Byla 2A-129-196/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo nesąžiningai konkuruojant

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Big Trans“ ir atsakovų A. S. bei T. S. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-212-345/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Big Trans“ ieškinį atsakovams A. S., T. S. dėl turtinės žalos atlyginimo nesąžiningai konkuruojant.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Big Trans“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir T. S. 320 233,68 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovai nuo 2009 m. liepos 20 d. iki 2010 m. balandžio 19 d. buvo ieškovo UAB ,,Big Trans“ darbuotojai. UAB ,,Big Trans“ yra pervežimo paslaugas teikianti bendrovė. Darbo pas ieškovą metu atsakovai tapo UAB „Skaineda“ akcininkais, kurios veiklos pobūdis, iškart po darbo sutarčių su ieškovu nutraukimo, pasikeitė į analogišką ieškovo veiklai – krovinių ekspedijavimas, tarpininkavimas pervežant krovinius. Atsakovai, dirbdami pas ieškovą, įsipareigojo saugoti ieškovo komercines paslaptis, kurios apima ir konfidencialią informaciją apie įmonės klientus, bei nekonkuruoti po darbo sutarčių nutraukimo. Vis dėlto pasinaudodami darbo pas ieškovą metu įgyta informacija apie jo klientus atsakovai dalį jų, po darbo sutarčių nutraukimo, perviliojo į savo valdytą įmonę UAB „Skaineda“. Tokiu būdu nesąžiningai pasinaudojant ieškovo komercinę paslaptį sudarančia informacija UAB „Skaineda“ buvo sudarytos sąlygos tapti konkuruojančiu subjektu rinkoje. Dėl tokių atsakovų veiksmų ieškovas patyrė žalą, kurią grindė ieškovo negautu ekspediciniu pelnu – 135 435,40 Lt, UAB ,,Skaineda“ gauta nauda – 184 798,28 Lt bei papildomai atsakovų gauta nauda dėl akcijų pardavimo, kuri lygi 270 095 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „Big Trans“ solidariai iš atsakovų A. S. ir T. S. 10 426,20 Lt žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. rugpjūčio 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų 632,82 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė atsakovui A. S. iš ieškovo 5 366,36 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų; priteisė atsakovui T. S. iš ieškovo 5 218,13 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ir 96,75 Lt žyminį mokesčio; priteisė valstybei iš ieškovo 20,91 Lt pašto išlaidų; kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas atmetė atsakovų prašymą skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas nustatė, kad 2009 m. liepos 20 d. atsakovas A. S. įsidarbino pas ieškovą pardavimų grupės vadovu, o atsakovas T. S. – vadybininku, darbo sutartys tarp šalių atsakovų prašymu nutrauktos 2010 m. balandžio 19 d. Pasirašydami darbo sutartis atsakovai prisiėmė įsipareigojimą neatskleisti jokių ieškovo komercinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su ieškovu ar jo klientais, tretiesiems asmenims (Darbo sutarčių 9.4. punktas). Prieš nutraukdami darbo sutartis, atsakovai 2010 m. balandžio 9 d. įsigijo po 33 vienetus UAB „Skaineda“ akcijų. Iki 2010 m. balandžio mėn. UAB „Skaineda“ veikla buvo investavimas į įmones. Po to, kai atsakovai įgijo UAB „Skaineda“ akcijas ir įsidarbino įmonėje, UAB „Skaineda“ pakeitė savo veiklos pobūdį ir pradėjo verstis krovinių ekspedijavimo veikla. Pagal UAB „Skaineda“ parengtą klientų, iš kurių laikotarpiu 2010 m. sausio 1 d.