Byla 2-338/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Pavasaris“ ir akcinės bendrovės Šiaulių bankas atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Menhiras“ ir G. Š. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Menhiras“ ir G. Š. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei Šiaulių bankas ir uždarajai akcinei bendrovei „Pavasaris“ dėl pažeistų teisių gynimo ir netinkamo prievolių vykdymo, tretieji asmenys: Antstolė J. B., Vilniaus m. 21-ojo notarų biuro notarė V. Š. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Menhiras“ ir G. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB Šiaulių bankas ir UAB „Pavasaris“, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu 2007 m. gruodžio 21 d. UAB „Pavasaris“ mokėjimo reikalavimą AB Šiaulių bankas Vilniaus filialui pagal sutarties vykdymo garantiją Nr. G-03-VY28755; pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu AB Šiaulių bankas 2008 m. sausio 30 d. mokėjimo nurodymą Nr. 71629, kuriuo UAB „Pavasaris“ sumokėjo 700 000 Lt pagal 2005 m. gruodžio 23 d. Sutarties vykdymo Garantija Nr. G-03-VY28755; pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu AB Šiaulių bankas 2007 m. gruodžio 21 d. reikalavimą Nr. 1-584 UAB „Menhiras“ sumokėti 700 000 Lt pagal 2005 m. gruodžio 23 d. paprastąjį vekselį. Ieškovai taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą vykdymo procese iš UAB „Menhiras“ pagal 2008 m. vasario 12 d. vykdomąjį įrašą, išduotą Vilniaus m. 21 notarų biuro notarės V. Š. , notarinio registro Nr. VŠ-328, išduotą vekselio turėtojui AB Šiaulių bankas uždraudžiant išieškojimą vykdančiai antstolei J. B. atlikti bet kokius priverstinius išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0018/08/00256; uždrausti atsakovui – AB Šiaulių bankas vykdyti skolos išieškojimą iš jam įkeisto kilnojamojo turto (G. Š. , a/k ( - ) priklausančio 200 000 Lt dydžio terminuoto indėlio) pagal hipotekos lakštą Nr. 01220060000217; uždrausti atsakovui UAB „Pavasaris vykdyti skolos išieškojimą iš ieškovo – UAB „Menhiras“ pagal 2008 m. gruodžio 31 d. Kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp AB Šiaulių bankas ir UAB „Pavasaris“.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 21 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0018/08/00256, uždraudė atsakovui AB Šiaulių bankas vykdyti skolos išieškojimą iš jam įkeisto kilnojamojo turto (G. Š. , a/k ( - ) priklausančio 200 000 Lt dydžio terminuoto indėlio) pagal hipotekos lakštą Nr. 01220060000217, uždraudė atsakovui UAB „Pavasaris” vykdyti skolos išieškojimą iš ieškovo UAB „Menhiras“ pagal 2008 m. gruodžio 31 d. Kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp AB Šiaulių bankas ir UAB „Pavasaris“. Nurodė, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl pinigų išieškojimo pagal garantiją, todėl atsižvelgiant į tai, kad yra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, nesustabdžius išieškojimo vykdymo procese, gali kilti grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB “Pavasaris” prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį. Nurodo, kad:

61. Byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą, todėl turi būti panaikintos. Teismas nutartimi uždraudė skolos išieškojimą iš UAB “Menhiras” pagal 2007 m. guodžio 31 d. kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp AB Šiaulių bankas ir UAB “Pavasaris”, nors realiai skolos išieškojimo veiksmai nebuvo pradėti. UAB “Pavasaris” net nepateikė ieškinio dėl skolos priteisimo, todėl negalima uždrausti atlikti tokius veiksmus, kurie dar nėra pradėti atlikti, o teismo pritaikyta priemonė yra perteklinė.

72. Ieškovai nepateikė pagrįstų argumentų, dėl kurių atsirado reali grėsmė dėl būsimo teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovams, neįvykdymo, todėl laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai. Ieškovai nenurodė, kad atsakovas yra nemokus ar gali apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

83. Ieškovai neginčijo 2005 m. gruodžio 23 d. išduoto paprastojo vekselio, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti išieškojimo procedūrą. Kol ieškovai nepareiškė reikalavimo dėl vekselio nuginčijimo, jis yra galiojanti sąlyginė prievolė, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – išieškojimo pagal vekselį sustabdymas – yra nepagrįstas ir naikintinas.

