Byla 2A-15-262/2014
Dėl skolos bei atlyginimo už atliktus darbus priteisimo, trečiasis asmuo A. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Pabradė“ apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui UAB „Pabradė“ dėl rangos sutarties nutraukimo ir kainų skirtumo priteisimo bei atsakovo UAB „Pabradė“ priešieškinį ieškovui V. P. dėl skolos bei atlyginimo už atliktus darbus priteisimo, trečiasis asmuo A. L.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties tinkamo vykdymo. Nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 25 d. bylos šalys sudarė statybos rangos sutartį, kuria atsakovas UAB „Pabradė“ įsipareigojo pagaminti ir perduoti ieškovui V. P. nuosavybėn statinį, o šis įsipareigojo priimti ir už jį sumokėti sutartą kainą – 107 800 Lt ir PVM, iš viso – 127 204 Lt. Ieškovas atsakovui iš viso sumokėjo 92 940 Lt. Sutarties 3 punkte nurodyta, kad statinio techninę dokumentaciją pateikia užsakovas, o 4 punkte – kad abi šalys privalo susipažinti su statinio technine dokumentaciją prieš sudarant sutartį. UAB „Pabradė“ 2009 m. kovo 27 d. pranešimu informavo ieškovą, kad darbai yra užbaigti ir pabrėžė, kad nepateikta techninė dokumentacija. 2009 m. kovo 30 d. šalys pasirašė statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktą, kuriame ieškovas nurodė pastabas, kad neatlikta dalis darbų, nepateikta dalis medžiagų. Atsakovas 2009 m. balandžio 2 d. pranešimu nurodė, kad statybos darbų nevykdys, nes neturi techninės dokumentacijos, kuria remiantis būtų galima pašalinti darbų priėmimo–perdavimo akte nurodytus trūkumus. Atsakovas 2009 m. liepos 8 d. įspėjo ieškovą, kad, iki 2009 m. liepos 31 d. nepateikus techninės dokumentacijos, jis statybos rangos sutartį nutrauks vienašališkai, o 2009 m. rugpjūčio 7 d. pranešimu ją nutraukė.

4Ieškovas prašė nutraukti šalių sudarytą statybos rangos sutartį dėl atsakovo kaltės ir įpareigoti atsakovą grąžinti jam 24 529 Lt kaip sumokėtos sumos ir atliktų darbų kainos skirtumą, atlyginti 1428 Lt ekspertizės išlaidas, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Pabradė“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 21 184 Lt atlyginimo už faktiškai atliktus darbus, 9720 Lt skolos, 5 proc. procesines palūkanas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas visiškai, o priešieškinis atmestas: nutraukta 2008 m. rugpjūčio 25 d. vartojamosios rangos sutartis Nr.18, sudaryta tarp UAB “Pabradė“ ir V. P., dėl atsakovo kaltės; iš atsakovo ieškovui priteista 24 529 Lt permoka už neatliktus darbus pagal šią sutartį, 1428 Lt už ekspertizės išlaidas, 2935 Lt žyminio mokesčio bei 3100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 31 992 Lt; iš UAB „Pabradė“ valstybei priteista 1283,64 Lt nesumokėta žyminio mokesčio dalis, nuo kurios ieškovas buvo atleistas paduodant kasacinį skundą ir 105,45 Lt pašto išlaidų

