Byla 2-634/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų kreditorių akcinės bendrovės Ūkio banko bei uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Rodmė“ bankroto administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo 2011 m. rugsėjo 6 d. nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Medicinos bankas“, akcinei bendrovei Ūkio bankui, Ž. U. ir J. U., valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Jonavos skyriui, valstybės įmonei Turto bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Lukoil Baltija“, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (civilinė byla Nr. 2-3264-527/2011).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Rodmė“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o 2009 m. kovo 30 d. nutartimi patvirtintino administratoriaus neginčijamų 42 kreditorių bei jų 1 432 479,69 Lt finansinių reikalavimų sąrašą, tarp kurių trečiąja eile tenkintiną kreditoriaus UAB ,,Medicinos bankas“ 252 193,84 Lt finansinį reikalavimą bei kreditoriaus AB Ūkio banko 697 752,21 Lt finansinį reikalavimą, kuris vėliau buvo tikslinamas iki 57 948,44 Lt dydžio. Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (bankroto byla Nr. B2-119-527/2012).

6Pareiškėjo BUAB „Rodmė“ bankroto administratorius 2011-09-20 pateikė teismui skundą, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2011-09-06 kreditorių susirinkimo nutarimus: 1) atidėti 3 mėnesiams klausimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo svarstymą ir įpareigoti administratorių pateikti informaciją bei dokumentus, atsakant į kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ 2010-09-17 raštą Nr. 4449“ (1 darbotvarkės klausimas); 2) atidėti 3 mėnesiams klausimo dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui svarstymą (2 darbotvarkės klausimas); 3) atidėti 3 mėnesiams klausimo dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos svarstymą (3 darbotvarkės klausimas). Nurodė, jog šiems administratoriaus teiktiems nutarimams nebuvo pritarta, nes, kreditorių UAB ,,Medicinos bankas“ ir AB Ūkio banko nuomone, įmonę išregistravus iš Juridinių asmenų registro būtų pažeisti kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ interesai gauti informaciją ir vertinti administratoriaus veiklą bei teikti siūlymus, tuo tarpu jam rūpima informacija nebuvo suteikta. Be to, nebaigta priverstinio pardavimo procedūra tretiesiems asmenims Ž. U. ir J. U. priklausančio žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), kurį šie asmenys yra įkeitę UAB „Medicinos bankui“, užtikrindami UAB ,,Rodmė“ suteiktos paskolos grąžinimą. Šie kreditoriai teigė, jog Ž. U. ir J. U. interesai yra susiję su atgręžtinio reikalavimo teisės į atsakovą realizavimu, kurios jei neturėtų galimybės realizuoti, jei bendrovė būtų išregistruota.

7Pareiškėjas laikė šiuos kreditorių argumentus nepagrįstais ir skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus prašė pripažinti negaliojančiais.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi patenkino pareiškėjo BUAB „Rodmė“ skundą ir pripažino negaliojančiais 2011-09-06 kreditorių susirinkimo nutarimus bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas, t. y. priteisė pareiškėjui BUAB „Rodmė“ iš kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB Ūkio banko po 1 260 Lt advokato pagalbos išlaidoms atlyginti.

10Teismas nustatė, kad kreditorius UAB „Medicinos bankas“ 2010-09-17 raštu Nr. 4449 prašė administratoriaus per 30 dienų pateikti jam išsamią informaciją bei oficialius išrašus iš dokumentų, susijusius su atliktomis banko operacijomis, kopijas įmonės finansinių ir kt. dokumentų bei sudarytų sandorių sąrašą už paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo, o administratorius, remdamasis galiojančio 2009-05-15 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta informacijos teikimo tvarka (toliau Informacijos teikimo tvarka), 2010-09-29 atsakyme nurodė, jog gali suteikti galimybę šiam kreditoriui susipažinti su bendrovės dokumentais. Teismas šiuo klausimu nurodė, jog minėta tvarka yra galiojanti ir privaloma visiems kreditoriams, įskaitant ir UAB „Medicinos bankas“ (IBĮ 24 str. 4 d.). Teismas, nustatęs, jog 2011-09-06 kreditorių susirinkimas buvo sušauktas administratoriaus iniciatyva pagal jo pasiūlytą darbotvarkę, o minimas klausimas nebuvo į ją įtrauktas, remdamasis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punkto, 21 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 23 straipsnio 11 punkto, 24 straipsnio 4 dalies nuostatomis, atmetė UAB ,,Medicinos bankas“ argumentą, jog 2009-05-15 kreditorių susirinkimas pakeitė anksčiau patvirtintą informacijos teikimo tvarką ir sprendė, jog skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas 1 darbotvarkės klausimu, kuriuo atidėtas administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo svarstymas, o administratorius įpareigotas tinkamai atsakyti į kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ 2010-09-17 raštą Nr. 4449, tai yra pateikti kreditoriui informaciją, nesusijusią su įmonės bankroto bylos eiga bei nesilaikant 2009-05-15 kreditorių susirinkime nustatytos informacijos teikimo tvarkos, yra neteisėtas, o šio kreditoriaus argumentai, jog bankroto administratorius atsisakydamas jam pateikti minimame rašte išvardintą informaciją, pažeidė jo teises, yra nepagrįstas. Teismas pažymėjo, jog administratorius, atsakydamas į šį kreditoriaus raštą, dar 2010-09-29 informavo, kokia tvarka jis gali susipažinti su dokumentais, tuo tarpu kreditorius nepateikė duomenų, kad iki pat 2011-09-06 kreditorių susirinkimo būtų pasinaudojęs jam suteikta galimybe. Teismas sprendė, jog kreditorius pirmiausia dėl savo pasyvumo, o ne dėl administratoriaus veiksmų nerealizavo savo teisių.

11Dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimų 2 ir 3 darbotvarkės klausimais, kuriuo buvo atidėtas 3 mėnesiams klausimų dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui, o taip pat dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos svarstymas, teismas konstatavo, jog bankroto byla pareiškėjui BUAB „Rodmė“ iškelta teismo 2009 m. sausio 7 d. nutartimi, 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir šis procesas trunka daugiau kaip 24 mėn., jog bendrovė neturi jokio ilgalaikio ir trumpalaikio turto, jos atžvilgiu teismuose nėra iškeltų teisminių ginčų, debitoriniai įsiskolinimai yra beviltiški, reikalavimo teisė į pareiškėjos skolininkės UAB ,,Žilkrista“ neįvykdytą prievolę buvo parduota už 1 Lt ir kt., jog neegzistuoja jokios prielaidos išvadai apie dar galimą pareiškėjos turto atsiradimą (iš kurio būtų galima bent iš dalies tenkinti finansinius reikalavimus), sprendė, kad administratoriaus ginčijamais kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais nepagrįstai vilkinama jau ir taip daugiau kaip 24 mėnesius besitęsianti bankroto bylos likvidavimo stadija, paneigiant ĮBĮ nustatytą bankroto procedūrų operatyvų įgyvendinimo principą (ĮBĮ 30-33 str.).

12Teismas taip pat atmetė kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB „Ūkio banko“ argumentus, kad priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, bus pažeistos ne tik UAB „Medicinos bankas“, bet ir trečiųjų asmenų Ž. ir J. U. teisės pasinaudoti regreso tvarka (CK 4.195 str. 2 d.). Teismas sprendė, jog visų pirma, vadovaujantis teismų praktika, įmonės pabaiga neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-113/2007). Antra, įvertinus pirmiau paminėtas faktines aplinkybes, tokia trečiųjų asmenų teisė egzistuoja tik teorine prasme, nes BUAB „Rodmė“ neturi jokio turto. Trečia, suinteresuoti asmenys Ž. ir J. U., kurie yra tinkamai informuoti apie šį procesą, nepasinaudojo jiems įstatymo suteikta teise ir į bylą neteisė jokių argumentų. Ketvirta, kreditoriams AB „Ūkio bankui“, UAB „Medicinos bankui“ nėra suteikta teisė atstovauti šiuos asmenis. Penkta, kreditorius UAB „Medicinos bankas“ siekia patenkinti savo reikalavimą pagal hipotekos taisykles Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. H2-12400-285/2009.