94. Byloje nebuvo pagrindo stabdyti išieškojimą iš įkeisto turto (ieškovo G. Š. indėlio), nes šios procedūros yra sureguliuotos CPK 5 dalies XXXVI skyriaus nuostatomis, kurios numato, kad išieškojimas pagal įkeitimą yra hipotekos teismo prerogatyva, todėl išieškojimą turėtų sustabdyti ne bendrosios kompetencijos teismas, o hipotekos teismas.

10Atskiruoju skundu atsakovas AB Šiaulių bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį. Savo atskirąjį skundą grindžia iš esmės analogiškais motyvais kaip ir UAB “Pavasaris”, papildomai nurodo, kad banko apyvartoje yra didelės piniginės lėšos, todėl išvada dėl sprendimo vykdymo negalimumo yra nepagrįsta.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai UAB “Menhiras” ir G. Š. prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, užtikrino bylos šalių interesų pusiausvyrą. Ieškovai pateikė teismui pakankamai įrodymų, kad nepagrįstai pradėtas išieškojimas pagal garantiją. Atsakovas AB Šiaulių bankas yra mokus, todėl jam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesukelia jokių nepatogumų, tuo tarpu priverstinis didelės sumos (700 000 Lt) išieškojimas iš UAB “Menhiras” sustabdytų įmonės veiklą, bendrovė negalėtų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti mokesčius biudžetui ar vykdyti kitas prievoles. Pažymėjo, kad tiek vekselis, tiek įkeitimas atsirado iš garantijos sutarties, sudarytos tarp ieškovo UAB “Menhiras” ir atsakovo AB Šiaulių bankas, pagal kurią atsakovas atliko veiksmus, kuriuos ieškovai vertina kaip neteisėtus ir nepagrįstus, juos ginčija. Šiuo atveju nei vekselis, nei įkeitimas negali būti vertinami atskirai, o visi šalių atlikti veiksmai ar juridiniai faktai turi būti vertinami bendrai. Ieškovai nesutiko, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas pažeidė proporcingumo principą, o pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė perteklinė. Atsakovai nepagrįstai nurodo, kad nėra jokio teismo sprendimo, kurio pagrindu galėtų būti pradėtas išieškojimas. UAB “Menhiras” savo įsipareigojimų vykdymą pagal sutartį yra užtikrinęs vekseliu ir G. Š. įkeistu turtu (200 000 Lt indėliu), todėl UAB “Pavasaris” gali bet kada pradėti išieškojimą iš UAB “Menhiras”, nes šiuo atveju teismo sprendimas nėra reikalingas.

12Atskirieji skundai netenkintini.

13Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima.

14Byloje nustatyta, kad ieškovą UAB „Menhiras“ ir atsakovą UAB ,,Pavasaris“ siejo rangos teisiniai santykiai. Savo įsipareigojimams pagal rangos sutartis užtikrinti UAB „Menhiras“ sudarė garantijos sutartį su AB „Šiaulių bankas“, kuri pateikė UAB „Pavasaris“ garantiją Nr. G-03-VY-28755. Įsipareigojimams pagal garantijos sutartį užtikrinti ieškovas UAB “Menhiras” pateikė paprastąjį vekselį 700 000 Lt sumai ir G. Š. įkeitė 200 000 Lt terminuotą indėlį banke. 2007 m. gruodžio 21 d. UAB „Pavasaris“ pareikalavo sumokėti garantijoje numatytą sumą, kadangi UAB “Menhiras” neįvykdė savo įsipareigijimų, kylančių iš rangos teisinių santykių, kurie yra užtikrinti banko garantija. Ieškovas UAB “Menhiras” ieškinyje neigia, kad bendrovė atsisakė įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir ginčija garantinio rašto pasėkoje atsiradusias prievoles.

15Minėtos faktinės aplinkybės parodo, kad ginčo šalis sieja sudėtingi teisiniai santykiai, kad jų sudaromi sandoriai yra tarpusavyje susiję, šalys nesutaria dėl veiksmų (mokėjimų pagal garantiją) pagrįstumo. Kadangi šalys nesutaria dėl pinigų išieškojimo pagal garantiją pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdė išieškojimą vykdymo procese, nes gali kilti grėsmė sprendimo įvykdymui. Kolegija nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra perteklinė. Iš bylos dokumentų matyti, jog yra pradėtas procesas dėl pinigų išieškojimo (b. l. 59). Ieškovai laiko, kad tokie atsakovų veiksmai yra neteisėti ir nepagrįsti. Įvertinęs minėtas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė išieškojimo procesą, kol bus nustatytas šių veiksmų teisėtumas.

16Kolegija taip pat nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad reikšminga aplinkybė, jog atsakovai yra mokūs, vienas iš jų yra bankas, todėl sprendimo įvykdymas nagrinėjamoje byloje įvykdymas negali pasunkėti ar būti neįmanomas. Kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje nagrinėjamas ginčas ne dėl priteisino (kai pvz. iš atsakovų priteisiamos atitinkamos pinigų sumos), o dėl atitinkamų sandorių ar reikalavimų pripažinimo neteisėtais. Tokiu atveju teismui pripažinus šiuos reikalavimus neteisėtais ir nepagrįstais, jeigu atsakovai pagal ginčijamus dokumentus išieškotų pinigus, turėtų būti sprendžiamas restitucijos klausimas ir ieškovai galėtų patirti didesnių nuostolių.

17Atsakovai taip pat ginčija išieškojimo pagal 2005 m. gruodžio 23 d. išduotą paprastąjį vekselį ribojimą, kadangi minėto vekselio ieškovai neginčija. Kolegija sutinka su ieškovų argumentais, kad byloje pareikšti reikalavimai turi būti nagrinėjami ir vertinami visų bylos aplinkybių kontekste, o išduotas vekselis negali būti verinamas atskirai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė išieškojimo pagal šį dokumentą procedūrą.

18Kolegija nesutinka su atsakovais, kad klausimą dėl išieškojimo iš įkeisto turto sustabdymo nagrinėja hipotekos teisėjas, o ne bendrosios kompetencijos teismas. Pažymėtina, kad hipotekos teisėjas yra bendrosios kompetencijos teismo teisėjas, kuris pagal CPK 542 straipsnį nagrinėja prašymus dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių, išskyrus numatytas išimtis. Pagal CPK 144 straipsnį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šiuo atveju dėl CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyto išieškojimo vykdymo procese sustabdymo, nagrinėja teismas, kurio žioje yra byla, todėl šiuo atveju teisme kartu su ieškiniu gautą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstai išnagrinėjo teisėjas, kuriam buvo paskirta nagrinėti byla.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija priėjo prie išvados, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai UAB „Menhiras“ ir G. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 21 d. nutartimi prašymą dėl... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB “Pavasaris” prašo panaikinti Vilniaus... 6. 1. Byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo... 7. 2. Ieškovai nepateikė pagrįstų argumentų, dėl kurių atsirado reali... 8. 3. Ieškovai neginčijo 2005 m. gruodžio 23 d. išduoto paprastojo vekselio,... 9. 4. Byloje nebuvo pagrindo stabdyti išieškojimą iš įkeisto turto (ieškovo... 10. Atskiruoju skundu atsakovas AB Šiaulių bankas prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai UAB “Menhiras” ir G. Š.... 12. Atskirieji skundai netenkintini.... 13. Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, dalyvaujančių byloje... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovą UAB „Menhiras“ ir atsakovą UAB... 15. Minėtos faktinės aplinkybės parodo, kad ginčo šalis sieja sudėtingi... 16. Kolegija taip pat nesutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad reikšminga... 17. Atsakovai taip pat ginčija išieškojimo pagal 2005 m. gruodžio 23 d.... 18. Kolegija nesutinka su atsakovais, kad klausimą dėl išieškojimo iš įkeisto... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija priėjo prie išvados, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....