Byla 2S-152-661/2012
Dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo N. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Kauno projektas“ ieškinį atsakovui N. K. dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Kauno projektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas grąžinti iš atsakovo daugiafunkcinį motovisureigį Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, ieškovui arba priteisti iš atsakovo minėto turto vertę, t.y. 28101,70 Lt ir šio ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis 28101,70 Lt ir/ar taikyti daugiafunkcinio motovisureigio Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, areštą, uždraudžiant juo naudotis ir perleisti tretiesiems asmenims, pavedant saugotoju ieškovą.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies, t.y. taikė įrašą viešame registre dėl N. K. , asmens kodas ( - ) gyv. H. Radausko g. 8, Vilnius, nuosavybės teisės perleidimo, disponavimo teisės į transporto priemonę - sunkųjį keturratį motociklą Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, ir šio daikto apsunkinimo uždraudimo. Nurodė, kad atsakovas, kaip transporto priemonės savininkas, gali perleisti ginčo automobilį tretiesiems asmenims. Transporto priemonė įsigyta prieš daugiau kaip tris metus, todėl tikėtina, kad dėl eksploatavimo jos vertė gali būti sumažėjusi. Dabartinė transporto priemonės vertė nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo prašomas taikyti atsakovo piniginių lėšų areštas 28101,70 Lt sumai galėtų pažeisti atsakovo, kaip fizinio asmens interesus, bei neatitikti šalių teisių ir interesų pusiausvyros procese.

5BUAB „Kauno projektas“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 04 13 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias priemones, t.y. areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis 28101,70 Lt ir/ar taikyti daugiafunkcinio motovisureigio Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, areštą, uždraudžiant juo naudotis ir perleisti tretiesiems asmenims, pavedant saugotoju ieškovą.

6Pirmosios instancijos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 04 13 nutartį, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre dėl N. K. , asmens kodas ( - ) gyv. H. Radausko g. 8, Vilnius, nuosavybės teisės perleidimo, disponavimo teisės į transporto priemonę - sunkųjį keturratį motociklą Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, ir šio daikto apsunkinimo uždraudimo. Teismas tenkino ieškovo BUAB „Kauno projektas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių bei areštavo N. K. , a.k( - ) gyv. H. Radausko g. 8, Vilnius, nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias jam ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudė disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, leido iš areštuotų lėšų išmokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su BUAB „Kauno projektas“ bankroto administratoriumi UAB „Renavita“ pagal byloje pareikštus reikalavimus. Nurodė, jog pagal reikalavimo pobūdį (išreikalauti sunkųjį keturratį motociklą iš atsakovo arba priteisti jo vertę 28101,70 Lt) ieškinio užtikrinimui reikšmingas laikinųjų apsaugos priemonių, kurių mastas atitiktų ieškinio sumą, taikymas.

7Atskiruoju skundu atsakovas N. K. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir taikyti laikinąją apsaugos priemonę - daugiafunkcinio motovisureigio Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, areštą, pavedant saugotoju atsakovą. Nurodo, kad keturračiai motociklai registruojami taip pat kaip ir žemės ūkio technika, todėl nepagrįstas ieškovo teiginys, kad šis registras yra neviešas ir negalima tokiame registre atlikti įrašo dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo. Be to, ir pats ieškovas prašė areštuoti daugiafunkcinį motovisureigį Sportsman 700 EFI. Taip pat ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuoti atsakovo turtą, nenurodė jokių aplinkybių, kurios galėtų apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą.

8Atsiliepimu į atsakovo N. K. atskirąjį skunda ieškovas BUAB „Kauno projektas“ prašo skundą atmesti.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio ( atskirojo ) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nevertindamas paties ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į abiejų bylos šalių interesus bei užtikrindamas jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galės būti realiai įvykdytas.

12Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje taikė laikinąją apsaugos priemonę – areštavo N. K. , a.k( - ) gyv. H. Radausko g. 8, Vilnius, nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas iš esmės yra kilęs dėl nuosavybės teisės į daugiafunkcinį motovisureigį Sportsman 700 EFI, valst.Nr.4245LE, kuris šiuo metu yra registruotas atsakovo vardu.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo N. K. argumentais, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t.y. atsakovo turto areštas 28 101,70 Lt, pažeidžia atsakovo interesus. Teismo manymu, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo principą. Ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi teismas turi parinkti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios, užtikrindamos teismo sprendimo įvykdymą, kuo mažiau suvaržytų atsakovo interesus. Atskleidžiant ekonomiškumo ir proporcingumo principų turinį teismų praktikoje pažymima, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumų ar ribojimų proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Teisės normos negali išimtinai ginti tik vienos šalies, pareiškusios galimus pagrįstus reikalavimus, kurių įvykdymo užtikrinimą garantuoja įstatymo normos, teises, ignoruojant kitos šalies priešingus interesus. Be to, bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Teismas taip pat nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, kartu nesukeltų atsakovui nuostolių arba jie būtų minimalūs. Šiems tikslams pasiekti teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turi atidžiai parinkti jų rūšį. Laikinosios apsaugos priemonės yra reikalavimo užtikrinimo priemonės ir negali būti naudojamos kitos šalies verslo žlugdymui, todėl teismas, turėdamas galimybę, turi parinkti laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios apsaugo kreditoriaus interesus, kartu kiek įmanoma mažiau turės neigiamos įtakos skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-211/2008).

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškinio reikalavimams užtikrinti pakanka vienos laikinosios apsaugos priemonės – daugiafunkcinio motovisureigio Sportsman 700 EFI, valst.Nr.4245LE arešto. Teismo manymu, atsakovo turto areštas 28 101,70 Lt sumai pažeidžia N. K. interesus bei ekonomiškumo ir proporcingumo principus.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 2 p., 339 str., teismas,

Nutarė

17panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria areštuotas atsakovui N. K. , a.k( - ) gyv. H. Radausko g. 8, Vilnius, nuosavybės teise priklausantis turtas ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti t.y. uždrausti atsakovui N. K. disponuoti, parduoti, dovanoti, išnuomoti, perduoti naudotis kitiems asmenimis, įkeisti ir kitaip apsunkinti daugiafunkcinį motovisureigį Sportsman 700 EFI, identifikavimo Nr.4XAMH68AX7A223989, valst.Nr.4245LE, saugotoju pavedant N. K. .

18Nutarties nuorašą išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai