Byla 2-3626-650/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovei J. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nordecum“ prašo priteisti iš atsakovės 700 Lt negrąžinto kredito, 314 Lt palūkanų, 360,64 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai ieškinyje nurodytu atsakovės adresu ( - ), Šiauliai, gyvenančiam šeimos nariui 2014-04-19, kuris, priimdamas teismo procesinius dokumentus, prisiima ir pareigą esant pirmai galimybei perduoti juos adresatui, todėl laikoma, jog atsakovei ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteiktas tinkamai, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovės prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-23 ieškovas ir atsakovė nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė Vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 700,00 Lt kreditą 180 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei sumokėti 140,86 procentų metines sutartines palūkanas. Atsakovė įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį tunkamai nevykdė, todėl atsakovės įsiskolinimas sudaro 1374,64 Lt, iš kurių 700 Lt negrąžinto kredito, 314 Lt sutartinės palūkanos ir 360,64 Lt delspinigiai.

7Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, jog tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos Vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovė teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina 700 Lt negrąžinto kredito, 314 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų.

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (0,05 proc.) paskaičiuoti net už 1076 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 60,33 Lt, paskaičiuojant už 180 dienų, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 60,33 Lt delspinigių. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

9Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jos ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniai įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 54,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovui UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, iš atsakovės J. R., a.k. ( - ) 700 Lt (septynių šimtų litų) skolą, 314 Lt (trijų šimtų keturiolikos litų) nesumokėtų palūkanų, 60,33 Lt (šešiasdešimt litų 33 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį.

14Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai