Byla 2-508-555/2007
Dėl atlyginimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ dėl baudos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Zigstata“ atstovams Zigmui Pampikui, advokatui Daniui Svirinavičiui, atsakovo UAB „Katreks“ atstovui advokatui Vitoldui Kumpai, atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ atstovei advokato padėjėjai Eglei Kraujalytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ ieškinį atsakovams UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ dėl atlyginimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ dėl baudos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ 642 600 Lt už atliktus darbus, 19 278 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2007 m. balandžio 6 d., o taip pat šešių procentų metines palūkanas už priteistą sumą, už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovui iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2005 07 11 UAB "Energijos taupymo centras" ir UAB "Katreks" sudarė Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505, pagal kurią UAB „Katreks“ įsipareigojo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis vykdyti sklype, esančiame ( - ) , Kauno m., daugiabučio gyvenamojo namo su inžineriniais tinklais projektavimo valdymo ir projektavimo darbus, gauti statybos leidimą, vykdyti statinio statybos valdymo ir statybos darbus (statinio pagrindiniai techniniai rodikliai: aukštų skaičius- 3; butų skaičius- ne mažiau 18; kotedžų skaičius- ne mažiau 3; gyvenamas plotas pardavimui- ne mažiau 1575 kv. m, požeminis parkingas (garažai)- pagal norminius dokumentus; darbų baigtumas- dalinė apdaila), atlikti statinio patalpų pilnai apdailai skaičiavimus, organizuoti statinio patalpų inventorizavimą atskirais turtiniais vienetais, organizuoti statinio pilno turto vertinimą ir įkeitimą bankui atskirais turtiniais vienetais, organizuoti statinio teisinės registracijos atlikimą; organizuoti statinio priėmimą naudoti. Pagal šią sutartį UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigojo priimti atliktus darbus ir apmokėti 2 203 000 Lt, o su PVM 2 599 540 Lt. 2005 08 01 UAB „Katreks“, veikdama pagal pavedimo sutartį Nr. PV0505, sudarė su UAB „Zigstata“ Statybos rangos sutartį Nr. 03. Pagal šią sutartį UAB „Zigstata“ įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) , Kauno m., statybos rangos darbus; sutarties kaina 2 409 448 Lt. UAB „Zigstata“ pagal 2005 08 01 statybos rangos sutartį pastatė daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ) , Kauno m., atlikdama darbų už 2 516 743 Lt. Pagal nurodytąją sutartį ieškovui apmokėta 1 874 143 Lt, o liko neapmokėta 642 600 Lt. Nors UAB „Energijos taupymo centras“ atstovui UAB „Katreks“ buvo įteiktos PVM sąskaitos faktūros pagal UAB „Zigstata“ atliktų darbų aktus, kuriose buvo nurodyti apmokėjimo terminai, tačiau visus tuos apmokėjimo terminus bendrai 642 600 Lt sumai užsakovai praleido ir šio 642 600 Lt įsiskolinimo nei UAB „Katreks“, nei UAB „Energijos taupymo centras“ ieškovui nepadengė. Ieškovas nurodė, kad jam turi atsakyti abu atsakovai, jų civilinę atsakomybę ieškovui laiko solidaria.

4Atsakovas UAB “Katreks” priešieškiniu prašė priteisti iš UAB „Zigstata" 373 469 Lt UAB „Katreks" ir įskaityti UAB „Katreks" 373 469 Lt dydžio reikalavimą kaip dalinį UAB „Zigstata" 642 600 Lt dydžio reikalavimo dengimą; priteisti atsakovui UAB „Katreks" iš UAB „Zigstata" bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Katreks“ nurodė, kad 2005 08 01 tarp UAB „Katreks" (užsakovo) ir UAB „Zigstata" (rangovo) sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 03 4.1 punkte nustatyta statybos darbų pradžia (2005 08 01) ir pabaiga (2006 05 30), ieškovas įsipareigojo pagal rangos sutartį statybos rangos darbus atlikti laikantis šalių suderinto darbų atlikimo grafiko (rangos sutarties 4.2, 5.2.19 p.). Pagal rangos sutarties 8.2 punktą, rangovui uždelsus atlikti darbus ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų, nei numatyta statybos kalendoriniame grafike, rangovas privalo mokėti užsakovui baudą, lygią neatliktų darbų kainai. Nors rangovo atliekami statybos darbai turėjo būti baigti iki 2006 05 30 , tačiau paskutinis atliktų darbų aktas buvo surašytas 2006 10 06, t.y. nesilaikant Rangos sutartyje nustatytų terminų. Pažeidus rangos sutartyje nurodytus terminus darbų yra atlikta po 2006 07 01 už 491 486 Lt. Skaičiuojant baudą rangovui už ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų uždelstus grafike numatytus darbus pagal Rangos sutarties 8.2 punktą iš nurodytos neatliktų darbų kainos atimama kaina darbų, kurie buvo atlikti pagal 2006 02 01, 2006 06 30, 2006 09 27 susitarimus tarp ieškovo ir atsakovo – 118 017 Lt. Atskaičius papildomų darbų sumą iš taikytinos baudos, iš viso ieškovui taikytina bauda sudaro 373 469 Lt. Apie baudos taikymą bei padarytos rangos sutarties pažeidimus UAB „Zigstata“ buvo informuota 2006 11 21 pretenzija, po ko UAB „Zigstata“ padavė savo ieškinį. Be to, kai kurie darbai, numatyti projektinėje dokumentacijoje, atlikti nekokybiškai ir brokas neištaisytas, o objektas atsakovui nepriduotas, dėl ko pažeisti rangos sutarties 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.14, 5.2.19, 6.6, 6.13, 6.14 punktai. Pretenzijas reiškia ir pirkėjai, kurie buvo sudarę preliminarias butų pirkimo sutartis, tačiau tų butų laiku neįsigijo dėl statybos darbų vėlavimo arba dėl jų nekokybiško atlikimo. Atsakovas pats savo sąskaita taiso broką ir skaičiuoja padarytus nuostolius, už kuriuos išrašyta sąskaita bus pateikta ieškovui. Ieškovas elgiasi nesąžiningai, pažeidė rangos sutartį ir Civilinio kodekso 6.200 straipsnyje įtvirtintą bendrąją sutarties šalių pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, vykdyti sutartį tinkamai bei sąžiningai.

6Be to, atsakovo UAB “Katreks” atstovas nurodė, kad tik ištaisius statybos esamą broką ir ieškovui sumokėjus baudą paaiškėtų, kas kam skolingas; o dėl kito atsakovo UAB „Energijos taupymo centras", tai su ja ieškovas jokios sutarties nebuvo sudaręs ir pagal rangos sutartį visa atsakomybė dėl atsiskaitymų tenka atsakovui UAB „Katreks" ir ji šios atsakomybės neatsisako (Rangos sutarties 7 ir 8 skyriai).

7Atsakovo UAB „Energijos taupymo centras" atstovas, nesutikdamas su UAB “Zigstata” ieškiniu, nurodė, kad UAB „Energijos taupymo centras" su ieškovu UAB „Zigstata" nėra sudaręs jokių sutarčių ir ieškovui nei pagal sutartis, nei kokiu nors kitu pagrindu nėra nieko skolingas. Ieškovas neinformavo atsakovo UAB „Energijos taupymo centras", kad kitas atsakovas nevykdo prisiimtos prievolės, nors teigia, kad jų atsakomybė yra solidari. 2005 08 01 statybos rangos sutartis Nr. 03, kuria yra grindžiamas ieškinys, patvirtina, kad už prievolių nevykdymą atsako sutarties šalys, bet ne kiti asmenys. Ieškinyje nurodyta 2005 07 11 statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartis Nr. PV0505 yra sudaryta tarp atsakovų UAB „Katreks" ir UAB „Energijos taupymo centras" ir ji liečia tik šios sutarties šalis, bet ne ieškovą. Pagal šią sutartį UAB „Energijos taupymo centras" įsipareigojo priimti atliktus darbus iš UAB „Katreks" ir šiai bendrovei už tai sumokėti, o ne atvirkščiai, kad darbai yra priimami ieškovo UAB „Zigstata" ir jam sumokama. 2005 07 11 statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartis nėra pridėta prie 2005 08 01 statybos rangos sutarties Nr. 03, todėl ieškovui neturėtų būti žinomas šios sutarties turinys, ieškovas negali grįsti ieškinio šia sutartimi, nes ji ieškovo neliečia.

8Ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinis tenkintinas dalinai.

9Byloje nustatyta, kad 2005 07 11 UAB "Energijos taupymo centras" ir UAB "Katreks" sudarė Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505 (b.l. 613, 1 t.), kuria UAB „Katreks“ įsipareigojo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis vykdyti, tame tarpe, daugiabučio gyvenamojo namo sklype, esančiame ( - ) , Kauno m., su inžineriniais tinklais projektavimo valdymo ir projektavimo darbus, gauti statybos leidimą, vykdyti statinio statybos valdymo ir statybos darbus. Šia sutartimi UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigojo ne tik priimti atliktus darbus, bet ir apmokėti 2 599 540,00 Lt (su PVM).

102005 08 01 UAB „Katreks“, veikdama pagal minėtąją pavedimo sutartį Nr. PV0505, sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 03 su UAB „Zigstata“ ir pagal šią sutartį rangovas UAB „Zigstata“ įsipareigojo atlikti už bendrą 2 409 448,00 Lt kainą nurodytojo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) , Kauno m., statybos rangos darbus (b. l.17-23, 1 t.).

11Rangovo UAB „Zigstata“ ir užsakovo UAB „Katreks“ atstovų pasirašyti darbų atlikimo aktai patvirtina, kad rangovas atliko daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) , Kauno m., statybos darbų už 2 516 743,00 Lt. Užsakovų 642 600,00 Lt įsiskolinimą rangovui patvirtina ir PVM sąskaitos faktūros, kuriose esantys UAB „Katreks“ atstovo parašai patvirtina, kad jos šiam užsakovui buvo įteiktos ir jų apmokėjimo terminai iki ieškinio padavimo dienos jau buvo suėję ((b. l.24-91, 1t.).

122006 10 16 ataskaita Nr. 05 patvirtina, kad UAB „Katreks“ pagal 2005 08 01 sutartį rangovui UAB „Zigstata“ apmokėjo 1 874 143,00 Lt ir liko neapmokėjusi 642 600,00 Lt (b. l. 92, 1t.). Šioje ataskaitoje nurodytus duomenis atsakovai pripažino (CPK 187 straipsnis).

13Sutartys (b.l. 98-200, t.2, 5-22, t.3) patvirtina, kad atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ yra pardavęs gyvenamajame name, esančiame ( - ) Kaune, 19 butų ir už tai gavęs 4 mln. 584 tūkstančius litų.

14Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras" nurodo, kad 2005 08 01 tarp UAB “Zigstata” ir UAB „Katreks“ sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 03 atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ nesukuria jokių teisinių pasekmių, tačiau su šiais argumentais sutikti pagrindo nėra. Iš sutarties 1.1 punkto matyti, jog sudarydama sutartį UAB „Katreks“ veikė kaip UAB „Energijos taupymo centras“ atstovas pagal pastarųjų įmonių 2005 07 11 pavedimo sutartį Nr. PV0505. Pagal LR CK 6.756 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas (pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis) ir LR CK 2.133 straipsnio 1 dalies nuostatas (vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria atstovaujamojo civilines pareigas) atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ atsakingas už atsiskaitymą su rangovu UAB „Zigstata““ už šio atliktus statybos darbus pagal savo (UAB „Energijos taupymo centras“) atstovo UAB „Katreks“ su rangovu UAB „Zigstata“ 2005 08 01 sudarytą statybos rangos sutartį. Abi minėtosios sutartys (2005 07 11 ir 2005 08 01) yra galiojančios.

15Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ nurodė, kad 2005 07 11 statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartis nebuvo pridėta prie 2005 08 01 statybos rangos sutarties Nr. 03, dėl ko ieškovui neturėtų būti net žinomas šios sutarties turinys ir ieškovas negalįs ta sutartimi remtis. Tačiau šiuos atsakovo argumentus paneigia tos aplinkybės, kad minėtoje 2005 08 01 sutartyje nurodyta, jog ją UAB „Katreks“ sudarė, veikdama pagal nurodytąją 2005 07 11 sutartį. Be to, pastaroji, 2005 07 11 sutartis 2005 08 01 sutartyje įvardinta kaip pavedimo sutartis ir ją pats ieškovas pateikė prie ieškinio. Atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ argumentus ir atitinkamus UAB „Katreks“ atsikirtimus šioje dalyje (apie tariamą UAB „Energijos taupymo centras“ civilinės atsakomybės rangovui UAB „Zigstata“ nebuvimą) paneigia ta aplinkybė, kad 2005 07 11 pavedimo sutartimi UAB „Energijos taupymo centras“ pavedė UAB „Katreks“ UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis vykdyti sklype, esančiame ( - ) , Kauno m., daugiabučio gyvenamojo namo su inžineriniais tinklais projektavimo valdymo ir projektavimo darbus, gauti statybos leidimą, vykdyti statinio statybos valdymo ir statybos darbus (statinio pagrindiniai techniniai rodikliai: aukštų skaičius- 3; butų skaičius- ne mažiau 18; kotedžų skaičius- ne mažiau 3; gyvenamas plotas pardavimui- ne mažiau 1575 kv. m, požeminis parkingas (garažai)- pagal norminius dokumentus; darbų baigtumas- dalinė apdaila), atlikti statinio patalpų pilnai apdailai skaičiavimus, organizuoti statinio patalpų inventorizavimą atskirais turtiniais vienetais, organizuoti statinio pilno turto vertinimą ir įkeitimą bankui atskirais turtiniais vienetais, organizuoti statinio teisinės registracijos atlikimą; organizuoti statinio priėmimą naudoti. O UAB „Katreks“ su UAB „Zigstata“ 2005 08 01 sudaryta statybos rangos sutartis būtent ir atitiko UAB „Katreks“ įsipareigojimus jos atstovaujamai UAB „Energijos taupymo centras“ pagal pastarųjų dviejų įmonių sudarytą tarpusavio 2005 07 11 sutartį Nr. PV0505.

16Nesudaro pagrindo atmesti UAB „Energijos taupymo centras“ atžvilgiu paduotą ieškinį ir šio atsakovo nurodyta aplinkybė, kad UAB „Zigstata“ jo neinformavo apie įsiskolinimą už rangovo atliktus statybos darbus, kadangi abu atsakovai, elgdamiesi sąžiningai (CK 6.38 straipsnis) turėjo vienas kitą informuoti apie visus klausimus, susijusius su minėtųjų 2005 07 11 ir 2005 08 01 sutarčių vykdymu ir informavimo klausimas yra pastarųjų šalių (įgaliotojo ir įgaliotinio) tarpusavio santykių klausimas.

17LR civilinio kodekso 6.6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad solidari skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla. UAB „Energijos taupymo centras“ ieškovui pagal statybos rangos sutartį privalo solidariai su UAB „Katreks“ atsakyti, kadangi UAB „Energijos taupymo centras“ atsakomybė rangovui UAB „Zigstata“ numatyta ir pačioje 2005 08 01 statybos rangos sutartyje.

18LR civilinio kodekso 6.687 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, o 2 dalyje nurodyta, jog šalys gali sutarti, kad darbai bus apmokami etapais (būtent taip šalys- užsakovai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“, iš vienos pusės, ir rangovas UAB „Zigstata“, iš kitos pusės, ir buvo sutarę). Byloje nekyla ginčas dėl atliktų darbų apimties (CPK 187 straipsnis). Esančiais byloje įrodymais nustatyta, jog ieškovo atliktų darbų rezultatą atsakovas yra priėmęs (CK 6.694 straipsnis). Nustačius, kad priėmę darbų rezultatą atsakovai nepilnai įvykdė savo sutartinę prievolę sumokėti rangovui UAB „Zigstata“ už šio atliktus statybos objekte, esančiame Tyrulių g. 20, Kaune, darbus, spręstina, kad ieškovo reikalavimas, priteisti solidariai 642 600 Lt sumą už atliktus darbus, yra pagrįstas.

19Atsakovo UAB „Katreks“ atsikirtimai dėl rangovo UAB „Zigstata“ nekokybiškai atliktų statybos darbų nepaneigia ieškinio ir nesudaro pagrindo mažinti priteistiną iš atsakovų ieškinio sumą, nes šiuo pagrindu atsakovai priešieškinio negrindė (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai, 143 straipsnis).

20Byloje, įvertinus nurodytas atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas faktūras, šalių papildomų susitarimų duomenis (b.l. 135-138, 1 t.), o taip pat statybos darbų atlikimo grafiką (b. l. 15, 1 t.), matyti, kad po priešieškinyje nurodyto termino, dėl kurio praleidimo priešieškinyje prašomos taikyti rangovui baudos, tai yra, po 2006 07 01, rangovas UAB „Zigstata“, praleisdamas minėtame grafike nurodytus terminus, atliko darbus pagal atliktų darbų aktą 2006 m. rugpjūčio mėnesiui 32 824 Lt sumai (b.l 87, 1 t.). 2005 08 01 rangos sutarties 8 punktas nustato sutarties šalims sankcijas už prisiimtų įsipareigojimų nesavalaikį įvykdymą. Pagal šios sutarties 8.2 punktą uždelsus atlikti darbus ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nei numatyta statybos grafike tokiai sumai rangovui turėtų būti taikyta bauda. Teismas, įvertinęs tarp šalių sudarytų teisinių santykių pobūdį, sprendžia, kad tokios sutarties nuostatos pažeidžia pačios rangos sutarties esmę, nes tokiu atveju liktų rangovui visiškai nesumokėta už tą jo atliktų darbų dalį. Be to, LR civilinio kodekso 6.248 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti net atleistas nuo civilinės atsakomybės. Teismo vertinimu, ieškovo pateikti argumentai, jog dėl pačių užsakovų UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ civilinės kaltės laiku neatsiskaičius su rangovu už pastarojo atsakovams atliktus statybos darbus, šiuo atveju sudaro pakankamą pagrindą mažinti rangovui baudą už termino atlikti darbus pagal 2005 08 01 rangos sutartį, priduotus 2006 m. rugpjūčio mėnesį (32 824 Lt sumai), praleidimą. Šioje dalyje įvertintinos ir tos aplinkybes, kad pagal 2006 10 16 ataskaitą Nr. 05 2006 m. liepos 01 d. įsiskolinimas rangovui už šio atliktus statybos darbus sudarė 299 114 Lt (b.l 92, 1 t.), kas sudarė ženklią sumą nuo bendros galutinės darbų kainos, buvusios numatytos 2005 08 01 rangos sutartyje. Todėl yra pagrįsti ieškovo atsikirtimai, kuriuose nurodyta, jog būtent atsakovų savalaikis neatsiskaitymas su juo už jo atliktus iki tol statybos darbus įtakojo rangovo UAB „Zigstata“ vėlavimą atlikti nurodytąją kitų darbų dalį 32 824 Lt sumai. Šių ieškovo atsikirtimų atsakovai nepaneigė (LR CPK 178 straipsnis). Pagrįsti bei įrodyti ir ieškovo atsikirtimai, kad vėlavimas pabaigti ir priduoti užsakovams nurodytąją darbų dalį buvo sąlygotas ir po 2005 08 01 statybos rangos sutarties sudarymo kilusių atsakovų reikalavimų atlikti jiems dar papildomus statybos darbus, kuriuos patvirtina ir byloje esantys papildomi susitarimai. Todėl, esant visoms šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad šiuo atveju taikytinos LR civilinio kodekso 6.248 straipsnio 4 dalies nuostatos, o taip pat CK 6.71 straipsnio, 6.73 straipsnio reikalavimai ir rangovui UAB „Zigstata“ tenkanti bauda už darbų 32 824 Lt sumai atlikimo termino praleidimą mažintina, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisminę praktiką (2006 11 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006) ir anksčiau nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu sudarytų 10 000 Lt.

21Spręstina, kad UAB „Katreks“ neįrodė priešieškinio dalies, kurioje teigė, kad rangovas praleido terminą atlikti ir priduoti kitus darbus, nes iš byloje esančių įrodymų (Atliktų darbų aktų, Papildomų susitarimų duomenis, statybos darbų atlikimo grafiką) matyti, kad po priešieškinyje nurodytosios 2006 07 01 dienos rangovas atliko ir pridavė tik darbus, buvusius numatytus papildomuose susitarimuose (už kuriuos priešieškinyje nereikalaujama taikyti baudas) bei jau minėtuosius darbus, kurių kaina 32 824,00 Lt. Todėl visoje likusioje dalyje priešieškinys atmestinas.

22Pritaikius ieškovui nurodytąją 10 000 Lt baudą, jam solidariai iš atsakovų priteistina suma 10 000 Lt apimtimi mažintina ir tokiu būdu solidariai iš atsakovų ieškovui priteistina 632 600 Lt.

23Pagal LR CK 6.210 straipsnio 1 dalies reikalavimus terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Patikslintame ieškinyje ir prie jo pateiktoje palūkanų skaičiuotėje paskaičiuota ir reikalaujama priteisti solidariai iš atsakovų 19 278,00 Lt įstatyme nustatytas palūkanas už laikotarpį nuo 2006 10 06 iki 2007 04 06 nuo įsiskolinimo sumos, sudarančios 642 600,00 Lt. Tačiau palūkanos pagal įstatymą, atliekančios kompensacinę funkciją, skaičiuojamos už praleistą terminą įvykdyti prievolę iki bylos iškėlimo teisme. Nagrinėjamu atveju 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo įsiskolinimo sumos skaičiuotinos už laikotarpį nuo 2006 10 06 iki 2006 12 07, tokiu būdu jos sudaro 6 426 Lt.

24Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnio 2 dalį ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos ir procesinės šešių procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme - 2006 12 07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nuo priteistos 632 600 Lt sumos.

25Nors ieškovas ieškininiame pareiškime prašydamas priteisti tiek įstatymines, tiek procesines palūkanas, nurodė skirtingus laikotarpius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šių palūkanų dydis yra toks pats, spręstina, jog ieškovo ieškininiai reikalavimai tenkinami pilnai.

26Įvertinus šios civilinės bylos sudėtingumą bei apimtį, joje ieškovo atstovo (advokato) paruoštų procesinių dokumentų kiekį ir apimtį bei atstovavimą teismo posėdžiuose, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 000,00 Lt atstovavimo išlaidos.

27Ieškovui byloje žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo. Patenkinus ieškinį pilnai, iš atsakovų priteistina po 5 213 Lt žyminio mokesčio valstybei. O patenkinus priešieškinį dalinai, iš ieškovo UAB „Zigstata“ priteistina 300,00 Lt žyminio mokesčio atsakovui UAB „Katreks“.

28Teismas, vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,

Nutarė

29Uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ ieškinį tenkinti pilnai, Uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ priešieškinį patenkinti dalinai: priteisti Uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ (į. k. 135984453) solidariai iš Uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ (į. k. 135812425) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (į. k. 147832026) 632 600 Lt (šešis šimtus trisdešimt du tūkstančius šešis šimtus litų); priteisti Uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ (į. k. 135984453) solidariai iš Uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ (į. k. 135812425) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (į. k. 147832026) 6 426 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2006 m. gruodžio 7 d.; priteisti Uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ (į. k. 135984453) solidariai iš Uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ (į. k. 135812425) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (į. k. 147832026) šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos 632 600 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2006 12 07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti Uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ (į. k. 135984453) iš Uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ (į. k. 135812425) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (į. k. 147832026) po 2 500 Lt už advokato paslaugas (atstovavimą byloje); priteisti iš atsakovų Uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ (į. k. 135812425) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (į. k. 147832026) valstybei po 5 213 Lt žyminio mokesčio; priteisti iš Uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ (į. k. 135984453) atsakovui UAB „Katreks“ (į. k. 135812425) 300 Lt žyminio mokesčio.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti uždarajai akcinei bendrovei... 3. Nurodė, kad 2005 07 11 UAB "Energijos taupymo centras" ir UAB "Katreks"... 4. Atsakovas UAB “Katreks” priešieškiniu prašė priteisti iš UAB... 5. Atsakovas UAB „Katreks“ nurodė, kad 2005 08 01 tarp UAB „Katreks"... 6. Be to, atsakovo UAB “Katreks” atstovas nurodė, kad tik ištaisius statybos... 7. Atsakovo UAB „Energijos taupymo centras" atstovas, nesutikdamas su UAB... 8. Ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinis tenkintinas dalinai.... 9. Byloje nustatyta, kad 2005 07 11 UAB "Energijos taupymo centras" ir UAB... 10. 2005 08 01 UAB „Katreks“, veikdama pagal minėtąją pavedimo sutartį Nr.... 11. Rangovo UAB „Zigstata“ ir užsakovo UAB „Katreks“ atstovų pasirašyti... 12. 2006 10 16 ataskaita Nr. 05 patvirtina, kad UAB „Katreks“ pagal 2005 08 01... 13. Sutartys (b.l. 98-200, t.2, 5-22, t.3) patvirtina, kad atsakovas UAB... 14. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras" nurodo, kad 2005 08 01 tarp UAB... 15. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ nurodė, kad 2005 07 11 statinio... 16. Nesudaro pagrindo atmesti UAB „Energijos taupymo centras“ atžvilgiu... 17. LR civilinio kodekso 6.6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad solidari... 18. LR civilinio kodekso 6.687 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas... 19. Atsakovo UAB „Katreks“ atsikirtimai dėl rangovo UAB „Zigstata“... 20. Byloje, įvertinus nurodytas atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas... 21. Spręstina, kad UAB „Katreks“ neįrodė priešieškinio dalies, kurioje... 22. Pritaikius ieškovui nurodytąją 10 000 Lt baudą, jam solidariai iš... 23. Pagal LR CK 6.210 straipsnio 1 dalies reikalavimus terminą įvykdyti piniginę... 24. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnio 2 dalį ieškovui solidariai... 25. Nors ieškovas ieškininiame pareiškime prašydamas priteisti tiek... 26. Įvertinus šios civilinės bylos sudėtingumą bei apimtį, joje ieškovo... 27. Ieškovui byloje žyminio mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas iki teismo... 28. Teismas, vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,... 29. Uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ ieškinį tenkinti pilnai,... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...