Byla 2-1461/2012
Dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria nutarta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2537-603/2012, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Danske lizingui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Baltijos grupė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB Danske lizingui, prašydamas pripažinti tarp ieškovo UAB „Baltijos grupė“ ir atsakovo UAB Danske lizingo sudarytos 2008 m. kovo 3 d. Finansinio lizingo sutarties Nr. 200802F-10113, 2008 m. balandžio 4 d. Finansinio lizingo sutarties Nr. 200804F-10257 ir 2008 m. rugsėjo 30 d. Nuomos sutarties Nr. 200809N-11115 nutraukimus neteisėtais.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui UAB Danske lizingui atlikti bet kokius veiksmus su automobilių 2008 m. BMW 325i Cabrio, valstybinis Nr. DNN003, kėbulo Nr. WBAWN31060P185686; 2008 m. TOYOTA Land Cruiser, valstybinis Nr. LLC001, kėbulo Nr. JTEBZ29J300170841; 2008 m. TOYOTA Avensis, valstybinis Nr. LLC006, kėbulo Nr. SB1BJ56LX0E113224; 2008 m. TOYOTA Avensis, valstybinis Nr. EDE002, kėbulo

6Nr. SB1BJ56L40E113218 valdymo perėmimu.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-57/2011, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Atsakovas UAB Danske lizingas 2012 m. balandžio 3 d. (teisme gautas 2012 m. balandžio 6 d.) prašymu prašė panaikinti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Prašyme atsakovas teigė, kad finansinio lizingo ir nuomos sutartys pasibaigė. Pažymėjo, jog suėjus finansinio lizingo sutartyje nustatytam terminui, lizingo gavėjas turi įvykdyti visas finansinio lizingo nustatytas prievoles arba grąžinti lizinguotą daiktą lizingo davėjui, o pasibaigus nuomos sutartyje nustatytam nuomos terminui, nuomininkas turi pareigą grąžinti nuomojamą automobilį nuomotojui. Atsakovo teigimu, ieškovas nėra įvykdęs savo įsipareigojimų pagal finansinio lizingo sutartis. Esant tokioms aplinkybėms, pasak atsakovo, laikinosios apsaugos priemonės nereikalingos, nes net ir patenkinus ieškinį, ieškovas turėtų pareigą grąžinti atsakovui lizinguojamą ir nuomojamą turtą. Esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, ieškovas, naudodamasis atsakovui priklausančiu turtu, pasak atsakovo, įgyja daugiau teisių, nei jų turėtų pagal su atsakovu sudarytas sutartis, ir taip jam suteikiamas nepagrįstas pranašumas atsakovo atžvilgiu.

10I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi atsakovo UAB Danske lizingo prašymą patenkino ir nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

12Teismas, pažymėjo, kad ieškovas ieškiniu ginčija sutarčių nutraukimą anksčiau jose nustatyto 36 mėnesių termino, tačiau ieškiniu neprašoma modifikuoti sutarčių, pratęsiant šį terminą ir pan.. Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad sutartims esant pasibaigusioms, net ir patenkinus ieškinį dėl jų nutraukimo prieš terminą, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, sprendimo neįvykdymo grėsmės nebūtų. Anot teismo, toliau taikant nurodyto pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, šiuo institutu būtų suvaržytos atsakovo UAB „Danske lizingas“ teisės, būtų pažeisti šalių interesų pusiausvyros bei ekonomiškumo principai. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas įrodė laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindą sudarančių aplinkybių atsiradimą, todėl prašymą tenkintino, o laikinąsias apsaugos priemones panaikino (CPK 149 str.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas UAB „Baltijos grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Nei atsakovas, nei teismas neįvardijo nė vieno privalomojo laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindo, nemotyvavo, jog egzistuoja įstatyminė pareiga panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Laikinosios apsaugos priemonės byloje buvo pritaikytos, siekiant apriboti atsakovo galimybę iš apelianto paimti pagal lizingo sutartis įsigytas transporto priemones, kol vyksta šalių ginčas, nes siekdamas išsaugoti sutartinius santykius, apeliantas turėjo tikslą įsigyti šias transporto priemones savo nuosavybėn. Teismas, nurodęs, kad baigėsi lizingo terminas pagal lizingo sutartis, neanalizavo ir nevertino, kokias teisines pasekmes šalims sukelia lizingo termino pabaiga ir kaip šios teisinės pasekmės susijusios su grėsmės, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti visiškai neįmanomas, išnykimu.
 3. Teismas nepagrįstai sprendė, jog pasibaigus lizingo sutarčių terminui, baigiasi ir šių sutarčių galiojimas. Atsakovas prašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones dėl sutarties galiojimo termino pabaigos, nors ginčas kilo dėl to, kad jis vienašališkai nutraukė sutartis. Vienašalio sutarties nutraukimo pasekmė yra sutarties pasibaigimas. Kadangi atsakovas lizingo sutartis laikė pasibaigusiomis, jos negali pasibaigti dar kartą ir šis naujas sutarties pasibaigimas negali tapti pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui. Taigi, atsakovas neįrodė aplinkybių, dėl kurių teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos.
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog lizingo sutartys yra pasibaigusios. Bendrosios, sutartinius santykius reglamentuojančios CK nuostatos sutarties pasibaigimo terminą sieja nebūtinai su prievolės pagal sutartį pabaiga. Sutartimi gali būti nustatytos dvišalės prievolės, todėl sutarties pabaigą susiejus su vienos prievolės termino suėjimu, kita sutartinė prievolė gali likti neįvykdyta.
 5. Finansinio lizingo sutarties Nr. 200802F-10113 Bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško joje nustatytų sąlygų įvykdymo arba jos nutraukimo vadovaujantis šioje sutartyje nustatyta tvarka. Analogiška nuostata dėl sutarties galiojimo įtvirtinta ir Finansinio lizingo sutarties Nr. 200804F-10257 Bendrosios dalies 16.1 punkte ir Nuomos sutarties Nr. 200809N-11115 Bendrosios dalies 14.1 punkte. Finansinio lizingo sutarties Nr. 200802F-10113 Specialiojoje dalyje numatyta, kad lizingo terminas yra 36 mėn. Bendrosios dalies 1 skyriuje „Sutartyje vartojamos sąvokos“ nurodoma, kad lizingo terminas - tai lizingo mokėjimų grafike-sąskaitoje nustatytas laikotarpis, per kurį lizingo gavėjas turi sumokėti visus sutartyje numatytus mokesčius. Analogiškos nuostatos numatytos ir Finansinio lizingo sutartyje Nr. 200804F-10257, taip pat Nuomos sutartyje Nr. 200809N-11115. Nei atsakovas, nei teismas nenurodė, kokia sutartinė ar įstatyminė nuostata leidžia tvirtinti, kad lizingo sutarčių galiojimas pasibaigė, suėjus lizingo terminui. CK nuostatos, reglamentuojančios lizingo teisinius santykius, lizingo sutarties pasibaigimo taip pat nesieja su lizingo termino suėjimu. Todėl teismo išvada, kad lizingo sutartys yra pasibaigusios, nepagrįsta.