13Teismas pabrėžė, kad ĮBĮ nustatytos kreditorių bei kreditorių susirinkimo teisės (ĮBĮ 21, 23 str.) negali būti įgyvendinamos atsietai nuo pareigos rūpintis, kad būtų pasiektas vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų, tai yra, kad bankroto procedūros būtų užbaigtos kiek įmanoma operatyviau – nutraukiant bylą arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro (ĮBĮ 27, 32 str.). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju skundžiami kreditorių nutarimai nepagrįstai užvilkino bankroto procesą.

14Spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas nustatė, kad pareiškėjas BUAB „Rodmė“ nagrinėjamoje byloje patyrė 3 025 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šias išlaidas pareiškėjas patyrė būtent dėl priešingų kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB „Ūkio banko“ veiksmų, kurių balsų dauguma ir buvo priimti ginčo nutarimai, todėl patenkinus pareiškėjo BUAB „Rodmė“ skundą, šios išlaidos priteistinos iš minėtų kreditorių. Vadovaudamasis galiojančių Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) nuostatomis teismas laikė, jog pareiškėjo prašymas priteisti 3 025 Lt šių išlaidų tenkintinas iš galies, ši suma mažintina iki 2 520 Lt ir po lygiai, t. y. po 1 260 Lt priteistina iš kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB Ūkio banko (CPK 98 str. 1 d., Rekomendacijų 8.2, 10 p.)

15III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

16Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo BUAB „Rodmė“ skundą bei netenkinti prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas Skunde pateikiami tokie argumentai:

171. Teismas paviršutiniškai aiškino ĮBĮ normas, reglamentuojančias informacijos teikimą bankroto proceso metu, todėl nepagrįstai susiaurino kreditoriaus teisę gauti informaciją. Dėl to, negalėdamas susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais jis (kreditorius) negalės kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto, reikšti actio Pauliana ieškinių, efektyviai kontroliuoti administratorių ir vertinti jo veiksmų teisėtumą (ĮBĮ 21 str.). Dėl to teismas be pagrindo sprendė, kad jo 2010-09-17 prašymas Nr. 4449 dėl informacijos pateikimo pažeidė nustatytą informacijos teikimo tvarką.

182. Teismas neįvertino aplinkybių, kurios pažeidžia tiek jo, tiek trečiųjų asmenų Ž. ir J. U. interesus, nes įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos šis juridinis asmuo bus išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, atitinkamai pasibaigs ir visos kreditorių galimybės pareikšti savo reikalavimus bendrovei bei atkurti pažeistus interesus. Tai reiškia, kad Bankui realizavus Ž. ir J. U. turtą, įkeistą už bendrovę, šie asmenys neteks teisės pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise į skolininką. Be to, pasibaigus pagrindinei prievolei ir jam nesuspėjus realizuoti įkeisto turto, iškiltų grėsmė patenkinti savo reikalavimą iš Ž.ir J. U. įkeisto turto.

193. Teismas netinkamai taikė teisės normas, priteisdamas iš jo bei kito kreditoriaus AB Ūkio banko administratoriui bylinėjimosi išlaidas, nes bankroto procese skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimus, atsakovu laikytina bankrutuojanti bendrovė. Be to, už kreditorių susirinkimo nutarimus balsuoja visi kreditoriai, todėl teismas be pagrindo priteisė bylinėjimosi išlaidas būtent iš jų, t. y. kreditorių, kurių balsų dauguma buvo priimti ginčijami nutarimai. Teismas netinkamai taikė CPK 291 straipsnio nuostatas, kurios nenumatyto bylinėjimosi išlaidų išsprendimo. Taip pat teismas neįvertino, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina kreditoriai, todėl ji negali būti didinama administratoriaus iniciatyva.

20Suinteresuotas asmuo kreditorius AB Ūkio bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria BUAB „Rodmė“ iš jo ir kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ priteista po 1260 Lt advokato pagalbos išlaidų, o šio prašymo netenkinus, šias išlaidas sumažinti, atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-15 ir teisingumo ministro 2001-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos). Skunde pateikiami tokie argumentai:

211. Teismas be pagrindo priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes neteisingai nustatė atsakovą nagrinėjamoje byloje. Kai bankroto proceso metu skundžiami bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimai, atsakovu byloje laikoma pati bankrutuojanti įmonė, kuriai atstovauja kreditorių susirinkimas. Dėl to tokios išlaidos yra priteistinos bankrutuojančiai įmonei. Tais atvejais, kai bankroto administratorius teikia skundą dėl kreditorių susirinkimo, nepriklausomai nuo bylos baigties, šios išlaidos negali būti priteisiamos nei iš kreditorių, nei iš bankrutuojančios įmonės, nes tai prieštarauja bankroto tikslui atsiskaityti su kreditoriais.

222. Bankrutuojančios įmonės patirtos bylinėjimosi išlaidos priskirtinos administravimo išlaidoms, o teisę jas tvirtinti turi tik kreditorių susirinkimas. Dėl to be kreditorių sutikimo administratorius savo nuožiūra neturi teisės didinti šių išlaidų.

233. Teismas pažeidė CPK 291 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias nutarties turinį, pagal kurias nėra numatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Teismo motyvas, kad dėl priešingų kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB Ūkio banko veiksmų, nulėmusių skundžiamų nutarimų priėmimą, įmonė turėjo advokato išlaidų, todėl jas turi atlyginti, neatitinka kreditorių lygiateisiškumo, teisingumo principų. Priešingai, siūlyti projektus ir už juos balsuoti yra kreditorių teisė ir pareiga.

24Pareiškėjas BUAB „Rodmė“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti 1 210 Lt advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo surašymą. Nurodo, kad:

251. Apeliantas neteisingai teigia, kad 2010-09-17 prašymas Nr. 4449 dėl informacijos pateikimo nepažeidė nustatytos informacijos teikimo tvarkos. 2009-05-15 BUAB „Rodmė“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės 6 klausimu vienbalsiai priėmė nutarimą dėl informacijos teikimo tvarkos nustatymo bei susitarė, kas laikytina informacija apie bankroto bylos eigą, todėl teismas teisingai nurodė, kad ši tvarka yra galiojanti ir privaloma visiems kreditoriams. Be to, jis buvo suteikęs Bankui susipažinti su prašomais dokumentais atvykus į administratoriaus biurą, tačiau kreditorius šia savo teise nepasinaudojo. Dėl to nutarimai atidėti klausimų svarstymą 3 mėn. yra nepagrįsti ir tuo būtų vilkinamas bankroto procesas. Nesutinka su apeliantu, kad šis kreditorius negalės kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo, reikšti actio Pauliana ieškinių, efektyviai kontroliuoti administratorių, nes teismų praktikoje yra akcentuota, jog likvidavimo stadijoje nebeturi būti svarstomi klausimai, kurie turėjo būti apsvarstyti ankstesnėse stadijose.

262. Apeliantas be pagrindo teigia, kad išregistravus BUAB „Rodmė“ iš juridinių asmenų registro, būtų pažeisti jo bei trečiųjų asmenų Ž. J. U. teisėti interesai bei panaikinta galimybė jiems realizuoti įstatymo suteiktą atgręžtinio reikalavimo teisę į BUAB „Rodmė“, nes bendrovė jokio turto nebeturi, o pagal teismų praktiką jau bendrovės kreditoriams neužkertamas kelias pretenduoti į turtą, atsiradusį jau po bendrovės išregistravimo.

273. Teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš kreditorių AB Ūkio banko ir UAB „Medicinos bankas“, nes ĮBĮ nenumato išlaidų advokato ar advokato pagalbai apmokėti, todėl turi būti taikomos CPK 98 straipsnio nuostatos. Teismas įvertino priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, todėl teisingai priteisė iš šių kreditorių.

28Pareiškėjas BUAB „Rodmė“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens kreditoriaus AB Ūkio banko atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti 302,50 Lt advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo surašymą. Nurodo, kad:

291. Teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš kreditorių AB Ūkio banko ir UAB „Medicinos bankas“, nes ĮBĮ nenumato išlaidų advokato ar advokato pagalbai apmokėti, todėl turi būti taikomos CPK 98 straipsnio nuostatos. Teismas įvertino priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, todėl teisingai priteisė iš apeliantų.

302. Teismas atsižvelgė į Rekomendacijose nurodytus maksimalius priteistino užmokesčio dydžius už advokato pagalbą ir sumažino jo prašomas priteisti išlaidas nuo 3 025 Lt iki 2 520 Lt.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.), o apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą, t. y. ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

33Dėl kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atskirojo skundo

34Teisėjų kolegija, atmesdama šio apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą, susijusį su kreditoriaus teise gauti informaciją iš bankroto administratoriaus, paviršutiniškai aiškino ĮBĮ normas, nepagrįstai susiaurino šią kreditoriaus teisę, dėl ko jam iš esmės buvo užkirstas kelias įsitikinti bendrovės sudarytų sandorių teisėtumu, bankroto priežastimis ir kt., – visų pirma, pažymi, jog, priešingai nei teigia apeliantas, teismas visapusiškai, išsamiai ir teisingai įvertino nagrinėjamos bylos aplinkybes, aktualias šiam klausimui, teisingai nustatė taikytiną teisę, teisingai atskleidė teisės normų turinį bei esmę ir tuo remdamasis padarė išvadas, kurias visiškai patvirtina bylos medžiaga. Teisėjų kolegija, sutikdama su teismo motyvais, papildomai nurodo, jog didžioji dalis įmonių bankroto procesą reglamentuojančių ĮBĮ normų yra formuluojamos imperatyviai, turint omenyje tai, kad tokiame procese, kaip taisyklė, dalyvauja daug asmenų (skolininkas, kreditoriai, dalyviai ir kt.), todėl, siekiant užtikrinti šių asmenų teises, atskirų kreditorių, bankroto administratoriaus veiksmai turi būti tikslūs, aiškūs ir žinomi iš anksto. Dėl to teismas teisingai rėmėsi ĮBĮ normomis, reglamentuojančiomis kreditorių susirinkimų, jų nutarimų priėmimo organizavimą ir tuo pagrindu sprendė, jog nepagrįsti kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB Ūkio banko argumentai dėl galiojančios BUAB „Rodmė“ kreditorių 2009-05-15 susirinkimo nutarimu nustatytos informacijos teikimo tvarkos pakeitimo.

35Atitinkamai teismas taip pat teisingai sprendė dėl BUAB „Rodmė“ neteisėtų veiksmų, susijusių su minimos Informacijos teikimo tvarkos reikalavimų vykdymu, nes bylos medžiaga patvirtina teismo išvadą, jog šiame kontekste bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ santykiuose su kreditoriumi UAB „Medicinos bankas“ tinkamai vykdė savo pareigas. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, jog ši bankroto byla buvo iškelta dar 2009 m. sausio mėn., kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ su 252 193,84 Lt finansiniu reikalavimu nuo 2009 m. kovo mėn. turėjo galimybę byloje naudotis visomis ĮBĮ nustatytomis byloje dalyvaujančio asmens teisėmis, todėl turint omenyje tai, jog šis kreditorius yra profesionali finansų institucija, kuriai, kaip žinoma, keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, yra atmestini jo argumentai, kad ĮBĮ nustatytomis priemonėmis negalėjo susipažinti su bankrutuojančios įmonės dokumentais, kurie, jo teigimu, yra būtini siekiant kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto, reikšti actio Pauliana ieškinių, efektyviai kontroliuoti administratorių ir vertinti jo veiksmų teisėtumą (ĮBĮ 21 str., CPK 185 str.).