-2012 m. liepos 1 d. buvo gauti užsakymai, sąrašą dalis ieškovo klientų po to, kai atsakovai tapo UAB „Skaineda“ akcininkais ir darbuotojais, dalį užsakymų perkėlė UAB „Skaineda“. Teismo vertinimu, UAB „Skaineda“ dalį ar visus ieškovo klientų užsakymų turėjo perimti pasinaudojant atsakovų darbo pas ieškovą metu įgyta informacija apie klientus, jų porekius ir pan. Teismas nurodė, kad priešingai nei teigia ieškovas, atsakovai neatliko jo atžvilgiu neteisėtų veiksmų, kurie galėtų būti kvalifikuojami pagal Konkurencijos įstatymą kaip nesąžininga konkurencija, tačiau atsakovų civilinė atsakomybė prieš ieškovą kyla dėl įsipareigojimo neatskleisti tretiesiems asmenims ieškovo komercinių paslapčių pažeidimo (darbo sutarčių 9.4.-9.5. punktai, CK 1.116 str. 3 d.). Darbo sutartyse nebuvo nustatytas terminas, po kurio atsakovai gali naudoti žinomas ieškovo komercines paslaptis, todėl teismas sprendė, kad šiuo atveju taikytinas Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytas vienerių metų nuo darbo santykių pasibaigimo terminas. Dėl to teismas laikė, kad atsakovai, pasirašę darbo sutartis, įsipareigojo vienerius metus nuo jų nutraukimo nenaudoti ieškovo komercinių paslapčių, be kita ko, jų neatskleisti tretiesiems asmenims, taigi atsakovų veiksmų neteisėtumas pagal šios bylos faktines aplinkybes gali būti konstatuotas tik už laikotarpį nuo darbo santykių pasibaigimo su ieškovu – 2010 m. balandžio 19 d. iki 2011 m. balandžio 19 d. Ieškovas patirtą žalą apskaičiavo kaip negautas pajamas, kurios lygios UAB „Skaineda“ turėtoms pajamoms, ir atsakovų uždirbtas pajamas iš UAB „Skaineda“ akcijų pardavimo bei UAB „Skaineda“ gautų pajamų iš buvusių ieškovo klientų. Teismo teigimu, ieškovo pasirinktas jo dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patirtos žalos apskaičiavimo būdas yra ydingas, kadangi tenkinus ieškovo reikalavimus visa apimtimi neabejotinai būtų pažeistas žalos masto atlyginimo principas, be to, nėra pakankamo priežastinio ryšio tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir jų gautos naudos iš UAB „Skaineda“ akcijų pardavimo, t. y. ieškovas nepateikė įrodymų, kad būtent jo komercinių paslapčių panaudojimas sąlygojo esminį atsakovų įgyto UAB „Skaineda“ akcijų paketo vertės pasikeitimą. Ieškovas su klientais, kuriuos perviliojo UAB „Skaineda“, nebuvo sudaręs jokių išankstinių susitarimų dėl užsakymų teikimų, todėl teismas sprendė, kad jo dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patirta žala negali būti didesnė nei UAB „Skaineda“ gauta nauda iš perviliotų klientų laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 19 d. iki 2011 m. balandžio 19 d. Pagal atsakovų parengtus dokumentus UAB „Skaineda“ nuo 2010 m. balandžio 19 d. iki 2011 m. balandžio 19 d. iš ieškovo perviliotiems klientams suteikė paslaugų, iš kurių gavo 66 749,01 Lt pajamų. Šiuos skaičius paneigiančių įrodymų ieškovas nepateikė, todėl apskaičiuojant jam priteistinos žalos atlyginimo dydį teismas rėmėsi būtent nurodytu UAB „Skaineda“ gautų pajamų dydžiu. Ieškovas konkrečių duomenų apie savo komerciniuose santykiuose su klientais, kuriuos nuviliojo UAB „Skaineda“, turėtas veiklos sąnaudas, teiktų paslaugų savikainą nepateikė, todėl teismas laikė, kad iš atsakovų ieškovui priteistinos žalos dydžiui apskaičiuoti reikšmingas pajamų ir sąnaudų koeficientas nustatytinas remiantis ieškovo 2010 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, pagal kuriuos ieškovo tipinės veiklos pelno rodiklis 2010 m. buvo 15,62 procento. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad atsakovų neteisėti veiksmai ieškovui padarė 10 426,20 Lt (66 749,01 Lt x 0,1562) dydžio žalą, pasireiškusią negautų pajamų forma, o įvertinus aplinkybę, kad atsakovų neteisėtų veiksmų – ieškovo komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimas ieškovo konkurentui, negalima aiškiai atriboti, atsakovai pripažintini solidariai atsakingais už ieškovui padarytą žalą (CK 6.279 str. 1 d.).

