Byla e2-3187-934/2020
Dėl atsakovės vykdomo viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – uždaroji akcinė bendrovė „Kakava LT“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ dėl atsakovės vykdomo viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – uždaroji akcinė bendrovė „Kakava LT“, išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir argumentų santrauka

51.

6Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tiketa“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (toliau – ir atsakovė) 2020-04-09 sprendimą „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“, kuriuo buvo atmesta tiekėjo UAB „Tiketa“ paraiška; įpareigoti atsakovę UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“ pripažinti UAB „Tiketa“ pateiktą pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas; iš atsakovės UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ priteisti ieškovės UAB „Tiketa“ sumokėtą žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinys, dublikas iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“, b. l. 51-57):

92.1.

102020-03-20 ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse bilietų platinimo paslaugų ir praleidimo kontrolės sistemos palaikymo pirkimui. Po pasiūlymų eilės sudarymo, ieškovės pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu kainos atžvilgiu ir ieškovės buvo paprašyta pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą. Ieškovei 2020-03-26 pateikus šiuos dokumentus, Perkančioji organizacija prašė pateikti papildomus paaiškinimus, o ieškovei 2020-04-01 juos pateikus, 2020-04-11 raštu „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“ Perkančioji organizacija ieškovės paraišką atmetė dėl neva neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. 2020-04-16 ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, kuri 2020-04-24 buvo atmesta;

112.2.

12Ieškovė pažymėjo, kad jos paraiška buvo atmesta dėl to, jog neatitiko Konkurso sąlygų (konkrečiai – trijų Techninės specifikacijos punktų: Techninės specifikacijos skilties III skyriaus „Bilietų pardavimas internetu“ poskyrio 5 punkto, II skyriaus 2.2. punkto ir VII skyriaus 3 punkto) reikalavimų. Ieškovės vertinimu, jau po to, kai ieškovė pateikė savo atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus, Perkančioji organizacija savo pačios suformuluotus techninius reikalavimus pradėjo aiškinti plečiamai, pridėdama papildomų reikalavimų, kurie nebuvo paskelbti Konkurso sąlygose. Tokiu būdu atmetusi ieškovės pasiūlymą, Perkančioji organizacija pažeidė jos, kaip sąžiningo tiekėjos, teisėtus lūkesčius, kadangi UAB „Tiketa“ kaip paslaugų teikėjos, bilietų pardavimo sistemos techniniai parametrai bei tai patvirtinantys pirkimui pateikti dokumentai visiškai atitinka Konkurso sąlygas, kaip jos iš pradžių, t. y. paskelbiant Konkursą, buvo suformuluotos Perkančiosios organizacijos;

132.3.

14Techninės specifikacijos skiltyje „Bilietų pardavimas internetu“, 5 punkto reikalavimas suformuluotas taip: „Klientams turi būti sudaromos galimybės įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant Informacinėje sistemoje.“ Ieškovė visiškai atitinka šį Perkančiosios organizacijos suformuluotą Techninės specifikacijos reikalavimą, t. y. yra sudariusi galimybę klientams įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant Informacinėje sistemoje. Pažymėjo, jog bilietus UAB „Tiketa“ informacinėje sistemoje klientas gali pirkti gaudamas rezervaciją bei išankstinę sąskaitą, pasinaudojęs tiesioginio bendravimo su konsultantu paslauga, kuri teikiama paskambinus ar parašius klientų aptarnavimo specialistui elektroniniu paštu arba kontaktuojant internetinėmis žinučių programomis (Facebook arba „Live chat“ tiesioginio aptarnavimo kanalu, integruotu Tiketos tinklapyje). Tokiu būdu perkant bilietus, pirkėjui nereikia nei registruotis, nei susieti paskyrų (kai susiejimas atliekamas, gali būti naudojamos Google arba Facebook paskyros), nei įvesti elektroninio pašto adreso. Bilietų pardavimas tiesiogiai bendraujant su aptarnavimo skyriaus specialistu yra vienas iš tiekėjo naudojamų bilietų platinimo kanalų, kuriuo bilietai gali būti įsigyjami be jokios registracijos, todėl UAB „Tiketa“, kaip sąžininga tiekėja, tikėjosi ir tebėra įsitikinusi, kad bet kuris iš minėtų funkcionalumų visiškai atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytą reikalavimą. Argumentuodama, dėl ko ieškovės pateikti pirkimo nesiregistruojant informacinėje sistemoje būdai nėra tinkami, Perkančioji organizacija 2020-04-24 Atsakyme į pretenziją nurodo, kad jie nėra pakankamai greiti ir paprasti, tačiau tai yra išplėstinis reikalavimo, nurodyto Techninėje specifikacijoje, aiškinimas;

152.4.

16Techninės specifikacijos skirsnyje „renginių paleidimas“ suformuluotas Perkančiosios organizacijos reikalavimas „Informacinėje sistemoje turi būti numatyta galimybė sukurti naujus renginius ir į prekybą paleisti jų bilietus. Kuriant renginius informacinėje sistemoje turi būti įmanoma nurodyti šiuos duomenis: Renginio datą ir laiką (nuo – iki)“. Ieškovės vertinimu, Perkančiosios organizacijos argumentas dėl renginio datos ir laiko (nuo - iki), kuriuo grindžiamas UAB „Tiketa“, kaip Tiekėjo, bilietų platinimo sistemos neatitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams, taip pat yra nepagrįstas, kadangi ieškovė savo pateiktame pasiūlyme ir vėliau pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nurodė, jog UAB „Tiketa“ sistemoje ši galimybė yra - renginio pavadinime, taip pat skiltyje „Daugiau renginio informacijos“, taip pat naudojamuose reklaminiuose renginio maketuose (pvz., baneriuose) gali būti nurodama renginio trukmė, tiksliai įrašant, kiek dienų ir kuriomis dienomis jis vyksta, įskaitant formuluotę „nuo - iki“. Taigi, ieškovė šį reikalavimą yra išpildžiusi taip, kaip to reikalaujama Techninėje specifikacijoje, o Perkančioji organizacija vėlesniuose savo raštuose iškelia papildomus reikalavimus informacijos atvaizdavimui (taip pat ir renginio paieškai), kurių nebuvo nurodžiusi pirkimo sąlygose – t. y. Techninėje specifikacijoje;

172.5.

18Pirkimo sąlygose atsakovė nurodo, jog „Turi būti galimybė įgyvendinti Bilietų pardavimo portalo ir Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės integraciją taip, kad iš Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės klientą būtų galima nukreipti bilietų pirkimui į Bilietų pardavimo portalą, tačiau Bilietų pardavimo portalas turėtų Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės stilių (šriftas, spalvos, lango antraštė (angl. Header), lango poraštė (angl. Footer), kurio dėka mokėjimai atliekami įprastinėje Perkančiosios organizacijos aplinkoje.“ Ieškovė pažymėjo, kad užtikrina tokią galimybę, nes tokį modelį UAB „Tiketa“ yra pritaikiusi www.teatrai.lt portale, kur sukurtas atskiras internetinis puslapis turi integruotą bilietų pirkimą. Ieškovė pateikia pavyzdį, jog reikalaujamą integraciją, tik atvirkštinį jos variantą, yra sėkmingai atlikdžiusi, jis yra veikiantis ir tai yra patvirtinimas, jog analogiška atvirkštinė integracija taip pat gali būti atlikta, panaudojant jau turimą patirtį, žinias ir resursus. Šis pavyzdys parodo, kad UAB „Tiketa“ gali sukurti pirkimo procesą pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, pritaikant prie Perkančiosios organizacijos aplinkos;

192.6.

20Ieškovė yra tiek interneto svetainės www.tiketa.lt, tiek interneto svetainės www.teatrai.lt savininkė ir valdytoja ir tai yra pakankamas įrodymas to, jog tokią interneto svetainių integraciją UAB „Tiketa“ yra atlikusi. Be to, pateiktas teatrai.lt pavyzdys yra tik parodomasis, o ne konkretus pritaikymas Perkančiajai organizacijai. Konkretus pritaikymas Perkančiajai organizacijai gali būti matomas tik po to, kai bus sudaryta paslaugų teikimo sutartis ir integracija realiai bus atlikta;

212.7.