8Teismas nurodė, kad Teismas, spręsdamas šį ginčą, privalo atsižvelgti į užsakovo teises ir garantijas, numatytas CK 6.673 straipsnio 2 dalyje, 6.674 straipsnio 2 dalyje, t.y. galimybę, esant įstatymo numatytoms sąlygoms, nutraukti sutartį. Šiuo atveju neteisinga ir neteisėta perkelti viso darbų rezultato, kuris dar nebuvo pasiektas, priėmimo ir visiško apmokėjimo pareigą tik ieškovui ir nevertinti kaip įrodymo rąstinio gyvenamojo namo, medinių konstrukcijų, sumontuotų iki 2009-04-29, UAB Eika“ kiekių nustatymo bei prie jo pridėtos lokalinės sąmatos, sudarytos 2008-03-01 kainų lygiu. Atliktų darbų kiekiai buvo nustatyti atlikus statinio (rąstinio gyvenamojo namo) matavimus ir skaičiavimus. Lokalinėje sąmatoje buvo įvertinti darbai ir medžiagos, o būtent: horizontalių paviršių hidroizoliacija rulonine danga- 43,55 Lt; sienų rentimas iš apipjautų rąstų, kai rąstų storis 200 mm. -31 116,49 Lt; perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų medinėse sienose, kai sijų skerspjūvis ręstinėse sienose daugiau 150 cm2- 3129,76; gegnių (150x150), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas- 3580,73 Lt; karkaso įrengimas iš tašų arba lentų (karkasinėms sienoms)- 561,25 Lt; ręstinių sienų antiseptikavimas- 32,86 Lt; kiti darbo užmokesčio priskaitymai- 889 Lt; papildomų medžiagų vertė- 810 Lt; papildomų mechanizmų vertė 11 Lt, soc. draudimas- 3718 Lt; statybvietės išlaidos- 4389 Lt; pridėtinės išlaidos 5400 Lt; pelnas 4294 Lt; 18 procentų PVM -1436 Lt, iš viso -68 411 Lt. Šiuos paskaičiavimus palyginti su atsakovo sudaryta sąmata (Sutarties 1 priedas) nėra galimybės, nes pastaroji yra visiškai nekonkreti ir neaiški. Atsakovas pripažįsta, kad jis neatliko visų darbų, praleido jų atlikimo terminą, todėl remiantis aukščiau išdėstytu, UAB „EIKA“ specialistų atsakovo atliktų darbų paskaičiavimu, darytina išvada, kad ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo grąžinti permokėtą sumos dalį, t.y. kainų skirtumą tarp atsakovo atliktų ir neatliktų darbų, nes nors galutinė darbų kaina buvo numatyta viena, tačiau atsakovas visų darbų neatliko, atliktus darbus įvertino žymiai didesne suma nei jie verti, atliktuose darbuose nustatytų trūkumų nepašalino, nesilaikė sutarties sąlygų (terminų, kontrolinio surinkimo, priėmimo-perdavimo bei kt.) bei veikė nesąžiningai vartotojo atžvilgiu. Atsakovo priešieškinio argumentai atmestini kaip nepagrįsti, nes atsakovas sutartį sudarė ir darbus atliko netinkamai vykdydamas rangovo funkcijas vartotojo atžvilgiu, nesilaikydamas čia paminėtų įstatymų reikalavimų.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškovo ieškinį atmesti, o atsakovo priešieškinį tenkinti; priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad jis nepažeidė 2008-08-25 sutarties, kadangi pagal sutartį neturėjo pareigos vykdyti stogo uždengimo, langų bei durų įstatymo darbų, o priėmimo-perdavimo akte nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti dėl paties ieškovo veiksmų. Ieškovas atsisakė stogo uždengimo, langų bei durų įstatymo, tačiau toks reikalavimas nebuvo atskirai įrašytas į sutartį. Šią faktinę aplinkybę patvirtina priėmimo perdavimo akto sudarymas, minėto akto turinys ir sutarties sąmata. Šalys, pasirašydamos priėmimo-perdavimo aktą patvirtino, kad apeliantas neturėjo atlikti visų sutartyje numatytų darbų. Apeliantas stogo dengimo medžiagas ir duris buvo paruošęs ir šiuo metu jos yra apelianto sandėlyje, tačiau ieškovui nesutikus mokėti už minėtų medžiagų transportavimą, šios medžiagos ir durys iki šiol yra sandėlyje. Priėmimo-perdavimo akte nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti, kadangi ieškovas nepateikė technines dokumentacijos, kuria vadovaujantis būtų galima pašalinti minėtame akte nurodytus trūkumus. Ekspertizės akte nurodyti darbai nebuvo sutarties dalyku- atsakovas neturėjo pareigos atlikti minėtų darbų, todėl ekspertizės aktu negali būti konstatuota, kad atsakovas neįvykdė visų sutartyje numatytų darbų. Ieškovas pagal sutartį iš viso yra sumokėjęs 92 940 Lt ir pagal sutarties 5 punktą nėra apmokėjęs statinio sienų surinkimo darbų 11 800 Lt, t.y. 10 000 Lt. + PVM, bei pagal sutarties 6 punktą nesumokėjo 10 procentų statinio kainos 12 744 litų, t.y. 10 800 + PVM, iš viso ieškovas nesumokėjęs 24 544 Lt. Atsakovas faktiškai neatliko grebėstavimo ir frontonų vagonlentėm apkalimo darbų, ši kaina- 3 360 Lt minusuojama iš 24 544 Lt., todėl galutinė atsakovui nesumokėta suma yra 21 184 Lt. Taip pat ieškovas nėra sumokėjęs PVM nuo 54 000 Lt., todėl privalo sumokėti apeliantui ir 9 720 litų PVM mokesčio.

12Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

13Nurodė, kad atsakovas sutartį sudarė ir darbus atliko netinkamai vykdydamas rangos funkcijas vartotojo atžvilgiu bei nesilaikė sutarties ir įstatymo reikalavimų, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja rangos sutarties nutraukimo ir dalies permokėtos sumos grąžinimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmetamas

16CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

17Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

18Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

19Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

20Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

21Pagal sutarties pobūdį tarp šalių sudaryta 2008 m. rugpjūčio 25 d. sutartis (toliau- sutartis) yra vartojamosios rangos sutartis, kurią reglamentuoja CK 6.672 - 6.680 str., kadangi apeliantas tik surenka jau pagamintą medinę konstrukciją ir perduoda ją ieškovui. Vartotojo pripažinimas silpnesniąja šalimi grindžiamas tuo, kad yra akivaizdžiai nelygiavertėje padėtyje su kita šalimi - pardavėju ar paslaugų teikėju, kuris, būdamas savo srities profesionalas, turi daugiau žinių svarbiais sutarties sudarymo klausimais ir yra ekonomiškai stipresnis, todėl atsakovo turtinę padėtį mažiau paveikia užsakymo rizika. Pagal CK 6.691 str. įtvirtintą šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principą, jeigu rangovui iškilo kokių nors kliūčių vykdymo metu laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių kliūtims pašalinti. Atsakovas nepateikė jokių argumentuotų paaiškinimų ir įrodymų, kodėl jis sutartyje nustatytais terminais neįvykdė darbų, taip pat kodėl įvykdė tik dalį darbų. Teismas kaip nepagrįstus atmeta atsakovo argumentus, kad priėmimo perdavimo akte nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti dėl paties ieškovo veiksmų, t.y. šalys pasirašydamos priėmimo- perdavimo aktą patvirtino, kad atsakovas neturėjo atlikti visų sutartyje numatytų darbų. Kadangi šalių sutartis buvo rašytinė, taip ir bet kokie sutarties pakeitimai turėjo būti daromi raštu, aiškiai nurodant, kad tai yra būtent sutarties pakeitimai (CK 6.192 straipsnio 4 dalis). Priėmimo-perdavimo akte buvo aiškiai nurodyta, kad atsakovas tinkamai neatliko tam tikrų darbų. Atsakovas pasirašydamas priėmimo perdavimo aktą patvirtino, kad 2009-03-30 dienai dar nėra įvykdęs sutartinių įsipareigojimų (nors turėjo įvykdyti iki 2008-10-25), todėl atsakovo teiginys, kad ieškovas pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą patvirtino, kad apeliantas neturėjo atlikti visų sutartyje numatytų darbų, neatitinka nei sutarties sąlygų, nei priėmimo perdavimo akto turinio.

22Atsakovas nepateikė įrodymų, kuriais grindžia savo teiginius, kad ieškovas atsisakė stogo uždengimo, langų bei durų įstatymo, kodėl dalį medžiagų iš atsakovo sandėlio turėjo transportuoti savo lėšomis, kodėl sutarties 4 punkto sąlyga nustatanti, kad „abi šalys privalo susipažinti su statinio technine dokumentacija prieš sutarties pasirašymą“ aiškinamos priešingai negu nustato sutartis. Teismas nesutinka su atsakovo teiginiu, kad priėmimo-perdavimo akte nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti dėl to, kad ieškovas nepateikė techninės dokumentacijos, nes atsakovas iki priėmimo- perdavimo akto surašymo darbus atlikinėjo vadovaudamasis sutarties pasirašymo metu pateikta technine dokumentacija, todėl, teismo nuomone, ieškovas neturėjo pateikti jokios papildomos informacijos.

23Atsakovas teigia, kad ekspertizės akte nurodyti darbai nebuvo sutarties dalyku- atsakovas neturėjo pareigos atlikti minėtų darbų, todėl ekspertizės aktu negali būti konstatuota, kad atsakovas neįvykdė visų sutartyje numatytų darbų. Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka, nes jie prieštarauja sutarties skyriaus - „Kitos sąlygos“ 4 punktui, t.y. kilus konfliktui tarp gamintojo ir užsakovo dėl atlikto darbo trūkumų, ar bet kurios iš šalių reikalavimu, gali būti atlikta ekspertizė. Ieškovas, gindamas savo teises pasinaudojo, minėta sutarties sąlyga ir pateikė teismui statybos ekspertų atliktą darbų ir medžiagų kiekių bei kainų paskaičiavimą. Atsakovas tokia teise nepasinaudojo, taip pat nenurodė kuo grindžia savo teiginį, kad ekspertizės aktu negali būti konstatuota visų sutartyje atliktų darbų kiekis ir vertė.

24Atsakovas teigia, kad ieškovas jam yra nesumokėjęs 21 184 Lt už darbus ir 9 720 Lt PVM mokesčio. Tačiau atsakovas pripažino, kad jis neatliko visų sutartyje numatytų darbų ir pažeidė darbų atlikimo terminus. Ieškovas teismui pateikė ekspertų išvadą, kurioje konstatuota, kad apeliantas visų darbų neatliko, įvertintas kainų skirtumas tarp apelianto atliktų ir neatliktų darbų, iš kurių matyti, kad atliktus darbus atsakovas įvertino žymiai didesne suma nei jie verti, t.y. elgesį nesąžiningai ieškovo atžvilgiu. Ekspertai atlikę apelianto sumontuotų medinių konstrukcijų kiekių nustatymą (2009-04-24 dienai), pagrindė skaičiavimus lokalinėmis sąmatomis, sudarytomis 2008-03-01 kainų lygiu ir nustatė, kad sumontuotų medinių namo konstrukcijų kiekio kaina su PVM yra 68 411 Lt. Ieškovas atsakovui sumokėjo 92 940 Lt, t.y. permokėjo 24529 Lt. Atsakovo pateikti paskaičiavimai yra nekonkretūs, neaiškūs ir nepagrįsti lokalinėmis sąmatomis, nors, kaip minėta, yra įrodyta kad atsakovas visų darbų neatliko, atliktus darbus įvertino žymiai didesne suma nei jie verti, nustatytų defektų nepašalino ir nesilaikė sutarties sulygtų sąlygų.

25Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsiaiškino visas bylos aplinkybes, pagrįstai konstatavo, jog šalis siejo vartojimo rangos teisiniai santykiai ir tinkamai taikė vartojimo rangą reglamentuojančias teisės normas- ieškovą laikė silpnesne šių santykių šalimi, teisingai aiškino šalių sutarties nuostatas, todėl pagrįstai ieškinį tenkino, o priešieškinį atmetė. Dėl šios priežasties apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

26Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui turėtų būti priteistos jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau ieškovas tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, jo bylinėjimosi išlaidos jam nepriteisiamos.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

28Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties tinkamo vykdymo. Nustatyta,... 4. Ieškovas prašė nutraukti šalių sudarytą statybos rangos sutartį dėl... 5. Atsakovas UAB „Pabradė“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 21... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinys... 8. Teismas nurodė, kad Teismas, spręsdamas šį ginčą, privalo atsižvelgti į... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013... 11. Nurodė, kad jis nepažeidė 2008-08-25 sutarties, kadangi pagal sutartį... 12. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 13. Nurodė, kad atsakovas sutartį sudarė ir darbus atliko netinkamai vykdydamas... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmetamas... 16. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 17. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 18. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 19. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 20. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 21. Pagal sutarties pobūdį tarp šalių sudaryta 2008 m. rugpjūčio 25 d.... 22. Atsakovas nepateikė įrodymų, kuriais grindžia savo teiginius, kad ieškovas... 23. Atsakovas teigia, kad ekspertizės akte nurodyti darbai nebuvo sutarties... 24. Atsakovas teigia, kad ieškovas jam yra nesumokėjęs 21 184 Lt už darbus ir 9... 25. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 26. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui turėtų būti priteistos jo... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 28. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 18 d. sprendimą palikti...