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8Ieškovas UAB ,,Big Trans“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas, konstatavęs atsakovų neteisėtus veiksmus, tyčią, netinkamai apskaičiavo žalos dydį, tuo priteisdamas nepagrįstai mažą sumą ieškovo naudai. Teismas nepagrįstai sutapatino draudimo atskleisti konfidencialią informaciją laikotarpį – vienerius metus pagal Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 4 dalį su laikotarpiu, už kurį turi būti paskaičiuojama žala už tokį pažeidimą. Dėl neteisėtais veiksmais, atskleidžiant komercinę paslaptį, padarytos žalos išieškojimui pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį turi būti taikomas visiškas žalos atlyginimo principas. Šioje byloje svarbus ne pajamų gavimo laikas, o komercinės paslapties neteisėto atskleidimo laikas, t. y. neteisėtų veiksmų padarymas. Skaičiuojant ieškovo negautas pajamas pagal UAB ,,Skaineda“ gautą naudą, turi būti vertinamas visas ieškinyje nurodytas laikotarpis nuo 2010-04-19 iki 2012-07-01.

102. Teismas nepagrįstai 66 749,01 Lt sumą laikė UAB ,,Skaineda“ pajamomis bei atskaičiuodamas nuo šios sumos UAB ,,Big Trans“ patirtas sąnaudas, neatsižvelgė į tai, kad ši suma jau yra pateikta, kaip ekspedicinis pelnas, atskaičius ekspedicines sąnaudas. Ieškinio pagrindimui ieškovas pateikė į bylą visus pirminius UAB ,,Skaineda“ dokumentus, kurių atsakovai neginčijo, todėl laikytina, kad ieškovo pateiktas paskaičiavimas dėl 184 798,28 Lt sumos, kaip ekspedicinio pelno, yra tinkamas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas sutiko su atsakovų pateikta lentele dėl 66 749,01 Lt sumos, neištyrė į bylą pateiktų UAB ,,Skaineda“ klientams išrašytų sąskaitų, dokumentų, patvirtinančių sąnaudas ir nepagrįstai sutiko su atsakovų apskaičiuota suma.

113. Teismo sprendimu priteistas žalos dydis nemotyvuotas, priimtas nesant tam teisinio pagrindo ir neaišku, kokie konkrečiai byloje pateikti įrodymai jį patvirtina. Teismas sprendime nenurodė dėl kokių priežasčių byloje nesirėmė ieškovo pateikta audito ataskaita, kurioje nepriklausomas auditorius patvirtino ieškovo negautų pajamų ir sąnaudų paskaičiavimą.

12Atsakovai A. S. ir T. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas iš dalies, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Ieškinio reikalavimai atsakovų atžvilgiu negalėjo būti tenkinami jau vien tuo pagrindu, kad visus byloje vertintus tariamus nesąžiningus konkurencijos veiksmus atliko ne atsakovai, kaip savarankiški ūkio subjektai, o juridinis asmuo UAB ,,Skaineda“. 2013-03-28 sutartimi Nr. SK001-28/03/2013 ieškovas yra atsisakęs visų savo pretenzijų UAB ,,Skaineda“ atžvilgiu, todėl jokių atsakovų netiesioginė ar subsidiari civilinė atsakomybė yra negalima. Ieškovas neįrodė, kad atsakovai vykdė tariamus nesąžiningos konkurencijos veiksmus bei padarė ieškovui žalą kaip atskiri ūkio subjektai, veikiantys savo vardu ir savo naudai. Ieškovo ieškinio faktinį pagrindą sudarančius tariamai nesąžiningos konkurencijos veiksmus atliko juridinis asmuo UAB ,,Skaineda“, o atsakovai visus šiuos veiksmus atliko išimtinai kaip šio juridinio asmens akcininkai bei darbuotojai. Todėl atsakovų atsakomybė gali būti nustatoma ir taikoma tik kaip juridinio asmens UAB ,,Skaineda“ darbuotojų bei akcininkų. Šiuo atveju būtent UAB ,,Skaineda“ yra atsakinga už atsakovų, kurie buvo šios bendrovės darbuotojai, veiksmus pagal netiesioginės civilinės atsakomybės taisykles (CK 6.264 str. 1 d.).

142. Teismo sprendime nėra aiškiai nurodyta už kokios informacijos tariamą pasisavinimą ir neteisėtą panaudojimą atsakovams pritaikyta civilinė atsakomybė. Teismas ignoravo aplinkybę, kad ekspedicijos versle sutarčių su klientais sąlygos bei paslaugų kainos yra nustatomos kiekvienu atskiru atveju derybų būdu ir jokios nuolatinės bei pastovios sutarčių sąlygos ar kainos neegzistuoja. Todėl atsakovai objektyviai negalėjo pasiūlyti geresnių sąlygų ieškovo klientams ir tokiu būdu juos nesąžiningai pervilioti. Taip pat teismo nurodyta aplinkybė, kad atsakovų pervilioti klientai ir toliau dirbo su ieškovu, paneigia sprendimo išvadą, jog atsakovai neva nesąžiningai disponuodami ieškovo komercinę paslaptį sudarančia informacija apie ieškovo taikomas paslaugų tiekimo sąlygas, sugebėjo ieškovo klientams pasiūlyti geresnes paslaugų tiekimo sąlygas. Skundžiamo sprendimo išvados iš esmės reiškia, kad atsakovams yra faktiškai taikomas nekonkuravimo įpareigojimas vienerius metus po darbo sutarties nutraukimo ir atsakovai neturi teisės dirbti su jokiais ieškovo klientais, nepriklausomai nuo to, ar šiam darbui naudojama kokia nors ieškovo komercinę paslaptį sudaranti informacija, ar ne. Nors įstatymas numato galimybę darbdaviui sudaryti tokius nekonkuravimo įsipareigojimus su darbuotojais, tačiau už tokį nekonkuravimą turi būti teisingai atlyginama.

153. Teismas nepagrįstai pritaikė atsakovams civilinę atsakomybę nenustatęs visų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų. Byloje nenustatytas priežastinis ryšys tarp tariamai neteisėtų atsakovų veiksmų ir ieškovo nurodomos žalos. Tariamą ieškovo pajamų sumažėjimą galėjo nulemti pajamų perkėlimas į kitas grupės įmones, o ne UAB ,,Skaineda“ darbas su tais pačiais klientais. Atsižvelgiant į byloje nenuginčytą aplinkybę, kad po atsakovų išėjimo iš darbo UAB ,,Big Trans“ ieškovas ir toliau dirbo su didžiąja dalimi atsakovų tariamai nuviliotų klientų ir šie klientai nenutraukė santykių su ieškovu, darytina išvada, kad ieškovo pajamų sumažėjimą nulėmė ne kokie nors atsakovų veiksmai, o kitos galimos aplinkybės, kaip pvz. ekonominio pobūdžio veiksniai ar kt.

164. Teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovų procesinio prašymo taikyti ieškinio senatį. Ieškovo ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo turėjo būti atmestas dėl ieškinio senaties termino, numatyto CK 1.125 straipsnio 8 dalyje praleidimo. Kadangi ieškovas reiškia ieškinį dėl tariamo neteisėto komercinių paslapčių pasisavinimo, akivaizdu, kad paslaptys galėjo būti pasisavintos tik atsakovų darbo ieškovo bendrovėje metu, taigi vėliausiai iki 2010-04-19 darbo sutarčių nutraukimo. Todėl šiuo atveju ieškinio senaties terminas suėjo dar 2013-04-19, kai ieškinys pareikštas tik 2013-08-07.

17Atsakovai A. S. ir T. S. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

181. Ieškovo nurodomas nuostolių skaičiavimo būdas sumuojant dėl atsakovų tariamai neteisėtų veiksmų ieškovo prarastas pajamas ir dėl tų pačių veiksmų UAB ,,Skaineda“ gautą naudą yra ydingas ir lemia dvigubą žalos atlyginimą. Kai UAB ,,Skaineda“ gavo naudą iš nuviliotų klientų ir tie patys klientai mažiau užsakymų pateikė ieškovui, tai ieškovas galėtų reikalauti arba kompensuoti jo negautas pajamas, arba priteisti UAB ,,Skaineda“ gautą naudą, tačiau abiejų sumų priteisimas negalimas.

192. Priešingai nei nurodoma ieškovo skunde, teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo nuostoliais gali būti laikomos tik UAB ,,Skaineda“ gautos pajamos vienerių metų laikotarpiu po darbo santykių pabaigos, kai galiojo Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti darbo santykių metu sužinotas komercines paslaptis.

203. Teismas iš UAB ,,Skaineda“ gautos 66 749,01 Lt pajamų sumos pagrįstai išskaičiavo UAB ,,Big Trans“ patirtas bendrąsias sąnaudas. Pelningumo rodiklį 15,62 proc. teismas taikė ne ekspedicinių pajamų skaičiavimui, o būtent grynojo pelno dydžiui nustatyti. Atmestini ieškovo argumentai, kad negautos pajamos turi būti apskaičiuotos pagal bendrojo pelno dydį.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

23Pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų. Vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų yra teismo nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IĮ ,,Du broliai“ v. UAB ,,Baltic Express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. L. v. E. L., bylos Nr. 3K-3-391/2009; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. F. v. UAB ,,Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. V. v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. ir kt. v. daugiabučių namų savininkų „Lino“ poilsio bendrija, bylos Nr. 3K-3-113/2013; kt.).

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ v. UAB „Danetra“ ir kt., byla Nr. 3K-3-334/2011). Tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju teismui įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius ir faktines bylos aplinkybes, kurių gali būti įvairiausių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smiltainis ir Ko“ v. BUAB „Vilnita“, bylos Nr. 3K-3-21/2010). Tai, ar atitinkami asmenys turi pakankamą materialinį ir procesinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir turi dalyvauti byloje, spręstina pagal konkrečias toje byloje nustatytas faktines aplinkybes.

25Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl komercinės paslapties atskleidimo, klientų perviliojimo ir dėl to padarytų nuostolių atlyginimo. Ginčo faktiniu pagrindu ieškinyje nurodomos aplinkybės, kad atsakovai A. S. bei T. S. nuo 2009 m. liepos 20 d. iki 2010 m. balandžio 19 d. buvo ieškovo UAB ,,Big Trans“ darbuotojai, tačiau darbo pas ieškovą metu atsakovai tapo ir UAB „Skaineda“ akcininkais, kurios veiklos pobūdis, iškart po darbo sutarčių su ieškovu nutraukimo, pasikeitė į analogišką ieškovo veiklai. Ieškovas nurodo, kad atsakovai pasinaudodami darbo pas ieškovą metu įgyta konfidencialia informacija apie jo klientus, po darbo sutarčių nutraukimo, dalį klientų perviliojo į savo valdomą įmonę UAB „Skaineda“, tokiu būdu UAB „Skaineda“ buvo sudarytos sąlygos tapti konkuruojančiu subjektu rinkoje ir dėl tokių atsakovų veiksmų ieškovas patyrė žalą, kurią sudaro ieškovo negautos pajamos. Ieškovas patirtą žalą įrodinėja, kaip ieškovo negautu ekspediciniu pelnu – 135 435,40 Lt, UAB ,,Skaineda“ gauta nauda – 184 798,28 Lt bei papildomai atsakovų gauta nauda dėl akcijų pardavimo, kuri lygi 270 095 Lt.

26Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad dėl ieškovo komercinės paslapties atskleidimo bei klientų perviliojimo finansinę naudą, be kita ko, gavo ir juridinis asmuo UAB ,,Skaineda“. Dėl to, nors teismo sprendimu, kuriuo būtų patenkinti ieškinio reikalavimai, teisės ir pareigos būtų nustatytos tik atsakovams, tačiau pastarieji turėtų galimybę teismo sprendimu priteistas sumas išsireikalauti iš finansinę naudą gavusio juridinio asmens UAB ,,Skaineda“. Šią išvadą sustiprina ir aplinkybė, kad atsakovai apeliaciniame skunde ginčija jiems ieškiniu pateiktus reikalavimus motyvuodami tuo, kad ieškinio reikalavimai atsakovų atžvilgiu negalėjo būti tenkinami vien tuo pagrindu, kad visus byloje vertintus tariamus nesąžiningus konkurencijos veiksmus atliko ne atsakovai, kaip savarankiški ūkio subjektai, o juridinis asmuo UAB ,,Skaineda“. Taigi juridinis asmuo UAB ,,Skaineda“ dalyvaudamas byloje, galėtų reikšti atsikirtimus pareikštam ieškinio reikalavimui. Taigi šio ginčo atveju egzistuoja pakankamas (glaudus) teisinis ryšys tarp nagrinėjamos bylos ir UAB „Skaineda“ materialiųjų teisių ir pareigų bei šio juridinio asmens teisinio procesinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

27Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir atsižvelgdama į susiklosčiusią faktinę proceso šalių situaciją, ieškinio pagrindą bei dalyką, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neįtraukęs į bylą dalyvaujančiu asmeniu UAB ,,Skaineda“ padarė absoliutų procesinės teisės normos pažeidimą (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Šio pirmosios instancijos teismo procesinės teisės normos pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, todėl skundžiamas sprendimas panaikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 1 p.).

28Nusprendus, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo, dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų teisėjų kolegija nepasisako, taip pat nepasisako dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias šalys patyrė paskirstymo, nes šis klausimas bus sprendžiamas nagrinėjant bylą iš naujo pirmosios instancijos teisme.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Big Trans“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 8. Ieškovas UAB ,,Big Trans“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 9. 1. Teismas, konstatavęs atsakovų neteisėtus veiksmus, tyčią, netinkamai... 10. 2. Teismas nepagrįstai 66 749,01 Lt sumą laikė UAB ,,Skaineda“ pajamomis... 11. 3. Teismo sprendimu priteistas žalos dydis nemotyvuotas, priimtas nesant tam... 12. Atsakovai A. S. ir T. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 13. 1. Ieškinio reikalavimai atsakovų atžvilgiu negalėjo būti tenkinami jau... 14. 2. Teismo sprendime nėra aiškiai nurodyta už kokios informacijos tariamą... 15. 3. Teismas nepagrįstai pritaikė atsakovams civilinę atsakomybę nenustatęs... 16. 4. Teismas visiškai nepasisakė dėl atsakovų procesinio prašymo taikyti... 17. Atsakovai A. S. ir T. S. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 18. 1. Ieškovo nurodomas nuostolių skaičiavimo būdas sumuojant dėl atsakovų... 19. 2. Priešingai nei nurodoma ieškovo skunde, teismas pagrįstai sprendė, kad... 20. 3. Teismas iš UAB ,,Skaineda“ gautos 66 749,01 Lt pajamų sumos pagrįstai... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 23. Pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą... 25. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl komercinės paslapties... 26. Nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad dėl ieškovo komercinės... 27. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir atsižvelgdama į... 28. Nusprendus, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 30. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. sprendimą panaikinti ir...