 6. Teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti apskritai nebeįmanomas, kadangi atsakovas nebegalėtų apeliantui grąžinti lygiai tų pačių ir tokios pat būklės, kokios buvo perimtos, transporto priemonės. Apeliantas bylos nagrinėjimo metu buvo nurodęs, kad jo lizinguojamais automobiliais naudojasi darbuotojai, kurių kasdieninis darbas yra važinėti į uostą, pas klientus ir pan., t. y. automobiliai yra naudojami vykdant įprastą apelianto veiklą. Taigi, apeliantas siekia galimybės naudoti savo veikloje lizingo sutartyse numatytą turtą tam, kad galėtų gauti pajamas ir galėtų vykdyti savo prievoles tiek atsakovo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 7. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad lizingo davėjui neperėmus lizinguojamų daiktų, ši aplinkybė neturėtų tokios neigiamos įtakos jo veiklai, lyginant su tuo, kokią neigiamą įtaką ieškovui turėtų minėtų daiktų perdavimas atsakovui. Lizingo davėjo veiklos sritis gana siaura ir iš esmės susijusi tik su finansinių paslaugų teikimu, todėl perėmęs lizingo sutartyse numatytą turtą, jis patirtų papildomų išlaidų, susijusių su transporto priemonių saugojimu. Sprendžiant klausimą dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumo, lizinguojamus automobilius tikslinga palikti ieškovui, kad ieškovas juos naudotų savo ūkinėje - komercinėje veikoje, kad transporto priemonės nebūtų perleistos tretiesiems asmenims ir neapribota, nesutrikdyta ieškovo ūkinė - komercinė veikla (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04- 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010).
 8. Iš byloje esančių įrodymų negalima spręsti, kad lizingo sutarčių galiojimo terminas yra pasibaigęs. Teismas, spręsdamas dėl lizingo sutarčių pasibaigimo, pasisakė dėl bylos esmės, taigi, išėjo už laikinųjų apsaugos priemonių institutui būdingų sprendimų priėmimo ribų. Toks teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.
 9. Lizingo sutartis atsakovas vienašališkai nutraukė ne dėl su šių sutarčių vykdymu susijusių priežasčių, todėl panaikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Tarp šalių kilus ginčui dėl lizingo sutarčių vienašalio nutraukimo teisėtumo, kartu kilo ginčas ir dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo tvarkos. Net ir kilus teisminiam ginčui, ieškovas neatsisakė vykdyti savo turtinių prievolių, mokėjo priklausančius mokėti mokėjimus, siekė bendradarbiauti su atsakovu ir prašė suderinti mokėjimų pagal sutartis vykdymo tvarką. Pagal CK 6.64 straipsnio 3 dalies nuostatas, skolininkui negali įvykdyti prievolės dėl to, kad ją pažeidė kreditorius, skolininkas nelaikomas pažeidusiu prievolę. Apeliantas į teismą kreipėsi dėl atsakovo atlikto prievolės pažeidimo - neteisėto vienašalio lizingo sutarčių nutraukimo, todėl jis negali būti laikomas pažeidusiu prievolę.
 10. Nėra pagrindo pritarti teismo teiginiams, jog apeliantas ginčija lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumą, tačiau ieškiniu neprašo modifikuoti sutarčių, pratęsiant šį terminą ir pan. Teismas 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo sustabdęs bylos nagrinėjimą. Pagal CPK nuostatas, sustabdžius bylos nagrinėjimą, jokie procesiniai veiksmai byloje neatliekami, išskyrus klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sprendimą (CPK 166 str.). Todėl apeliantas, net ir norėdamas patikslinti ieškinio reikalavimus, būtų negalėjęs šių veiksmų atlikti dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB Danske lizingas prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas pagrįstai pripažino, jog net ir patenkinus ieškinį ir pripažinus sutarčių nutraukimą neteisėtu, šalys būtų grąžintos į tą padėtį, kokia būtų buvusi iki minėtų sutarčių nutraukimo, o tai, atsižvelgiant į sutartyse nustatytus terminus, reikštų, jog UAB „Baltijos grupe“ arba turėtų visiškai padengti lizinguoto turto likutinę vertę, arba grąžinti transporto priemones. Suėjus finansinio lizingo sutartyje nustatytam terminui, lizingo gavėjas turi įvykdyti visus sutartyje nustatytus finansinius įpareigojimus ir tokiu būdu įgyti nuosavybės teisę į lizinguotą turtą, arba grąžinti jį lizingo davėjui. Pasibaigus nuomos sutartyje nustatytam nuomos terminui, nuomininkas privalo grąžinti nuomojamą automobilį nuomotojui. Kadangi UAB „Baltijos grupė“ nėra iki šiol įvykdžiusi savo įsipareigojimų pagal finansinio lizingo sutartis Nr. 200802F- 10113 ir Nr. 200804F-10257, teismui patenkinus ieškinį, UAB Danske lizingas turėtų pagrindą reikalauti grąžinti tiek lizinguotą, tiek nuomotą turtą. Taigi, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Nepagrįsti ir atmestini apelianto argumentai dėl sutarčių pabaigos. Pripažintina, jog sutartyje nustatyto prievolių įvykdymo termino pasibaigimas ne visada sutampa su pačios sutarties pabaiga ir pirmosios instancijos teismo argumentacija nėra visiškai tiksli, tačiau tai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, nes klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo teismas iš esmės išsprendė teisingai.
 3. Jei laikinosios apsaugos priemonės ir toliau būtų taikomos, ieškovui toliau naudojantis lizinguotu bei nuomojamu turtu, jam būtų suteikiama daugiau teisių, nei nustatyta pačiose šalių sudarytose sutartyse, o tai reikštų, jog jam būtų suteikiamas nepagrįstas pranašumas lizingo davėjo atžvilgiu, pažeista šalių interesų pusiausvyra.

