11-11,... 35. Įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad 2011-11-12 apžiūrint... 36. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3487/11 (01) nukentėjusiajam T. M. padaryta... 37. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3495/11 (01) nukentėjusiajam S. B. padaryta... 38. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3486/11 (01) nukentėjusiajam Ž. Z. padaryta... 39. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3492/11 (01) nukentėjusiajam A. P. padarytos... 40. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3490/11 (01) nukentėjusiajam T. Š.... 41. Pagal specialisto išvadą Nr. G 3491/11 (01) nukentėjusiajam I. T. padarytos... 42. I. T. medicininių dokumentų apžiūros protokolu užfiksuota, kad I. T.... 43. Teismas, ištyręs ir įvertinęs visumą byloje surinktų duomenų, kuriuos... 44. Tiek byloje apklaustų aukščiau minėtų kaltinamųjų, nukentėjusiųjų,... 45. Nustatyti tyčiniai smurtiniai veiksmai atitinka BK 284 straipsnyje aprašytą... 46. Tačiau teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą,... 47. Be to, byloje buvo surinkti prieštaringi įrodymai dėl kaltinime nurodytų... 48. Byloje buvo surinkti prieštaringi įrodymai ir dėl kaltinime nurodytų... 49. Remdamasis tuo, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad yra įrodyti visi BK 284... 50. Visų pirma pažymėtina, kad vadovaujantis BK 38 straipsnio 2 dalimi šio... 51. Kitų kaltinamųjų atžvilgiu BK 38 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių... 52. BK 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį... 53. Kaip minėta, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad kaltinamieji R. L., M.... 54. Teisiamojo posėdžio metu visi jie nurodė kaltę dėl nusikalstamos veikos... 55. Visi kaltinamieji yra sutarę su nukentėjusiaisiais dėl padarytos žalos... 56. Kaltinamasis R. L. neteistas, baustas administracine tvarka, tačiau duomenų... 57. Remiantis išdėstytais argumentais spręstina, kad yra visos BK 38 straipsnio... 58. Teismas, skirdamas bausmes kaltinamiesiems T. D., A. S., A. S. ir O. A.,... 59. Taip pat teismas, įvertinęs visumą minėtų aplinkybių, reikšmingų... 60. Nukentėjusieji T. M., S. B., Ž. Z., A. P., I. T. byloje buvo pareiškę... 61. Valstybinė ligonių kasa byloje yra pareiškusi 1510,29 Lt dydžio civilinį... 62. Kaltinamiesiems buvo skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai... 63. Daiktų, turinčių reikšmę nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnio 1... 65. A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 66. A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 67. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 68. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 69. T. D. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 70. T. D. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 71. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 72. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 73. O. A. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 74. O. A. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 75. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 76. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 77. A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 78. A. S. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 79. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 5 dalies... 80. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi... 81. R. L. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas Lietuvos... 82. M. L. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas Lietuvos... 83. D. R. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytas Lietuvos... 84. Patvirtinti susitarimą dėl žalos atlyginimo šia tvarka ir sąlygomis, o... 85. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį atmesti.... 86. Kaltinamiesiems iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos palikti kardomąją... 87. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, tai... 88. 1) voką su kraujo nuoplova, paimta nuo grindų salės pirmame aukšte; voką... 89. 2) O. A. priklausantį šaunamąjį ginklą PM IP 5492, apkabą, 8 vnt.... 90. Išaiškinti R. L., M. L., D. R., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios... 91. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...