Byla e2-2545-541/2016
Dėl pirkimo-pardavimo sandorio nutraukimo ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo L. L

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,

2sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, Martynui Vosyliui,

3dalyvaujant ieškovo atstovei R. T.,

4atsakovo atstovei advokato padėjėjai E. P.,

5trečiojo asmens atstovei advokatei D. L.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „MTD Baltic“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, ieškinį atsakovui UAB „Anaga“ dėl pirkimo-pardavimo sandorio nutraukimo ir skolos priteisimo, trečiasis asmuo L. L.,

Nustatė

7ieškovas BUAB „MTD Baltic“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Anaga“, kuriuo prašo nutraukti UAB „MTD Baltic“ ir UAB „Anaga“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, iš atsakovo priteisti 1 398,64 Eur, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-09-08 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4894-553/2014 iškėlė UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Vadovaujantis UAB ,,MTD Baltic“ direktoriaus pateikto 2014-09-30 d. įmonės debitorių sąrašo duomenimis, UAB ,,Anaga“ įsiskolinimas ieškovui, kaip išankstinis apmokėjimas, sudarė 1 398,64 Eur (4 829,24 Lt). Bankroto administratorius, atlikęs BUAB ,,MTD Baltic“ dokumentų analizę, nustatė, kad 2012-07-04 d. pavedimu į atsakovo banko sąskaitą pervesta 1 398,64 Eur (4 829,24 Lt), mokėjimo paskirtyje nurodant ,,už prekes pagal užsakymą“. Tačiau tarp UAB ,,MTD Baltic“ dokumentų jokių įrodymų apie tai, kokios prekės ieškovui turėjo būti perduotos, taip pat apie faktiškai perduotas prekes nėra. Teigė, jog 2015-05-25 d. atsakovui buvo išsiųstas raginimas atsiskaityti, į kurį atsakydamas atsakovas nurodė, kad prekes pristatė L. L., kuri neva sąskaitos prašė UAB ,,MTD Baltic“ vardu. Tačiau ieškovas neturi jokių įrodymų apie tai, kad UAB ,,MTD Baltic“ būtų turėjusi sutartinių ar kitokių teisinių santykių su minėta L. L., ji nebuvo ieškovo darbuotoja ar kitaip susijusi su ieškovu. Įrodymų, kad atsakovas prekes jai perdavė, atsakovas taip pat nepateikė, o jo atsiųsta 2012-08-17 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. ANAVIL002042 nepasirašyta nei UAB ,,MTD Baltic“ atstovo, nei jokio kito asmens. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog šalys susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo, tačiau pirkėjui UAB „MTD Baltic“ prekės perduotos nebuvo, taigi, pardavėjas savo pareigą perduoti prekes pirkėjui pažeidė, todėl ieškovas daro išvadą, kad buvo padarytas esminis pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimas ir sutartis dėl to nutrauktina. Ieškovui iškėlus bankroto bylą, įmonė tolimesnės ūkinės komercinės veiklos nevykdo, todėl šio sandorio vykdymas jai taip pat nėra tikslingas. Nutraukus sutartį taikoma restitucija, todėl atsakovas privalo grąžinti ieškovui sumokėtą pinigų sumą (e. b. l. 24-26).

8Atsakovas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodydamas papildomas faktines aplinkybes, jog 2012 m. birželio-liepos mėn. į jį kreipėsi L. L., su kuria buvo tariamasi dėl prekių pardavimo, kurios turėjo būti pristatytos adresu ( - ), o už prekes turėjo atsiskaityti ieškovas, kurio vardu turėjo būti išrašyta sąskaita. Ieškovas 2012-07-04 d. į atsakovo sąskaitą pervedė visą užsakymo sumą, t. y. 1 398,64 Eur, o atsakovas, gavęs apmokėjimą, pristatė prekes sutartu adresu bei 2012-08-17 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, patvirtinančią prekių pristatymo L. L. faktą. Atsakovas teigia, jog žodinė pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta ne tarp ieškovo ir atsakovo, o tarp atsakovo ir L. L., ir buvo įvykdyta tinkamai. Pažymėjo, jog ieškovas ir atsakovas niekada nebuvo sudarę pirkimo-pardavimo sutarties, ieškovas tik įvykdė L. L. pareigą ir mokėjimo paskirtyje nurodydamas užsakymo numerį, savanoriškai sumokėjo atsakovui už įgytas prekes, tačiau dabar reikšdamas ieškinį bando nesąžiningai praturtėti atsakovo sąskaita. Atsakovas laikosi pozicijos, jog ieškovas neturi jokio sutartinio pagrindo reikalauti atsakovo grąžinti jam sumokėtą sumą kaip L. L. prievolės įvykdymą. Atsakovas mano, jog ieškovas ieškinyje nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, o ieškovo ieškinio pateikimas teismui yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl prašė skirti ieškovui 1 000,00 Eur ar kito dydžio baudą, o ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (e. b. l. 47-53). Atsakovas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog kai kurias prekes atsakovas užsakė iš UAB „Celsis“, kurio laiškuose nurodyta, jog prekės pristatomos L. L., o prekių pristatymą organizavo UAB „Venipak“, kurio dokumentuose taip pat prekės gavėju nurodyta L. L., taigi, šie įrodymai pagrindžia aplinkybę, jog ieškovas niekuomet nebuvo sudaręs su atsakovu pirkimo-pardavimo sutarties (e. b. l. 78-81).

