Byla 2S-932-590/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Vidas Stankevičius,

3kolegijos teisėjai Rita Kisielienė ir Danutė Kutrienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui S. T. dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, trečiasis asmuo savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme 2010-02-18 d. buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo patenkintas ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinys atsakovui S. T. dėl nuomos teisinių santykių nutraukimo bei atsakovo iškeldinimo iš ieškovui priklausančio buto, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, nes vykstant pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu atsakovas S. T. teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

72010-10-19 buvo gautas atsakovo S. T. pareiškimas peržiūrėti sprendimą už akių, kuriame prašoma atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti, panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą už akių, kadangi atsiliepimo į ieškinį ir pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas laiku nepateikė dėl ligos. Buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius jis apmokėdavo tik iš dalies, nes gyveno iš 315 Lt dydžio socialinės pašalpos, darbo susirasti negalėjo. Mano, kad jo pareiškime nurodytos aplinkybės turi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

8Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2010-12-08 nutartimi pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Nurodė, kad atsakovo pateikti medicininiai dokumentai, patvirtinantys, kad jis laikotarpiu nuo 2009-12-17 iki 2010-08-31 nuolat lankydavosi gydymo įstaigose (b.l. 59-67), negali būti laikomi pagrindu atnaujinti atsakovui terminą pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kadangi jis visą šį laikotarpį stacionare nesigydė, periodiškai lankėsi ambulatorinėse gydymo įstaigose, todėl turėjo galimybę imtis atitinkamų priemonių laiku ir tinkamai realizuoti savo teisę į teisminę gynybą, pateikiant pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Taip pat nurodė, kad sprendžiant klausimą dėl sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo, būtina išsiaiškinti, ar atsakovas pateikė įrodymus, turinčius įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos prašomo peržiūrėti sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, todėl pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino.

9Atsakovas S. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-12-08 nutartį ir perduoti klausimą tam pačiam teismui spręsti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad terminas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, t.y. sunkios apelianto sveikatos būklės, todėl jis turi būti atnaujintas. Apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad jis pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Pažymi, kad jis periodiškai mokėdavo už butą ir sprendimo iškeldinti apeliantą iš nuomojamo buto argumentas, kad neva jis visiškai nemokėjo už buto nuomą, neatitinka tikrovės.

10Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2010-12-08 nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovui praleidus terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti bei nepateikus bylai reikšmingų įrodymų, galinčių turėti įtakos teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė tenkinti atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Trečiasis asmuo savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

12Atskirasis skundas atmetamas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio dokumento negaliojimo pagrindų ( LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su atsakovo pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei jo prašymo turiniu, teisingai aiškino sprendimo už akių instituto taikymą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (LR CPK 287 str., 288 str.). Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyti tenkinti atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, yra paliekama nepakeista.

15LR CPK 287 str. 1 d. nurodyta, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas nėra naikinamasis, todėl šiam terminui pasibaigus, savaime neišnyksta asmens procesinė teisė pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nes, vadovaujantis LR CPK 78 str. 1 d., asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas ir teisė atlikti konkretų procesinį veiksmą, šiuo atveju – paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, gali būti realizuota. Pažymėtina, kad toks prašymas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, prie jo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Dėl to, nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Įstatymo sąvoka ,,svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl teismas turi šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę skundo pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (LR CPK 42 str. 5 d.).

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, teisme ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė ieškinį atsakovui S. T. dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos. Atsakovas buvo tinkamai informuotas apie iškeltą bylą, procesiniai dokumentai jam buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, tačiau S. T. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas 2010-02-18 priėmė sprendimą už akių. Atsakovas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikė tik 2010-10-19, prašė atnaujinti procesinį terminą šiam pareiškimui paduoti, nurodydamas, kad terminą praleido dėl sunkios sveikatos būklės.

17Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti, kadangi atsakovo teismui pateikti rašytiniai dokumentai (išrašai iš medicinos įstaigų) patvirtina, kad atsakovas objektyviai negalėjo pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovo pateikti medicininiai dokumentai, patvirtinantys, kad jis laikotarpiu nuo 2009-12-17 iki 2010-08-31 nuolat lankydavosi gydymo įstaigose, negali būti laikomi pagrindu atnaujinti atsakovui terminą pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kadangi jis visą šį laikotarpį stacionare nesigydė, periodiškai lankėsi ambulatorinėse gydymo įstaigose, todėl turėjo galimybę imtis atitinkamų priemonių laiku ir tinkamai realizuoti savo teisę į teisminę gynybą, pateikiant pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, turėdamas diskrecijos teisę spręsti, ar priežastys, dėl kurių buvo praleistas įstatymų nustatytas terminas, šiuo atveju terminas pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, pagrįstai laikė, kad priežastys, dėl kurių pareiškėjas (atsakovas) praleido terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti, nelaikytinos pagrindu šiam terminui atnaujinti.

18Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikė tik 2010-10-19, t. y. praėjus net aštuoniems mėnesiams po sprendimo priėmimo, kai tuo tarpu tokiam pareiškimui paduoti yra numatytas 20 dienų terminas. Be to, 2010-06-16 vykdant minėtą teismo sprendimą, atsakovas dalyvavo iškeldinime iš gyvenamųjų patalpų, esančių adresu Parko g. 12-8, Vilniuje (b.l. 80-81), tačiau net ir po iškeldinimo, atsakovas dar keturis mėnesius nesikreipė į teismą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, t. y. atsakovas vis tiek buvo pasyvus ir nesiėmė atitinkamų priemonių laiku ir tinkamai realizuoti savo teisės į teisminę gynybą. Todėl ir dėl šios priežasties laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti.

19Sutinkamai su LR CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą už akių nagrinėjamoje byloje, šios įstatyminės nuostatos laikėsi. Tam, kad būtų panaikintas sprendimas už akių ir atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės, šalia konstatavimo, jog šalis teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį ar į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių (nagrinėjamu atveju ši aplinkybė nebuvo konstatuota), reikia nustatyti antrąją įstatyminę sąlygą, o būtent, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (LR CPK 288 str. 4 d.) arba yra pateikiami įrodymai, kad, priimant sprendimą už akių, buvo padaryta akivaizdi teismo klaida arba tas sprendimas yra akivaizdžiai neteisingas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas). Atsakovo S. T. teiginiai, kad jis periodiškai mokėjo nuomos mokestį ir ši aplinkybė sudaro pagrindą teigti, jog pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą yra atmetami kaip nepagrįsti. Byloje esantys žiniaraščiai (b.l. 17, 18-20) patvirtina, kad atsakovas netinkamai vykdė savo pareigą mokėti už buto nuomą bei komunalines paslaugas ir tai suteikė ieškovui teisę, vadovaujantis LR CK 6.611 str. iškeldinti nuomininką iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamojo ploto. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo nurodyti teiginiai neturi įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, nes nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, atskirasis skundas atmetamas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktas).

21Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai priteisiamos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 9,95 Lt (b.l. 101) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš apelianto S. T. (a.k. ( - ) 9,95 Lt (devynis litus, 95 centus) dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Vidas Stankevičius,... 3. kolegijos teisėjai Rita Kisielienė ir Danutė Kutrienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme 2010-02-18 d. buvo priimtas sprendimas už... 7. 2010-10-19 buvo gautas atsakovo S. T. pareiškimas... 8. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2010-12-08 nutartimi pareiškimo dėl... 9. Atsakovas S. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 11. Trečiasis asmuo savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ su... 12. Atskirasis skundas atmetamas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos... 15. LR CPK 287 str. 1 d. nurodyta, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teisme ieškovė Vilniaus miesto... 17. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 18. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas pareiškimą dėl sprendimo už... 19. Sutinkamai su LR CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių,... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 21. Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 23. Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš apelianto S. T. (a.k.