Byla 2S-1173-798/2015
Dėl antstolės D. M. veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-44427-155/2014 pagal pareiškėjo UAB „Railana“ skundą dėl antstolės D. M. veiksmų, ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Railana“ pateikė teismui skundą dėl antstolės D. M. veiksmų. Paaiškino, kad 2014-10-20 UAB „Railana“ gavo antstolės patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš bendrovės darbuotojo A. N. Vykdomasis dokumentas Nr. 2-1872-232/2013 buvo išduotas 2014-08-19 Vilniaus apygardos teismo dėl 25 Lt išieškojimo. Patvarkyme taip pat buvo pateiktas vykdymo išlaidų – 164,52 Lt apskaičiavimas. Pats bendrovės darbuotojas A. N. pateikė bendrovei 2014-10-13 mokėjimo pavedimą Nr. 579. Minėto mokėjimo duomenimis teismo sprendimu priteista 25 Lt suma sumokėta 2014-10-13, t.y. iki antstolio 2014-10-14 patvarkymo priėmimo dienos. Atsižvelgiant į tai, minėtas antstolės patvarkymas yra nepagrįstas. Taip pat A. N. nepagrįstai buvo priskaičiuotos vykdymo išlaidos, nes antstolė neįsitikino, jog vykdomasis dokumentas jau yra įvykdytas.

3Antstolė D. M. su pareiškėjo UAB „Railana“ skundu nesutiko ir persiuntė teismui. Nurodė, kad 2014-09-25 antstolė priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1872-232/2013, kurį 2014-08-19 išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 25 Lt išieškojimo iš skolininko A. N. išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI) naudai. Priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, šis buvo išsiųstas skolininkui su raginimu įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Šis patvarkymas buvo įteiktas pasirašytinai 2014-10-06 skolininko tėvui. Kadangi skola nebuvo sumokėta ir nebuvo gauta jokių dokumentų, patvirtinančių skolos apmokėjimą, antstolė ėmėsi priverstinio išieškojimo veiksmų ir 2014-10-14 skolos išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko pajamas, gaunamas darbovietėje UAB „Railana“. 2014-10-21 buvo gautas UAB „Railana“ skundas dėl antstolės veiksmų. Taip pat pažymėjo, kad skola sumokėta 2014-10-13, t.y. vėliau nei vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti ir pradėtas vykdyti priverstinis išieškojimas, todėl skolininkas privalo sumokėti antstolio vykdymo išlaidas. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p. skolininkas bylose dėl mažesnių nei 200 Lt išieškojimo vykdymo išlaidų neapmoka, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas. Šiuo atveju, kadangi 25 Lt skola jau yra sumokėta, bet iki šios dienos nėra sumokėtos vykdymo išlaidos, tai antstolė 2014-10-14 patvarkymą ne naikina, o patikslina, kad iš skolininko pajamų reikalaujama išieškoti tik 164,52 Lt vykdymo išlaidų.

4Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Nustatė, kad antstolei D. M. buvo pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-08-19 vykdomasis raštas Nr. 2-1872-232/2013 dėl 25 Lt skolos išieškojimo valstybės naudai. 2014-09-25 antstolė D. M. priėmė patvarkymą, kuriuo priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti bei taip pat tą pačią dieną priėmė 2014-09-25 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, iš viso skolininkui buvo priskaičiuota 161,24 Lt vykdymo išlaidų, šiuos patvarkymus išsiuntė skolininkui. Patvarkymai buvo įteikti 2014-10-06 skolininko tėvui. 2014-10-14 antstolė priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame įpareigojo skolininko darbovietę išskaičiuoti priteistas sumas, taip pat antstolė 2014-10-14 apskaičiavo vykdymo išlaidas (164,52 Lt).

6Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nors teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1872-232/2013 įsiteisėjo 2014-07-14, tačiau skolininkas A. N. geruoju teismo sprendimo po šio įsiteisėjimo dėl 25 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybės naudai neįvykdė. Todėl padarė išvadą, kad minėtas vykdomasis raštas pagrįstai buvo perduotas vykdymui antstolei D. M., kuri 2014-09-25 patvarkymu priėmė šį vykdomąjį raštą vykdyti. Antstolės patvarkyme dėl vykdomojo dokumento priėmimo taip pat buvo suformuluotas skolininkui siūlymas sumokėti skolą (nedelsiant nuo šio patvarkymo gavimo dienos). Šiuos patvarkymus antstolė išsiuntė skolininkui vykdomajame rašte nurodytu skolininko gyvenamosios vietos adresu, kurie buvo įteikti skolininko tėvui V. N.. Skolininkas skolą pagal vykdomąjį raštą sumokėjo tik 2014-10-13, pervedęs VMI minėtą pinigų sumą, nurodęs mokėjimo paskirtyje „pagal vykdomuosius dokumentus“. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad skolininkas A. N. sumokėjo skolą tik po to, kai jau buvo pradėtas vykdymas (nuo 2014-09-25) (gerokai po teismo sprendimo įsiteisėjimo, nuo 2014-07-14), todėl 2014-10-13 skolos sumokėjimas jau antstolei pradėjus vykdymo veiksmus, nesudaro pagrindo teigti, kad A. N. įvykdė teismo sprendimą geruoju. Taip pat teismas konstatavo, kad aukščiau minėti skolininko veiksmai laikomai nerūpestingais, todėl skolininkas turi sumokėti antstolės turėtas vykdymo išlaidas.

7Skolininkas A. N. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Visų pirma nurodo, kad jam nebuvo tinkamai pranešta nei civilinės bylos nagrinėjimą, o tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Antra, įstatymas antstoliui suteikia galimybes įsitikinti, kad sprendimo vykdymas atitinka įstatymo reikalavimus, tačiau šiuo konkrečiu atveju antstolis to nepadarė. Todėl skolininkui buvo nepagrįstai priskaičiuotos vykdymo išlaidos. Jei vis dėlto antstolė įstatymų nepažeidė, tai, anot apelianto, priskaičiuotos vykdymo išlaidos yra per didelės. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kadangi kiekvienos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos.

8Pareiškėjas UAB „Railana“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo prašo tenkinti skolininko A. N. atskirąjį skundą.

9Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininkas skolą apmokėjo tik po to, kai jau buvo pradėti vykdymo veiksmai, t.y. po teismo sprendimo įsiteisėjimo. Skolininko pareiga atlyginti antstoliui vykdymo išlaidas atsirado 2014-09-25, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, o apie tai jis buvo tinkamai informuotas. Pasisakydama dėl vykdymo išlaidų sumos nurodo, kad remiantis CPK 82 str., vykdymo išlaidos turi būti indeksuojamos, todėl mokėtina vykdymo išlaidų suma visada yra didesnė nei nurodyta Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

10Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolei D. M. buvo pateiktas vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-08-19 vykdomasis raštas Nr. 2-1872-232/2013 dėl 25 Lt skolos išieškojimo valstybės naudai. 2014-09-25 antstolė D. M. priėmė patvarkymą, kuriuo priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti bei taip pat tą pačią dieną priėmė 2014-09-25 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, iš viso skolininkui buvo priskaičiuota 161,24 Lt vykdymo išlaidų, šiuos patvarkymus išsiuntė skolininkui. Patvarkymai buvo įteikti 2014-10-06 skolininko tėvui. 2014-10-14 antstolė priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame įpareigojo skolininko darbovietę išskaičiuoti priteistas sumas, taip pat antstolė 2014-10-14 apskaičiavo vykdymo išlaidas (164,52 Lt).

15Skolininko atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog antstolė negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti ir priimti patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, nes neįsitikino, ar teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, dar nėra įvykdytas. Tokie skundo argumentai žemiau išdėstytų motyvų pagrindu atmetami kaip nepagrįsti.

16Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios (proceso) teisės normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir teisėtus interesus. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007).

