Byla B2-3472-302/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „Auregis“ ir UAB „Kurenta“, UAB „TOI – TOI Lietuva“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Mazgas“ ir UAB „Realm Juridical“ ieškinius atsakovui AB „Lietuvos automatika“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekskomisarų biuras“, UAB „Auregis“ ir UAB „Kurenta“, UAB „TOI – TOI Lietuva“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Mazgas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Nurodo, kad atsakovas yra skolingas 61 307,62 Lt, neatsiskaito su kitais kreditoriais, yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

3Ieškovas UAB „Realm Juridical“ pateiktu teismui ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Teigia, kad ieškovas 2012-11-26 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo iš pradinio kreditoriaus UAB „Eldermonta“ 56 851,54 Lt dydžio finansinį reikalavimą atsakovui AB „Lietuvos automatika“. Apie tai atsakovas buvo tinkamai informuotas, tačiau ilgą laiką vengia padengti įsiskolinimą. Atsakovas yra skolingas ir kitiems kreditoriams, jo finansinė padėtis sunki, jis yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

4Trečiasis asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikė teismui prašymą iškelti bankroto bylą AB „Lietuvos automatika“, bankroto administratoriumi paskirti Bankroto administravimo kontora, UAB. Teigia, kad už suteiktas paslaugas atsakovas vengia pilnai atsiskaityti, yra skolingas 544,50 Lt. Pasak trečiojo asmens, atsakovas negali vykdyti savo įsipareigojimų, yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Trečiasis asmuo UAB „Auregis“ pateiktu prašymu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Nurodo, kad už parduotas prekes atsakovas neatsiskaito ir yra skolingas 1 100,62 Lt, todėl jam keltina bankroto byla.

6Trečiasis asmuo UAB „Kurenta“ prašo iškelti atsakovui AB „Lietuvos automatika“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Teigia, kad už suteiktas prekes atsakovas vengia pilnai atsiskaityti, yra skolingas 4 144 Lt.

7Trečiasis asmuo UAB „TOI – TOI Lietuva“ pateiktu prašymu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Nurodo, kad atsakovas skolingas jam 2 013,25 Lt remiantis sudaryta 2011-03-04 terminuota nuomos sutartimi. Kadangi įsipareigojimų atsiskaityti iki šiol nėra įvykdęs, skolą grąžinti vengia, trečiasis asmuo manuo, jog atsakovas yra nemokus.

8Atsakovas AB „Lietuvos automatika“ pateikė paaiškinimus dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo prašo: skirti ekspertizę AB „Lietuvos automatika“ priklausančiam nekilnojamajam turtui įvertinti arba sustabdyti bylą, arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba nagrinėti pareiškimą žodinio proceso tvarka, arba ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Nurodo, kad įmonėje įvyko valdymo organų pasikeitimai. Naujasis įmonės vadovas ėmėsi aktyvių veiksmų pagerinti įmonės finansinę padėtį, pagyvinti ūkinę – komercinę veiklą, sumažinti įsiskolinimus. Pažymi, kad pagal pateiktus dokumentus įmonės pradelstų įsiskolinimų suma yra 3 257 763 Lt, o įmonės turto vertė 11 988 012 Lt. Taigi įmonė nelaikytina nemokia ir jai nekeltina bankroto byla. Pasak atsakovo, įmonė susiduria su kai kuriais finansiniais sunkumais, tačiau ji nėra nemoki. Siekiama pagerinti įmonės finansinę padėtį, pagyvinti įmonės veiklą, atsiskaityti su kreditoriais. Buvo pasiekti taikūs susitarimai dėl įsiskolinimų su kai kuriais įmonės kreditoriais.

9Atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“.

10Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne) mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ v. ŽŪB ,,Žvirblonių“, bylos Nr. 2-887/2008). Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

11Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimus per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki teismo posėdžio, kuriame sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti atsakovo finansinę būklę, bet tai nepaneigia dalyvaujančių byloje asmenų pareigos įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai į juos.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas į bylą pateikė įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įmonės balansą, parengtą 2012 m. spalio 19 d., iš kurio matyti, kad įmonės turto vertė – 11 655 831 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 945 109 Lt (iš jų skolos tiekėjams sudarė 2 056 714 Lt (skola OOO „Litavtomatika“ nenurodyta) (b.l. 91), tuo tarpu lyginant su 2011 m. balansu įmonės turto vertė sudarė 12 620 443 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 11 798 313 Lt (iš jų skola OOO „Litavtomatika“ – 6 118 031 Lt), pagal 2012 m. spalio 19 d. pelno (nuostolių) ataskaitą įmonė patyrė 1 260 680 Lt nuostolių, o finansiniais 2011 metais – nuostolis sudarė 671 466 Lt (b.l. 92). Atsakovas taip pat pateikė teismui įmonės balansą už 2012 m. (b.l. 174-175), pagal kurį įmonės turtas sudarė 12 081 280 Lt, iš jo 2 704 880 Lt ilgalaikis turtas, 9 376 400 Lt trumpalaikis turtas (373 339 Lt atsargos, 8 711 659 Lt per vienerius metus gautinos sumos: 8 416 209 Lt pirkėjų įsiskolinimas, tame tarpe 7 149 945 Lt OOO „Litavtomatika“), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 671 133 Lt, iš jų skolos tiekėjams – 1 276 740 Lt (tarp jų OOO „Litavtomatika“ – 44 407 Lt) (balanso II.3 p.), pagal pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės grynasis pelnas sudarė 215 463 Lt (t. 3, b.l. 176). Pagal pateiktą įmonės buhalterės paaiškinimą dėl 2012 m. balanso matyti, kad reali pradelstų skolų suma sudaro 4 113 887 Lt. Atsakovas taip pat pateikė į bylą išsamią skolų tiekėjams lentelę su nurodytais atsiskaitymo terminais, sudarytą 2013-03-01 dienai (t. 3, b.l. 87-88, 179-180), iš kurios matyti, kad bendra skolų suma sudarė 6 353 513,22 Lt (pakartotinai pateiktoje lentelėje patikslinus atsiskaitymo terminus nurodyta 5 992 899,61 Lt, nors kreditoriai ir jų kreditoriniai reikalavimai liko nepakitę), iš jų pradelstos skolos sudarė 1 220 592 Lt. Į bylą pateiktos 2012-10-15 Skolos mokėjimo atidėjimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo (skolininko) ir UAB „Euroinvest Group“, pagal kurią šalys nutarė 1 198 622,02 Lt skolos padengimo sąlygas suderinti iki 2014-01-01 ir iki nurodytos datos neteikti skolininkui reikalavimo dėl nurodytos skolos dalies apmokėjimo ir neskaičiuos palūkanų (t. 3, b.l. 96-97); 2012-10-15 sudaryta Dalies skolos atidėjimo ir reikalavimo teisės atsisakymo sutartis, sudaryta tarp atsakovo (skolininko) ir OOO „Litavtomatika“ (kreditoriaus) (t. 3, b.l. 98-99), pagal kurią šalys susitarė, kad kreditorius atsisako 2 000 000 Lt įsiskolinimo dalies, o likusios skolos – 4 082 711,65 Lt padengimo sąlygas šalys suderins iki 2014-01-01 ir iki nurodytos dienos kreditorius nereikš skolininkui reikalavimo dėl nurodytos skolos dalies apmokėjimo ir neskaičiuos palūkanų (1.1.4 p.), kiti atsakovo su kreditoriais sudaryti susitarimai dėl skolos padengimo, atsisakymo nuo dalies reikalavimų (t. 3, b.l. 100-111). Pagal pateiktą pirkėjų skolų lentelę, jos 2013-03-01 dienai sudarė 8 352 846,41 Lt (t. 3, b.l. 89), tarp jų OOO „Litavtomatika“ skola – 7 143 761,51 Lt. Atsakovas taip pat pateikė į bylą 2012-09-26 bendrovės užsakymu nepriklausomo vertintojo UAB „Centro klubas – Nekilnojamasis turtas“ atliktą viso bendrovės turimo nekilnojamojo turto vertinimą, pagal kurį šio turto vertė bendrai sudaro 6 915 000 Lt (lyginant su įmonės 2012 m. balansu – 4 694 430 Lt daugiau).

13Kaip jau pažymėta, teismų praktikoje susiformavusi vieninga teisinė nuostata, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t.y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję.

14Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonė turi pradelstų įsiskolinimų kreditoriams, kurie yra susidarę nuo 2011 m., taip pat nuo 2012 m. bei nuo 2013 m., tačiau įvertinus bendrovės turimus pradelstus įsipareigojimus įmonės balanse apskaityto turto kontekste, matyti, kad jie neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad įmonė turi nekilnojamojo turto, tačiau didelę dalį turto masės sudaro per vienerius metus gautinos sumos, pagrinde gautinos iš OOO „Litavtomatika“, t.y. 7 149 945 Lt, tačiau jų įvykdymo terminas nebuvo suėjęs 2013-01-01 dienai, tačiau net ir tuo atveju, jei nutarties priėmimo dienai šis terminas būtų suėjęs, tai nesudaro objektyvaus pagrindo abejoti atsakovo galimybėmis atgauti iš šio skolininko skolą atsižvelgiant į tai, kad atsakovas taip pat turi sutartinių įsipareigojimų šiam subjektui (pagal 2012 m. spalio 15 d. sutartį – 4 082 711,65 Lt), kurių įvykdymas pagal byloje esančius duomenis yra atidėtas iki 2014-01-01, t.y. įsipareigojimai galėtų būti įvykdyti tenkinant priešpriešinius reikalavimus. Byloje nėra duomenų apie tai, jog AB „Lietuvos automatika“ būtų sustabdžiusi ar nutraukusi veiklą, imtųsi likvidavimo procedūros, viešai paskelbusi apie negalėjimą ir/ar neketinimą vykdyti savo finansines prievoles, priešingai, į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonė tęsia ūkinę – komercinę veiklą, 2012 m. įmonė baigė pelningai, lyginant su 2011 metais.

15Teismas, atsižvelgdamas į šioje byloje nurodytas aplinkybes, taip pat atsakovo įmonės sudarytų pradelstų skolų dydžius, sudarytus susitarimus dėl skolų atidėjimo ar atsisakymo nuo dalies reikalavimų, vertindamas juos į įmonės balansą įrašyto turto vertės kontekste, sprendžia, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonė pagal esamą finansinę padėtį negali atsiskaityti su kreditoriais (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. ir 2 p.). Nesant duomenų, jog įmonės finansinė situacija šiai dienai atitinka Įmonių bankroto įstatyme reglamentuotą nemokumo sąvoką, nėra pagrindo kelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“ LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. ir 2 p. numatytais pagrindais.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovų reikalavimai dėl bankroto bylos atsakovui AB „Lietuvos automatika“ iškėlimo yra nepagrįsti, todėl atmestini.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 282 str. 2 d. 4 p., LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 4, 5 d., 10 str.,

Nutarė

18Atsisakyti iškelti bankroto bylą AB „Lietuvos automatika“, j.a.k. 221972310.

19Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Mazgas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iškelti... 3. Ieškovas UAB „Realm Juridical“ pateiktu teismui ieškiniu prašo iškelti... 4. Trečiasis asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikė teismui prašymą... 5. Trečiasis asmuo UAB „Auregis“ pateiktu prašymu prašo iškelti bankroto... 6. Trečiasis asmuo UAB „Kurenta“ prašo iškelti atsakovui AB „Lietuvos... 7. Trečiasis asmuo UAB „TOI – TOI Lietuva“ pateiktu prašymu prašo... 8. Atsakovas AB „Lietuvos automatika“ pateikė paaiškinimus dėl bankroto... 9. Atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovui AB „Lietuvos automatika“.... 10. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 11. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas į bylą pateikė įstatymų... 13. Kaip jau pažymėta, teismų praktikoje susiformavusi vieninga teisinė... 14. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad įmonė turi pradelstų... 15. Teismas, atsižvelgdamas į šioje byloje nurodytas aplinkybes, taip pat... 16. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 282 str. 2 d. 4 p., LR Įmonių bankroto... 18. Atsisakyti iškelti bankroto bylą AB „Lietuvos automatika“, j.a.k.... 19. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...