9Trečiasis asmuo L. L. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, teigė, kad 2012 m. vasaros pradžioje kreipėsi į įmonę UAB „MTD Baltic“ dėl vonios kambario įrengimo, prekes kuriam buvo išsirinkusi iš UAB „Anaga“. UAB „MTD Baltic“ atstovas jai nurodė, jog jie gali prekes užsakyti tiesiogiai iš UAB „Anaga“. Trečiasis asmuo sumokėjo UAB „MTD Baltic“ 4 829,24 Lt grynais pinigais, o įmonei UAB „Anaga“ nurodė išrašyti sąskaitą įmonei UAB „MTD Baltic“, kuri turėjo sumokėti atsakovui ir atlikti įrangos montavimo paslaugas. UAB „Anaga“ pristačius prekes, UAB „MTD Baltic“ įrangos sumontuoti negalėjo, todėl ji kreipėsi į kitus rangovus, o sąskaitos-faktūros iš UAB „MTD Baltic“ iki šiol nėra gavusi. Prašė sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra (e. b. l. 121-122).

10Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus, teigdama, jog šalių, t. y. ieškovo ir atsakovo, teisinių santykių buvimą patvirtina 2012-08-17 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra, 2012-07-04 d. mokėjimo pavedimas bei skolų suderinimo aktas, ir pažymėjo, jog dėl prekių pirkimo nėra būtina rašytinė sutarties forma. Dėl to, kad atsakovo pateiktos užsakymo kopijos bei ieškovo atlikto mokėjimo paskirtyje nurodytas užsakymo numeris sutampa, pažymėjo, jog atsakovo užsakymas yra nepasirašytas, nenurodyta jo data, todėl toks dokumentas turėtų būti vertintinas kritiškai. Teigia, jog tarp šalių ir trečiojo asmens nebuvo sudarytas trišalis susitarimas dėl ieškovo apmokėjimo už trečiojo asmens prekes, tokiu atveju sąskaitoje-faktūroje trečiasis asmuo būtų nurodytas kaip pirkėjas, o ieškovas – kaip mokėtojas, be to, ieškovas savo buhalterinėje apskaitoje būtų registravęs šią sumą ne kaip avansą, o kaip skolos sumažėjimą L. L. Taigi, ieškovo atstovės teigimu, atsakovo argumentai dėl ieškovo prievolės vykdymo už trečiąjį asmenį yra nepagrįsti. Byloje nėra jokių įrodymų, jog trečiais asmuo kreipėsi į ieškovą dėl prekių ir sumokėjo ginčo sumą grynais pinigais, todėl ieškovas pagrįstai mano, kad ieškovo ir trečiojo asmens jokie teisiniai santykiai nesieja. Dėl atsakovo prašymo skirti baudą pažymėjo, jog atsakovas jokių įrodymų dėl ieškinio nepagrįstumo nepateikė, o bankroto administratorius vykdo įstatymo jam nustatytas pareigas, todėl šis prašymas nepagrįstas. Nurodė, jog prekės buvo užsakytos 2012 m. liepos mėn., o 2012 m. pabaigoje jau buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui, todėl ieškovo įmonės vadovas nebesiėmė jokių veiksmų dėl prekių gavimo ir skolų grąžinimo, netinkamai atstovavo įmonę. Prekių įsigijimo tikslo, kur jas naudojo, pasakyti negalėjo, tačiau ieškovo įmonė pirko šias prekes, apmokėjo už jas savo lėšomis, bet jų negavo. Pažymėjo, jog visi bankrutavusios įmonės dokumentai yra perduoti bankroto administratoriui, įmonė vykdė rangos darbus, tačiau nenustatė, kad būtų sutartis dėl šių prekių, o įmonės vadovas negalėjo paaiškinti šių aplinkybių, su vadovu santykiai nėra geri. Dėl L. L. nurodytų faktinių aplinkybių pažymėjo, jog jos nėra pagrįstos jokiais įrodymais, todėl nėra patikimos. Dėl tvirtinimo, jog prekes iš atsakovo ji gavo, daro prielaidą, jog galimai buvo tartasi dar dėl kitų prekių su atsakovu. Pažymėjo, jog jokių duomenų apie ieškovo ir trečiojo asmens galimus susitarimus nėra, pinigų įnešimo į kasą fakto užfiksuoto taip pat nėra. V. D. yra buvęs UAB „MTD Baltic“ vadovas. Bankroto administratoriaus vertinimu, įmonės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma tinkamai. Prašė tenkinti ieškinį (e. b. l. 159-160).

11Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė poziciją dėl teisinių santykių su L. L. buvimo, išdėstytą procesiniuose dokumentuose, o aplinkybė, jog L. L. yra fizinis asmuo, atstovės teigimu, pagrindžia rašytinės sutarties nebuvimo faktą. Papildomai paaiškino, jog jokia forma atsakovo bendravimo su ieškovu nebuvo, o sąskaita-faktūra bei mokėjimo pavedimas patvirtina tik apmokėjimo faktą, bet ne sutarties sudarymo faktą, taigi, ieškovas tik įvykdė mokėjimo prievolę už kreditorę. Kad sudarė pirkimo-pardavimo sandorį būtent su L. L., grindžia pateiktu užsakymu, susirašinėjimo dėl prekių dokumentais. Sąskaitoje-faktūroje pirkėju nurodyta ieškovo įmonė, kadangi to prašė L. L. ir prekės buvo pristatytos būtent jai per kurjerius, tačiau prekių pristatymo važtaraščių jie pateikti negalėjo, nes jie sunaikinti. Be to, kad prekės pristatytos, savo atsiliepime patvirtino trečiasis asmuo. Negalėjo atsakyti, kokiu būdu iš atsakovo L. L. užsisakė prekes, turbūt telefonu, tačiau vyko susirašinėjimas dėl prekių pakeitimo. Prašė ieškinį atmesti (e. b. l. 159-160).

12Trečiojo asmens atstovė teismo posėdyje patvirtino atsiliepime išdėstytas bei UAB „Anaga“ nurodytas faktines aplinkybes, pažymėjo, jog atsiskaitymo faktas su UAB „MTD Baltic“ įvyko 2012 m. birželio mėn., nuvykus į ieškovo įmonės buveinę Klaipėdoje, Donelaičio g. L. L. teigė, jog padavė pinigus asmeniui, vardu Viktoras, tačiau atsikaitymo kvitų nėra galimybių pateikti. Patvirtino, jog prekes trečiasis asmuo gavo, pretenzijų dėl jų neturėjo. Teigė, jog ieškovas neprekiavo prekėmis, o vykdė statybos įrengimo darbus, todėl nurodė L. L. išsirinkti prekes, už kurias jie tiesiogiai atsiskaitys. Pažymėjo, jog su UAB „MTD Baltic“ buvo susitarimas dėl bendro vonios kambario įrengimo, ir nutarė, jog už medžiagas atsiskaitys iš karto, o vėliau įrengimo darbai nebuvo atlikti, todėl už juos ir nebebuvo mokama. Be to, jei L. L. nebūtų atsiskaičiusi su UAB „MTD Baltic“, būtų buvę raginimai atsiskaityti, tačiau tokių raginimų nebuvo, o iki kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui praėjo 5 mėnesiai, kas yra ilgas laiko tarpas tokio pobūdžio santykiuose. Laikosi pozicijos, jog pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai susiklostė tarp trečiojo asmens ir ieškovo, o atsakovas buvo pasitelktas kaip subrangovas dėl prekių tiekimo (e. b. l. 159-160).

13Ieškinys atmestinas.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-09-08 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4894-553/2014 iškėlė UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“ (e. b. l. 29-33). Iš byloje esančių 2015-06-12 d. UAB „Anaga“ Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto, 2012-07-04 d. mokėjimo pavedimo, UAB ,,MTD Baltic“ Išankstinių mokėjimų sąrašo matyti, jog UAB ,,MTD Baltic“ yra sumokėjusi atsakovui 1 398,64 Eur (4 829,24 Lt) sumą (e. b. l. 34, 39-40, 55). 2015-05-25 d. atsakovui buvo išsiųstas raginimas atsiskaityti Nr. 1505/03 (e. b. l. 38), į kurį atsakydamas atsakovas nurodė, kad prekes pristatė L. L., kuri sąskaitos prašė įmonės UAB ,,MTD Baltic“ vardu (e. b. l. 35-36). Taip pat 2015-07-07 d. trečiajam asmeniui L. L. buvo išsiųstas raginimas atsiskaityti Nr. 1507/03 (e. b. l. 94-96). Atsakovas į bylą taip pat pateikė ieškovui 2012-08-17 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ANAVIL002042, 4 829,24 Lt sumai (e. b. l. 27-28, 54), 2015-01-26 d. UAB ,,MTD Baltic“ dokumentų priėmimo perdavimo bankroto administratoriui aktą (e. b. l. 125-126).

15Atsakovas savo reikalavimams pagrįsti į bylą pateikė užsakymą/pasiūlymą Nr. MJ-120702 dėl prekių užsakymo (e. b. l. 56), taip pat elektroninių laiškų tarp atsakovo UAB „Anaga“ ir trečiojo asmens, UAB „Celsis“ bei UAB „Venipak“ kopijas (e. b. l. 82-88).

16Byloje kilo ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo fakto, jos tinkamo įvykdymo, atsakovo pareigos grąžinti ieškovui jo sumokėtą pinigų sumą. Ieškovo tvirtinimu, tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta žodinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, ieškovas sumokėjo atsakovui už užsakytas prekes, o atsakovas prekių ieškovui neperdavė, pažeidė sutartį, todėl pirkimo-pardavimo sutartis yra nutrauktina vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 ir 4 punktais ir ieškovui grąžintina pinigų suma už sumokėtas prekes. Atsakovas teigia, kad su ieškovu nėra ir niekada nebuvo sudaręs prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis buvo sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens L. L., atsakovas sutartį tinkamai įvykdė - pristatė prekes L. L. jos nurodytu adresu. Ieškovas tik įvykdė prievolę sumokėti už trečiajam asmeniui atsakovo parduotas prekes, kaip numato CK 6.50 straipsnio nuostatos.

17Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą arba nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyvių bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjimo procesu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis).

18Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad faktų nustatymas yra bylą nagrinėjančių teismų prerogatyva, t. y. dėl bet kokios į bylą pateiktos informacijos įrodomosios reikšmės sprendžia teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nurodytas išimtis (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. V. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-494/2013; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kapitalo valdymo grupė“ v. UAB „Penki kontinentai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-539/2013; kt.).

19Pagal CK 6.154 straipsnio 1 dalį sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Paprastai sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas). Kai sutarties šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja ir yra privaloma sutarties šalims, nes turi joms įstatymo galią (CK 6.162 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas CK nuostatas, vertinant ginčo šalių santykius, būtina nustatyti tarp šalių susiklosčiusių sutartinių santykių pobūdį, t. y. ar tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, ar kiti sutartiniai santykiai. Taigi, kilus ginčui tarp šalių dėl jas siejančių sutartinių santykių pobūdžio, būtina ginčo šalių santykius aiškinti nustatant tikruosius šalių ketinimus.

20Pirkimo-pardavimo sutartis, kaip sandoris, yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų (CK 4.47 straipsnio 1 dalis). Šia sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas - priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pirkimo-pardavimo sutartis yra konsensualinė, t. y. ji laikoma sudaryta šalims tinkamai susitarus dėl daikto perdavimo iš vienos šalies (pardavėjo) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko (perleidžiamų daiktų) yra esminė sutarties sąlyga, ji laikoma suderinta, jei sutarties turinys leidžia nustatyti daikto pavadinimą ir kiekį (CK 6.306 straipsnio 3 dalis), šalims nesusitarus dėl šios sąlygos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta, tokia sutarties spraga negali būti užpildyta teismo.

21Ieškovo tvirtinimu, tarp UAB „MTD Baltic“ ir atsakovo UAB „Anaga“ buvo sudaryta žodinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis. Prekių pirkimo pardavimo sutarties sudarymo faktą ieškovas įrodinėja ieškovo 2012-07-04 d. išankstinio mokėjimo pavedimu į atsakovo banko sąskaitą, kuriuo atsakovui pervesta 4 829,24 Lt suma, mokėjimo paskirtyje nurodant „už prekes pagal užsakymą MJ-120702 (e. b. l. 39), tačiau nepateikia jokių duomenų, kad ieškovas užsakymu Nr. MJ-120702 kreipėsi į atsakovą dėl konkrečių prekių įsigijimo. Ieškovas neįrodinėjo aplinkybės, būtent už kokias ketinamas įsigyti prekes jis pervedė avansinį mokėjimą ir dėl kokių konkrečių daiktų (nurodant prekės pavadinimą, kiekį) įsigijimo šalys tarėsi.

22Atsakovas nurodė, kad dėl prekių įsigijimo į jį 2012 m. birželio-liepos mėn. kreipėsi trečiasis asmuo L. L., su kuria buvo tariamasi dėl konkrečių prekių asortimento ir kainos bei prekių pristatymo L. L. nurodytu adresu, ir pateikė užsakymo/pasiūlymo dėl konkrečių prekių įsigijimo, adresuoto L. L., kopiją (e. b. l. 56). Šio užsakymo Nr. MJ-120702 sutampa su ieškovo atliktame avansiniame mokėjime nurodytu užsakymo numeriu, o užsakyme/pasiūlyme nurodyta kaina sutampa su ieškovo atlikto avansinio mokėjimo dydžiu – 4 829,24 Lt.

23Trečiasis asmuo L. L. atsiliepime į ieškovo ieškinį bei jos atstovė advokatė D. L. teismo posėdžio metu patvirtino, kad L. L. pati užsakinėjo prekes pas atsakovą, visos prekės, nurodytos ieškovui atsakovo išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje yra pristatytos ir perduotos būtent jai 2012 m. vasaros viduryje, jos nurodytu adresu (b. l. 121-122, 159-160). Nurodė, kad į ieškovą kreipėsi dėl vonios įrengimo darbų, nes ieškovo įmonė vykdė tik statybos-remonto darbus ir neprekiavo prekėmis. Ieškovo atstovas, vardu Viktoras, jai pasiūlė pačiai išsirinkti prekes, už kurių įsigijimą ieškovas tiesiogiai atsiskaitys su pardavėju. Teigia, kad pinigus už prekes yra perdavusi ieškovo atstovui Viktorui, tačiau atsiskaitymo kvitų neturi galimybės pateikti. Šias trečiojo asmens L. L. atsiliepime į ieškinį bei jos atstovės teismo posėdžio metu teisme nurodytas aplinkybes teismas vertina kaip įrodymus, kurie tirtini ir vertintini kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, darant išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą arba nebuvimą (CPK 176 straipsnis, 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis).

24Aplinkybę, jog dėl prekių asortimento, kiekio, jų pristatymo su atsakovu tarėsi būtent L. L., netiesiogiai patvirtina: byloje pateiktas elektroninis susirašinėjimas tarp UAB „Celsis“ ir atsakovo (e. b. l. 82-85), kuriame nurodytas prekių sąrašas iš esmės sutampa su atsakovo ieškovui išrašytoje sąskaitoje (e. b. l. 27-28) nurodytomis prekėmis: dušo kabina SMSKK4-90, sėdynė OVO B OPAL balta, dušo komplektas Magnetic, Elipso Pro 90 dušo padėklas, apdailos plokštė su tvirtinimo komplektu Elipso Pro 90, atrama Galaxy Pro, sifonas padėklui Professional, sanitarinis silikonas RAVAK PROFESSIONAL; taip pat elektroninių laiškų tarp atsakovo UAB „Anaga“ ir siuntų pristatymo įmonės UAB „Venipak“ kopijos (e. b. l. 85-88), iš kurių matyti, jog atsakovas pateiktu užsakymu nurodė prekes pristatyti L. L., adresu ( - ).

25Ieškovo tvirtinimu, šalių pirkimo-pardavimo teisinius santykius ir tai, kad prekės nebuvo perduotos, taip pat įrodo atsakovo ieškovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra, kuri nėra ieškovo pasirašyta.

26Pažymėtina, kad PVM sąskaitos-faktūros gali įrodyti šalis siejančius teisinius santykius, bet ne visada gali įrodyti to santykio pobūdį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pirkimo-pardavimo santykiams pagrįsti nepakanka byloje esančių PVM sąskaitų – faktūrų, kurios savo esme gali būti laikomos ne tik pirkimo-pardavimo, bet ir komiso, distribucijos ir kitus sutartinius santykius, susijusius su prekių perdavimu, patvirtinančiais dokumentais. Siekiant nustatyti atsiskaitymo už šias prekes tvarką ir kitas šalių sutarties turinį parvirtinančias aplinkybes, PVM sąskaitų-faktūrų neužtenka. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/20005). Taigi, teismai privalo nustatyti visas reikšmingas bylai aplinkybes, kurios leistų įvertinti ginčo šalių sutartinių santykių atsiradimo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog vienos iš šalių išrašyta PVM sąskaita-faktūra savaime nėra sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2008). Kaip matyti, kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų-faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

27Minėta, jog šalių susitarimas galioja šalims susitarus dėl visų esminių sutarties sąlygų, todėl ieškovui nepateikus įrodymų buvus tokį susitarimą, vien PVM sąskaitos-faktūros išrašymo faktas neleidžia teismui daryti išvados, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis.

28Trečiasis asmuo L. L. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog būtent ji paprašė, kad atsakovas išrašytų PVM sąskaitą-faktūrą ieškovui, kuris už ją atsiskaitys, o ieškovas turėjo išrašyti sąskaitą trečiajam asmeniui už prekes, įsigytas iš atsakovo, tačiau tokios sąskaitos iš ieškovo negavo. Atsakovas patvirtino trečiojo asmens nurodytas aplinkybes, jog PMV sąskaitą-faktūrą išrašė ieškovui būtent L. L. prašymu.

29Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas prieina prie išvados, jog ne ieškovas, o trečiasis asmuo L. L. siekė sukurti su atsakovu UAB „Anaga“ pirkimo-pardavimo teisinius santykius, byloje esantys įrodymai patvirtina, jog į atsakovą tiesiogiai kreipėsi L. L., su kuria, be kita ko, buvo derintas prekių asortimentas bei kaina, kurią išankstiniu mokėjimo sumokėjo ieškovas, taigi, atsakovas ir trečiasis asmuo susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų, tokiu būdu sukurdami civilinius pirkimo-pardavimo teisinius santykius (CK 6.162 straipsnio 2 dalis).

30Ieškovas teigia, jog ir byloje pateiktas Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (e. b. l. 34) patvirtina ieškovą ir atsakovą siejusių pirkimo-pardavimo teisinių santykių buvimą. Visų pirma, šis aktas nėra pasirašytas atsakovo, todėl nepatvirtina, kad su tokiu atsiskaitymų balansu atsakovas buvo supažindintas ir sutinka. Kita vertus, toks aktas nelaikytinas sandoriu. Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis), o vien tik piniginių prievolių, ieškovo vienašališkai užfiksuotų atskirame akte, duomenys jokių savarankiškų teisių ir pareigų joms nesukuria. Taigi, šis įrodymas, teismo vertinimu, taip pat nepatvirtina ieškovo pozicijos, jog šalis siejo būtent pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Teismas taip pat pažymi, jog aplinkybė, kad atsakovas buvo ieškovo įrašytas į debitorių sąrašą (e. b. l. 40), į bylą nepateikus kitų įrodymų apie pirkimo-pardavimo sutartinių santykių buvimą, nesudaro pakankamo pagrindu pripažinti tokią sutartį buvus sudarytą ir ją nutraukti dėl jos neįvykdymo.

31Ieškovas ginčija, jog atsakovas neįvykdė sutarties sąlygos perduoti prekes pirkėjui. Teigia, jog prekių perdavimo dokumentų ieškovo įmonėje nėra, nors įmonės vadovas visus buhalterinius dokumentus yra perdavęs bankroto administratoriui. Šiame kontekste svarbu pažymėti, jog pagrindinė PVM sąskaitos-faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė. Be to, PVM sąskaitomis-faktūromis remiasi komercinės veiklos subjektas, apskaičiuodamas į valstybės biudžetą mokesčius. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje PVM sąskaita-faktūra apibrėžiama kaip dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visis šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, sistemiškai ir lingvistiškai aiškinant PVMĮ 79 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra padaręs išvadą, kad asmens prievolė įforminti prekių tiekimą PVM sąskaita-faktūra paprastai atsiranda jau patiekus prekes. Taigi, pagal bendrąją taisyklę PVM sąskaitos-faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012).

33Teismo vertinimu, atsakovo po ieškovo atlikto avansinio mokėjimo išrašyta ieškovui PVM sąskaita-faktūra, kurioje nurodytos tos pačios prekės, kaip L. L. užsakyme, bei tokia pati prekių kaina, patvirtina, jog ieškovas prievolę perduoti pirkėjai prekes įvykdė, o buhalterinės apskaitos dokumentą išrašė už L. L. avansinį mokėjimą atlikusiam asmeniui - ieškovui. Dar kartą atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas paneigiančių trečiojo asmens nurodytas aplinkybes dėl sąskaitoje-faktūroje nurodytų prekių įsigijimo nepateikė. Taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo atlikto avansinio mokėjimo pagrindą. Taigi, remiantis atsakovo bei trečiojo asmens paaiškinimais, kuriais abejoti teismas neturi pagrindo, byloje esančia po prekių perdavimo išrašyta PVM sąskaita-faktūra, taip pat atsakovo elektroniniu susirašinėjimu su UAB „Venipak“, teismas sprendžia, jog tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta žodinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis buvo tinkamai įvykdyta, t. y. prekės pristatytos prekių pirkėjai L. L. Tinkamą sutarties įvykdymą netiesiogiai patvirtina ir tai, jog byloje nėra jokių įrodymų, pretenzijų ar kitų duomenų dėl prekių nepristatymo ir/ar prekių kainos neapmokėjimo.

34Be to, šioje byloje ginčo šalys yra pelno siekiantys juridiniai asmenys. Ieškovo pareiga, nurodžius tarp šalių buvusių sutartinių santykių pobūdį (prekių pirkimas-pardavimas), nurodyti ir sutartinių santykių tikslą. Jei sutartis sudaroma verslo tikslais, būtina atsižvelgti į komercinių sutarčių sudarymo ypatumus bei į tarp šalių anksčiau susiklosčiusius ir egzistavusius santykius. Komercinės veiklos specifika reikalauja, jog komercinės veiklos subjektai savo valią dėl sutarties sudarymo išreikštų nedviprasmiškai ir operatyviai. Sąžiningo verslo kriterijai reikalauja, kad ūkinės veiklos subjektas savo veiksmais neklaidintų verslo partnerių. Minėta, kad ieškovas nenurodė ir neteikė įrodymų, kokiu tikslu, kokios veiklos vykdymui jis, kaip teigia, pirko prekes iš atsakovo, taigi, neįrodė su atsakovu buvus sutartinius santykius.

35Apibendrinant išdėstytą, nustatytos aplinkybės ir byloje esančių įrodymų visuma leidžia teismui daryti labiau tikėtiną išvadą, kad žodinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp atsakovo ir fizinio asmens L. L., kurią atsakovas, gavęs iš ieškovo išankstinį apmokėjimą už prekes, kaip pardavėjas įvykdė - prekes perdavė L. L. (CK 6.315 straipsnis, 6.317 straipsnio 1 dalis). Tokį prievolės įvykdymo būdą numato CK 6.50 straipsnis, kuriame nustatyta, kad prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Pažymėtina, kad pagal CK 6.50 straipsnio 3 dalį trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Tačiau, ieškovo ir trečiojo asmens atsiskaitymo už įvykdytą pirkėjo prievolę sumokėti už prekes santykiai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

36Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Teismui priėjus prie išvados, jog ginčo šalių nesiejo pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, ieškovo ieškinys, kuriuo keliamas reikalavimas nutraukti UAB „MTD Baltic“ ir UAB „Anaga“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį bei išvestiniai reikalavimai iš atsakovo priteisti 1 398,64 Eur ir 6 proc. metines palūkanas, atmestinas (CPK 178 straipsnis).

37Atsakovas atsiliepime į ieškinį už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašė skirti ieškovui 1 000,00 Eur ar kito dydžio baudą. Šį prašymą grindžia tuo, jog ieškovas ieškinyje nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl mano, jog ieškovo ieškinio pateikimas teismui yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

38CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, taip pat nustatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti apeliacinį skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014, kt.). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.