22Perkančioji organizacija, atsakydama į pretenziją, 2020-04-11 rašte „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“ Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte įtvirtintą reikalavimą pakeitė, nustatydama naują reikalavimą ir jau reikalaudama ne sudaryti galimybę atlikti integraciją, o jau būti ją atlikus. Tai reiškia, kad Perkančioji organizacija dar prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą reikalauja būti atlikus darbus, kurie turi būti atliekami šios sutarties pagrindu. Toks reikalavimas yra ne tik prieštaraujantis logikai, bet ir neteisėtas, kadangi, visų pirma, jis buvo pakeistas jau po pasiūlymų pateikimo ir, antra, jis yra diskriminuojantis bei pažeidžiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 5 dalį, kadangi vienintelis tiekėjas, kuris gali būti įgyvendinęs šį reikalavimą pasiūlymų pateikimo momentu, yra tas tiekėjas, kuris teikė bilietavimo paslaugas Perkančiajai organizacijai dar iki Konkurso paskelbimo;

232.8.

24Nors ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę pripažinti ieškovės pateiktą pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas nebuvo tiesiogiai išreikštas ieškovės teiktoje 2020-04-16 pretenzijoje, tačiau pretenzijoje iškeltas reikalavimas pripažinti ieškovės pateiktą pasiūlymą laimėjusiu ir priimti sprendimą sudaryti su ieškove viešojo pirkimo sutartį apima ir ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovės pateiktą pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas. Vis dėlto, siekdama aiškumo ieškovė patikslina ieškinio dalyką, papildydama ieškinio reikalavimą vienu punktu – pripažinti UAB „Tiketa“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu ir priimti sprendimą sudaryti su UAB „Tiketa“ viešojo pirkimo sutartį.

253.

26Atsakovė su ieškiniu ir dubliku nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Atsiliepimas, triplikas iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 10-25, 63-72):

273.1.

28Perkančioji organizacija Pirkimo techninėje specifikacijoje detalizavo specialias sąlygas bilietus platinant – parduodant šiuose kanaluose: kasose (Techninės specifikacijos III skyrius „Bilietų pardavimas kasose“) ir internetu (Techninės specifikacijos III skyrius „Bilietų pardavimas internetu“). Kadangi bilietų įsigijimas su registracija dažniausiai vykdomas bilietą perkant internetu, Perkančioji organizacija šio kanalo detalizacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė: „Klientams turi būti sudaromos galimybės įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant Informacinėje sistemoje.“, kas reiškia, kad klientai pirkdami bilietą internetu, naudojantis ieškovės bilietų platinimo sistema, kuri apima visus bilietų platinimo kanalus, nurodytus techninės specifikacijos bendrosios dalies 5 punkte neturi būti įpareigojami registruotis bei taip pateikti savo asmens duomenų Perkančiosios organizacijos bilietų platinimo paslaugos teikėjui. Tokio funkcionalumo ieškovė neužtikrina ir tai pripažįsta, nes nurodo, kad siekiant įsigyti bilietus internetu asmeniui, reikia turėti Facebook ar Google paskyras, taip pat teigia apie registravimąsi sistemoje siekiant bilietų įsigijimo. Akivaizdu, kad tiek atitinkamų paskyrų turėjimas, pokalbiai su konsultantu ir pan. atlieka ne bilieto įsigijimo, o kitą funkciją pvz. soc. tinklo Facebook paskyros turėjimas užtikrina galimybę naudotis Facebook socialiniame tinkle esančia asmens paskyra, o ne pirkti bilietą į atsakovės renginius, Google paskyros turėjimas suteikia galimybę naudotis el. paštu ar pan., pokalbis su ieškovės konsultantu suteikia galimybę konsultuotis ištikus neaiškumams, tačiau nesuteikia galimybės atlikti pirkimo funkcijos. Todėl toks ieškovės nenuoseklumas ir bandymas visokiais būdais, nepagrįstai įtikinti Perkančiąją organizaciją, o šiuo metu ir teismą, jog pateikti įrodymai/būdai patvirtina atitikimą minėtam Techninės specifikacijos reikalavimui, kelia nepasitikėjimą tiekėju ir abejones jo sąžiningumu ir dalykine reputacija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.158 straipsnis, 6.163 straipsnio 1 dalis);

293.2.

30Atsakovė pažymėjo, kad dauguma Perkančiosios organizacijos renginių trunka ilgiau nei vieną kalendorinę dieną, priklausomai nuo renginio populiarumo, taip lankytojams sudaromos galimybės pasirinkti jiems labiausiai priimtiną dieną ir laiką apsilankymui parodoje. Atsižvelgdama į tokią renginių specifiką, siekdama užtikrinti tinkamą informacijos lankytojams pateikimą, Perkančioji organizacija Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodė, kad Informacinėje sistemoje kuriant renginių profilį, kuris bus viešai matomas internete, turi būti įmanoma nurodyti renginio datą ir laiką (nuo - iki), taip sudarant galimybę klientams įsigyti bilietą į renginį konkrečią, jų pasirinktą dieną. Renginio data ir laikas su nuoroda „nuo - iki” išskirtas viename bendrame punkte, atskirai nuo renginio aprašymo, todėl logiška, jog tokią informaciją turi būti galimybė įkelti prie renginio datos, o ne prie atskiro informacijos segmento - renginio aprašymo (III punktas), kaip tai teigia ieškovė ieškinyje, taip iškreipiant tokio reikalavimo mintį, esmę ir prasmę. Iš ieškovės pateiktų pavyzdžių Perkančioji organizacija negalėjo įsitikinti, kad ieškovė tenkina šį reikalavimą, priešingai, jos oficialioje internetinėje svetainėje techniniai funkcionalumai yra tokie, jog nėra galimybių stulpelyje/kvadrate, kuriame nurodoma renginio data ir laikas, nurodyti datos „nuo - iki”. Pažymėjo, jog visuose ieškovės pateiktuose pavyzdžiuose data „nuo - iki” pateikta arba prie renginio pavadinimo, arba prie renginio aprašymo, tačiau nei iš ieškovės pateiktų pavyzdžių, nei iš oficialioje internetinėje svetainėje skelbiamos informacijos negalima įsitikinti, kad renginį, kurio data būtų nurodyta „nuo - iki” būtų įmanoma susikurti ir atvaizduoti informacinėje sistemoje, taip sudaryti galimybę klientui įsigyti bilietą į bet kurią renginio dieną. Klientui įsigyjančiam bilietą į atsakovės renginius turi būti sudaroma galimybė matyti renginio trukmę (t. y. nuo kurios iki kurios dienos vyksta renginys), pasirinkti prie to paties renginio norimą datą bei paieškoje pasirinkus ne pirmąją, o kitą renginio datą – apskritai rasti renginį, tačiau šiuo metu tokio funkcionalumo ieškovė pateiktu pasiūlymu niekaip neužtikrina;

313.3.

32Priešingai nei nurodo ieškovė, pirkėjui nėra sudaroma galimybė pasirinkti renginio dienos į kurią jis nori įsigyti bilietą ir tokios galimybės neįrodo ieškovės pateiktas pavyzdys, kadangi ieškovės internetinėje svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar renginys yra dviejų dienų, viešai atvaizduojama tik viena renginio data ir bilietus galima įsigyti tik į tą vieną konkrečią renginio dieną;

333.4.

34Perkančioji organizacija Pirkimo Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte yra nurodžiusi, kad „Turi būti galimybė įgyvendinti Bilietų pardavimo portalo ir Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės integraciją taip, kad iš Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės klientą būtų galima nukreipti bilietų pirkimui į Bilietų pardavimo portalą, tačiau Bilietų pardavimo portalas turėtų Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės stilių (šriftas, spalvos, lango antraštė (angl. Header), lango poraštė (angl. Footer), kurio dėka mokėjimai atliekami įprastinėje Perkančiosios organizacijos aplinkoje.“. 2020-03-26 ieškovė pateikė informaciją, kurioje deklaratyviai, nepateikiant jokių objektyvių įrodymų parašė, kad šio reikalavimo sąlygą yra įgyvendinusi Teatrai.lt internetinėje svetainėje, tačiau nepateikė jokių šį faktą patvirtinančių dokumentų, įrodymų. Be to, iš ieškovės pateiktos informacijos nėra aišku kada, kokiais terminais ir ar apskritai šią sąlygą ji galėtų įgyvendinti. Ieškovės pateiktas pavyzdys, kuriame pavaizduotas atvirkštinis prašomos integracijos sprendimas, tik patvirtina, kad tokio produkto, kokio reikalaujama, ieškovė neturi. Be to, šiuo pavyzdžiu ieškovė tik patvirtina, kad galimai turi patirties įgyvendinant panašų reikalavimą, tačiau ne tokios, kaip prašo Perkančioji organizacija;

353.5.

36Ieškovė tik kartu su dubliku pateikė teismui naujus įrodymus ir informaciją, kurie nebuvo vertinti viešojo pirkimo procedūros metu. Ieškovė dublike nurodo, kad ji yra interneto svetainės www.teatrai.lt savininkė ir valdytoja. Perkančioji organizacija pirkimo procedūrų metu iš ieškovės negavo šios informacijos, nebuvo pateikta jokių duomenų, įrodymų, kad ji yra šios internetinės svetainės valdytoja ir, kad ji galimai galėjo įvykdyti prašomą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimą būtent www.teatrai.lt internetinėje svetainėje;

373.6.

38Ieškovės reikalavimas pripažinti ją Pirkimo laimėtoja, yra nepagrįstas, nesuderinamas su viešųjų pirkimų reguliavimu bei teismų formuojama praktika.

394.

40Trečiasis asmuo UAB „Kakava LT“ pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 38-43). Atsiliepimas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

414.1.

42Ieškovės valdoma internetinė parduotuvėje www.tiketa.lt neatitinka Techninės specifikacijos III skyriaus skiltyje „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkto reikalavimo, nes šioje internetinėje parduotuvėje pasirinkus renginį, norint pasirinkti bilietus ir tęsti bet kokį pirkimo procesą, yra būtina registracija, o registracija yra galima vienu iš pasirinktų būdu: 1) registruojantis kaip vartotojui Tiketos interneto parduotuvėje; 2) registruojantis/prisijungiant per Facebook įskiepį; 3) registruojantis/prisijungiant per Google įskiepį. Trečiojo asmens nuomone, bilietų įsigijimas juos rezervuojant ir gaunant išankstinę sąskaitą ar pasinaudojus tiesioginio bendravimo su konsultantu paslauga, kuri teikiama paskambinus ar parašius klientų aptarnavimo specialistui elektroniniu paštu arba kontaktuojant internetinėmis žinučių programomis, nepatenka į Techninėje specifikacijoje nurodytą platinimo kanalą „platinimas internetu“ ir galėtų būtų vertinami kaip atskiri ieškovės turimi bilietų platinimo kanalai/būdai, tačiau jų Perkančioji organizacija į Pirkimo objektą neįtraukė, todėl jie nebuvo ir negalėjo būti vertinami. Interneto svetainėje www.tiketa.lt funkcionalumas „pirkti“ yra tik prie konkretaus renginio, kurį pasirinkus, jokie sekantys pirkimo veiksmai be registracijos/prisijungimo nėra galimi. Interneto svetainėje jokie kiti ieškinyje nurodyti bilietų platinimo būdai/kanalai, kaip bilietų pardavimo be registracijos būdai, apskritai nėra nurodomi, todėl jie akivaizdžiai yra tik teoriniai, pirkėjams galimai net nežinomi, nes jie nėra net viešinami;

434.2.

44Techninės specifikacijos II skyriaus 2.2 punkte yra įtvirtintas reikalavimas, jog Informacinėje sistemoje turi būti numatyta galimybė sukurti naujus renginius ir į prekybą paleisti jų bilietus taip, kad kuriant renginius informacinėje sistemoje be kitų nurodytų duomenų būtų įmanoma nurodyti renginio datą ir laiką (nuo – iki). Nagrinėjama Techninės specifikacijos sąlyga akivaizdžiai yra funkcinis reikalavimas, kuris atidžiam ir rūpestingam Konkurso dalyviui negali būti suprantamas kaip renginio datos nurodymas „nuo – iki“ formatu prie renginio pavadinimo ar aprašymo tik kaip datos nurodymas, be galimybės rasti renginį per paiešką bet kurią nuo – iki intervale nurodytą datą. Atsakovei įsitikinus, jog datos paieška renginiams, kurie prie aprašymo tinklapyje www.tiketa.lt nurodyti laiko intervale, neveikia, ieškovės pasiūlymas buvo pagrįstai pripažintas kaip neatitinkantis šio Konkurso sąlygų reikalavimo;

454.3.

46Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte įtvirtintas toks reikalavimas: „Turi būti galimybė įgyvendinti Bilietų pardavimo portalo ir Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės integraciją taip, kad iš Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės klientą būtų galima nukreipti bilietų pirkimui į Bilietų pardavimo portalą, tačiau Bilietų pardavimo portalas turėtų Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės stilių (šriftas, spalvos, lango antraštė (angl. Header), lango poraštė (angl. Footer), kurio dėka mokėjimai atliekami įprastinėje Perkančiosios organizacijos aplinkoje“. Atsižvelgiant į tai, jog Konkurso sąlygose nebuvo kvalifikacinio reikalavimo būti įgyvendinus projektą pagal aukščiau nurodytą reikalavimą, trečiasis asmuo negali pasisakyti dėl ieškovės galimybių šį reikalavimą įgyvendinti.

475.

48Išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų komisija pateikė išvadą, kuri grindžiama šiomis aplinkybėmis ir argumentais (b. l. 45-48):

495.1.

50Jeigu klientui perkant bilietą, nors ir nesiregistruojant sistemoje, tačiau susiejant jo turimą paskyrą (Google ar Facebook), kliento duomenys yra gaunami iš minėtų socialinių tinklų, manytina, kad vien ta aplinkybė, kad vartotojui nereikia atlikti registracijos veiksmo nepaneigia registracijos fakto;

515.2.

52Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje konkrečiai neįvardijo reikalavimu dėl renginio datos ir laiko (nuo – iki) nurodymo siekiamo rezultato, jog nurodant datą ir laiką (nuo – iki) turi būti sudaroma galimybė klientams įsigyti bilietą į renginį konkrečią, jų pasirinktą dieną. Taigi, siekiant išspręsti ginčą bylos nagrinėjimo metu reikalinga nustatyti, ar tiekėjams, veikiantiems bilietų platinimo srityje ir remiantis tokių paslaugų teikimo praktika ir specifika, iš minėto Techninėje specifikacijoje suformuluoto reikalavimo galėjo būti vienodai suprantama, kad renginio datą ir laiką (nuo – iki) reikalinga nurodyti ne informacijos sklaidos tikslu ar pan., o tam, kad būtų įgyvendinama konkreti funkcija – įsigyti bilietą į pasirinktos dienos renginį;

535.3.

54Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose yra nurodoma, jog turi būti galimybė įgyvendinti Bilietų pardavimo portalo ir Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės integraciją, manytina, kad siekiant išspręsti ginčą svarbu įvertinti, ar tiekėjams, veikiantiems bilietų platinimo srityje, galėjo būti aišku ir suprantama, kaip pasiūlyme turi būti pademonstruota galimybė įgyvendinti minėtą integraciją.

55Ieškinys atmestinas.

56II. Ginčo esmė

576.