17Pagal CPK 651 str. dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolis privalo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu, nepatikrinęs vykdomajam dokumentui vykdyti esamų kliūčių ar priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, kuriam priimti yra kliūtys, priimto vykdomojo dokumento pagrindu antstolis atliko vykdymo veiksmus, kurie, kaip išaiškėja vėliau, negalėjo būti atlikti ir antstoliui tai buvo žinoma, arba turėjo būti žinoma, tai tokie vykdymo veiksmai laikytini atliktais nesant teisinio pagrindo ir negali sukelti jais siekiamų pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario mėn. 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2009). CPK 651 str. 2 d. numato, kokias aplinkybes vykdomojo dokumento priėmimo metu turi patikrinti antstolis, šis aplinkybių sąrašas nėra baigtinis. Nagrinėjamu atveju antstolis priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą - Vilniaus apygardos teismo 2014-08-19 vykdomąjį raštą Nr. 2-1872-232/2013 dėl 25 Lt skolos išieškojimo valstybės naudai, kuris buvo išduotas Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-14 įsiteisėjusios nutarties pagrindu. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė ir pradėjo vykdymo veiksmus, nepažeisdamas CPK 651 straipsnio reikalavimų. Apelianto argumentai, kad antstolė neįsitikino, ar vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, visiškai nepagrįsti, kadangi kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, skolininkas A. N. geruoju teismo sprendimo po šio įsiteisėjimo dėl 25 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybės naudai neįvykdė. Šią aplinkybę patvirtina ir pats pareiškėjas UAB „Railana“ skunde dėl antstolio veiksmų, nurodydamas, kad skolininkas jam pateikė 2014-10-13 mokėjimo pavedimą Nr. 579 dėl minėtos skolos apmokėjimo. Tačiau dėl kokios priežasties skolininkas šios sumos nesumokėjo anksčiau, nenurodė. CPK 42 straipsnio 5 dalyje bylos šalims yra nustatyta pareiga joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga. Taip pat teismas laiko deklaratyviais skolininko argumentus, kad antstolė nepasinaudojo galimybe įsitikinti, ar sprendimo vykdymas atitinka įstatymo reikalavimus. Pažymėtina, kad apeliantas nenurodė kitų aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad antstolė nepagrįstai pradėjo priverstinį vykdymą byloje.

18Nors apeliantas ir nurodo, kad vykdymo išlaidos jam yra priskaičiuotos nepagrįstai, tačiau šiuo atveju svarbu pažymėti, kad antstolio prašomų išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidų teisėtumui reikšmės turi ta aplinkybė, kad neigiamų padarinių skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą atsiranda po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti (Sprendimų vykdymų instrukcijos 89 punktas). Taigi antstoliui pradėjus priverstinio vykdymo procedūrą, apeliantas įgijo pareigą atlyginti vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas. Aplinkybė, kad priverstinio vykdymo proceso metu skolininkas pats sumoka skolą ar kitaip atsiskaito su išieškotoju, nėra pagrindas pripažinti, kad skolininkas įvykdė vykdomąjį dokumentą gera valia, nes tą jis padaro jau prasidėjus priverstinio vykdymo procesui.

19Nors apeliantas ir nurodo, kad pripažinus antstolės veiksmus priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidos turėtų būti sužintos, tačiau kadangi skolininkas nenurodo, su kuriomis konkrečiai vykdymo išlaidomis nesutinka, teismas detaliai neaptaria vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytų sumų. Pažymėtina, kad kaip teisingai tsiliepime nurodo antstolė, vykdymo išlaidos privalo būti indeksuojamos.

20Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo jam tinkamai nepranešęs apie teismo posėdį. Pažymėtina, kad bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.). Šios bylos yra nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai CPK V dalyje nurodoma kitaip. Bylą nagrinėjantis teismas turi teisę nuspręsti konkrečią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas paskyrė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (b.l.7) ir apie rašytinį teismo posėdį, laikydamasis CPK 133 str. 3 d. nustatytos tvarkos, tinkamai pranešė specialiame interneto tinklalapyje (b.l. 8). Dėl to nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, nepranešė skolininkui apie bylos nagrinėjimą.

21Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

22Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo nutartis pagrįsta, o atskirasis skundas netenkinamas (CPK 337 str. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. pareiškėjas UAB „Railana“ pateikė teismui skundą dėl antstolės D. M.... 3. Antstolė D. M. su pareiškėjo UAB „Railana“ skundu nesutiko ir persiuntė... 4. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu prašė klausimą spręsti teismo... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi skundą... 6. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nors teismo sprendimas... 7. Skolininkas A. N. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 8. Pareiškėjas UAB „Railana“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie atskirojo... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 10. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 11. Atskirasis skundas atmetamas. ... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolei D. M. buvo pateiktas vykdyti... 15. Skolininko atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog antstolė... 16. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios (proceso) teisės... 17. Pagal CPK 651 str. dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo... 18. Nors apeliantas ir nurodo, kad vykdymo išlaidos jam yra priskaičiuotos... 19. Nors apeliantas ir nurodo, kad pripažinus antstolės veiksmus priimant... 20. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo jam... 21. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 22. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.,... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti...