Byla e2-39911-862/2018
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui A. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,

2sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,

3ieškovui R. S.,

4atsakovui A. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. S. ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui A. B..

6Teismas

Nustatė

7ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 550,28 EUR dydžio skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir 8 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovo. Teismas tenkino tokį ieškovo prašymą ir 2018-09-24 išdavė teismo įsakymą. Atsakovas 2018-10-11 pateikė prieštaravimus dėl teismo įsakymo, o ieškovas 2018-10-18 pateikė ieškinį, kurį teismas 2018-10-24 rezoliucija priėmė ir 2018-10-24 nutartimi teismo įsakymą panaikinto. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 550,28 EUR dydžio skolą, 137,57 EUR dydžio palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2012-02-20 sudarė teisinių paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas teikė teisinę pagalbą atsakovui atstovaudamas jo interesams teisme, nagrinėjant atsakovo santuokos nutraukimo ir turto padalijimo bylą. Ieškovas išrašė 2013-04-17 sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 13-05, pagal kurią atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė juos tenkinti.

8Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog yra pensininkas, todėl prašo teismą išdėstyti ieškovui priteistiną sumą penkiems mėnesiams, kas mėnesį mokant po 137,60 EUR sumą. Teismo posėdžio metu atsakovas prašė mokėtiną sumą išdėstyti 5 – 6 mėnesiams. Nurodė, jog jis kas mėnesį gauna apie 410 EUR dydžio pensiją, nuosavybės teise jam priklauso transporto priemonė VOLVO V70, 2012 metų gamybos, kito jokio turto neturi, gyvena pas sūnų.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl skolos priteisimo.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2012-02-20 sudarė teisinių paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui teikė teisines paslaugas. Šios sutarties pagrindu ieškovas išrašė atsakovui 2013-04-17 sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 13-05, pagal kurią atsakovas visiškai neatsiskaitė su ieškovu. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nors ir nesutiko su pareikštu ieškinio reikalavimu, tačiau nepateikė jokių įrodymų, jog pagal minėtą sąskaita su ieškovu atsiskaitė, nenuginčijo kitų ieškinyje nurodytų aplinkybių. Kadangi atsakovas savo sutartinės pareigos tinkamai neįvykdė, ieškovo reikalavimas dėl 550,28 EUR dydžio skolos ir 137,57 EUR dydžio palūkanų, už laikotarpį 2013-09-20 – 2018-09-20 priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.205 straipsnis).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 687,85 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-09-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų.

15Kadangi ieškovo ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 15 EUR žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei, t.y. 5,13 EUR (CPK 88, 92, 96 straipsniai), kadangi procesinių dokumentų įteikimo išlaidos yra didesnės, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-11-07 nutarimu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina suma (3 EUR).

17Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-594/2006). Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. D., bylos Nr. 3K-7-61/2011).

20Atsakovas atsiliepime į ieškinį pareiškė prašymą išdėstyti jam ieškiniu reikalaujamą priteisti skolą ieškovo naudai penkiems mėnesiams, kas mėnesį mokant po 137,60 EUR sumą. Teismo posėdyje atsakovas palaikė šį prašymą, nurodydamas, jog yra pensininkas, gauna 410 EUR dydžio pensiją, gyvena pas sūnų, jam nuosavybės teise priklauso 2012 metų gamybos transporto priemonė VOLVO V70, kito turto atsakovas neturi. Atsakovas nepateikė šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, taip pat nepateikė ir kitų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo sunkią finansinę padėtį, neprašė teismo išreikalauti tokių įrodymų.

21Iš viso to, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, kurie pagrįstų aplinkybę, jog yra pagrindas taikyti sprendimo vykdymo atidėjimo ir išdėstymo institutą, todėl šis prašymas yra atmestinas (CPK 12, 178 straipsniai).

22Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškovo R. S. ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 550,28 EUR (penkių šimtų penkiasdešimties eurų 28 centų) dydžio skolą, 137,57 EUR (vieno šimto trisdešimt septynių eurų 57 centų) dydžio palūkanas, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (687,85 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-09-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo R. S., asmens kodas ( - ) naudai.

25Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 5,13 EUR (penkių eurų 13 centų) dydžio pašto išlaidas (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

26Atmesti atsakovo A. B. prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,... 3. ieškovui R. S.,... 4. atsakovui A. B.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl... 8. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog yra pensininkas,... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 15. Kadangi ieškovo ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai, iš atsakovo... 16. Iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei,... 17. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas,... 20. Atsakovas atsiliepime į ieškinį pareiškė prašymą išdėstyti jam... 21. Iš viso to, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog atsakovas... 22. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270, 284 straipsniais, teismas... 23. ieškovo R. S. ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 550,28 EUR (penkių šimtų... 25. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 5,13 EUR... 26. Atmesti atsakovo A. B. prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...