16Teisėjų kolegija konstatuoja:

17Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis naikintina.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

20Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta panaikinti šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visuomet sukelia neigiamas pasekmes (suvaržymus) tam asmeniui, kurio atžvilgiu jos taikomos, todėl siekiant išlaikyti proceso šalių interesų balansą, jos taikomos tik esant grėsmei, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

22Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas prašo pripažinti neteisėtu lizingo sutarčių ir nuomos sutarties nutraukimą atsakovo vienašaliu sprendimu.

23Pirmosios instancijos teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su ginčo sutartyse numatytų transporto priemonių valdymo perėmimu (11-12 b. l.), tačiau išnagrinėjęs atsakovo prašymo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones argumentus, teismas patenkino atsakovo prašymą ir panaikino šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (67-68 b. l.). Šį procesinį sprendimą teismas motyvavo iš esmės tuo, kad, pasak teismo, ginčo sutartys (finansinio lizingo sutartys ir nuomos sutartis) yra pasibaigusios, o ieškovas neprašo modifikuoti sutarčių, pratęsiant 36 mėnesių terminą, todėl, anot teismo, ieškinio dėl sutarčių nutraukimo prieš terminą patenkinimo atveju laikinųjų apsaugos priemones panaikinimas sprendimo neįvykdymo grėsmės nesukeltų. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, toliau taikant laikinąsias apsaugos priemones, šiuo institutu būtų suvaržytos atsakovo UAB „Danske lizingas“ teisės, būtų pažeisti šalių interesų pusiausvyros bei ekonomiškumo principai.

24Ieškovas, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, teigia, jog teismas netinkamai sprendė, jog pasibaigus sutarčių terminui, baigiasi ir šių sutarčių galiojimas. Taip pat pažymi, jog ieškiniu jis ginčija vienašališkus sutarčių nutraukimus. Anot jo, vienašališko sutarties nutraukimo pasekmė – šalių sudarytos sutarties pasibaigimas. Kadangi atsakovas lizingo sutartis laikė pasibaigusiomis, jos negali pasibaigti dar kartą ir šis naujas sutarties pasibaigimas negali tapti pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui.

25Vadovaujantis CK 6.567 straipsnio, reglamentuojančio lizingo (finansinės nuomos) sutarties sampratą, 1 dalimi, pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Šio skyriaus normos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai lizingo davėjas yra nuomojamo turto savininkas.

26Pagal CK 6.574 straipsnio nuostatą, tuo atveju, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

27UAB „Baltijos grupė“ ir atsakovo UAB Danske sudarytų finansinio lizingo sutarčių

28Nr. 200802F-10113, Nr. 200804F-10257 Specialiojoje dalyje nurodyta, kad lizingo terminas yra 36 mėn., o nuomos sutarties Nr. 200809N-11115 specialiojoje dalyje nurodytas nuomos terminas - taip pat 36 mėn. Šių aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ginčo sutartys jau yra pasibaigusios.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad finansinio lizingo sutarčių Bendrosios dalies 1 skyriuje „Sutartyje vartojamos sąvokos“ nustatyta, kad lizingo terminas – tai lizingo mokėjimų grafike-sąskaitoje nustatytas laikotarpis, per kurį lizingo gavėjas turi sumokėti visus sutartyje numatytus mokesčius. Nuomos sutarties Bendrojoje dalyje „Sutartyje vartojamos sąvokos“ nustatyta, kad nuomos terminas - tai nuomos mokėjimų grafike-sąskaitoje nustatytas laikotarpis, per kurį nuomininkas turi sumokėti visus sutartyje numatytus mokesčius.

30Finansinio lizingo sutarties Nr. 200802F-10113 Bendrosios dalies 16.1 p. nustatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško joje numatytų sąlygų įvykdymo arba jos nutraukimo, vadovaujantis šioje sutartyje nustatyta tvarka. Analogiška nuostata dėl sutarties galiojimo įtvirtinta ir Finansinio lizingo sutarties Nr. 200804F-10257 Bendrojoje dalyje 16.1 p. bei Nuomos sutarties Nr. 200809N-11115 Bendrojoje dalyje 14.1 p.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiomis sutarčių sąlygomis, sprendžia, jog atsakovui nuo 2010 m. gegužės 28 d. vienašališkai nutraukus finansinio lizingo sutartis ir nuomos sutartį, būtent nuo šio termino šios sutartys ir laikomos pasibaigusiomis tol, kol įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčytas tokio vienašališko sutarčių nutraukimo teisėtumas ir pagrįstumas. Taigi, šiuo atveju nėra pagrindo spręsti apie sutarčių pasibaigimą, atsižvelgiant į mokėjimų grafikuose-sąskaitose nustatytus terminus, t. y. lizingo bei nuomos terminus, kadangi sutartys pasibaigė dar iki šių terminų pasibaigimo, ir šiuo atveju nuo sutarčių nutraukimo momento ieškovui iš esmės išnyko prievolė laikytis 36 mėnesio termino. Atitinkamai šiuo terminu vadovautis prarado teisę ir pats atsakovas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog byloje nėra duomenų, įrodančių, jog ieškovas būtent per 36 mėnesius nebūtų įvykdęs savo prievolių visa apimtimi, tuo labiau, kad sutartys vienašališkai buvo nutrauktos ne dėl ginčo sutarčių netinkamo vykdymo, bet dėl kitų sutarčių sąlygų pažeidimo (finansinio lizingo sutarčių 14.1.8 p., nuomos sutarties 12.1.8. p.), o šioje byloje priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartimi nustatyta, kad ieškovas siekia galimybės naudoti savo veikloje lizingo sutartyse numatytą turtą ir toliau moka šiose sutartyse nustatytus privalomus mokėjimus (44 b. l.).

32Kaip jau minėta, materialinės teisės normos nustato, kad tuo atveju, kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką. Taigi, atsakovui vienašališkai nutraukus sutartis, jis pagal CK ir ginčo sandorių nuostatas įgijo teisę reikalauti, kad ieškovas grąžintų jam sutarčių dalyką – transporto priemones. Tačiau būtina pažymėti, kad šioje byloje pareikšto ieškinio patenkinimo atveju, t. y. pripažinus sutarčių nutraukimą atsakovo vienašaliu sprendimu neteisėtu, atsakovas iš esmės nebetektų iš įstatymo ir sutarčių kylančios teisės reikalauti automobilių, kadangi tokiu atveju sutartis nebūtų laikoma pasibaigusia. Tokiu būdu šalys būtų grąžintos į pradinę, buvusią iki sutarčių nutraukimo, teisinę padėtį.

33Taigi, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovui leidus perimti iš ieškovo transporto priemones bei nagrinėjamoje byloje priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, atsiranda tikimybė, jog ieškovas atsidurtų tokioje padėtyje, kad jis nebegalėtų susigrąžinti sutarčių dalyko, nes transporto priemonės gali būti perleistos tretiesiems asmenims. Tokiu atveju ginčo sutarčių nutraukimo neteisėtumo konstatavimas ieškovui nebeturėtų prasmės, kadangi sutarčių nebebūtų įmanoma realiai įvykdyti. Kaip pagrįstai savo atskirajame skunde teigia ieškovas, atsakovas nebegalėtų jam grąžinti tų pačių ir tokios pat būklės transporto priemonių, kokios jos buvo perimtos.

34Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys ir pati lizingo sutarties esmė leidžia pagrįstai teigti, jog ieškovas siekia galimybės naudoti savo veikloje lizingo sutartyse (taip pat nuomos sutartyje) numatytą turtą. Tai, kad ieškovas siekia, jog lizingo ir nuomos sutartys ir toliau būtų vykdomos, patvirtina ir tai, jog jis po šių sutarčių nutraukimo toliau mokėjo pagal šias sutartis priklausančius mokėti privalomus mokėjimus (37-38, 44 b. l.). Tuo tarpu duomenų, kad atsakovas būtų atsisakęs priimti šiuos mokėjimus, byloje nėra. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad jei ieškovas prarastų galimybę naudotis automobiliais, tačiau vienas privalėtų vykdyti lizingo sutartimis ir nuomos sutartimi priimtus įsipareigojimus - mokėti ne tik einamąsias įmokas, nuomos mokestį, bet ir lizingo palūkanas už visą laikotarpį, būtų pažeistas ekonomiškumo principas.

35Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ieškovas, ieškiniu siekdamas ir toliau vykdyti ginčo sutartis bei šiose sutartyse numatytą turtą naudoti savo veikloje, siekia vykdyti savo prievoles tiek atsakovo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu. Tuo tarpu atsakovui neperėmus pagal ginčo sutartis perduotų daiktų iki šioje byloje nagrinėjamo ginčo išsprendimo, ši aplinkybė neturėtų tokios neigiamos įtakos jo ūkinei-komercinei veiklai, lyginant su tuo, kokią neigiamą įtaką ieškovui turėtų minėtų daiktų perdavimas atsakovui. Atsakovo veiklos sritis yra gana siaura ir iš esmės susijusi tik su finansinių paslaugų teikimu, todėl perėmęs sutartyse numatytą turtą - transporto priemones, atsakovas patirtų papildomų išlaidų, susijusių su šio turto saugojimu.

36Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino, padaręs nepagrįstą išvadą, kad išnyko teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, todėl skundžiama teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės, atmetant atsakovo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB Danske lizingo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Baltijos grupė“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovo reikalavimų... 6. Nr. SB1BJ56L40E113218 valdymo perėmimu.... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje... 8. Atsakovas UAB Danske lizingas 2012 m. balandžio 3 d. (teisme gautas 2012 m.... 9. Prašyme atsakovas teigė, kad finansinio lizingo ir nuomos sutartys... 10. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi atsakovo UAB Danske... 12. Teismas, pažymėjo, kad ieškovas ieškiniu ginčija sutarčių nutraukimą... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „Baltijos grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB Danske lizingas prašo... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 17. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 4... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 20. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo... 22. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas prašo pripažinti neteisėtu lizingo... 23. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi pritaikė... 24. Ieškovas, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, teigia, jog teismas... 25. Vadovaujantis CK 6.567 straipsnio, reglamentuojančio lizingo (finansinės... 26. Pagal CK 6.574 straipsnio nuostatą, tuo atveju, kai lizingo gavėjas iš... 27. UAB „Baltijos grupė“ ir atsakovo UAB Danske sudarytų finansinio lizingo... 28. Nr. 200802F-10113, Nr. 200804F-10257 Specialiojoje dalyje nurodyta, kad lizingo... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad finansinio lizingo sutarčių Bendrosios dalies... 30. Finansinio lizingo sutarties Nr. 200802F-10113 Bendrosios dalies 16.1 p.... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiomis sutarčių sąlygomis, sprendžia,... 32. Kaip jau minėta, materialinės teisės normos nustato, kad tuo atveju, kai... 33. Taigi, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovui leidus perimti... 34. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys ir pati lizingo sutarties esmė... 35. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ieškovas, ieškiniu siekdamas ir... 36. Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes bei argumentus,... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartį ir...