39Nagrinėjamu atveju nors ieškovo reikalavimai teismo pripažinti nepagrįstais, tačiau teismas sprendžia, jog nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas, kurį atstovauja paskirtas bankroto administratorius, teikdamas ieškinį, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ar kad jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojosi ne pagal paskirtį ir kad jo elgesys objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų, todėl atsakovo prašymas dėl baudos ieškovui skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkintinas.

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas patyrė 1 168,86 Eur teisinės pagalbos išlaidų (e. b. l. 147-157), kurias prašė priteisti iš ieškovo.

41Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsakovo nurodyti patirtų bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžiai neviršija rekomendacijose numatytų, tačiau teismas įvertindamas paminėtose rekomendacijose nurodytus kriterijus nustatant priteistiną užmokestį už teisinę pagalbą - byla nėra labai didelės apimties ar sudėtingumo, nereikalaujanti specialių teisinių žinių - mano, kad yra pagrindas atsakovo prašomą priteisti 1 168,86 Eur sumą už suteiktas teisines paslaugas sumažinti iki 600,00 Eur, kuri yra pagrįsta ir protinga. Dėl nurodytų motyvų ir atmetus ieškinį, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, atsakovui iš ieškovo priteistina 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

42Kadangi ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

44ieškinį atmesti.

45Priteisti iš ieškovo BUAB „MTD Baltic“, į. k. 302728950, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, į. k. 302537429, atsakovui UAB „Anaga“, į. k. 300869685 600,00 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

46Atsakovo prašymo dėl baudos ieškovui skyrimo netenkinti.

47Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,... 2. sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, Martynui Vosyliui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei R. T.,... 4. atsakovo atstovei advokato padėjėjai E. P.,... 5. trečiojo asmens atstovei advokatei D. L.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. ieškovas BUAB „MTD Baltic“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 8. Atsakovas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodydamas papildomas... 9. Trečiasis asmuo L. L. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su... 10. Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus, teigdama,... 11. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė poziciją dėl teisinių... 12. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdyje patvirtino atsiliepime išdėstytas... 13. Ieškinys atmestinas. ... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 15. Atsakovas savo reikalavimams pagrįsti į bylą pateikė užsakymą/pasiūlymą... 16. Byloje kilo ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl prekių pirkimo-pardavimo... 17. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 18. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad faktų nustatymas yra bylą... 19. Pagal CK 6.154 straipsnio 1 dalį sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų... 20. Pirkimo-pardavimo sutartis, kaip sandoris, yra vienas iš nuosavybės teisės... 21. Ieškovo tvirtinimu, tarp UAB „MTD Baltic“ ir atsakovo UAB „Anaga“ buvo... 22. Atsakovas nurodė, kad dėl prekių įsigijimo į jį 2012 m. birželio-liepos... 23. Trečiasis asmuo L. L. atsiliepime į ieškovo ieškinį bei jos atstovė... 24. Aplinkybę, jog dėl prekių asortimento, kiekio, jų pristatymo su atsakovu... 25. Ieškovo tvirtinimu, šalių pirkimo-pardavimo teisinius santykius ir tai, kad... 26. Pažymėtina, kad PVM sąskaitos-faktūros gali įrodyti šalis siejančius... 27. Minėta, jog šalių susitarimas galioja šalims susitarus dėl visų esminių... 28. Trečiasis asmuo L. L. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog būtent ji... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas prieina prie išvados, jog ne... 30. Ieškovas teigia, jog ir byloje pateiktas Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo... 31. Ieškovas ginčija, jog atsakovas neįvykdė sutarties sąlygos perduoti prekes... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, sistemiškai ir lingvistiškai aiškinant... 33. Teismo vertinimu, atsakovo po ieškovo atlikto avansinio mokėjimo išrašyta... 34. Be to, šioje byloje ginčo šalys yra pelno siekiantys juridiniai asmenys.... 35. Apibendrinant išdėstytą, nustatytos aplinkybės ir byloje esančių... 36. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 37. Atsakovas atsiliepime į ieškinį už piktnaudžiavimą procesinėmis... 38. CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu... 39. Nagrinėjamu atveju nors ieškovo reikalavimai teismo pripažinti... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 41. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 42. Kadangi ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleistas nuo... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 44. ieškinį atmesti.... 45. Priteisti iš ieškovo BUAB „MTD Baltic“, į. k. 302728950, atstovaujamo... 46. Atsakovo prašymo dėl baudos ieškovui skyrimo netenkinti.... 47. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...