36Teisėjų kolegija taip pat atmeta šio apelianto motyvus, susijusius su byloje suinteresuotų asmenų Ž. ir J. U., kurie Bankui už atsakovą yra įkeitę savo turtą, teisių bei teisėtų interesų pažeidimo (CK 4.195 str. 2 d.). Teismas teisingai sprendė, jog šie asmenys yra tinkamai informuoti apie procesą, tačiau nepasinaudojo jiems įstatymo suteiktomis proceso teisėmis ir į bylą neteikė jokių argumentų, o kreditoriams AB Ūkio bankui, UAB „Medicinos bankas“ nesuteikta teisė jiems atstovauti. Teismas teisingai nurodė, kad BUAB „Rodmė“ neturi visiškai jokio turto, be to, pagal teismų praktiką BUAB „Rodmė“ pabaiga neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-113/2007). Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai nesuteikia pagrindo spręsti, jog teismo išvados šiuo klausimu yra nepagrįstos, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina (CPK 185 str.).

37Teisėjų kolegija, atmesdama apelianto teiginius, susijusius su bylinėjimosi išlaidų priteisimu atsakovui BUAB „Rodmė“, sprendžia, kad aplinkybė, jog CPK 291 straipsnio nuostatos nenumato bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nepaneigia teismo išvadų šiuo klausimu teisingumo, nes minima nutartimi iš esmės buvo išspręstas klausimas dėl šios bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo bei teisėtumo, o būtent su tuo yra siejamas CPK VIII skyriaus normų taikymas. Be pirmosios instancijos teismo nurodytų motyvų teisėjų kolegija pažymi, kad bankrutavusios bendrovės kreditoriai – apeliantai UAB „Medicinos bankas“ ir AB Ūkio bankas, priešingai nei kiti į šį procesą suinteresuotais asmenimis teismo įtraukti kreditoriai, prieštaravo BUAB „Rodmė“ administratoriaus skundui, teikė atitinkamai argumentuotus procesinius dokumentus ir kt. Taigi BUAB „Rodmė“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus teisingai nurodo, jog šios bylinėjimosi išlaidos atsirado būtent dėl šių kreditorių veiksmų, kuriuos pirmosios instancijos teismas konstatavo esant nepagrįstus bei neteisėtus, o apeliacinis teismas sutinka su šia išvada (CPK 93 str.). Taip pat atmetami apelianto argumentai, susiję su tuo, kad administravimo išlaidų sąmata yra patvirtinta kreditorių ir negali būti didinama administratoriaus iniciatyva, – kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties rezoliucinės dalies, šios išlaidos yra priteistos pačiai BUAB „Rodmė“, iš kurios turto yra formuojama minima sąmatą. Tuo remiantis taip pat atmetamas teiginys, jog ši teismo nutarties dalis prieštarauja kreditorių lygiateisiškumo bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CPK 185 str.).

38Dėl kreditoriaus AB Ūkio banko atskirojo skundo

39Kaip minėta, šis kreditorius teigia, jog teismas be pagrindo iš jo, kaip ir kito kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“, priteisė bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atmesdama AB Ūkio banko atskirąjį skundą, be pirmiau šioje nutartyje nurodytų motyvų minimu klausimu, pažymi, kad, priešingai nei teigia apeliantas, šia nutartimi nėra didinamos kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidos.

40Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog vadovaujantis galiojančių Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis bei bylos medžiaga, ši pinigų suma buvo būtina ir atitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo kriterijus, nes: klausimo nagrinėjimas buvo išskirtas į atskirą bylą, procesas vyko keletą mėnesių, teisinės paslaugos buvo teikiamos nuolat, buvo sprendžiama dėl taikytinos teisės, teismų praktikos, – taigi teisininko dalyvavimas buvo būtinas. Teisėjų kolegijos nuomone, teismas teisingai sprendė, jog už šias paslaugas realiai sumokėtos lėšos neprieštarauja nei Rekomendacijų nuostatoms, nei protingumo bei teisingumo kriterijams (CPK 3 str. 1 d., 93, 98 str.).

41Esant aukščiau paminėtoms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantų AB Ūkio banko bei UAB „Medicinos bankas“ atskirųjų skundų argumentai neduoda pagrindo spręsti, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, priimta pažeidžiant teisės normas bei yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl šie skundai atmetami, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK, 338 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

42Netenkinus apeliantų AB Ūkio banko bei UAB „Medicinos bankas“ atskirųjų skundų, yra spręstinas BUAB „Rodmė“ prašymas dėl išlaidų advokato pagalbai atlyginimo (CPK 93 str. 1 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju ši bendrovė dėl bylos nagrinėjimo apeliaciniame teisme turėjo 1 512,50 Lt šių išlaidų: 302,50 Lt už atsiliepimo į AB Ūkio banko skundą surašymą ir 1 210 Lt už atsiliepimo į UAB „Medicinos bankas“ skundą surašymą. Atsižvelgdama į pirmiau šioje nutartyje paminėtų Rekomendacijų nuostatas, į atskirųjų skundų apimtį, nagrinėjamų klausimų sudėtingumą bei vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, jog BUAB „Rodmė“ iš apelianto AB Ūkio banko priteistina 302,50 Lt, iš UAB „Medicinos bankas“ 400 Lt išlaidų už advokato pagalbą (CPK 98 str.)

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Rodmė“ (juridinio asmens kodas 135793569) iš akcinės bendrovės Ūkio bankas (juridinio asmens kodas 112020136) 302,50 Lt, iš uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ (juridinio asmens kodas 112027077) 400 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Rodmė“... 6. Pareiškėjo BUAB „Rodmė“ bankroto administratorius 2011-09-20 pateikė... 7. Pareiškėjas laikė šiuos kreditorių argumentus nepagrįstais ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi patenkino... 10. Teismas nustatė, kad kreditorius UAB „Medicinos bankas“ 2010-09-17 raštu... 11. Dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimų 2 ir 3 darbotvarkės... 12. Teismas taip pat atmetė kreditorių UAB „Medicinos bankas“ ir AB „Ūkio... 13. Teismas pabrėžė, kad ĮBĮ nustatytos kreditorių bei kreditorių... 14. Spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas... 15. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ atskiruoju skundu... 17. 1. Teismas paviršutiniškai aiškino ĮBĮ normas, reglamentuojančias... 18. 2. Teismas neįvertino aplinkybių, kurios pažeidžia tiek jo, tiek... 19. 3. Teismas netinkamai taikė teisės normas, priteisdamas iš jo bei kito... 20. Suinteresuotas asmuo kreditorius AB Ūkio bankas atskiruoju skundu prašo... 21. 1. Teismas be pagrindo priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes neteisingai... 22. 2. Bankrutuojančios įmonės patirtos bylinėjimosi išlaidos priskirtinos... 23. 3. Teismas pažeidė CPK 291 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias... 24. Pareiškėjas BUAB „Rodmė“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens... 25. 1. Apeliantas neteisingai teigia, kad 2010-09-17 prašymas Nr. 4449 dėl... 26. 2. Apeliantas be pagrindo teigia, kad išregistravus BUAB „Rodmė“ iš... 27. 3. Teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš... 28. Pareiškėjas BUAB „Rodmė“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens... 29. 1. Teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš... 30. 2. Teismas atsižvelgė į Rekomendacijose nurodytus maksimalius priteistino... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Kaip žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 33. Dėl kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atskirojo skundo... 34. Teisėjų kolegija, atmesdama šio apelianto argumentus, kad pirmosios... 35. Atitinkamai teismas taip pat teisingai sprendė dėl BUAB „Rodmė“... 36. Teisėjų kolegija taip pat atmeta šio apelianto motyvus, susijusius su byloje... 37. Teisėjų kolegija, atmesdama apelianto teiginius, susijusius su bylinėjimosi... 38. Dėl kreditoriaus AB Ūkio banko atskirojo skundo... 39. Kaip minėta, šis kreditorius teigia, jog teismas be pagrindo iš jo, kaip ir... 40. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, teisėjų kolegija pažymi,... 41. Esant aukščiau paminėtoms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, teisėjų... 42. Netenkinus apeliantų AB Ūkio banko bei UAB „Medicinos bankas“ atskirųjų... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 45. Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Rodmė“ (juridinio...