58Ginčas kilo dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos III skyriaus „Bilietų pardavimas internetu“ poskyrio 5 punkte, II skyriaus 2.2. punkte ir VII skyriaus 3 punkte numatytiems reikalavimams ir šių reikalavimų aiškinimo.

597.

60Ieškovė iš esmės įrodinėjo, jog atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl Techninės specifikacijos III skyriaus „Bilietų pardavimas internetu“ poskyrio 5 punkte, II skyriaus 2.2. punkte ir VII skyriaus 3 punkte keliamų reikalavimų neatitikimo. Pažymėjo, kad ieškovė visiškai atitinka Techninės specifikacijos III skyriaus „Bilietų pardavimas internetu“ poskyrio 5 punkte numatytą reikalavimą, nes yra sudariusi galimybę klientams įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant Informacinėje sistemoje. Akcentavo, jog taip pat yra išpildžiusi II skyriaus 2.2. punkte numatytą reikalavimą, o Perkančioji organizacija iškelia papildomus reikalavimus informacijos atvaizdavimui (taip pat ir renginio paieškai), kurių nebuvo nurodžiusi pirkimo sąlygose ir kurių būtinumas nėra niekaip pagrįstas. Pagal kartu su pasiūlymu pateiktą pavyzdį ieškovė gali sukurti pirkimo procesą pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, pritaikant prie Perkančiosios organizacijos aplinkos, kaip tai numatyta Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkto reikalavimuose, todėl atsakovė nepagrįstai nurodė, kad UAB „Tiketa“ neatitinka šio Techninės specifikacijos reikalavimo.

618.

62Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, iš esmės įrodinėjo, kad ieškovė neįrodė savo pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, kadangi ieškinyje pateikiami subjektyvaus pobūdžio, neparemti jokiais objektyviais įrodymais argumentai, niekaip neįrodo ieškovės pajėgumų vykdyti techninės specifikacijos reikalavimų. Akcentavo, jog pati ieškovė pripažino, jog bilietų platinimo internetu negali užtikrinti be registracijos. Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti jos ir jos klientų lūkesčius ir teisėtus interesus atitinkančias paslaugas, užtikrinti greitą ir paprastą bilietų įsigijimą internetu, Pirkimo Techninėje specifikacijoje nustatė aiškius ir tikslius reikalavimus, būtent pardavimui internetu. Pažymėjo, jog atsižvelgdama į tokią renginių specifiką, siekdama užtikrinti tinkamą informacijos lankytojams pateikimą, Perkančioji organizacija Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodė, kad informacinėje sistemoje kuriant renginių profilį, kuris bus viešai matomas internete, turi būti įmanoma nurodyti renginio datą ir laiką (nuo - iki), taip sudarant galimybę klientams įsigyti bilietą į renginį konkrečią, jų pasirinktą dieną. Klientui, įsigyjančiam bilietą į atsakovo renginius, turi būti sudaroma galimybė matyti renginio trukmę (t. y. nuo kurios iki kurios dienos vyksta renginys), pasirinkti prie to paties renginio norimą datą bei paieškoje pasirinkus ne pirmąją, o kitą renginio datą – apskritai rasti renginį, tačiau šiuo metu tokio funkcionalumo ieškovė pateiktu pasiūlymu niekaip neužtikrina. Pažymėjo, jog ieškovė pateikė informaciją, kurioje deklaratyviai, nepateikiant jokių objektyvių įrodymų parašė, kad Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte numatytą sąlygą yra įgyvendinusi Teatrai.lt internetinėje svetainėje, tačiau nepateikė jokių šį faktą patvirtinančių dokumentų, įrodymų, todėl Perkančioji organizacija negali įsitikinti, ar ieškovė atitinka minėtą Techninės specifikacijos reikalavimą.

63III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

649.

65Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“), kad atsakovė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ vykdo 2020-03-06 paskelbtą Pirkimą, kurio objektas yra bilietų į atsakovės organizuojamus renginius platinimas ir praleidimo kontrolės sistemos palaikymas. Pirkime pasiūlymus pateikė du tiekėjai – UAB „Tiketa“ ir UAB „Kakava LT“. Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nurodė, kad norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, ji sudarys pasiūlymų eilę ir pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams dokumentus tikrins tik to tiekėjo, kurio pateikta pasiūlymo kaina atitinkamai pirkimo daliai bus mažiausia po pasiūlymų eilės sudarymo. Perkančioji organizacija, 2020-03-23 sudariusi pasiūlymų eilę, nustatė, kad UAB „Tiketa“ yra pirma eilėje, todėl remdamasi minėtomis Pirkimo dokumentų sąlygomis bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 straipsnio 1 dalimi, paprašė ieškovės pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, taip pat, siekdama įsitikinti, kad ieškovė yra pajėgi ir turi technines galimybes vykdyti Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, remdamasi VPĮ 47 straipsnio 1 dalies 3 punktu, paprašė pateikti įrodymus. 2020-03-26 ieškovė Perkančiajai organizacijai pateikė prašomą informaciją, tačiau atsižvelgusi į tai, kad iš pateiktų duomenų Perkančioji organizacija negalėjo įsitikinti ieškovės pajėgumu vykdyti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, bei į tai, jog dalis ieškovės pateiktos informacijos buvo netiksli ir nepagrįsta objektyviais įrodymais, Perkančioji organizacija 2020-03-31 paprašė patikslinti ir paaiškinti dalį atsakovės pateiktos informacijos. 2020-04-01 ieškovė pateikė patikslinimą ir paaiškinimus, tačiau Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į ieškovės pateiktą informaciją, 2020-04-08 priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Ieškovė, nesutikdama su minėtu Perkančiosios organizacijos sprendimu, 2020-04-16 pateikė pretenziją „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“, kuria prašė panaikinti 2020-04-09 sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės paraiška ir pripažinti ieškovės pateiktą pasiūlymą laimėjusiu bei su ja sudaryti viešojo pirkimo sutartį. 2020-04-23 Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

66Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkte nustatytiems reikalavimams

6710.

68VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi ir skaidrumo principo. VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs ir tikslūs, be dviprasmybių. VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams.

6911.

70Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog Techninės specifikacijos skilties „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkte nustatyta, kad klientams turi būti sudaromos galimybės įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant informacinėje sistemoje. Techninės specifikacijos 5 punkte nustatyta, jog „Informacinė sistema šiame pirkime suprantama kaip Tiekėjo turimi bilietų platinimo kanalai bei sistema, skirta bilietų platinimo paslaugai teikti“. Atsižvelgiant į aptartų sąlygų turinį, teismo vertinimu, Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose pakankamai aiškiai nurodė, kad klientai, pirkdami bilietą internetu, naudodamiesi Tiekėjo bilietų platinimo sistema, neturi būti įpareigojami registruotis, atitinkamai, pateikiant savo asmens duomenis Perkančiosios organizacijos bilietų platinimo paslaugos tiekėjui.

7112.

72Ieškovė savo pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus, dalies „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkte nustatytiems reikalavimams iš esmės įrodinėjo tuo, jog jos bilietų platinimo sistemoje klientas gali nesiregistruodamas pirkti bilietą, gaudamas rezervaciją ir išankstinę sąskaitą, pasinaudojęs tiesioginio bendravimo su konsultanto paslauga, kuri teikiama paskambinus ar parašius klientų aptarnavimo specialistui elektroniniu paštu ar kontaktuojant internetinėmis žinučių programomis (Facebook ar „Live Chat“ tiesioginio aptarnavimo kanalu, integruotu Tiketos puslapyje). Ieškovės teigimu, tokiu būdu perkant bilietus, pirkėjui nereikia nei registruotis, nei susieti paskyrų, nei įvesti elektroninio pašto adreso. Be to, pirkėjas gali naudoti savo turimą Facebook arba Google paskyrą ir ją susieti su pirkimu www.tiketa.lt. Tokiu būdu vieno mygtuko paspaudimu klientas gali įsigyti bilietą sistemoje ir jam nereikia vesti jokio savo elektroninio pašto adreso. Ieškovė taip pat akcentavo, jog Perkančioji organizacija nepagrįstai nurodė, kad ieškovės nurodyti būdai nėra laikomi pirkimu internetu, kadangi visi veiksmai nuo bilieto užsakymo iki bilieto gavimo į elektroninį paštą, yra atliekami internetu.

7313.

74Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai, neįrodo, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas atitiko Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkte nustatytiems reikalavimams dėl žemiau nurodytų argumentų.

7514.

76Pirma, atitinkamų paskyrų Facebook ar Google turėjimas, pokalbiai telefonu su UAB „Tiketa“ konsultantais ar bendravimas su konsultantais elektroniniu paštu iš esmės yra skirti ne bilietams įsigyti, o atlieka kitas funkcijas, t. y. naudotis turima Facebook ar Google paskyra ir joje esančiais duomenimis, gauti konsultacijas ištikus problemoms ar nesklandumams perkant bilietus. Teismo vertinimu, bilietų pardavimas tiesiogiai bendraujant su aptarnavimo skyriaus specialistu iš esmės neatitinka „Bilietų pardavimo internetu“ sąvokos, nors šis pardavimas/pirkimas gali būti atliekamas ir naudojantis internetu.

7715.

78Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas internetu“ 2.3. ir 2.4. punkte taip pat numatyta, kad įsigyjant bilietus internetu, klientui turi būti suteikiama galimybė pritaikyti (panaudoti) turimą nuolaidą, taip pat apmokėti už bilietus naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis. Ieškovės teiginiai, kad „Tiketa“ konsultantai turi galimybę klientams pritaikyti visas taikomas nuolaidas, o atsiuntus išankstinę sąskaitą kliento elektroniniu paštu, klientas ją gali apmokėti naudodamasis internetinėmis bankininkystės paslauga bet kuriame banke, mokėjimą atlikdamas iš savo pasirinktos sąskaitos, susietos su jo pageidaujama kortele, iš esmės yra grindžiami tik pačios ieškovės paaiškinimais, nepateikiant šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Dėl išdėstytų aplinkybių, 2020-04-24 atsakyme į pretenziją atsakovė iš esmės pagrįstai nurodė, kad ieškovo siūlomi bilietų įsigijimo be registracijos būdai netenkina Pirkimo Techninės specifikacijos III skyriaus „Bilietų pardavimas internetu“ reikalavimų, kadangi iš ieškovės pateiktos informacijos nėra aišku, kad naudojantis šiais bilietų įsigijimo būdais, klientui bus suteikiami Perkančiosios organizacijos numatyti bilietų įsigijimo internetu privalumai – pritaikyti turimą nuolaidą, apmokėti už bilietus, naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis ar mokėjimo kortelėmis.

7916.

80Antra, Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkte nustatytu reikalavimu Perkančioji organizacija iš esmės siekia, jog klientai turėtų galimybę greitai ir paprastai įsigyti bilietus į renginius, nereikalaujant registruotis bilietų platintojo sistemoje. Aukščiau ieškovės nurodyti bilietų įsigijimo būdai (žr. 12 punktą), iš esmės nesukuria galimybės įsigyti bilietus į renginius greitai ir paprastai, nes jų įgyvendinimas priklauso nuo žmogiškųjų išteklių (bendravimo su ieškovės konsultantais telefonu ar elektroniniu paštu) ir reikalauja papildomų pastangų bei užtrunka ilgiau, nei klientas galėtų juos įsigyti savarankiškai. Taip pat nesutiktina su ieškovės argumentu, jog Perkančiosios organizacijos išdėstyti teiginiai, kad ieškovės nurodyti pirkimo nesiregistruojant informacinėje sistemoje būdai nėra pakankamai greiti ir paprasti, yra išplėstinis Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkto reikalavimo aiškinimas. Teismo vertinimu, jau pati sąvoka „Bilietų pardavimas internetu“ reiškia greitą ir nereikalaujantį didelių pastangų bilietų pardavimą ir įsigijimą, todėl toks aukščiau nurodyto reikalavimo aiškinimas negali būti laikomas išplėstiniu.

8117.

82Trečia, bilietų pirkimas, turimą Facebook arba Google paskyrą susiejus su pirkimu www.tiketa.lt., taip pat neatitinka Techninėje specifikacijoje numatyto reikalavimo sudaryti klientams galimybę įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant informacinėje sistemoje. Pažymėtina, kad prisijungimas prie informacinės sistemos naudojant kliento (pirkėjo) turimą Google ar Facebook paskyrą, iš esmės yra laikytinas registracija, kadangi norėdamas tokiu būdu įsigyti bilietą į renginį, klientas turi būti užsiregistravęs minėtuose tinkluose ir registracijos metu pateikęs savo asmeninius duomenis. Tokio pirkimo metu bilietų platintojui yra perduodami asmenininiai pirkėjo duomenys, esantys Facebook ir Google paskyrose, kas iš esmės reiškia, jog klientas (pirkėjas) negali įsigyti bilieto, kol neperduodami jo asmeniniai duomenys iš aukščiau nurodytų paskyrų. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su VPT išvadoje pateikta pozicija, jog jeigu klientui perkant bilietą, nors ir nesiregistruojant sistemoje, tačiau susiejant jo turimą paskyrą (Google ar Facebook) kliento duomenys yra gaunami iš minėtų socialinių tinklų, vien ta aplinkybė, kad vartotojui nereikia atlikti registracijos veiksmo, nepaneigia registracijos fakto.

8318.

84Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog tiek perkančiosios organizacijos, tiek konkurso dalyviai pirkimo procedūrų metu pirkimo sąlygas privalo aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas. Tiekėjams tenka įrodinėjimo našta patikimai įrodyti siūlomos prekės/paslaugos atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1260-553/2019).

8519.

86Atmestinas ieškovės ieškinyje nurodytas teiginys, jog registruojantis „Tiketa“ sistemoje, privalomas yra tik elektroninio pašto adresas, jokie kiti asmens duomenys nėra reikalaujami, taigi pirkimas savo esme nesiskiria nuo pirkimo be registracijos, kadangi Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog turi būti sudaromos galimybės įsigyti bilietus papildomai nesiregistruojant informacinėje sistemoje. Nepaisant to, kad registruojantis Tiketa sistemoje reikia nurodyti tik elektroninio pašto adresą, toks bilietų įsigijimo būdas prieštarauja Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

8720.

88Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, konstatuotina, kad tam, jog ieškovė vykdytų bilietų platinimą internetu be registracijos, vienokia ar kitokia registracija prie UAB „Tiketa“ turimos bilietų platinimo sistemos vis tiek yra būtina, todėl ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos skilties „Bilietų pardavimas internetu“ 5 punkte numatytų reikalavimų. Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos II skyriaus dalies „Renginių paleidimas“ 2.2. punkte nustatytiems reikalavimams

8921.

90Techninės specifikacijos II skyriaus 2.2. punkte Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad Informacinėje sistemoje turi būti numatyta galimybė sukurti naujus renginius ir į prekybą paleisti jų bilietus. Kuriant renginius informacinėje sistemoje turi būti įmanoma nurodyti šiuos duomenis: Renginio datą ir laiką (nuo – iki).

9122.

92Ieškovė savo pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos II skyriaus 2.2. punkte nustatytiems reikalavimams, iš esmės įrodinėjo tuo, kad UAB „Tiketa“ sistemoje tokia galimybė yra, renginio datą ir laiką (nuo – iki ) nurodant renginio pavadinime, taip pat skiltyje „Daugiau renginio informacijos“, taip pat naudojamuose reklaminiuose renginio maketuose (pvz., baneriuose) gali būti nurodoma renginio trukmė, tiksliai įrašant, kiek dienų ir kuriomis dienomis jis vyksta, įskaitant formuluotę „nuo – iki“. Ieškovės teigimu, šį reikalavimą ji yra išpildžiusi taip, kaip to reikalaujama Techninėje specifikacijoje, o Perkančioji organizacija vėlesniuose savo raštuose iškelia papildomus reikalavimus informacijos atvaizdavimui (taip pat ir renginio paieškai), kurių nebuvo nurodžiusi pirkimo sąlygose.

9323.

94VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad Pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos vykdant viešąjį pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013). Konkurso sąlygų turinys turi būti nustatomas iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų; neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizikos našta tenka perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017; 2015-02-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).

9524.

96Teismas iš dalies sutinka su ieškovės argumentais, kad Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje konkrečiai neįvardijo reikalavimu „dėl renginio datos ir laiko (nuo – iki) nurodymo“ siekiamo rezultato, jog nurodant datą ir laiką (nuo – iki) turi būti sudaroma galimybė klientams įsigyti bilietą į renginį konkrečią, jų pasirinktą dieną, kai renginys vyksta kelias dienas. Kita vertus, ieškovei UAB „Tiketa“, kaip subjektui, veikiančiam bilietų platinimo srityje, ir remiantis tokių paslaugų teikimo praktika bei specifika, iš minėto Techninėje specifikacijoje suformuluoto reikalavimo turėjo būti suprantama, kad renginio datą ir laiką (nuo – iki) reikalinga nurodyti ne informacijos sklaidos tikslu, o tam, kad būtų įgyvendinama Perkančiosios organizacijos perkama paslauga – įsigyti bilietą į pasirinktos dienos renginį.

9725.

98Akcentuotina, jog Techninės specifikacijos II skyriaus 2 punkte buvo išskirti duomenys, kuriuos turi būti sudaryta galimybė pateikti kuriant renginius: I. Renginio pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis; II. Renginio datą ir laiką (nuo – iki ); III. Renginio aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis; IV. Ikelti multimedia medžiagą (paveikslėlius, nuotraukas ir video); V. Įkelti vieningo formato reklaminius maketus, kurie vaizduojami ant renginio bilietų ir kvietimų. Iš minėtų duomenų nustatyta, jog informacija apie renginio datą ir laiką (nuo – iki ) turėjo būti nurodoma atskirai nuo renginio aprašymo. Byloje nėra duomenų, kad tokiu būdu informaciją savo bilietų platinimo sistemoje galėtų pateikti UAB „Tiketa“, kadangi ieškinyje nurodoma, jog yra galimybė renginio datą ir laiką (nuo – iki ) nurodyti renginio pavadinime, taip pat skiltyje „Daugiau renginio informacijos“ ar naudojamuose reklaminiuose renginio maketuose. Pažymėtina, jog visuose UAB „Tiketa“ pateiktuose pavyzdžiuose renginio data „nuo – iki“ yra pateikta arba prie renginio pavadinimo, arba prie renginio aprašymo, tačiau iš pateiktų pavyzdžių nėra galimybės įsitikinti, kad būtų galima renginį susikurti ir atvaizduoti UAB „Tiketa“ bilietų platinimo sistemoje taip, kad klientas galėtų įsigyti bilietą į bet kurią renginio dieną.

9926.

100Pažymėtina ir tai, jog esant neaiškumams dėl Perkančiosios organizacijos parengtų Pirkimo sąlygų ir juose numatytų reikalavimų, Tiekėjams buvo sudaryta galimybė iki Pasiūlymų pateikimo termino teikti klausimus dėl Pirkimo sąlygų. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų pasinaudojusi tokia galimybe. Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte nustatytiems reikalavimams

10127.

102Perkančioji organizacija Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte nustatė, kad: „Turi būti galimybė įgyvendinti Bilietų pardavimo portalo ir Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės integraciją taip, kad iš Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės klientą būtų galima nukreipti bilietų pirkimui į Bilietų pardavimo portalą, tačiau Bilietų pardavimo portalas turėtų Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės stilių (šriftas, spalvos, lango antraštė (angl. Header), lango poraštė (angl. Footer)), kurio dėka mokėjimai atliekami įprastinėje Perkančiosios organizacijos aplinkoje“.

10328.

104Ieškovės teigimu, ji savo pateiktame Pasiūlyme ir vėlesniuose susijusiuose dokumentuose nurodė, kad užtikrina tokią galimybę ir pažymėjo, jog tokį modelį UAB „Tiketa“ yra pritaikiusi www.teatrai.lt portale, kur sukurtas atskiras internetinis puslapis turi integruotą bilietų pirkimą.

10529.

106Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-378/2018). Perkančiosios organizacijos turi ne tik teisę, bet ir pareigą įsitikinti, jog dalyvio pasiūlyme nurodytos prekės, paslaugos ar darbai (jų techninės charakteristikos) atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir dėl to netgi turi teisę pareikalauti papildomų įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo teismo 2017-01-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-311-516/2017).

10730.

108Sutiktina, jog Techninėje specifikacijoje nurodoma sąlyga „galimybė įgyvendinti Bilietų pardavimo portalo ir Perkančiosios organizacijos internetinės svetainės intengraciją“ nesukonkretina, kaip Tiekėjo pateiktame Pasiūlyme turėtų būti pademonstruota galimybė įgyvendinti minėtą integraciją. Kita vertus, byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad ieškovė UAB „Tiketa“ kartu su Pasiūlymu pateikė pavyzdį, jog reikalaujamą integraciją ji yra sėkmingai atlikusi, kad tokia integracija yra veikianti, tačiau pateikė atvirkštinį reikalaujamos atlikti integracijos variantą. Teismo vertinimu, atvirkštinio varianto pateikimas negali patvirtinti, jog ieškovė būtų pajėgi atlikti ir analogišką atvirkštinę integraciją, panaudodama jau turimą patirtį, žinias ir resursus. Dėl išdėstyto atmetami ieškovės ieškinio argumentai, jog ieškovės pateiktas pavyzdys parodo, kad UAB „Tiketa“ gali sukurti pirkimo procesą pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, pritaikant prie Perkančiosios organizacijos aplinkos, kadangi Techninėje specifikacijoje reikalaujamos integracijos pavyzdžio ieškovė nei su pateiktu Pasiūlymu, nei vėliau nepateikė. Remiantis prielaida, kad ieškovė gali sukurti atvirkštinę integraciją, negalima teigti, kad ji bus pajėgi įgyvendinti ir integraciją, numatytą Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte.

10931.

110Ieškovės pateiktas Pasiūlymas dėl neatitikimo Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte numatytiems reikalavimams taip pat buvo atmestas ir dėl to, kad ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad būtent ji šio reikalavimo sąlygą yra įvykdžiusi portale www.teatrai.lt, todėl Perkančioji organizacija neturėjo galimybės įsitikinti, kad ieškovės pateiktas pavyzdys iš tiesų buvo atliktas UAB „Tiketa“. Pažymėtina, kad ieškovė teismui pateiktame dublike nurodė, kad ji yra interneto svetainės www.teatrai.lt savininkė ir valdytoja, tačiau atsakovė teismui pateiktame triplike pažymėjo, kad pirkimo procedūrų metu iš ieškovės negavo šios informacijos, nebuvo pateikta jokių duomenų, įrodymų, kad ji yra šios internetinės svetainės valdytoja ir kad ji galimai galėjo įvykdyti prašomą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimą būtent www.teatrai.lt internetinėje svetainėje. Duomenų ar įrodymų, paneigiančių atsakovės triplike nurodytas aplinkybes, ieškovė į bylą nepateikė. Dėl išdėstytų aplinkybių konstatuotina, kad ieškovė iš esmės nepagrindė, jog ji būtų pajėgi įgyvendinti Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte numatytus reikalavimus.

11132.

112Ieškinyje ieškovė akcentavo, kad Perkančioji organizacija 2020-04-11 rašte „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“ Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte įtvirtintą reikalavimą pakeitė, nustatydama naują reikalavimą ir jau reikalaudama ne sudaryti galimybę atlikti integraciją, o jau būti ją atlikus. Ieškovės vertinimu, toks reikalavimas yra neteisėtas, kadangi jis buvo pakeistas jau po pasiūlymų pateikimo ir yra diskriminuojantis bei pažeidžiantis VPĮ 37 straipsnio 5 dalį, nes Perkančioji organizacija dar prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą reikalauja būti atlikus darbus, kurie turi būti atliekami šios sutarties pagrindu. Teismas su tokia ieškovės pozicija nesutinka.

11333.

114Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotų rodiklių turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Kai viešojo pirkimo sąlygose tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama pateikti pagamintą (sukomplektuotą) prekę, tiekėjų pasiūlymai turi jas atitikti galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, o ne vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-77-969/2018; 2017-06-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-469/2017).

11534.

116Kaip jau buvo minėta (žr. 30 punktą), kartu su pasiūlymu ieškovė pateikė atvirkštinį reikalaujamos atlikti integracijos, numatytos Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte, variantą. Atsakovei 2020-03-23 pranešimu „Dėl atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikimo“ pareikalavus pateikti dokumentus, įrodymus ar sudaryti kitas galimybes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog ieškovė geba užtikrinti tinkamą techninės specifikacijos sąlygų įgyvendinimą, 2020-03-26 atsakymu „Dėl atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikimo“, ieškovė pakartotinai nurodė, kad UAB „Tiketa“ Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte nurodytą modelį yra pritaikiusi www.teatrai.lt portale, kuomet sukurtas atskiras internetinis puslapis turi integruotą bilietų pirkimą. Pažymėjo, jog Perkančiajai organizacijai pateikus dizainą, Tiketa įgyvendina integraciją, o sistemoje būtų sukuriama atskira internetinė kasa Litexpo, pirkimo proceso dizainas pritaikomas prie platintojo sistemos, t. y. ieškovė iš esmės nurodė būsimus darbus, tačiau nepateikė duomenų, kad yra pajėgi tokią integraciją atlikti dabar.

11735.

118Perkančioji organizacija 2020-04-11 rašte „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“ nurodė, jog UAB „Tiketa“ pateiktas pavyzdys teatrai.lt yra įgyvendintas tokiu būdu, kad būtent šioje svetainėje (kas būtų litexpo.lt atitikmuo) naudojamas integruotas Tiekėjo sistemos modulis. Atsakovė paaiškino, jog tokia siūloma integracija neatitinka reikalavimo ir Perkančiosios organizacijos atžvilgiu sukelia šias pasekmes, kurios Perkančiajai organizacijai yra nepriimtinos: a) reikalingi papildomi programiniai darbai pačioje litexpo.lt svetainėje, kad pardavimo modulis būtų įdiegtas; b) nėra aiškių atsakomybių tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo, jeigu šiame integruotame pirkimo procese atsiranda klaidų, neaiškumų, etc. Atsižvelgus į išdėstytą, nesutiktina su ieškove, kad Perkančioji organizacija minėtu raštu pakeitė Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte įtvirtintą reikalavimą, kadangi šiame rašte iš esmės yra nurodomi ieškovės pateikto pavyzdžio trūkumai, jį pritaikius pagal Perkančiosios organizacijos Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus, o ne įpareigojimas jau būti atlikus Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte nurodytą integraciją.

11936.

120Apibendrinus tai, kas išdėstyta, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, jog ieškovės nurodytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pakankamo pagrindo daryti išvadai, jog atsakovė, atmesdama pasiūlymą dėl jo neatitikties Techninės specifikacijos skilties III skyriaus „Bilietų pardavimas internetu“ poskyrio 5 punkte, II skyriaus 2.2. punkte ir VII skyriaus 3 punkte nustatytiems reikalavimams, pažeidė Pirkimo sąlygas ar VPĮ nuostatas. Teismo vertinimu, ieškovės pasiūlymo atmetimą sąlygojo ne atsakovės netinkamas pateiktų įrodymų vertinimas ar Pirkimo sąlygų aiškinimas, o pačios ieškovė nepakankamas rūpestingumas ir atidumas teikiant pasiūlymų atitiktį pagrindžiančius įrodymus. Dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę pripažinti ieškovės UAB „Tiketa“ pateiktą pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas

12137.

122Pateiktu ieškiniu ieškovė UAB „Tiketa“ teismo prašė įpareigoti atsakovę UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ pripažinti ieškovės pateiktą pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas. Teismui konstatavus, jog tiekėjo siūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, savaime yra pagrindas atmesti išvestinį reikalavimą dėl pasiūlymo atitikimo pirkimo reikalavimams pripažinimo. Kita vertus, pažymėtina, jog ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 straipsnio 2 dalis).

12338.

124Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad 2020-04-16 pateikta pretenzija „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“ ieškovė prašė sustabdyti pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas; panaikinti 2020-04-09 sprendimą „Dėl neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir paraiškos atmetimo“, kuriuo buvo atmesta UAB „Tiketa“ paraiška; pripažinti UAB „Tiketa“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu ir priimti sprendimą sudaryti su UAB „Tiketa“ viešojo pirkimo sutartį („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“). Taigi, ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę pripažinti ieškovės pateiktą pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas nebuvo pareikštas ieškovės teiktoje 2020-04-16 pretenzijoje, todėl negali būti tenkinamas.

12539.

126Kita vertus, net ir nusprendus nagrinėti aukščiau nurodytą ieškovės reikalavimą, jis negalėtų būti tenkinamas, kadangi kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad teismai, išsprendę perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus ir pripažinę ieškovo (tiekėjo) reikalavimų (reikalavimų dalies) pagrįstumą, ne visada turėtų jos tenkinti iš esmės, nes taip būtų veikiama už pačią perkančiąją organizaciją, kompetentingą ir atsakingą už konkretų pirkimą, susiaurinama jos galimų priimti sprendimų apimtis, nežinant jos poreikių ir galimybių; dėl šių priežasčių kasacinio teismo spręsta dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų šalis grąžinti į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kad būtų pakartotinai bei teisėtai atliktos pirkimo procedūros; atsižvelgiant į tai, teismai, nustatę VPĮ pažeidimą, turėtų sudaryti prielaidas, kad tam tikrus tiekėjų reikalavimus (pvz., iš naujo įvertinti pasiūlyąmą) de facto (faktiškai) tenkintų pačios perkančiosios organizacijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2018-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018). Teismų praktikoje taip pat yra išaiškinta, jog pasiūlymų vertinimas ir sprendimų priėmimas yra išimtinė Perkančiosios organizacijos teisė. Perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo nustatymas ieškovui per se nesukelia tiesioginių teisinių padarinių, o tik jų prielaidas (reikalauti nuostolių atlyginimo dėl neteisėtų veiksmų, sukėlusių žalą). Dėl to nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo ir jo apimties, teismai pagal savo kompetenciją turėtų spręsti dėl visų galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių, tačiau tam tikrus sprendimus priimti ar alternatyvius veiksmus atlikti gali tik perkančiosios organizacijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2011).

12740.

128Pateiktu dubliku ieškovė UAB „Tiketa“ išreiškė prašymą patikslinti ieškinio dalyką, papildant ieškinio reikalavimą vienu punktu – pripažinti UAB „Tiketa“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu ir priimti sprendimą sudaryti su UAB „Tiketa“ viešojo pirkimo sutartį. Tokie reikalavimai taip pat negali būti tenkinami šios sprendimo 39 punkte nurodytais argumentais, todėl teismas jų nekartoja.

12941.

130Kita vertus, pažymėtina tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu iš esmės siekė, jog būtų panaikintas atsakovo priimtas sprendimas dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygoms ir paraiškos atmetimo. Teismui konstatavus, jog atsakovė, atmesdama pasiūlymą nepažeidė Pirkimo sąlygų bei VPĮ nuostatų, todėl išvestinių ieškinio reikalavimų procesinis išsprendimas neturi įtakos galutiniam ginčo išspendimo rezultatui, iš esmės pasisakant dėl pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygoms ir paraiškos atmetimo.

13142.

132Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurkv. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

133Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

13443.

135CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies.

13644.

137Teismui atmetus ieškovės UAB „Tiketa“ ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš antrosios šalies nepriteistinos. Atsakovė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl nespręstinas jų atlyginimo klausimas.

13845.

139Maksimalūs advokato ar advokato padėjėjo atlyginimo už suteiktas teisines paslaugas civilinėse bylose dydžiai ir jų nustatymo kriterijai yra pateikti Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija) (toliau – Rekomendacijos). CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip patvirtintų Rekomendacijoje.

14046.

141Trečiasis asmuo UAB „Kakava LT“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriame nurodė, kad patyrė 1 197,90 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą, pateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, protingos bei neviršija Rekomendacijoje nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, jog trečiasis asmuo veikė atsakovės pusėje, atmetus ieškovės ieškinį, trečiojo asmens patirtos išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

142Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

14347.

144Nors teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pasisakė, jog jos galioja iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos, papildomai pasisakytina dėl jų panaikinimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis). Atmetus ieškinį, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2020-05-07 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 2-4).

145Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, 423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

146Ieškinį atmesti.

147Priteisti iš ieškovės UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717, trečiojo asmens UAB „Kakava LT“, juridinio asmens kodas 304769369, naudai 1 197,90 Eur bylinėjimosi išlaidų.

148Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-05-07 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ vykdyto atviro konkurso – bilietų platinimo paslaugų ir praleidimo kontrolės sistemos palaikymo paslaugų pirkimui, procedūras.

149Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų... 5. 1.... 6. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tiketa“ (toliau – ir... 7. 2.... 8. Ieškinys, dublikas iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais... 9. 2.1.... 10. 2020-03-20 ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomame supaprastintame... 11. 2.2.... 12. Ieškovė pažymėjo, kad jos paraiška buvo atmesta dėl to, jog neatitiko... 13. 2.3.... 14. Techninės specifikacijos skiltyje „Bilietų pardavimas internetu“, 5... 15. 2.4.... 16. Techninės specifikacijos skirsnyje „renginių paleidimas“ suformuluotas... 17. 2.5.... 18. Pirkimo sąlygose atsakovė nurodo, jog „Turi būti galimybė įgyvendinti... 19. 2.6.... 20. Ieškovė yra tiek interneto svetainės www.tiketa.lt, tiek interneto... 21. 2.7.... 22. Perkančioji organizacija, atsakydama į pretenziją, 2020-04-11 rašte „Dėl... 23. 2.8.... 24. Nors ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę pripažinti ieškovės... 25. 3.... 26. Atsakovė su ieškiniu ir dubliku nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 27. 3.1.... 28. Perkančioji organizacija Pirkimo techninėje specifikacijoje detalizavo... 29. 3.2.... 30. Atsakovė pažymėjo, kad dauguma Perkančiosios organizacijos renginių trunka... 31. 3.3.... 32. Priešingai nei nurodo ieškovė, pirkėjui nėra sudaroma galimybė pasirinkti... 33. 3.4.... 34. Perkančioji organizacija Pirkimo Techninės specifikacijos VII skyriaus 3... 35. 3.5.... 36. Ieškovė tik kartu su dubliku pateikė teismui naujus įrodymus ir... 37. 3.6.... 38. Ieškovės reikalavimas pripažinti ją Pirkimo laimėtoja, yra nepagrįstas,... 39. 4.... 40. Trečiasis asmuo UAB „Kakava LT“ pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko... 41. 4.1.... 42. Ieškovės valdoma internetinė parduotuvėje www.tiketa.lt neatitinka... 43. 4.2.... 44. Techninės specifikacijos II skyriaus 2.2 punkte yra įtvirtintas reikalavimas,... 45. 4.3.... 46. Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte įtvirtintas toks reikalavimas:... 47. 5.... 48. Išvadą byloje teikianti institucija – Viešųjų pirkimų komisija pateikė... 49. 5.1.... 50. Jeigu klientui perkant bilietą, nors ir nesiregistruojant sistemoje, tačiau... 51. 5.2.... 52. Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje konkrečiai neįvardijo... 53. 5.3.... 54. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygose yra nurodoma, jog turi būti... 55. Ieškinys atmestinas.... 56. II. Ginčo esmė... 57. 6.... 58. Ginčas kilo dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atitikimo Techninės... 59. 7.... 60. Ieškovė iš esmės įrodinėjo, jog atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės... 61. 8.... 62. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, iš esmės įrodinėjo, kad ieškovė... 63. III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 64. 9.... 65. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta („Liteko“ sistema... 66. Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties Techninės specifikacijos III skyriaus... 67. 10.... 68. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija... 69. 11.... 70. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog... 71. 12.... 72. Ieškovė savo pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos III skyriaus,... 73. 13.... 74. Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys... 75. 14.... 76. Pirma, atitinkamų paskyrų Facebook ar Google turėjimas, pokalbiai telefonu... 77. 15.... 78. Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas... 79. 16.... 80. Antra, Techninės specifikacijos III skyriaus dalies „Bilietų pardavimas... 81. 17.... 82. Trečia, bilietų pirkimas, turimą Facebook arba Google paskyrą susiejus su... 83. 18.... 84. Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog tiek perkančiosios... 85. 19.... 86. Atmestinas ieškovės ieškinyje nurodytas teiginys, jog registruojantis... 87. 20.... 88. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus byloje nustatytų... 89. 21.... 90. Techninės specifikacijos II skyriaus 2.2. punkte Perkančioji organizacija... 91. 22.... 92. Ieškovė savo pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos II skyriaus 2.2.... 93. 23.... 94. VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog pirkimo dokumentai turi būti... 95. 24.... 96. Teismas iš dalies sutinka su ieškovės argumentais, kad Perkančioji... 97. 25.... 98. Akcentuotina, jog Techninės specifikacijos II skyriaus 2 punkte buvo išskirti... 99. 26.... 100. Pažymėtina ir tai, jog esant neaiškumams dėl Perkančiosios organizacijos... 101. 27.... 102. Perkančioji organizacija Techninės specifikacijos VII skyriaus 3 punkte... 103. 28.... 104. Ieškovės teigimu, ji savo pateiktame Pasiūlyme ir vėlesniuose susijusiuose... 105. 29.... 106. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai... 107. 30.... 108. Sutiktina, jog Techninėje specifikacijoje nurodoma sąlyga „galimybė... 109. 31.... 110. Ieškovės pateiktas Pasiūlymas dėl neatitikimo Techninės specifikacijos VII... 111. 32.... 112. Ieškinyje ieškovė akcentavo, kad Perkančioji organizacija 2020-04-11 rašte... 113. 33.... 114. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų atitiktį... 115. 34.... 116. Kaip jau buvo minėta (žr. 30 punktą), kartu su pasiūlymu ieškovė pateikė... 117. 35.... 118. Perkančioji organizacija 2020-04-11 rašte „Dėl neatitikimo pirkimo... 119. 36.... 120. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių... 121. 37.... 122. Pateiktu ieškiniu ieškovė UAB „Tiketa“ teismo prašė įpareigoti... 123. 38.... 124. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad 2020-04-16 pateikta pretenzija... 125. 39.... 126. Kita vertus, net ir nusprendus nagrinėti aukščiau nurodytą ieškovės... 127. 40.... 128. Pateiktu dubliku ieškovė UAB „Tiketa“ išreiškė prašymą patikslinti... 129. 41.... 130. Kita vertus, pažymėtina tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu iš... 131. 42.... 132. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės... 133. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 134. 43.... 135. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 136. 44.... 137. Teismui atmetus ieškovės UAB „Tiketa“ ieškinį, ieškovės patirtos... 138. 45.... 139. Maksimalūs advokato ar advokato padėjėjo atlyginimo už suteiktas teisines... 140. 46.... 141. Trečiasis asmuo UAB „Kakava LT“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 142. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 143. 47.... 144. Nors teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pasisakė, jog jos... 145. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 146. Ieškinį atmesti.... 147. Priteisti iš ieškovės UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717,... 148. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 149. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...